A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna."

Transkript

1 Man använder en observatör för att skatta tillståndsvariablerna i ett system, och återkopplar sedan från det skattade tillståndet. Hur påverkas slutna systemets överföringsfunktion om man gör observatören snabbare? Slutna systemet blir snabbare Slutna systemet blir långsammare Slutna systemet påverkas inte. Fråga : Ett system beskrivs av tillståndsbeskrivningen där. Man kan mäta och. Hur skrivs det på matrisform?... Ett reglersystem har poler i. Hur stort blir stationära felet? Stationära felet blir 0. Stationära felet blir 10 %. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

2 Är systemet styrbart? Ja Nej

3 Ett system återkopplas med tre olika regulatorer. I figuren finns inversen av relativa modellfelet, (heldraget) samt komplementära känslighetsfunktionen för de tre olika fallen, (prickat), (streckat) och (streckprickat) ritade. Vilken regulator är robust mot modellfelet? Observera att komplementära känslighetsfunktionen i läroboken Glad-Ljung betecknas med T istället för Q. Regulatorn som hör till Regulatorn som hör till Regulatorn som hör till Hur påverkas slutna systemets snabbhet och styrsignalens storlek av att man flyttar slutna systemets poler längre in i VHP? Systemet blir snabbare och styrsignalen större Systemet blir långsammare och styrsignalen mindre De påverkas inte alls

4 Man jämför två system där det ena har poler i och det andra i. Vilket har störst översläng? Systemet med poler i. Systemet med poler i. Båda systemen har lika stor översläng. Fråga : Ett system har tre poler, varav en i höger halvplan. Vilken av nedanstående tillståndsbeskrivningar kan gälla för systemet? Är systemet observerbart? Ja Nej

5 Fråga 3: Är systemet observerbart? Ja Nej Systemet kan beskrivas med följande samband: Vad kallas överföringsfunktionen? Kretsförstärkningen Känslighetsfunktionen Komplementära känslighetsfunktionen Vad kallas överföringsfunktionen? Kretsförstärkningen Känslighetsfunktionen Komplementära känslighetsfunktionen

6 Ett system har poler i -1. Man konstruerar en tillståndsåterkoppling som placerar slutna systemets poler i -3, och jämför den med en tillståndsåterkoppling som ger slutna systemet poler i -5. Vad gäller troligtvis för styrsignalstorleken för de två systemen? Systemet med poler i -3 har störst styrsignal. Systemet med poler i -5 har störst styrsignal. Båda systemet har ungefär lika stor styrsignal. Ett reglersystem har poler i -4. Systemet är för långsamt. Vart bör man flytta polerna för att göra systemet snabbare? -2-8 Vilka poler och nollställen har följande system? Polen är och nollställena är. Polerna är och nollstället är. Polerna är och nollstället är.

7 Det relativa modellfelet för en modell begränsas av. Nedan visas amplitudkurvan för komplementära känslighetsfunktionen. Ange en gräns på sanna systemet. som garanterar att det slutna systemet är stabilt när regulatorn används på det För att kunna använda tillståndsåterkoppling på ett system där alla tillståndsvariabler inte kan mätas konstruerar man en observatör. Finns det några nackdelar med att göra en observatör väldigt långsam? Skattningsfelet avtar långsamt, så man riskerar att använda felaktiga värden när man återkopplar. En långsam observatör är känslig för mätbrus. Slutna systemet från referenssignal till utsignal påverkas inte av observatören, så det gör ingenting om observatören är långsam.

8 Man har konstruerat ett reglersystem med poler i stor. Vart bör man flytta polerna för att åtgärda det problemet? Till. Till Till., men finner att överslängen är oacceptabelt Systemet är både styr- och observerbart. Vilket gradtal har motsvarande överföringsfunktion? Man beskriver systemet med modellen Vad blir relativa modellfelet?

9 Fråga : Man har konstruerat en tillståndsåterkoppling som placerar slutna systemets poler i -5. För att kunna återkoppla även från icke mätbara tillståndsvariabler bygger man en observatör. Hur påverkas slutna systemet, från referenssignal till utsignal, av att man återkopplar från skattade tillstånd istället för uppmätta? Slutna systemet blir snabbare Slutna systemet blir mer känsligt för mätbrus Slutna systemet påverkas inte alls. Ett system ges av överföringsfunktionen. Vilket av nedanstående tillståndsbeskrivningar är en realisering av systemet?

10 Vi vill konstruera en observatör för följande system Vad gäller? Observatörens poler kan placeras godtyckligt. Vi kan skatta både och med observatören. Vi kan bara skatta (systemet är inte observerbart). För ett system har man konstruerat en observatör och beräknat observatörsförstärkningen. Observatören är snabbare än slutna systemet. Hur ändras troligtvis om man gör observatören snabbare? Elementen i blir större Elementen i blir mindre Elementen i påverkas inte. JAS 39 Gripen är som bekant instabil i tippled vid låga farter. Vilket av följande alternativ skulle kunna vara A-matrisen i en tillståndsbeskrivning av JAS 39 Gripen? Ett reglersystem har poler i -4. Man vill förbättra reglersystemets egenskaper och flyttar därför polerna längre från origo. Vad uppnår man då? Systemet blir snabbare. Systemet blir mindre svängigt. Systemet får mindre stationärt fel.

11 Hur många tillståndsvariabler behövs för att realisera överföringsfunktionen 2 st. 3 st. 5 st. Att ett system inte är styrbart innebär att Man inte kan mäta alla tillståndsvariabler Styrsignalen påverkar alla tillståndsvariabler Man kan inte påverka alla tillståndsvariabler oberoende av varandra. Man beskriver ett system med modellen Det sanna systemet ges av Vilken av kurvorna nedan beskriver inversen av det relativa modellfelet,?

12

13 Vilket av följande system ger snabbast stegsvar? Systemet har poler i -1 och -3-3 och -3-1+i och -1-i Fråga : Vilket är sant? Inom reglertekniken betraktar man en störning som En signal man ej kan mäta En signal man ej kan påverka En signal man vare sig kan mäta eller påverka Betrakta systemet där och är okända. (Man kan t.ex. se det som att, och är position, hastighet respektive acceleration i en dimension.) Vilket av följande påståenden garanterar styrbarhet?

14 Man har byggt en modell av ett system, och uppskattar relativa modellfelet till. Nedan visas komplementära känslighetsfunktionen för tre olika regualtorer. I vilket av fallen är det svårast att uppfylla robusthetskriteriet (dvs vilket fall klarar minst )?

15 Tre system beskrivs på tillståndsform med nedanstående A-matriser. Vilket är asymptotiskt stabilt? Antag att ett system ges av där är vår modell av systemet. Vad blir det relativa modellfelet?. Fråga 5: För att skatta tillståndsvariablerna i ett system prövar man några olika observatörer, där man valt olika observatörspoler i de olika observatörerna. (Observatörerna är alla snabbare än slutna systemet.) Hur hänger observatörspolerna i allmänhet ihop med observatörsförstärkningen? Poler längre från origo svarar mot större. Poler längre från origo svarar mot mindre. Polernas placering påverkar inte Något som begränsar var man kan lägga observatörspolerna är skattningens känslighet för mätstörningar. Vilka av följande polplaceringar ger troligtvis störst störningskänslighet? Poler i -1 Poler i -3 Poler i -5

16 Ett system har nedanstående stegsvar: Vilken av nedanstående överföringsfunktioner beskriver stegsvaret bäst? Betrakta systemet där och är okända. (Man kan t.ex. se det som att, och är position, hastighet respektive acceleration i en dimension.) Vilket av följande påståenden garanterar observerbarhet?

17 Fråga : Man jämför två system där det ena har poler i och det andra i. Vilket system är snabbast? Systemet med poler i. Systemet med poler i. Båda systemen är lika snabba. Vid modelleringen av systemet har man missat en tidsförskjutning, dvs modellen uppfyller Vilket relativt modellfel svarar det mot? Fråga 5: Varför vill man i praktiken inte göra observatören alltför snabb? En alltför snabb observatör gör skattningen av tillståndsvariablerna känslig för mätstörningar. Observatören får inte vara snabbare än systemet. Ingenting hindrar att man gör observatören godtyckligt snabb. Låt (insignalen) vara den enda kraft som verkar på en massa vars rörelse beskrivs med tillstånden =läge, =fart. Vilket av nedanstående påståenden är riktiga? För observerbarhet räcker det att mäta. För observerbarhet kan vi valfritt mäta eller. För observerbarhet måste vi mäta både och.

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

FRÅN MASSA TILL TYNGD

FRÅN MASSA TILL TYNGD FRÅN MASSA TILL TYNGD Inledning När vi till vardags pratar om vad något väger använder vi orden vikt och tyngd på likartat sätt. Tyngd associerar vi med tung och söker vi på ordet tyngd i en synonymordbok

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6

Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Varför har vi årstider? Lärarledd demonstration i helklass för åk 4-6 Syftet med övningen är att eleverna lära sig att årstiderna orsakas av jordaxelns lutning och av att jorden kretsar runt solen. Bakgrund:

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell

KRAFTER. Peter Gustavsson Per-Erik Austrell KRATER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell örord Denna skrift har tagits fram för att utgöra kurslitteratur i kursen Mekanik för Industri Design vid Lunds Tekniska Högskola. Skriften börjar med en introduktion

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer