FöreningsSparbanken Kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv 3 2003"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 2 Resultatutveckling mkr Kv Kv Förändring Rörelseresultat % exklusive engångsposter % Totala intäkter % exklusive engångposter % Räntenetto % Provisionsnetto % Finansiella transaktioner % Kostnader % Kreditförluster % Räntabilitet, % 16,0 10,7 exklusive engångposter 15,4 13,1 Resultat per aktie, kr 8,94 5, %

3 Marknadsposition 3

4 4 Vår kundbas Privatpersoner FSPA 4,3 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,9 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 212 kommuner Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA Delägda Fristående FI-Holding Hansabank Stora företag FöreningsSparbanken företag företag företag företag företag Rikstäckande organisationer Fackliga Kooperativa Kyrkliga

5 5 Produktutbud och marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-10:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

6 6 Banken i Sverige 825 (850) kontor i hela landet 250 (241) Bank i Butik (1 178) mötesplatser via Posten/ Svensk Kassaservice (1 144) automater Telefonbanken 2,1 (2,0) miljoner kunder är anslutna Internetbanken 1,5 (1,3) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2002)

7 7 Internationell bankrörelse 12,4 (12,7) miljoner privatkunder ( ) företagskunder (1 903) kontor 275 (275) Bank i Butik (2 878) automater Telefonbank 2,6 (2,6) miljoner kunder är anslutna Internetbank 3,0 (2,6) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2002)

8 8 Automater, telefoni och internettjänster i Sverige Kv (124) miljoner uttag i automater 42 (40) miljoner samtal till Telefonbanken 48 (38) miljoner inloggningar Internetbanken (Siffror inom parentes avser Kv )

9 9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Kv Antal kassatransaktioner 15,1 miljoner (16,4) en minskning med 8 procent Antal kortköp 131,4 miljoner (111,4) en ökning med 18 procent Antal internetbetalningar 42,6 miljoner (35,2) en ökning med 21 procent (Siffror inom parentes avser Kv )

10 Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 10 Andel av transaktioner Andel av transaktioner Kv Kv Kassa 4,8 % 5,5 % Automat 26,4 % 29,6 % Kortköp 41,5 % 37,7 % Internetbetalning 13,5 % 11,9 % Girobetalning 13,8 % 15,3 % Summa 100,0 % 100,0 %

11 11 Antal produkter per kund privatkunder Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , , , , , > Antal produkter per kund

12 Utlåning 12

13 13 Viktiga händelser utlåning Koncernens utlåning ökade med 7 procent till 706 mdkr (658, 30/9 2002) det senaste året och 5 procent sedan årsskiftet Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 10 procent till 267 mdkr (242, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet

14 14 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal och kreditinstitut 800 mdkr FI-Holding och Hansabank

15 15 Utlåning mdkr 30/ / Förändring Privatpersoner % varav Spintab % Fastighetsförvaltning % Handel, hotell och restaurang % Byggnadsverksamhet % Tillverkningsindustri % Transport % Skogs- och lantbruk % Övrig serviceverksamhet % Övrig företagsutlåning % Kommuner % Summa % varav HSB Bank 10 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret % Återköpsavtal (repor) % Total utlåning %

16 16 Utlåning mdkr 30/ / / / Privatpersoner varav Spintab Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Summa varav HSB Bank Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Total utlåning

17 17 Nettoutlåning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr Bankutlåning, privat 0,0 0,3 0,7 0,4 0,4 Bankutlåning, övrigt 5,3 0,0 0,9 3,7 0,2 Hypotek hushåll 4,1 5,8 4,0 4,9 3,7 HSB Bank 0,4 0,5 0,2 8,5 Övrigt 0,4 3,9 2,2 2,2 1,6 Summa 10,2 9,9 4,8 11,5 5,1 Delägda och fristående sparbanker 1,8 2,2 2,1 1,7 1,5 Hansabank * 3,1 1,5 1,7 2,7 2,1 FI-Holding * 1,8 0,8 0,7 1,3 0,2 Summa nettoutlåning 13,3 12,8 9,3 14,6 8,9 * exklusive valutakursförändring

18 18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/ / / / / / Privatpersoner 317,1 298,2 10,9 8,7 0,0 0,0 varav Spintab 267,0 248,2 Fastighetsförvaltning 127,8 124,3 3,4 2,8 16,1 16,8 Handel, hotell och restaurang 15,6 15,6 6,2 5,1 4,5 4,9 Byggnadsverksamhet 9,2 8,5 1,1 0,8 0,9 1,3 Tillverkningsindustri 14,5 14,7 5,7 5,3 30,4 30,7 Transport 6,5 6,6 3,7 3,3 4,1 4,5 Skogs- och lantbruk 33,0 30,1 0,9 0,7 0,2 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,6 16,1 1,5 1,5 1,2 1,3 Övrig företagsutlåning 49,0 44,5 2,5 2,1 9,5 10,3 Kommuner 14,0 13,7 Summa 603,3 572,3 35,9 30,3 66,9 70,1

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut mdkr 30/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding 67 * 70 5 % Hansabank 36 ** % Övriga enheter % Summa % * varav valutakurseffekt 1 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr

20 20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 30 september 2003 Övriga fastigheter 15,6% (16,1%) Företagshypotek 2,5% (2,6%) Borgen 1,8% (1,8%) Blanco 11,3% (12,0%) Övriga säkerheter 6,0% (5,5%) Kommun och landsting 7,4% (7,3%) Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55,4% (54,7%) Utlåning 706 mdkr (673) (Siffror inom parentes avser december 2002)

21 21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2003 (31 december 2002) 30 juni 2003 (31 december 2002) Kommunala lån och garantier 7% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 6% (5%) Stadshypotek 29% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (29%) Flerfamiljshus 20% (21%) Bostadsrätter 7% (6%) Enfamiljshus 59% (59%) SBAB 12% (11%) Nordea Hypotek 16% (16%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (11%) Räntemarginal (%) 1,01 1,01 1,02 0,94 0,88 0,89 0,83 1,03 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 Sparande och placeringar 22

23 23 Viktiga händelser sparande och placeringar Inlåningen från hushåll ökade med 11 procent till 156 mdkr (140, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet Marknadsandelen för nettosparande i Roburs fonder uppgick till 17 procent per 30/9 (16, 30/9 2002) Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 20 procent per 31/8 (17, 30/9 2002) Fondförmögenheten har ökat med 19 procent till 232 mdkr (195, 30/9 2002) det senaste året och med 13 procent sedan årsskiftet

24 24 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 jun- 03 sep- 03 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank

25 25 Sparande och placeringar Inlåning från allmänheten mdkr 30/ / / / / Hushåll, svenska kronor Hushåll, valuta Övriga, svenska kronor Övriga, valuta Summa varav HSB Bank Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i egna bolag Totalt

26 26 Nysparande netto Marknads- Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 4,3 4,2 2,6 0,2 2,2 24,6 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 2,4 2,5 3,9 1,0 0,8 14,7 Privatobligationer 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 27,3 Delsumma privat 6,9 7,3 6,7 1,6 3,1 19,6 ** HSB Bank 0,0 0,0 0,3 9,2 Bankinlåning övrigt 6,3 3,2 3,3 6,0 0,4 Övriga kanaler i Sverige 0,7 5,0 1,0 0,4 0,1 Summa 13,9 9,1 8,7 5,2 3,4 Delägda och fristående sparbanker 0,7 0,8 0,6 0,4 0,1 Hansabank * 0,9 0,3 1,8 1,9 0,6 Summa nysparande netto 15,5 10,2 11,1 7,5 2,7 * exklusive valutakursförändring ** avser

27 27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Kv Kv marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 13,2 19,0 4,0 15,0 17,8 25,6 2,7 17,0 varav PPM 2,8 2,7 2,8 2,7 Räntefonder 19,5 23,6 6,9 24,5 19,5 25,4 5,2 17,6 varav PPM 0,2 0,2 Blandfonder 1,3 9,8 0,2 2,1 15,2 0,3 10,7 varav PPM 0,2 0,1 0,1 0,1 Totalt 34,0 20,0 10,7 17,4 39,4 23,7 8,2 15,7

28 28 Robur Fondtillgångar 30 september 2003 (31 december 2002) Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag 30 juni 2003 Räntebärande värdepapper 38,3% (38,9%) Svenska aktier 26,3% (26,1%) Övriga 21,7% Länsförsäkringar/Wasa 3,9% Robur 28,2% SHB 12,4% Utländska aktier 35,4% (35,0%) Nordea 16,9% SEB 16,9% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

29 Betalningar 29

30 30 Viktiga händelser betalningar Antal kortköp ökade med 21 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal inlösta korttransaktioner ökade med 24 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal utgivna bankkort ökade med 5 procent eller från årsskiftet (inklusive fristående och delägda sparbanker) FöreningsSparbanken förvärvade resterande 35 procent av aktierna i EnterCard A/S i Norge

31 31 Bankkort Sverige och Baltikum Antal kort, tusental Transaktioner per kvartal, miljoner kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv FöreningsSparbanken Köp, miljoner (antal) Hansabank Inlösen, miljoner (antal)

32 Internationell bankrörelse 32

33 33 Viktiga händelser internationell bankrörelse Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år Stabilt resultat i FIH Sparebank1 Gruppens goda utveckling fortsätter

34 34 Internationell bankrörelse 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 75 % ägarandel 60 % ägarandel

35 35 FIH utveckling Kv Räntenettot försvagat till följd av lägre räntenivå Intressebolags resultat påverkas av realisationsvinster Negativ påverkan av realisations- och valutakursförluster

36 36 Resultat FIH mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat %

37 37 Kvartalsresultat FIH Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

38 Hansabank Kv Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent till mkr (870) Inlåningen har ökat med 6 procent till 35 (33) mdkr under 2003 Utlåningen har ökat med 19 procent till 36 (30) mkr under 2003 Kostnadsrationaliseringar främst i Litauen Stigande kreditförluster från mycket låga nivåer

39 39 Resultat Hansabank mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat 2 1 Rörelseresultat %

40 40 Kvartalsresultat Hansabank Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

41 41 SpareBank1 Gruppen Kv Resultat före skatt uppgick till 27 MNOK ( 838) för kvartal 3 Resultat efter skatt ökade till 9 MNOK ( 954) SpareBank1 Livsforsikring ökade resultatet efter skatt till 77 MNOK ( 494) SpareBank1 Skadeforsikring ökade resultatet efter skatt till 74 MNOK ( 73) Bank1 Oslo ökade rörelseresultatet till 96 MNOK (43)

42 42 Internationell bankrörelse Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 75 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,3 + 0,4 + 2,3 miljoner 0,2 miljoner 3,9 miljoner 12,4 miljoner kunder 1,3 miljoner Företags kunder

43 Resultat 43

44 44 Nyckeltal 30/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 16,0 11,0 10,7 Resultat per aktie, kr 8,94 7,87 5,69 Eget kapital per aktie, kr 76,26 73,13 71,01 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,70 0,69 Kreditförlustnivå netto, % 0,16 0,23 0,24 Andel osäkra fordringar, % 0,27 0,27 0,30 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 11,0 10,8 10,9 Primärkapitalrelation, % 7,2 7,1 7,1

45 45 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

46 46 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

47 47 Intäkter Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank FI-Holding Hansabank Totalt

48 48 Kostnader Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

49 49 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

50 Kvartalsresultat 50 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transakt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

51 Resultat per rörelsegren Kv Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminmkr kontorsrörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt eringar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Återföring nedskrivning av finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % 104,4 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

52 52 Resultat per rörelsegren Kv Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nat. bankmkr kontorsrörelse Markets Försäkring rörelse Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter % % 919 8% % Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader % 840 1% 585 5% % Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % % % Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % Procentuella förändringar avser jämförelser med Kv * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

53 53 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 17,5 % 19,0 % Summa tillgångar mdkr

54 54 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 19,9 % 17,3 % 15,4 % 17,3 % 18,9 %

55 55 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader Summa kostnader % Resultat före kreditförluster Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet 26,5 % neg. Summa tillgångar mdkr

56 56 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 34,5 % 24,4 % 20,5 % 23,3 % 7,8 %

57 57 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 18,2 % 18,6 % Summa tillgångar mdkr 40 34

58 58 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Räntabilitet 21,8 % 15,2 % 17,5 % 19,5 % 12,8 %

59 59 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 6,7 % 6,6 % Summa tillgångar mdkr

60 60 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 12,9 % neg. 9,9 % 6,7 % 1,7 %

61 61 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet 104,4 % 4,7 % Summa tillgångar mdkr

62 62 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivn. fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat Räntabilitet 64,5 % 211,7 % 36,8 % 23,9 % neg

63 63 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Summa tillgångar mdkr 7 7

64 64 Resultat per rörelsegren Övrigt Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

65 65 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader %

66 66 Resultat per rörelsegren Elimineringar Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

67 67 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

68 68 Förändring av räntenettot Kv jämfört med Kv , mkr Ökade utlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Ökade utlåningsvolymer i Hansabank Ökade inlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse Ökad utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 200 Minskad utlåningsmarginal i Hansabank Minskad räntemarginal i Svensk kontorsrörelse: 250 Lägre allmänt ränteläge 150 Överströmning till högförräntande konton och övriga ränteförändringar

69 69 Förändring av räntenettot Kv jämfört med kv , mkr Swedbank Markets Finansförvaltningen 50 Svensk kontorsrörelse 100 Övrigt

70 70 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Utlåningsprovisioner % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisioner netto %

71 71 Förändring av provisionsnettot Kv jämfört med kv , mkr Betalningsförmedling 270 Kapitalförvaltning

72 72 Provisionsnetto Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisioner netto

73 73 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

74 74 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Kv jämfört med kv , mkr Räntebärande värdepapper + 70 Aktier + 60 Valutakursförändringar + 30 Andra finansiella instrument i FIH

75 75 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

76 76 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring, mkr Utdelningar Intäkter för IT-tjänster Kontorsöverlåtelser 95 Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank 489 Övriga rörelseintäkter Summa

77 77 Kostnadsutveckling mkr Kopparmyntet 667 mkr kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv3-03 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

FöreningsSparbanken kv

FöreningsSparbanken kv FöreningsSparbanken kv 2 1999 2 Viktiga händelser kv 2 1999 Fortsatt god volymutveckling Stark tillväxt av fondförmögenheten och provisionsnettot Kreditförluster och problemkrediter minskade kraftigt Stora

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr Första kvartalet 2002 i sammandrag: Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet

Läs mer