Referens till. WeavePoint 6 Mini

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referens till. WeavePoint 6 Mini"

Transkript

1 Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka på filnamnet nederst på Arkiv-menyn. Spara Välj Arkiv Spara eller klicka på snabbknappen Spara för att spara aktuellt mönster med samma namn och sökväg (mapp). Namnet på aktuellt mönster och sökväg visas alltid på titelraden. När du använder Spara kommer det ursprungliga mönstret att skrivas över. Om du inte har givit det aktuella mönstret ett namn kommer dialogrutan Spara som att öppnas. Spara som Här kan du spara med nytt namn eller skapa ny mapp att spara mönstret i. Filnamnet kan som mest bestå av 255 tecken. Det sparas som en wpo-fil. Namnet på de senaste mönstren visas längst ner på Arkiv-menyn. Mycket långa filnamn gör att bredden på filmenyn ökar kraftigt. Det är lämpligt att begränsa namnet på filen till tecken. Om du kopierar filer till diskett eller sänder via e-post kan filnamnet bli beskuret till 8 tecken. Har du redan ett mönster med samma namn får du frågan om du vill skriva över den befintliga filen. Mönstret sparas med solvning, uppknytning, trampning, varp- och inslagsfärger, färgpalett, anteckningar. Följande inställningar sparas alltid: sänkning/höjning, zoomnivå, enkel/dubbeltrampning. Dessutom finns möjligheten i Alternativ Inställningar att spara valen hur trampor, skaft, varptrådar och inslag numreras. För att byta namn på en fil, eller ta bort den, högerklickar du på filnamnet i dialogrutorna Öppna eller Spara och väljer sedan från menyn som då visas. Återgå Detta kommando gör att du återvänder till det aktuella mönstret så som det sparades senast. Det är ett enkelt sätt att ångra det du gjort i mönstret efter att du senast sparat det. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 1 av 11

2 Nytt Öppnar ett nytt, tomt mönster. Det nya kommer att ersätta det gamla på skärmen. I dialogrutan kan du välja en del olika inställningar. Övriga inställningar beror på de val du gjort under Alternativ Inställningar. Varp- och inslagsfärgerna återställs till färg 0 och 6. Vilka färger som visas beror på den färgpalett som används. Om du markerat Använd WeavePoints standard färgpalett återgår färgpaletten till standardfärgerna. Utskriftsformat Här väljer du inställning av marginaler. Bildens placering på pappret, och hur stor den ska bli, bestäms av hur du väljer marginalerna. Marginalinställningen påverkar all utskrift. Rektangeln på det vita arket visar var bilden kommer att placeras. För att skriva ut största möjliga bild sätter du alla marginaler till noll. En smal marginal kommer ändå att finnas, beroende på skrivaren. Bilden fyller inte alltid ut hela det markerade området på pappret. Det beror på att bilden i sig har ett fixerat förhållande bredd/höjd, som inte ändras. Om du exempelvis vill skriva ut en inredning med 40 varptrådar och 20 inslag blir bildens bredd dubbel mot dess höjd. Vill du skriva ut en sådan bild så stor som möjligt väljer du liggande format I menyn Utskriftsformat kan du välja mellan stående A4 och liggande A4. Skriv ut Skriv ut med inredning Du kan skriva ut ett mönster med inredning med fina linjer i tryckkvalitet. I dialogrutan Skriv ut med inredning väljer du det exakta antalet varptrådar och inslag som ska skrivas ut. Allt kommer att skrivas ut på en sida. Ju fler varptrådar/inslag som skrivs ut, desto mindre blir varje varptråd/inslag på pappret. För utskrift av stora mönster kan du skriva ut en del i taget. Vid utskrift av enbart solvningen anger du antalet inslag till 0. Vid utskrift av enbart trampordningen anger du antalet varptrådar till 0. Mönstret kan också skrivas ut tillsammans med de anteckningar du gjort under Alternativ Anteckningar. De skrivs ut under mönstret. Skrivarinställningar Här kan du göra olika val, beroende på vilken skrivare som är installerad. Avsluta Avslutar programmet. I en dialogruta får du frågan om du vill spara den aktuella filen. Om filen redan har ett namn och du inte har gjort några förändringar i mönstret visas inte dialogrutan. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 2 av 11

3 Redigera Ångra För att ångra det du ritat sist väljer du Redigera Ångra eller trycker Ctrl-Z. Det är alltid en god idé att spara mönstret innan du gör större ändringar i det. Då kan du snabbt ångra alla ändringar du gjort sedan du senast sparat genom att välja Arkiv Återgå. Upprepa Använd kommandot Upprepa för att upprepa mönstret över hela ytan. Mönstret kommer att fyllas både i varp- och inslagsriktningen. Har du gjort förändringar i ett mönster, och vill upprepa förändringen genom hela mönstret, markerar du avsnittet i solvning/trampning med verktyget Markera. När du därefter väljer Upprepa så upprepas det genom resten av mönstret. När man använder Upprepa utan att använda Markera upprepas både solvning/trampning och färgerna. Klipp ut Tar bort det markerade avsnittet. Kopiera Kopierar det markerade avsnittet. Klistra in När du kopierat eller klippt ut ett avsnitt kan du välja var du vill klistra in det. Du behöver inte markera ett lika stort område för att kopiera in det. Det räcker att klistra in var det ska börja, så klistras hela avsnittet in. De inställningar du gjort i Alternativ Inställningar Positioner påverkar hur en kopia klistras in. Ta bort Det som tagits bort med Ta bort/delete sparas inte och går därför inte att klistra in. Markera och kopiera Detta kommando används när du vill kopiera ett område som är större än det som syns på skärmen. Det fungerar på samma sätt som Redigera Kopiera. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 3 av 11

4 Utan färger Om detta val inte är förbockat följer färgerna med när du klipper, klistrar in, upprepar, infogar(insert) och tar bort (Delete) varptrådar och inslag. Som standard är detta val inte förbockat. Det finns en liten markering till höger på statusraden som visar vilket val som är aktuellt. Med färger =. Utan färger -. Kopiera skärmbild Kopierar hela den del av bilden som syns på skärmen. Den kan därefter klistras in i ett ritprogram, ordbehandlingsprogram, etc. Du kan få ett mindre utsnitt av bilden genom att minska WeavePoint-fönstret. För att ta med hela WeavePoint-fönstret med titelrad, statusrad, etc. kan du använda Alt-PrintScreen. (Enbart PrintScreen tar med allt som syns på bildskärmen.) Rensa Välj Rensa Allt för att rensa hela mönstret. Du kan istället rensa endast en del, genom att välja det alternativet. Genom att välja Rensa Färger kommer färgerna 0 och 6 att användas som varpoch inslagsfärger. Det kan vara ett snabbt sätt att i en färgeffekt kontrollera bindningen. Använd Ångra för att gå tillbaka. Tangentläge Du kan rita med tangenterna. Använd piltangenterna för att flytta markören, mellanslagstangenten (du kan också använda + - tangenten) för att fylla en ruta eller att sudda en fylld ruta. När du markerat en varptråd eller ett inslag flyttas markören automatiskt till nästa varptråd/inslag. Markören förflyttar sig så länge tangenten hålls nedtryckt. Tangenterna Home och End förflyttar markören till början respektive slutet av rutsystemet. Tangenterna Insert och Delete används för att lägga till eller ta bort varptråd respektive inslag. Du kan också använda siffertangenterna för att fylla i solvning och trampning. Om markören står på varptråd nummer 1, tryck på 1 och varptråden solvas på skaft 1. Markören flyttas automatiskt till varptråd nummer 2. Tryck på 4 och varptråden solvas på skaft 4. Observera att du måste använda siffertangenterna ovanför bokstäverna, siffertangenterna till höger på tangentbordet fungerar inte till detta. Du kan växla mellan att använda musen och tangentbordet med hjälp av funktionstangenterna F2 (solvning), F3 (trampning), F4 (uppknytning) och Esc (återgå). Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 4 av 11

5 Inredningar Solvning/Trampning Här kan du hämta tre olika slags solvningar och trampningar: rakt genomgående, i spets eller V-punkt. Det antal skaft eller trampor du har valt kommer att fyllas med den valda solvningen/trampningen. Om du redan har ritat en solvning eller trampning kommer den att ersättas av den nya. Uppknytning Du kan välja kypert, satin och tuskaft. Kypert Kyperten skapas slumpmässigt med följande val: 1. Balanserad kypert, dvs. varp och inslag syns lika mycket. 2. Största längd på flottering. 3. Riktning på kyperten. Använd Verkställ för att bläddra bland kypertuppknytningarna. OK för att använda den som visas. Märk att en kypert alltid består av samma antal trampor som skaft. Satin I dialogrutan Satin visas de möjliga skridningstalen för det skaftantal du valt. Det minsta skaftantalet för en satin är fem. Märk att en satinrapport alltid består av samma antal trampor som skaft. Tuskaft Fyller uppknytningen med tuskaft. Varpfärger/Inslagsfärger Kommandot används för att snabbt välja färg på hela varpen eller alla inslagen. Färgerna A och B är ljust grått (index 1) och svart (index 5) i standardpaletten. Färgerna a och b är lite ljusare. De motsvarar vitt (index 0) och mörkt grått (index 4) i standardpaletten. Genom att välja A och B för varp och inslag kan du granska bindningen lättare i en flerfärgad väv. Spara mönstret innan du granskar. Rensa färger kan vara ett snabbare sätt. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 5 av 11

6 Alternativ Inställningar Under Inställningar gör du olika val som påverkar mönstret och hur det kommer att visas på skärmen. Med snabbknappen kommer du direkt till Inställningar. Du bestämmer storleken genom att ange antal varptrådar och inslag. Om du inte väljer storlek kommer den att bli varptrådar och inslag. Den maximala storleken är varptrådar och inslag. Det största antalet skaft och trampor du kan välja är 16. Välj om du vill arbeta med höjda eller sänkta skaft. Sänkning innebär att en fylld ruta betecknar en sänkt varptråd. Höjning innebär att en fylld ruta betecknar att varptråden är höjd över inslaget. Mönstren sparas med den inställning du gjort. Enligt svensk handvävningstradition markerar fylld ruta sänkt varptråd. Vid maskinvävning betyder oftast fylld ruta att varptråden är höjd. Likaså oftast i andra delar av Europa och i Amerika. Du kan välja om du vill trampa på en trampa i taget eller ha möjlighet att trampa ner flera trampor samtidigt. Med enkeltrampning är det alltid en exakt överensstämmelse mellan bindemönstret och inredningen. Men dubbeltrampning kan vara tvetydigt och det gör att du själv får ansvara för att mönstret blir korrekt. Därför kan du inte rita i bindemönstret. Använd bara dubbeltrampning när det är nödvändigt. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 6 av 11

7 Du kan välja hur bindemönstret ska visas. Välj med eller utan rutmönster eller som trådar. Som trådar ger intryck av en bunden väv och visar hur trådarna binder. Alla kommandon arbetar på samma sätt i alla lägen. Du kan välja att placera solvnotan ovanför eller under bindemönstret. Du kan välja vilket skaft som ska vara nummer 1 och vilken trampa som ska vara nummer 1. Välj om du vill att solvningen ska börja från höger eller från vänster och om inslagen ska räknas nerifrån eller uppifrån. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 7 av 11

8 Enligt svensk tradition blir valen på Skärmbild och Positioner följande: Solvnotan placeras under bindemönstret. Solvningen börjar från höger Trampa 1 ligger till höger. Första inslaget är längst ner. De inställningar du gjort kommer att påverka hur en kopia klistras in. Välj bakgrundsfärg på skärmen. Klicka på färgrutan för att få fram färgdialogen. Du kan avmarkera Visa alla varningstexter. Markera Spara skärmbild-inställningar i wpo-filer för att spara alla val under fliken Positioner och solvnotans placering tillsammans med mönstret. Det öppnas då nästa gång med de inställningarna. Är funktionen avmarkerad kommer filen att öppnas med programmets aktuella inställningar. Du kan spara inställningar på två sätt: Spara inställningar Om Spara inställningar automatiskt är avmarkerad kan du göra de inställningar som du normalt vill använda när du väljer Nytt, och som programmet ska öppna med. Gör dina inställningar och klicka på knappen Spara inställningar. Spara inställningar automatiskt Om Spara inställningar automatiskt är markerad kommer de senast valda inställningarna (med ett fåtal undantag) att användas vid Nytt, och när programmet startas nästa gång. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 8 av 11

9 Visa färgpalett Klicka på den färg i paletten som du vill rita med. Den färg som är vald visas i den stora rutan längst ner på paletten, liksom i färgrutan längst till höger på verktygsfältet. Dubbelklicka på en ruta för att justera färgen. Då öppnas dialogrutan Färg. Färgdialog Här kan du välja bland andra färger, blanda färger och bygga upp dina egna paletter. Observera: När du öppnar Färg på en vit färgruta kommer pekaren för ljushetsgrad att stå högst upp. Flytta ner den på skalan innan du väljer färgton. Så länge som färgen är rent vit syns ingen skillnad i ton. Detta är standard Windows Färg. Fältet Definiera egna färger används inte i WeavePoint. Du kan använda det till att jämföra färger, men de färgerna kommer inte att sparas. Så det är ingen idé att klicka på Lägg till egna färger. För att använda den nya färgen, klicka på OK. Zoom Här kan du ställa in zoom-nivån från 1 till 20. Du kan också använda piltangenterna eller reglaget på verktygsfältet. Anteckningar Du kan göra anteckningar till ditt mönster. De sparas tillsammans med mönstret. Anteckningarna kan du skriva ut genom att klicka på Skriv ut. För att redigera i Anteckningar använder du menyn Redigera. Du kan istället högerklicka i textfönstret för att få fram menyn för klippa och klistra. Du kan kopiera anteckningarna och klistra in dem i ett ordbehandlingsprogram för vidare bearbetning. Du kan ha fönstret öppet och göra anteckningar medan du arbetar. Du kan ändra storleken på det, och flytta runt det på skärmen. Du kan bifoga dina anteckningar till ett mönster vid utskrift. När du väljer Skriv ut med inredning i Arkiv-menyn markerar du alternativet Skriv ut med anteckningar. Texten i Anteckningar skrivs då ut under bindemönstret på det utrymme som finns kvar på sidan. Om texten är längre än det tillgängliga utrymmet kommer texten att beskäras. För att få plats med mer text gör du bilden mindre genom att sätta marginalerna större. När du väljer att bifoga anteckningar kommer inte filnamnet att skrivas ut. Vill du ha med filnamnet på utskriften skriver du helt enkelt in det i Anteckningar. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 9 av 11

10 Project Planner WeavePoints Vävnota (Project Planner) beräknar garnåtgång, varplängd, garnkostnad mm. Den fungerar som en mycket flexibel miniräknare. Du fyller i uppgifterna för den väv du planerar och programmet räknar ut resten. När du ändrar en uppgift så ändras de andra automatiskt. Projekt Planner installeras med WeavePoint och läggs i samma mapp. Den visas med en egen ikon på Program-menyn. Den kan också öppnas i WeavePoint genom Alternativ Project Planner. Hur du fyller i vävnotan Du kan fylla i vävnotan i vilken ordning som helst. Du kan t.ex. utgå från den färdiga längden och bredden eller från antalet varptrådar du tänkt varpa. Fyll sedan i trådtätheten. Märk att det är tätheten i skeden och inslagstätheten i vävstolen programmet arbetar med. Istället för den färdiga bredden kan du ange skedbredden. I rutan för Provvävning skriver du in allt extra som du väver prover, förvävningar etc. I rutan för Tillägg skriver du in allt extra som inte vävs fransar, extra nedklippningar etc. För att beräkna garnåtgången fyller du i rutorna för Garnåtgång. Där kan du också beräkna kostnaden. När vävnotan är ifylld kan du ändra i den hur som helst. När du ändrar en siffra räknas de andra värdena om. Om du använder sektionsvarpning väljer du Special Sektionsvarpning för att göra uträkningar för detta. Under Special Inställningar och Måttenhet kan du välja om varplängden ska anges i meter eller centimeter, om garnmängden ska anges i kg eller härvor och om värdena ska anges i metriska eller engelska mått. Dessa val samt värdena för krympning, invävning och framknytning/efsingar kan du spara som en standardinställning sedan du gjort alla val och skrivit in de önskade värdena. Välj Special Spara inställningar. Du kan skriva ut all information. Du kan också kopiera och klistra in i andra Windowsprogram. Du kan också klistra in bilder från WeavePoint tillsammans med texten. Anteckningar I Anteckningar kan du lägga till text. Här kan du skriva in uppgifter om garnkvalitéer, sked, varpordning mm. Dina anteckningar skrivs ut tillsamman med övriga uppgifter. Hur Project Planner räknar Vävnotan gör beräkningarna genom att dra ifrån invävningar och krympmåner. Du kan tänka dig att den utgår från uppsättningen i vävstolen. Det blir så här: Skedbredden - Invävningen (= % * Skedbredden) ger Vävbredden. Vävbredden - Krympningen (= % * Vävbredden) ger Färdig bredd. Vävlängden - Krympning (= % * Vävlängden) ger Färdig längd. Till vävlängden läggs prover fransar etc samt framknytning och efsingar för att få varplängden. I den engelska Hjälpfilen finns alla formlerna. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 10 av 11

11 Hjälp Innehåll Här finns innehållsförteckningen till hjälpfilerna Du kan klicka på en rubrik och läsa. On the Web Länken går till Bjørn Myhres hemsida. Om WeavePoint Visar programversion och licensinnehavare. Referens till WeavePoint 6 Mini Sidan 11 av 11

WeavePoint Mini. Referensdel

WeavePoint Mini. Referensdel WeavePoint Mini Referensdel Version 6 Copyright 2006-2017 Martinsson & Eriksson Det är tillåtet att skriva ut Referensdelen för eget bruk. Det är inte tillåtet att skriva ut hela eller delar av den i något

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Project Planner. Introduktion. Att använda Project Planner. WeavePoint. Handledning

Project Planner. Introduktion. Att använda Project Planner. WeavePoint. Handledning WeavePoint Project Planner Handledning Introduktion WeavePoint Project Planner ingår som en del i WeavePoint Standard och Mini. Den här handledningen har tillkommit eftersom de engelska hjälpfilerna inte

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

En introduktion till WeavePoint Mini demo version

En introduktion till WeavePoint Mini demo version En introduktion till WeavePoint Mini demo version Åsa Martinsson Till programmet WeavePoint Mini finns en handledning i pdf-format att läsa direkt på skärmen eller skriva ut. Texten i introduktionen här

Läs mer

WeavePoint. Complex Drafting. Referensdel

WeavePoint. Complex Drafting. Referensdel WeavePoint Complex Drafting Referensdel Version 6 Utgåva 2 Copyright 2006-2017 Martinsson & Eriksson Det är tillåtet att skriva ut Referensdelen för eget bruk. Det är inte tillåtet att skriva ut hela eller

Läs mer

Att använda ett vävprogram

Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint Mini demo version Mini är tänkt att vara ett säkert hjälpmedel för att ta reda på vad som händer med väven om uppknytningen eller trampningen ändras, eller om man skyttlar

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version. Vad är Complex Drafting

En introduktion till Complex Drafting demo version. Vad är Complex Drafting En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen av Complex Drafting är det fullständiga programmet, med den begränsning att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

VävDesign TM 2005 Självstudier INNEHÅLL Grunderna i VävDesign Starta programmet Skapa ett nytt tomt mönster Om bindemönstret Skyttlat och plockat Om inredningen 3 Automatiska och manuella notor 3 Förstora

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Att använda liftplan. Vävstyrning

Att använda liftplan. Vävstyrning Att använda liftplan Bindemönstret visas vanligtvis med en inredning som består av solvning, trampning och uppknytning. Trampning och uppknytning kan ersättas av en liftplan. Det är framför allt när man

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lägg till bilder i Disgen

Lägg till bilder i Disgen Lägg till bilder i Disgen 4 I Disgen finns möjlighet att lägga in såväl porträtt som andra bilder. Med bilder i Disgen får du lätt släkttavlor och släktböcker som är roliga att ge bort vid födelsedagar

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014.

CdsComXL. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data. ComXL-020/S, 0102. Stråk 9 014.700. Stråk 7 014.680. Stråk 5 014.660. Stråk 3 014. Excel-tillägg för hantering och analys av CDS-data CdsComXL 100 50 0 Stråk 9 014.700 Stråk 7 014.680 014.660 014.640 Stråk 3 Stråk 5 014.620 Stråk 1 014.600 ComXL-020/S, 0102 Innehåll 1. Installation-------------------------------------------------------------------------------------------------1

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KDE:s Menyeditor. Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Milos Prudek Anne-Marie Mahfouf Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Användarfall......................................... 6 1.1.1 Anpassa en användares meny...........................

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Åsa Martinsson. Datorn i vävningen

Åsa Martinsson. Datorn i vävningen Åsa Martinsson Datorn i vävningen Datorn i vävningen har tidigare publicerats som en serie artiklar i Vävmagasinet nr 3/2005 nr 2/2008 Alla artiklarna är samlade i en sammanhållen och översedd utgåva.

Läs mer

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument.

Ikonen för ett Microsoft Word-dokument. 2 Dokument Du kan skapa både enkla och mer komplicerade dokument på din dator. Det beror på vilket datainnehåll du vill ha i ditt dokument. Datainnehållet kan vara till exempel text och grafiska objekt,

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Sta. Sta. Sta. ulricaelisson.se. Scratch STARTA PROVA KODEN KÖR! TIPS. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen

Sta. Sta. Sta. ulricaelisson.se. Scratch STARTA PROVA KODEN KÖR! TIPS. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen Tryck på en tangent för att ändar färg på figuren. Rita en ny sprite. Eller välj en från mappen Tryck på mellanslag för att byta färg Ju fler färger det är på din sprite, desto större skillnad kommer du

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5.

Ladok. Introduktion för användare i Ladok. Att Logga in i Ladok 2. Arbetsfält att känna igen 3. Snabbkommandon 4. Ladok utan mus 5. Ladok Introduktion för användare i Ladok Att Logga in i Ladok 2 Arbetsfält att känna igen 3 Snabbkommandon 4 Ladok utan mus 5 Utskrifter mm 5 Ordförklaringar 7 Sida 1 av 8 Introduktion för användare i

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge.

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge. 9 SPEL I Windows 7 är det enkelt att hålla ordning på sina spel. Spelutforskaren ger dig med en enda klickning åtkomst till spel tillverkade för Windows, hjälper dig att ta reda på hur mycket datorkraft

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95

Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Betydelsefulla ändringar i PigWin Sugg mellan version 3.84 och version 3.95 Suggdata, arbetslista Det har tillkommit en möjlighet att välja om bilden Analysbegränsningar skall visas då man tar fram en

Läs mer