Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter"

Transkript

1 Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

2 Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION SYFTE AVGRÄNSNINGAR STÖD VID LÄSNING GENERELLA FUNKTIONER I TJÄNSTERNA DET HÄR INNEHÅLLER ARBETSGIVARTJÄNSTEN SAMMANFATTNING BEHÖRIGHET OCH INLOGGNING NAVIGERA PÅ STARTSIDAN SJUKFRÅNVARO ANMÄL SJUKFRÅNVARO VIA FORMULÄR ANMÄL SJUKFRÅNVARO VIA FILÖVERFÖRING VÅRD AV BARN ANMÄL VÅRD AV SJUKT BARN OCH VÅRD AV BARN I SAMBAND MED BARNS FÖDELSE ELLER ADOPTION VIA FILÖVERFÖRING LÄMNA SVAR PÅ INKOMSTFÖRFRÅGAN LÄMNA SVAR PÅ INKOMSTFÖRFRÅGAN LÄMNA SVAR PÅ FRÅNVAROFÖRFRÅGAN LÄMNA SVAR PÅ FRÅNVAROFÖRFRÅGAN MINA SIDOR KONTAKT Försäkringskassan Sid. 2 (29)

3 1 Dokumentinformation Denna användarhandledning vänder sig till dig som använder Arbetsgivartjänsten, som finns på Försäkringskassans webbplats, under fliken arbetsgivare. Dokumentet beskriver hur du använder de olika tjänsterna som finns i Arbetsgivartjänsten för att lämna uppgifter till Försäkringskassan. 1.1 Syfte Användarhandledningen ska underlätta för dig när du använder Arbetsgivartjänsten. 1.2 Avgränsningar Handledningen beskriver inte lagar eller regelverket. Information om lagar och regler kan du hitta på Försäkringskassans webbplats. 1.3 Stöd vid läsning För att du lättare ska förstå vad som ska göras markeras text som visas på skärmen, katalog- och filnamn med typsnittet Lucida Console, t.ex. Klicka på knappen Spara. Hänvisningar visas med kursiv text. Sist i dokumentet hittar du uppgifter om vart du vänder dig om du har frågor. Försäkringskassan Sid. 3 (29)

4 1.4 Generella funktioner i tjänsterna I beskrivningen av tjänsterna gäller följande: Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska. Du kan använda tabuleringstangenten för att navigera mellan fälten och knapparna. Alla knappar kan aktiveras med hjälp av kortkommandon. Kortkommandot för en knapp är Alt-tangenten och knappens första bokstav (t.ex. Alt+L för Lägg till). Observera att kortkommandot för Skriv ut sidan är Ctrl+P. För att lämna en tjänst kan du klicka på knappen Avbryt eller på en annan flik. Du kan stänga hela applikationen genom att klicka på ikonen Logga ut. Eventuella uppgifter som du inte sparat rensas när du klickar på Avbryt, byter flik eller loggar ut. I varje tjänst finns Informationsikoner som beskriver vad du kan göra, t.ex. hur du ska fylla i olika fält. Försäkringskassan Sid. 4 (29)

5 2 Det här innehåller Arbetsgivartjänsten Här kan du läsa en kort beskrivning om vad Arbetsgivartjänsten innehåller och hur den fungerar. 2.1 Sammanfattning Följande tjänster finns: Lämna anmälan om sjukfrånvaro. Här kan du som är behörig lämna anmälan om sjukfrånvaro för anställda. Anmälan lämnas via ett webbformulär eller filöverföring. Lämna anmälan om vård av barn. Anmälan om vård av sjukt barn eller vård av barn i samband med barns födelse eller adoption för dina anställda kan lämnas via fil av dig som är behörig. Lämna svar på inkomstförfrågan. Här kan du som är behörig lämna svar på inkomstförfrågan för anställda. Lämna svar på frånvaroförfrågan. När du fått en förfrågan om anställds frånvaro från Försäkringskassan kan du, som är behörig, lämna svar på den här. Förutom tjänsterna finns också: Mina sidor. Här kan du se din behörighet och ändra dina kontaktuppgifter. Administrera användare. Du som är behörighetsadministratör kan lägga till nya användare, ta bort användare och ändra uppgifter om användare. 2.2 Behörighet och inloggning För att kunna använda Arbetsgivartjänsten måste du vara behörig. Det är din arbetsgivare som bestämmer vilka som ska vara användare av tjänsterna. Inloggning sker antingen med e-legitimation eller med lösenord. Du kan läsa mer om behörighet och inloggning i användarhandledning som handlar specifikt om detta, Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration. 2.3 Navigera på startsidan När du loggat in kommer du till tjänstens startsida. Försäkringskassan Sid. 5 (29)

6 Tjänstens startsida som visas när du loggat in Under Rubriken Tjänster hittar du länkar till de tjänster som finns. I den övre delen av sidan finns även flikar där du hittar de olika tjänsterna. De flikar som finns är: Sjukfrånvaro Under fliken Sjukfrånvaro kan du lämna anmälan om sjukfrånvaro. Vård av barn Här kan du lämna anmälan för föräldrar som är hemma för vård av sjukt barn eller som tar ut vård av barn i samband med barns födelse eller adoption. Inkomstförfrågan Här kan du lämna svar på inkomstförfrågan. Frånvaroförfrågan Här kan du lämna svar på frånvaroförfrågan du fått från Försäkringskassan. Administrera användare Här kan du som är behörighetsadministratör lägga till, ta bort och ändra uppgifter om användare. Mer om hur detta går till kan du läsa om i Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Mina sidor Här kan du se dina kontaktuppgifter och vilken behörighet du har. Här kan du också ändra dina uppgifter. Försäkringskassan Sid. 6 (29)

7 Kontakt Här finns kontaktuppgifter till Kundcenter för partner. Dit kan du vända dig om du har frågor om särskild sjukförsäkringsavgift och annat som rör sjukskrivning eller sjukfrånvaro för dig som arbetsgivare. Kundcenter kan också hjälpa dig om du har frågor om Arbetsgivartjänsten (d.v.s. självbetjäning för arbetsgivare). När du navigerar i tjänsten kan du alltid gå tillbaka till startsidan genom att klicka på ikonen Startsida. Du kan alltid välja att logga ut genom att klicka på ikonen Logga ut. Du kommer då till en sida för utloggning där du måste bekräfta att du vill logga ut ur tjänsten. Försäkringskassan Sid. 7 (29)

8 3 Sjukfrånvaro I det här avsnittet kan du läsa om hur du lämnar anmälan för sjukfrånvaro. 3.1 Anmäl sjukfrånvaro via formulär För att anmäla sjukfrånvaro via formulär klickar du på Anmäl sjukfrånvaro via formulär under Tjänster eller på fliken Sjukfrånvaro. Anmäl sjukfrånvaro via formulär 1. I fältet Företag* visas företagets organisationsnummer och namn. Har du behörighet för flera organisationsnummer väljer du aktuellt organisationsnummer i en lista. 2. Ange CFAR-nummer/arbetsställenummer med högst 8 siffror. Klicka på för mer information. 3. Ange Personnummer* på den person du vill lämna anmälan för. Det anges i format ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Försäkringskassan Sid. 8 (29)

9 4. Ange Sjukperiodens 1:a dag*. Det anges i format ÅÅÅÅ-MM-DD. Klicka på för mer information. 5. Vid delad sjuklöneperiod: ange sjukperiodens sista dag. Det anges i format ÅÅÅÅ-MM-DD. Klicka på information. för mer 6. Klicka på knappen Lägg till så flyttas anmälan till listan för Sjukanmälda. För att ta bort en person i listan för Sjukanmälda klickar du på ikonen med en papperskorg. För att lämna anmälan för fler personer börjar du om från steg Klicka på knappen Skicka när du registrerat de personer du vill lämna anmälan för. Listan med Sjukanmälda sparas hos Försäkringskassan. 8. En bekräftelse över anmälda personer visas. Du kan skriva ut bekräftelsen genom att klicka på knappen Skriv ut eller spara. 9. Genom att klicka på knappen Lämna fler sjukanmälningar kommer du tillbaka till första sidan. Bekräftelse på att anmälan om sjukfrånvaro tagits emot av Försäkringskassan Försäkringskassan Sid. 9 (29)

10 3.2 Anmäl sjukfrånvaro via filöverföring För att anmäla sjukfrånvaro via filöverföring klickar du på Anmäl sjukfrånvaro via fil under Tjänster eller på fliken Sjukfrånvaro. Anmäl sjukfrånvaro via fil 1. Klicka på knappen Bläddra för att välja vilken fil du vill skicka till Försäkringskassan. Knappen kan ha ett annat namn beroende på vilket operativsystem du har på din dator. Du kan också skriva in sökvägen till filen direkt i fältet för Filnamn*. 2. Välj den fil du vill lämna in. Sökvägen till filen visas i fältet för Filnamn*. 3. Klicka på knappen Skicka för att skicka filen till Försäkringskassan. 4. En bekräftelse över att anmälan tagits emot av Försäkringskassan visas. Du kan skriva ut bekräftelsen genom att klicka på knappen Skriv ut sidan. Klicka på knappen Stäng för att stänga bekräftelsen. Försäkringskassan Sid. 10 (29)

11 Bekräftelse på att anmälan om sjukfrånvaro tagits emot av Försäkringskassan Försäkringskassan Sid. 11 (29)

12 4 Vård av barn I det här avsnittet kan läsa om hur du lämnar anmälan om vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse/adoption via filöverföring. 4.1 Anmäl vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse eller adoption via filöverföring För att anmäla vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse eller adoption klickar du på Anmäl vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse eller adoption under Tjänster eller på fliken Vård av barn. Anmäl vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse eller adoption 1. Klicka på knappen Bläddra för att välja vilken fil du vill skicka till Försäkringskassan. Knappen kan ha ett annat namn beroende på vilket operativsystem du har på din dator. Du kan också skriva in sökvägen till filen direkt i fältet för Filnamn*. 2. Välj fil i din dator. Sökvägen till filen visas i fältet för Filnamn*. 3. Klicka på knappen Skicka för att skicka filen till Försäkringskassan. 4. En bekräftelse över att anmälan tagits emot av Försäkringskassan visas. Du kan skriva ut bekräftelsen genom att klicka på knappen Skriv ut sidan. Klicka på knappen Stäng för att stänga bekräftelsen. Försäkringskassan Sid. 12 (29)

13 Bekräftelse på att anmälan om vård av sjukt barn och vård av barn i samband med barns födelse eller adoption tagits emot av Försäkringskassan Försäkringskassan Sid. 13 (29)

14 5 Lämna svar på inkomstförfrågan I det här avsnittet kan du läsa om hur du lämnar svar på inkomstförfrågan. 5.1 Lämna svar på inkomstförfrågan För att lämna svar på inkomstförfrågan klickar du på länken Lämna svar på inkomstförfrågan under Tjänster eller på fliken Inkomstförfrågan. Steg 1 1. I fältet Företag visas företagets organisationsnummer och namn. Har du behörighet för flera organisationsnummer väljer du aktuellt organisationsnummer i en lista. 2. Ange personnummer på den person inkomstförfrågan gäller. 3. Välj kod 5445 eller 5033 utifrån vad som står på den pappersblankett du har fått förfrågan på. 4. Välj vilken typ av anställning som är aktuell för den anställde: Tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning. Tidsbegränsad anställning eller tillsvidareanställning där den anställde vid tiden för förfrågan är helt eller delvis tjänstledig. Timvikarie eller anställd vid behov. Försäkringskassan Sid. 14 (29)

15 Steg 1 i tjänsten för att lämna inkomstuppgift Steg 2 vid valt alternativ Tidsbegränsad/Tillsvidare 1. Under rubriken Anställning lämnar du uppgift om anställningen. Om du lämnar svar Ja vid frågan om tjänstledighet de senaste 12 månaderna så visas fält för att lämna uppgift om tjänstledigheten. 2. Under rubriken Årsinkomst ska du lämna detaljerad information om inkomsten. Ett fritextfält finns för att specificera vissa uppgifter. 3. Under rubriken Löneavtal och årsarbetstid fyller du i datum för från och med när lönen gäller och när löneavtalet undertecknades. Här lämnar du även uppgift om den anställdes årsarbetstid. 4. Slutligen finns ett fritextfält om du önskar förtydliga någon uppgift. Försäkringskassan Sid. 15 (29)

16 Steg 2 vid alternativ Tidsbegränsad/Tillsvidare Försäkringskassan Sid. 16 (29)

17 Steg 2 vid valt alternativ Tidsbegränsad/Tillsvidare nu helt eller delvis tjänstledig 1. Under rubriken Anställning lämnar du uppgift om anställningen. 2. Under rubriken Tjänstledighet skriver du in uppgifter om tjänstledigheten. Saknas slutdatum (t.o.m.-datum) för tjänstledigheten noterar du att det är så i fritextfältet under Övriga upplysningar. 3. Under Årsinkomst före tjänstledighet ska du lämna uppgifter om den anställdes årsinkomst som gällde före tjänstledigheten samt hur dessa uppgifter är vid tillfället för förfrågan. Ett fritextfält finns för att specificera vissa uppgifter. 4. Under rubriken Löneavtal och årsarbetstid fyller du i datum för från och med när lönen gäller och när löneavtalet undertecknades. Här lämnar du även uppgift om den anställdes årsarbetstid. 5. Slutligen finns ett fritextfält som du kan använda om du önskar förtydliga någon uppgift. Försäkringskassan Sid. 17 (29)

18 Steg 2 vid alternativ Tidsbegränsad/Tillsvidare nu helt eller delvis tjänstledig Försäkringskassan Sid. 18 (29)

19 Steg 2 vid valt alternativ Timvikarie/Anställd vid behov 1. Under rubriken Anställning anger du från och med när anställningen gäller 2. Under Lön och arbetade timmar de senaste tolv månaderna väljer du år och månad i de övre vänstra fälten så att de visar tidpunkt för när förfrågan gjordes från Försäkringskassan. Fälten kommer då att visa de föregående 11 månaderna och du fyller i uppgift om arbetade timmar och lön. 3. Slutligen finns ett fritextfält om du önskar förtydliga någon uppgift. Steg 2 vid alternativ Timvikarie/Anställd vid behov Försäkringskassan Sid. 19 (29)

20 Steg 3 Bekräftelse En bekräftelse över att uppgiften tagits emot av Försäkringskassan visas. Du kan skriva ut bekräftelsen genom att klicka på knappen Skriv ut eller spara. Genom att klicka på knappen Lämna fler inkomstuppgifter kommer du tillbaka till steg 1. Försäkringskassan Sid. 20 (29)

21 Bekräftelse på att Försäkringskassan tagit emot ditt svar på inkomstförfrågan Försäkringskassan Sid. 21 (29)

22 6 Lämna svar på frånvaroförfrågan I det här avsnittet kan du läsa om hur du lämnar svar på frånvaroförfrågan. 6.1 Lämna svar på frånvaroförfrågan För att lämna svar på frånvaroförfrågan klickar du på länken Lämna svar på frånvaroförfrågan under Tjänster eller på fliken Frånvaroförfrågan. Steg 1 1. I fältet Företag visas företagets organisationsnummer och namn. Har du behörighet för flera organisationsnummer väljer du aktuellt organisationsnummer i en lista. 2. Ange personnummer på den person frånvaroförfrågan gäller. 3. Välj kod 6803 eller 0257 utifrån vad som står på den pappersblankett du har fått förfrågan på. 4. Fyll i den period frånvaroförfrågan gäller för (perioden står på pappersblanketten). 5. Välj ja eller nej, om den anställde arbetar lör- och söndagar eller inte. 6. Välj ja eller nej, om den anställde har samma arbetstid varje dag eller inte. Väljer du Ja får du en följduppgift; Fyll i arbetstiden i timmar och minuter. Försäkringskassan Sid. 22 (29)

23 Steg 1, den anställde har samma arbetstid varje dag Steg 2 För varje dag som frågas om: 1. Välj frånvaroorsak i listan 2. Fyll i hur många timmar och minuter den anställde varit frånvarande den dagen. 3. Om den anställde inte har samma arbetstid varje dag fyller du även i den ordinarie arbetstiden för varje dag. Försäkringskassan Sid. 23 (29)

24 Steg 2, Samma arbetstid varje dag: fyll i frånvaroorsak och tid Har den anställde flera olika frånvaroorsaker på en dag klickar du på plustecknet efter frånvarotid. Steg 2, Fler frånvaroorsaker på en dag Försäkringskassan Sid. 24 (29)

25 Om den anställde varit närvarande hela perioden förfrågan omfattar kryssar du bara i Den anställde har inte varit frånvarande under perioden. Steg 2, Oregelbunden arbetstid: fyll i frånvaroorsak, -tid och ordinarie arbetstid Steg 2, Snabbifyllnad Om du ska fylla i samma uppgifter för flera dagar i rad kan du använda ifyllnadshjälpen Snabbifyllnad. 1. Klicka på den lilla pilen till vänster om rubriken Snabbifyllnad. 2. Granska och vid behov ändra datum för de dagar i följd som du vill fylla i samma uppgifter. 3. Välj frånvaroorsak i listan. 4. Fyll hur många timmar och minuter den anställde varit frånvarande per dag. 5. Klicka Fyll i så förs uppgifterna över ner i själva ifyllnadslistan. Om du vill kan du upprepa det här för fler perioder av dagar i rad. Försäkringskassan Sid. 25 (29)

26 Steg 2 Snabbifyllnad Steg 3 Nu är det dags att granska de uppgifter du lämnat. Ser allt rätt ut klickar du på den stora, gröna knappen Skicka in frånvarorapport. Är något fel klickar du på Tillbaka och ändrar uppgifterna. OBS: Om du lämnar svar på frånvaroförfrågan för en längre period, cirka ett år eller mer, kan det ta lång tid innan du får bekräftelsen på att allt är inskickat. Vi ber dig att ha tålamod, bara klicka en gång och vänta lite. Försäkringskassan Sid. 26 (29)

27 Steg 3, Granska uppgifterna Bekräftelse En bekräftelse över att din frånvarorapport tagits emot av Försäkringskassan visas. Du kan skriva ut den genom att klicka på knappen Skriv ut eller spara. Genom att klicka på knappen Lämna fler frånvarouppgifter kommer du tillbaka till steg 1. Bekräftelse på att Försäkringskassan tagit emot ditt svar på frånvaroförfrågan Försäkringskassan Sid. 27 (29)

28 7 Mina sidor För att se uppgifter om din behörighet och dina kontaktuppgifter klickar du på fliken Mina sidor. Mina sidor 1. Dina uppgifter visas. Har du behörighet för flera organisationsnummer väljer du aktuellt organisationsnummer i en lista och klickar på knappen Visa. Dina uppgifter för valt organisationsnummer visas då. 2. Lägg till eller ändra önskade uppgifter. Vill du ha löpande information om självbetjäningstjäning för arbetsgivare markerar du rutan för Utskick. När rutan är markerad visas det som en grön bock. Vill du ta bort bocken klickar du i rutan en gång till. 3. Klicka på knappen Spara, så sparas dina uppgifter. Försäkringskassan Sid. 28 (29)

29 8 Kontakt Har du frågor om din behörighet ska du i första hand vända dig till din behörighetsadministratör. Vid frågor om e-legitimation ska du i första hand vända dig till din utgivare av e-legitimation. För övriga frågor kan du vända dig till Kundcenter för partner. Telefon E-post arbetsgivare@forsakringskassan.se Fax Du hittar också information på: Försäkringskassan Sid. 29 (29)

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Sjukanmäl anställda utan inloggning. Användarhandledning

Sjukanmäl anställda utan inloggning. Användarhandledning Sjukanmäl anställda utan inloggning Användarhandledning 1 Dokumentinformation Dokumentkategori 1.1 Syfte Denna användarhandledning vänder sig till dig som använder Försäkringskassans självbetjäningstjänst

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Skaffa eduid via Registrering via e-post

Skaffa eduid via Registrering via e-post Skaffa eduid via Registrering via e-post Instruktion: 1. Skaffa eduid nu Gå till https://www.eduid.se och klicka på knappen "Skaffa eduid nu" straxt under mitten på sidan (bild 1). Bild 1 2. Skapa en identitet

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

KeyControl Utskrifter och historik

KeyControl Utskrifter och historik 4 Utskrifter och historik 4.1 Utskrifter Det har stor betydelse var i programmet man står när man gör sina utskrifter. En markerad nyckel eller person kommer att visas i utskriftsmenyn och då finns det

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för

ANVÄNDARMANUAL. Inrapportering av utförda vaccinationer får/get. för ANVÄNDARMANUAL för Inrapportering av utförda vaccinationer får/get Version 2009-06-25 Systemägare: Peter Krause Systemförvaltare: Registerenheten SJV, Mia Modén Ändringshantering Användarmanual för inrapportering

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation

Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Anmälan till Swedbanks kontoregister via e-legitimation Swedbank AB 1 Kunderbjudande & Produkter/Betalningar Innehåll Innehåll Som privatperson kan du få pengar insatta till ditt konto från din arbetsgivare,

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter Bruksanvisning för serviceproducenter 2 Sisältö 1 Ansök om att få bli servicesedelsproducent... 3 1.1 Logga in i servicesedelportalen... 3 1.2 Ansök om att bli servicesedelproducent... 3 2 Användarprofiler

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

E-beslut. 1. Skicka in ansökan via e-ansökan. 2. Beslut. 3. Våra ärenden

E-beslut. 1. Skicka in ansökan via e-ansökan. 2. Beslut. 3. Våra ärenden 1 (5) E-beslut Vissa av våra beslut skickas elektroniskt. Istället för vanliga brev i brevlådan skickas beslutsbrev för prishöjning till och med tak, prissänkning och utträde digitalt via e-post. De går

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN

HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN HJÄLPFIL: LÄRARAPPLIKATIONEN Innehållsförteckning A. TILL ATT BÖRJA MED: Information om licensaktivering och lärarinloggning B. SNABBHJÄLP: Komma i gång i fyra enkla steg C. KNAPPARNA I ADMINPANELEN: 1.

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Collector sparkonto Inloggning

Collector sparkonto Inloggning Collector sparkonto Inloggning Innehållsförteckning Sparkonto Privat... 2 LOGGA IN... 2 LOGGA IN MED E-LEGITIMATION... 2 LOGGA IN MED MOBILT BANKID... 4 LOGGA IN MED ENGÅNGSKOD... 4 Registrera PIN... 6

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Instruktion Kemikalieförteckning

Instruktion Kemikalieförteckning Diarienummer Projektnummer Instruktion Kemikalieförteckning Marcus Frenzel Käppalaförbundet 2015-01-30 1. Instruktion Kemikalieförteckning fylla i listan första gången Hoppa direkt till sid 3 om du fyllde

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning för SDF Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 2 Godkänna evenemang och tävlingar...

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5

Innehåll. 1 Dokumentbeskrivning 3. 2 Användarinformation 3. 3 Installations anvisning 5. 3.1 Starta upp enheten 5 Version: 1.1 1 Innehåll 1 Dokumentbeskrivning 3 2 Användarinformation 3 3 Installations anvisning 5 3.1 Starta upp enheten 5 3.2 Sätta skärmlåskod 8 3.3 Skapa Google konto 10 3.4 Installera Mobileiron

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016

MBX Mobilapp. Inloggning. Mobilapplikationens huvudmeny. MBX Mobilapp - 2016 MBX Mobilapp MBX mobilapplikation finns både för Android och iphone, och gränssnittet är i princip detsamma på de båda plattformarna. I detta dokument används skärmbilder från Android. Inloggning För att

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion angående veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Finska Kennelklubben 22.10.2014 2(13) Veterinärtjänsternas Omakoira-sidor Innehåll: Allmänt... 3 Så här börjar

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer