Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg"

Transkript

1 Procapita Vård och Omsorg

2 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare Övergång till Lifecare Utförare Inloggning Systemadministration Systemadministration Procapita Procapitas handläggarregister Procapitas TSS Roller Dataurval för användaren ECWeb CDS-administration Läs och skrivrättigheter på anteckningar Märkord till genomförandeplanen Systemadministration i molntjänsten Utförare Ny Utförare Ändra Utförare Inaktivera Enhetschef Utförarpersonal Ny utförarpersonal Ändra Utförarpersonal Ta bort Utförarpersonal Insatsrubriker Ny insatsrubrik Ändra ordning på insatsrubriker Ta bort insatsrubrik Loggning Användaranvisning Administration enhetschef Profilering Utförarpersonal Ny utförarpersonal Ändra Utförarpersonal Ta bort Utförarpersonal Lifecare Utförare- startsida Beställningar Sök kund Kundöversikt Uppgifter Personlig information Avsluta kund Närstående och Professionella kontakter Beställningar Insatser Beskriva insatser... 30

3 Sida 3/ Pausa insatser Planera insatser- ändra insatsens detaljer Meddelande Genomförandeplan Ny genomförandeplan Anteckningar Ny anteckning Felmarkera anteckning Ändra anteckning Filtrera anteckningar Tillval HSL-uppdrag... 45

4 Sida 4/48 Lifecare Utförare 1 Om Lifecare Utförare Lifecare Utförare är en molntjänst som utföraren når enkelt genom en webbläsare. Syftet med Lifecare Utförare är att utförare inom privat och kommunal regi på ett enkelt sätt ska kunna ta emot sina uppdrag genom och hantera de beställningar som skickas från kommunens handläggare. När beställningarna är accepterade kan utföraren sedan jobba vidare med kundens insatser, upprätta genomförandeplaner och dokumentera. Utföraren har också möjlighet att skicka meddelande till användare i Procapita. Utföraren kan administrera de anställda som ska kunna logga in och jobba med kunden i Lifecare Utförare. I Lifecare Utförare finns också möjligheten att lägga upp en företagsprofil, denna profil visas för medborgaren i de fall kommunen använder Tietos tjänst Ansökan om med kundval. 1.1 Övergång till Lifecare Utförare När man bestämmer att en verksamhet ska gå över till att arbeta i Lifecare Utförare så ska man samtidigt se till att användarna inte längre har behörighet att arbeta och göra förändringar i Procapitas verkställighet. Anledningen till detta är att i Lifecare Utförare utvecklas nya funktioner som inte hanteras i Procapita verkställighet och därför ska parallellt arbete undvikas. 1.2 Inloggning Lifecare Utförare är en tjänst och nås via en webbläsare. För att säkra identiteten på användaren så behövs någon form av autentisering och detta sker vanligtvis med någon form av integration till kundens säkerhetsplattform med autentiseringstöd för elegitimation (BankID m fl), katalogtjänst (Microsoft Active Directory m fl), engångslösenord (SMS, dosa el dyl.) m m. För de kunder som ska använda börja Lifecare så utreds kundens autentiseringsmetod i samband med införandet.

5 Sida 5/48 2 Systemadministration Systemadministratörens arbete innebär att vissa uppgifter administreras i Procapita och vissa i molntjänsten. 2.1 Systemadministration Procapita Procapitas handläggarregister De utförare som ska ta emot beställningar i Lifecare Utförare måste finnas upplagda i Procapitas Handläggarregister. I handläggarregistret ska utföraren på Typ av handläggare vara markerad som Utförare och även ha en koppling till organisationsträdet.

6 Sida 6/ Procapitas TSS Roller De roller som ingår i Lifecare Utförare är: EC.SystemResponsible- systemansvarigroll som kan certifiera utförare, administrera användare, lägga upp insatsrubriker mm. EC.ProviderAdministrator- enhetschefsroll som kan administrera sina egna användare, lägga upp företagsprofil, acceptera beställningar, dokumentera, upprätta genomförandeplaner mm EC.Provider- en roll för baspersonal som kan dokumentera, upprätta genomförandeplaner mm Dataurval för användaren ECWeb För att kunna acceptera beställningar behöver användaren ECWeb dataurval på de utredningar där beställningar ska accepteras. Användaren ECWeb behöver också dataurval på verkställigheter som ska hanteras i Lifecare Utförare.

7 Sida 7/ CDS-administration Läs och skrivrättigheter på anteckningar De roller som ska kunna läsa cds-texter från Procapitas verkställighet eller skriva nya texter behöver få läs och skriv rättigheter till de rubriker som berörs. Om rollen enbart ska ha läsbehörighet så markeras checkboxen vid rollnamnet. Om rollen ska kunna skriva på rubriken så sätt ytterligare rättigheter, ex Skapa nya texter Märkord till genomförandeplanen De rubriker i handläggarens utredning som skall visas i Genomförandeplanen i Lifecare Utförare markeras i cds- administrationen med märkordet P-Plan. Rollen ECWeb skall ha läsrättigheter till de rubriker som skall visas i Lifecare Utförare.

8 Sida 8/48

9 Sida 9/ Systemadministration i molntjänsten Utförare Utförare presenterar en lista med certifierade utförare. Här kan nya utförare läggas till, ändras eller inaktiveras. En utförare är ett privat företag eller den kommunala utförarorganisationen. Utföraren kan ha en eller flera enheter, på varje enhet kopplas enhetschefen och organisationsenheten från Procapita Ny Utförare För att lägga till nu utförare tryck på knappen Företagsnamn- ange namn på utförarorganisationen

10 Sida 10/48 Enhetsnamn- ange namn på enheten, ex Hemtjänstområde1 Enhetschefer- välj handläggare, listan visar namn som har markering utförare i Procapitas handläggarregister. Det är bara faktiska enhetschefer som ska väljas och inte eventuella samordnare/gruppledare. Organisation- markera den/ de organisationer som ska tillhöra Enheten. De organisationer som visas och är valbara, är de som finns kopplade för enhetschefen i Procapitas handläggarregister. Välj insatskategori- markera insatskategori, denna uppgift är bara aktuell om man använder Tietos molntjänst Ansökan om med kundval. Genom att klicka på enhetschefer till en Enhet., så kan man lägga till flera enheter till Företaget eller flera Spara genom att trycka på Om du vill avsluta utan att spara tryck på Ändra Utförare Om du vill ändra uppgifter på en befintlig utförare, ex lägga till ny enhetschef eller enhet. Markera Utförare i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

11 Sida 11/ Inaktivera Enhetschef Om en enhetschef slutar på enhet så ska enhetschefen inaktiveras från enheten. Inaktivera enhetschefen från enheten genom att klicka på knappen Inaktivera. Fyll i det datum då enhetschefen inte längre ska vara aktiv på denna enhet. På enheten så syns det nu att enhetschefen är inaktiverad samt med vilket datum. Enhetschefen kan aktiveras på enheten igen genom att klicka på knappen

12 Sida 12/ Utförarpersonal Utförarpersonal presenterar en lista med de användare som finns administrerade. Här kan nya användare läggas till, tas bort och ändra uppgifter befintlig användare. Systemansvarig administrerar de användare som är enhetschefer men kan även administrera övriga användare. Enhetschefen har också åtkomst till funktionen Utförarpersonal vilket medför att enhetschefen kan administrera sin personal Ny utförarpersonal Tryck på knappen

13 Sida 13/48 Fyll i de obligatoriska uppgifterna: -Personnummer -Enhet, välj den Enhet där användaren ska arbeta (fältet endast synligt för systemansvarig) -Signatur (3-9 tecken) -Titel, fyll i användarens titel ex enhetschef, undersköterska -Förnamn -Efternamn -Roll, markera den roll som ska tilldelas användaren När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Om användaren arbetar på flera enheter, tryck på knappen

14 Sida 14/ Ändra Utförarpersonal Om du vill ändra uppgifter på en befintlig användare, Markera användaren i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Utförarpersonal Om användaren läggs upp av misstag så kan den tas bort. Däremot ska användare som redan arbetet i Lifecare Utförare inte tas bort. Markera användaren i listan och klicka på knappen

15 Sida 15/ Insatsrubriker Insatsrubriker presenterar en lista med rubriker som används för att beskriva insatserna. Insatsrubrikerna hur, vem, vad, när och mål ingår men här kan också nya insatsrubriker skapas och tas bort. Det går också att ändra insatsrubrikernas ordningsföljd Ny insatsrubrik För att lägga till ny insatsrubrik tryck på knappen Skriv in den nya insatsrubriken, spara den nya insatsrubriken, tryck på Om du vill avsluta utan att spara tryck på

16 Sida 16/ Ändra ordning på insatsrubriker Det går att bestämma i vilken ordning insatsrubrikerna ska presenteras. Tryck på Markera rubriken och använd knapparna eller När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Ta bort insatsrubrik Markera insatsrubriken i listan och tryck på knappen

17 Sida 17/ Loggning Systemansvarig kan i loggen se vem som har haft åtkomst till en viss person och när. I loggen kan systemansvarig sätta parametrar för vad som ska sökas fram och presenteras i loggrapporten. Från- välj datum Till välj datum Person- skriv in namn eller personnummer Användare- namn eller användarid Typ av aktivitet- välj aktivitet Sök fram loggrapporten, tryck på knappen Om du ångrar din senaste parametersättning, tryck på knappen

18 Sida 18/48 3 Användaranvisning 3.1 Administration enhetschef I Lifecare Utförare kan enhetschefen administrera Profil och Utförarpersonal Profilering Denna profil läggs in av de som är enhetschefer hos den certifierade utföraren. Profilen visas hos de kommuner som använder Tietos medborgartjänst Ansökan om med kundval. För att fylla i Profilen, tryck på När profilen är ifylld, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

19 Sida 19/ Utförarpersonal Utförarpersonal presenterar en lista med de användare som finns administrerade. Här kan nya användare läggas till, tas bort och ändra uppgifter befintlig användare. Systemansvarig administrerar de användare som är enhetschefer men kan även administrera övriga användare Ny utförarpersonal Tryck på knappen Fyll i de obligatoriska uppgifterna.

20 Sida 20/48 -Personnummer -Titel, fyll i användarens titel ex enhetschef, undersköterska -Signatur (3-9 tecken) -Förnamn -Efternamn -Roll, markera den roll som ska tilldelas användaren När uppgifterna är ifyllda, spara Om du inte vill spara uppgifterna, ångra Om användaren arbetar på flera enheter, tryck på knappen Ändra Utförarpersonal Om du vill ändra uppgifter på en befintlig användare, Markera användaren i listan och tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Utförarpersonal Om användaren läggs upp av misstag så kan den tas bort. Däremot ska användare som redan arbetet i Lifecare Utförare inte tas bort. Markera användaren i listan och klicka på knappen

21 Sida 21/ Lifecare Utförare- startsida När man loggar in i Lifecare Utförare så hamnar man på startsidan. Startsidan kan se olika ut för olika användare. I vänsterkanten finns en menyrad med ikoner, dessa ikoner kan användas för att navigera mellan olika vyer och är alltid synliga. Menyraden kan se olika ut för olika användare. Om användaren arbetar på flera enheter så kan användaren byta enhet genom att klicka på expanderknappen så att listan med enheter visas.

22 Sida 22/48 Klicka på aktuell enhet så visas startsidan för den valda enheten. Nästa gång användaren loggas in så visas automatiskt startsidan på den senast valda enheten Beställningar Listan beställningar visar automatiskt upp nya beställningar. Man kan också filtrera och visa accepterade beställningar. De beställningar som visas är de som skickats till de enhetschefer som finns kopplade mot enheten. För att komma till beställningar, tryck på ikonen eller på beställningar i rutan Att göra på startsidan. Markera den beställning som du vill läsa. En beställning innehåller information om hur länge beställningen gäller, kundens insatser, insatsens omfattning och eventuell beställningstext som handläggaren har skrivit.

23 Sida 23/48 Beställningen kan skrivas ut genom att trycka på knappen Acceptera beställningen genom att trycka på knappen Verkställ from- välj datum då beställningen verkställs Organisation- välj den organisation från Procapita, där kundens verkställighet ska skapas. Tryck på knappen Om du ångrar dig, tryck på knappen När beställningen är bearbetad visas denna dialog. Tryck på OK.

24 Sida 24/ Sök kund Utförarens alla kunder visas i en lista men det går också att söka en specifik kund För att komma till en kund, tryck på ikonen. Markera kunden direkt i listan eller skriv in hel/del av namn eller personnummer i sökfältet och klicka på

25 Sida 25/ Kundöversikt När du sökt fram kunden i listan så kommer du till kundöversikten. Kundöversikten visar boxar som innehåller information om kundens insatser, beställningar mm. Det går att maximera och minimera en box, genom att klicka på eller. Det går också att navigera mellan de olika boxarna genom att klicka rubrikerna som visas i nederkant på skärmen. Dessa rubriker är alltid synliga när man är i kundöversikten Uppgifter Uppgifter visar kundens personliga information, viktig information, anhöriga och kontakter. Det går att lägga till, ändra och ta bort dessa uppgifter. Det som skrivs under viktig information kommer med på genomförandeplanen. Personlig information, anhöriga och kontakter är uppgifter som uppdateras i Procapita och Lifecare Utförare.

26 Sida 26/ Personlig information För att ändra på kundens personliga information, tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra För att lägga till eller ändra viktig information, tryck på När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

27 Sida 27/ Avsluta kund När kunden inte längre ska ha några pågående insatser hos utföraren, ska kunden avslutas. Avslut görs i vyn Uppgifter under Personlig information. Tryck på knappen Välj avslutsdatum Spara, tryck på knappen Om du inte vill spara, tryck på knappen

28 Sida 28/ Närstående och Professionella kontakter Lägg till ny uppgift, tryck på Fyll i uppgifterna Spara, tryck på Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort Anhörig eller professionell kontakt, tryck på vid den uppgift som ska bort. Tryck på knappen som visas i rutan med uppgifterna på den anhörige eller kontakten.

29 Sida 29/ Beställningar I kundöversikten så kan man se kundens alla beställningar, både nya beställningar och accepterade beställningar Om man vill titta på en specifik beställning så kan man maximera boxen och sedan markera den beställning som man vill se Insatser I vyn insatser visas kundens insatser med information om kvantitet, period, status och eventuell beskrivning hur insatserna ska utföras. Det går att ändra insatsernas datum, pausa insatser, planera insatserna och dokumentera hur insatserna ska utföras. Det går också att skicka ett meddelande.

30 Sida 30/ Beskriva insatser Varje insats kan få en detaljerad beskrivning. Denna beskrivning kommer med på kundens genomförandeplan i Lifecare Utförare. Markera insatsen och klicka på Skriv text på insatsrubrikerna. När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra

31 Sida 31/ Pausa insatser Om kunden exempelvis åker in på sjukhus eller reser bort så kan en eller samtliga insatser pausas under den aktuella perioden. Perioden som insatsen varit i paus syns på insatsens tidslinje. Starta paus Markera aktuell insats och klicka på knappen Välj pausdatum och skriv ev in orsak Gör markering om pausen ska gälla för samtliga insatser. Spara pausen, tryck

32 Sida 32/48 Om du inte vill spara pausen, tryck Justera pausens startdatum Pausens startdatum kan justeras med ett tidigare datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen samtliga insatser, tryck sedan OK., välj nytt datum, skriv in orsak, välj om det gäller Om pausens start ska justeras med ett senare startdatum så visas följande dialogruta. Välj istället att ta bort pausen och lägg in pausens uppgifter på nytt. Återuppta insatsen Pausen avslutas genom att återuppta insatsen med ett datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen Välj datum då insatsen återupptas igen Gör markering om samtliga insatser ska återupptas Spara, tryck Om du inte vill spara, tryck

33 Sida 33/48 Justera pausens avslut Det går bara att justera pausens avslut genom att återuppta insatsen med ett tidigare datum. Markera aktuell insats och tryck på knappen insatser, tryck sedan OK., välj nytt datum, välj om det gäller samtliga Om pausens avslut ska justeras med ett senare datum så visas följande dialogruta: Välj istället att ta bort pausen och lägg in pausens uppgifter på nytt. Ta bort paus Om en paus läggs in av misstag eller behöver justeras så kan den tas bort. Ta bort pausen genom att återuppta insatsen med samma datum som pausens startdatum.

34 Sida 34/ Planera insatser- ändra insatsens detaljer Det finns möjlighet att göra en grovplanering av insatserna genom att ändra insatsens detaljer, ex välja veckodag och när på dygnet insatsen ska utföras Ändra befintlig detalj Markera insatsen i listan och klicka på Gör ändringarna Tips! Timmar skrivs in med timmar och minuter (2 tim 30 min=2,30, 45 min= 0,45 min, 5 min= 0,05) och för att kunna markera en viss veckodag, så måste enheten ändras till Dag

35 Sida 35/48 När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Lägga till ny detalj Markera insatsen och klicka på Fyll i de obligatoriska fälten

36 Sida 36/48 När ändringarna är genomförda, spara Om du inte vill spara dina ändringar, ångra Ta bort detalj Om en ny detalj har sparats av misstag, så kan den tas bort. Var uppmärksam på om insatsen har flera detaljer. Ta bort den felaktiga detaljen genom att klicka på Meddelande Från Lifecare Utförare kan man skicka ett meddelande till en användare i Procapita, ex biståndshandläggen, avgiftshandläggare. OBS! I dagsläget är meddelandet bara envägskommunikation. Du kan inte ta emot något meddelande, bara skicka. Meddelandfunktionen nås från insatsvyn, när du har markerat en insats. Tryck på

37 Sida 37/48 Ämne- skriv vad det gäller Meddelande- skriv ditt meddelande Handläggare- markera den som ska ta emot meddelandet Spara, tryck på Om du inte vill spara uppgifterna, tryck på

38 Sida 38/ Genomförandeplan I genomförandeplanen presenteras informationen om kundens insatser, uppgifter, anhöriga och eventuellt text från kundens utredning. Om det finns sparade genomförandeplaner så visas dessa i en lista. Sök fram kund och klicka på rubriken för att komma till Genomförandeplan Ny genomförandeplan Tryck på knappen

39 Sida 39/48 Skapad datum- välj datum Uppföljningsdatum- välj datum Deltagare- skriv in deltagare Insatser- markera insatser som ska ingå i genomförandeplanen Professionella kontakter- markera de kontakter som ska ingå i genomförandeplanen Anhöriga- markera de anhöriga som ska ingå i genomförandeplanen För att granska genomförandeplanen, tryck på knappen

40 Sida 40/48 Skriv ut genomförandeplanen, tryck på ikonen Spara genomförandeplanen, tryck på knappen OBS! En sparad genomförandeplan går inte att ändra. För att ta bort uppgifter som inte ska ingå i genomförandeplanen, tryck på knappen och gör dina ändringar. Om du inte vill spara genomförandeplanen, tryck på knappen

41 Sida 41/ Anteckningar Här dokumenteras journalanteckningar. Journalanteckningar kan sparas och felmarkeras. Det finns också en filterfunktion för att söka fram vissa anteckningar. Sök fram kund och klicka på rubriken Anteckning Ny anteckning Tryck på

42 Sida 42/48 Välj Lagrum (endast valbart om person har insatser som tillhör olika lagrum), Insatskategori, Rubrik och Händelsedatum, ställ sedan markören i fältet Anteckning och skriv din anteckning. Anteckningen signeras genom att göra markering i checkboxen Signera. När anteckningen är klar, spara Om du inte vill spara din anteckning, ångra Felmarkera anteckning Klicka på vid den anteckning som ska felmarkeras. Gör en markering i checkboxen för Felmarkera När anteckningen är felmarkerad, spara Om du inte vill spara din anteckning, ångra

43 Sida 43/ Ändra anteckning Om anteckningen har symbolen, så innebär det att information på anteckningen kan uppdateras, ex fortsätta dokumentera på anteckningen, felmarkera, signera, ta bort osv. Klicka på vid anteckningen När ändringen är genomförd, spara Om du inte vill spara din ändring, ångra Filtrera anteckningar Genom att använda filterfunktionen så går det att välja vilka anteckningar som ska presenteras. För att öppna filterfunktionen, klicka på Filtret innehåller lagrum, insatskategori, rubrik och händelsedatum. De val du kan göra i filtret är beroende av vad som är dokumenterat på respektive kund.

44 Sida 44/48 När du gjort ditt urval, så presenteras bara de anteckningar som passar enligt ditt urval Stäng filterurvalet, klicka på I vyn kan du se om du har valt något filter, filtret kan tas bort genom att klicka på.

45 Sida 45/ Tillval HSL-uppdrag Om ni använder tillvalet HSL-uppdrag i Procapita, så kan HSL-uppdragen skickas till Lifecare Utförare. Utföraren tar emot och accepterar HSL-uppdraget. HSL-uppdraget visas i listan med beställningar Markera HSL-uppdraget.

46 Sida 46/48 HSL-uppdraget kan skrivas ut, tryck på knappen Acceptera HSL-uppdraget, tryck på knappen Organisation- välj organisation från Procapita Insatskategori- välj den insatskategori som HSL-uppdraget ska kopplas till Tryck på knappen Om du ångrar dig, tryck på knappen Om ett accepterat HSL-uppdrag uppdateras med nya åtgärder, så kommer det att visas som ett nytt HSL-uppdrag i listan med nya beställningar. När det nya HSL-uppdraget accepteras så kommer det gamla HSL-uppdraget automatiskt få ett avslutsdatum.

47 Sida 47/48 De accepterade HSL-åtgärderna visas i insatsvyn tillsammans med övriga insatser. Om ett HSL-uppdrag uppdateras med nya åtgärder så kommer de gamla åtgärderna vara synliga i insatsvyn tills det nya HSL-uppdraget är accepterat. Om HSL-uppdraget ändras exempelvis får ett annat slutdatum, så skickas en notifiering till meddelandefunktionen i Lifecare Utförare. I notifieringen kan man se namnet på den kund där HSL-uppdraget ändrats.

48 Sida 48/48 Markera notifieringen och då visas kundens HSL-uppdrag som har ändrats. h

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Tillvalsbeskrivning Månadsrapportering Ver 9.4.0 2014-11-07 Sida 2/27 Innehållsförteckning 1 Inledning - syfte...3 2 Installation...3 3 Systemadministration...4 3.1 TSS...4 3.1.1 Roller...4 3.1.2 CentralenAdministration...5

Läs mer

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal Lathund Procapita Omvårdnadspersonal 1 Innehåll 1. Logga in och byt lösen... 3 2. Mina Sidor... 4 3. Nya meddelanden... 5 4. Sök dokumentation Hänt sen sist... 6 5. Digital signering Delegeringsbeslut...

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06

Tillvalsbeskrivning. Procapita Vård och Omsorg NPÖ Producentanslutning. Version 9.3 2014-05-06 Tillvalsbeskrivning Procapita Vård och Omsorg Version 9.3 2014-05-06 Sida 2/22 Denna komponentbeskrivning utformas, tillverkas och marknadsförs i enlighet med de säkerhetskrav som ställs i EU-direktiv

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web

Användarmanual för ParaGå Web 1 Användarmanual för ParaGå Web 2014-12-10 jsj stockholm.se 2 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Webbgränssnittet... 4 Att hitta i systemet... 4 Hjälptexter... 4 Inloggning i webbgränssnittet...

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN

RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN RUTIN KRING ÅTKOMST AV OMSORGSDAGBOKEN Omsorgsdagboken är en tjänst för stadens äldre och deras närstående. Via stadens hemsida kan de följa hur omsorgen om den äldre bedrivs. I detta dokument beskrivs

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01

Användarhandledning. Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg. Version 9.5 2015-11-01 Användarhandledning Återsökning Migrationsverket VoO Procapita Vård och Omsorg Version 9.5 2015-11-01 Sida 2/7 Innehållsförteckning 1 Inledning - Syfte... 3 2 Systemadministration... 4 2.1 TSS... 4 2.1.1

Läs mer

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita.

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. Sida: 1 (6) Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. När en ny användare skall läggas upp i Procapita måste följande delar läggas upp. Använd rollen Systemadministratör VoF 1. Lägga upp Användare

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual LifeCare Utförare

Manual LifeCare Utförare 2019-04-11 1 (9) Omsorgsavdelningen Upprättad den Ansvarig Systemförvaltare 2015-09-23 Upprättad av Reviderad den Karin Broholm 2019-04-11 Manual LifeCare Utförare Startsidan när du kommer in. Du har inte

Läs mer

Skapa genomförandeplan i LifeCare

Skapa genomförandeplan i LifeCare 2018-06-01 Dokumentansvarig Yvonne Sandström Kvalitets- och utvecklingsenheten Skapa genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var inne i förra

Läs mer

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita

Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Vård & Omsorg Datum Socialdokumentation och Genomförandeplan i Procapita Läsa och dokumentera När du loggat in i Procapita kommer du automatiskt till Mina sidor. 1. Byt sida genom att klicka på fliken

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL

PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 120412 1 (8) PROCAPITA + ARBETSLISTA HSL 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSLISTA...3 Visa arbetslista...3 OLIKA URVAL...3 VISA MER/VISA MINDRE...4 NY RAD I ARBETSLISTAN...4 KOLUMNERNA I ARBETSLISTAN:...5 EJ

Läs mer

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0)

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1.1 Gruppadministration i WINST Användare kan antingen läggas direkt under förvaltningen/bolaget/kommunen eller i grupper som motsvarar verksamheten.

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Manual Lifecare Meddelanden

Manual Lifecare Meddelanden 1 (8) Kommunförvaltningen Ansvarig Karin Broholm Susanne Ahlqvist Upprättad av Karin Broholm Susanne Ahlqvist Upprättad den 2016-10-19 Reviderad den 2016-10-19 Manual Lifecare Meddelanden I samband med

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro)

Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) Användarmanual för ParaGå Web (Phoniro) 2013-12-18 stockholm.se Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 1 Webbgränssnittet... 4 1.1 Att hitta i systemet... 4 1.2 Hjälptexter... 4 1.3 Inloggning

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning Senast uppdaterad: 2019-03-18 2 (10) Innehåll 1. Inledande

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd

Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd Instruktion för E-tjänst Ekonomiskt bistånd Innehåll Hemsida... 2 Nyansökan ekonomiskt bistånd... 2 Ansökan om försörjningsstöd (Nyansökan)... 3 Ansökan om fortsatt försörjningsstöd... 3 Samtycke... 4

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual Verkställa beställningar i Procapita

Manual Verkställa beställningar i Procapita Manual Verkställa beställningar i Procapita 1 Innehåll Introduktion... 3 Ansvar... 3 Logga in... 3 Aktuellt... 4 Verkställa... 4 Att tänka på... 8 Övrig information... 8 Datum för när olika insatskategorier

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Feriearbete i Bodens kommun

Feriearbete i Bodens kommun Feriearbete i Bodens kommun Kommunledningsförvaltningen Feriearbete_Handledning_v01.doc 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Skapa konto... 3 3 Logga in... 4 4 Glömt lösenord... 4 5 Redigera användarprofil...

Läs mer

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA.

MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1 (16) MANUAL FÖR ATT TA EMOT EN BESTÄLLNING OCH VERKSTÄLLA I PROCAPITA. 1. Leta upp fönstret Aktuellt. Det kan du göra antingen via navigeringslistan Aktuellt eller via A-knappen ovanför personnummerfältet.

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Behörighetsadministration i Meddix SVP

Behörighetsadministration i Meddix SVP 1(20 ) Behörighetsadministration i Meddix SVP Sökord Samordnad vårdplanering, användare, användarkonto, behörighet Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare 150512 Ändrat från Landstinget i Östergötland

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning (Observera att denna e-tjänst enbart är tillgänglig för kommuner

Läs mer

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024 Dok nr OSF/AU-18:024 Delegeringsmodulen Innehåll 1 Logga in Delegeringsmodulen... 2 2 Ikoner i verktygsraden... 2 2.1 Mitt skrivbord... 2 2.2 Sök efter personal som redan har en delegering... 3 2.3 Sök

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare

VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare VERKTSTÄLLIGHET I PROCAPITA instruktioner för checklistan utförare Det här dokumentet innehåller mer utförliga förklaringar över alla de punkter som enhetschef (eller person som verkställer beställning)

Läs mer

GPDR personuppgifter i Artologik EZbooking

GPDR personuppgifter i Artologik EZbooking GPDR personuppgifter i Artologik EZbooking Läs mer www.artologik.com/se/ezbooking.aspx Kontakta oss www.artologik.com/se/kontakt.aspx Table of content GDPR personuppgifter I Artologik EZbooking... 3 Vilken

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister

Manual för Användarhanteraren. ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Manual för Användarhanteraren ett verktyg för att administrera enheter och personal som registrerar i kvalitetsregister Kvalitetsregister som är anslutna till Registercentrum Västra Götaland ligger oftast

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Oktober, 2014

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare

Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL. för. E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Version 2010-03-23 ANVÄNDARMANUAL för E-tjänsten KOMPIS för aktivitetsledare Ändringshantering Användarmanual för KOMPIS Ansvarig för dokumentet: Niklas Mattsson Datum Ändring Ansvarig 2008-04-10 Dokumentet

Läs mer

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion Sid 1 (21) Lathund Journalanteckningar och Meddelandefunktion utförare Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Releasehantering... 3 2 Skapa journal/arbetsanteckning... 4 2.1 Skapa journal från kundens process...

Läs mer

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd 1 Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd I e-tjänsten Ekonomiskt bistånd kan du på ett enkelt och säkert sätt söka ekonomiskt bistånd. Du kan också följa ditt ärende när du vill och kontakta

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Användarstöd 1 Utbildningskontrakt - webbstöd för kommuner Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information information som i första hand gäller dig

Läs mer

Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare

Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare 2018-05-28 Dokumentansvarig Yvonne Sandström Kvalitets- och utvecklingsenheten Uppföljning av en genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var

Läs mer

[21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION. HVB För ensamkommande barn

[21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION. HVB För ensamkommande barn 2016-07-19 1 [21] Manual procapita SOCIAL DOKUMENTATION HVB För ensamkommande barn 2016-07-19 2 [21] Innehåll INLOGGNING... 3 Inloggning med Lösenord... 3 Inloggning med SITHS... 3 Inställningar... 4 NAVIGATORN...

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (9) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande Senast uppdaterad: 2018-03-09 2 (9) Innehåll 1. Inledande information... 3 1.1 Förutsättningar... 3 2.

Läs mer

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör Manual DF Respons Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF Reviderad 2017-12-08 Lena Olsson, systemadministratör 1 Innehåll RAPPORTERA AVVIKELSE.... 3 LÄSA OCH HANTERA AVVIKELSERAPPORT I DF RESPONS... 5 INLOGGNING

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Skriv in direkt i Arbetslistan

Skriv in direkt i Arbetslistan Sida: 1 (5) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen Skriv in direkt i

Läs mer

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN

Manual för GRABO. Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Manual för GRABO Webbokning av begravningsceremoni och gravsättning hos Stockholms kyrkogårdsförvaltning 2013-01-31 Version 3.1.2 1 (14) Innehåll: Bakgrund och behörighet till Grabo

Läs mer

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats.

Lägga en arbetsuppgift att utföra till arbetslistan när du skapar en insats. Sida: 1 (6) Arbetslista används för att planera och skicka arbetsuppgifter mellan personal eller arbetsgrupper, ex mellan boendets SSK och SSK som jobbar i kvälls/natt organisationen eller mellan SSK som

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF 2018-05-07 1 (36) Omsorgsavdelningen Ansvarig Upprättad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Upprättad av Reviderad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF POST 235 81 Vellinge

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator

Dok nr OSF/AV-15:003, ver E Inloggning till Treserva via extern dator Inloggning till Treserva via extern dator Innehåll 1 Inloggningsalternativ... 2 1.1 Inloggning via SMS... 2 1.2 Inloggning via E-legitimation... 4 2 Utloggning... 5 3 Helskärmsläge... 6 4 Bläddra mellan

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal

Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Alfa Kommun & Landsting AB Användarmanual Alfa e-recept - Partnerportal Senast ändrad: 2016-05-06 Version: 4.1 Dokumentansvarig: Ingrid Olsson Innehållsförteckning Alfa e-recept Partner... 3 Inledning...

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Magna Cura IFO. Verkställighet

Magna Cura IFO. Verkställighet Magna Cura IFO Verkställighet 2 Innehållsförteckning Inlog i Magna Cura..3 Lägga upp en ny klient - BISTÅND...3 Fortsatt insats.. 4 Avslutad insats.4 Akten..4 Uppdatera aktbilden.4 Kronologisk journal..

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ...

Manual Procapita VoO. - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst. Denna handledning tillhör ... Social och omsorgskontoret Äldreomsorg Cathrine Smedhamre, ank. 2950 Manual Procapita VoO - Beställning/verkställighet Privata utförare hemtjänst Denna handledning tillhör... Innehåll Manual... 1 Procapita

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer