SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel"

Transkript

1 SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

2 Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar sig främst till brukaren själv som ett skrivhjälpmedel. För att göra papperskartor och andra typer av material som främst skrivs ut så rekommenderas Communicate: InPrint från samma leverantör som SymWriter. I första hand handlar programmet om att ge symbolstöd för elever som ska börja eller har börjat knäcka bokstavskoden. Med programmet kan man importera texter från andra källor som exempelvis Internet som automatiskt symbolsätts av SymWriter men också skriva texter själv. Antingen direkt från tangentbordet eller också med stöd av en kommunikationskarta som innehåller ord, delar av meningar eller hela meningar. Startfönstret När du startar SymWriter hamnar du i startfönstret. Här finns från början åtta olika knappar men du kan själv anpassa skrivmiljöer till enskilda personer och lägga till dem i startfönstret så att man redan från startfönstret själv kan välja rätt och komma rakt in i en specialanpassad skrivmiljö. Den övre raden innehåller fyra startikoner som alla leder in till ett tomt dokument men med olika många funktioner synliga. Klickar man på knappen längst till vänster så innehåller verktygsfältet nästan inga funktioner medan knappen längst till höger aktiverar nästan samtliga funktioner i verktygsfältet. Som stödperson kan du alltid nå alla funktioner genom att gå in i de olika menyerna, ikonerna på startfältet begränsar endast vilka ikoner som är synliga i just verktygsfältet. I denna lathund kommer vi att använda oss av de två knapparna nere till vänster; Skriva dokument samt Skapa skrivmiljö. Skriva dokument Genom att välja knappen Skriva dokument så hamnar du också i ett tomt dokument men med skillnaden att programmets samtliga funktioner finns tillgängliga. Denna knapp är alltså främst tänkt för dig som stödperson. När du väl valt en av knapparna på startfältet så kommer du in i ett tomt dokument och i vårt fall så ser du ett tämligen välfyllt verktygsfält högst upp i fönstret. Härifrån är det fritt fram att börja skriva på och egentligen är det inte så mycket mer som du behöver göra för att det ska flyta på. Efterhand som du skriver så kommer du att se olika symboler som dyker upp ovanför orden. Så fort du trycker mellanslag så börjar SymWriter leta symboler som matchar ordet och väljer den symbol som du senast använde. Om du aldrig skrivit ordet innan så används den symbol som SymWriter hittar först. 1

3 Denna funktion med att automatiskt para ihop ord med en bild eller symbol kallas för Smart symbolisering. Om du inte vill använda dig av den går den att stänga av under Textmenyn. Smart symbolisering Med hjälp av denna funktion kan SymWriter leta efter olika ledtrådar i meningsbyggnad för att försöka förutse vilket ord du menar i de fall då ett ord kan betyda flera olika saker. Ta t.ex. meningen Jag såg en såg. Ordet såg kan betyda både dåtidsformen av verbet se men också verktyget såg. I bildbasen finns både en symbol för verbet och för substantivet men vilket visas? Om du bara skriver ordet såg så väljer SymWriter den symbol som du valde senast du skrev ordet eller, om du aldrig använt ordet tidigare, den symbol som hittas först. Men om du skriver meningen Jag såg en såg så vet SymWriter med hjälp av smart symbolisering att första gången ordet dyker upp så är det verbet och andra gången är det substantivet. Programmet använder sig av en mängd olika grammatiska regler för det svenska språket som vi i dagligt tal inte är medvetna om att vi använder. Bildbasen Widgit De symboler som dyker upp kommer från en bildbas som heter Widgit. Tidigare hette den Widgit Läs och skriv och innan dess hette den Widgit Rebus men nu heter den bara Widgit. Bilderna är speciellt framtagna för att vara ett stöd vid läs- och skrivinlärning och har en del funktioner med just detta syfte. Dessa funktioner kallas specifikationer och vi kommer till dessa lite längre ner. Bildbasens symboler kan både ses som självständiga men även i ett större sammanhang. Bilden för lärare är en bild på en vuxen person och skolan är en bild på en lärare innesluten i ett hus. Lärare + hus = skola. Kan man redan de olika komponenterna som olika symboler kan brytas ned i kan man lätt förstå hur olika ord som bok och bibliotek och bibliotekarie hör ihop men även om det är den första symbolen man någonsin ser ur Widgit så kan man förstå vad som menas. Specifikationer Widgit innehåller en mängd finesser för att illustrera mindre nyanser i vårt språkbruk. Alla fyra typerna av specifikationer kan aktiveras/avaktiveras i verktygsfältet eller menyn Symboler. Plural. SymWriter ger dig möjlighet att markera plural kring ett ord med hjälp av två små plustecken som visas i symbolens ena hörn. Vissa ord har även en konkret plural-form som innebär att bilden i sig består av flera stycken objekt. Inte alla substantiv har denna funktion och den är främst till för att träna en 2

4 övergång till den mer abstrakta formen av en bild men med plustecken. Detta i sin tur är tänkt att leda till en analog förståelse kring pluraländelser för själva ordbilden. Bestämd form. För att markera att man syftar på ett specifikt objekt så kan SymWriter markera med en liten pil pekandes mot symbolen att det är bestämd form. Tempus. För att markera olika tidsformer för ett verb använder SymWriter en liten pil som pekar till vänster ovanför symbolen för att markera dåtid. Komparerade adjektiv. Med hjälp av ett eller två utropstecken visar SymWriter att ett adjektiv är en starkare eller den starkaste formen av komparation. Byta symbol (F9) Det är inte alltid som det blir rätt symbol, den smarta symboliseringen prickar ofta rätt men i meningen Här ligger en mask så finns det inget sätt för SymWriter att veta om vi menar en mask som kryper i jorden eller som man har på sig när man klär ut sig. Man måste välja själv. Detta gör man genom att antingen stega sig igenom alternativen med F9 på tangentbordet eller genom att klicka med musen på de olika alternativen som visas ute i Symbolväljaren ute till höger i bild. SymWriter kommer att minnas vilken symbol man väljer så att nästa gång man skriver samma ord i samma dokument så kommer den symbolen att komma upp som förvald. Skapa nya ord/symboler (F11) Förr eller senare så kommer du att stöta på ett ord som inte finns i symbolbasen eller att du vill använda en specifik symbol men kalla den något annat. Ett exempel kan vara egennamn eller väldigt specifika ord. Låt oss ta två exempel. Jag gick på promenad med Ruffe. Ruffe är en hund och då vill jag att symbolen för hund ska dyka upp när jag skriver Ruffe. Jag kan också använda ett foto på honom men det kommer vi till senare. Vi drack Fanta. Fanta finns inte men däremot finns en symbol för apelsinläsk. Jag vill att apelsinläsk-symbolen ska dyka upp när jag skriver Fanta. Gör så här; 1. Skriv först ett ord så att du får fram den symbol du vill ha (alltså i våra exempel hund eller apelsinläsk). 2. Markera hela order du just skrev. 3. Tryck F11 eller klicka på Fido -ikonen. 4. Skriv in det ord som du vill lägga till (d.v.s. Ruffe resp. Fanta). 3

5 5. Tryck slutligen på pil höger på tangentbordet. Nu kan du skriva Ruffe och får då en symbol för en hund som dyker upp. Skriver du Fanta så ser du en gul läskburk. Glöm inte att bilden inte hämtas fram ur bildbasen förrän du trycker mellanslag på tangentbordet. Det man hela tiden måste komma ihåg är att om man inte sparar dessa nya ord i en ordlista så försvinner de när man stänger programmet. Om man planerar använda ordet även i framtiden så bör man alltså ha som vana att innan man stänger programmet, spara sin ordlista. Hur man gör detta kommer senare. Enbart text, inga bilder En av de vickigaste finesserna med SymWriter är just att komplettera texten som du skriver med olika symboler eller bilder men det finns trots allt tillfällen när man vill kunna stänga av denna funktion och då kan man antingen använda F10 eller klicka på ikonen i verktygsfältet. Ikonen är dock en aningen lurig eftersom den byter utseende beroende på om bilder är avstängt eller ej. Om man tycker på F10 eller klickar på ikonen så aktiverar man funktionen i det ord man skriver just nu och resten av dokumentet. Vill man aktivera den för specifika delar eller hela dokumentet så markerar man de ord som man vill ta bort symbolerna för och trycker på F10. Detta kan t.ex. vara användbart då elever använt symbolstödet för att skriva en text men vill sedan kunna skriva ut den och lämna in den utan symboler, precis som alla sina klasskompisar. Innan man skriver ut dokumentet markerar man då hela dokumentet och tycker sedan på F10 så ser dokumentet ut som vilket Word-dokument som helst. Vill man ha tillbaka symbolerna trycker man bara på F10 igen. Ersätta symbol med foto Ibland kan det vara tydligare att kunna ha ett digitalfoto som man tagit med sin digitalkamera istället för en symbol och detta är inte alls svårt. Oavsett om bilden kommer från en digitalkamera eller Internet så placerar man bilden någonstans där den är lätt att hitta, exempelvis Mina bilder under Mina dokument. Därefter klickar man på Bild-fliken vid Symbolväljaren och ser till så att Ersätt symbol med bild är markerad med en röd ram. Bläddra dig fram till rätt katalog i rutan nedan, klicka en gång på bilden (en liten miniatyr av bilden dyker upp tillsammans med muspekaren) och klicka sedan på symbolen som ska ersättas. Infoga illustration För att göra en text lite mer läsvänlig men också för att ytterliggare stödja skrivprocessen så kan man infoga en bild i dokumentet och detta gör man välja en bild från Bildarkivet, en speciell flik som sitter precis bredvid Symbolväljaren och heter Bild. Se till så att Infoga bild i dokumentet är markerat med den röda ramen och inte Ersätt en symbol. Klicka dig 4

6 fram till rätt katalog (eller använd genvägarna längst ner som går direkt till datorns Mina bilder-mapp). Själva bilden infogar du enkelt genom att klicka på bilden en gång (du får en liten miniatyr av bilden som följer med muspekaren) och sedan klickar du någonstans i dokumentet för att infoga bilden. Du kan justera figursättningen i verktygsfältet eller under resp. meny. Man kan också välja att dra-och-släppa en bild från ett annat program, från datorns skrivbord eller från en hemsida som är öppen i en webbläsare. Dra-och-släpp-principen är en funktion som egentligen ligger i Windows och fungerar i de flesta program, det innebär att man klickar med vänster musknapp på den bild man vill kopiera, håller nere musknappen och drar bilden dit man vill ha den. Därefter släpper man musknappen och då kopieras bilden dit. Ändra färg Många av de symboler som finns i Widgit för att symbolisera exempelvis känslor är olika typer av ansikte. Dessa ansikten har en speciell egenskap som innebär att man kan ställa in vilken hudfärg som ska visas. Tycker man att det underlättar och gör bilderna mer överskådliga så finns det också möjlighet att gör a bilderna svart/vita genom att klicka på ikonen i verktygsfältet eller välja bort detta under menyn Symboler. En tredje funktion kring färgval är antagligen den som används mest. Genom att klicka på paletten så får man upp ett fönster där man kan ersätta olika färger i en bild. Klicka i bilden så får du upp en liten färgkarta som du kan välja en ny färg från. Skulle ingen av de färger som visas vara rätt så kan du klicka på rutan med tre punkter så öppnas en systemkarta där du kan välja exakt vilken färg du vill. Spara i ordlista Det är viktigt att man kommer ihåg att spara in sina nya ord i en ordlista och detta gör man under menyvalet Symboler och därefter Ordlistor. Klicka på Spara ändringar till ordlista. Ett nytt fönster öppnas som visar de olika ordlistor som finns tillgängliga. Användarordlista är en ordlista som är specifik för just den person som är inloggad i Windows just nu. Man kan inte ändra till någon annans användarordlista utan måste då logga ut ur Windows och låta den andre personen logga in. Ord som sparas i en användarordlista kan alltså inte användas av andra. Ämnesordlista är en ordlista som alla kan använda sig av (men de måste kryssa för detta under inställningen Välj ordlista) och som kan gälla t.ex. ett visst ämne i skolan eller en specifik händelse som man ska skriva om och som flera personer ska jobba med. Till vänster ser du en lista med alla ord som tillkommit och som ännu inte finns sparade i någon ordlista. Du börjar med att markera ett ord och sedan en ordlista som du vill lägga ordet i. Sedan klickar du på Lägg till och då försvinner ordet från listan till vänster (det 5

7 räknas som instoppat i en ordlista). Vill du att alla nya ord ska hamna i samma ordlista räcker det med att välja en ordlista och sedan klicka på Lägg till alla. Skapa skrivmiljö En skrivmiljö är ett dokument med en färdig mall där man kan klicka på färdiga ord/meningar och på så vis skriva själv även om man inte kan bokstäverna. 1. Klicka på Skapa skrivmiljö 2. Klicka på ett område där du vill skapa din skrivtavla/skrivmiljö 3. Lägg till en ny tavla I startfönstret väljer du Skapa skrivmiljö. Då öppnas ett nytt dokument och ett speciellt fönster med en flik som heter Plattformar. En plattform är ett område längs en av de fyra kanterna som man kan fylla med knappar/celler. Välj var du vill ha plattformar, du måste välja minst en (fler än två riskerar att blir ganska rörigt). Klicka på t.ex. den som sitter i nedre halvan av fönstret och där efter Fortsätt. Nu får du ett tomt dokument fast med en stor mörkblå yta på. Denna yta ska vi nu fylla med celler som man kan klicka på. Klicka på knappen som heter Ny tavla uppe i verktygsfältet. Du skapar nu ett rutnät och måste ange hur många kolumner resp. rader som rutnätet ska innehålla. Under fliken Utseende kan du även göra ändringar för vilka färger som cellerna ska ha. Du har hela tiden tillgång till en förhandsvisning. Klicka på Skapa så försvinner rutan och en liten bild av det nya rutnätet (som programmet alltså kallar för en tavla) dyker upp tillsammans med muspekaren. Klicka någonstans i det mörkblåa området för att placera ut tavlan och justera eventuellt rutnätet/tavlan genom att dra i de blåa fyrkanter som finns längs kanten. Nu ska vi börja redigera dokumentet och det finns tre extra viktiga ikoner för detta. Pilen används för att ändra cellers funktion, textmarkören (strecket som ser ut som ett stort I) används för att lägga till text och därmed också symboler i en ruta och den gröna knappen går ut ur redigeringsläge. För att komma tillbaka till redigeringsläge så klickar du på den röda cirkel som ersatt den gröna, då hoppar du automatiskt tillbaka till redigeringsläge. För att lägga till en symbol i en tom ruta så klicka du på textmarkören (Redigera text) och sedan på en cell. Skriv valfritt ord eller mening och glöm inte trycka mellanslag (om du inte trycker mellanslag så dyker det inte upp någon symbol). Länk mellan sidor För att få en tavla att hoppa till en annan tavla (få den att bli en länk) så måste du vara i redigeringsläge. Se till så att pilen är markerad, inte markören. Se till så att inga celler är markerade (om du inte vill att de automatiskt ska infogas i en nya tavlan). När cellen är markerad får den en lite mörkare färg av programmet. Håll nu nere Ctrl-knappen på tangentbordet och dubbelklicka snabbt på den cell som du vill ska bli en länk. En ny tavla skapas nu som du kan fortsätta fylla i. 6

8 För att ändra utseende på en cell ser du till att cellen är markerad. Därefter högerklickar du på cellen och väljer Tavlans utseende i den menyn som kommer upp. För att redigera cellens olika funktioner (t.ex. hur den länkar, vad den skriver till dokumentet, auditiv feedback etc.) så gör du samma sak men väljer Redigera funktioner för den markerade cellen. När du är färdig med dina tavlor väljer du Spara skrivmiljö som och sparar skrivmiljön. Spara gärna i den katalog som SymWriter redan föreslår så hittar du skrivmiljön lättare när du ska öppna den. Ett exempel på skrivmiljö Som ett exempel visas nedan hur du enkelt skapar en skrivmiljö med olika sidor och hur de länkar mellan varandra. Innan man börjar jobba med att länka eller ens skapa sina olika tavlor är det bra om man enkelt ritar upp dem på ett papper och drar streck mellan dem hur man vill att de ska länka. Detta kommer vara till stor hjälp när man senare väl sitter där framför datorn och ska skapa själva skrivmiljön. I vårt exempel ska vi skapa en skrivmiljö som handlar om när jag var på utflykt och ska skriva om vad jag gjort. Som alltid börjar jag med papper och penna och skissar upp hur jag tänker att den ska se ut på ett ungefär med olika kategorier. Startsida känslor hur jag åkte dit detta såg jag vad jag fikade Nu har vi en idéskiss på hur vi vill att det ska se ut. Först nu sätter vi oss framför SymWriter och skapar en ny skrivmiljö. 7

9 Vi börjar med att starta Symwriter och klicka på Skapa skrivmiljö på startsidan. Rutan till höger dyker nu upp och vi väljer att klicka i den under av de fyra plattformarna för att markera att vi vill ha vår skrivmiljö i den nedre delen av skärmen. När den är markerad och mörkblå väljer vi Fortsätt. Nu kommer vi in i SymWriter och har en tom plattform längst ner. Dags att fylla den med innehåll. Vi börjar med att skapa vår första tavla. Varje tavla är en uppsättning knappar/rutor/celler. Du kan nu se en ny panel längst till höger i bild som visar de olika tavlor du jobbar med. Den heter Tavelöversikt. Om du inte kan se de, klicka på Visa uppe i menyn och välj Tavelöversikt om det finns ett rött streck över den. När du klickar här dyker tavelöversikten upp till höger. För att skapa vår första tavla väljer vi antingen ikonen för Ny tavla i verktygsfältet eller menyvalet Skrivmiljö och letar där upp alternativet Ny tavla. Vi får nu möjlighet att ange hur många kolumner och rader den nya tavlan ska vara. För att tavlan ska passa så bra som möjligt i vår plattform väljer vi en låg och bred variant. Vi anger fler kolumner än rader och klickar på Skapa. 8

10 Dubbelklicka här och lägg till ett namn på varje platta du skapar. Det gröna huset betyder att skrivmiljön startar på denna tavla. Nu har vi allt på plats och det är dags att fylla cellerna på första sidan. Tänk på att använda rätt verktyg. När du ska lägga till text och symboler är det alltid samma verktyg: Klicka i ruta efter ruta och fyll dem med de olika kategorierna som vi tog fram i vår idéskiss. Alla dessa rutor kommer att länka till en undersida men innan vi skapar själva länken (strecken i vår idéskiss) så måste vi skapa undersidorna. 9

11 För att skapa undersidorna upprepar du proceduren med Ny tavla igen och skapar en ny tavla. När du nu ska klicka var du vill ha den nya tavlan, klickar du ovanpå den gamla (den som nu heter Start). Ute till höger, i tavelöversikten, kan du se din nya tavla. Döp dem efterhand som du lägger till nya. Skapa en ny tavla som du döper till åkte och fyll dem med olika alternativ kring hur ni tog er till utflykten. Tänk på att inte censurera utan ta med olika alternativ som personen som ska använda skrivmiljön kan tänkas vilja säga och inte bara det som personen bör säga. Dags att skapa själva länken mellan de två sidorna. Vi ska göra två olika typer av länkar; 1. En länk som leder från start-sidan till åkte-sidan när jag klickar på Jag åkte 2. En länk i alla cellerna på åkte-sidan tillbaka till start-sidan. 3. Till vår hjälp har vi Länkverktyget nere i det högra hörnet. Med dess hjälp skapar vi snabbt en länk genom tre enkla steg; 1. Klicka på själva länkverktyget 2. Klicka på cellen som ska länka 3. Klicka slutligen på den tavla som cellen ska länka till. 10

12 I vårt fall blir dessa tre steg; En grön pil visar tydligt hur länken kommer att gå från en speciell cell till en särskild tavla. Det spelar ingen som helst roll var i tavlan du klickar (i vårt fall är det tavlan åkte som gäller). Efter att du skapat länken kommer rutan du skapade länken i att byta färg. Standard är grön men du kan relativt enkelt ändra vilken färg som ska indikera att cellen har en länk. Skapa nu en länk från alla cellerna i tavlan åkte tillbaka till start-sidan så att man kommer tillbaka oavsett vad man väljer. Skapa och länka fler sidor/tavlor till jag åt, jag såg och jag tycker. 11

13 Skapa användarprofil När man startar SymWriter hamnar man som bekant i Startfönstret som vi gick igenom precis i början. Förutom de åtta knappar som finns där från början (och som inte går att ta bort) så kan man lägga till speciella knappar med egen text och bild som genvägar till en speciell skrivmiljö och ett anpassat verktygsfält. Det kan vara så att varje elev har sitt eget verktygsfält och skrivmiljö eller, om det bara är en person som använder SymWriter på just den datorn, olika knappar för olika skrivmiljöer. Välj att gå in under Visa och klicka på Anpassa verktygsfält. Den röda ramen på verktygsfältet ger dig en förhandsvisning av hur det kommer att se ut när du klickar OK. Lägg till och ta bort ikoner tills du bara har med de som brukaren kommer att ha nytta av. Ställ även in ikonstorleken. När du känner att du är klar väljer du Spara verktygsfält och döper ditt verktygsfält. Nu klickar du på fliken Startfönstret för att skapa en knapp i själva startfönstret. 12

14 Börja med att välja ett verktygsfält, gjorde du rätt i förra steget när du sparade ditt verktygsfält så finns ditt verktygsfält med i den lista som du öppnar i Välj ett verktygsfält. Där efter skriver du en text undertill som t.ex. Kalle på utflykt eller bara Lisa. Välj en bild som ska visas på startknappen genom att klicka på den gula mappen undertill. Fjärde och sista inställningen är att välja en skrivmiljö och det gör du genom att klicka på den andra gula mappen som låter dig välja en sparad skrivmiljö. Avsluta med att klicka på Lägg till så kan du se i förhandsgranskningen hur den nya ikonen dyker upp. 13

15 Talsyntesen I SymWriter finns den svenska rösten Alva men vill man ha en svensk röst fungerar t.ex. ViTal och rösten Erik utmärkt till SymWriter. Med SymWriter inbyggda talsyntes finns möjligheten att få både hela meningen, de enskilda orden och ända ner på bokstavsnivå uppläst. Dessa funktioner kan självklart kombineras och är inte ömsesidigt uteslutande. Du kan när som helst få texten uppläst genom att trycka F6. Vill du helt stänga av talsyntesen (till exempel om du använder en extern talsyntes) så väljer du Tal av under Tal av/på. Genom att klicka på Tala ord resp. Tala mening så sätter du på alt. stänger av dessa två funktioner. Om funktionen är aktiverad så har ikonen en liten svart ram runt sig i själva menyn. Tala ord innebär att talsyntesen läser upp ordet så fort du trycker mellanslag och på samma sätt läser Tala mening upp hela meningen så fort du skriver en punkt. Talsyntesen kan också hjälpa till att ljuda bokstäverna medan de skrivs genom att välja ett alternativ under Tala bokstav. 14

16 Rättstavning Den smarta symboliseringen kommer också till hjälp när det gäller rättstavning i SymWriter. De flesta ordbehandlare har idag en inbyggd rättstavningsfunktion men om man inte behärskar stavning fullt ut så spelar det ingen roll eftersom man inte kan bilda sig en uppfattning om vilket ord som är det rätta av att bara se ordbilderna. SymWriters rättstavning har ungefär samma utseende som andra program och ett felstavat ord blir markerat med rött, precis som i andra ordbehandlare. Högerklickar man på ett felstavat ord så får man upp en lista på förslag på närbesläktade ord men SymWriter kompletterar dessa förslag med symboler. Detta gör att man med ledning av symbolerna kan sluta sig till vilken bild, och därmed vilket ord, man försökte använda. Förutom möjligheten att högerklicka finns också den vanliga rättstavningen som ord för ord, går igenom hela dokumentet. Här finns flera andra finesser som inte finns i den mer nedbantade versionen som är tillgänglig med högerklickningen. Även här får man stöd med smart symbolisering kring de förslag som datorn ger men man kan också pröva att sätta in ordet och lyssna på meningen för att avgöra om det blev rätt. Skulle det inte låta rätt, väljer man helt enkelt Ångra och prövar ett annat ord från listan. När man är nöjd klickar man på Nästa ord och rättstavningen hoppar då vidare till nästa rödmarkerade ord. 15

17 Mina anteckningar

18 Habilitering & Hjälpmedel DAHJM Dataresurscenter Sofiavägen 2 D Lund Tfn: Habilitering & Hjälpmedel

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter SymWriter är ett ordbehandlings- och skrivstödsprogram som kan användas antingen för att skriva från tangentbord, eller för att skriva med hela ord och/eller symboler vilket man

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge

Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum. Inledning. Layout ej inloggat läge Introduktion till Blästadsgatans diskussionsforum Inledning Som en del av vår webbplats, blastadsgatan.se, finns ett diskussionsforum. Tanken med forumet är att det ska fungera som en diskussionsplats

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin Instruktionerna nedan gäller för Windows 7 och speciellt för skrivande på kurdiska (tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även för andra versioner av Windows). Med hjälp av dessa instruktioner kan

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8

Grim. Några förslag på hur du kan använda Grim. Version 0.8 Grim Några förslag på hur du kan använda Grim Ingrid Skeppstedt Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk Lärarhögskolan Stockholm Ola Knutsson IPlab Skolan för datavetenskap och kommunikation,

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder, går

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument

SymWriter 2 Komma igång med symboldokument SymWriter 2 Komma igång med symboldokument Den här övningen är en introduktion till de vanligaste funktionerna man använder när man skriver ett dokument i SymWriter 2 Övningen tar högst 20 minuter att

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem.

När appen startar så gör den det på en särskild sida som du bestämt ska vara Hem-sida. Du kan ändra det under Inställningar och Spara sida som Hem. Chatable Denna snabbguide går igenom det du behöver kunna för att komma igång med appen Chatable. För dig som fått appen som ett förskrivet hjälpmedel från Region Skåne finns möjlighet att få vidare utbildning

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar

Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar 1 (7) 2014-04-01 Guide till Lidingö stads app (Netpublicator) för digitala nämndhandlingar Det här är en guide till de olika funktionerna i Netpublicator. I appen Netpublicator finns en mer ingående lathund

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer