PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare"

Transkript

1 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

2 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN HANTERA INSTANS LÄGG UPP OCH KOPPLA MÖTESDELTAGARE TILL INSTANS Sortera mötesdeltagare 5 SKAPA NYTT SAMMANTRÄDESDATUM ARBETA MED ÄRENDEN, HANDLINGAR OCH DOKUMENT INFÖR MÖTET (HANDLÄGGARE) Skapa en ny tjänsteskrivelse 7 Lägg ärende till beslut 8 Anmäl handling för kännedom (Meddelanden) 10 SKAPA KALLELSE Lägg till ärendepunkter 11 Lägg till tom punkt 13 Lägg till anmälningspunkt 13 Redigera i kallelsen 14 Ändra kallelseinställningar och ange mötesdeltagare 15 Sätt ihop kallelsen 16 SKAPA PROTOKOLL Deltagarhantering 19 Votering 20 Sätt ihop protokoll 21 JUSTERA FÄRDIGSTÄLLT PROTOKOLL FÖLJA UPP VERKSTÄLLANDE BESLUT FRÅGOR

3 3(23) Navigering på startsidan Börja med att lägga till fler boxar på startsidan. Som nämndsekreterare ska du lägga till boxen möten. För att lägga till boxar på startsidan klickar du på pilen i övre högra hörnet, och sedan figuren med en person och ett kugghjul. För att lägga till de boxar du vill ha markerar du den du vill lägga till i den vänstra spalten, och klicka sedan på Lägg till. Som nämndsekreterare är modulen Möten viktig, lägg till den. När du är klar klickar du på Stäng längst ner i högra hörnet.

4 4(23) Hantera instans Gå till Sök och välj Instans. Skriv in namnet på din nämnd och välj Sök. Högerklicka på namnet och välj Egenskaper. Fyll i samtliga fält under Mötesdata om dessa inte redan är ifyllda. Lägg upp och koppla mötesdeltagare till instans När en ny ledamot eller ersättare börjar i nämnden måste du lägga till dem till din instans. Öppna menyn Möten längst upp i menyraden och välj alternativet Deltagaradministration. Börja med att söka på personens namn för att se om han/hon redan finns med i någon annan instans. Om så är fallet kan du bocka i namnet på vänster sida och välja Lägg mötesdeltagare till instans.

5 5(23) Klicka på knappen Ny mötesdeltagare i dialogrutan Mötesdeltagaradministration för att lägga till en helt ny politiker. Fyll i mötesdeltagarinformationen, och därefter medlemskap i Instanser på högra sidan av kortet. Välj instans, avgränsa tidsperioden, välj roll och klicka på knappen Lägg till medlemskap i instans. Glöm inte att välja Lägg till medlemskap i instans i högra spalten, annars får du inte med informationen. OBS! Rubrikerna Användarnamn och lösenord är kopplat till Meetings (en funktion vi inte har i Mölndal) men fältet Användarnamn måste fyllas i för att du ska komma vidare. Det spelar ingen roll vad du anger för användarnamn. Välj Verkställ och därefter OK. Sortera mötesdeltagare Om du väljer att filtrera på din instans kan du välja ordning på ledamöterna. Det är ordningen du väljer här som sedan visas i protokollet. Välj Spara ordning när du är klar.

6 6(23) Skapa nytt sammanträdesdatum Välj Möten i menyn och alternativet Administration. I dialogrutan Mötesadministration klickar du på knappen Skapa ett möte. När du klickat på Skapa nytt möte visas möteskortet: Välj din instans och fyll i Mötesdatum och Starttid för mötet. Plats, beskrvining, Stoppdatum (dvs datum när möteshandlingarna senast ska vara färdiga) och Sluttid är valfria.

7 7(23) Arbeta med ärenden, handlingar och dokument inför mötet (handläggare) Arbeta med ärenden, handlingar och dokument inför mötet (som funktionen registrator och handläggare). Skapa ett nytt ärende, välj Ny och välj Nytt diariefört ärende. Fyll i informationen (detta gör oftast förvaltningens registrator). Tryck på Verkställ och OK. Skapa en ny tjänsteskrivelse Gå in under Arbetsdokument och skapa ett nytt dokument (detta gör den som handlägger ärendet). Välj Dokumenttyp Kommungemensamma mallar, och mall Tjänsteskrivelse. Fyll i Rubrik och samtliga rutor under Extradata i högerfältet. Välj Verkställ, sedan OK för att visa dokumentet.

8 8(23) Följ instruktionerna i mallen, vilket innebär att du klickar på de olika fälten och fyller dem med den information som du vill lämna i tjänsteskrivelsen. Spara dokumentet och klicka på stängningsknappen högst uppe till höger i Word-fönstret. I dialogrutan gällande incheckning av dokumentet klickar du på knappen Checka in. Lägg ärende till beslut Hitta det diarieförda ärendet som ska läggas till beslut, t ex på startsidan i modulen Ärende (detta gör den som handlägger ärendet eller registratorn). Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet och öppna fliken Möteshantering. Om du har en parantes innehållande en siffra, betyder det antal förslag till beslut i form av tjänsteskrivelse och/eller protokollsutdrag som finns på ärendet. Välj instans i listrutan Beslutinstans och välj mötestillfälle i listrutan Möte, och klicka på Lägg till.

9 9(23) Mötestillfället du har angett visas i listan nedanför och tjänsteskrivelsen(-erna) visas i listan Välj förslag till beslut. Om det finns flera tjänsteskrivelser eller beslut kopplade till detta ärende kan du markera den skrivelsen som innehåller förslaget till beslut. Listan Välj beslutsunderlag innehåller samtliga handlingar och dokument som är kopplade till ärendet. Markera de handlingar eller dokument som du vill skicka med som beslutsunderlag till mötesdeltagarna och klicka på Bifoga. I listan Valt beslutsunderlag i ordningsföljd kan du klicka upp- och nedpilarna för att ändra på bilagornas ordningsföljd. Det är den ordningsföljden dokumenten får i protokollet. Klicka på Verkställ för att spara. (Lägg vid behov samma beslutsärende till ytterligare en instans, genom att välja en ny Beslutsinstans och ett nytt Möte. Om du vill använda samma mötesförberedelser till det nya mötet klickar du först i alternativet Kopiera mötesförberedelse och markerar det möte från vilket du vill kopiera mötesförberedelserna ifrån innan du klickar på knappen Lägg till. Detta kan används när ett ärende går från AU till nämnd.) Klicka på OK för att spara och stänga ärendekortet.

10 10(23) Anmäl handling för kännedom (Meddelanden) Anmäl en handling för kännedom, på något av dina befintliga ärenden. Funktionen anmäl handling för kännedom kan användas för att skapa en lista av meddelanden till protokollet (detta gör oftast förvaltningens registrator). Hitta det diarieförda ärendet som du handlägger, t ex på din startsida i modulen Ärenden. Dubbelklicka på ärendet för att öppna ärendekortet. Öppna fliken information, och högerklicka på rubriken på ärendet i vänsterspalten. Välj Ny handling. Fyll i informationen på handlingskortet och välj OK för att spara och stänga. Högerklicka sedan på handlingen, och välj alternativet Egenskaper på snabbmenyn och handlingskortet öppnas. Öppna fliken Möteshantering på handlingskortet. Klicka i alternativet Anmäl till instans och välj instans i listrutan Välj beslutinstans. Klicka på knappen Lägg till. Använd knapparna Visa kopplat dokument och Visa ärende om du vill granska relevant information. Klicka på Verkställ för att spara. Upprepa stegen ovan om du vill registrera handlingen för kännedom till fler instanser. Klicka på OK för att spara och stänga handlingskortet.

11 11(23) Skapa kallelse Gå till startsidan. Öppna menyn Möten och välj Administration. I dialogrutan Mötesadministration väljer du Instans och klickar på knappen Filtrera. Hitta ditt möte i träfflistan, markera det och klicka på knappen Kallelse. Om det är första gången som kallelsen öppnas för det här mötestillfället, är kallelseöversikten fortfarande tom. Nere till vänster i kallelseöversikten visas hur många ärenden som lagts till beslut, men som ännu inte tagits upp i kallelsen. Klicka på knappen Lägg till samtliga ärenden för beslut till kallelsen och granska vilka ärenden som har infogats i kallelsen. Lägg till ärendepunkter För att lägga till fler punkter till kallelsen än de som är anmälda, kan du antingen välja att lägga till en tom punkt, eller att söka upp ett befintligt ärende. För att lägga till ett befintligt ärende väljer du Lägg till punkt, välj Ärende. Här kan du söka fram ett ärende. Markera ett ärende (i någon av listorna) som ska infogas i

12 12(23) kallelsen och klicka på knappen Välj ärende. Den detaljerade Lägg till ärende dialogen visas. Fyll i de textfält med de texter som du vill infoga i punkten för kallelsen, t ex Rubrik, Föredragande, Sammanfattning och Förslag till beslut. Observera att fälten redan är ifyllda om det finns åtminstone en tjänsteskrivelse eller ett protokollsutdrag valt som förslag till beslut. Om du i rollen som sekreterare har ändrat punktens innehåll så kan du när som helst återställa punkten till det skick den var i innan genom att klicka på Hämta beslutsunderlag från ärende. Uppdatera vid behov ärendets status. Markera de handlingar och dokument som du vill lägga med som beslutsunderlag och klicka på Bifoga-knappen. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga dialogrutan (gör likadant i nästa dialogruta som visas).

13 13(23) Lägg till tom punkt Klicka på knappen Lägg till punkt på kallelseöversikten och välj Tom. Dialogrutan Skapa en tom rad visas: Klicka på Sök handling om du vill bifoga något dokument. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara, stänga och visa den uppdaterade kallelseöversikten. Lägg märke till knapparna Föregående och Nästa, som göra att du kan hoppa direkt till en annan kallelsepunkt (och fylla på med kallelseinformation) utan att behöva lämna denna dialogruta. Lägg till anmälningspunkt En viktig avgränsning är att kallelsen lämnar utrymme för högst en anmälningspunkt, som i sin tur kan omfatta flera anmälningar. Klicka på knappen Lägg till punkt i kallelseöversikten och välj Anmälning. Dialogrutan Ta upp anmälningar för kännedom visas. Tryck på Välj anmälningar

14 14(23) Klicka på Sök för att hitta anmälningar enligt dina sökkriterier (Datum från och Datum till samt Instans). Klicka i alternativet Visa anmälningar som redovisats om du även vill söka fram anmälningar som har redovisats på andra möten. I träfflistan bockar du för de anmälningar som du vill ta upp i kallelsen och klickar på Lägg till. Dialogrutan Ta upp anmälningar för kännedom visas igen. Fyll i de fält som är relevanta för din punkt. Klicka på Verkställ för att spara eller på OK för att spara, stänga och gå tillbaka till den uppdaterade kallelseöversikten. Redigera i kallelsen Nu kan du granska de olika typerna av punkter i kallelseöversikten. Om du vill redigera ärendepunkten flyttar du muspekaren till ärenderaden och klickar på Ändra. Om du vill se ärendekortet klickar du på Öppna ärende. Om du vill ändra ordningsföljd på ärendena i kallelsen, flyttar du muspekaren till den kallelsepunkt som ska flyttas och klickar på uppåt- eller nedåtpilen. Punkten flyttas ett snäpp i den angivna riktningen. Upprepa detta steg för att flytta punkten ett snäpp till eller för att flytta en annan punkt. DU kan även använda muspekaren och dra-och-släppa en kallelsepunkt till ett nytt ställe. Klicka på Spara-knappen när du är nöjd.

15 15(23) Ändra kallelseinställningar och ange mötesdeltagare Det finns ett antal inställningar för vad som ska visas i kallelsen utöver kallelsepunkterna. För att komma till inställningar för kallelsen, gå till menyn Hantera möte och välj alternativet Inställningar i kallelseöversikten. Bocka för vilka fält som ska visas i kallelseöversikten och fyll i uppgifter om mötesplats, tid och sekreterare. Klicka på knappen Hämta deltagare från instans om det inte är gjort automatiskt. Fyll i vilka som eventuellt ytterligare ska kallas till mötet. Klicka på plustecknet för varje ifylld mötesdeltagare som du vill lägga till. OBS! Den ordning som du kan ange vid skapandet av mötesdeltagarna, är också den ordning som används i kallelsen (och senare protokollet). Klicka på verkställ för att spara eller på OK för att spara och stänga dialogrutan.

16 16(23) Sätt ihop kallelsen Öppna kallelseöversikten och klicka på knappen Skapa kallelse längst ner i högra hörnet. Följande dialogruta visas: Ange vad som ska inkluderas i kallelsedokumentet. Använd knappen Förhandsgranska för att se om det ser bra ut. Ändra namnet i fältet filnamn vid behov och klicka på OK när du är nöjd och vill skapa kallelsen. Du hittar kallelse-filen igen på startsidan under Möten. Dubbelklicka på det aktuella mötet och välj sedan Information och Mötesdokument.

17 17(23) Skapa protokoll I kallelsevyn kan du enkelt navigera till protokollsvyn genom att välja Hantera möte i övre högre hörnet och klicka på Gå till protokollsöversikt. Du kan även hitta till både kallelse- och protokollsöversikten genom att gå till menyn Möten, välj Administration och sök fram ditt möte. Om du befinner dig på startsidan kan du högerklicka på ditt möte och välja Öppna protokollsöversikt på snabbmenyn. Den tomma protokollsöversikten visas: Klicka på Skapa paragrafer baserat på kallelsen, för på ett enkelt sätt föra över kallelsens struktur och innehåll. Lägg till ny ärendeparagraf genom att söka rätt på något av dina ärenden, genom att välja Ärende på menyn Lägg till paragraf. Du kan även lägga till en tom punkt eller en ny anmälan.

18 18(23) För att justera paragrafnummer, om de inte är korrekta, välj Inställningar i menyn Hantera möte längst upp till höger. Paragrafnummer hämtas automatiskt från sista numret på föregående möte, men om det är första mötet kan du behöva justera detta genom att skriva in paragrafnumret och klicka på ange startparagraf. Kryssa för alla uppgifter som ska infogas i protokollet, t ex Mötestid, Tid för justering, Anslag sätts upp/tas ned, vilka personer som ska justera etc. Gå tillbaka till protokollsöversikten och för muspekaren över det översta ärendet på protokollet. Välj Ändra.

19 19(23) Här kan du välja förslag till beslut, om det skulle ha tillkommit en ny version av tjänsteskrivelsen, klicka på Hämta beslutsunderlag från ärende. Du kan även ändra i texten som är hämtas från tjänsteskrivelsen, genom att fylla i boxarna Sammanfattning, Förslag till beslut, Beslut, Övrigt och Expedieras till. Det går även att lägga till fler rubriker manuellt. Vid behov kan du ändra ordning på de beslutsunderlag du vill ha med i protokollet. Fyll i boxen vid Följ upp verkställande om du vill kunna följa upp verkställandet av beslutet som instansen fattar på det här ärendet. Klicka på Verkställ. Deltagarhantering Öppna fliken Deltagare och ange genom att bocka i rutan för vilka mötesdeltagare som var närvarande och vilka som var beslutande på paragrafen. Ange ersättare för ledamöter som varit frånvarande eller jäviga, genom att välja vem de ersätter i rullistan Ersätter. Bocka i om någon mötesdeltagare är jävig på paragrafen. Informationen som fylls i fältet Beskrivning är densamma för alla paragrafer och syns på första sidan, efter mötesdeltagarens namn. Fältet kan t ex användas för att ange tidpunkt när en mötesdeltagare kom och gick under mötet. OBS! Närvarorutan avmarkeras automatiskt när rutan Jäv bockas för (dock kan du ändå markera personen som närvarande om du vill). Om du är inne i första paragrafen på protokollet kan du klicka i Överför värden för närvaro och

20 20(23) beslutande till alla efterföljande paragrafer när du sparar för att informationen ska följa med till samtliga paragrafer på protokollet. Om du skulle behöva ändra under någon paragraf längre fram (t ex om någon går ut eller blir jävig) kan du gå in och ändra detta under respektive paragraf. Klicka på Verkställ. Omröstning (Votering) Skapa en ny votering och genom att fylla i Rubrik för votering, samt klicka i vad mötesdeltagarna har röstat, välj sedan Spara votering. Voteringen hamnar nu under Rubrik för votering. Välj Skapa voteringslista för att skapa ett pdf-dokument av voteringen. Det blir maximalt en voteringslista per paragraf, men voteringslistan kan innehålla flera voteringsomgångar. Klicka på Verkställ.

21 21(23) Under fliken Paragrafbilagor hittar du den voteringslista du skapat. Här kan du byta ordning på bilagorna om det finns flera. Sätt ihop protokoll Klicka på Skapa protokoll i nedre högra hörnet och ange vad som ska inkluderas i mötesprotokollet. Skapa vid behov ett protokoll som innehåller endast några få paragrafer, exempelvis för omedelbar justering. Ändra namn på filnamnet vid behov. Klicka på OK för att skapa protokollet. Du hittar protokolls-filen igen på startsidan under Möten. Dubbelklicka på det aktuella mötet och välj sedan Information och Mötesdokument.

22 22(23) Justera färdigställt protokoll Öppna protokollsöversikten. Markera de paragrafer som blivit justerade. Klicka på knappen justera i det nedra vänstra hörnet. Dialogrutan Justera visas. Fyll i samtliga obligatoriska fält (markerade med röd ram), ange protokollsutdrag under Handlingstyp, ange vad som ska ingå i protokollsutdraget för ärendeparagraferna och klicka på knappen Justera paragrafer. Protokollsöversikten visas igen. Ett protokollsutdrag skapas nu automatiskt och sparas som en diarieförd handling i varje paragraf som är knuten till ett diariefört ärende. För att se protokollsutdraget flyttar du muspekaren till en ärendeparagraf och klickar på Öppna ärende. Klicka på fliken Information och dubbelklicka på protokollsutdraget för titta på protokollsutdraget. Protokollsutdraget kan tas upp som underlag när samma ärende tas upp till beslut i en annan instans (t ex protokollsutdrag från arbetsutskottet som sedan tas upp i nämnden). Då hämtas informationen direkt från protokollsutdraget istället för från tjänsteskrivelsen.

23 23(23) Följa upp verkställande beslut Leta reda på det ärendet du valde för verkställande av beslut och öppna ärendet. Gå till fliken Möteshantering på ärendekortet. Välj rätt beslut och klicka på Verkställ beslut, fyll i dialogrutan med historik över olika händelser. Du kan löpande fylla i kommentarer om vad som händer i ärendet. När beslutet är implementerat anger du Verkställandedatum. På fliken Möteshantering på ärendekortet kan du se vem som verkställde beslutet och när. Frågor Om du har några frågor kontakta kommunsekreteraren. För mer information om hur protokoll skrivs i Mölndals stad, se protokollsskrivningsreglerna.

PLATINA 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare 1(24) Platina, för nya nämndsekreterare 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare

PLATINA 1(12) Platina, för nya handläggare 1(12) Platina, för nya handläggare 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING STARTSIDAN ( HUSET ) ---------------------------------------------------------------------- 3 NAVIGERA TILL DITT ÄRENDE -----------------------------------------------------------

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut

PLATINA 1(15) Ett ärende, från början till slut 1(15) Ett ärende, från början till slut 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1 NYTT DIARIEFÖRT ÄRENDE ----------------------------------------------------------

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera

LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera LATHUND Att överföra information till Projektportal Investera Version.0 av 8 Denna lathund är tänkt för leverantörer till Trafikverket, som behöver en snabbintroduktion i hur man lämnar eller överför information

Läs mer

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Sida 1 Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja med att logga in dig i W3D3 diariet. Information

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1)

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) 1 Ord och begrepp i Byrå... 5 Snabbkommandon... 5 Lägga upp en ny klient... 6 Räkenskapsår... 6 Skapa ett nytt räkenskapsår 6 Ta bort ett räkenskapsår 7 Förkorta och förlänga

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport

Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Handbok för handläggning av ärenden i handläggarportalen Uniport Ansvarig för dokumentet: Registratur och Arkiv Uppdragsgivare: Enhetschef Chatarina Larson Dokumentet upprättat: Sid 2 (17) Innehåll Inledning...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Godman redovisning 2012

Godman redovisning 2012 Godman redovisning 2012 Kort presentation av Godman redovisning 2012 och vad som är nytt och förändrat. Startsidan Programmets startsida har inte får några större förändringar. Det som är nytt är att det

Läs mer

Meddelande utanför vårdtillfälle

Meddelande utanför vårdtillfälle 1(15 Sökord Samordnad vårdplanering, hemsjukvård, skicka meddelande Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare Skapat dokumentet Karin Björklund och Ulf Altsjö INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 1.1 LÄSANVISNINGAR...

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner.

Rutin Löneöversyn AcadeMedia Det är i denna rutin som du gör din årliga löneöversyn av dina medarbetares löner. 1(11) Handledning till lönesättande chefer inför den årliga löneöversynen I varje fönster ligger en hjälptext överst. Läs den gärna först. Vid kostnadsställefördelad personal är det endast chefen som står

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan)

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) NY LATHUND 2015-04-22 Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) 1 Registrera konto För att logga in eller skapa ett konto (bli medlem)

Läs mer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING I PÄIKKY 1 1.1 Aktivera användarnamnet 1 1.2 Inloggning 2 2 ALLMÄN INFORMATION 3 2.1 Skaffa ett nytt lösenord 3 2.2 Stödda

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (18) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08

ROVBASE. Manual Registrera observation. Version 1.5 2016-01-08 ROVBASE Manual Registrera observation Version 1.5 2016-01-08 Innehåll Förord 3 Logga in 4 Steg 1: Starta registrering av en rovdjursobservation 5 Steg 2: Fyll i uppgifter på alla flikar 6 Antal djur och

Läs mer

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall)

Delmoment 2: Skapa nyhetsmallen (om det inte redan finns en nyhetsmall) Lathund Nyheter SiteVision har en inbyggd nyhetsfunktion. Den kan bland annat sättas upp för att visa en artikel på flera olika ställen på webbplatsen, tex som en notis på startsidan eller som ett arkiv

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline.

Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Lathund för att använda DISPOS som genväg mellan Disgen och Genline. Förutsättning: Du vill kunna gå in på Genlines inskannade kyrkoboksidor för att söka efter en viss händelse, t.ex. ett födelsedatum.

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning

FÖR DATORER. Historiskt arkiv. Användarguide. För Österbottens Tidning FÖR DATORER Historiskt arkiv Användarguide För Österbottens Tidning Innehåll Arkivet via webbläsare Välkommen till Österbottens Tidnings historiska arkiv! Så här fungerar vårt historiska arkiv Teckna en

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok Innehåll Logga in Ta fram tidbok Ändra i kalendern Uppdateringar Personliga inställningar Användarens profil Boka patienter Boka tider från journalen Avboka tider Besöks- och tidsbeställningar Studentschema

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM

Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM Instruktion för Beläggningsplan i IndividRAM En förutsättning för en ekonomisk mjölkproduktion är att det är rätt antal djur i ladugården. Tomma platser kostar pengar. Överbeläggning å andra sidan är ofta

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer