Kv februari 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv 4 2002 14 februari 2003"

Transkript

1 Kv februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8. Intäkter 11 Kostnader 12 Resultat per rörelsegren 13 Balansräkning 15 Kreditkvalitet Struktur Aktien 21

2 Kv Sveriges största hushållsbank Sveriges äldsta bank - etablerad 182. Genomsnittlig marknadsandel på hushållsmarknaden är cirka en tredjedel. Sveriges största kundbas. Starkast varumärke bland alla banker. Bästa tillgängligheten - rikstäckande kontorsnät och elektroniska mötesplatser. Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,4 miljoner Delägda,4 miljoner Fristående 1,3 miljoner Hansabank 3,4 miljoner Kommuner/Landsting FSPA 211 kommuner* Delägda 2 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Marknadsandelar hushållsmarknaden 3 september % 2 Små/medelstora företag FSPA 244 företag Delägda 25 företag Fristående 93 företag FI-Holding 5 företag Hansabank 144 företag Stora företag Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer 1 Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder Fondförsäkring Nyförsäljning * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker Banken i Sverige Komplett produktutbud - stark marknadsposition - Sverige 858 (87) kontor i hela landet 321 (35) Bank i Butik (1 31) Posten/Svensk Kassaservice (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat via Telefon, 2, (2,) miljoner kunder är anslutna via Internet, 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-9:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 2-3 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Inklusive delägda och fristående sparbanker. (Siffror inom parentes avser december 21) 1

3 Kv Strategi Prioriteringar för Kundnöjdhet 5. Kompetenslyft 2. Kontoren 4. Tillväxt 3. Kostnadseffektivitet Vi bygger vidare på s starka marknadsposition och kärnvärden - en bank för alla Antal produkter per kund Antal produkter per kund - privatpersoner - företagskunder Antal kunder >1 212 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 12-3, , , , , , , , ,97 Antal kunder Antal produkter per kund >1 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 12-4, , , , , , , , ,37 Antal produkter per kund 2

4 Kv Strategi - Bekvämlighet Fler och nya mötesplatser ger kunden ökad valfrihet och bekvämlighet. Bekvämlighetsprodukter visar mycket stark tillväxt. Banken via Internet ökar med mellan 4 och 6 kunder per vecka. 39 (32) procent av girobetalningarna sker via Internet. 31 (34) procent av antalet aktieaffärer i svensk kontorsrörelse görs via Internet. (Siffror inom parentes avser 21) Giro - privatkunder Bankkort - Sverige - Baltikum Antal giroanslutningar 3 5 Antal kort 5 Transaktioner per kvartal, tusental kv kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv3-2 2 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Hansabank Köp, tusental Inlösen, tusental via Internet inkl. fristående sparbanker och Hansabank 31 december 22 Statistik Banken via Telefon Antal Antal kunder betalningar Personlig Service kunder - en ökning med 11,7 % från samtal på ett år - en ökning med 1, % Självbetjäning 2 46 kunder - en ökning med 3,3 % från samtal på ett år - en ökning med 2,7 % Kundcenter samtal på ett år - en ökning med 7,9 % kv1- kv2- kv3- kv1-1 kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 kv2-2 kv3-2 2 Internetbankskunder Sverige Internetsbankskunder Hansabank Internet för telefonbankskunder Antal betalningar 3

5 Kv Allianser Nordikumalliansen Globaliseringen och konkurrensen kräver på sikt breddade kundbaser bygger fortsatt expansion på beprövad framgångsmodell Starkt lokalt banknät med nära kundverksamhet Starka produktområden med stora marknadsandelar (Bolån, Fonder, Försäkringar, Kort och andra elektroniska betalningstjänster) Långvarig erfarenhet av allianssamverkan med fristående sparbanker Utveckling av lokalbankskonceptet inom Nordikum Lönsam tillväxt genom ägande/delägande av distributionskanaler och produktbolag Utökad kundbas för distribution av produkter Potential för samverkan och successiv integration för att skapa skalfördelar Internationell närvaro Norge SpareBank 1 Gruppen Finland Aktia USA New York England London Sverige Danmark FI-Holding Estland Lettland Litauen Hansabank Japan Tokyo Luxemburg Nordikumalliansen Land Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Fristående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 6 procent 7 procent Investering mkr 19 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privatkunder 4,4 miljoner 2,3 miljoner,9 miljoner 3,4 miljoner 12,7 miljoner +,4 miljoner + 1,3 miljoner Företagskunder

6 Kv Allianser FIH Kvartalsresultat mkr kv4 2 kv3 2 kv2 2 kv1 2 kv4 1 kv3 1 kv2 1 kv1 1 kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 31/2 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet eget kapital 11,6% 11,7% 1,9% Hansabank Kvartalsresultat mkr kv4 2 kv3 2 kv2 2 kv1 2 kv4 1 kv3 1 kv2 1 kv1 1 kv4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Räntabilitet eget kapital 22,9% 25,3% 24,% 5

7 Kv Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital som långsiktigt överstiger ett vägt genomsnitt för SEB, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank och Den Norske Bank. Kapitaltäckningsgraden ska lägst uppgå till 1,5 procent varav primärkapitalrelationen långsiktigt ska ligga i intervallet 6,5-7,5 procent. Genomsnittliga kreditförlustnivån ska ej överstiga,5 procent över en konjunkturcykel. K/I-tal om högst 5 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 3 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet % Kapitaltäckning % Kapitaltäckning Primärkapital Mål kapitaltäckning Mål primärkapital Kreditförlustnivå %,6 Högsta genomsnittliga nivå över en konjunkturcykel,5,4 7 Utdelning Kronor 6 Mandamus 5 4 Utd av aktier Kontant,3,2,1 Utfall * Utdelningsgrad 39% 56% 53% 57% 45% 56% 7% Utdelningstillväxt 57% 9% 16% 7% 1% - - Direktavkastning ** 4,7% 3,34% 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% * Exklusive utdelning av aktier ** Baserat på börskursen vid årets utgång 6

8 Robur Kv Sparande och placeringar Sparande och placeringar Fondsparande Robur mdkr mdkr 1, Robur Försäkring Marknadsandelar totala fondtillgångar 31 december 22 Marknadsandelar, nyteckning 1/1 21-3/9 22 Nordea 7,2% Länsf./Wasa 27 mdkr 3,8% SHB 87 mdkr 12,4% Övriga 141 mdkr 19,9% Nordea 124 mdkr 17,7% Robur 23 mdkr 28,9% SEB 121 mdkr 17,3% 8, 6, 4, Övriga 12,9% Skandia Link 28,2% Robur Försäkring 18,1% SEB/TryggLiv 18,8% SHB Fond 14,8% 3 2, 2, -2, 1-4, dec-99 mar- jun- sep- dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2-6, -8, Hushållsinlåning Fondsparande Diskretionär förvaltning Valutainlåning Privatobligationer/SPAX (bokfört värde) Fondförsäkring Övrig inlåning SEK -1, Brutto Inlösen Utveckling av volymer och nettoflöden 31/12 31/12 31/12 31/12 Volym, mdkr Hushållsinlåning, SEK 129,1* 118,4 11,5 116,9 Hushållsinlåning, Valuta 14,9 14, 7,5 5,4 Övrig inlåning, SEK 78,5** 61,7 68,6 71,9 Övrig inlåning, Valuta 31,2 35,3 24,7 11,7 Fondsparande 25,9 266, 287,9 29,5 Diskretionär förvaltning 17,9 21,1 21,5 24,4 Fondförsäkring 33,2 43,3 45,4 39,6 - avgår Fondförsäkring i Roburs fonder -3,8-41,2-43,5-37,9 Privat- och övriga obligationer 8,1 7, 8,7 11,1 Total 488, 525,6 531,3 533,6 Helår Helår Helår Helår Nettoflöden, mdkr Hushållsinlåning*** 7,5 14,4-4,3-2,2 Övrig inlåning, SEK*** -1, -6,9-3,3 12,7 Övrig inlåning, Valuta*** -1,6 1,6 13, 2,6 Fondsparande, nettosparande 9,7 11,3 16,9 13,2 Fondförsäkring, premieteckning 2,2 3,5 8,6 8,4 Privatobligationer,5-1,7-2,4-7,9 * Varav HSB Bank 2,9 ** Varav HSB Bank 6,3 ***

9 Kv Utlåning Bankutlåningen i Sverige mdkr Banker 1 Bostadsinstitut 5 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- jun- sep- dec- mar- 1 jun- 1 Källa: Statistiska centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 3 september 22 sep- 1 dec- 1 mar- 2 jun- 2 sep- 2 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 31 december 22 (31 december 21) 31 december 22 (31 december 21) Fastighetsförvaltning, 21% (21%) Kommun,2 % (2%) Spintab privatpersoner, 37% (36%) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Flerfamiljshus 21% (21%) Jordbruk 5% (5%) Enfamiljshus 59% (6%) Företag exkl. fastighetsförvaltning, 31% (32%) Hansabank privatpersoner, 1% (1%) Övriga privatpersoner, 1% (1%) Bank, privatpersoner, 7% (7%) Bostadsrätter 6% (5%) Utlåningsvolymer (exkl. banker ) mdkr dec-2 sep-2 jun-2 mar-2 dec-1 sep-1 jun-1 mar-1 dec- Privatpersoner* 36,9 296,3 29,8 284,8 281,2 277,5 273,8 266,6 262,2 varav från Spintab 248,2 242,1 236,9 232, 228,2 223,9 219,6 214,5 21,2 Fastighetsförvaltning 144,1 136,9 135,8 134,6 135,5 136,7 135,1 135,9 131,1 Övrig företagsutlåning 28, 212, 28,1 29,4 21,1 29,1 23,4 197,7 192,6 Kommuner 13,7 12,8 13,6 13,5 13, 13,3 13,5 13,8 14,3 Summa 672,7 658, 648,3 642,3 639,8 636,6 625,8 614, 6,2 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 64,4 45,5 5,1 61,6 56,1 61,1 83,2 75,7 52,8 Återköpsavtal (repor) 65, 86,8 15,3 128,9 97,9 118,7 91,3 117, 17, Totalt utlåning 82,1 79,3 83,7 832,8 793,8 816,4 8,3 86,7 76, * Rapporteringen avseende utlåning till privatpersoner har förfinats vilket innebär att vissa omflyttningar skett till Företag. Förändringen införs fr.om dec-. 8

10 Kv Resultatutveckling och nyckeltal Påverkan på räntenettot Påverkan på provisionsnettot 22 jämfört med 21, mkr 22 jämfört med 21, mkr + 3 Högre utlåningsvolym i Hansabank + 25 Högre utlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 25 Finansförvaltningen + 2 Högre inlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse + 15 Högre inlåningsmarginal i Hansabank + 1 Högre inlåningsvolym i Hansabank + 1 Övrigt - 45 Lägre inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse - 3 Lägre utlåningsmarginal i Hansabank - 5 Lägre utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse + 1 Betalningsförmedling + 14 Övrigt - 4 Kapitalförvaltning - 15 Courtage Resultatutveckling Helår Helår Helår Helår mkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av fin. transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Goodwill avskrivning Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatter Minoritets andelar Periodens resultat Nyckeltal 31/12 31/12 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 19,7 15,7 Avkastning på totalt kapital, %,69,82 1,4,83 Kreditförlustnivå, %,23,21,19,13 Total reserveringsgrad, % 134, 13, 15, 85, Kapitaltäckningsgrad, % 1,8 11,3 1,8 1,4 Primärkapitalrelation,% 7,1 7,1 6,9 6, K/I-tal före kreditförluster,63,6,57,63 K/I-tal efter kreditförluster,7,66,61,66 Räntemarginal, % 1,43 1,38 1,34 1,33 Placeringsmarginal, % 1,58 1,54 1,5 1,48 Riskvägda tillg./balansomslutning Resultat per aktie, SEK 7,87 9,86 12,1 8,7 Utdelning per aktie, SEK 5,5 5,5 5,5 5, Balansräkningsdata 31/12 31/12 31/12 31/12 mkr Total utlåning 82 59* * 76 32* Hypoteksutlåning Inlåning Eget kapital Balansomslutning *Omräknat enl. Finansinspektionens nya regler 22 9

11 mkr Kvartalsutveckling Kv Resultatutveckling och nyckeltal Ränteutveckling kvartalsvis % kv4 kv1 1 kv2 1 kv3 1 kv4 1 kv1 2 kv2 2 kv3 2 kv år 9 dgr Resultat före kreditförluster Rörelseresultat Kvartalsutveckling exkl poster av engångskaraktär mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Realisationsvinster/förluster Överskottsmedel återförda fr. Alecta (f.d. SPP) -26 Momsåtervinning Resultatandelsstiftelser Fusionskostnader Personalminskningsprogram Nedskrivning av aktieinnehav 372 Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Summa Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. poster av engångskaraktär Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Räntenetto* Provisioner, netto Nettoresultat av fin. transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatandelsstiftelse Överskottsmedel återförda från Alecta 26 Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat *Varav avgift för insättningsgaranti Räntenetto, Spintab

12 Kv Intäkter Kvartalsutveckling intäkter mkr kv3 kv4 kv1 1 kv2 1 kv3 1 kv4 1 kv1 2 kv2 2 kv3 2 kv4 2 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Ränteintäkter Räntekostnader Summa räntenetto Betalningsförmedling Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Övriga provisionsintäkter Provisionsintäkter: Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Provisionskostnader: Summa provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa finansiella transaktioner, netto Övriga intäkter: Fastighetsintäkter Intäkter från fristående sparbanker Utdelning Övriga rörelseintäkter Summa övriga intäkter Summa intäkter

13 mkr 4 5 Kv Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr Kv3- Kv4- Kv1-1 Kv2-1 Kv3-1 Kv4-1 Kv1-2 Kv2-2 Kv3-2 Kv4-2 Totala kostnader Kostnad exkl Kopparmyntet, Alecta, fusionskostnader, personalminskning Kostnad exkl FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, Alecta, fusionskostn. samt personalminskning kv3- kv1-1 Personal kv2-1 kv3-1 1 kv1-2 Övrigt kv2-2 kv3-2 2 Utveckling av antalet heltidstjänster Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Tillsvidareanställda HSB Bank 99 Tillfälligt anställda Summa Hansabank * FI-Holding Totalt * Ökningen i Hansabank andra kvartalet 21 beror på förvärvet av LTB. Kostnadsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Personalkostnader: Löner och arvoden inkl. soc. avgifter Andra personalkostnader Resultatandelsstiftelse Överskottsmedel återförda från Alecta 26 Summa personalkostnader Övriga kostnader: Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivningar inventarier och fastigheter m m Avskrivningar koncerngoodwill Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader Varav FI-Holding och Hansabank

14 Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Kv Resultat per rörelsegren Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna. Alla kostnader inom IT, Support och Koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital (årets ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och utifrån bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Koncerngoodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 17,8% 19,5% 19,9% 19,4% 21,4% 25,1% Swedbank Markets mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 18,1% 9,2% neg 13,6% 11,4% 1,8% Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 19,5% 12,8% 19,3% 23,7% 2,3% 19,1% Svensk kontorsrörelse I svensk kontorsrörelse ingår affärsområde Retail, d v s kundansvaret för privatpersoner, mindre- och medelstora företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige samt bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet i Sverige, affärsområde Låna, affärsområde Betala, Bankinlåning, e-business (satsningen på Firstviewbank i Danmark ingår dock i Övrigt 21), delägda svenska banker samt privatbanksverksamheten i Luxemburg. Swedbank Markets Swedbank Markets ansvarar för bankens Investment- och Merchant Banking verksamhet. Swedbank Markets har även kundansvaret för stora företag och finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, First Securities i Norge, filialerna i Oslo, London och New York. Kapitalförvaltning & Försäkring Kapitalförvaltning och försäkring omfattar affärsområde Spara exklusive bankinlåningen som ingår i svensk kontorsrörelse. Roburkoncernen ingår med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell kapitalförvaltning, diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. 13

15 Kv Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 6,7% neg 8,9% 9,2% 7,3% 9,7% Finansförvaltning mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -264 Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet på eget kapital 23,9% neg 43,8% 27,2% 19,5% 31,1% Övrigt mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -1 Andelar i intresseftgs resultat mm Rörelseresultat Allokerat eget kapital Elimineringar mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Internationell bankrörelse I rörelsegrenen internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI-Holding i Danmark samt s andelar i intresseföretagen Sparebank 1 Gruppen i Norge och Aktia i Finland. Finansförvaltning I rörelsegrenen ingår finansförvaltningen i Sverige (moderbanken AB samt dotterbolaget Spintab). Finansförvaltningen i Sverige ansvarar för den långfristiga upplåningen inklusive upplåningen för hypoteksverksamheten samt den i bankens strategiska omsättnings- och anläggningsportföljen samt vissa andra aktieinnehav, t ex innehaven i Erste Bank och OM. Övrigt I Övrigt ingår intäkter och kostnader som inte fördelas till någon av rörelsegrenarna. Här innefattas IT samt datatjänster till fristående sparbanker och delägda banker, koncernstaber, supportorganisationen i koncernens egna försäkringsbolag Sparia samt Fastighetsbyrå. I Övrigt ingår också gruppvisa reserver för kreditförluster som inte redovisas av kundansvariga enheter. År 21 ingick även kostnaderna för den avbrutna fusionen med SEB och för internetbanken Firstviewbank i Danmark. Elimineringar Elimineringar visar de interna mellanhavanden som finns mellan de redovisade rörelsegrenarna. Alla interna transaktioner mellan affärsenheter som ingår i en och samma rörelsegren är dock redan eliminerade inom respektive rörelsegren. Merparten av beloppen under Elimineringar avser den interna försäljning som rörelsegren Övrigt har till andra rörelsegrenar. 14

16 Kv Balansräkning Balansräkning 31 december 22, mdkr Utlåning privatpers., 59 Övrig utlåning till allmänheten, 277 Hypoteksutlåning, 368 Hushållsinlåning, 144 Övrig inlåning från allmänheten, 119 Emitterade värdepapper mm. 42 Balansräkning Mkr 31/ /12 21 Utlåning till allmänheten Utlåning till kreditinstitut Räntebärande värdepapper finansiella anläggningstillgångar finansiella omsättningstillgångar Tillgångar i försäkringsrörelsen Övriga tillgångar Summa tillgångar Kreditinstitut, 99 Ränteb. värdepapper, 65 Övriga tillgångar, 9 Kreditinstitut, 13 Övriga skulder, 133 Eget kapital, 39 In- och upplåning från allmänheten Skulder till kreditinstitut Emitterade värdepapper mm Skulder i försäkringsrörelsen Övriga skulder Efterställda skulder Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Inlåning mdkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Transaktionskonton 97,7 94,2 98,6 97,8 98,5 1,6 1,6 97,6 98,5 Sparkonton 7,6 68,7 67, 64,6 62,2 61,1 59,9 61, 61,6 Dagslån,6 4,6 3,,8,,4,4 1,8 2,2 Övrigt 48, 44,2 46,5 51, 36,2 5,8 44,3 52,9 52,5 Inlåning i utländsk valuta 46,1 48,7 47,8 52,8 49,3 5,4 46,9 33,9 32,2 Summa inlåning från allm. 263, 26,4 262,9 267, 246,2 263,3 252,1 247,2 247, - varav icke finansiella företag 37, 33,7 37,3 35,4 35,1 31,5 33,2 31,9 36,3 Utlåning mdkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Privatpersoner * 36,9 296,3 29,8 284,8 281,2 277,5 273,8 266,6 262,2 Varav Spintab koncernen 248,2 242,1 236,9 232, 228,2 223,9 219,6 214,5 21,2 Fastighetsförvaltning 144,1 136,9 135,8 134,6 135,5 136,7 135,1 135,9 131,1 Handel, hotell, restaurang 25,6 25,7 25,3 25,1 24,9 24,9 25,1 24,5 23,5 Byggnadsverksamhet 1,5 1,5 1,3 1,6 11, 1,6 1,5 9,7 9,6 Tillverkningsindustri 5,7 5,7 5,3 5,8 51,4 51,1 49,4 48,6 43,7 Transport 14,3 14,4 14, 13,8 14,2 15,5 13,7 12,5 11,5 Skogs- och lantbruk 31,1 3,4 29,4 28,7 28,1 27,2 26,5 25,7 25,4 Övrig serviceverksamhet 18,9 14, 14,9 15,3 16,7 14,6 15,5 15,3 15,6 Övrig företagsutlåning, inklusive kreditinstitut * 56,9 66,3 63,9 65,1 63,8 65,2 62,7 61,4 63,3 Kommuner 13,7 12,8 13,6 13,5 13, 13,3 13,5 13,8 14,3 Summa 672,7 658, 648,3 642,3 639,8 636,6 625,8 614, 6,2 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 64,4 45,5 5,1 61,6 56,1 61,1 83,2 75,7 52,8 Återköpsavtal (repor) 65, 86,8 15,3 128,9 97,9 118,7 91, Summa utlåning 82,1 79,3 83,7 832,8 793,8 816,4 8,3 86,7 76, * Rapporteringen avseende utlåning till privatpersoner har förfinats vilket innebär att vissa omflyttningar skett till Företag. Förändringen införs from dec-. 15

17 Kv Balansräkning Koncernens tillgångar mdkr 12 Koncernens skulder och eget kapital mdkr Utlåning* Räntebärande värdepapper Övriga tillgångar * Omräknad enl. Finansinspektionens nya regler 22, dock ej avseende Annonserade räntor, utgången av In- och upplåning Eget kapital Övrigt Inlåning, privatpersoner Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Privatkonto till 15 kr* 3,25 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,5 1,75 1,75 1,75 Privatkonto över 15 kr*,1,1,1,1,1,1,25,25,25,25 e-sparkonto 3,1 3,6 3,6 3,35 3,1 Övriga Sparandekonton -1 kr 1, 1,5 1,5 1,25 1, 1, 1, 1,,85, kr 2, 2,5 2,5 2,25 2, 2, 1,75 1,75 1,5 1,5 25 kr - 3,25 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,35 3,35 3,1 3,1 Fasträntekonto** 3 månader 3,15 3,45 3,5 3,2 3, 3, 3,45 3,15 3,2 3,5 1 år 3,2 3,55 3,9 3,75 3,25 3,25 3,8 3,4 3,75 4, 3 år 4, 4,1 4,7 5, 4,35 4,15 4,85 3,65 4,35 4,95 5 år 4,65 4,6 5,3 5,65 5,2 5,15 5,65 4,45 5,5 5,75 * Innehav av en kombination av följande produkter (en betaltjänst och ett bankkort): Priser: Fullt pris / Kombinationspris Giro (23/195 kr per år.) Bankkort (Maestro 195/165 kr per år, Visa 295/25 kr per år, Världsnatur 22/185 per år) via Telefon - utan kostnad. via Internet - kostnadsfritt utan Internet betalningsfunktion. - med Internet betalningsfunktion (18/155 kr per år). ** Minimum insättning 5. kr, kapitalisering vid förfallodag Hypoteksutlåning Spintab Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kv3 Enfamiljshus 3 månader 5,4 5,9 5,9 5,65 5,4 5,4 5,9 5,6 5,6 5,4 2 år 5,4 5,9 6,4 6,6 6, 5,7 6,35 5,5 6, 6,45 5 år 6, 6,2 6,85 7,1 6,8 6,6 6,8 5,95 6,4 7,5 16

18 Kv Balansräkning Återstående löptid Spintabs utlåning, 31 december 22 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 31 december 22, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 31 december 22 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation ningsgrad Banken ,5 22, Spintab ,8 1,8 Koncernen ,1 1,8 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 31 december 22 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa, koncernen Varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen Varav i utländsk valuta

19 Kv Kreditkvalitet Utlåning fördelad per säkerhet 31 december 22 Låga kreditförluster Andel osäkra fordringar,3 (,3) procent Reserveringsgrad för osäkra fordringar 134 (13) procent Kreditförlustnivå,23 (,21) procent Låg internationell riskexponering (Siffror inom parantes avser 31 december 21) Övriga fastigheter, 16% Borgen, 2% Företagshypotek, 3% Blanco, 12% Övriga säkerheter, 5% Kommun och landsting, 7% Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter, 55% Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv4 2 Kv3 2 Kv2 2 Kv1 2 Kv4 1 Kv3 1 Kv2 1 Kv1 1 Kv4 Kreditförluster, koncernen Nya reserveringar Konstaterade Återvinningar Värdeförändring övert egendom Summa Kreditförluster, per bolag AB Spintab FI-Holding Hansabank Övriga Summa Kreditförluster, bransch Hushåll Fastighetsförvaltning Handel, hotell o restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrigt Summa Kreditexponering 31 december 22. Bokfört värde mkr Varav % av kredit- Land Utlåning Derivat* Placeringar Garantier Övrigt Totalt total institut Sverige , Danmark , USA , Övriga OECD** , Latinamerika ,1 524 varav Argentina varav Brasilien Östersjöområdet ,5 613 Ryssland ,1 21 Japan Övriga Ostasien ,2 988 Övriga länder ,3 925 Summa , * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Danmark, USA, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Sydkorea och Tjeckien. 18

20 Kv Struktur Operationell struktur Styrelse VD Internrevision Ekonomi, Affärscontrolling, Treasury, Finansiella risker/cfo Kredit/CCO IT/CIO Personal- och kompetensutveckling Information och Investor Relations Varumärkesfrågor Operationella risker Sparbanksalliansen AFFÄRSOMRÅDE Svensk kontorsrörelse Lokala banker Telefon Internet AFFÄRSOMRÅDEN Spara Låna Betala Swedbank Markets AFFÄRSOMRÅDE Internationell bankrörelse FI-Holding Hansabank Aktia Sparbank SpareBank 1 Gruppen STÖDFUNKTIONER Support IT Övrigt Legal struktur AB AB Spintab Robur AB FSPA Finans AB FSPA Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSPA Juristbyrå AB HSB Bank AB FSPA Jordbrukskredit Robur Försäkring AB FSPA Kapitalförvaltning AB FSPA Fastighetsbyrå AB FSPA Öland AB ( 6% ) FI-Holding A/S ( 69,7% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSPA Sjuhärad AB (47,5%) FSPA Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) SpareBank 1 Gruppen AS ( 25%) Aktia Sparbank Ab ( 24,39%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) Allround AB (3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB(25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 19

21 Koncernledning och koncernråd Koncernledningen: Birgitta Johansson-Hedberg, VD och koncernchef samt chef för affärsområde Svensk kontorsrörelse. Nils-Fredrik Nyblaeus, ställföreträdande VD, Ekonomi och Finans. Anders Ek, vvd, chef för affärsområde Spara (tillika VD för AB Robur) Gert Engman, vvd, CIO, chef för affärsområde E-business. Göran Gunnarsson, vvd, stf chef Svensk kontorsrörelse samt regionchef för region Stockholm. Kjell Hedman, vvd, chef för affärsområde Betala. Mikael Inglander, vvd, chef för affärsområde Låna (tillika VD för AB Spintab). Lars-Erik Kvist, vvd, kreditchef. Jan Lidén, vvd, chef för affärsområde Swedbank Markets. Bengt-Erik Lindgren, vvd, regionchef för Mellersta regionen. Ingrid Persson, vvd, Sparbanksalliansen. Staffan Salén, vvd, informationsdirektör Kreditlimiter Styrelsen Kv Struktur Koncernledningen forts. Göran Theodorsson, vvd, chef för Personal- och Kompetensutveckling samt tf regionchef för Sydöstra regionen. Annika Wijkström, vvd, chef för affärsområde Internationell bankrörelse. Kaisa Bratt, facklig företrädare. Koncernrådet: Jan Alexandersson, chef för Banken via Telefon. Per Aspegren, chef för Kapitalmarknad. Håkan Berg, vvd, chef för Affärsutveckling inom Retail. Robert Charpentier, vvd, stf chef för Swedbank Markets. Leif Ekbom, vvd, regionchef för Västra regionen samt Lantbruksansvarig. Lars Eklund, vvd, chef för operationella risker, säkerhet, juridik och miljö. Anders Gustafzon, vvd, chef för organisations- och folkrörelsekontakter. Obegränsat Koncernrådet forts. Lennart Haglund, vvd, regionchef för Södra regionen Marie Halling, segmentsansvarig för företag Lisbeth Hansson, chef för Supportenheten. Angela Hellryd-Dahlén chef för Koncernstab Marknad. Britt Henriksson, vvd, regionchef för Norra regionen. Mats Lagerqvist, vvd i Robur. Jan Lilja, chef för affärsområde Finansförvaltning samt ekonomi- och finanschef AB Spintab. Håkan Nyberg, chef för Banken via Internet. Niklas Palm, chef för Internrevision. Fredrik Runnquist, IT-chef. Peter Rydell, vvd, regionchef för region Göteborg och Bohuslän. Åsa Wilson-Bergstedt, chef för enheten Sparbanksalliansen. Gith Bengtsson, facklig företrädare. Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Obegränsat 15/35 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation Två handläggare 7,5/15/2/3 mkr,25/3/5 mkr Finansiell riskkontroll och uppföljning Bankens styrelse Dotterbolags styrelse Bankens finanskommitté Styrelsens Presidium Dotterbolags finanskommitté Bankens tradingkommitté 2 Treasury

22 Kv Aktien Långsiktigt ska utdelningen uppgå till 3 procent av resultatet efter skatt. Hög andel utländskt ägande. De små aktieägarna är till stor del kunder i banken. Antal aktieägare den 31 december 22 var Aktieägare 31/12 22 % Sparbanksstiftelser 21, Fristående sparbanker 7,2 Alecta 4,5 Robur Fonder 3,7 Lantbrukskooperationen 3,2 AFA Försäkring 2,1 Skandia 1,6 SHB/SPP Fonder 2, SEB Fonder 1,8 AMF Pension 2,2 Nordea fonder 2,3 SPK 1,4 FSPA resultatandelsstiftelser 1,4 Utländska ägare, 2,6% (28,3%) Sparbanksstiftelser, 21,% (2,8%) Fristående sparbanker 7,2% (6,3%) Lantbrukskooperationen, 3,2 % (3,2%) Allmänheten, 11,1% (1,8%) Svenska institutioner, 36,9% (3,6%) Övriga svenska institutioner 13,9 Allmänheten 11,1 Utländska ägare 2,6 Totalt 1, Ägarstruktur 31/12 22 (dec 21) Antal aktieägare: Antal aktier: Källa: DN Ägarservice och Data per aktie Kronor Resultat 7,87 9,86 12,1 8,7 Eget kapital 73,13 71,2 66,22 58,75 Kontantutdelning 5,5 5,5 5,5 5, Börskurs vid periodens utgång 13, 13, 144,5 125, Direktavkastning, % 5,34 4,23 3,81 4, Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling År Transaktion Nom. värde Kurs, % Tillkommande Ackumulerade Aktiekapital per aktie, kr antal aktier antal aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission

23 För ytterligare information: Nils-Fredrik Nyblæus, ställföreträdande VD, Ekonomi- och Finansdirektör Staffan Salén, vvd, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lena Eriksson Holmlund, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på Internet: s hemsida: Investor Relations sidor: Adress:, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: 29 april 23 Delårsrapport jan - mars augusti 23 Delårsrapport jan - juni oktober 23 Delårsrapport jan - sep 23 Bolagsstämma 23 hålls i Stockholm den 1 april Rating december 22 S&P Moody s Fitch R/I Kort Lång Kort Lång BFSR* Kort Lång Lång A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab Hansabank FIH A1 - P1 Aa3 - F1+ AA P1 A1 C F2 A P1 A * Bank Financial Strength Ratings

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

FöreningsSparbanken kv

FöreningsSparbanken kv FöreningsSparbanken kv 2 1999 2 Viktiga händelser kv 2 1999 Fortsatt god volymutveckling Stark tillväxt av fondförmögenheten och provisionsnettot Kreditförluster och problemkrediter minskade kraftigt Stora

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2016

Delårsrapport Januari juni 2016 Januari juni 2016 Sid 2 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI JUNI 2016. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2016.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Ålems Sparbank Org nr

Ålems Sparbank Org nr 1 Innehållsförteckning för första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens resultat under första halvåret 2016, s. 3 Sparbankens ställning, s.4 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, s. 4 Resultat i sammandrag,

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr Första kvartalet 2002 i sammandrag: Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer