Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30"

Transkript

1 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015

2 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR... 5 AVGIFTER... 6 EXTERNA BIBLIOTEK... 7 LÅNEVILLKOR... 8 ARBETSGÅNG FJÄRRLÅN... 9 REGISTRERA LÅNTAGARÖNSKEMÅL... 9 Låntagarönskemål i Expeditionen Låneförfrågan i Webbsök REGISTRERA FJÄRRLÅNSBESTÄLLNING... 9 Hantera låntagarönskemål... 9 Registrera fjärrlån i Mikromarc Kopiera fjärrlånsbeställning Registrera fjärrlån i Libris PÅMINN UTLÅNANDE BIBLIOTEK ANKOMSTREGISTRERA FJÄRRLÅNSEXEMPLAR LÅNA UT FJÄRRLÅNSEXEMPLAR KRÄV FJÄRRLÅNSEXEMPLAR ÅTERLÄMNA FJÄRRLÅNSEXEMPLAR ÅTERSÄND FJÄRRLÅNSEXEMPLAR SKÄRMBILDEN FJÄRRLÅN SORTERING OCH FILTRERING DETALJVISNING SÖK FJÄRRLÅNSÄRENDE TA BORT FJÄRRLÅNSÄRENDE REDIGERA FJÄRRLÅNSÄRENDE OMLÅN I WEBBSÖK OMLÅN I KLIENTEN KOPIEBESTÄLLNING

3 Inledning Med fjärrlån menas ett lån från ett annat bibliotek till ditt biblioteks låntagare. Bibliotekspersonalen beställer titeln från ett annat bibliotek och lånar sedan ut det till en låntagare vid det egna biblioteket. När det fjärrlånade exemplaret återlämnas ansvarar biblioteket för att återsända exemplaret till det utlånande biblioteket. Mikromarc 3 Fjärrlån används för att samla bibliotekets alla fjärrlån på ett ställe. Ett fjärrlån kan registreras direkt i Mikromarc, men det finns också möjlighet att importera egna fjärrlån i Libris till Mikromarc. Med varje fjärrlånsärende registreras låntagarinformation, kontaktuppgifter till det utlånande biblioteket och en MARC-post med tillhörande exemplar. MARC-posten sparas i en specifik fjärrlånskatalog, som dock inte är synlig i programmet. Det fjärrlånade exemplaret knyts till en egen fjärrlånsenhet, som inte heller är synlig. På detta sätt kan fjärrlån skiljas ut från bestånds- och utlånsstatistik för bibliotekets egna bestånd. Fjärrlånsfunktionaliteten i Mikromarc hanterar kommunikationen med det utlånande biblioteket (upprättande av fjärrlånsbeställning, ankomstregistrering av exemplar och återsändning av exemplaret till det utlånande biblioteket), medan all kommunikation med låntagaren (utlån, kravoch aviseringsutskick och återlämning) hanteras precis som vanliga lån i Expeditionen och i Utlånsmeddelanden. 3

4 Kom igång med fjärrlån Innan du börjar hantera fjärrlån i Mikromarc 3 ska du göra vissa inställningar. Du kan när som helst ändra inställningarna även sedan fjärrlånsfunktionaliteten har tagits i bruk. Koppling mot Libris Fjärrlån För att fjärrlånsbeställningar som görs i Libris Fjärrlån automatiskt ska sändas till Mikromarc, måste du göra en enkel inställning under Administration > Bibl.enheter. Dubbelklicka på din biblioteksenhet. I fönstret som öppnas ser du till att du befinner dig under fliken Generellt. Skriv sedan in ditt bibliotekssigel i Libris i fältet Libris sigel. Klicka på OK för att spara. E-postinställningar E-post kan sändas från ett fjärrlånsärende till det bibliotek som man fjärrlånar från, men för att detta ska fungera måste du först göra en inställning under Rutiner > Meddelanden. Se till att din biblioteksenhet är vald i fältet för enhet i knappraden, och klicka sedan på verktygsikonen. Klicka på pilknappen till höger om fältet Typ och välj Fjärrlånsmeddelanden i menyn som visas. Om ditt bibliotek har central drift (d.v.s. att databasen finns på en av Bibliotekscentrums servrar i Oslo), kan supporten tillhandahålla en e-postadress för fjärrlån och hjälpa dig med inställningarna. Om du har lokal drift måste du själv ordna med en e-postadress hos din IT-avdelning. Det ska inte vara samma e-postadress som används för att sända t.ex. krav och aviseringar från Utlånsmeddelanden. Klicka på OK när alla fält har fyllts i. 4

5 Funktionsinställningar Inställningar för fjärrlån finner du under Cirkulation > Inställningar (verktygsikonen i den övre knappraden). Under fliken Fjärrlån & Deposition görs tre olika inställningar. Den första, Färgmarkering för försenade fjärrlånsbeställningar, används för att göra användaren uppmärksam på försenade beställningar. Gul markering används för att visa att en beställning är försenad (d.v.s. att ingenting har hänt med ärendet i Mikromarc på X antal dagar sedan beställningen gjordes), medan röd markering signalerar att en beställning är mycket försenad. Inställningen Låntagarens förfallodag beräknas utifrån ägarbibliotekets förfallodag används för att ge biblioteket tid att återsända det fjärrlånade exemplaret till det ägande biblioteket efter att låntagaren har återlämnat det. Rutan Återlämning från låntagaren bockas för om du vill att fjärrlånets status ska ändras till Återsänt i samma stund som exemplaret återlämnas av låntagaren. Om denna inställning inte är gjord, kommer fjärrlånet att få status Återlämnat av låntagaren när exemplaret återlämnas. För att fjärrlånet ska få status Återsänt måste status ändras manuellt. Under fliken Kvitteringar ställer du in vilken följesedel som ska användas vid återlämning av ett fjärrlånsexemplar. Som standard är den mall vald, som följer med systemet. Vid behov kan du skapa och använda en egen mall. 5

6 Innan du börjar använda fjärrlånsfunktionaliteten bör du se till att rätt mall är vald, och du bör också ange om fjärrlånsföljesedel ska skrivas ut automatiskt när ett fjärrlånsexemplar återlämnas i Expeditionen, med hjälp av rutan Automatiskt. Om rutan Automatiskt inte bockas för, kommer följesedel för fjärrlån bara att skrivas ut om du klickar på knappen Skriv ut följesedel i Expeditionen vid återlämning. Avgifter Möjlighet finns att ta ut en avgift per fjärrlånsbeställning, eller för ett fjärrlån som är en kopiebeställning. Inställningarna görs under Cirkulation > Alternativ (verktygsikonen) > Avgifter. Avgifterna tas ut när respektive fjärrlånsärende får status Beställning bekräftad. Vid behov kan undantag göras per låntagargrupp. 6

7 Sök då först upp låntagargruppen som ska undantas från avgiftsinställningarna per enhet, redigera den, och välj fliken Avgifter. Där bockar du för valet Åsidosätt globala fjärrlånepriser. Fälten Fjärrlånepriser och Kopiebeställning aktiveras då, så att du kan ange hur priserna ska se ut för den aktuella låntagargruppen. Externa bibliotek Innan du börjar arbeta med fjärrlån i Mikromarc 3, bör du se till att alla bibliotek som du ofta fjärrlånar från finns registrerade med korrekta kontaktuppgifter under Administration > Externa bibliotek. En färdig lista över bibliotek i hela världen kan hämtas från det norska nationalbibliotekets databas Base Bibliotek. Tänk dock på att listan inte gör anspråk på att vara komplett, och att adressuppgifterna inte alltid är uppdaterade och kan behöva kompletteras. Om listan inte redan visas under Externa bibliotek, hämtar du den enkelt genom att klicka på knappen Ladda ned bibliotekslistan i knappraden. Ett nytt fönster öppnas, där du klickar på knappen Ladda ned. Om du vill registrera ett nytt bibliotek manuellt, gör du det genom att klicka på knappen Ny längst till vänster i den övre knappraden. Ett nytt fönster öppnas då, där du fyller i bibliotekets kontaktuppgifter och sedan klickar OK. Uppgifterna kan när som helst redigeras, genom att dubbelklicka på respektive bibliotek, eller genom 7

8 att markera biblioteket och klicka på knappen Ändra i den övre knappraden. För att ta bort ett bibliotek som du inte använder väljer du knappen Ta bort i den övre menyraden. Lånevillkor Med Mikromarc 3 följer ett lånevillkor för fjärrlån som standard, som inte kan tas bort. Detta bör du se över och redigera vid behov. Lånevillkoret skiljer sig från övriga lånevillkor på så sätt att dess placering längst ner i listan över lånevillkor inte påverkar hur det används av systemet. (Läs mer om hur vanliga lånevillkor fungerar i kursmanualen). Systemet känner själv av vilka exemplar och poster som är ett fjärrlån, vilket innebär att inga kriterier kan anges under fliken Urval. Inställningarna under fliken Lånevillkor kan dock ändras. Inställningar för omlån hanteras inte i lånevillkoret, utan i ärendet för respektive fjärrlån. Inställningen för lånetid används endast om det ägande biblioteket inte har angett något förfallodatum. För mer information om lånevillkor, se avsnittet om lånevillkor i kursmanualen för Cirkulation. 8

9 Arbetsgång fjärrlån Arbetsgången för fjärrlån i Mikromarc 3 är följande: 1. Registrera fjärrlånsbeställning. Detta kan göras på tre olika sätt: Registrera låntagarönskemål och omvandla det till fjärrlånsbeställning Registrera fjärrlånsbeställning i Mikromarc Registrera fjärrlånsbeställning i Libris 2. Påminn utlånande bibliotek. 3. Ankomstregistrera och avisera fjärrlånsexemplar. 4. Låna ut fjärrlånsexemplar. 5. Kräv fjärrlånsexemplar (meddelande till låntagare). 6. Återlämna fjärrlånsexemplar. 7. Återsända fjärrlånsexemplar till utlånande bibliotek. Registrera fjärrlånsbeställning En fjärrlånsbeställning kan skapas på olika sätt, som alla beskrivs mer i detalj nedan. När fjärrlånsbeställningen har skapats är den sökbar under Cirkulation > Fjärrlån med status Beställning bekräftad. Beställningen är också synlig som en reservation i låntagarbilden, men har till skillnad från vanliga reservationer en ikon föreställande en flygande bok. Registrera låntagarönskemål och omvandla det till beställning Ett låntagarönskemål registreras i första hand av bibliotekspersonalen i informations- eller utlånsdisken, men kan även skapas utifrån en låneförfrågan som en låntagare skapar i Webbsök. Ett låntagarönskemål visas i låntagarbilden som en reservation, och har en liten ikon i form av en flygande bok. Låntagarönskemål går också att finna under Cirkulation > Fjärrlån. 9

10 Låntagarönskemål i Expeditionen När låntagaren frågar efter en titel, klickar du på knappen F9 Katalogsökning, varpå ett katalogfönster öppnas där du kan söka efter titeln. Om titeln inte finns i den egna katalogen, klickar du på knappen Låntagarönskemål. Fönstret Nytt fjärrlånsönskemål öppnas då. Om man har sökt upp låntagarens uppgifter i Expeditionen så de är aktiva, så kommer dessa uppgifter automatiskt upp i Låntagarönskemålet. Om du vill ändra dessa eller söka upp en låntagares uppgifter, klickar du på knappen Byt låntagare och anger vilken låntagare som är intresserad av boken. Fyll sedan i titeluppgifter. Endast titelfältet är obligatoriskt, men tänk på att vara så specifik som möjligt, så att den som eventuellt beslutar om att fjärrlåna titeln enkelt kan finna rätt titel och upplaga. Klicka sedan på knappen OK för att spara önskemålet. Ett meddelande visas om att önskemålet har skapats. Låneförfrågan i Webbsök Om låntagaren gör en sökning i Webbsök och inte får någon träff, finns möjligheten att skapa en låneförfrågan. 10

11 När låntagaren klickar på länken för låneförfrågan i Webbsök visas ett kontaktformulär som ser olika ut beroende på om låntagaren är inloggad I Mig & Mitt eller inte. När låntagaren har fyllt i de obligatoriska fälten och klickat på knappen Sänd önskemål, får han/hon meddelandet att önskemålet har sänts. I samma stund visas önskemålet i Mikromarc under Rutiner > Meddelanden > Inkorg. Dubbelklicka på meddelandet för att läsa det. 11

12 Om bibliotekspersonalen inte hittar titeln i den egna katalogen, skickas meddelandet vidare till fjärrlånsmodulen med hjälp av knappen Sänd till Fjärrlån. För att denna knapp ska vara aktiv, måste ärendet först ha knutits till en låntagare i databasen. Detta görs under fliken Låntagaruppgifter. När du klickar OK sänds önskemålet till fjärrlånsmodulen, och försvinner från inkorgen. Därefter hanteras ärendet som ett vanligt låntagarönskemål. Hantera låntagarönskemål Låntagarönskemål visas som egna ärenden under Cirkulation > Fjärrlån, med status Fjärrlånsönskemål. 12

13 Den fjärrlånsansvarige beslutar om titeln ska fjärrlånas eller köpas in. Om titeln fjärrlånas i Libris, kan låntagarönskemålet tas bort när fjärrlånsuppgifterna sänds från Libris till Mikromarc. Om fjärrlånet hanteras på annat vis (t.ex. om fjärrlånsförfrågan görs via e-post eller telefon), redigerar den fjärrlånsansvarige det befintliga låntagarönskemålet, anger utlånande bibliotek, och klickar OK. Ärendet får då status Beställning bekräftad. Om bibliotekspersonalen inte vill fjärrlåna exemplaret eller väljer att köpa in det, kan ärendet stängas med knappen Avsluta ärendet. Registrera fjärrlån i Mikromarc Om ditt bibliotek fjärrlånar från andra bibliotek utanför Libris Fjärrlån, t.ex. genom att reservera direkt i deras webbkatalog, har du möjlighet att registrera ett fjärrlånsärende manuellt i Mikromarc. Alla fjärrlånsärenden som registreras direkt i fjärrlånsmodulen måste innehålla låntagarinformation, kontaktuppgifter till det utlånande biblioteket, och titelinformation för att beställningen ska kunna sparas. Detta alternativ är alltså bara att rekommendera om du redan har kontaktat och fått klartecken från det bibliotek som du fjärrlånar från i det aktuella ärendet. Gör så här: Gå till Cirkulation > Fjärrlån. Klicka på Fjärrlån i menyraden och välj alternativet Registrera beställning manuellt (eller tryck Ctrl + N på tangentbordet). Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen MARC i den övre halvan av fönstret. Fönstret Marc Editor öppnas då, med fält för titel, undertitel, författare, utgivningsår och ISBN. Fyll i så mycket information som krävs för att du enkelt ska kunna identifiera vilken titel som ska lånas. Om du väljer fliken F4 MARC kan du själv lägga till de MARCfält som du saknar genom att högerklicka. Möjlighet finns också att klistra in en kopierad MARC-post med hjälp av knappen i fönstrets nedre vänstra hörn. Klicka på OK för att spara. 13

14 I nästa steg anger du för vilken låntagare titeln ska fjärrlånas. Klicka på knappen Byt låntagare. Låntagarregistret öppnas då i ett nytt fönster. Sök upp och dubbelklicka på rätt låntagare (eller markera låntagaren och klicka på knappen OK) för att knyta låntagaren till fjärrlånsbeställningen. Slutligen anger du vilket bibliotek som lånar ut titeln, genom att klicka på knappen Välj bibliotek. Välj rätt bibliotek i listan genom att markera det och klicka på OK. Om du inte finner det utlånande biblioteket i listan, måste du registrera det i Mikromarc. Läs mer under rubriken Externa bibliotek längre bak i denna manual. Klicka på OK för att spara beställningen. Kopiera fjärrlånsbeställning I vissa fall kan du spara tid på att kopiera en befintlig fjärrlånsbeställning i ett visst antal kopior. Markera det ärende som ska kopieras, klicka sedan på Fjärrlån i menyraden och välj Dubblera lån (Ctrl+K). Ett nytt fönster öppnas. Ange först i hur många kopior ärendet ska kopieras med hjälp av pilknapparna längst ner till höger i fönstret. Klicka sedan på någon av knapparna Dubblera med status Låntagarönskemål eller Dubblera med status Beställning bekräftad. Om du klickar på Dubblera med status Låntagarönskemål kommer all information i ärendet utom låntagaruppgifter att kopieras, och de nya ärenden som skapas kommer att få status Fjärrlånsönskemål. Dubblera med status Beställning bekräftad används för att kopiera alla uppgifter, även låntagaruppgifter, till ett nytt ärende, som får status Beställning bekräftad. Alla uppgifter kan redigeras i efterhand, med undantag för status som inte kan sättas manuellt. 14

15 Registrera fjärrlån i Libris Om biblioteket fjärrlånar i Libris, är det alltid där du ska registrera din beställning först. Titel- och låntagaruppgifter förs automatiskt över från Libris till Mikromarc. (Om fjärrlånsbeställningen skulle finnas registrerad i Mikromarc sedan tidigare, kommer du att få en dubblett. Behåll beställningen som hämtats från Libris, och ta bort dubblett-ärendet. Ett låntagarönskemål kan tas bort direkt, medan ett ärende med status Beställning bekräftad måste avslutas innan det kan tas bort.) Gör så här: Gå till webbsidan för Libris fjärrlån ( och logga in med dina kontouppgifter i Libris. Sök upp titeln som ska fjärrlånas och klicka på knappen Beställ. Ange sedan om lånet är ett vanligt lån eller ett kopielån, och specificera hur remisskedjan ska se ut. När du har gjort detta anger du låntagarinformation. För att beställningen ska knytas till rätt låntagare i Mikromarc, måste du ange låntagarens låntagar-id i fältet Lånekort. Om något skulle bli fel kan du dock justera detta i Mikromarc i efterhand. Tänk dock på att ändringar som görs i Mikromarc inte uppdaterar ärendet i Libris. Klicka sedan på knappen Fortsätt. En översikt över informationen visas i nästa skärmbild. Kontrollera att alla uppgifter stämmer, och klicka sedan på knappen Skicka. Du får nu beskedet att din beställning är skickad, tillsammans med ett beställningsnummer. Öppna Mikromarc och gå till Cirkulation > Fjärrlån. Här visas en lista över dina fjärrlånsärenden. Du kan lägga in så att beställningar i Libris automatiskt hämtas till Mikromarc om du ställer in detta via Schemalagda aktiviteter under Administration. Du klickar då på Ny och väljer alternativet Import av Libris fjärrlån. Du väljer sedan med vilka intervaller fjärrlånen ska hämtas. Om du inte vill vänta på att beställningar från Libris ska dyka upp per automatik, kan du uppdatera listan manuellt, genom att klicka på Fjärrlån i menyraden, och sedan på valet Hämta fjärrlån från Libris. Librisbeställningen visas nu i listan över fjärrlånsärenden och ha status Beställning bekräftad. Eftersom det vid beställningstillfället är oklart vilket bibliotek som kommer att låna ut titeln, importeras inte någon information om utlånande bibliotek till Mikromarc. 15

16 OBS! Det är bara titel- och låntagarinformation som sänds från Libris till Mikromarc i ett fjärrlånsärende därefter ansvarar du själv för att hålla fjärrlånsärendet i Mikromarc uppdaterat med korrekt information om t.ex. utlånande bibliotek. Påminn utlånande bibliotek För att komma ihåg att följa upp fjärrlånsärenden som har haft status Beställning bekräftad i ett visst antal dagar utan att något har skett i ärendet, kan du ställa in att försenade fjärrlånsärenden ska markeras i gult (försenade fjärrlån) och rött (väldigt försenade fjärrlån). Dessa inställningar gör du under Cirkulation > Alternativ (verktygsikonen) > Fjärrlån (se avsnittet Funktionsinställningar längre bak i denna manual). För att följa upp en försenad fjärrlånsbeställning dubbelklickar du på den, eller markerar den och klickar på knappen Ändra i knappraden. Klicka sedan på knappen Påminn best. längst ner i fönstret som öppnas. Du får nu två val. Om du inte redan har varit i kontakt med biblioteket och påmint utanför Mikromarc, klickar du på knappen Påminn beställning per e- post för att sända en påminnelse till det ägande biblioteket via e-post inifrån Mikromarc. (Innan du gör detta bör du förvissa dig om att biblioteket är registrerat i Mikromarc med en korrekt e-postadress). 16

17 Om du redan har varit i kontakt med biblioteket, t.ex. via telefon eller i Libris, klickar du på knappen Uppdatera ärendet. Oavsett vilket alternativ du väljer, kommer ärendet att få status Påmind beställning. Ankomstregistrera fjärrlånsexemplar När fjärrlånet har anlänt till biblioteket, söker du upp det aktuella fjärrlånsärendet. Dubbelklicka på det, eller markera det och klicka på knappen Ändra. Skanna in (eller skriv in manuellt) exemplarets befintliga streckkod i fältet Ex.streckkod. Klicka sedan på knappen Ankomstreg. (För att knappen ska bli aktiv, måste exemplarets streckkod först ha matats in). En dialogruta med tre olika val öppnas. Innan du väljer något av alternativen, ska du vara uppmärksam på rutan Skriv ut följesedel längst ner till vänster i fönstret. För att du ska kunna skriva ut en följesedel till exemplaret måste denna ruta vara förbockad. Följesedeln skrivs sedan ut per automatik när du klickar på någon av de tre övre knapparna. (Läs mer om inställningar för utskrift av följesedel i avsnittet Funktionsinställningar längre bak i denna manual). Om du vill sända en avisering till låntagaren samtidigt som du ankomstregistrerar väljer du Ankomstregistrera och sänd avisering till låntagaren. Om du bara vill registrera att exemplaret är mottaget, ska du välja knappen Ankomstregistrera utan att sända avisering. Aviseringsmeddelandet kommer då kunna skrivas ut i samband med avisering i Cirkulation -> Meddelanden. Det tredje och sista alternativet, Ankomstregistrera och låna ut till låntagaren, registrerar exemplaret som mottaget och lånar ut exemplaret till låntagaren. Klicka sedan OK för att spara och stänga fönstret med fjärrlånets detaljer. Låna ut fjärrlånsexemplar Fjärrlånsexemplar lånas ut som vanliga exemplar under Cirkulation > Expedition. Systemet kommer dock att uppmärksamma på att lånet är ett fjärrlån, att låneperioden därför kan vara kortare än vanligt, och när exemplaret ska återlämnas. Kvitto skrivs ut som vanligt. Klicka på F5 Avsluta låntagaren för att avsluta. Fjärrlånet får per automatik status Utlånat. 17

18 Fjärrlånet är synligt i låntagarbilden under fliken Lån, och en ikon föreställande en flygande bok visar att exemplaret är ett fjärrlån. Kräv fjärrlånsexemplar Om låntagaren inte har återlämnat det fjärrlånade exemplaret i tid, kan ett kravmeddelande sändas till låntagaren som vanligt, antingen från låntagarbilden med knappen Krav under fliken Lån, eller med kravrutinen i Utlånsmeddelanden. När resultatet av kravkörningen visas framgår det tydligt att lånet är ett fjärrlån. 18

19 Återlämna fjärrlånsexemplar När låntagaren återlämnar exemplaret skannas dess streckkod in under Cirkulation > Expedition > Återlämning som vanligt. Systemet uppmärksammar användaren på att det återlämnade exemplaret är ett fjärrlån, och till vilket bibliotek som exemplaret ska återsändas. Följesedel och kvitto skrivs ut som vanligt. Fjärrlånet får status Återlämnat av låntagaren. Återsänd fjärrlånsexemplar När låntagaren har återlämnat exemplaret, ska det återsändas till det ägande biblioteket. Vid behov kan du skriva ut en rapport över de fjärrlånade exemplar som har återlämnats av låntagaren, men som ännu inte har återsänts till det utlånande biblioteket. Du finner funktionen under Rutiner > Rapporter. Klicka på pilknappen till höger om fältet Välj rapport som ska köras, markera rapporten Återlämnade fjärrlån som inte är återsända till ägarbiblioteket och klicka på knappen OK. Justera eventuellt urvalet på biblioteksenhet och datumintervall genom att klicka på pilknappen till höger om respektive rubrik, bocka för dina val och klicka på knappen OK. Klicka sedan på knappen Beräkna. Resultatet visas under fliken Ut-data. Välj fliken Förhandsvisning för att skriva ut rapporten med knappen längst till vänster i knappraden, eller knappen Exportera dokument (näst längst till vänster) för att spara rapporten till fil. Samla alla exemplar och gå till fjärrlånsmodulen, där du söker upp ett exemplar i taget. Öppna respektive ärende och klicka på knappen Returnera följt av knappen OK för att spara. Fjärrlånet får nu status Återsänt. I samma stund som ärendet har uppdaterats försvinner låntagarens namn från ärendet av sekretesskäl. Uppgifter om titel och utlånande bibliotek sparas dock. 19

20 Skärmbilden Fjärrlån Fjärrlånsfunktionerna finner du under Cirkulation > Fjärrlån. Här visas alla fjärrlånsärenden som har skapats i din databas. Du kan själv styra vilka kolumner som visas i skärmbilden, genom att klicka på Fjärrlån och välja Kolumner. Bocka för den information som ska visas och klicka OK. Kolumnordningen ändrar du enkelt genom att klicka på överskriften till den kolumn som ska flyttas, hålla nere vänster musknapp, dra kolumnen dit du vill placera den och släpp musknappen. Försenade beställningar markeras i gult eller rött beroende på hur försenad beställningen är (se avsnittet Funktionsinställningar längre bak i denna manual). Fjärrlån som är utlånade till låntagaren, och där återlämningsdatumet har passerat, markeras i lila. Sortering och filtrering Om du delar databas med andra biblioteksenheter kan du se till att endast ditt eget biblioteks fjärrlånsärenden visas. Detta gör du genom att i knappraden klicka på pilknappen till höger om fältet Biblioteksenhet, och i listan endast bocka för den biblioteksenhet som du arbetar vid. Klicka sedan OK för att spara. Denna filterfunktion gör att du endast ser de fjärrlån som ska lämnas ut på den eller de enheter som du har valt. Alla fjärrlån som görs i Mikromarc sparas i listan. Eftersom det bara går att ta bort fjärrlånsärenden som har status Fjärrlånsönskemål eller Avslutat fjärrlån kan listan fort bli väldigt lång. Som standard visas alla beställningar, men för att göra listan mer överskådlig kan du filtrera den, antingen på beställningsdatum eller på status. 20

21 Genom att klicka på pilknappen till höger om fältet Beställningsdatum, får du fram en lista med olika filtreringsval. Här kan du bara göra ett val åt gången. För att ta bort filtrering på datum väljer du alternativet Ingen tidsgräns. Genom att klicka på pilknappen till höger om fältet Status, får du upp denna lista. Här kan du göra flera val, och t.ex. välja att visa ärenden både med status Fjärrlånsönskemål och status Beställning bekräftad. Klicka OK för att spara. Listan över fjärrlån sorteras som standard på fjärrlåns-id. Du styr dock själv vilken av kolumnerna i listan som du vill sortera listan efter, genom att klicka på respektive kolumnrubrik. Detaljvisning Om du markerar ett fjärrlån i listan, visas information om ärendet i den nedre halvan av skärmbilden. Detta gör att du inte behöver öppna ärendet för att se dess detaljer. Vid behov kan den nedre halvan av skärmbilden minskas ner, så att det blir mer utrymme över för listan över fjärrlån. För muspekaren över skarven mellan listan och detaljvisningen så att muspekaren förvandlas till en pil. Håll sedan ner vänster musknapp, dra nedåt, och släpp när kanten befinner sig där du vill ha den. Detaljvisningen kan också döljas/visas med kortkommandot Ctrl+Shift+L. Sök fjärrlånsärende Om filtreringsfunktionen inte räcker till för att finna det fjärrlånsärende som du söker, kan du använda dig av den sökfunktion som finns ovanför listan över fjärrlån. 21

22 I den första dropdownmenyn till vänster väljer du vilken uppgift du vill söka mot titel, författare, låntagare etc. I den andra dropdownmenyn väljer du därefter något av alternativen Börjar med, innehåller eller lika med. Därefter skriver du in det du vill söka efter i sökfältet längst till höger. Systemet påbörjar sökningen redan när ett tecken har skrivits in i sökfältet, och avgränsar träfflistan ytterligare för varje nytt tecken som matas in. Ta bort fjärrlånsärende Alla fjärrlånsärenden sparas i databasen för att du senare ska kunna ta fram statistik över dina fjärrlån (låntagaruppgifter sparas dock inte i avslutade ärenden). Om något skulle bli fel kan du dock ta bort ett fjärrlånsärende manuellt, men bara om det har status Låntagarönskemål eller Avslutat fjärrlån. Markera det ärende som du vill ta bort, klicka på Fjärrlån i menyraden och välj alternativet Ta bort lån (Ctrl+D). En varning visas då, där du uppmanas att bekräfta borttagningen genom att klicka OK. Redigera fjärrlånsärende När fjärrlånsärendet är registrerat kan du i vissa fall behöva redigera det i efterhand. Dubbelklicka på det ärende som du vill redigera, eller markera det och klicka på knappen Ändra i den övre knappraden. Ärendet öppnas då i ett eget fönster. Under fliken Detaljer finner du titel- och låntagarinformation, samt kontaktuppgifter till det ägande biblioteket. Här ser du också eventuella noteringar om ärendet. För att ändra titeluppgifter klickar du på knappen MARC, medan låntagaruppgifter ändras med knappen Byt låntagare. Om du vill visa fullständiga kontaktuppgifter till det utlånande biblioteket klickar du på knappen Visa bibliotek. Med knappen Välj bibliotek ändrar du ägande bibliotek om de befintliga uppgifterna skulle vara felaktiga. Klicka på knappen OK för att spara dina ändringar. 22

23 Omlån i Webbsök Om låntagaren loggar in i Mig & Mitt i Webbsök och väljer att visa Mina lån, så visas det fjärrlånade exemplaret i listan tillsammans med en text som tydligt visar att exemplaret är ett fjärrlån. Om låntagaren klickar på knappen Låna om till höger om det fjärrlånade exemplaret, visas ett meddelande om att en förfrågan om att få låna om exemplaret har sänts till biblioteket. 23

24 Samtidigt visas information i låntagarbilden om att låntagaren vill förnya lånet. Under Cirkulation > Fjärrlån får ärendet status Omlån önskas och märks med en flagga som indikerar att önskemålet kommer från Webbsök. När fjärrlånsärendet öppnas, öppnas per automatik ett meddelande från Webbsök om att låntagaren vill förnya lånet. Klicka på Stäng. Du kan nu kontakta det utlånande biblioteket för att be om att förlänga lånetiden. Om omlån inte är möjligt, klickar du på knappen Omlån avvisat, under fliken Detaljer i ärendet. Om lånet kan förnyas ändrar du först det ägande bibliotekets förfallodag i fältet Bibliotekets förfallodag. Låntagarens förfallodag ändras då per automatik i fältet Låntagarens förfallodag. Klicka sedan OK för att spara. Ärendet ska nu få status Omlånat. 24

25 25

26 Omlån i klienten Omlån i klienten görs från låntagarbilden, fliken Lån, med någon av knapparna Omlån eller Låna om alla, precis som med ett vanligt omlån. Ange den tid som du vill förlänga lånet med och klicka på knappen F2 Omlån. Ett meddelande visas om att lånet är ett fjärrlån, och att omlån måste godkännas. Klicka på knappen Stäng. Lånet har nu status Omlån önskas. I fjärrlånsmodulen får ärendet status Omlån önskas. När du har kontaktat det ägande biblioteket och fått omlån godkänt eller avvisat, dubbelklickar du på ärendet för att öppna det, eller markerar det och klickar på knappen Ändra. Om omlån inte är möjligt klickar du på knappen Omlån avvisat, och om det går bra att låna om ändrar du det ägande bibliotekets förfallodag i fältet Bibliotekets förfallodag. Låntagarens lånetid i fältet Låntagarens förfallodag ändras då automatiskt. Klicka OK för att spara. Ärendets status ändras då till Omlånat. 26

27 Kopiebeställning Om du beställer en kopia av t.ex. en artikel i Libris, kommer information om detta automatiskt över till Mikromarc. Om du registrerar beställningen manuellt i Mikromarc, måste du dock komma ihåg att bocka för rutan Kopia. När du bockar i valet Kopia kan du också ange att du vill ha en elektronisk kopia (t.ex. ett pdf-dokument via e-post) av artikeln, genom att bocka för rutan Elektronisk kopia. När kopian anländer klickar du på knappen Ank. reg kopia i fjärrlånsärendet. Ett nytt fönster öppnas då, där du väljer ett av alternativen Ankomstregistrera och leverera kopian till låntagaren eller Ankomstregistrera kopian och sänd avisering till låntagaren. Klicka sedan OK. Ärendets status ändras till Kopia levererad. 27

28 För detaljerade beskrivningar och demonstrationer, se även

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Periodika Kursmanual. Version 3 6 2

Periodika Kursmanual. Version 3 6 2 Periodika Kursmanual Version 3 6 2 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, december 2013 Innehåll Inledning... 3 Periodika... 3 Kom igång med periodika... 3 Nödvändiga data... 3 Behörighet... 3 Leverantörsregister...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16

BOOK-IT OFFLINE. Version 7.1 2013-10-16 Version 7.1 2013-10-16 BOOK-IT OFFLINE Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Glimmervägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: lund@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelser... 3 Inloggning...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Nedan finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna version. Se hjälpen eller manualen för ytterligere detaljer.

Nedan finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna version. Se hjälpen eller manualen för ytterligere detaljer. Nyheter i Mikromarc Produkt Version Leveransdatum Mikromarc 3 6.10 24 juni 2013 Ny och förbättrad funktionalitet Nedan finner du en kort beskrivning av ny och ändrad funktionalitet i denna version. Se

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Mawik Medlemsregister. Användarmanual

Mawik Medlemsregister. Användarmanual Mawik Medlemsregister Användarmanual INLEDNING Innehållsförteckning INLEDNING... 2 OM DENNA MANUAL... 2 Bilder från programmet... 2 Manualens innehåll... 2 STARTA PROGRAMMET... 3 MODULER OCH FLIKAR...

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 8.0 2016-04-22 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Cirkulation...

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

ALEPH ver. 16 Sökning

ALEPH ver. 16 Sökning Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 1 2. SÖK... 1 2.1 Avancerad sökning... 2 2.2 CCL flera databaser... 2 2.3 Flera fält... 3 2.4 Regler för sökning... 4 2.5

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Nyheter i Mikromarc

Nyheter i Mikromarc Nyheter i Mikromarc 3.4.0.0 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, juni 2010 Innehåll INLEDNING... 3 RESERVATION... 3 SAMARBETSINSTÄLLNINGAR... 3 TITELRESERVATION ÄR ALLTID STANDARDVAL... 4 ÄNDRING I RESERVATIONSSKÄRMBILDEN...

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30

Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 Användarmanual till AD OnLine 2009-03-30 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska källmaterialet

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

ALEPH ver. 18 Sökning i webbkatalogen

ALEPH ver. 18 Sökning i webbkatalogen ALEPH ver. 18 Sökning i webbkatalogen, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 1.1 Huvudmeny...1 1.2 Meddelanderad...2 1.3 Logga in...2 2. SÖKNING...3 2.1 Sök...3 2.2 Bläddra...5

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Utbyte och ersättning system för utbyte av produkter. Återförsäljare. Brunvaror Vitvaror Foto / video

ANVÄNDARMANUAL. Utbyte och ersättning system för utbyte av produkter. Återförsäljare. Brunvaror Vitvaror Foto / video ANVÄNDARMANUAL Utbyte och ersättning system för utbyte av produkter Återförsäljare Brunvaror Vitvaror Foto / video Systemet har utvecklats och drivs av FÖR GOPRO ÅTERFÖRSÄLJARE Adress Exchange systemet

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera.

Så fort du registerat något i Mobile sparas detta i databasen på servern. Du behöver inte tänka på att spara, överföra eller synkronisera. Näsgård MOBILE Generellt Denna manual beskriver registrering av fältuppgifter. Näsgård Mobile Mark kan användas separat eller tillsammans med Näsgård Mobile TID. Har du tillgång till både Mark och TID

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling

NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling 1(6) NyA-webben Nyheter och planerad vidareutveckling Senast uppdaterad inför NyA-leverans september 2014 2(6) Syftet med dokumentet Syfte med detta dokument är att ge en kort information om de ändringar

Läs mer