FöreningsSparbanken Kv2 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken Kv2 2006"

Transkript

1 FöreningsSparbanken Kv2 2006

2 Strategisk utveckling Jan Lidén, VD och Koncernchef 2

3 Höjdpunkter Kv Svensk Bankrörelse - Fortsatt hög affärsaktivitet och minskad marginalpress Fortsatt tillväxt i utlåningen till företag och hushåll Stabiliserande hypoteksmarginaler Förbättrade inlåningsmarginaler Baltisk Bankrörelse - Fortsatt snabb tillväxt med stabila marginaler Stabil tillväxt i utlåningsvolymer Inlåningsmarginalerna ökade i Estland och Litauen, minskade i Lettland Utlåningsmarginalerna minskade i Estland och Litauen, men ökade i Lettland Swedbank Markets - Solid utveckling inom alla affärsområden i såväl Sverige som Norge Aktie-, valuta- och räntehandeln visade goda resultat Hög intjäning i Project & Corporate Finance i både Norge och Sverige Stark tillväxt i omsättningen på den norska aktiemarknaden Engångsposter under Kv2 Reservering för rysk moms 114 mkr Ökat marknadsvärde för aktieinnehavet i SpareBank 1 gruppen, med 342 mkr 3

4 Volymutveckling mdkr 30 juni 31 dec 30 juni Förändring Förändring Utlåning mån, % 12 mån, % Koncernen Varav: Spintab hushåll Företag* Baltisk Bankrörelse ** 24 ** 60 Sparande Koncernen Varav: Hushållsinlåning Fondförmögenhet Privatobligationer, aktieindex *Exklusive Baltisk bankrörelse **Förändringen är beräknad i inhemsk valuta, EEK 4

5 In- och utlåningsmarginaler Utlåning Inlåning 4.0% 2.5% 3.5% 3.0% 2.0% 2.5% 1.5% 2.0% 1.5% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.0% Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv % Kv2 05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Estland Lettland Litauen Sverige Estland Lettland Litauen Sverige 5

6 Svensk Bankrörelse 5,000 4,500 mkr * ** 4,000 3,500 3,000 K/I 0,51 2,500 2,000 1,500 1, Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Intäkter Kostnader * Exklusive EnterCard 810 mkr ** Exklusive KIAB mkr 6

7 Räntenetto Svensk Bankrörelse 3,400 mkr 3,200 3,000 4% 2,800 2,600 2,400 2,200 2,000 Kv2-04 Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 7

8 Baltisk Bankrörelse mkr 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 K/I 0,46* Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Intäkter Kostnader * Exklusive reservationen för rysk moms, 114 mkr i kv 2,

9 Swedbank Markets 600 mkr Förändring i periodens resultat hänförligt till aktieägarna: Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Kv1- Kv2 51% 12 mån. 73% Rörelseresultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken 9

10 Ökande diversifiering av intäkter Intäkter per rörelsegren* Intäkter per kategori 100% 90% Kapitalförvaltning och försäkring 100% Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 80% Swedbank Markets 80% 70% Provisionsnetto 60% 50% Baltisk Bankrörelse 60% 40% 40% 30% 20% Svensk Bankrörelse 20% Räntenetto 10% 0% Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0% Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 *Exklusive stora realisationsvinster: EnterCard 810 mkr och KIAB mkr 10

11 Koncernens resultatutveckling 3,000 mkr 2,500 ** *** 2,000 * 1,500 1, Kv1-04 Kv2-04 Kv3-04 Kv4-04 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Periodens resultat hänförligt till FöreningsSparbankens aktieägare, exklusive större realisationsvinster: * Exklusive FIH mkr ** Exklusive EnterCard 810 mkr *** Exklusive KIAB mkr 11

12 Finansiella mål Koncernens finansiella mål Räntabilitet på eget kapital (ROE) K/I-tal Primärkapitalrelation K/I-tal % Räntabilitet på eget kapital jämfört med övriga nordiska banker* 11,0 11,2 13,4 15,9 15,8 20, Q1-06 Q ,9 Övriga nordiska banker 24,6 20,1 FSB 16,6 19,8 20, % Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv Primärkapitalrelation 7,1 7,1 7,2 6,9 6,5 6, Kv1-06 Kv2-06 8,2 6,5 * Övriga nordiska banker består av SEB, Nordea, SHB, DnB NOR och Danske Bank 12

13 Koncernens resultat Mikael Inglander, CFO och stabschef 13

14 Finansiella resultat mkr Kv Kv Förändring, % Räntenetto Provisionsnettot Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Summa intäkter Kostnader * Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna Räntabilitet på eget kapital % 20,2 16,6 Resultat per aktie kronor 5,40 4,41 K/I-tal 0,51 0,56 * Justerat för rysk moms i båda kvartalen var ökningen 5 procent eller 167 mkr 14

15 Förändring i räntenettot Kv2 jämfört med Kv1 mkr Svensk Baltisk Övriga Koncernen Bankrörelse Bankrörelse Utlåningsvolymer Inlåningsvolymer Utlåningsmarginaler Inlåningsmarginaler Övriga Summa Varav -181 mkr förändring i elimineringar 15

16 Förändringar i Elimineringar mkr Varav 181 mkr förändring i elimineringar Kv2/Kv Kv2-05 Kv Kv Kv Kv Räntenettot Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Nettoförändring 16

17 Provisionsnetto % Förändring mån Kv2 Kv1 % Kv2 Betalningar Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Övrigt Summa Främst rådgivningsprovisioner i First Securities 17

18 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde mkr Strategiska aktieinnehav Eliminering Övriga Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets -200 Kv1-05 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv

19 Värdet av strategiska aktieinnehav mkr Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Kvartal 2 inklusive: Grunnfondbevis SpareBank1 Midt-Norge 27,7 mkr SpareBank 1 SR-bank 71,0 mkr SpareBank 1 Nord-Norge 6,8 mkr SpareBank 1 Gruppen Avtal att sälja SpareBanken 1 Gruppen Högre värdering i Kv2, 342 mkr Förväntas verkställas i Kv3 Utdelningar 19

20 Kostnader mkr 4,000 3, mkr 5% Kv2/Kv1 3, ,902 3, , ,750 3, ,650 3, ,600 3,550 3,500 Kv1 Tot ala kost nader Minskade personalkost nader Ökade result baserade personalkost nader Ökade övriga kost nader Ökad reservering rysk moms Ökade avskrivningar Kv2 Tot ala kost nader 20

21 21 Koncernens kreditförluster Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Krediförluster, mkr Kreditförlustnivå, % Kreditförluster Kreditförlustnivå

22 Resultat per affärsområde Kv2, 2006 Kapital Svensk Baltisk Swedbank förvaltning & mkr Bankrörelse Bankrörelse Markets försäkring Summa intäkter Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Periodens resultat hänförligt till aktieägarna K/I-tal 0,51 0,53* 0,50 0,38 Räntabilitet på eget kapital % 23,2 24,2* 35,4 50,2 *Justerad för reserveringar för rysk moms var räntabiliteten på eget kapital för Baltisk Bankrörelse 28,5 procent och K/I-talet 0,46 22

23 Höjdpunkter Kv2 Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 516 mkr eller 23 procent till mkr (2 270) Resultat per aktie ökade med 22 procent till 5,40 kr (4,41) Räntabiliteten på aktieägarnas kapital ökade till 20,2 procent (16,6 ) K/I minskade till 0,51 (0,56) Primärkapitalrelationen bibehållen vid 6,5 procent Svensk Bankrörelses räntenetto ökade för första gången på 7 kvartal Baltisk Bankrörelse fortsatte att växa ( intäkterna ökade med 13 procent) med bibehållet K/I-tal på 0,46 för verksamheten (justerat för reserveringar för rysk moms) Swedbank Markets resultat hänförligt till aktieägarna på 334 mkr (221) var det bästa någonsin Siffrorna inom parantes avser kv

24 Koncernens resultat 24

25 Höjdpunkter Kv2, 2006 Ekonomiskt resultat Periodens resultat minskade med 11 procent till mkr (3 216) Resultat per aktie minskade till 5,40 kronor (6,21) Räntabiliteten på eget kapital minskade till 20,2 procent (27,4) K/I-talet ökade till 0,51 (0,48) Primärkapitalrelationen ökade till 6,5 (5,8) Rörelseresultatet minskade med 4 procent till mkr (3 952) Siffrorna inom parentes avser Kv

26 Highlights Kv2, 2006 Finansiella resultat Totala intäkter ökade med 16 procent till mkr ( 7 791) Räntenettot minskade med 6 procent till mkr (4 028). Justerat för jämförelsestörande poster ökade räntenettot med 1 procent mkr (3 912) Provisionsnettot ökade med 28 procent till mkr (1 834) Kostnaderna ökade med 4 procent till mkr (3 742), av vilket ökade personalkostnader utgör 110 mkr, främst orsakat av konsolideringen av First Securities och tillväxt i Baltisk Bankrörelse där antalet anställda ökade med eller 21 procent jämfört med andra kvartalet Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick till 116 mkr (-97) Jämförelsetalen avser Kv2,

27 Nyckeltal Jan-juni 2006 Jan-mar 2006 Jan-juni 2005 Räntabilitet, % 18,5 16,6 23,1 Resultat per aktie, kronor 9,81 4,41 10,28 Eget kapital per aktie, kronor 105,78 108,66 90,90 K/I-tal, före kreditförluster 0,53 0,56 0,50 Kreditförlustnivå, netto % 0,02 0,02 0,05 Andel osäkra fordringar, % 0,09 0,09 0,17 Reserveringsgrad för osäkra fordringar, % Kapitaltäckningsgrad, % 10,0 9,7 9,3 Primärkapitalrelation, % 6,5 6,5 5,8 27

28 Resultaträkning, koncernen mkr Kv Kv Förändring, % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till aktieägarna

29 Oregelbundna poster Kv2 Värdeökning norska strategiska investeringar PCC har minskat i värde med 105 mkr SpareBank 1 Gruppen ökade i värde med 342 mkr Inga skatteeffekter Bokfört under nettoresultatet under Gemensam och ny verksamhet Resultat då transaktioner slutfördes under Kv3 utan några finansiella effekter SpareBank 1 Gruppen Försäljning av återstående aktier Inga skattefekter Bokas under nettoresultat finansiella poster till verkligt värde I rörelsegrenen Gemensam och ny verksamhet Avsättning för rysk moms Baltisk bankrörelse övriga kostnader 114 mkr 30 mkr avsättning under Kv1 Bokfört under Övriga kostnader 29

30 Resultaträkning, koncernen mkr Kv Kv Förändring, % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken AB

31 Resultaträkning, koncernen mkr Jan-jun 2006 Jan-jun 2005 Förändring, % Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken AB

32 Kvartalets resultatutveckling mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Resultatbaserade personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditföluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till aktieägarna i FöreningsSparbanken AB

33 Resultat per rörelsegren Kv Svensk Baltisk Swedbank Kapitalförvaltning mkr Bankrörelse Bankrörelse Markets och försäkring Räntenettot Provisionsnettot Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Periodens resultat Hänförligt till aktieägarna Allokerat eget kapital Räntabilitet, % 23,2 24,2 35,4 50,2 33

34 Förändring i räntenettot Förändring mkr Kv Kv mkr % Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Investeringar Swedbank Markets Kapitalmarknad och försäkring Gemensam och ny verksamhet Elimineringar Total

35 Förändring i räntenettot mkr Kv Kv Förändring % Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Investeringar Swedbank Markets Kapitalmarknad och försäkring Gemensam och ny verksamhet Elimineringar Total

36 Svensk Bankrörelse Kv2-05 Kv3-05 Utlåning mkr % mkr % Kv4-05 Kv1-06 Kv Kv2-05 Kv3-05 Inlåning Kv4-05 Kv1-06 Kv Medeltal volym Marginal Medeltal volym Marginal 36

37 Estnisk Bankrörelse Inlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 Medeltal volym Marginal mkr % Utlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 Medeltal volym Marginal mkr % 37

38 Lettisk Bankrörelse Utlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv Medeltal volym Marginal Inlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv Medeltal volym Marginal mkr mkr % % 38

39 Litauisk Bankrörelse Utlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv Medeltal volym Marginal Inlåning Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv Medeltal volym Marginal mkr % mkr % 39

40 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring, % Betalningsförmedling Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Övriga Summa provisioner, netto

41 Provisionsnetto mkr Kv Kv Kv Kv Kv Betalningsförmedling Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Övriga Summa provisioner, netto

42 Provisionsnetto mkr Kv Kv Förändring, % Betalningsförmedling Utlåning Courtage Kapitalförvaltning Försäkring Övriga Summa provisioner, netto

43 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde mkr Kv Kv Förändring Handel, derivat samt verkligt värde-optionen Ränteskillnadsersättning, krav värderade till anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa varav påverkan IAS

44 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde mkr Kv Kv Förändring Handel, derivat samt verkligt värde optionen Ränteskillnadsersättning, krav värderade till anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa varav påverkan IAS

45 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde jan-jun jan-jun Förändring mkr Handel, derivat samt verkligt värde optionen Ränteskillnadsersättning, krav värderade till anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa varav påverkan IAS

46 Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde, summa Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Handel, derivat samt verkligt värde optionen Ränteskillnadsersättning, krav värderade till anskaffningsvärde Valutakursförändring Summa varav påverkan IAS

47 Elimineringar mkr Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv Räntenettot Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Net effect 47

48 Resultat påverkan av IAS 39 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde Ineffektivitet i säkringspaket Identifierbara nettotillgångars verkliga värde Ränteskillnadsersättning Summa

49 Värdet av strategiska aktieinnehav Grundfondsbevis (Grunnfondbevis) FöreningsSparbanken har grundfondsbevis i följande norska sparbanker SpareBank 1 Midt-Norge , (värdeförändring Kv1 till Kv2 27,7 mkr) SpareBank 1 SR-bank , (värdeförändring Kv1 till Kv2 71,0 mkr) SpareBank 1 SR-bank , (värdeförändring Kv1 till Kv2 6,8 mkr) Sparebanken 1 Gruppen Avtal att sälja Sparebanken 1 Gruppen Högre värdering i Kv2 342 mkr Förväntas verkställas i Kv3 49

50 Övriga intäkter Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Försäkringsnetto IT-tjänster Andelar av intresseföretags resultat Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Summa

51 Övriga intäkter jan-jun jan-jun Förändring mkr Försäkringsnetto IT-tjänster Andelar av intresseföretags resultat Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Summa

52 Kostnader mkr Kv Kv mkr Förändring, % Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets Övriga Summa

53 Kostnader mkr Kv Kv mkr Förändring, % Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets Övriga Summa

54 Personalkostnader Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 mkr Koncernen exkl Baltisk Bankrörelse Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Personalförändringskostnader Andra personalkostnader Summa Baltisk Bankrörelse Löner och arvoden Resultatbaserade personalkostnader Andra personalkostnader Summa Totalt

55 Förändring i personalkostnader Kv jämfört med Kv mkr Svensk Bankrörelse 37 Baltisk Bankrörelse 23 Swedbank Markets 92 Övriga 53 Summa 99 55

56 Utvecklingen av antalet heltidanställda jun 2006 mar 2006 dec 2005 sep 2005 juni 2005 Svensk Bankrörelse Swedbank Markets Kapitalförvaltning och Försäkring Gemensam och ny verksamhet Summa Baltisk Bankrörelse Estland Lettland Litauen Ryssland Summa Totalt

57 Övriga kostnader mkr Kv Kv Kv Kv Kv Fastighetskostnader Data-kostnader Tele och porto Reklam och marknadsföring Av- och nedskrivningar Övriga Summa varav Baltisk Bankrörelse

58 Kreditkvalitet, Kv Osäkra fordringar brutto minskade med 16 procent till mkr (2 261) Reserveringsgraden ökade till 187 procent (159) Kreditförlusterna uppgick till 116 mkr (97) Kreditförlustnivån sjönk till 0,02 procent (0,05) Siffror inom parentes avser Kv

59 Kreditförluster mkr Kv Kv Bortskrivningar Reserveringar Återvinningar Värdeförändring övertagen egendom 17 0 Summa avsättning till gruppvis reservering för individuellt värderade fodringar

60 Kreditförluster per rörelsegren mkr Kv Kv Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets 0 25 Gemensam och ny verksamhet 4 16 Summa avsättning till gruppvis reservering för individuellt värderade fodringar 60

61 61 Kreditförluster, koncernen Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Q1-03 Q2-03 Q3-03 Q4-03 Q1-04 Q2-04 Q3-04 Q4-04 Q1-05 Q2-05 Q3-05 Q4-05 Q1-06 Q2-06 Kreditförluster mkr -0,10-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Kreditförlustnivå % Kreditförluster Kreditförlustnivå

62 Kreditexponering mkr 31 jun mar 2006 Förändring Sverige OECD* varav Danmark varav Norge varav Island Baltikum Ryssland Latinamerika Japan Övriga Ostasien varav Sydkorea varav Kina Övriga länder Summa * Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 62

63 Osäkra fordringar netto per rörelsegren mkr 30 juni juni 2005 Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets 0 59 Gemensam och ny verksamhet Summa

64 Osäkra fordringar brutto per rörelsegren mkr Jun 30, 2006 Jun 30, 2005 Förändring % Svensk Bankrörelse Baltisk Bankrörelse Swedbank Markets Gemensam och ny verksamhet 0 0 Summa

65 Osäkra fordringar mkr % dec-98 dec-99 dec-00 dec-01 dec-02 dec-03 mar-04 jun-04 sep-04 dec-04 mar-05 jun-05 sep-05 Osäkra fordringar Reservering för sannolika kreditförluster Andel osäkra fordringar 65 dec-05 mar-06 jun-06 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00

66 Balansräkning 30 juni 2006 Tillgångar, mdkr Bankutlåning privat 86 Bankutlåning företag och övrigt 318 Skulder och eget kapital, mdkr Inlåning privat 204 Inlåning företag och övrigt 170 Hypoteksutlåning privat och företag 489 Emitterade värdepapper m.m. 535 Utlåning till kreditinstitut 150 Räntebärande värdepapper 86 Derivat 25 Övriga tillgångar 120 Inlåning från kreditinstitut 129 Derivat 31 Övriga skulder 150 Eget kapital 55 66

67 Balansräkning mkr 30 jun jun 2005 Förändring % Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och utlåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Skulder där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Totala skulder, avsättningar och eget kapital

68 Balansräkning mkr 30 jun dec 2005 Förändring % Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder till kreditinstitut In- och utlåning från allmänheten Emitterade värdepapper Skulder där kunden bär placeringsrisken Derivat Övriga skulder och avsättningar Efterställda skulder Eget kapital Minoritetens Aktieägarnas Totala skulder, avsättningar och eget kapital

69 Sparande mdkr 30 jun jun 2005 Förändring, % Förvaltade fonder Hushållsinlåning Marknadsandel, % 30 jun jun 2005 Nysparande hushållsinlåning, Sverige 25,5 23,7 Inlåning Estland 55,3 56,0 Lettland 19,4 17,2 Litauen 30,3 30,9 69

70 Utlåning Förändring mdkr 30 jun jun 2005 % Koncernens utlåning Spintabs utlåning till privatpersoner Utlåning företag Baltisk Bankrörelse summa utlåning Marknadsandel, % 30 jun jun 2005 Nyutlåning av hypotekslån (privat) i Sverige 30,5 23,0 Utlåning Estland* 51,2 54,7 Lettland 27,1 22,5 Litauen 24,0 23,2 * 31 mars

71 Svensk Bankrörelse 71

72 Svensk Bankrörelse Fortsatt stark utveckling av affärsvolymerna Utlåning 9 procents årlig tillväxt Sparande 9 procents årlig tillväxt Förbättrade marknadsandelar jan-jun 2006 inom målområden jämfört med jan-jun ,5 procent (23,7) av ökningen i hushållsinlåning 30,5 procent (23,0) av ökningen i privata bolån Räntenettot ökade med 98 mkr eller 4 procent från Kv1 på grund av ökning av volymen och större inlåningsmarginaler Återvinning av kreditförluster netto Kv2 191 (60) Rörelseresultatet under Kv2 ökade med 301 mkr eller 15 procent från Kv1 till mkr Räntabiliteten uppgick till 23,2 procent under Kv2 (20,8) Siffror inom parentes avser Kv

73 Svensk Bankrörelse mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 23,2 20,8 Balansomslutning, mdkr

74 Svensk Bankrörelse mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 23,2 36,4 Balansomslutning, mdkr

75 Svensk Bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 23,2 20,8 19,8 47,5 36,4 75

76 Förändring i räntenettot Svensk Bankrörelse Kv jämfört med Kv mkr Ökade utlåningsvolymer 142 Ökade inlåningsvolymer 18 Minskade utlåningsmarginaler 57 Ökade inlåningsmarginaler 55 Övrigt 60 Summa 98 76

77 Förändring i räntenettot Svensk Bankrörelse Kv jämfört med Kv mkr Ökade utlåningsvolymer 182 Ökade inlåningsvolymer 65 Minskad utlåningsmarginaler 252 Minskad inlåningsmarginaler 18 EnterCard och KIAB 110 Övrigt 126 Summa

78 Kvartalsresultat, Svensk Bankrörelse EnterCard och Kundinkasso mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Kapitalandel Summa intäkter Summa kostnader 4 93 Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat

79 Svensk volymtillväxt mdkr Årlig tillväst Utlåning till privatpersoner 9 % Fondsparande 12 % 450 Inlåning 4% Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Utlåning till privatpersoner Fondsparande Inlåning 79

80 Produkter per företagskund i Sverige Antal kunder, tusen Genomsnittligt antal produkter Kv4 04-5,55 Kv1 05-5,59 Kv2 05-5,63 Kv3 05-5,70 Kv4 05-5,68 Kv1 06-5,69 Kv2 06-5, > 10 Antal produkter per kund Kv Kv

81 Produkter per privatkund i Sverige Antal kunder, tusen Genomsnittligt antal produkter Kv4 04-3,49 Kv1 05-3,49 Kv2 05-3,51 Kv3 05-3,50 Kv4 05-3,51 Kv1 06-3,53 Kv2 06-3, > 10 Kv Kv Antal produkter per kund 81

82 Svenska marknadsandelar Förändring i procentenheter Marknadsandel av Jan-Jun Jan-Jun nyförsäljning, % Förändring År/År Inlåning privat 25,5 23,7 1,8 Kapitalförvaltning 0,0 17,6 17,6 Individuellt pensionsspar* 59,6 50,2 9,4 Aktieindexobligationer 18,7 21,9 3,2 Utlåning företag 28,4 18,7 9,7 Privata bolån 30,5 23 7,5 *per den 31 december

83 Baltisk Bankrörelse 83

84 Baltisk Bankrörelse Fortsatt stark utveckling av affärsvolymerna Utlåning 63 procent (42) årlig tillväxt i lokal valuta Inlåning 33 procent (33) årlig tillväxt i lokal valuta Intäkterna för Kv2 ökade med 173 mkr eller 13 procent från Kv1 till mkr Kostnaderna påverkades av reserveringar på 114 mkr för rysk momstvist under Kv2, 144 mkr under januari juni Räntabiliteten 24,2 procent för Kv2 och 26,3 procent för januari juni Periodisering av låneavgifter enligt IFRS ger en minskning av räntenettot med 99 mkr för Kv2 och 174 mkr för januari juni jämfört med redovisningen för 2005 Baltisk Bankrörelse definieras som dotterbolaget Hansabank justerat för överskottet av eget kapital i det juridiska dotterbolaget Siffror inom parentes avser Kv

85 Kvartalsresultat Baltisk Bankrörelse mkr Kv2 2006* Kv Kv1 2006* Kv Kv/Kv* % Kv År/År* % Summa intäkter Summa kostnader Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 28,5 24,2 29,9 28,7 32,9 K/I-tal 0,46 0,53 0,46 0,48 0,45 Utlåning, mdkr Inlåning, mdkr * Exklusive reservering för moms med ett belopp av 114 mkr för Kv2-06 and 30 mkr för Kv

86 Finansiella mål Baltisk Bankrörelse Finansiella mål Periodens resultat Vinstökning för perioden > 15 procent K/I-tal < Räntabilitet > 20 procent Kv-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0,60 0,50 0,40 0,30 0,45 0,43 K/I-tal 0,52 0,51 0,48 40,0 30,0 20,0 Räntabilitet 32,6 34,0 27,8 28,7 24,2 0,20 0,10 10,0 0,00 Kv2 05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0,0 Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv

87 Kvartalsresultat Baltisk Bankrörelse mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 24,2 28,7 27,7 33,9 32,9 87

88 Kvartalsresultat Baltisk Bankrörelse Kv jämfört med Kv mkr Baltikum* Baltikum Estland Lettland Litauen Ryssland Summa intäkter Årlig tillväxt % Summa kostnader Årlig tillväxt % Rörelseresultat Årlig tillväxt % Periodens resultat Räntabilitet % 31,2 24,2 41,3 34,6 28,2 neg. K/I-tal 0,46 0,53 0,41 0,46 0,50 1,83 * exklusive reservering för rysk moms med 114 mkr för Kv

89 Summa intäkter Baltisk Bankrörelse mkr År/År +29% Kv/Kv +13% mkr Räntenettot Provisionsnettot Nettoresultat Kv Kv Förändr. % Övriga intäkter Kv2 05 Kv3 05 Kv4 05 Kv1 06 Kv2 06 Total income Räntenettots tillväxt drivs av en stark tillväxt i utlåningen (År/År 63 % i lokal valuta) i alla tre länderna. Räntenettot för Kv är 99 mkr lägre än förra året på grund av periodisering av låneavgifter enligt nya redovisningsregler. 89

90 Förändring i räntenettot Baltisk Bankrörelse Kv jämfört med Kv mkr Ökade utlåningsvolymer 152 Ökade inlåningsvolymer 8 Minskade utlåningsmarginaler 70 Ökade inlåningsmarginaler 7 Övriga 0 Summa 97 90

91 Förändring i räntenettot Baltisk Bankrörelse Kv jämfört med Kv mkr Ökade utlåningsvolymer 221 Ökade inlåningsvolymer 39 Minskade utlåningsmarginaler 17 Ökade inlåningsmarginaler 63 Periodisering av låneavgifter 99 Övriga 34 Summa

92 Volymökning Baltisk Bankrörelse, per affärsdrivande enhet mdkr jun mar Förändring Utlåning mkr Kv/Kv % År/År % Estland 45,6 41,7 3,9 14,4 46 Lettland 30,3 26,4 3,9 13,7 83 Litauen 27,7 25,7 2,0 9,7 54 Ryssland 5,2 5,0 0,2 2,5 93 Baltisk Bankrörelse 108,8 98,8 10,0 40,3 59 Inlåning Estland 33,3 31,7 1,6 7,5 29 Lettland 17,2 16,5 0,7 4,2 32 Litauen 23,4 22,8 0,6 5,1 28 Ryssland 1,2 0,9 0,3 0,4 53 Baltisk Bankrörelse 75,1 71,9 3,2 17,

93 In- och utlåningsmarginaler Baltisk Bankrörelse Utlåning Inlåning 4,0% 2,5% 3,5% 3,0% 2,0% 2,5% 1,5% 2,0% 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 0,5% 0,0% Kv2-05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 0,0% Kv2 05 Kv3-05 Kv4-05 Kv1-06 Kv2-06 Estland Lettland Litauen Estland Lettland Litauen 93

94 Marknadsandelar Baltisk Bankrörelse Volymer % juni 2006 Estland Markn- Förändr. andel År/År Markn- Förändr. andel År/År Lettland Markn- Förändr. andel År/År Litauen Inlåning privat 63 0,7 29,4 2,3 38,4 1 Inlåning företag 50 0,9 13,6 0,8 20,9 0,4 Utlåning 51,2-3,5 27,1 4,6 24 0,8 Pension II 52,5 0, ,4-0,3 94

95 Kostnader Baltisk Bankrörelse mkr Kv/Kv +25% mkr Kv2-06 Kv2-05 Kv/Kv Personalkostnader IT-kostnader Övriga Avskrivningar Summa kostnader Q2 05 Q3 05 Q4 05 Q1 06 Q2 06 Antalet anställda ökade med 402 under Kv2. Årliga ökningen är Prestationsrelaterade bonusreserven var 87 mkr för Kv och 65 mkr för Kv Övriga kostnader inkluderar reserveringar med 114 mkr för rysk momstvist 95

96 Tillgångskvalitet Baltisk Bankrörelse % av portföljen 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% -0,20% Mar-04 Jun-04 Sep-04 Dec-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dec-05 Mar-06 Jun-06 Andel nödlidande lån Andel reservering för sannolika kreditförluster % av kreditförluster netto 96

97 Swedbank Markets 97

98 Swedbank Markets Rörelseresultatet för Kv2 ökade med 203 mkr eller 58 procent från Kv1 till 555 mkr, det högsta kvartalsresultatet någonsin för Swedbank Markets First Securities uppvisade ett rörelseresultat på 185 mkr för Kv2, vilket var en ökning med 95 mkr eller 108 procent från Kv1 Kostnader för Kv2 ökade med 108 mkr eller 24 procent från Kv1, främst p.g.a. ökade resultatbaserade personalkostnader Räntabiliteten på eget kapital ökade till 35,4 procent från 24,4 i Kv1 98

99 Swedbank Markets mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster 0 4 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 35,4 24,4 Balansomslutning, mdkr

100 Swedbank Markets mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster 0 25 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 35,4 22,9 Balansomslutning, mdkr

101 Swedbank Markets mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 35,4 24,4 22,5 14,7 22,9 101

102 Swedbank Markets First Securities mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Kapitalandel Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Konsoliderat dotterbolag från den 15 juni 2005 Siffrorna visar påverkan på koncernens resultaträkning 102

103 Övriga SBA 103

104 Kapitalförvaltning Förvaltade fonder minskade med 26 mdkr eller 7 procent till 362 mdkr under Kv2 p.g.a. oro på den internationella aktiemarknaden Rörelseresultatet för Kv2 ökade med 9 procent från Kv1 till 291 mkr Ratingen för Roburs fonder var, enligt Morningstar, vid utgången av juni ,41 (3,33) 104

105 Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 50,2 46,0 Balansomslutning, mdkr

106 Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 50,2 36,2 Balansomslutning, mdkr

107 Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Rörelseresultat Räntabilitet % 50,2 46,0 41,2 42,4 36,2 107

108 Nysparande i fonder, Robur mdkr och Kv Kv marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 9,4 18,8 10,7 6,0 17,2 0,1 2,7 varav Premiumpensionsfond 0,9 0,2 0,6 0,0 Räntefonder 14,0 20,4 5,3 18,2 7,9 22,0 1,6 32,8 varav Premiumpensionsfond 0,7 0,6 0,1 0,1 Blandfonder 1,8 19,9 0,4 18,5 1,3 21,0 0,7 30,7 varav Premiumpensionsfond 0,1 0,0 0,6 Fond-i-fond 1,4 15,8 0,6 14,0 0,5 9,4 0,6 9,5 Summa 26,6 18,4 4,5 15,7 18,6 2,9 16 varav Premiepensionsfond 1,7 0,4 1,3 0,7 108

109 Gemensam och ny verksamhet mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto Provisionsnetto 1 1 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster 4 3 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 15,9 neg. Balansomslutning, mdkr

110 Gemensam och ny verksamhet mkr Kv Kv Förändring % Räntenetto 7 88 Provisionsnetto 1 30 Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster 4 17 Rörelseresultat Allokerat eget kapital Räntabilitet % 15,9 11,6 Balansomslutning, mdkr

111 Gemensam och ny verksamhet mkr Kv Kv Kv Kv Kv Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Räntabilitet % 15,9 neg. 40,3 6,9 11,6 111

112 Baltisk Bankrörelse, placeringar Periodiserings- och avskrivningsplan Förvärv av Hansabank, omvärderade tillgångar IB Period avskrivmkr* 2006 ning/periodisering Periodisering och avskrivning Utlåning år Inlåning år Varumärke 98 Nedskrivningstest Goodwill Nedskrivningstest * omräkningarna har skett med valutakurs per juni

113

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén 1 FöreningsSparbanken Kv3 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter Kv3 2 Utomordentligt starkt rörelseresultat Hög tillväxt i intäkter och affärsvolymer Gynnsamma marknadsförutsättningar lyfte courtage- och andra

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv VD Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv4 2005 VD Jan Lidén Höjdpunkter 2005 2 Marknadsandelen för det totala nysparandet från hushåll i Sverige uppgick till 19 procent (17) Marknadsandelen för nyinlåning från hushåll ökade

Läs mer

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 22 augusti 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 22 augusti 27 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning 27 (Kv1 27) Fortsatt resultatförbättring: 3 112 mkr (2 91 Kv1 27) Resultatet per aktie ökade med 7% jämfört med Kv1 27 Räntenettot

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Jan Lidén VD och koncernchef (2) Sammanfattning Kv4 2006 Fortsatt starkt resultat +13% jämfört med Kv4 2005 Svensk bankrörelse, fortsatt god lönsamhet - Växande affärsvolymer och

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén

FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén FöreningsSparbanken Kv2 2004 Jan Lidén 2 Sammanfattning Kv2 2004 God intäktsutveckling, bästa räntenettot någonsin Provisionsnetto på rekordnivåer Stark utlåningstillväxt Robur tog marknadsandelar Skärpt

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2003

FöreningsSparbanken Kv 3 2003 FöreningsSparbanken Kv 3 2003 2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 %

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2003

FöreningsSparbanken Kv 1 2003 FöreningsSparbanken Kv 1 2003 2 Viktiga händelser kvartal 1 2003 Rörelseresultatet ökade till 1 983 mkr (1 952) Räntabiliteten på eget kapital uppgick till 13,1 procent (13,0) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 4 2002

FöreningsSparbanken Kv 4 2002 FöreningsSparbanken Kv 4 2002 Sammanfattning år 2002 2 + Betalningsområdet Inlåningsvolymer Tillväxten i Spintab Resultatutvecklingen i Hansabank och FIH Minskade kostnader Börsutvecklingsrelaterade intäkter

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 3 2002

FöreningsSparbanken Kv 3 2002 FöreningsSparbanken Kv 3 2002 Viktiga händelser januari-september 2002 2 Rörelseresultatet uppgick till 5 000 mkr (6 362) Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar om sammantaget 551 mkr Räntabiliteten

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv 1 2002

FöreningsSparbanken Kv 1 2002 FöreningsSparbanken Kv 1 2002 2 Viktiga händelser kv 1 2002 Rörelseresultatet uppgick till 1 952 Mkr (2 007) Resultatet före kreditförluster ökade till 2 408 Mkr (2 377) Räntabiliteten på eget kapital

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september 2005 Den 27 oktober 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari september Den 27 oktober Bästa kvartalet någonsin Tredje kvartalet : Rörelseresultatet fördubblades till 5 225 mkr (2 583) Periodens resultat ökade med 34

Läs mer

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006

Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Finansinspektionens diarienummer: 06-10918-413 Tillägg 2007:1 till Swedbank AB:s (publ) grundprospekt av den 18 december 2006 Detta dokument utgör ett tillägg till bankens grundprospekt. Tillägget har

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 15 februari 26 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 11 februari 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006

FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké 2005 Den 15 februari 2006 FöreningsSparbanken Bokslutskommuniké Den 15 februari 2006 Fjärde kvartalet : Rörelseresultatet ökade med 12 procent eller 357 mkr till 3 279 mkr (2 922) Periodens resultat ökade med 25 procent till 2

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 18 augusti 24 Fakta om Innehåll 1. Marknadsposition 1 2. Internationell närvaro 3 3. Finansiella och strategiska mål 4 4. Sparande och placeringar 5 5. Utlåning 6 6. Resultatutveckling och nyckeltal 7

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 28 april 25 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Fakta om FöreningsSparbanken

Fakta om FöreningsSparbanken 29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 17 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 11% till 6 762 (6 068)

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef

Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Delårsrapport Kv3 2008 23 oktober 2008 Jan Lidén VD och koncernchef Innehåll Tredje kvartalets resultat Den makroekonomiska omgivningen Kommentarer på aktuella områden Upplåning och likviditet Kreditkvalitet

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2004 Den 11 februari 2005 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 11 februari 2005 Fortsatt stark resultatutveckling i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 11 912 mkr (9 564) Årets resultat ökade med 35

Läs mer

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum

Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum Swedbank En ledande bank i Norden och Baltikum 1 Historik, Swedbank 1820 grundades den första sparbanken i Göteborg 1915 grundades den första jordbrukskassan 1991 bildades Föreningsbanken genom en fusion

Läs mer

FöreningsSparbanken 1999

FöreningsSparbanken 1999 FöreningsSparbanken 1999 2 Viktiga händelser kv 4 1999 Fusionsarbetet avslutat Resursbanken framgångsrikt avslutad per årsskiftet Kraftig ökning av sparandevolym och provisionsnetto Samordning av sparandeområdet

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7

Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 5,2 5,3 4,2 4,5 4,3 4,5 Rörelsemarginal, % 5,0 4,1 4,2 4,7 4,3 4,7 Tredje kvartalet Jan-sep 12 mån okt 2- Mkr 2 2 2 2 sep 2 Koncernen Nettoomsättning 25 517 22 16 74 732 63 994 97 912 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 78 1 616 4 32 4 396 5 725 5 819

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 4 2001 2 Sammanfattning år 2001 + Stabilt rörelseresultat exklusive engångsposter Fortsatt volym- och resultattillväxt i Baltikum Fortsatt volym- och resultattillväxt i Danmark Stark

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2008 Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Året har präglats av oro på de finansiella marknaderna, föranlett av problem i den amerikanska bolånemarknaden.

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Alternativa nyckeltal 2016

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Alternativa nyckeltal 2016 Skandiabanken Aktiebolag (publ) (Alternative Performance Measures) är finansiella mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde som varken definieras i IFRS

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2005 Den 28 april 2005 Ökade intäkter och minskade kostnader rörelseresultatet ökade 17 procent Första kvartalet 2005 i sammandrag: Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004

Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Delårsrapport för FöreningsSparbanken Januari mars 2004 Den 4 maj 2004 Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2 623 mkr Första kvartalet i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 32 procent till 2

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor

Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Swedbank genomför garanterad företrädesemission om 12,4 miljarder kronor Bakgrund och motiv Utvecklingen har under de senaste månaderna varit exceptionell - påfrestningarna i banksystemet har lett till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr.

Området strukturerade produkter, främst Spax, har haft en stor efterfrågan under året. Vid halvårsskiftet fanns placeringar i spaxar på 63 Mkr. ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2005. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2005 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse Koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2005. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004

Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken 2003 Den 12 februari 2004 Bokslutskommuniké för FöreningsSparbanken Den 12 februari 2004 Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr i sammandrag: Rörelseresultatet ökade med 40 procent till 9 564 mkr (6 848) Årets resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

FöreningsSparbanken Kv

FöreningsSparbanken Kv FöreningsSparbanken Kv 2 2000 Viktiga händelser kv 2 2000 2 Bästa kvartalsresultatet i bankens historia Rörelseresultat exkl reavinster ökade 105 % första halvåret Räntabilitet på eget kapital ökade till

Läs mer

Kv 4 2002 14 februari 2003

Kv 4 2002 14 februari 2003 Kv 4 22 14 februari 23 Innehåll 1. Sveriges största hushållsbank 1 2. Strategi 2 3. Allianser 4 4. Finansiella mål 6 5. Sparande och placeringar 7 6. Utlåning 8 7. Resultatutveckling och nyckeltal 9 8.

Läs mer

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3

Avkastning på sysselsatt kapital, % - - 8,9 9,7 8,9 10,1 Avkastning på eget kapital, % ,3 8,6 15,3 9,3 Andra kvartalet Jan-jun 12 mån jul 2- Mkr 2 2 2 2 jun 2 Koncernen Nettoomsättning 25 542 22 223 49 2 41 978 94 411 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 448 1 752 2 594 2 78 5 633 5 819

Läs mer

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008

Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Swedbank Bokslutskommuniké för 2007 Den 14 februari 2008 Periodens resultat 2007 ökade med 10 procent jämfört med 2006 Periodens resultat ökade med 10 procent till 11 996 mkr (10 880) Resultat per aktie

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Handelsbankens delårsrapport

Handelsbankens delårsrapport PRESSMEDDELANDE 18 juli Handelsbankens delårsrapport JANUARI JUNI Sammanfattning januari juni, jämfört med januari juni Rörelseresultatet steg med 4% till 10 604 (10 244) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab

2005:3. Delårsrapport. Januari september 2005. Spintab 2005:3 Delårsrapport Januari september 2005 Spintab 2 DELÅRSRAPPORT FÖR SPINTAB JANUARI SEPTEMBER 2005 Spintab JANUARI SEPTEMBER 2005 I SAMMANDRAG Utlåningen ökade under perioden med 26 807 (22 622) Rörelseresultatet

Läs mer