SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]"

Transkript

1 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text]

2 Innehåll 1 Inledning Terminologi Teknisk kravspecifikation Behörigheter Start Grundinställning i browsern Navigering i Webbkalendern Hjälp Logga in Användarvillkor Fliken Kalender Månad Dagvy Schema Anteckningar i schemat Fliken Media Fliken SMS-bekräftelse Skapa SMS-bekräftelse Mottagare Påminnelsetext Mottagare Påminnelsetext Summeringssida av SMS-bekräftelse Redigera SMS-bekräftelse Lägga in påminnelse i webbkalendern Månadsvy Dagvy Skapa påminnelse Välj tid Bild och text SMS-bekräftelse Upprepa/Upprepa inte Summering Bokningen läggs i dagvyn Fritext Checklista Redigera eller ta bort en påminnelse Ta bort påminnelse Redigera påminnelse Ändra datum och tid Ändra bild och text SMS-bekräftelse Upprepa/Upprepa inte Summering Skriva ut

3 1 Inledning Schola Comai är en totallösning för integration mellan elev och lärare. Meddelanden hanteras mellan webbläsare och mobiltelefon i dubbelriktad kommunikation. Systemet är inte beroende av specifika mobiltelefonioperatörer. Varje enhet/komponent är självgående i respektive delsystem. Eleven lägger själv eller tillsammans med sin lärare in påminnelser i Schola Comais kalender på webben. Varje moment görs stegvis. Eleven kan även lägga in påminnelser direkt i mobiltelefonen som uppdateras automatiskt via dataströmmar till webbkalendern. När tiden är inne för en påminnelse så vibrerar mobiltelefonen och det ljuder en signal (signalen kan stängas av via mobiltelefonen). Det kommer fram en videofilm, bild och/eller text i och lägger sig främst i mobiltelefonens display. Eleven bekräftar och då avslutas signalen och påminnelsen blir ljusgrå i mobiltelefonens display och det kommer fram en text vid påminnelsen att den är bekräftad/ej bekräftad. Om eleven så önskar är det möjligt sända ett SMS till en annan mobiltelefon (t.ex. anhörig) om eleven inte skulle bekräfta påminnelsen. Det kan även sändas ett SMS om eleven bekräftar. 1.1 Terminologi Lärare Den person som har behörigheter att administrera systemet. Elev Den person som har Schola Comai som ett hjälpmedel och har tillgång till en kalender. Kompatibla mobiltelefoner De mobiltelefoner (smartphones) samt surfplattor som har Android. 3

4 1.2 Teknisk kravspecifikation Webbkalender fungerar på vanligt förekommande webbbrowsrar som t.ex. Explorer och Firefox. 1.3 Behörigheter Schola Comai är uppbyggd så att det finns två behörigheter; Lärare och Elev. Lärare - Läraren har inte tillgång till någon egen kalender men har behörighet att skapa flera elever och kan anpassa Schola Comai utifrån elevens behov, t ex. genom att lägga in Media i den personliga bildbanken. Läraren kan t.ex. vara en arbetsterapeut, pedagog, boendestödjare eller anhörig. Läraren har ett unikt användarnamn och lösenord. Läraren kan ta del av elevens kalender. Elev - Eleven är den person som använder Schola Comai som hjälpmedel i det dagliga livet och har således tillgång till Schema och kalendern och kan lägga in påminnelser, checklista och fritext. Eleven har ett unikt användarnamn och lösenord. Utifrån förmåga kan eleven även ha tillgång till Media och mottagarlistor. 1.5 Start Gå in på klicka på Downloads och sedan på länken Login Webbkalender Grundinställning i browsern För att få optimal storlek på bildutförandet på datorns bildskärm kan man välja zoomstorlek i browsern. Detta gör man genom att välja Visa i menyn och därefter Zoom. Om delar av innehållet ligger utanför bilden och man måste scrolla för att se hela bilden bör zoomen ställas in på 100 % så att allt får plats på skärmen. ( I Firefox: Återställ) 4

5 Exempel: Internet Explorer Exempel: Firefox Navigering i Webbkalendern För att förtydliga vilket moment som utförs och förenkla navigeringen i Schola Comai så redovisas det moment som utförs i textraden under flikarna. Det aktuella steget man står vid är fetare än övriga steg Hjälp Om man behöver mer information om någon funktion klicka på frågetecknet längst ut till höger. Vid frågetecknet finns en kortfattad instruktion över den aktuella sidan. Tryck på stäng när du har läst klart Logga in På startsidan fyller man i Användarnamn och Lösenord. Var noga med att skriva exakt enligt Värdehandlingen som medföljde vid leveransen. Det går att ändra användarnamn och lösenord senare. Användarnamn och lösenord finner du i värdehandlingen. 1.6 Användarvillkor Användarvillkoren bör accepteras av eleven för att Schola Comai ska starta. Genom att läsa igenom användarvillkoren och klicka på knappen Accepterar så startas programmet. Det är 5

6 endast vid det första tillfället Schola Comai startas som användarvillkoren måste accepteras. Det är möjligt att skriva ut avtalet genom att trycka på funktionen skriv ut. 2 Fliken Kalender 2.1 Månad När eleven startat Schola Comai kommer han/hon direkt till kalendern. Vid fliken kalender så finns funktionerna schema, månad samt en dagsvy. Högst upp till höger visas namnet på den inloggade personen. Det är möjligt att kan gå framåt och bakåt månadsvis. Dagens datum är orangefärgat. Vid val av datum så klickar man på önskat datum och den dagen blir ljusblå. Genom att klicka på den orangefärgade knappen med texten Nästa, går man vidare till nästa steg för att lägga in en påminnelse. Om det redan finns inlagda påminnelser så visas det genom en punkt på aktuell dag. Om det finns några påminnelser inlagda så kommer de fram i en lista till höger om kalendern. Om påminnelsen är bekräftad eller ej bekräftad så visas en text till höger om påminnelsen. 6

7 2.2 Dagvy Genom knappen dag så kommer man till den markerade dagens dagvy. I dagvyn så visas alla påminnelser den dagen inlagda i en rad. När du klickar på påminnelsen så visas all information om aktuell påminnelse. Du kan välja redigera eller radera påminnelse Schema Elevens unika schema visas under knappen Schema. Läraren har lagt in alla lektioner. Varje dag har sin dagfärg. Det är möjligt att gå och titta på föregående vecka och nästkommande veckas schema Anteckningar i schemat Eleven kan göra enskilda anteckningar i schemat. Genom att markera aktuell lektion så öppnas en vy för anteckningar. Skriv in önskad anteckning 7

8 Anteckningen synkroniseras automatiskt med mobiltelefonens Schola Comai schema. Det är möjligt att skriva in max 200 tecken i anteckningen. För att spara anteckning så tryck på aktuell lektion igen. När anteckningen är sparad så visas det genom att det står Anteckning sparad" längs ned på sidan. 3 Fliken Media Eleven väljer de bilder eller filmer som de önskar för att få bildstöd/filmstöd vid skapande av bildpåminnelse. För att välja Media klickar man på fliken Media. Eleven väljer de bilder/filmer som denne önskar genom att markera på de dem. Det är även möjligt att markera och välja alla bilder genom att trycka på funktionen Markera alla, det är även möjligt att avmarkera alla bilder genom funktionen Avmarkera alla. Till höger visas alla valda bilder. 8

9 Om eleven önskar välja bort en enskild bild, så markeras aktuell bild/film. För att välja bort bild/film klickar man i rutan och bockar av, då försvinner bocken När eleven är nöjd på trycker man på OK och väljer kalender och kommer då åter till månadsvyn. De bilder och filmer (som du har tagit med mobiltelefonen) lägger under rubriken egna media. 4 Fliken SMS-bekräftelse SMS-bekräftelsen fylls endast i om någon mottagare, t.ex. anhörig, ska ha någon SMSpåminnelse om eleven bekräftar en påminnelse eller inte bekräftar en påminnelse. Ej utförd påminnelse SMS sänds till en annan mobiltelefon när eleven inte har bekräftat, dvs. tryckt på knappen på mobiltelefonen. Utförd påminnelse SMS sänds till en annan mobiltelefon när eleven har bekräftat, dvs. tryckt på knappen på mobiltelefonen. Kombination Det är möjligt att kombinera dessa två funktioner så mottagaren både får ett SMS, om eleven inte ha bekräftat, och ett SMS, om eleven har bekräftat. 4.1 Skapa SMS-bekräftelse Om eleven har behörighet så kan denne skapa nya listor och redigera redan inlagda listor. Här väljer eleven om mottagaren skall få information om Ej utförd påminnelse eller Utförd påminnelse. För att skapa en SMS-bekräftelse klickar man på knappen Skapa ny bekräftelselista. Eleven bestämmer först Namn på ny SMS-bekräftelse och väljer därefter den typ av funktion man önskar koppla till listan, dvs. bockar i om det ska sändas SMS till mottagaren om eleven vid Ej utförd påminnelse eller Utförd påminnelse. Man går vidare till nästa steg genom att klicka på den orangefärgade knappen längst ner till höger Nästa steg. 9

10 4.2 Mottagare För att lägga in en mottagare för SMS så klickar man i ringen för ny och skriver namn på mottagaren och Om det tidigare har lagts in en mottagare så klickar man på ringen framför Befintlig och väljer därefter den tidigare inlagda mottagaren ur dopplisten. Vid val av ny mottagare markeras ringen framför Ny och man skriver in namn och mobiltelefonnummer till den tänkta SMS-mottagaren. Viktigt att välja vilket land som ska användas. Eleven väljer även hur många minuter det ska ta innan det sänds SMS till mottagaren och klickar därefter på knappen Lägg till. När eleven har klickat på knappen Lägg till så lägger sig den nya mottagaren under det orangea strecket och det visas en sammanfattning över namn, telefonnummer och tiden innan mottagaren får ett SMS. 10

11 4.3 Påminnelsetext I påminnelsetexten skrivs den text som ska sändas till mottagaren som SMS i mottagarens mobiltelefon vid Ej utförd påminnelse. 4.4 Mottagare Antingen väljer man en Befintlig mottagare eller så väljer man att skapa en Ny mottagare. Om eleven vill skapa en ny mottagare skriver denne in namn och mobiltelefonnummer. Genom att klicka på den orangefärgade knappen Nästa steg går eleven till nästa steg. 4.5 Påminnelsetext Vid påminnelsetext skrivs den text som ska sändas till mottagaren som SMS i mottagarens mobiltelefon vid utförd påminnelse. 4.6 Summeringssida av SMS-bekräftelse På summeringssidan visas mottagarlistor sorterat på Ej utförd påminnelse och Utförd påminnelse samt de meddelanden som kommer att sändas till mottagarens mobiltelefon. Här visas även namnet och mottagarens mobiltelefonnummer samt efter hur lång tid påminnelsen sänds. Om man är klar så klickar man på den gröna knappen Spara och alla 11

12 inställningar sparas. Om eleven inte är nöjd så backar denne tillbaka med den grå knappen Föregående steg för att kunna redigera. 4.7 Redigera SMS-bekräftelse Eleven kommer nu tillbaka till startsidan i fliken SMS-bekräftelse. För att kunna ta fram och titta på sin lista så väljer eleven en lista ur dropplisten. Vid redigering så väljer denne en lista ur dropplisten och eleven kan lägga till och ta bort redan inlagda uppgifter. Det är inte möjligt att radera en SMS-bekräftelse. Vi rekommenderar att man döper om lista till exempel ej aktuell lista. Om eleven väljer att titta på en befintlig lista så är den ljusgrå. Den aktiveras när man klickar på knappen Redigera. Då blir all ljusgrå text svart och möjlig att redigera. Vid redigeringsläge är det möjligt att lägga till och ta bort inlagda uppgifter. Eleven väljer en lista som denne önskar redigera. När det är färdigt klickar man på den knappen med texten Uppdatera. 12

13 5 Lägga in påminnelse i webbkalendern 5.1 Månadsvy När eleven lägger in en påminnelse så markeras önskat datum. Dagens datum är orangemarkerat och den dag man markerar är blå. Om eleven vill ändra månad så kan man gå en månad bakåt eller Gå en månad framåt. För att lägga in påminnelse markera en dag och klicka på Nästa steg längst ner till höger. I kalenderns månadsvy visas punkter på de dagar där det finns inbokade påminnelser. Om man klickar någon av dessa dagar så visas samtliga inbokningar i listan till höger. I listan visas funktion och den text som är kopplad till påminnelsen. Det är en punkt på varje dag där det är en eller flera påminnelser. Om eleven inte bekräftar påminnelsen i mobiltelefonen så blir det en text Ej bekräftad vid aktuell påminnelse 13

14 5.2 Dagvy När eleven har valt dag så väljs aktuell tid. Dagtid är vit och nattetid är gråfärgad. Vid vald tid blir det en orange rad. När man klickar på raden så har man valt tid och då kommer nästa steg fram. Här visas information om skillnader mellan statisk kalender eller dynamisk kalender. Påminnelser kan inte läggas in i dåtid, utan endast i framtid. För att titta på en påminnelse och/eller redigera en påminnelse så klickar man på aktuell påminnelse. 5.3 Skapa påminnelse Välj tid Markera aktuell tid eller skriv in den tid som önskas och välj önskad funktion Genom att välja en av de fem möjliga funktionerna skapar man en ny påminnelse. Funktionerna visas genom olika ikoner (ljudpåminnelse fungerar inte i Multi- och Memo Comai) 14

15 Tryck på nästa steg. Den valda dagens datum och år visas högst upp på sidan, det är möjligt att gå till föregående dag och en dag framåt. När eleven har valt lämplig funktion går denne vidare med den orangefärgade knappen längst ner till höger, Nästa steg. Ikonförtydligande Bild och text Det finns ca 70 st Media i bildbanken ca 50 widgit bilder och 20 bilder som Comai AB tagit fram. De foton som används i mobiltelefonens kalender synkas även med webbkalendern. I funktionen bild och text finns det även möjlighet till en kortare text. Fritext Här formulerar man en löptext med maximalt 150 tecken i en följd. Man bör inte byta rad, då blir det lätt fler än 150 tecken. Checklista Här formulerar man upp till fyra stycken aktiviteter i en lista, kortare texter. Video Film kortare filmer (ca 5-10 sek). Film spelas in i mobiltelefonen och läggs in som påminnelse synkroniseras med Schola Comai och kan därefter användas som påminnelser och läggas in som via webben. Ljud Ljud som spelas in i mobiltelefonen och läggs in som påminnelse synkroniseras med Schola Comai och kan därefter användas som påminnelser och läggas in som via webben Bild och text Vid val av bild eller film till påminnelsen, markeras bilden genom att klicka på ringen bredvid bilden (bilderna är förvalda från Media fliken). Det är valfritt att skriva in en kortare text. Gå vidare till nästa steg via den orange knappen, Nästa steg. Det är valfritt att skriva en kortare text. 15

16 5.3.3 SMS-bekräftelse Vid SMS-bekräftelse väljer eleven om det ska sändas ett SMS till en mobiltelefon om denne inte bekräftar eller bekräftar en påminnelse. Mottagare väljs i dropplisten. Mottagare skapas under fliken SMS-bekräftelse Upprepa/Upprepa inte I dropplisten väljer eleven om denne önskar Upprepa eller Inte upprepa påminnelsen. Om eleven väljer Upprepa inte går denne vidare genom att klicka på den orangefärgade knappen, Nästa steg. Om eleven önskar Upprepa så väljer denne något av alternativen samt även ett slutdatum.. 16

17 Eleven klickar på kalender i symbolen eller skriver i ett slut datum då Upprepa-funktionen ska avslutas Summering Sista bilden är en summeringsbild där påminnelsen visas. Om eleven är nöjd så klickar denne på den gröna knappen Spara längst ner till höger och påminnelsen sparas. Om eleven inte är nöjd och vill redigera så klickar denne på den grå knappen Bakåt och stega sig bakåt och redigerar Bokningen läggs i dagvyn Påminnelsen läggs in på aktuell tid med ikonen för funktionen bild och text Fritext För att välja funktionen Fritext så klickar man i ringen framför textraden. 17

18 Eleven skriver den önskade texten (maximalt 150 tecken). Det är möjligt att kopiera in texter från andra dokument in i rutan för fritext. För att gå vidare till nästa steg så klickar man på knappen Nästa steg. Stegen är identiska med de för funktionen, bild och text (se punkterna ) Checklista I dagvyn väljer man funktionen Checklista på samma sätt som de andra funktionerna. Eleven skriver de påminnelser som denne vill ha i sin checklista. För att gå vidare till nästa steg så klickar man på den orangefärgade knappen. Stegen är identiska med de för funktionen, bild och text (se punkterna ). 6 Redigera eller ta bort en påminnelse Alla påminnelser finns i dagvyn. När man vill ta fram en påminnelse för att redigera eller ta bort så markeras den aktuella påminnelsen genom att man klickar på aktuell påminnelse. 18

19 6.1 Ta bort påminnelse För att ta bort en påminnelse så klickar man på den röda knappen med texten Radera, då raderas påminnelsen. Om påminnelsen är upprepad så kommer samtliga inbokade händelser att raderas. När man väljer Radera så kommer en ruta med frågan om du vill ta bort den. Välj OK för att ta bort eller Avbryt för att inte ta bort. 6.2 Redigera påminnelse Om påminnelsen är upprepad så kommer samtliga händelser att uppdateras. Välj OK för att redigera eller Avbryt för att avbryta redigeringen Ändra datum och tid Klicka på den påminnelse som skall redigeras. Den valda tiden markeras då orange. 19

20 Man väljer det nya datumet genom att klicka på kalenderikonen och väljer aktuellt datum. Man kan även skriva in datumet enligt följande ordning: ÅÅÅÅ-MM-DD (t.ex ). Vid valt datum så ändras tiden genom att man markerar en ny tid som då blir orange Ändra bild och text Man väljer en ny bild och skriver in en ny text (det senare är valfritt) SMS-bekräftelse Här väljer man om det ska skall sändas ett SMS till en mottagare. Man väljer aktuell mottagare i dropplisten Upprepa/Upprepa inte Här väljer man om påminnelsen skall Upprepas eller Inte upprepas Summering Summeringen visar dagens datum, inbokad tid samt om man har valt bild och text, fritext eller checklista. Den visar också om någon mottagarelista är vald för Utförd eller Ej utförd bekräftelse samt om påminnelsen skall upprepas och i så fall till vilket datum. Tryck på Spara för att spara den redigerade påminnelsen. 20

21 8 Skriva ut För att skriva ut Schema och påminnelser går du in på fliken Skriv ut påminnelselista. Bocka för Kalenderhändelser eller Schema Eleven väljer både start- och slutdatum på den period för vilket denne önskar skriva ut händelser/påminnelser. Därefter klicka denne på knappen längst ner till höger och går vidare till nästa steg. Ett utskriftsfönster kommer då fram automatiskt, välj skrivare och klicka på Skriv ut. 21

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.4

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare

Lathund Ff-torget 2016. Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Lathund Ff-torget 2016 Förbundsansvariga Distriktsansvariga Kurshandledare Innehåll Inledning... 2 Logga in... 3 Registrera dig... 4 Glömt lösenord... 5 Byta lösenord... 5 Support... 5 Utbildningsversionen...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512

Kom igång med Telia Touchpoint Plus App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Kom igång med Telia Touchpoint Plus App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-TSP 4222_1-1512 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Leveransbokning för Nya sjukhusområdet Helsingborg

Leveransbokning för Nya sjukhusområdet Helsingborg 2016-03-09 Fastighetsdivisionen 1 (6) Support: Anna Manecke Tel: 076 629 99 85 Supporttid: kl 10:00-11:00 och 13:00-14:00 Leveransbokning för Nya sjukhusområdet Helsingborg Börja med (inställning som krävs

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Appen HållKoll. Få kontroll över din dag med HållKoll. Viktiga funktioner samlade på en plats: kalender, timer, checklista och stödpersoner.

Appen HållKoll. Få kontroll över din dag med HållKoll. Viktiga funktioner samlade på en plats: kalender, timer, checklista och stödpersoner. Appen HållKoll Få kontroll över din dag med HållKoll. Viktiga funktioner samlade på en plats: kalender, timer, checklista och stödpersoner. Teknisk specifikation HållKoll är kompatibel och som har Android

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

DATALOGISK. Observationer 5-2014. Reviderad 2015-11-06. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se.

DATALOGISK. Observationer 5-2014. Reviderad 2015-11-06. Oderup 9267, 24297 Hörby, Tel. 0415-400 25, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se. DATALOGISK Observationer Reviderad 05--06 Oderup 967, 497 Hörby, Tel. 045-400 5, info@datalogisk.se, www.datalogisk.se 5-04 April Observationer Manual senast ändrad 05--06 Register Generellt Observation

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Manual Multi Comai 1.3.5

Manual Multi Comai 1.3.5 Manual Multi Comai 1.3.5 Mobiltelefon Android 2.1 AB utvecklar och säljer anpassningsbara Comai AB Tfn:0498-410995 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Multi Comai... 3 2.1 Navigation...

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

För vikarier i Time Care Pool

För vikarier i Time Care Pool För vikarier i Time Care Pool 2012-07-06 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Time Care Pool... 3 Logga in på en arbetsplatsdator... 3 Logga in hemifrån... 4 Startsidan... 6 Startsidans delar... 7 Programdelar...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR FÖRÄLDRAR INSTRUKTIONER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLOGGNING I PÄIKKY 1 1.1 Aktivera användarnamnet 1 1.2 Inloggning 2 2 ALLMÄN INFORMATION 3 2.1 Skaffa ett nytt lösenord 3 2.2 Stödda

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är:

Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: A för Passagesystem och Tvättstugebokning Lgh nr: Du har fått stycken taggar. (av föreningen okt-06 eller av den f.d. medlem du övertagit lägenheten från) Din pinkod är: Version 1.4 120218 Pinkoden används

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0

Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0 20111208 Manual Schola Comai För mobiltelefon och surfplatta med operativ: Android 2.1 Version 1.0 [Skriv text] 2 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Installation... 3 2.1 Starta Schola Comai... 3 2.2 Navigation...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Kortmanual Adato Chef

Kortmanual Adato Chef Kortmanual Adato Chef 2014-12-09 Miljödata AB www.miljodata.se BG 5504-4325 Besöksadress: Ronnebygatan 46 371 87 Karlskrona 0455-33 35 30 PG 17141-3 Org. Nr 556324-4036 Om rehabsystemet Adato Arbetsgivaren

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Version 2.2 2014-06-04

Version 2.2 2014-06-04 Version 2.2 2014-06-04 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3963_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA

KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA KOM IGÅNG MED EN LATHUND TILL DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA INNEHÅLL Sida 1. Översikt 3 2. Sökfunktionen 4 2.1. Fritextsökning 5 2.2. Ämnessökning 6 3. Att bli medlem 7 3.1. Mitt konto 10 3.2. Inställningar

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS JAVA

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS JAVA VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION TILL WEBACCESS JAVA TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 Med GroupWise WebAccess kommer du enkelt åt din e-post och din kalender i alla webbläsare som stöder HTML 3.

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Widgets i DynaMaster 5 Golf

Widgets i DynaMaster 5 Golf Widgets i DynaMaster 5 Golf En nyhet i DynaMaster 5 Golf är vårt system med widgets. Detta widgetsystem utvecklades för att göra det så flexibelt som möjligt för kunden att själv kunna bestämma hur innehållet

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Tips på appar för planering med bilder

Tips på appar för planering med bilder StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd Tips på appar för planering med bilder Ett urval av appar för kalender, schema, dagbok, steg-för-steginstruktion Maj 2016 Innehåll Kalendrar...

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer