FöreningsSparbanken Kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv 4 2002"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv

2 Sammanfattning år Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter Valutarelaterade förluster SpareBank 1 Gruppen Nedskrivning av aktieinnehav i OM och Marakanda

3 Viktiga händelser januari-december Rörelseresultatet uppgick till mkr (8 039) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 11,2 procent (14,7) Resultat per aktie uppgick till 7,87 kronor (9,86) Räntenettot ökade till mkr (15 016) Provisionsnettot uppgick till mkr (6 072) Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 441 mkr (1 110) Kostnaderna minskade till mkr (13 894) Kreditförlusterna uppgick till mkr (1 337) Andel i intresseföretags resultat uppgick till 588 mkr ( 129) Köpet av HSB Bank slutfört under december

4 Marknadsposition 4

5 5 Stor kundbas Privatpersoner FSPA 4,4 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,4 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 211 kommuner * Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA företag Delägda företag Fristående företag FI-Holding företag Hansabank företag Stora företag FöreningsSparbanken Rikstäckande organisationer Fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer * Flera kommuner är kunder i både FSPA och delägda eller fristående banker*

6 6 Komplett produktutbud stark marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-9:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri

7 7 Banken i Sverige 858 (870) kontor i hela landet 321 (305) Bank i Butik (1 310) mötesplatser via Posten/Svensk Kassaservice (1 125) automater 3,5 (3,5) miljoner kunder använder uttagsautomat FöreningsSparbanken via Telefon 2,0 (2,0) miljoner kunder är anslutna FöreningsSparbanken via Internet 1,3 (1,1) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2001)

8 8 Nordikumalliansen 12,7 (12,2) miljoner privatkunder ( ) företagskunder (2 036) kontor i Nordikum 355 (341) Bank i Butik (2 746) automater Telefonbank 2,6 (2,2) miljoner kunder är anslutna Internetbank 2,6 (1,9) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2001)

9 9 Automater, Telefoni och Internet i Sverige Januari-december (163) miljoner uttag i automater 51 (49) miljoner samtal till FöreningsSparbanken via Telefon 53 (41) miljoner inloggningar på FöreningsSparbanken via Internet (Siffror inom parentes avser januari-december 2001)

10 10 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Januari-december 2002 Antal kassatransaktioner 21,7 miljoner (22,7) en minskning med 4,4 procent Antal kortköp 153,3 miljoner (126,8) en ökning med 20,9 procent Antal Internetbetalningar 48,4 miljoner (39,5) en ökning med 22,5 procent (Siffror inom parantes avser januari-december 2001)

11 Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 11 Andel av transaktioner Andel av transaktioner jan-dec 2002 jan-dec 2001 Kassa 5,4% 6,2% Automat 28,8% 31,6% Kortköp 38,4% 34,5% Internetbetalning 12,1% 10,8% Girobetalning 15,3% 16,9% Summa 100,0 % 100,0 %

12 Antal produkter per kund privatkunder 12 Antal kunder Genomsnittligt antal produkter i Sverige , , , , , , , , , > Antal produkter per kund

13 Låna 13

14 14 Viktiga händelser Låna Koncernens utlåning ökade till 673 mdkr (640, 31/ ) varav HSB Bank 8 mdkr Spintabs utlåning till privatpersoner ökade till 248 mdkr (228, 31/ ) Koncernens utlåning ökade med 2,3 procent under kvartal exklusive valutakurseffekter och med 1,1 procent exklusive HSB Bank

15 15 Koncernens utlåning Netto exklusive återköpsavtal mkr FI-Holding och Hansabank

16 16 Utlåning mdkr 31/ / / / Privatpersoner varav Spintab koncernen Fastighetsförvaltning Handel, hotell och restaurang Byggnadsverksamhet Tillverkningsindustri Transport Skogs- och lantbruk Övrig serviceverksamhet Övrig företagsutlåning Kommuner Summa 673 * Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret Återköpsavtal (repor) Total utlåning * HSB Bank ingår med 8 mdkr

17 17 Nettoutlåning Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 mdkr Bankutlåning, privat 0,4 0,4 0,4 0,3 1,2 Bankutlåning, övrigt 3,7 0,2 4,5 0,2 Hypotek hushåll 4,9 3,7 3,7 3,3 3,5 HSB Bank 8,5 Övrigt 2,2 1,6 3,2 0,8 0,6 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 11,5 5,1 2,8 4,0 2,9 Delägda och fristående sparbanker 1,7 1,5 1,3 1,1 1,4 Hansabank * 2,7 2,1 1,2 1,3 2,3 FI-Holding * 1,3 0,2 0,4 0,1 0,3 Summa nettoutlåning 14,6 8,9 5,7 6,5 6,3 * exklusive valutakursförändring

18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal 18 FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 31/ / / / / / Privatpersoner 298,2 275,0 8,7 6,2 varav Spintab koncernen 248,2 228,2 Fastighetsförvaltning 124,3 116,9 2,8 2,1 16,8 16,5 Handel, hotell och restaurang 15,6 16,1 5,1 3,9 4,9 4,9 Byggnadsverksamhet 8,5 8,9 0,8 0,7 1,3 1,4 Tillverkningsindustri 14,7 14,3 5,3 4,3 30,7 32,8 Transport 6,6 6,3 3,3 2,5 4,5 5,4 Skogs- och lantbruk 30,1 27,4 0,7 0,7 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,1 13,4 1,5 1,6 1,3 1,7 Övrig företagsutlåning 44,5 52,0 2,1 1,9 10,3 9,9 Kommuner 13,7 13,0 Summa 572,3 * 543,3 30,3 23,9 70,1 72,6 * HSB Bank ingår med 8,5 mdkr

19 19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal mdkr 31/ / Förändring FöreningsSparbanken AB % Spintab % FöreningsSparbanken Finans % FI-Holding 70 * 73 3 % Hansabank 30 ** % Övriga enheter 11 *** 3 Summa % * varav valutakurseffekt 2 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr *** varav HSB Bank 8 mdkr

20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet december 2002 Övriga fastigheter 16% Företagshypotek 3% Borgen 2% Blanco 12% Övriga säkerheter 5% Kommun och landsting 7% Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55% Utlåning 673 mdkr

21 21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 31 december 2002 (31 december 2001) 30 september 2002 (31 december 2001) Kommunala lån och garantier 8% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 5% (5%) Stadshypotek 28% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (30%) Flerfamiljshus 21% (21%) Bostadsrätter 6% (5%) Enfamiljshus 59% (60%) SBAB 13% (12%) Nordea Hypotek 16% (15%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (10%) Räntemarginal (%) 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 Utlåning (mdkr) Antal lån (tusental)

22 22 HSB Bank Balansomslutning Utlåning till allmänheten 10,7 mdkr 8,5 mdkr Inlåning från allmänheten 9,2 mdkr privatkunder

23 Spara 23

24 24 Viktiga händelser Spara Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 19,5 procent (15,6) Fortsatt positiv utveckling av hushållsinlåningen i Sverige, marknadsandelen för nysparande ökade till 26 procent* (17,6 procent för 2001) Inlåningen från hushåll ökade till 144 mdkr (132, 31/ ) varav HSB Bank 9 mdkr Marknadsandelen för nettosparandet i Roburs fonder uppgick till 17,0 procent (19,7) Nettoinflödet i fonderna 9,7 mdkr (11,3) * Preliminär uppgift

25 25 Sparande mdkr mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank

26 26 Sparande och placeringar mdkr Inlåning från allmänheten 31/ / / / Hushåll, SEK 129* Hushåll, valuta Övriga, SEK 79 ** Övriga, valuta Summa Diskretionär förvaltning Fondförmögenhet varav PPM Privatobligationer, räntebärande Privatobligationer, aktieindex Fondförsäkring avgår fondförsäkring i Roburs fonder Totalt * Varav HSB Bank 3 mdkr ** Varav HSB Bank 6 mdkr

27 27 Nysparande netto Marknads- Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 andel % mdkr / Bankinlåning, privat 0,2 2,2 1,9 3,4 0,9 26** Nettoförsäljning fonder och försäkring 1,0 0,8 1,5 4,8 2,2 14,8 Privatobligationer 0,4 0,1 0,5 0,2 1,1 24,2 Delsumma privat 1,6 3,1 3,9 8,0 0,2 19,5 HSB Bank 9,2 Bankinlåning övrigt 6,0 0,4 4,9 5,7 3,6 Övriga kanaler i Sverige 0,4 0,1 0,6 0,0 0,9 Summa FöreningsSparbanken, Sverige 5,2 3,4 9,4 13,7 4,3 Delägda och fristående sparbanker 0,4 0,1 0,2 1,0 Hansabank* 1,9 0,6 0,2 1,7 2,2 Summa nysparande netto 7,5 2,7 9,4 16,4 2,1 * exklusive valutakursförändring ** preliminär uppgift

28 28 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 20,9 23,5 2,2 12,6 24,1 25,0 1,1 7,3 varav PPM 2,9 2,7 2,6 2,6 Räntefonder 30,0 27,9 7,3 22,2 29,5 33,9 10,0 33,9 varav PPM 0,1 Blandfonder 2,5 15,3 0,2 7,3 3,1 14,1 0,2 4,1 varav PPM 0,1 0,1 Totalt 53,4 24,3 9,7 17,0 56,7 23,7 11,3 19,7

29 29 Robur Fondtillgångar 31 december 2002 (31 december 2001) Marknadsandelar, totala tillgångar, svenska fondbolag 31 december 2002 Räntebärande värdepapper 38,9% (27,0%) Svenska aktier 26,1% (29,4%) Övriga 141 mdkr 19,9% Länsförsäkringar/Wasa 27 mdkr 3,8% Robur 203 mdkr 28,9% SHB 87 mdkr 12,4% Utländska aktier 35,0% (43,6%) Nordea 124 mdkr 17,7% SEB 121 mdkr 17,3% Fondförmögenhet (mdkr) Antal kunder (tusental)

30 Betala 30

31 31 Viktiga händelser Betala Fortsatta volymökningar, kortköpen ökade 19 procent och inlösta korttransaktioner ökade 27 procent under året All-time high: 23 miljoner köp med bankkort i december Provisionsnetto från betalningsförmedlingen visar stabil ökning och uppgick till mkr (1 665) Under året skickades cirka e-fakturor ( ) och 66 miljoner internetbetalningar (51)

32 32 Giro Privatkunder Antal kunder med giro mar-00 jun-00 sep-00 dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Hansabank Giro via Internet, Sverige

33 33 Bankkort Sverige Baltikum Antal kort Transaktioner per kvartal, tusental kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv FöreningsSparbanken Köp, tusental Hansabank Inlösen, tusental

34 Banken via Telefon 34

35 35 Banken via Telefon Antal kunder dec-00 mar-01 jun-01 sep-01 dec-01 mar-02 jun-02 sep-02 dec-02 Personlig service, Sverige Självbetjäning, Sverige Personlig service, Hansabank Självbetjäning, Hansabank

36 36 Statistik Banken via Telefon December 2002 Personlig Service kunder en ökning med 11,7 procent från samtal på ett år en ökning med 1,0 procent Självbetjäning kunder en ökning med 3,3 procent från samtal på ett år en ökning med 2,7 procent KundCenter samtal på ett år en ökning med 7,9 procent

37 Banken via Internet 37

38 38 Statistik Internet Sverige December ( ) betalningar under månaden ( ) kunder (8 845) e-lönebesked (44 594) e-fakturor under månaden (13 181) kunder WAP-bank ( ) inloggningar under månaden 74 procent av anslutna kunder har loggat in (69 143) fondtransaktioner under månaden (Siffror inom parentes avser september 2002) ( ) e-sparkonto

39 39 Andel transaktioner via Internet Januari-december procent (32) av girobetalningarna sker via Internet 31 procent (34) av antalet aktieaffärer i Lokal Bank görs via Internet Banken via Internet står för 29 procent (22) av antalet köp och försäljningar av fondandelar (Siffror inom parentes avser januari-december 2001)

40 40 Banken via Internet Antal kunder dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 Internet UNG Internet för telefonbankskunder Internetbankskunder i Hansabank Internetbankskunder

41 41 Antal betalningar via Internet kv4-99 kv1-00 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 FöreningsSparbanken Hansabank

42 Nordikum 42

43 43 Viktiga händelser Nordikum Moody s uppgraderade Hansabanks rating för inlåning till A1 och P1, samt ratingen för upplåning till A1 Hansabanks rörelseresultat ökade med 13 procent under året Under året deltog FöreningsSparbanken i nyemissioner i SpareBank 1 Gruppen med 225 mkr och bibehöll därmed sin 25-procentiga ägarandel.

44 44 Östersjöregionen Nordikum 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 70 % ägarandel 60 % ägarandel

45 45 Kvartalsresultat FIH Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

46 46 Kvartalsresultat Hansabank Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 mkr Räntenetto Provisioner netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat

47 47 Nordikumalliansen Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia + Fri- Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen stående + Delägda + Kooperativa + Fristående Sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 70 procent Investering mkr 190 mkr mkr mkr mkr Kontor ATM Privat- 4,4 + 0,4 2,3 miljoner 0,9 miljoner 3,4 miljoner 12,7 miljoner kunder + 1,3 miljoner Företags kunder

48 Resultat 48

49 49 Nyckeltal 31/ / Räntabilitet på eget kapital, % 11,2 14,7 Resultat per aktie, kr 7,87 9,86 Eget kapital per aktie, kr 73,13 71,02 Utdelning per aktie, kr 5,50 5,50 Direktavkastning, % 5,34 4,23 K/I-tal före kreditförluster 0,63 0,60 K/I-tal efter kreditförluster 0,70 0,66 Kreditförlustnivå netto, % 0,23 0,21 Andel osäkra fordringar, % 0,3 0,3 Total reserveringsgrad, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,8 11,3 Primärkapitalrelation, % 7,1 7,1

50 Resultaträkning 50 mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser % Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

51 Resultaträkning 51 mkr Kv Kv Förändring Räntenetto % Provisioner netto % Nettoresultat av finansiella transaktioner % Övriga intäkter % Summa intäkter % Personalkostnader % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 70 2 Övriga kostnader % Summa kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat % Rörelseresultat % Skatt m m % Minoritetens andel % Periodens resultat %

52 52 Intäkter Förändring mkr mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt

53 53 Intäkter Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen FI-Holding Hansabank Totalt Förändring

54 54 Kostnader Förändring mkr mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Bank Totalt

55 55 Kostnader Förändring Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Bank 8 8 Totalt

56 56 Resultat före kreditförluster Förändring mkr mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview Totalt

57 57 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring kv / kv / kv kv mkr Kv Kv Kv mkr % mkr % Svenska rörelsen Personalminskning Fusionskostnader FI-Holding Hansabank Firstview 8 8 Totalt

58 Kvartalsresultat 58 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisioner netto Nettoresultatet av finansiella transakt Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Avsättning resultatandelsstiftelser Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser Kreditförluster Nedskrivning finansiella anl.tillgångar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Skatt m m Minoritetens andel Periodens resultat

59 Resultat per rörelsegren Januari-december Svensk Kapital- Interkontors- Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminermkr rörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt ingar Koncernen Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning fin. anl.tillg Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Allokerat eget kapital * Räntabilitet ** 19,2 % 7,1% 18,8 % 6,6 % 9,5 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital

60 60 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter Personalkostnader % Övriga kostnader Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 19,2 % 23,1 %

61 61 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 17,8 % 19,5 % 19,9 % 19,4 % 21,4 %

62 62 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster 73 2 Andelar i intresseföretags resultat m m 13 5 Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 7,1 % 17,5 %

63 63 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 18,1 % 9,2 % neg 13,6 % 11,4 %

64 64 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 18,8 % 21,1 %

65 65 mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Resultat per rörelsegren Andelar i intresseföretags resultat m m Kapitalförvaltning & Försäkring Rörelseresultat Räntabilitet 19,5 % 12,8 % 19,3 % 23,7 % 20,3 %

66 66 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 6,6 % 9,7 %

67 67 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat Räntabilitet 6,7 % 1,7 % 8,9 % 9,2 % 7,3 %

68 68 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl. tillgångar 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat % Allokerat eget kapital Räntabilitet 9,5 % 27,3 %

69 69 Resultat per rörelsegren mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 264 Andelar i intresseföretags resultat m m Finansförvaltning Rörelseresultat Räntabilitet 23,9 % neg 43,8 % 27,2 % 19,5 %

70 70 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat före kreditförluster % Kreditförluster % Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat m m % Rörelseresultat % Allokerat eget kapital

71 71 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Nedskrivning av finansiella anl.tillg. 10 Andelar i intresseföretags resultat m m Rörelseresultat

72 72 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Räntenetto % Övriga intäkter % Intäkter % Personalkostnader % Övriga kostnader % Kostnader %

73 73 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Övriga intäkter Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader

74 74 Ränteutveckling Procent årig 90-dagar

75 75 Förändring av räntenettot Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr Högre utlåningsvolym i Hansabank Högre utlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse Finansförvaltningen Högre inlåningsvolym i Svensk kontorsrörelse Högre inlåningsmarginal i Hansabank Högre inlåningsvolym i Hansabank Övrigt 450 Lägre inlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 300 Lägre utlåningsmarginal i Hansabank 50 Lägre utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse

76 76 Provisionsnetto mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner % Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner % Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

77 77 Förändring av provisionsnettot Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr Betalningsförmedling Övrigt 400 Kapitalförvaltning 150 Courtage

78 78 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring Betalningsförmedling % Courtage % Kapitalförvaltning % Övriga värdepappersprovisioner Försäkringsprovisioner % Övriga provisionsintäkter % Summa provisionsintäkter % Betalningsförmedling % Värdepappersprovisioner Övriga provisionskostnader % Summa provisionskostnader % Summa provisioner netto %

79 Nettoresultat av finansiella transaktioner 79 mkr Jan-dec 2002 Jan-dec 2001 Förändring Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa realiserat resultat Aktier och andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Summa orealiserad värdeförändring Valutakursförändring Summa

80 80 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Januari-december 2002 jämfört med januari-december 2001, mkr 445 Valutakursförändringar exklusive Hansabank 80 Aktier 75 Valutakursförändringar Hansabank 70 Andra finansiella instrument

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2006

FöreningsSparbanken Kv2 2006 FöreningsSparbanken Kv2 2006 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2 Höjdpunkter Kv2 2006 Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

FöreningsSparbanken kv

FöreningsSparbanken kv FöreningsSparbanken kv 2 1999 2 Viktiga händelser kv 2 1999 Fortsatt god volymutveckling Stark tillväxt av fondförmögenheten och provisionsnettot Kreditförluster och problemkrediter minskade kraftigt Stora

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab

2004:3. Delårsrapport. Januari september Spintab :3 Delårsrapport Januari september Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER Spintab JANUARI SEPTEMBER I SAMMANDRAG Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 (3 631) Utlåningen

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 80 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2002 Den 26 april 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr Första kvartalet 2002 i sammandrag: Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för januari juni 2015 Styrelsen för Högsby Sparbank (532800-6217) får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2015-01-01 2015-06-30.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2009 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2009. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A.

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Delårsrapport Juni 2010

Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport Juni 2010 Delårsrapport för januari - juni 2010 Sparbanken får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2010-01-01-2010-06-30. (Belopp inom parentes avser motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer