Fakta om FöreningsSparbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakta om FöreningsSparbanken"

Transkript

1 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank 1 8. Intäkter Kostnader Resultat per rörelsegren Balansräkning Räntor Finansiering och ränterisker Kreditkvalitet Organisation Ägare och aktien 24

2 1. Marknadsposition Vår kundbas 31 december december 25 Marknadsposition, Sverige Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,1 milj FSB 215 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Sparbanker 1,3 milj Sparbanker 93 kommuner Hansabank 4,6 milj FSB 22 landsting Myndigheter FöreningsSparbanken Små/medelstora företag Organisationer FSB 245 Fackliga Delägda 26 Kooperativa Sparbanker 98 Kyrkliga Hansabank 186 Stora företag Hypoteksutlåning 2 Bankutlåning Hushållsinlåning 1 Fondsparande Individuellt pensionssparande Premiepensionssparande Starka Inlösen korttransaktioner Internetbank Telefonbank Fastighetsmäkleri positioner inom Företagsutlåning Aktieindexobligationer Fondförsäkring Företagsinlåning Leasing Aktiehandel FSB och Hansabank 31 december 25 FSB och Hansabank 31 december (1 64) kontor (15 156) anställda 1,4 (1,1) miljoner privatkunder 56 (57 ) företagskunder (2 15) uttagsautomater 3,7 (3,2) miljoner internetbankskunder 2,7 (2,8) miljoner telefonbankskunder Inklusive sparbanker och delägda banker. (Siffror inom parantes avser december 24) Periodens resultat Hansabank 19% FSB 81% Kunder Hansabank 53% FSB 47% Utlåning Hansabank 11% Kontor Hansabank 38% FSB 89% FSB 62% Produkter per privatkund, Sverige Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter 412-3, , , , ,51 Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter 412-5, , , , , >1 Dec-4 Dec > 1 Dec-4 Dec-5 2

3 1. Marknadsposition Marknadsandelar, hushåll Sverige Marknadsandelar, hushåll Baltikum 31 december december 25 % % 4 6 Estland Estland Litauen Litauen Lettland Lettland Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder Privatobligation er Total utlåning Inlåning Giro - privatkunder, FSB och Hansabank inkl sparbanker och delägda banker Kunder, tusental Bankkort, FSB och Hansabank inkl sparbanker och delägda banker Antal kort, Transaktioner tusental per kvartal, miljoner dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 FöreningsSparbanken Hansabank Köp, miljoner (antal) Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken, FSB och Hansabank inkl sparbanker och delägda banker Kunder, tusental Betalningar, miljoner dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 Giro på papper, Sverige Giro via internet, Sverige Giro via Internet, Hansabank Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3

4 2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska på sikt ge ett positivt bidrag till koncernens avkastning på eget kapital 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Etablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Hemmamarknader, universalbanksverksamhet Sverige - FSB Estland - Hansabank Lettland - Hansabank Litauen - Hansabank Övriga marknader Danmark - FSB kontor Finland - FSB kontor Norge - FSB kontor, investment banking genom First Securities (51% ägarandel) Ryssland - Företagsbank och leasing i Moskva, Kaliningrad och St Petersburg USA - Merchant/investment banking i New York Luxemburg - privatbanksverksamhet för utlandssvenskar Kina - Representationskontor i Shanghai Japan - Representationskontor i Tokyo Spanien - Representationskontor i Marbella Samarbete/allianser Norge - 19,5% ägarandel i SpareBank 1 Gruppen Finland - 1,1% ägarandel i Aktia Land Sverige Norge Finland Baltikum Total FöreningSparbanken First Securities Aktia Hansabank Delägda banker SpareBank 1 Gruppen Sparbanker Ägarandel 51 procent 1,1 procent 1 procent 19,5 procent Investering 299 mkr 9 mkr mkr 2 38 mkr 1 33 mkr Kontor ATM Privatkunder 4,1+,4+1,3 miljoner 4,6 miljoner 1,4 miljoner Företagskunder

5 3. Finansiella och strategiska mål Strategi Sverige Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Den svenska marknaden är basen och hemmamarknaden för FöreningsSparbankens verksamhet. FöreningSparbanken ska vara en fullsortimentsbank med en stark lokal närvaro över hela landet, genom ett eget kontorsnät och genom samarbete med sparbanker och delägda banker. FöreningsSparbanken ska vara en bank för var och en och erbjuda kunder i alla kundsegment ett attraktivt utbud av finansiella produkter. Ökad kundnöjdhet är ledstjärnan för FöreningsSparbankens strategiska inriktning. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7%. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av årets resultatet hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken AB. % Räntabilitet på eget kapital Kapitaltäckning % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kv3 5 Kv4 5 Kv4 3Kv1 4Kv2 4Kv3 4Kv4 4Kv1 5Kv2 5Kv3 5Kv4 5 Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital Utdelning Utdelning Kr 8 Utdelnings-grad % 75, , 25, Utdelningsgrad 45% 56% 7% 48% 4% 4% ** Utdelningstillväxt 1% 5% 13% 15% Direktavkastning * 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% 3,93% 3,46% * Baserat på börskursen vid årets utgång ** Utdelningsgrad exklusive realisationsvinster, * Kontant utdelning Utdelningsgrad * Utdelning enligt styrelsens förslag samt utdelningsgrad exklusive realisationsvinster 5

6 4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag Roburs fondtillgångar 31 december 25 (31 december 24) 31 december 25 Länsförsäkringar 4,1% (4,) SHB 13,7% (13,3) Övriga 25,3% (22,8) Nordea 14,4% (15,9) Robur 26,5% (27,8) SEB 16,% (16,2) % Dec-3 Mar-4 Jun-4 Sep-4 Dec-4 Mar-5 Jun-5 Sep-5 Räntebärande värdepapper Utländska aktier Svenska aktier Dec-5 Nysparande netto mdkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Marknadsandel % 31/12 25 Bankinlåning, privat -1,4 5,7 5,6 5, -5,4 4,1 31,2 Nettoförsäljning fonder och försäkring -,6 1,3 1,6 3,5 1, 1,5 9,5 Privatobligationer 1,3 -,4,2 1,3,5,5 35,6 Delsumma privat -,7 6,6 7,4 9,8-3,9 6,1 18,7 Bankinlåning företag och övrigt -1,3-5,5-1,3 18,2-4,4-7,4 Övrig försäljning av Roburs fonder 1,4 2,2,8 -,7,2 1,3 Summa -,6 3,3 6,9 27,3-8,1, Sparbanker och delägda banker,2,3,8 1,5,5,5 Hansabank - bankinlåning * 8,2 1,2 6, 4,3 1,8 1,8 Hansabank - fond och försäkring,8,9,8,5 1,2,4 Summa nysparande netto 8,6 5,7 14,5 33,6-4,6 2,7 * Exklusive valutakursförändring Sparande och placeringar, stock 31/12 31/12 31/12 31/12 mdkr Hushållsinlåning, svenska kronor 151,3 136,4 135,4 129,1 Hushållsinlåning, valuta 3,7 2,3 16,7 14,9 Övrig inlåning, svenska kronor 96,1 78,7 87, 78,5 Övrig inlåning, valuta 47,2 41,7 35,8 31,2 Summa inlåning 325,3 277,1 274,9 253,7 Diskretionär förvaltning 24, 21,3 22,6 17,9 Fondförmögenhet 364,5 285,9 248,6 28,3 varav fondförsäkring 54, 41,3 37, 3,8 Privat- och övriga obligationer 14,7 11,5 1,5 8,1 Total 728,5 595,8 556,6 488, Sparande och placeringar, nettoflöden Helår Helår Helår Helår mdkr Hushållsinlåning 26,1 4,6 8,1 11,7 Övrig inlåning, svenska kronor 17,1-8,3 8,5 16,8 Övrig inlåning, valuta 5,2 5,9 4,6-4,7 Fondsparande, nettosparande 12,7 12,7 14,1 9,7 Fondförsäkring, premieteckning 3,2 1,3 1,3 2,2 Privatobligationer 3,2 1, 2,4 1,2 6

7 5. Utlåning mdkr 3 5 Utlåningsmarknad, Sverige Banker Bostadsinstitut Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 31 december, 25 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 31 december 25 (31 december 24) 31 december 25 (31 december 24) Fastighetsförvaltning 2% (2) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 25% (25) Kommuner 2% (2) Flerfamiljshus 18% (19) Bank, privatpersoner 5% (6) Spintab, privat personer 43% (43) Övriga privatpersoner 1% (1) Hansabank, privatpersoner 4% (3) Enfamiljshus 6% (6) Affärsegendom 1% () Jordbruk 6% (6) Kommunala lån och garantier 5% (6) Bostadsrätter 1% (9) Utlåningsvolymer 31/12 3/9 3/6 31/3 1/1 31/12 3/9 3/6 31/3 mdkr Privatpersoner 417,8 43, 392,1 378,4 372,4 367,8 359,2 351,8 342,1 varav Spintab 34,2 329,8 321,9 31,8 35,4 3,7 293,9 288,1 278, Fastighetsförvaltning 164, 159, 157,2 15, 143,4 142,1 139,4 139,8 137,1 Övrig företagsutlåning 199,9 189,5 189,1 173,6 171,1 17,6 167,9 169, 166, Kommuner * 14, 14,2 14,3 14,4 13,8 13,8 13,5 13,5 13,4 Summa exkl avvecklad verksamhet 795,7 765,7 752,7 716,4 7,7 694,3 68, 674,1 658,6 FI-Holding 67,7 67,9 Summa 795,7 765,7 752,7 716,4 7,7 694,3 68, 741,8 726,5 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 68,5 63,5 63,2 66,6 61,5 61,5 59,6 9,7 52,8 Återköpsavtal (repor) 11,6 17,4 1, 12,2 8,6 8,6 96,5 7,4 67,8 Totalt utlåning 974,8 936,6 915,9 885,2 842,8 836,4 836,1 92,9 847,1 * Kommunala bolag ingår ej 7

8 6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot Jan-dec 25 jämfört med jan-dec 24, mkr Förändring av provisionsnettot Jan-dec 25 jämfört med jan-dec 24, mkr Svensk bankrörelse -312 Betalningsförmedling 217 Baltisk bankrörelse 439 First Securities 434 Swedbank Markets -123 Kapitalförvaltning 437 Kapitalförvaltning och försäkring -2 Courtage 95 Gemensam och ny verksamhet -131 Utlåningsprovisioner 19 Elimineringar * 469 Övriga provisioner -154 Summa 34 Summa 1 48 * Effekt av förändrad redovisning av räntenettot från tradingverksamheten Resultatutveckling Helår Helår mkr Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel i intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatter Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt 1 77 Periodens resultat Resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Nyckeltal 31/12 31/ Räntabilitet på eget kapital, % * 24,6 21,8 Avkastning på totalt kapital, % 1,33 1, Kreditförlustnivå, netto, %,4,7 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 9,7 11,6 Primärkapitalrelation,% 6,5 8,2 K/I-tal före kreditförluster,48,55 Räntemarginal, % 1,3 1,36 Placeringsmarginal, % 1,37 1,44 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % Aktieägarnas resultat per aktie, kr 23,14 17,5 Utdelning per aktie, kr 7,5 6,5 * Baserat på resultat och eget kapital tillhörande aktieägarna i FöreningsSparbanken Balansräkningsdata 31/12 31/12 mkr Total utlåning varav hypoteksutlåning In- och upplåning från allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Balansomslutning Riskvägda tillgångar

9 6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Andel av intresseföretags resultat Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Övriga kostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat från löpande verksamhet Resultat för avvecklade verksamheter efter skatt Periodens resultat Resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken AB (publ) Minoriteten Räntenetto, Spintab Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Realisationsvinster/förluster Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Resultatpåverkan IAS Summa jämförelsestörande poster Rörelseresultat Exkl. jämförelsestörande poster Andel i intressebolags resultat mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 First Securities FöreningsSparbanken Sjuhärad Färs & Frosta Sparbank Övriga delägda banker i Sverige VPC BGC-Holding EnterCard Holding 32 Övriga bolag SpareBank 1 Gruppen 7 6 Aktia Summa

10 7. Resultat Hansabank Hansabank, kvartalsresultat (enligt Hansabanks finansiella rapportering) mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Försäkringsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga allmänna administrationskostnader Summa allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Resultat från löpande verksamhet Hansabank, balansräkningsdata 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 (enligt Hansabanks finansiella rapportering) mkr Totala tillgångar Utlåning till allmänheten Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Räntabilitet på aktieägarnas eget kapital, % 25,2 26,1 25,3 25,7 24,7 1

11 8. Intäkter mkr Kvartalsutveckling intäkter Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kv3 5 Kv4 5 Räntenetto Provisioner Nettores fin poster Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Provisionsintäkter Betalningsförmedling Utlåningsprovisioner Courtage Kapitalförvaltning Övriga värdepappersprovisioner Övriga provisionsintäkter Summa provisionsintäkter Provisionskostnader Betalningsförmedling Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader Summa provisionskostnader Provisionsnetto Finansiella instrument klassificerade som handel samt derivat Aktier och andelar Värdeförändring Utdelning Räntebärande instrument Värdeförändring Räntor Andra finansiella instrument Värdeförändring Summa Övriga finansiella instrument till verkligt värde Aktier och andelar Värdeförändring Utdelning Räntebärande instrument Värdeförändring Andra finansiella instrument 8 Värdeförändring 8 Summa Valutakursförändring Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Försäkringsnetto Fastighetsintäkter Intäkter för IT-tjänster Andel i intresseföretags resultat Övriga rörelseintäkter Summa Summa intäkter

12 9. Kostnader Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling mkr mkr Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kv3 5 Kv4 5 Totala kostnader FSB exkl Baltisk bankrörelse Baltisk bankrörelse Kv2 4 Kv3 4 Kv4 4 Kv1 5 Kv2 5 Kv3 5 Kv4 5 Personalkostnader Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Personalkostnader Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader varav: Kopparmyntet Övriga resultatbaserade, Sverige Resultatbaserade, Hansabank Andra personalkostnader Summa personalkostnader Övriga kostnader Fastigheter och lokaler Data Tele och porto Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övrigt Summa övriga kostnader Summa kostnader varav baltisk bankrörelse Antal heltidstjänster 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/ Svensk bankrörelse Tillsvidareanställda Tillfälligt anställda varav First Securities vara EnterCard AS Summa Hansabank FI-Holding Totalt

13 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens redovisningsprinciper, organisation och internredovisning. Rörelsegrensredovisningen har anpassats till den nya affärsområdesorganisationen som gäller från och med spetamber 25. Historiska värden från och med första kvartalet 24 har räknats om. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej. Koncernens eget kapital hänförligt till aktieägarna (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill och andra övervärden med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och eventuell nedskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet i relation till allokerat eget kapital beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk bankrörelse. Svensk bankrörelse omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet. Vidare ingår dotterbolagen Spintab, FSB Finans, FSB Fastighetsbyrå, FSB Juristbyrå och FSB Företagsförmedling. Enheten Kunderbjudande och Produkter producerar och samordnar kunderbjudanden till olika kundgrupper och ansvarar för vidareutveckling och lansering av nya produkter utifrån kundernas behov. Till Svensk bankrörelse räknas även private bankingverksamheten som bedrivs i dotterbolaget Swedbank Luxemburg, samt det samägda kortföretaget EnterCard. Svensk bankrörelse mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 2,3 48,1 36, 21, 22,1 23,1 2, Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och Försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster

14 1. Resultat per rörelsegren Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar kapitalmarknadsprodukter och olika typer av projektoch företagsinvesteringar. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Förutom verksamheten i Sverige inkluderar rörelsegrenen filialen i New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Filialen i London stängdes i december 25. Swedbank Markets mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 33,6 22,2 29,5 26,6 38,3 14,1 32,1 Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och Försäkring Övrig placeringsvolym Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 43,4 45,8 38,8 38,3 39,8 41,4 4,1 Resultatposter Intäkter från externa kunder Provisioner till andra rörelsegrenar Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och Försäkring Övrig placeringsvolym Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster

15 1. Resultat per rörelsegren Baltisk bankrörelse. I Baltisk bankrörelse ingår verksamheten i dotterbolaget Hansabank. Med anledning av förvärvet av resterande aktier i Hansabank för 15,8 mdkr ökade det allokerade egna kapitalet för Hansbank med 8,7 mdkr, mellan 25 och 24. Baltisk bankrörelse mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 14,7 17,9 12,4 8,9 35,2 37, 31,7 Resultatposter Intäkter från externa kunder Affärsvolymer, mdkr Utlåning Inlåning Fond och Försäkring Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster Gemensam och ny verksamhet. I rörelsegrenen ingår IT och övriga servicefunktioner, Treasury, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia, filialer i Norge, Finland och Danmark, representationskontor i Tokyo samt aktieinnehaven i SpareBank 1 Gruppen och Aktia. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen från och med juni 24 och Aktia från och december 24 som intresseföretag. Gemensam och ny verksamhet mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Andel i intresseföretags resultat Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Bokslutsdispositioner Skatt Avvecklad verksamhet Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Aktieägarna i FöreningsSparbanken Minoriteten 28 Allokerat eget kapital Räntabilitet på allokerat eget kapital % 125,9 7,4 32, 37,9 5,6 8,5 16,1 Resultatposter Intäkter från externa kunder Intäkter från transaktioner med andra segment Affärsvolymer, mdkr Utlåning 68 Aktier och andelar i intresseföretag, mdkr Riskvägd volym, mdkr Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr Heltidstjänster

16 1. Resultat per rörelsegren Elimineringar Elimineringar mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Datakostnader Övriga kostnader Summa kostnader Affärsvolymer, mdkr Fond och Försäkring Övrig placeringsvolym Totala tillgångar, mdkr Totala skulder, mdkr

17 11. Balansräkning Balansräkning 31 december 25 mdkr Balansräkning 31/12 1/1 31/12 mkr Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar varav för vilka kunder bär placeringsrisken Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper mm Skulder där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Summa skulder, avsättningar och eget kapital Utlåning privatpersoner, 78 Hushållsinlåning, 182 Övrig utlåning till allmänheten, 273 Hypoteksutlåning, 472 Kreditinstitut, 152 Räntebärande värdepapper, 88 Derivat, 32 Övriga tillgångar, 13 Övrig inlåning från allmänheten, 157 Emitterade värdepapper mm, 518 Kreditinstitut, 11 Derivat, 3 Övriga skulder, 146 Eget kapital, 54 Utlåning 31/12 3/9 3/6 31/3 1/1 31/12 3/9 3/6 mdkr Privatpersoner 417,8 43, 392,1 378,4 372,4 367,8 359,2 351,8 varav Spintab 34,2 329,8 321,9 31,8 35,4 3,7 293,9 288,1 Fastighetsförvaltning 164, 159, 157,2 15, 143,4 142,1 139,4 139,8 Handel, hotell, restaurang 27,1 26,8 26,4 25,3 24,3 24,2 23,8 23,6 Byggnadsverksamhet 11,2 1,7 1, 9,7 9,3 9,3 9,7 9,6 Tillverkningsindustri 23,7 24, 22,2 21,7 2,9 2,9 21, 21,4 Transport 13,8 13,1 12,3 11,5 11,1 11,1 1,8 11,3 Skogs- och lantbruk 41,6 4,5 38,6 37,5 37,2 37,2 36,4 35,6 Övrig serviceverksamhet 25,5 2,2 21,2 18,8 16,6 16,7 17, 18,8 Övrig företagsutlåning 57, 54,2 58,4 49,1 51,7 51,2 49,2 48,7 Kommuner * 14, 14,2 14,3 14,4 13,8 13,8 13,5 13,5 Summa exklusive avvecklad verksamhet 795,7 765,7 752,7 716,4 7,7 694,3 68, 674,1 FI-Holding 67,7 Summa 795,7 765,7 752,7 716,4 7,7 694,3 68, 741,8 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 68,5 63,5 63,2 66,6 61,5 61,5 59,6 9,7 Återköpsavtal (repor) 11,6 17,5 1, 12,2 8,6 8,6 96,5 7,4 Summa utlåning 974,8 936,7 915,9 885,2 842,8 836,4 836,1 92,9 * Kommunala bolag ingår ej Inlåning 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mdkr Transaktionskonton 225,6 219,1 21,4 198,3 19,2 19,4 11,1 1,8 Sparkonton 8,5 1,5 4,8 5,2 6, 58, 76,8 76,3 Dagslån 1,7 4,8 3, 5,2 3,3 3,3 3,5 3,8 Övrigt 16,1 9,3 2,3 28,8 51, 55,1 41,1 46,2 Inlåning i utländsk valuta 77,9 85,1 8, 72,1 62, 67,2 63,7 6,2 S:a inlåning från allmänheten 338,8 328,8 318,5 39,6 285,5 293, 295,2 287,3 varav icke finansiella företag 62,9 52,1 5,8 49,9 48,1 43,2 47,4 42,4 17

18 12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 Inlåning, privatpersoner Privatkonto - 15 kr,,,,,,,,* 15 kr -,,,,,,,, e-sparkonto 1,1**,85,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35* Sparkapitalkonto - 5 kr,5** 5 kr - 1,** - 1 kr,1,1,25,25,25,25,25 1 kr -,85,85 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Fasträntekonto 3 månader 1,2,9,9 1,35 1,45 1,45 1,45 1,75 1 år 2,12 1,58 1,33 1,87 1,92 2,22 1,8 1,75 3 år 2,7 2, 1,7 2,35 2,4 3,5 3,25 2,7 5 år 3, 2,3 2,2 3,5 3,15 3,9 4,2 3,55 * Annonserade per ** Annonserade per Annonserade räntor 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 Hypoteksutlåning Spintab månader 3,15 3,15 3,15 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 2 år 3,44 3,9 2,72 3,45 3,5 4, 4,1 4,25 5 år 4,8 3,69 3,49 4,25 4,35 4,95 5,25 5,25 18

19 13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 31 december 25 MV mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år tillägg Totalt Privat Övrigt Totalt Återstående löptid Spintabs upplåning, 31 december 25, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Övrigt Totalt Finansiering och kapitalstruktur, 31 december 25 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken ,1 23,7 Spintab ,5 1,1 Koncernen ,5 9,7 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 31 december 25 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen varav i utländsk valuta Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen varav i utländsk valuta

20 14. Kreditkvalitet Koncernens utlåning fördelad per säkerhet Andel osäkra fordringar,12 procent (,18) 31 december 25 (1 januari 25) Osäkra fordringar brutto minskade med Borgen Blanco 2% (1) 14 procent till mkr (2 579) 8% (9) Reserveringsgraden ökade till 171 procent (151) Företagshypotek Kreditförlusterna minskade med 41 procent till 2% (2) 294 mkr (494) Kreditförlustnivån sjönk till,4 procent (,7) Övriga fastigheter 14% (13) (Siffror inom parentes avser 31 december 24) Övriga säkerheter 7% (6) Kommuner och landsting 6% (7) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 61% (62) Specifikation fordringar sektor/bransch, mkr 31 december 25 Bokfört värde före reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade fordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade fordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper Bokfört värde för fordringar efter reserveringar Bokfört värde för osäkra fordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade fordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell, restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner* Utlåning Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal - allmänheten Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten * Kommunala bolag ingår ej Kreditexponering 31 december 25, bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige , OECD * , varav Danmark , varav Norge , Baltikum ,6 522 Ryssland ,5 963 Latinamerika varav Brasilien Japan , Övriga Ostasien , varav Sydkorea varav Kina ,1 754 Övriga länder , Summa , * Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 2

21 14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv4 5 Kv3 5 Kv2 5 Kv1 5 Kv4 4 Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kreditförluster, koncernen Reserveringar Bortskrivningar Återvinningar Värdeförändring på övertagen egendom Summa Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB Spintab FI-Holding Hansabank Övriga Summa Kreditförluster per bransch Privatpersoner Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Övrigt Summa Osäkra fordringar fördelade i koncernen 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 mkr Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB Spintab FöreningsSparbanken Finans FI-Holding Hansabank Övriga Summa

22 15. Organisation Operationell struktur Styrelsen Internrevision VD och koncernchef Staber Svensk bankrörelse Baltisk bankrörelse Swedbank Markets Gemensam service Strategisk och internationell bankrörelse Retail- och företagsbank samt kapitalförvaltning: Norra regionen Region Stockholm Mellersta regionen Sydöstra regionen Västra regionen Region Öresund Kunderbjudande och Produkter Retail- och företagsbank samt kapitalförvaltning: Estland Lettland Litauen Företagsbank: Ryssland Investment och merchant banking samt kundansvar för finansiella institutioner. Swedbank Markets, Stockholm First Securities, Oslo Swedbank New York Swedbank Shanghai IT-drift, Sverige IT-utveckling, Sverige Gemensamma supportfunktioner Swedbank Luxembourg (för utlandsboende svenskar) Swedbank Helsingfors Swedbank Oslo Swedbank Köpenhamn Swedbank Tokyo Samverkande sparbanker Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB AS Hansabank Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB FSB Juristbyrå AB FSB Fastighetsbyrå AB FSB Företagsförmedling AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fondholding AB Allround AB FSB Öland AB (6%) First Securities ASA (51%) EnterCard Holding AB (6%) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB (5%) Babs Paylink AB (49%) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (48%) FSB Söderhamn AB (4%) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB (3%) BGC-Holding AB (29%) Finansiell ID-Teknik AB (28%) DocHotel i Stockholm AB (25%) Privatgirot AB (22%) CEKAB (21%) VPC AB (2%) 22

23 15. Organisation Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Gith Bengtsson, facklig representant. Ingrida Bluma chef Hansabank Lettland Anders Ek, vvd, chef strategisk och internationell bankrörelse. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter Bengt-Erik Lindgren, vvd, Ställföreträdande chef för svensk bankrörelse och chef Mellersta regionen Erkki Raasuke VD Hansabank och chef Baltisk bankrörelse Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 23

24 16. Ägare och aktien Aktieägare 31 december 25 % Ägarstruktur 31 december 25 (31 december 24) Sparbanksstiftelser 21,1 Sparbanker 8,2 Alecta 3,2 Robur Fonder 3, SHB/SPP Fonder 2,8 AMF Pension 2,7 FSB resultatandelsstiftelser 2,3 4 AP-fonden 1,8 SEB Fonder 1,6 AFA Försäkring 1,3 Utländska ägare 25,4 Övriga svenska institutioner 15,4 Allmänheten 11,2 Totalt 1, Svenska institutioner, 34,1% (42,4) Sparbanksstiftelser, 21,1% (2,9) Sparbanker, 8,2% (8,1) Allmänheten 11,2% (11,4) Utländska ägare, 25,4% (17,2) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Återköpta egna aktier: Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken Data per aktie 31/12 31/12 31/12 31/12 Kronor Resultat 23,14 17,5 12,2 7,87 Eget kapital 14,7 86,16 79,42 73,13 Kontantutdelning 7,5 6,5 5,75 5,5 Börskurs vid periodens utgång 216,5 165,5 141, 13, Direktavkastning, % 3,46 3,93 4,8 5,34 Börskurs / Eget kapital, % Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier utestående aktier mkr Nyemission Nyemission Nyemission Split 5: Nyemission Split 1: Nyemission Nyemission/ nedsättning 1 65/ Fondemission Nyemission Nyemission Fondemission Återköp av egna aktier Nyemission

25 - För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor Relations Tobias Norrby, Investor Relations Lina Sjöström, Investor Relations Investor Relations, fax E-post: Investor Relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: Investor Relations sidor: Adress: FöreningsSparbanken, S Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Bolagsstämma 26 hålls i Malmö den 25 april Delårsrapport jan-mar april 26 Delårsrapport jan-jun 26 1 augusti 26 Delårsrapport jan-sep oktober 26 Rating december 25 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken AB A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 25

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken kv

FöreningsSparbanken kv FöreningsSparbanken kv 2 1999 2 Viktiga händelser kv 2 1999 Fortsatt god volymutveckling Stark tillväxt av fondförmögenheten och provisionsnettot Kreditförluster och problemkrediter minskade kraftigt Stora

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 11 februari 2005 Fortsatt stark resultatutveckling i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 912 mkr (9 564) Årets resultat ökade med 35

Läs mer

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013

Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställning Sparbankernas ekonomiska rapporter 2013 Sammanställd av Sparbankernas Riksförbund Om sparbankerna I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Spar bankernas Riksförbund.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Ökade intäkter och minskade kostnader rörelseresultatet ökade 17 procent Första kvartalet 2005 i sammandrag: Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer