Resurscentrum för kommunikation Dako SymWriter 2. Minimanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual"

Transkript

1 Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik 5 Sätt på/av tal 6 F10 Skriva med enbart text 6 Kopiera in text symboler som lässtöd 6 Använda bilder/ fotografier 7 Ersätt en symbol med en bild 7 Använda bild som illustration 7 Egna bilder fotografier 7 Ersätta symbol med fotografi på person 7 Att skriva från tavlor i skrivmiljöer 8 Öppna en färdig skrivmiljö 8 Ändra ord i en befintlig skrivmiljö 8 Skapa en skrivmiljö med en tavla utan länkar 8 Länka tavlor 10 Anpassa SymWriter till en enskild användare 11

2 Vad är SymWriter? SymWriter är ett ordbehandlings- och skrivstödsprogram som kan användas antingen för att skriva från tangentbord eller för att skriva med helord och/eller symboler vilket man kan göra från de s k skrivmiljöerna. Programmet har också en viss grammatisk funktion som kallas för smart symbolisering. Starta programmet (Dubbelklicka på ikonen eller skriv SymWriter i sökfältet) När du startar programmet kommer du till Startfönstret. Här väljer man om man vill skriva i ett dokument eller använda en skrivmiljö. Man kan lägga till egna startikoner med elevens/brukarens bild och personliga verktygsfält och inställningar. För läraren/stödpersonen finns mera utökade verktygsfält med fler funktioner i. Du som lärare/stödperson använder Skapa en skrivmiljö för att skapa nya skrivmiljöer. Symboler som stöd till det du skriver F9 - Byt symbol När du börjar skriva från tangentbordet så kommer du att märka att du får symboler till orden då du trycker på mellanslag. Skulle du vilja använda en annan symbol än den som programmet föreslår kan du välja detta i Symbolväljaren - panelen du ser till höger på skärmen. Klicka på den symbol du vill ha istället. Du kan också byta symbol med F9-tangenten. Om du alltid vill ha en viss symbol eller om du aldrig vill ha en symbol till ett visst ord kan du högerklicka på symbolen i symbolväljaren och välja Gör till standard. Om du inte vill ha någon symbol alls till ett ord klickar du på ikonen för stäng av symbol i symbolväljaren eller bläddrar med F9 till sista läget visas där symbolen är avstängd. 2

3 F11 - Skapa nya ord/symboler Ibland finns det kanske ingen symbol för det ord du skriver. Då kan du använda en annan symbol och lägga till ett eget ord för den. Om du till exempel skriver ordet torsk så visas ingen symbol. Tänk då ut ett annat ord som kan ha en symbol som passar, exempelvis fisk. Gör så här; 1. Skriv först ett ord så att du får fram den symbol du vill ha (fisk i detta exempel) 2. Se till att markören blinkar i eller direkt efter ordet. 3. Tryck F Skriv in det eller de ord som du vill lägga till (torsk). 5. Klicka på OK eller tryck Enter. Sammansatta ord och sammansatta symboler När du skriver sammansatta ord kommer programmet att försöka sätta ihop en sammansatt symbol bestående av delarna i ordet. Oftast kommer du att få en symbol som stämmer med vad du tänkt dig, men det kan hända att sammansättningen blir en kombination som inte stämmer i betydelse och i en del fall lyckas inte programmet själv sätta ihop en sammansatt symbol. Då kan du själv kombinera ihop de symboler du önskar för ordet. Börja med att skriva det första ordet i det sammansatta ordet, till exempel sko och välj vilken symbol du vill ha. Skriv sedan det andra ordet kartong och välj symbol. Markera båda orden med musen och tryck sedan på F11-tangenten, så att orden försvinner under symbolerna. Skriv in ditt ord skokartong och avsluta med OK eller Enter. 3

4 Ordlistor De ändringar du gör (F11- ändringar eller om du lagt till bilder) kommer att gälla så länge du skriver i det aktuella dokumentet. Om du vill spara ändringarna för att kunna använda dem i andra dokument kan du spara dem i en ordlista. Den stora databasen som innehåller alla symbolerna och orden som styr den smarta symboliseringen kan du inte göra egna tillägg till, utan dessa tillägg görs istället till en kompletterande ordlista. Det finns två typer av ordlistor att spara dessa ändringar till. Ämnesordlista Används som komplement till den vanliga symboliseringen och är normalt inte speciellt omfattande. De kan beröra ett speciellt ämne eller ha ett visst ändamål, till exempel en ordlista med fotografier på alla eleverna i klassen eller bilder kring ett tema man arbetar med. Ämnesordlistorna lagras i en delad katalog som alla användare i datorn har tillgång till. Användarordlista Användarordlistan är en personlig ordlista som bara används av den inloggade användaren. Den hämtas automatiskt och är alltid laddad för den användare som har startat programmet. Den här ordlistan kan inte användas av andra användare på datorn, så här ska man bara spara personliga bilder och ord. Spara ändringar i ordlista Välj Symboler i menyn och Spara ändringar till ordlista Markera den ordlista du vill spara i. Markera de ord som ska sparas och klicka på Lägg till. Vill du spara alla välj Lägg till alla. Avsluta med OK. 4

5 Specifikationer grammatik För den som är hjälpt av grammatiskt stöd i skrivutvecklingen kan man välja att visa specifikationer för tempus, plural, bestämd form och komparation. Om du vill stänga av eller sätta på en specifikation för ett enstaka ord eller en markerad text kan du högerklicka i ordet och i menyn för att göra dina val. I vissa verktygsfält finns också ikoner för detta. Växla mellan färg och svartvitt Markera texten till de symboler du vill förändra. Klicka på ikonen. Ändra storlek på text och symboler Du kan ändra storlek på text och symboler antingen tillsammans, vilket du gör med ikonerna till höger, eller var för sig. Beroende på vilket verktygsfält du har kommer du att ha tillgång till detta via ikoner. Om inte ikoner visas kan du alltid göra inställningen via menyerna. I menyn Format väljer du Text &Symbolformat för att ställa in textstorlek, teckensnitt och symbolstorlek. Markera texten du vill förändra. 5

6 Vad ska visas i sidopanelen? Du kan välja om symbolväljaren och bildarkivet ska visas i sidopanelen eller inte. Detta gör du i menyn Visa, bocka för eller av alternativen Symbolväljaren och Bildarkivet. Här kan du också välja att ha båda öppna samtidigt genom att välja Visa dubbla paneler. Sätt på/av tal SymWriter innehåller en talsyntes med de svenska rösterna Alva och Oskar. Talsyntesen används för att få en text uppläst eller för att ge feedback när man själv skriver. När man skriver från tangentbordet kan man också få ljudning som extra stöd bokstav för bokstav. Klicka på högtalaren för att få aktuell mening uppläst. Klicka på ikonen igen för att höra nästa mening. Markera ett ord eller en text så läser talsyntesen detta när du klickar på högtalaren. För att få tal samtidigt som du skriver från tangentbord gör du inställningar för detta i menyn Tal. Här väljer du också om du vill ha ljudning, bokstavsnamn, ord och/eller meningar upplästa. Du kan välja ett eller flera av dessa alternativ. F10 - Skriva med enbart text Klicka på ikonen symboler av/på för att skifta mellan textläge och symbolläge. Man kan också använda F10-tangenten. Vill du ändra i en text efteråt, markerar du texten och använder ikonen. Kopiera in text symboler som lässtöd När du klistrar in text från annat håll (mail, hemsida, annat dokument) så kommer SymWriter att automatiskt symbolsätta texten. Om du ställt in programmet i textläge så visas enbart texten, men symbolerna finns i sidopanelen. Tänk på att stänga av talet innan du klistrar in texten (annars tar det lång tid). Sätt sedan på talet igen. 6

7 Använda bilder/ fotografier Bildarkivet I panelen till höger hittar du förutom symbolväljaren också fliken Bilder. Denna flik innehåller bildarkivet, där du har tillgång till Widgitbilder som är en extra bildbas med 1500 bilder och fotografier som kan användas för illustrationer i dina dokument. Via bildarkivet kommer du också enkelt åt de egna bilder du har i datorn. Bilder kan användas dels som illustration på en sida och dels som ersättare för en symbol. Klicka en gång på bilden och dra den till ditt dokument. Vill du använda den för att ersätta en symbol drar du den ovanför texten. Då kommer det upp en liten grå ruta. Klicka i rutan. Vill du ha bilden som en stor bild drar du den utan för texten så att du ser en stor grå ruta. Klicka. Du kan välja att ha bilden till vänster, i mitten eller till höger. Högerklicka på bilden och välj bland alternativen. Egna bilder - fotografier I bildarkivet kan du lika enkelt som du använder Widgitbilder få tillgång till dina egna bilder som finns i datorn eller nätverket. Mina bilder visar som standard de bilder som finns i mappen Mina bilder i Mina dokument. Delade bilder visar som standard de bilder som finns i mappen Delade bilder i Delade dokument. Vill du att dessa knappar ska leda någon annanstans gör man denna inställning i menyn Verktyg/Inställningar under fliken Bildarkiv. För att komma tillbaka till Widgitbilderna klicka på Widgitbilder. Ersätta symbol med fotografi på person Hämta bilden från bildarkivet under fliken Bilder. Eftersom symbolen för namnet innehåller en bokstav som tillägg, kommer detta tillägg att visas även när du har lagt in fotografiet. Om du inte vill ha bokstaven till fotografiet kan du undvika detta genom att stänga av symbolen innan du lägger in fotografiet. 7

8 Att skriva från tavlor i skrivmiljöer I skrivmiljöer kan man skriva med hela ord och/eller symboler genom att med musen eller tryckkontakter välja bilder och ord från skärmtavlor. Det man skriver skickas från tavlan till dokumentet. Öppna en färdig skrivmiljö Det finns många färdiga exempel på skrivmiljöer i SymWriter. Oavsett vilken av startikonerna du väljer i Startfönstret kan du starta skrivmiljöer därifrån. Klicka på Arkiv och Öppna skrivmiljö. Välj den du vill använda och klicka på Öppna. Ändra ord i en befintlig skrivmiljö Gå till menyn Verktyg och välj Växla till redigeringsläge och Bekräfta, eller klicka på Edit-ikonen. Gå till Visa i menyn och markera Tavlor (om det inte kommer upp automatiskt). Till höger finns nu alla tavlorna. Klicka i den du vill ändra. Se till att ikonen redigera text är markerad och klicka i rutan du vill ändra. Sudda bort befintligt ord och skriv in ett nytt. Gå in i menyn Arkiv och Spara skrivmiljö (om du inte vill ha kvar den ursprungliga) eller Spara skrivmiljö som (om du vill ha kvar den ursprungliga och den nya med de ändringar du nyss gjort). Pröva din skrivmiljö genom att klicka på Playikonen. Skapa en skrivmiljö med en tavla utan länkar Utgå från Startfönstret. Välj Skapa Skrivmiljö. Nu öppnas dialogrutan där du väljer var på skärmen du vill placera tavlorna i skrivmiljön. Detta kan ändras senare om du ångrar dig. 1. Klicka på den plattform du vill använda för tavlan. Klicka på OK. Höjden på den skapade plattformen kan ändras genom att du drar med musen i kanten mellan plattformen och dokumentet. 2. Skapa tavlan genom att klicka på ikonen ny tavla. Nu öppnas dialogrutan där du bestämmer hur tavlan ska se ut. På första fliken Layout ställer du in hur många rader och kolumner du vill ha. Klicka på Skapa. Nu kopplas tavlan till muspekaren. Klicka fast tavlan på plattformen. Du kan ändra storlek på tavlan genom att dra fyrkanterna i ramen. Det finns två lägen när man redigerar sin tavla: redigera text (textmarkören) och redigera objekt (pilen). Du växlar genom att klicka på ikonerna. Pilen används för att flytta, ändra storlek, redigera och markera celler eller lägga in funktioner. 8

9 3. Markera och gruppera celler eller dela celler Man kan markera flera celler och göra gemensamma ändringar för dem (byta färg, gruppera, ge alla samma funktion mm). Klicka och dra över cellerna du vill markera eller håll nere Ctrl och klicka i de celler du vill markera. Markera de aktuella cellerna och klicka på ikonen för gruppera eller dela cell. 4. Fyll i innehållet Växla till läget för redigera text (textmarkören) eller F2-tangenten Skriv in de ord du vill ha. Samma funktioner som när du skriver gäller för att byta symbol eller lägga in egna bilder. 5. Spara skrivmiljön Klicka på ikonen Spara skrivmiljö eller gå till menyn Arkiv och välj Spara skrivmiljö. Ge skrivmiljön ett namn och klicka på Spara. I panelerna till höger kan man klicka i om panelerna ska synas i skrivmiljön eller inte. 6. Lägg in funktioner i celler Växla till redigera objekt. Klicka i tavlan. När du är i objektläget ser du att varje cell innehåller några småikoner som visar inställningen för cellen. Pilen betyder att cellen kommer att skicka text/symbol dvs sitt innehåll till dokumentet. När länkikonen är ifylld visar den att cellen används som länk till en annan tavla. Lilla rutan uppe till vänster visar om cellen innehåller Extra funktioner. För att lägga till ett kommando, klicka i den lilla rutan uppe till vänster. Till vänster ser du listan över vilka funktioner du har att välja på. Till höger ser du listan över den eller de funktioner som cellen är inställd för. Önskar du fler funktioner att välja på, klicka på fliken Alla. Markera den funktion du vill ha och klicka på Lägg till. Vill du ta bort funktioner, klicka på aktuell funktion och sedan på det röda krysset. När du har gjort dina val, klicka OK. 7. Annan bakgrundsfärg i celler Om du vill ändra utseendet på tavlan som t ex bakgrundsfärg, cellernas hörn, linjefärg och tjocklek så markerar du den cell/de celler du vill förändra och högerklickar där. Välj sedan Redigera tavlans utseende. Om du vill ändra bakgrundsfärg klicka på färgrutan bredvid bakgrundsknappen och välj den färg du vill ha som bakgrundsfärg. Klicka sedan OK. 8. Prova För att prova klickar du på Play-ikonen för att lämna redigeringsläget och komma in i skrivläget. Radera allt innehåll ur dokumentet när du är färdig, annars sparas det tillsammans med skrivmiljön nästa gång du sparar. Gå tillbaka till redigeringsläget med Edit-ikonen. 9

10 Länka tavlor Man gör alla tavlor först och länkningen i efterhand. 1. Börja på en ny skrivmiljö (se ovan) och fyll starttavlan med innehåll (ord & bilder) 2. Gör ny tavla genom att klicka på ikonen Ny tavla och fyll den med innehåll. Gör så många tavlor du önskar. Om du har gjort en tavla med celler som har funktioner du vill ska finnas även på den nya tavlan kan du markera cellen det gäller, högerklicka och välja Lägg till ny tavla här. Den nya tavlan som skapas har en likadan cell, på samma plats och med samma funktioner. 3. Man kan länka manuellt på olika sätt Klicka i menytavlan. I varje cell ser du den lilla ikonen av en länk. Klicka och dra länken från cellen du ska länka från och till den miniatyrtavlan som ska öppnas när du klickar på cellen. Cellen färgas vilket visar att den innehåller en länk. Länkikonen vid miniatyrtavlan fylls i vilket visar att tavlan är länkad till något. Eller: Klicka i den lilla rutan längst upp till vänster i den cell du vill länka ifrån. Välj funktionen Länka till. Klicka på Lägg till. Under Egenskaper väljer du den tavla cellen ska länka till. Klicka OK. 10

11 Inställningar, verktygsfält, skapa egna startikoner Programinställningar När man använder programmet kan man ändra alla inställningar för symboler, format, tal osv i menyer eller med ikoner i programmet. Vill du göra ändringar av hur programmet ska vara inställt när det startar gör du det från menyn Verktyg och Inställningar. Här finns flikar där du kan bestämma precis hur du vill att programmet ska vara inställt. Man kan inte vara i redigeringsläget när man gör inställningarna, då sparas de bara för den skrivmiljön. Verktygsfält Du kan ändra verktygsfälten genom att gå in i menyn på Visa och Anpassa verktygsfält och startfönster. När du klickar i verktygsgrupperna till vänster, ser du längst till höger vilka ikoner som denna verktygsgrupp innehåller. Här kan man lägga till och ta bort hela verktygsgrupper. Man kan också lägga till eller ta bort ikoner ur varje verktygsgrupp. När du har tagit bort eller lagt till antingen hela verktygsgrupper eller enstaka ikoner klickar du på knappen Spara och spara sedan under ett nytt namn. Skapa ny startikon (som öppnar en skrivmiljö) Gå in på Visa och Anpassa verktygsfält och startfönster. Anpassa verktygsfältet (enligt ovan) och välj sedan Spara som ny startikon. I dialogrutan som kommer upp väljer du namn på startikonen, eventuell bild och vilken skrivmiljö den ska öppna. Gör de inställningar du vill ha i dokumentet som exempelvis talad feedback, text- och symbolformat. Klicka i rutan Använd dokumentets inställningar. Göra länk till skrivbordet Om du vill kunna starta din skrivmiljö direkt från datorns skrivbord utan att först starta SymWriter kan du lägga en länk där. Välj menyn Visa och Anpassa verktygsfält och startfönster. Klicka på Redigera startfönstret. Markera den startikonen du vill lägga på skrivbordet och klicka sedan på ikonen längst ner till höger (Skapa genväg på skrivbordet). Gå tillbaka till startfönstret Oavsett i vilken del av SymWriter du befinner dig, kan du alltid gå tillbaka till startfönstret för att kunna välja en annan startikon. 11

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter SymWriter är ett ordbehandlings- och skrivstödsprogram som kan användas antingen för att skriva från tangentbord, eller för att skriva med hela ord och/eller symboler vilket man

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Vad är SymWriter?...6

Vad är SymWriter?...6 Innehåll Vad är SymWriter?...6 Nya funktioner i version 2...7 Integrerad med SymWriter Online...8 Nya bilder för språkliga begrepp...8 Nytt teckensnitt som standard: FS Me...9 Formatkopiering...9 Spara

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Användarhandbok Fyll i ditt registreringsnummer här. Du kan komma att behöva det i framtiden. När du registrerar ditt program kan du uppge din e-postadress. Du kommer då att få information

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge.

Spelutforskaren lagrar spelstatistik. Markera ett spel för att visa dess CSRDrankning. Spela spel i fönster eller i helskärmsläge. 9 SPEL I Windows 7 är det enkelt att hålla ordning på sina spel. Spelutforskaren ger dig med en enda klickning åtkomst till spel tillverkade för Windows, hjälper dig att ta reda på hur mycket datorkraft

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Vad är SymWriter?...6

Vad är SymWriter?...6 Innehåll Vad är SymWriter?...6 Nya funktioner i version 2...7 Integrerad med Widgit Online...8 Nya bilder för språkliga begrepp...8 Nytt teckensnitt som standard: FS Me...9 Formatkopiering...9 Spara val

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet En av de nya funktionerna i In Print version 2.8 är att det blir möjligt för dig att kostnadsfritt

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin Instruktionerna nedan gäller för Windows 7 och speciellt för skrivande på kurdiska (tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även för andra versioner av Windows). Med hjälp av dessa instruktioner kan

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

IntoWords webb elevdata.se

IntoWords webb elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords webb elevdata.se Innehållsförteckning Överblick över IntoWords Webb 4 Profiler 5 Textfönster 5 Kopiera och Klistra in 6 Öppna 6 Spara 7 Andra tips 7 Uppläsning 8 Läs/Paus och

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Att visa flera filmer i samma film

Att visa flera filmer i samma film Att visa flera filmer i samma film Att visa flera olika scener eller klippbilder i samma ruta kan ibland vara användbart, man kanske vill visa olika personer samtidig i en parallell berättelse eller förstärka

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A.

Guide till LogMeIn. AnyWare. Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs. Du är där med AnyWare! SE1311 LogMeIn Guide ALAG-UK/A. Guide till LogMeIn Så genomför du de praktiska övningarna på din AnyWare -kurs SE1311 LogMeIn Guide AnyWare TM ALAG-UK/A.1/308/ LearningTree.se +46 8-506 668 00 Instruktioner för att använda din virtuella

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1)

MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) MANUAL FÖR NORSTEDTS BYRÅ (1.1) 1 Ord och begrepp i Byrå... 5 Snabbkommandon... 5 Lägga upp en ny klient... 6 Räkenskapsår... 6 Skapa ett nytt räkenskapsår 6 Ta bort ett räkenskapsår 7 Förkorta och förlänga

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager

Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager Användarhandbok för Communicate: Wordlist Manager Sidan 1 Innehåll 1. Vad är Communicate: Wordlist Manager? 3 2. Vad är en ordlista? 5 2-1. Olika typer av ordlistor 5 3. Översikt av Wordlist Manager 6

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer