Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till"

Transkript

1 B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan dela in dina Kontakter i olika kategorier att använda funktionen Anteckningar att använda funktionen Mötesförfrågan att använda Frånvarohanteraren att använda Hjälpfunktionen Dessutom finns information för dig som använder Outlook Express istället för Outlook.

2 Outlook idag I Outlook idag får du en sammanställning över aktuella händelser i Kalendern. Dessutom ser du alla Uppgifter under dagen och om du har några nya e-postmeddelanden. Vill du ställa in så att du kommer direkt till Outlook idag varje gång du startar Outlook klickar du på Anpassa Outlook idag och markerar sedan rutan Gå direkt till Outlook idag.

3 Kalendern Kalenderns utseende kan anpassas efter dina önskemål. Normalt består den av tre delar: Den vänstra delen visar avtalade tider för en dag, en vecka eller en månad. Över till höger har du en månadsvis översikt. I den kan du bland annat se vilka dagar du har avtalade tider, genom att dessa dagar markeras i fet stil. Nederst till höger ser du en uppgiftslista. Uppgifterna i listan hämtas från delen Uppgifter i Outlook (se punkt nedan). Om du vill anpassa i vilken ordning uppgifterna visas kan du högerklicka, välja Inställningar för uppgiftslistan och där klicka på Sortera. Där kan du välja på vilket eller vilka sätt uppgifterna ska sorteras. Du kan också välja att placera uppgifterna i olika grupper, t.ex. efter förfallodagen eller i en viss kategori. Då väljer du Gruppera under Inställningar för uppgiftslistan. När du högerklickar på en ledig plats i uppgiftslistan kan du också välja att Visa uppgiftslista. Här kan du sedan välja om du exempelvis bara vill visa dagens uppgifter eller alla uppgifter. Du väljer genom att klicka och bocka för det alternativ du önskar.

4 Så här lägger du till, ändrar och tar bort en avtalad tid Lägg till en avtalad tid: Lägg till en avtalad tid genom att klicka på knappen Ny och därefter på Avtalad tid. Skriv en rubrik på raden Ämne och ange eventuell plats. 8 Välj därefter starttid och sluttid. I det tomma fältet längst ner kan du skriva in mer information, alternativt på samma sätt som i ett e-postmeddelande bifoga ett dokument med exempelvis en dagordning. Välj om och i så fall hur lång tid i förväg du vill få en påminnelse om avtalade tiden. Du kan färgkoda olika typer av avtalade tider genom att välja ett alternativ vid Visa tid som. Om det gäller en avtalad tid som återkommer flera gånger kan du använda funktionen som du når genom att klicka på knappen Återkommande. Klicka på Spara och stäng när du är klar. 8 Ändra tid: Du kan ändra tid på två sätt. Ett sätt är att öppna den avtalade tiden genom att dubbelklicka på den i kalendern. Där kan du ändra starttid och sluttid. Du kan också ändra tid utan att först öppna den avtalade tiden. Det gör du genom att först markera den avtalade tiden (klicka en gång så att den avtalade tiden omges av en kraftigare kant). Därefter drar du i kanterna med musknappen nedtryckt. Dra i vänsterkanten om vill flytta hela den avtalade tiden, alternativt i under- eller överkanten om du vill ändra när den avtalade tiden börjar respektive slutar. Ta bort en avtalad tid: Vill du ta bort en avtalad tid markerar du eller öppnar den avtalade tiden och klickar därefter på knappen Ta bort.

5 Uppgifter Under Uppgifter listas alla dina uppgifter efter ämne och förfallodatum. Du sorterar genom att klicka på rubriken. Visas en pil med spetsen nedåt sorterar du dina uppgifter i fallande riktning. Klickar du en gång till på rubriken visas pilen med spetsen uppåt, vilket innebär att du sorterar stigande. Genom att högerklicka överst i listan, t.ex. precis under rubriken Ämne, kan du välja Visa fält. Här kan du sedan välja att lägga till fler fält i din uppgiftslista, eller ta bort använda fält. Så här lägger du till, ändrar och tar bort en uppgift Lägg till en uppgift: 8 Lägg till en uppgift genom att klicka på knappen Ny och därefter på Uppgift. Skriv en rubrik på raden Ämne. Välj därefter startdatum och förfallodatum. I det tomma fältet längst ner kan du skriva in mer information, alternativt på samma sätt som i ett e-postmeddelande bifoga ett dokument. Under fliken Information kan du, om du vill, notera arbetstid, reseersättning m.m. Välj om och i så fall hur lång tid innan uppgiften ska vara klar som du vill få en påminnelse. Du kan ange hur viktig uppgiften är genom att välja ett alternativ vid Prioritet. Om uppgiften görs klar i flera etapper kan du välja status och hur stor del av uppgiften du slutfört.

6 9 0 Om det gäller en uppgift som återkommer flera gånger kan du använda funktionen som du når genom att klicka på knappen Återkommande. Du gör på samma sätt som beskrevs för en avtalad tid (se punkt ovan). Klicka på Spara och stäng när du är klar. 8 Ändra uppgift: Öppna uppgiften genom att dubbelklicka på den. Där kan du ändra datum och all annan information. Avsluta med att klicka på Spara och stäng. Ta bort en uppgift: Vill du ta bort en avtalad tid markerar eller öppnar du uppgiften och klickar därefter på knappen Ta bort.

7 Mer om Kontakter Kontakter delar information med Adressboken i Outlook. En viktig skillnad är möjligheten att dela in kontakterna i olika Kategorier. Bra om du har många kontakter att hålla reda på! När du klickar på Ny kontakt kan du även välja att placera kontakterna i olika kategorier. Det kan vara praktiskt om du t.ex. vill skilja på privata kontakter och kontakter i arbetet. Då du vill placera en kontakt i en kategori klickar du på knappen Kategorier längst ner i mitten. Här kan du välja mellan många olika kategorier. Markera den eller de kategorier du vill att kontakten ska höra till. Genom att klicka på Huvudkategorilistan kan du skriva in en ny egen kategori och aktivera den genom att därefter klicka på Lägg till. De kontakter som du redan har kan du redigera genom att du dubbelklickar på en kontakt. Du kan även här koppla kontakten till en viss kategori. Avsluta genom att klicka på OK.

8 8 Anteckningar Outlook innehåller också om en funktion kallad anteckningar, som fungerar ungefär som ett block med post-it-lappar. Klicka på knappen Ny och därefter på Anteckning. Skriv därefter en rubrik och resten av anteckningen. När du är klar stänger du anteckningen genom att klicka på knappen Stäng (krysset), längst upp till höger. När du stänger din anteckning sparas den med din rubrik som namn. När du vill öppna anteckningen väljer du att visa alla anteckningar genom att antingen klicka på genvägen Anteckningar eller välja Gå till Anteckningar i menyn Visa. Anteckningen öppnas genom att du dubbelklickar på den. Eventuella ändringar sparas automatiskt när du sedan stänger anteckningen. Två praktiska finesser, som du når genom att klicka på symbolen längst uppe till vänster på en öppen anteckning, är Kategorier och Färg. På samma sätt som för Uppgifter (se punkt ovan) kan du enkelt välja och lägga till en kategori. Du kan också välja olika färg på olika typer av anteckningar (t.ex. privat och arbete eller för olika projekt) för att skilja dem åt.

9 9 Mötesförfrågan Med hjälp av funktionen mötesförfrågan kan du skicka en inbjudan till ett möte. Du väljer vem eller vilka du vill bjuda in till mötet, skriver en rubrik på raden Ämne, skriver en plats, starttid och sluttid. Du kan också i det tomma fältet längst ner skriva in mer information, alternativt på vanligt sätt bifoga ett dokument med exempelvis en dagordning. Är du ansluten till ett nätverk kan det hända att deltagarnas Outlook-kalendrar finns tillgängliga för att Outlook ska kunna kontrollera om de är upptagna eller lediga den aktuella tiden. Under fliken Deltagarnas tillgänglighet visas om de deltagande personerna en upptagna eller tillgängliga.

10 0 Frånvarohanteraren och andra verktyg Är du ansluten till ett nätverk finns det ofta en funktion som kallas frånvarohanteraren. Med hjälp av den kan du bland annat svara automatiskt på inkommande meddelanden när du inte finns på plats. Så här gör du: Välj Frånvarohanteraren i menyn Verktyg. /8 Skriv in texten för ditt autosvar i dialogrutan. Välj Lägg till regel för att ange vilka meddelanden som du vill att Outlook automatiskt ska besvara. Du kan även välja att vidarebefordra meddelanden till någon annan e-postadress i stället för att besvara meddelandet. Du kan också skapa en regel som innebär att inkommande meddelanden behandlas på ett visst sätt, om det uppfyller villkoren du satt upp. Exempelvis kan meddelanden från en viss person automatiskt flyttas till en viss mapp. 8 Hjälpfunktionen Om du inte vet hur du ska göra för att utföra ett kommando kan du fråga Officeassistenten om hjälp. Den fungerar på samma sätt som i exempelvis Word (se sidan 9 i boken). För att se Office-assistenten på bildskärmen, klicka på knappen. Skriv in den fråga du har och klicka sedan på Sök eller tryck på Enter på tangentbordet. På bildskärmen kan du nu se olika alternativ med information som relaterar till din fråga. Klicka på den information du vill ha. Ett hjälpfönster blir synligt som beskriver den information som du söker. När du har läst klart informationen, klicka knappen Stäng för att stänga hjälpfönstret. För att gömma Office-assistenten, klicka med höger musknapp och välj Dölj.

11 För dig som använder Outlook Express i stället för Outlook Skärmbilden i Outlook Express När du startar Outlook Express kommer du normalt till en huvudsida där du har tillgång till både meddelanden, kontakter mm.

12 Skriva meddelande När du ska skriva ett nytt meddelande börjar du med att klicka på knappen för Skapa e-postmeddelande. Ett annat alternativ är att välja Nytt E-postmeddelande i Arkivmenyn. Genom att välja en valfri mall med nedåtpilen till höger om knappen Skapa e- postmeddelande kan du, om du vill, skapa ett meddelande med bakgrundsdekor. Brevfönstret är uppdelat i två delar: huvudet eller adressdelen och meddelanderutan. Brevhuvudet kan liknas vid ett kuvert. Skriv in mottagarens adress efter Till. Du kan också använda adressboken (se punkt 0). Ska flera få samma brev separeras mottagarnas adresser med semikolon. I fältet Kopia (eng. Cc, Carbon Copy) kan du skriva in en eller flera mottagare som ska ha en kopia av meddelandet. I fältet Hemlig kopia (eng. Bcc, Blind Carbon Copy) kan du ange en eller flera mottagare. Övriga mottagare ser inte vem eller vilka som fått en hemlig kopia av meddelandet. Ange ett Ämne (eng. Subject). När brevet når mottagaren är ämne och avsändare det första som syns. Avsändaren fylls automatiskt i av ditt e-postprogram. Ämnet bör kortfattat men tydligt beskriva vad meddelandet handlar om, så att mottagaren lätt kan hitta det bland all annan e-post. Om du vill markera att meddelandet har hög eller låg prioritet kan du klicka på knapparna för detta. Du kan också välja prioritet under menyn Meddelande Ange prioritet. Skriv själva brevinnehållet i meddelanderutan. Precis som i ett vanligt brev bör du skriva under med sitt namn. Klicka på knappen Skicka när brevet är klart.

13 Bifoga filer Att bifoga en fil innebär att du skickar med en fil tillsammans med meddelandet. Det kan t.ex. gälla ett ordbehandlingsdokument eller en bildfil. I brevfönstrets verktygsfält finns en knapp att klicka på för att Bifoga (eng. Attachment). / I dialogrutan som öppnas bläddrar du dig fram till filen, markerar den och klickar på Bifoga. Filen visas nu i ett nytt fält i brevhuvudet kallat Bifoga. Skicka och ta emot För att du ska få e-posten till din dator på ditt skrivbord måste ditt e-postprogram kontakta servern och hämta din nya post. De flesta program gör det automatiskt med några minuters mellanrum, när du är uppkopplad. När du får ny e-post visas ett litet kuvert längst ner till höger på skärmen, ofta i kombination med en kort ljudsignal. Kuvertsymbolen finns kvar så länge du inte läst brevet. Du kan när som helst själv kontrollera om du fått ny e-post genom att klicka på Skicka/ta emot alla. Samtidigt skickas eventuell kvarliggande post i Utkorgen. Olästa brev markeras med fet stil. Om mappen Inkorgen inte är öppen visar en siffra hur många olästa brev det eventuellt finns. I listan över brev hittar du uppgifter om avsändarens namn eller adress, brevets ämne (rubrik), samt när det togs emot. Enklast öppnar du ett brev genom att dubbelklicka på det i listan. Bifogade filer E-post som innehåller en eller flera bifogade filer markeras med en symbol i form av ett gem. En bifogad fil öppnas genom att du dubbelklickar på ikonen. Du kan också spara filer som du fått bifogade, för att sedan öppna dem. I då fall högerklickar du på ikonen för den bifogade filen och väljer Spara som. Välj en mapp där du vill spara filen (kanske vill du spara den tillfälligt på Skrivbordet) och klicka på Spara. Vill du radera en fil utan att öppna eller spara den, t.ex. om du misstänker att det finns virus i den bifogade filen, kan du högerklicka på ikonen för den bifogade fil och välja Ta bort. Du kan naturligtvis också radera hela meddelandet (se punkt 8).

14 Besvara och vidarebefordra meddelande Det finns tre olika alternativ för att besvara ett elektroniskt brev. Svara Funktionen Svara (eng. Reply) fyller automatiskt i mottagaradress och ämne. Ämnet blir detsamma som i det mottagna brevet med den skillnaden att det inleds med SV: (eng. Re: för Reply). Svara alla Om brevet som du har mottagit har skickats till flera personer, kan du skicka ett svar som når alla som fått brevet. Du väljer Svara alla i verktygsfältet. I övrigt fungerar allt som vid Svara. Vidarebefordra Ibland händer det att du får e-post som kan vara intressant även för någon annan mottagare, eller som egentligen passar bättre för någon annan. Det är då enkelt att sända brevet vidare genom funktionen Vidarebefordra (eng. Forward). Klicka först på Vidarebefordra. Innan du skickar iväg brevet kan du skriva in ett eget meddelande överst. Tips Om du vill kan du ta bort hela eller delar av texten i det ursprungliga brevet innan du svarar på eller vidarebefordrar det. Det går också att ställa in att detta görs automatiskt. Välj i så fall Alternativ i Verktygsmenyn. Välj fliken Skicka. Bocka för/av alternativet Inkludera meddelande i svar.

15 8 Flytta, ta bort, sortera och söka meddelande Innan du kan ta bort eller flytta ett meddelande måste du markera det. Du markerar ett meddelande genom att klicka på det. Vill du markera flera angränsande meddelanden håller du nere du Skift-tangenten när du markerar. Vill du markera meddelanden som inte angränsar till varandra håller du istället nere Ctrl-tangenten. 8 Du bör låta meddelanden som ska besvaras eller som kräver ytterligare åtgärder ligga kvar i Inkorgen tills du är klar med dem. Därefter arkiverar du meddelandena i en lämplig mapp. Ta bort Alla inkommen post lagras i mappen Inkorgen och kopior på den post du har skickat lagras i Skickat. Det blir säkert ganska fullt och svåröverskådligt efter ett tag. Kom därför ihåg att ta bort meddelanden som inte längre är aktuella. Det är enkelt. Markera brevet och tryck på Delete eller Ta bort-knappen. Brevet raderas inte helt utan flyttas till mappen Borttaget, som du också då och då bör tömma på motsvarande sätt. Flytta Det finns två sätt att flytta meddelanden från en mapp till en annan. Det ena sättet är att använda tekniken dra och släpp. Börja med att markera meddelandet. Håll vänster musknapp nere och dra meddelandet till den nya mappen. Släpp därefter musknappen. Det andra sättet är att högerklicka på meddelandet och välj Flytta till mapp. Välj den mapp du vill flytta meddelandet till och klicka på OK, överst. Ny mapp Du kan skapa nya mappar för att exempelvis sortera meddelanden för olika projekt, personer etc. Börja med att välja Arkiv Mapp Ny mapp. Döp mappen och klicka till sist på OK. Söka meddelande Öppna Inkorgen eller en annan mapp (t.ex. Skickat eller Borttaget) där du vill söka. Klicka på knappen Sök. Skriv in valfritt sökord i ett eller flera fält. Klicka på Sök nu. Efter en kort stund visas en lista över de meddelanden som matchade dit sökord. Dubbelklicka på det meddelande du vill öppna. Stäng Sök-fönstret när du är klar med din sökning.

16 9 Adressboken Lagra viktiga adresser i adressböcker! Adresser som du inte använder ofta glömmer du bort och dem du använder ofta vill du inte skriva in varje gång. Det går bra att ha flera olika adressböcker, om du så vill. Lägga in avsändaradress 9 Öppna brevet. Klicka med höger musknapp i fältet Från. Välj Lägg till i adressboken. Kontrollera uppgifterna. Justera och komplettera vid behov. Klicka på OK. Lägg in ny kontakt Vill du lägga in en ny adress utan att du fått något brev med en adress som du kan använda, klickar du på Nytt Ny kontakt i verktygsfältet och fyller därefter i uppgifterna om adressaten. Det räcker ofta med de uppgifter som finns under fliken Namn. Använda adressboken Istället för att själv skriva in adressen i fältet Till i brevhuvudet, klickar du på knappen Till. Nu öppnas adressboken. Dubbelklicka på en adressat i listan och fältet Till fylls automatiskt i med rätt adress. I adressboken kan du också markera en adress genom att klicka på den en gång och därefter klicka på någon av knapparna Till, Kopia eller Hemlig kopia. Avsluta med OK när du är klar. Skapa grupp Om du har behov av att ibland skicka samma brev till flera personer samtidigt sparar du mycket tid genom att göra din egen grupp. Klicka på Nytt Ny grupp i verktygsfältet Ge gruppen ett namn Klicka på Välj medlemmar om du vill välja en befintlig kontakt. Välj istället Ny kontakt om du vill lägga till en kontakt, som du inte redan har i adressboken.

17 . Klicka på OK när du är klar. När du ska skicka ett meddelande väljer du en grupp på samma sätt som du väljer en enskild mottagare (se Använda adressboken ovan). Ändra grupp Du kan enkelt lägga till medlemmar i gruppen i efterhand. 9 Öppna gruppen genom att dubbelklicka på den i adressboken. Klicka på Lägg till ny. Fyll i kontaktuppgifterna. Klicka på OK när du är klar. Det är också enkelt att ta bort medlemmar i efterhand. Öppna gruppen genom att dubbelklicka på den. Markera den eller de medlemmar du vill ta bort. Vill du markera flera angränsande medlemmar använder du Skift-tangenten. Vill du markera medlemmar som inte angränsar till varandra används istället Ctrl-tangenten. Klicka på Ta bort.

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning

Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Övningsuppgifter med E-postklienten MS live Inloggning Adressen till webbklienten live.com skrivs in i webbläsarens adressfält Skriv in hela din e-postadress Utseendet på det här området används av Microsoft

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT

VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT VERSION 5.1/5.2 SNABBINTRODUKTION FÖR WINDOWS 32-BIT TM SNABBINTRODUKTION TILL GROUPWISE 5.2 GroupWise är ett program som tillgodoser alla dina behov inom kommunikation, schemaläggning, planering och dokumenthantering.

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook

Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Sida 1 av (9) Instruktion Outlook Microsoft Outlook 2007... 2 Starta Outlook... 2 Arbetsytan... 2 Mapplistan... 2 Visa-menyn... 3 Skicka meddelande... 3 Adressboken... 4 Öppna meddelande... 4 Svara på

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Vad är Affärskommunikation

Vad är Affärskommunikation AFFÄRSKOMMUNIKATION Vad är Affärskommunikation Affärskommunikation är den kommunikation man har på arbetsplatsen med kunder leverantörer myndigheter och andra i omvärlden. Affärskommunikationen innefattar

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet

Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Sida 1 Skicka e-post direkt fra n W3D3 Diariet Manualen bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder och symboler och knappar. Börja med att logga in dig i W3D3 diariet. Information

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

Outlook 2010 kalender m.m.

Outlook 2010 kalender m.m. Outlook 2010 kalender m.m. Kalmar kommun, datautbildningar 1 ( 13) 2016-03-02 Innehåll Kalendern... 3 Anpassa programfönstret... 3 Vyer i Kalendern... 3 Skapa avtalade tider... 4 Skriv direkt i kalendern...

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

E postutbildning för PRO riks Outlook webb. Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson

E postutbildning för PRO riks Outlook webb. Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson 1 E postutbildning för PRO riks Outlook webb Kjell Hanson Mild och Gunilla Eriksson 2 Vi börjar med att logga in. Gå till www.pro.se Klicka här 3 Här skriver ni in e postadressen som är enligt mallen:

Läs mer

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan

Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Tilldelning av roller + Meddelanden i MinPlan Institutionsrollen, uppdaterad 09/2010 Innehåll 1. Information... 1 1.1 Mina meddelanden... 1 1.2 Aktuella kurser... 1 1.3 Studieplanering... 1 2. Våra studerande...

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer

Dela, samarbeta, byt. Bruksanvisning för administratörer Dela, samarbeta, byt Bruksanvisning för administratörer När du har skapat en användare och valt lösenord, samt bekräftat e-post meddelandet blir du inloggad på en sida med bland annat detta gulmarkerade

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Flytt av e-post till OCS

Flytt av e-post till OCS Flytt av e-post till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Flytt av poppad e-post till en.pst-fil... 3 2.1. Flytt av (poppad) Eudora

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Gmail, kalendern och Google dokument. Här lär du dig att skicka

Gmail, kalendern och Google dokument. Här lär du dig att skicka e-post Gmail, kalendern och Google dokument. Här lär du dig att skicka och ta emot e-post. Du skickar och tar emot bilagor och hanterar adressboken. Gå till din webbmail och logga in... 2 Skriv e-post...

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver "epost.tierp.se" i adressfältet.

För att komma åt din webmail gör du som tidigare, startar din webläsare och skriver epost.tierp.se i adressfältet. Outlook Webmail Innehåll Outlook Webmail... 3 Inloggning... 3 Navigeringsfönstret... 4 E-post... 5 Skapa och skicka meddelande... 6 Ange alternativ för meddelanden... 6 Adressboken... 7 Kontrollera stavning...

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera

Läs mer

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes

INOTES-WEBBMAIL Liten lathund om e-postprogrammet inotes INOTES-WEBBMAIL 9.0.1 Liten lathund om e-postprogrammet inotes Innehållsförteckning Inloggning på inotes på jobbet... 3 Inloggning på inotes hemma... 3 Startsidan... 4 Läsa e-post... 5 Ta bort mail...

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Intranätet - Så här gör du!

Intranätet - Så här gör du! Intranätet - Så här gör du! Inkorg & Utkorg Faktabibliotek med mallar, handlingsplaner, annonsmallar, logotyp med mera. Personalnyheter Blogg Kalender med kurser med mera. Även möjlighet för användare

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

En guide till. FirstClass. i webbläsaren

En guide till. FirstClass. i webbläsaren En guide till FirstClass i webbläsaren En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass Du når FirstClass från vilken modern webbläsare som helst, oavsett plattform (PC, Mac, smartphone

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND. Outlook 2003 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND Outlook 2003 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer