InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel"

Transkript

1 InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel

2 Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan enkelt sätta samman text och bilder till kommunikationskartor, tidningar, manualer eller annat du skriver ut. För att programmet skall kunna användas effektivt, krävs att du har tillgång till en skrivare, helst en färgsrkivare. Med programmet följer en symbolbas som heter Widgit och innehåller över symboler med möjlighet att lägga till egna bilder/symboler. De bifogade symbolerna är både i färg och i svartvitt. Det finns också rena färgbilder i programmet och dessa kan användas som illustration eller som bakgrund. Principen i programmet är att du arbetar med olika rutor med text och/eller symboler som du placerar på sidorna och fyller med text. När du skriver med symboler tänk då på att; helst inte använda mer än åtta symboler per mening inte göra längre meningar än en rad tydligt avgränsa meningarna, gärna med ramar, rutor eller streck tänka på vilka ord i meningen som bär mest betydelse pronomen (han/hon/den/det etc.) bör bytas ut mot en symbol för det som de syftar på dubbelkolla betydelsen på den symbol som kommer upp så att den motsvarar ordets avsedda betydelse i meningen försöka läsa meningen efteråt genom att hålla för texten och se om innehållet går fram Mindre bra Bättre (vissa symboler bortplockade, Jag symboliseras med ett foto, den visar tydligt att det är bilen som ordet hänvisar till) Sida 1/15

3 Menyer och verktygsfält Det första du ser är ett tomt papper men ett antal verktygsfält runt. Du har ingen markör som väntar på att du ska börja mata in text, InPrint är inte ett ordbehandlingsprogram utan ett layoutprogram. Överst finns de vanligaste verktygen; öppna, spara, redigera, färg och talsyntesen. Vid vänsterkanten finns verktyg för att skapa och justera olika element d.v.s textrutor och bilder. Längst ner i bild finns verktyg för att byta sida, skapa nya sidor och zooma ut och in. Till höger finns verktyg som styr textens storlek och utseende samt vilken symbol som ska användas. Under namnlisten finns ett antal menyer. Härifrån når du alla de olika kommandon som finns i programmet. Under menyerna hittar du ett antal verktygsknappar. Dessa är egentligen genvägar till vissa kommandon du hittar i menyerna. De är framdragna för att du enkelt och snabbt skall kunna utföra vissa kommandon Sida 2/15

4 Till vänster hittar du två programknappar med gul bakgrund. Den översta, Skapa använder du då du vill skriva och/eller lägga till objekt. Knappen Justera använder du då du vill flytta symboler, text och bilder. Lägg märke till att sidan byter skepnad beroende på vilken av knapparna du aktiverar. Text & symbol i sluten ram. Texten anpassar sig efter ramen. Text i sluten ram. Texten anpassar sig efter ramen. Text & symbol i öppen ram. Ramen anpassar sig efter texten. Text i öppen ram. Ramen anpassar sig efter texten. Skapar en pratbubbla som en ram. Anpassar textens storlek till ramen. Bildarkivet. Här kan du koppla ett ord till en ny symbol, antingen som du fixat själv eller som redan finns i bildbasen fast förknippat med ett annat ord. När det gäller bilder kan de infogas på två olika sätt; som en symbol för ett ord eller som en fristående illustration. Använder du bildarkivet i Skapa-läge så blir det en symbolisering, lägger du till bilden i Justera-läget blir det en fristående illustration Sida 3/15

5 Skapa en ram När man startar programmet börjar man alltid med ett tomt dokument redo för att skapa nya ramar. Välj den typ av ram som du vill använda till vänster (med eller utan symboler samt öppen eller låst ram). Klicka på någon av de fyra rut-ikonerna, denna blir då gul. För muspekaren till pappret och klicka och håll nere vänster musknapp. Dra en fyrkant där du vill ha din ram och släpp musknappen. En ram av den valda sorten skapas med en blinkande markör. Nu kan du skriva din text. Valde du en ram med symbolisering kommer symbolerna automatiskt. Lägg märke till att symbolen kommer fram då du lägger till ett mellanslag. När du klickar utanför ramen kommer den att avmarkeras och du ser direkt hur sidan kommer att se ut då den skrivs ut. Flytta eller radera en ram Om du vill ändra storlek, flytta eller radera en ram byter du läger från Skapa till Justera. Klicka på Justera. Klicka på en ram för att markera den. Du ser att det är marerad eftersom den får åtta blå fyrkanter runt kanterna och hörnen. För att radera ramen klickar du Delete på tangentbordet. För att flytta ramen klickar du och håller nere vänster musknapp någonstans i ramen. När du rör muspekaren kommer ramen att följa med tills du släpper musknappen. För att ändra storlek klickar du med vänster musknapp på en av de åtta blå punkterna och håller nere musknappen. Dra till ösnkad storlek (större eller mindre) och släpp därefter musknappen Sida 4/15

6 Välja symbol Under tiden du skriver en text visas eventuella symboler för ordet så fort du trycker mellanslag. Om du inte är nöjd med den symbol som visas kan du enkelt byta. Nere till vänster visas alla alternativ för det aktuella ordet. Ibland finns det mer än ett alternativ och då kan du välja mellan dem genom att klicka på det alternativ du föredrar. Du kan välja att inte få ett ord symboliserat alls genom att klicka på ikonen i nedre högra hörnet. Då du har möjlighet att välja vilken symbol som skall representera ordet, hittar du alternativen i rutan nere till höger. Om du vill byta symbol, klicka på den du önskar byta till så kommer nuvarande symbol att bytas ut i texten. Du kan klicka på en symbol med musen eller växla mellan symbolerna med kortkommandot F9. Ibland finns flera symboler och då kan det vara viktigt att kontrollera att man valt den symbol som passar bäst för tillfället. För vissa ord finns ingen symbol alls, eller någon symbol man är nöjd med. Eftersom inte alla ord alltid måste symboliseras är detta inte automatiskt ett problem. Om det skulle vara ett ord som är meningsbärande måste man dock åtgärda genom att komplettera ordlistan med en symbol för ordet Sida 5/15

7 Symbolisera ett ord med en ny bild I programmet finns ett stort antal bilder och symboler i bildbasen Widgit. Bildbasen innehåller både konkreta ord som hus, bil och skola men även symboler för mer abstrakta ord, bilder på platser, yrken, skolämnen os.v. Du kommer ganska fort att stöta på ord som saknar bilder eller ord som symboliseras med en bild som du inte tycker är bra. Du har då två alternativ som vi ska gå igenom nedan; välja en annan symbol från Widgit-bildbasen eller välja en helt egen bild som du t.ex. hämtat från Internet. Till höger i programfönstret hittar du bildarkivet. När du klickar på denna öppnas ett fönster till höger i programmet där du kan välja nya bilder. Principen är följande; - öppna bildarkivet - välj flik i ovankanten; Bilder om det är en bild som du själv hämtat eller Från ordlista om det är en symbol som finns i Widgit-bildbasen. - Sök eller klicka dig fram till rätt bild. - Klicka en gång på bilden/symbolen. Inte hålla inne, inte dubbelklicka. Ett klick med vänster musknapp, en gång. - Klicka på ordet ute i texten som du vill koppla ihop symbolen med. Du måste alltså först ha skrivit själva ordet ute i dokumentet så att du har något att klicka på med bilden. Fliken Bilder använder du för att hämta en bild som du har på din hårddisk. Du kan komma åt vilken katalog som helst men enklast är att spara alla de bilder du vill plocka in i Mina bilder eftersom det är hit du kommer när du klickar på knappen Bilder A i nedankant. Knappen Widgit-bilder ledet inte till själva bildbasen utan enbart lite bakgrundsbilder. Från Ordlista Skriv in ett sökord och klicka på Sök. Om det finns en bild som heter så, får du fram den och kan klicka in den i ditt dokument Sida 6/15

8 Navigeringsverktyg Knapparna i fönstrets nedre del hjälper dig med att navigera mellan dina olika sidor. Här hoppar du till början och till slutet, en sida fram och tillbaka och bläddrar eller skriver in sidnummer du önskar gå till. Du kan även zooma upp eller ner dina sidor samt anpassa sidan till ditt fönster. Knapparna till höger, infogar eller tar bort sidor. Teckensnitt I fönstrets högerkant hittar du inställningsmöjligheterna för teckensnitt. Detta förutsätter att du står i Skapa-läge. Teckensnitt Textens storlek Växla mellan text och symbolläge Symbolens storlek Fetstil, kursivt, understruket eller skuggat. Textens färg Symbolens färg Centrerar text & symbol Centrerar text & symbol i höjdled Om det finns flera symboler att välja mellan väljer du här. Ingen symbol till ordet Sida 7/15

9 Autoanpassa innehåll Det finns möjlighet att justera text- och bildstorlek exakt som du vill ha det. Ibland vill man dock bara att det ska se snyggt ut, man är inte intresserad av exakt hur många punkter symbolen och texten är. Genom att klicka på Autoanpassa innehåll så räknar InPrint själv ut bästa storleken och anpassar detta. Knappen används ofta tillsammas med centrera -knapparna (ute till höger i Skapa-läge). Pratbubbla Pratbubblor kan vara effektiva att använda. De kan användas för att skapa underlag för seriesamtal, sociala berättelser samt olika typer av inlärningsmaterial. Man kan få symboler till texten i en pratbubbla men den dyker inte upp automatiskt, du måste klicka på varje ord och välja symbolen som ska visas. När du väljer att infoga en pratbubbla kan du välja mellan prat, tanke, POW samt välja åt vilket håll pratpilen skall riktas Sida 8/15

10 Infoga en bakgrund och bilder Det finns två olika sätt att infoga en bild; som en illustration eller som en symbolisering. På sidan 6 visas hur du använder en bild för att symbolisera ett ord, knyta själva bilden till ett specifikt ord. Du kan även använda både Widgit-bilderna såväl som dina egna foto eller bilder från Internet som illustrationer, bilder som inte är kopplad till text utan kan läggas var som helst, hur som helst på pappret. Allra enklast är detta att göra i Justera-läge. Klicka på Justera uppe till vänster (bakgrunden blir grön). Nu kan du se bildarkivet till höger men denna gång kommer bilderna du klickar in, inte att lägga sig som symboler utan flyta fritt. De fungerar som illustrationer och är inte knutna till något ord eller ram utan kan flyttas runt med musen i Justera-läge utan hinder. Under fliken Bilder hittar du Wigitbilder. Välj mappen Havet och skapa en havsbild. Börja med att lägga in en bakgrund och fyll på med växter och varelser och avsluta med en eller flera pratbubblor. Lägg märke till att bilderna läggs över befintliga bilder. Enklast är därför att börja med eventuell bakgrundsbild. Skulle du vilja ändra vilken bild som ligger ovan resp. under varandra så går det även att göra i efterhand, se nästa sida Sida 9/15

11 Framför/bakom Allt det du infogar i en bild, kan justeras och flyttas. Klicka på Justera -knappen, så får du fram följande verktyg. Gruppera-knapparna kopplar ihop två eller fler objekt till ett lager som kan flyttas på bilder. Knappen under, löser upp gruperingen och du kan flytta objekten var för sig. Ordna-knapparna använder du när du vill placera objekt framför eller bakom andra objekt. I exempelbilden är sjögräset placerat framför havstulpanen. I justeraläget markerar du det objekt du vill påverka genom att klicka på det. Om du vill påverka fler objekt, klick-drar du över de olika objekten. Varje objekt du markerar, får åtta markerade kvadrater. Med hjälp av dessa påverkar du storlek på objektet, Ta tag i en markering, vänsterklicka och dra eller skjut ihop objektet. Om du tar tag i en av kvadraterna i ett hörn, håller ner shift-tangenten och drar, kommer bilden att behålla proportionerna. Markera allt på bilden genom att placera din musmarkör utanför den röda streckade linjen och dra diagonalt över bilden Sida 10/15

12 Linjer Att infoga en linje eller pil är lika enkelt som att infoga en bild. Välj vilken typ av linje du önskar. Gå till ditt dokument och vänsterklicka. Släpp musknappen och dra. Klicka igen för att avsluta linjen. Pilhuvudet kommer att läggas där du börjar dra ditt streck. Ibland vill man använde lijer för att rita pilar men det kan också vara ett bra verktyg för att avgränsa delar av ett papper från varandra. Då är det snyggt om linjerna är helt vertikala eller horisontella vilket kan vara knepigt att få till för hand. Knappen här till vänster visar en funktion som innebär att alla streck som du drar blir helt i 90 graders vinkel när den är aktiverad Sida 11/15

13 Skapa ett rutmönster 1. Början med att välja en låst ram och rita upp ytterkanterna med hjälp av ramen. 2. Nu ska vi fylla ramen. Se till så att ramen är markerad (om du nyss ritade den så är den det) och klicka sedan på menyn Ramar och bilder. Välj Skapa rutnät. 3. En ny ruta dyker upp på skärmen som ber dig ange hur många kolumner respektive rader som du vill ha i ditt rutmönster. Skriv in önskade värden i rutorna och klicka på OK. 4. Nu får du ett rutnät som täcker större delen av sidan. Vänsterklicka och håll nere musknappen på någon av de gula fyrkanterna i hörnen eller sidorna för att dra och ändra storlek på själva rutmönstret. För att ändra mellan att redigera individuella rutor respektive hela rutnätet så högerklickar du någonstans i rutnätet. Vill man redigera alla rutor samtidigt och spara tid så ska man se till att hela rutnätet är markerat och sedan t.ex. välja centrerad text. Då hamnar all text i alla rutor i mitten och man slipper ändra ruta för ruta. Skulle text & bild se väldigt små ut i rutorna efter att man ändrat storlek kan man markera hela rutnätet igen (se till så att de åtta gula prickarna i hörnan och längs sidorna syns). Klicka återigen på Ramar och bilder och välj Anpassa innehåll till ramen så blir alla bilder och ord snyggt anpassade till rutornas storlek Sida 12/15

14 Sociala berättelser InPrint är ett utmärkt verktyg för att förbereda sociala berättelser och seriesamtal. Sociala berättelser och seriesamtal är en metod som används för att tydliggöra handlingar samt olika val med påföljande konsekvens. Metoden är vanlig för personen med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom t.ex. autismspektratillstånd. Idén är att byta ut Du får inte prata rakt ut i luften på lektionen/du måste räcka upp handen mot en sekvens bilder där ni tillsammans beskriver händelseförloppet kring en situationen som du och/eller personen kände blev fel. Hur började det? Vad gjorde du då? Hur reagerade andra? Gjorde de likadant som du? Blev de glada eller arga? Vad sa de? Varför tyckte de så? Hur kände du då? Vad sa du? Därefter börjar man om och ritar och skriver sekvensen igen utifrån så som man vill att det skulle kunna fungera. Hur vill du att dina klasskompisar ska göra? Vad vill du att de ska säga? Hur kan du göra för att det ska bli så? Du väljer själv till vilken grad du vill skapa underlaget; en grov skiss som ni tillsammans sedan ritar och skriver i färdiga figurer med tomma pratbubblor som ni tillsammans fyller i ett helt färdigt underlag som används vid själva samtalet Ytterligare ett alternativ är att ni sitter tillsammans med InPrint och skapar seriesamtal direkt i programmet för utskrift. I programmet finns en del mallar men för den som använder InPrint ofta och blir van vid programmet är det mycket enkelt att själv skapa dessa mallar från grunden. Det finns flera olika sätt att göra en social berättelse men här kommer ett förslag. Välj Öppna gemensamt dokument och gå in i mappen Mallar. Öppna någon av de dokument som heter Social berättelse. Pröva dig fram genom att öppna dem en i taget och jämför vilken som bäst passar dina behov. Välj Justera-läget. Du vill inte skapa vanliga ramar med symboliserad text utan lägga till illustrationer. Välj en bild från Bilder eller sök fram en Widgit-symbol i fliken Från ordlista. Klicka en gång på bilden och en gång där du vill infoga illustrationen. Klicka och dra i de blå prickarna för att ändra storlek Sida 13/15

15 markören i ordet och klicka på en symbol i urvalsrutan till höger. Ett bra komplement är sedan att använda pratbubblor. Dessa finns i Skapa-läge. Välj vilken typ av pratbubbla du vill använda och rita in den på samma sätt som en textram. Texten i en pratbubbla är inte symboliser som standrad men du kan välja att symbolisera vissa ord ändå genom att ställa Sida 14/15

16 Symbolisera ord med flera bilder ( Fido -knappen) I sin ursprungliga form hade InPrint inte funktionen med att enkelt klicka in en bild från bildarkivet till ett ord och därmed skapa en symbolisering. Istället fanns en särskild funktion för det som var ganska krånglig med att skriva ordet, trycka på en funktionstanget, skriva igen etc. Denna funktion finns fortfarande kvar eftersom den är enda sättet att lösa dilemmat med att symbolisera ett ord med en bild eller vice cersa; flera ord med en bild. Några exempel; Ordet maskerad består av ordet mask och kalas som tillsammans symboliserar maskerad. Notera att symbolerna hamnar precis brevid varandra och ordet centreras mellan orden. Orden Skånes djurpark symboliseras av ordet landskap och djurpark vanligtvis vilket kan se konstigt ut. Istället kan jag välja att symbolisera frasen Skåned djurpark med enbart ordet djurpark. Här kan man även använda en bild från entrén till Skånes djurpark eller deras logga vilket vi av upphovsrättsliga skäl inte kan ha med här. 1. Skriv ord så att du får fram rätt symboler. T.ex. mask kalas. Kontrollera så att symbolerna ser ut så som du vill ha den/-m. 2. Markera den text som symbolerna tillhör. Viktigt att du inte råkar markera för mycket (t.ex. mellanslag) eller för lite. 3. Tryck F11 eller ikonen som säger hund -> Fido (uppe till höger). Texten ska nu försvinna. 4. Skriv den text du vill ha t.ex. maskerad. 5. Tryck pil höger. Det är mycket viktigt att du avslutar med pil höger på tangentbordet och inte fortsätter skriva annan text innan du gjort detta. Du kan även använda detta trick för att skapa dubbel symbolisering på vissa ord. Om du exempelvis vill att ordet Apelsin ska symboliseras av både ett foto på en apelsin och TAKK-bilden från RitadeTecken så kan du skriva apelsin två gånger, välja foto på det ena ordet och TAKK-bild på det andra och sedan byta ut Apelsin Apelsin mot enbart ett Apelsin. Funktionen är full med buggar. Ibland är det värt det men ibland blir det helt tokigt när man jobbar med denna funktion och bilderna fungerar inte alls som de ska. Spara ofta. När man sparar denna typ av symboler i ordlistan så kommer enbart första ordet och första symbolen att sparas. Pröva gärna funktion när det finns behov av den men var beredd på att den kan uppföra sig lite udda Sida 15/15

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern.

Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern. Instruktion av proceduren för att skapa föreningsfoldern. Det finns två olika mallar. Den ena ger ett A5 - häfte, om du skriver ut liggande dubbelsidigt och viker på mitten och med den andra kan du skriva

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com

För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Komma igång Grid 3 Svensk översättning av Leena Öberg på Picomed (www.picomed.se) För support videos, webinstruktioner och mer information besök oss på www.thinksmartbox.com Välkommen till Grid 3 ger dig

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Att visa flera filmer i samma film

Att visa flera filmer i samma film Att visa flera filmer i samma film Att visa flera olika scener eller klippbilder i samma ruta kan ibland vara användbart, man kanske vill visa olika personer samtidig i en parallell berättelse eller förstärka

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet.

Easy Planning blir med dessa funktioner ett mycket kraftfullt verktyg för planering. Vi hoppas att våra kunder ska få stor nytta av programmet. Vad är nytt i Easy Planning 6.23 Många förbättringar har gjorts i denna release. Schemabilden har fått ett nytt utseende, formuläret för nya aktiviteter har nya funktioner samt ett flertal nya funktioner

Läs mer

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin Instruktionerna nedan gäller för Windows 7 och speciellt för skrivande på kurdiska (tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även för andra versioner av Windows). Med hjälp av dessa instruktioner kan

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

Användarmanual för nya funktioner

Användarmanual för nya funktioner Användarmanual för nya funktioner 070201 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Uppdateringar per 2006-06-15 3-5 3 Uppdateringar per 2007-02-01 6 1 Introduktion Detta är en användarmanual för nya funktioner i din

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7

Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Inspelning, redigering, publicering med Camtasia 7 Starta inspelningen... 2 Ljud... 2 Initiera inspelningen... 3 Under inspelningen... 3 Stressa inte att komma igång... 3 Presentera dig... 3 Ögonkontakt

Läs mer

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning

snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Bruksanvisning Bruksanvisning snakka med PCS En kommunikationsanpassning för Rolltalk Artikelnr: 105 814 Utarbetad av Habiliteringstjenesten i Vestfold i samarbete med Abilia Innehållsförteckning Om programmet...2 Tekniska

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Göra släktdokument, klistra in och redigera bilder, skriva ut, skapa pdf etc.

Göra släktdokument, klistra in och redigera bilder, skriva ut, skapa pdf etc. Göra släktdokument, klistra in och redigera bilder, skriva ut, skapa pdf etc. För nybörjare i Works utan och med fil från Disgen För Word-användare med fil från Disgen Med bilder direkt i Disgen PDF 2013-12-02

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer

Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Gunnel Eklöf Wicksell Kort beskrivning av funktionerna i Visioneer PaperPort DeLuxe 6.1 med Form Typer Slå på scannern innan du startar datorn. Dubbelklicka på PaperPort-ikonen. I programmet arbetar man

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center

Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Användarinstruktioner för FLC Fresenius Learning Center Var finns Fresenius Learning Center på webben? Skriv in adressen: https://learning.fresenius.com/fmc/ext_se i din webbläsare. Har du gjort rätt får

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Handledning Miljömanualen på webben

Handledning Miljömanualen på webben Handledning Miljömanualen på webben Välkommen till Miljömanualen på webben. Det här dokumentet beskriver hur man använder Miljömanualen. Inloggning Börja med att logga in i avsedda fält uppe till höger

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer