FöreningsSparbanken Kv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv 3 2003"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 2 Resultatutveckling mkr Kv Kv Förändring Rörelseresultat % exklusive engångsposter % Totala intäkter % exklusive engångposter % Räntenetto % Provisionsnetto % Finansiella transaktioner % Kostnader % Kreditförluster % Räntabilitet, % 16,0 10,7 exklusive engångposter 15,4 13,1 Resultat per aktie, kr 8,94 5, %

3 Marknadsposition 3

4 4 Vår kundbas Privatpersoner FSPA 4,3 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,9 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 212 kommuner Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA Delägda Fristående FI-Holding Hansabank Stora företag FöreningsSparbanken företag företag företag företag företag Rikstäckande organisationer Fackliga Kooperativa Kyrkliga

5 5 Produktutbud och marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-10:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

6 6 Banken i Sverige 825 (850) kontor i hela landet 250 (241) Bank i Butik (1 178) mötesplatser via Posten/ Svensk Kassaservice (1 144) automater Telefonbanken 2,1 (2,0) miljoner kunder är anslutna Internetbanken 1,5 (1,3) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2002)

7 7 Internationell bankrörelse 12,4 (12,7) miljoner privatkunder ( ) företagskunder (1 903) kontor 275 (275) Bank i Butik (2 878) automater Telefonbank 2,6 (2,6) miljoner kunder är anslutna Internetbank 3,0 (2,6) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2002)

8 8 Automater, telefoni och internettjänster i Sverige Kv (124) miljoner uttag i automater 42 (40) miljoner samtal till Telefonbanken 48 (38) miljoner inloggningar Internetbanken (Siffror inom parentes avser Kv )

9 9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Kv Antal kassatransaktioner 15,1 miljoner (16,4) en minskning med 8 procent Antal kortköp 131,4 miljoner (111,4) en ökning med 18 procent Antal internetbetalningar 42,6 miljoner (35,2) en ökning med 21 procent (Siffror inom parentes avser Kv )

10 Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 10 Andel av transaktioner Andel av transaktioner Kv Kv Kassa 4,8 % 5,5 % Automat 26,4 % 29,6 % Kortköp 41,5 % 37,7 % Internetbetalning 13,5 % 11,9 % Girobetalning 13,8 % 15,3 % Summa 100,0 % 100,0 %

11 11 Antal produkter per kund privatkunder Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , , , , , > Antal produkter per kund

12 Utlåning 12

13 13 Viktiga händelser utlåning Koncernens utlåning ökade med 7 procent till 706 mdkr (658, 30/9 2002) det senaste året och 5 procent sedan årsskiftet Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 10 procent till 267 mdkr (242, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet

14 14 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal och kreditinstitut 800 mdkr FI-Holding och Hansabank

15 15 Utlåning mdkr 30/ / Förändring Privatpersoner % varav Spintab % Fastighetsförvaltning % Handel, hotell och restaurang % Byggnadsverksamhet % Tillverkningsindustri % Transport % Skogs- och lantbruk % Övrig serviceverksamhet % Övrig företagsutlåning % Kommuner % Summa % varav HSB Bank 10 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret % Återköpsavtal (repor) % Total utlåning %

16 16 Utlåning mdkr 30/ / / / Privatpersoner varav Spintab Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Summa varav HSB Bank Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Total utlåning

17 17 Nettoutlåning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr Bankutlåning, privat 0,0 0,3 0,7 0,4 0,4 Bankutlåning, övrigt 5,3 0,0 0,9 3,7 0,2 Hypotek hushåll 4,1 5,8 4,0 4,9 3,7 HSB Bank 0,4 0,5 0,2 8,5 Övrigt 0,4 3,9 2,2 2,2 1,6 Summa 10,2 9,9 4,8 11,5 5,1 Delägda och fristående sparbanker 1,8 2,2 2,1 1,7 1,5 Hansabank * 3,1 1,5 1,7 2,7 2,1 FI-Holding * 1,8 0,8 0,7 1,3 0,2 Summa nettoutlåning 13,3 12,8 9,3 14,6 8,9 * exklusive valutakursförändring

18 18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/ / / / / / Privatpersoner 317,1 298,2 10,9 8,7 0,0 0,0 varav Spintab 267,0 248,2 Fastighetsförvaltning 127,8 124,3 3,4 2,8 16,1 16,8 Handel, hotell och restaurang 15,6 15,6 6,2 5,1 4,5 4,9 Byggnadsverksamhet 9,2 8,5 1,1 0,8 0,9 1,3 Tillverkningsindustri 14,5 14,7 5,7 5,3 30,4 30,7 Transport 6,5 6,6 3,7 3,3 4,1 4,5 Skogs- och lantbruk 33,0 30,1 0,9 0,7 0,2 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,6 16,1 1,5 1,5 1,2 1,3 Övrig företagsutlåning 49,0 44,5 2,5 2,1 9,5 10,3 Kommuner 14,0 13,7 Summa 603,3 572,3 35,9 30,3 66,9 70,1

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut mdkr 30/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding 67 * 70 5 % Hansabank 36 ** % Övriga enheter % Summa % * varav valutakurseffekt 1 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr

20 20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 30 september 2003 Övriga fastigheter 15,6% (16,1%) Företagshypotek 2,5% (2,6%) Borgen 1,8% (1,8%) Blanco 11,3% (12,0%) Övriga säkerheter 6,0% (5,5%) Kommun och landsting 7,4% (7,3%) Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55,4% (54,7%) Utlåning 706 mdkr (673) (Siffror inom parentes avser december 2002)

21 21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2003 (31 december 2002) 30 juni 2003 (31 december 2002) Kommunala lån och garantier 7% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 6% (5%) Stadshypotek 29% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (29%) Flerfamiljshus 20% (21%) Bostadsrätter 7% (6%) Enfamiljshus 59% (59%) SBAB 12% (11%) Nordea Hypotek 16% (16%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (11%) Räntemarginal (%) 1,01 1,01 1,02 0,94 0,88 0,89 0,83 1,03 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 Sparande och placeringar 22

23 23 Viktiga händelser sparande och placeringar Inlåningen från hushåll ökade med 11 procent till 156 mdkr (140, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet Marknadsandelen för nettosparande i Roburs fonder uppgick till 17 procent per 30/9 (16, 30/9 2002) Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 20 procent per 31/8 (17, 30/9 2002) Fondförmögenheten har ökat med 19 procent till 232 mdkr (195, 30/9 2002) det senaste året och med 13 procent sedan årsskiftet

24 24 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 jun- 03 sep- 03 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank

25 25 Sparande och placeringar Inlåning från allmänheten mdkr 30/ / / / / Hushåll, svenska kronor Hushåll, valuta Övriga, svenska kronor Övriga, valuta Summa varav HSB Bank Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i egna bolag Totalt

26 26 Nysparande netto Marknads- Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 4,3 4,2 2,6 0,2 2,2 24,6 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 2,4 2,5 3,9 1,0 0,8 14,7 Privatobligationer 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 27,3 Delsumma privat 6,9 7,3 6,7 1,6 3,1 19,6 ** HSB Bank 0,0 0,0 0,3 9,2 Bankinlåning övrigt 6,3 3,2 3,3 6,0 0,4 Övriga kanaler i Sverige 0,7 5,0 1,0 0,4 0,1 Summa 13,9 9,1 8,7 5,2 3,4 Delägda och fristående sparbanker 0,7 0,8 0,6 0,4 0,1 Hansabank * 0,9 0,3 1,8 1,9 0,6 Summa nysparande netto 15,5 10,2 11,1 7,5 2,7 * exklusive valutakursförändring ** avser

27 27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Kv Kv marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 13,2 19,0 4,0 15,0 17,8 25,6 2,7 17,0 varav PPM 2,8 2,7 2,8 2,7 Räntefonder 19,5 23,6 6,9 24,5 19,5 25,4 5,2 17,6 varav PPM 0,2 0,2 Blandfonder 1,3 9,8 0,2 2,1 15,2 0,3 10,7 varav PPM 0,2 0,1 0,1 0,1 Totalt 34,0 20,0 10,7 17,4 39,4 23,7 8,2 15,7

28 28 Robur Fondtillgångar 30 september 2003 (31 december 2002) Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag 30 juni 2003 Räntebärande värdepapper 38,3% (38,9%) Svenska aktier 26,3% (26,1%) Övriga 21,7% Länsförsäkringar/Wasa 3,9% Robur 28,2% SHB 12,4% Utländska aktier 35,4% (35,0%) Nordea 16,9% SEB 16,9% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

29 Betalningar 29

30 30 Viktiga händelser betalningar Antal kortköp ökade med 21 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal inlösta korttransaktioner ökade med 24 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal utgivna bankkort ökade med 5 procent eller från årsskiftet (inklusive fristående och delägda sparbanker) FöreningsSparbanken förvärvade resterande 35 procent av aktierna i EnterCard A/S i Norge

31 31 Bankkort Sverige och Baltikum Antal kort, tusental Transaktioner per kvartal, miljoner kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv FöreningsSparbanken Köp, miljoner (antal) Hansabank Inlösen, miljoner (antal)

32 Internationell bankrörelse 32

33 33 Viktiga händelser internationell bankrörelse Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år Stabilt resultat i FIH Sparebank1 Gruppens goda utveckling fortsätter

34 34 Internationell bankrörelse 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 75 % ägarandel 60 % ägarandel

35 35 FIH utveckling Kv Räntenettot försvagat till följd av lägre räntenivå Intressebolags resultat påverkas av realisationsvinster Negativ påverkan av realisations- och valutakursförluster

36 36 Resultat FIH mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat %

37 37 Kvartalsresultat FIH Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

38 Hansabank Kv Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent till mkr (870) Inlåningen har ökat med 6 procent till 35 (33) mdkr under 2003 Utlåningen har ökat med 19 procent till 36 (30) mkr under 2003 Kostnadsrationaliseringar främst i Litauen Stigande kreditförluster från mycket låga nivåer

39 39 Resultat Hansabank mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat 2 1 Rörelseresultat %

40 40 Kvartalsresultat Hansabank Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

41 41 SpareBank1 Gruppen Kv Resultat före skatt uppgick till 27 MNOK ( 838) för kvartal 3 Resultat efter skatt ökade till 9 MNOK ( 954) SpareBank1 Livsforsikring ökade resultatet efter skatt till 77 MNOK ( 494) SpareBank1 Skadeforsikring ökade resultatet efter skatt till 74 MNOK ( 73) Bank1 Oslo ökade rörelseresultatet till 96 MNOK (43)

42 42 Internationell bankrörelse Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 75 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,3 + 0,4 + 2,3 miljoner 0,2 miljoner 3,9 miljoner 12,4 miljoner kunder 1,3 miljoner Företags kunder

43 Resultat 43

44 44 Nyckeltal 30/ / / Räntabilitet på eget kapital, % 16,0 11,0 10,7 Resultat per aktie, kr 8,94 7,87 5,69 Eget kapital per aktie, kr 76,26 73,13 71,01 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,70 0,69 Kreditförlustnivå netto, % 0,16 0,23 0,24 Andel osäkra fordringar, % 0,27 0,27 0,30 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 11,0 10,8 10,9 Primärkapitalrelation, % 7,2 7,1 7,1

45 45 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

46 46 Resultaträkning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

47 47 Intäkter Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank FI-Holding Hansabank Totalt

48 48 Kostnader Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

49 49 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv Kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank Personalminskning FI-Holding Hansabank Totalt

50 Kvartalsresultat 50 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transakt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

51 Resultat per rörelsegren Kv Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminmkr kontorsrörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt eringar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Återföring nedskrivning av finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % 104,4 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

52 52 Resultat per rörelsegren Kv Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nat. bankmkr kontorsrörelse Markets Försäkring rörelse Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter % % 919 8% % Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader % 840 1% 585 5% % Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % % % Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % Procentuella förändringar avser jämförelser med Kv * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

53 53 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 17,5 % 19,0 % Summa tillgångar mdkr

54 54 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 19,9 % 17,3 % 15,4 % 17,3 % 18,9 %

55 55 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader Summa kostnader % Resultat före kreditförluster Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet 26,5 % neg. Summa tillgångar mdkr

56 56 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 34,5 % 24,4 % 20,5 % 23,3 % 7,8 %

57 57 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 18,2 % 18,6 % Summa tillgångar mdkr 40 34

58 58 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Räntabilitet 21,8 % 15,2 % 17,5 % 19,5 % 12,8 %

59 59 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 6,7 % 6,6 % Summa tillgångar mdkr

60 60 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 12,9 % neg. 9,9 % 6,7 % 1,7 %

61 61 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet 104,4 % 4,7 % Summa tillgångar mdkr

62 62 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivn. fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat Räntabilitet 64,5 % 211,7 % 36,8 % 23,9 % neg

63 63 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Summa tillgångar mdkr 7 7

64 64 Resultat per rörelsegren Övrigt Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

65 65 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Summa kostnader %

66 66 Resultat per rörelsegren Elimineringar Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Räntenetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader

67 67 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

68 68 Förändring av räntenettot Kv jämfört med Kv , mkr Ökade utlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Ökade utlåningsvolymer i Hansabank Ökade inlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse Ökad utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 200 Minskad utlåningsmarginal i Hansabank Minskad räntemarginal i Svensk kontorsrörelse: 250 Lägre allmänt ränteläge 150 Överströmning till högförräntande konton och övriga ränteförändringar

69 69 Förändring av räntenettot Kv jämfört med kv , mkr Swedbank Markets Finansförvaltningen 50 Svensk kontorsrörelse 100 Övrigt

70 70 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Utlåningsprovisioner % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisioner netto %

71 71 Förändring av provisionsnettot Kv jämfört med kv , mkr Betalningsförmedling 270 Kapitalförvaltning

72 72 Provisionsnetto Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisioner netto

73 73 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

74 74 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Kv jämfört med kv , mkr Räntebärande värdepapper + 70 Aktier + 60 Valutakursförändringar + 30 Andra finansiella instrument i FIH

75 75 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv Kv Förändring, mkr Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

76 76 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring, mkr Utdelningar Intäkter för IT-tjänster Kontorsöverlåtelser 95 Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank 489 Övriga rörelseintäkter Summa

77 77 Kostnadsutveckling mkr Kopparmyntet 667 mkr kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv3-03 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen

För eningssparbankens år sr e d ov isning 2002 FöreningsSparbanken AB (publ) Layout och produktion: LT Layout Foto: Leif Hansen Årsredovisning 2002 FöreningsSparbanken Årsredovisning 2002 Innehåll 4 Bolagsstämma 5 2002 i sammandrag 6 VD-kommentar Fortsatt affärsutveckling i en turbulent omvärld 10 Årssammandrag 12 FöreningsSparbanken

Läs mer

Reducerad risk och ökad intjäning

Reducerad risk och ökad intjäning 1 1999-04-29 Delårsrapport januari- 1999 Reducerad risk och ökad intjäning SEB-koncernens förvaltningsresultat* för första kvartalet 1999 uppgick till 2 036 Mkr (2 851 Mkr). Rörelseresultatet var 1 643

Läs mer

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 25 oktober 2006 Delårsrapport för tredje kvartalet 2006 Fortsatt starkt resultat överträffar målen Intäkterna ökade 12 procent till 5 478 mn euro (4 877 mn euro

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader

Nyutlåning. Upplåning. Omkostnader Pressmeddelande 2003-09-04 Information från SBAB SBAB:s rörelseresultat för första halvåret 2003 ökar med 36 mnkr till 371 mnkr (335 mnkr) SBAB ökar rörelseresultatet första halvåret med 11 procent jämfört

Läs mer

Fjärde kvartalet 2014

Fjärde kvartalet 2014 Fjärde kvartalet 2014 Jämfört med tredje kvartalet 2014 Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 798 mkr (4 562) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning var 3,45 (4,14)

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425)

Andra kvartalet 2012. Januari-juni 2012. jämfört med första kvartalet 2012. Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet 2012 Kvartalets resultat uppgick till 3 162 mkr (3 425) Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,88* kronor (2,21) och resultat per aktie efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015

Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2015 Delårsredogörelse för första kvartalet 2015 Vd Christian Clausens kommentar till resultatet: "Första kvartalet präglades av en ökad kundaktivitet

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Innehåll Faktablad om svensk bankmarknad Innehåll Den svenska finansmarknaden Blad 1 Bankstrukturen Blad 2 Bankernas funktion Blad 3 De stora bankkoncernerna Blad 4 Banker i Sverige Blad 5 Bostadsinstitut Blad

Läs mer

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank

1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 Skurups Sparbank 1881 Årsredovisning 2013 1898 1886 1881 Skurups och kringliggande socknars Sparbank I över 100 år har Skurups Sparbank varit en del av det lokala samhället - från början under namnet Skurups och kringliggande

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Föreningsbanken 1996 A

Föreningsbanken 1996 A A Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls den 29 april 1997 kl 14.00 i kongresshallen, Folkets Hus, Barnhusgatan 12 14, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara

Läs mer

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008

Banker i Sverige. Faktablad om svensk bankmarknad. Publicerad i november 2008 Banker i Sverige Faktablad om svensk bankmarknad Publicerad i november 2008 Den svenska finansmarknaden Finanssektorns samhällsfunktion Effektiva och pålitliga system för sparande, finansiering, betalningsförmedling

Läs mer

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2

Landshypotek Bank AB Delårsrapport 2015 #2 Landshypotek Bank AB Delårsrapport #2 Januari juni (Jämfört med samma period förra året) Liza Nyberg, VD Landshypotek Bank, om kvartal 2: Vi ser tillbaka på ett kvartal med hög marknadsaktivitet som genererat

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag

Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS. Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Sparbanken Skaraborg AB enligt lagbegränsad IFRS Bankens 167:e verksamhetsår, varav det fjortonde som aktiebolag Årsstämma äger rum fredagen den 11 april 2014

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ)

1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) 1 januari 31 mars 2015 SBAB Bank AB (publ) Nyutlåningen uppgick till 13,3 mdkr (15,7). Totala utlåningen ökade till 265,0 mdkr (261,4). Antal bolånekunder ökade och uppgick till 160 708 hushåll (160 034).

Läs mer