IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok"

Transkript

1 IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

2

3 IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

4 Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du läsa informationen i Meddelanden på sidan 227. Anmärkning Den här utgåvan gäller för IBM SmartCloud Engage mars 2013 och IBM SmartCloud Connections mars 2013 och för alla efterföljande utgåvor och ändringar tills något annat anges i nya utgåvor.. Copyright IBM Corporation 2010, 2013.

5 Kapitel 1. Aktiviteter En aktivitet är en plats där personer som är engagerade i ett projekt kan dela information, tilldela uppgifter och dela resurser som filer, verktyg och webbplatser. Du kan använda en aktivitet till att ordna innehåll och prioritera uppgifter för ett projektmål. Nyheter i Aktiviteter Om du vill kan du få mer information om vilka funktioner som har lagts till. Kom igång v Om du vill kan du utforska programmet Kom igång. v ordna ett grupprojekt genom att skapa en aktivitet v håll reda på och tilldela Att göra-uppgifter v återanvänd en aktivitet som du har skapat för att hålla reda på en upprepad uppgift Använda Desktop Plug-ins för Microsoft Windows Du kan dela, ansluta och göra affärer på ett socialt sätt från Windows, Microsoft Outlook och Microsoft Office-program (PowerPoint, Excel, and Word). Med hjälp av IBM Connections Desktop Plug-ins för Microsoft Windows kan du lägga till funktioner för socialt nätverkande, som Aktiviteter, Bloggar, Gemenskaper, Filer och Wikier. Du kan överföra lokala filer till IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections från Utforskaren i Windows. Du kan dela filer, arbeta med filer lokalt och sedan publicera dem i IBM SmartCloud for Social Business. Du kan publicera till en blogg, bifoga ett dokument till en wiki och söka efter innehåll i IBM SmartCloud Engage eller IBM SmartCloud Connections. Viktigt: Om du använder metoden Använd inloggningssidan för mitt företag till att logga in på IBM SmartCloud Engage kommer du inte att kunna logga in på och använda Desktop Plug-ins. v Hämta Desktop Plug-ins v Använda Desktop Plug-ins Copyright IBM Corp 2010,

6 2 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

7 Kapitel 2. Översikt över Aktiviteter Aktiviteter är tillgängligt som ett fristående program eller som ett widgetprogram i Gemenskaper. Du kan använda aktiviteter till att hjälpa din grupp att interagera på en onlineplats där det går att skapa, samarbeta med och dela idéer för ett projekt och projektresurser. Du kan skapa uppgifter och lagra associerade filer genom att lägga till poster och Att göra-uppgifter. Du kan använda avsnitt till att ordna dina aktivitetsposter och Att göra-uppgifter. Du kan bland annat använda aktiviteter för följande typer av projekt: v att slutföra ett försäljningsprojekt v att förbereda för ett viktigt möte v att skriva en rapport för en kund v att anställa en ny person Alla aktiviteter är tillgängliga i vyn Aktiviteter, inklusive aktiviteter som har skapats som del av en gemenskap. Aktiviteter som har skapats som del av en gemenskap visas med texten "Gemenskapsaktivitet" i vyn. Aktiviteter visas om du använder filtret Gemenskapsaktiviteter i huvudrutan på sidan Översikt. Fristående aktiviteter visas om du använder filtret Mina aktiviteter. Om du använder filtret Mina aktiviteter visas de aktiva aktiviteter som du tillhör. Det kan vara aktiviteter som: v du har skapat v du är medlem av v är del av en gemenskap som du tillhör Om du använder filtret Mina aktiviteter visas inte gemensamma aktiviteter, avaktiverade aktiviteter eller slutförda aktiviteter. Aktiviteter kan ha följande status: När du skapar en aktivitet som del av en gemenskap är medlemmarna av aktiviteten begränsade till de personer som är medlemmar av gemenskapen. Gemenskapsaktiviteter kan innehålla en deluppsättning av gemenskapsmedlemmarna. Genom att ange prioritet för aktiviteterna blir det enklare för dig att hitta de viktigaste aktiviteterna. Om du vill ta bort en aktivitet från vyn kan du avaktivera den. Du kan göra en kopia av en aktivitet eller exportera en aktivitet till en CSV-fil. Du kan spara en aktivitet som mall och använd mallen när du skapar nya aktiviteter. Copyright IBM Corp 2010,

8 4 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

9 Kapitel 3. Starta en aktivitet Ingen särskild åtkomst krävs för att få skapa aktiviteter. Om du vill redigera aktiviteten, skapa en kopia av aktiviteten eller om du vill använda aktiviteten till att skapa en mall när du har skapat den klickar du på Aktivitetsåtgärder. Den här uppgiften Du kan skapa aktiviteter från början eller från en mall. När du startar en aktivitet från en mall skapas aktiviteten med den information som är sparad i mallen. Om mallen till exempel innehåller en uppsättning med steg, kontakter och resurser används samma uppsättning med steg, kontakter och resurser för den nya aktiviteten. 1. Gå till aktivitetsvyn och klicka sedan på Starta en aktivitet. Om du använder det fristående programmet visar du aktivitetsvyn genom att välja Program > Aktiviteter. Om du vill starta aktiviteter i en gemenskap måste du lägga till widgetprogrammet Aktiviteter innan det går att starta aktiviteter. Om du vill lägga till widgetprogrammet Aktiviteter väljer du Gemenskapsåtgärder > Anpassa och sedan väljer du Aktiviteter. 2. Valfritt: Om du vill skapa en aktivitet från en mall klickar du på Välj en aktivitetsmall och sedan väljer du en mall. Om du vill använda samma medlemslista som den som är definierad i mallen väljer du Använd medlemmar från mallen. 3. Ange detaljerna för aktiviteten. Om du vill ändra dem senare redigerar du aktiviteten. v Innehållet i Namn visas i ärendet för de meddelanden som sänds till de personer du lägger till som medlemmar. Om du inte anger något namn får aktiviteten namnet Namnlöst. v Om du vill inkludera medlemmar i företaget och gäster utanför företaget väljer du Tillåt externa personer att bli medlemmar av den här aktiviteten. De aktiviteter som externa medlemmar är tillåtet för kan delas med gemenskaper som externa och interna medlemmar är tillåtna för. Om du inte vill tillåta externa medlemmar av den här aktiviteten senare och det inte finns några externa medlemmar av aktiviteten kan du avmarkera det här alternativet. Externa aktiviteter visas med ikonen bredvid namnet på aktiviteten. Om du endast vill tillåta medlemmar i företaget markerar du inte det här alternativet. De aktiviteter som externa medlemmar inte är tillåtet för kan endast delas med gemenskaper som externa medlemmar inte är tillåtet för. Det går inte att ändra medlemskapet så att externa medlemmar är tillåtet vid ett senare tillfälle. v Om du vill ange flera etiketter avgränsar du dem med kommatecken. När du har sparat aktiviteten läggs de nya etiketterna till i etikettsamlingen. v När du lägger till medlemmar väljer du medlemstyp, anger medlemmens roll och sedan väljer du namnet på den person, gemenskap eller grupp du vill lägga till som medlem. Ägare får lägga till innehåll, visa och redigera alla poster och hantera medlemskapet för aktiviteten, författare får lägga till och visa innehåll och redigera sina egna poster, och läsare får endast visa innehåll. Anm: Funktionen för grupper är eventuellt inte tillgänglig. Om du vill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. Om du anger e-postadressen till en person som inte har något konto eller som har ett konto men som inte tillhör samma företag måste du lägga till den personen genom att klicka på +. Om personen inte har något konto visas ett meddelande om att sända en gästinbjudan till den personen när du sparar aktiviteten. Gästmedlemmar måste acceptera inbjudan till innan de kan få åtkomst till de aktiviteter du har lagt till dem som medlemmar av. Copyright IBM Corp 2010,

10 v Du bör ange tillräckligt med information om målet för aktiviteten för att medlemmarna ska kunna skilja på aktiviteter med liknande namn. Det går att söka efter målet. Informationen i fältet visas även i de meddelanden som sänds till de medlemmar som får en inbjudan till aktiviteten. Resultat När du har skapat aktiviteten sänds ett e-postmeddelande till alla personer du har lagt till som medlemmar av aktiviteten, eller så visas ett meddelande på fliken Uppdateringar i funktionen Min kontrollpanel. Och sedan då? Du kan lägga till innehåll till aktiviteten genom att skapa poster eller Att göra-uppgifter eller ordna aktiviteten med avsnitt. Spara aktiviteten som en mall för framtiden eller gör den enklare att hitta genom att flagga den som som hög prioritet. Närliggande uppgifter: Kapitel 8, Arbeta med mallar, på sidan 29 Du kan återanvända formatet på eller innehållet i en aktivitet eller post genom att skapa mallar. 6 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

11 Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll Du lägger till information i din aktivitet genom att skapa poster. Du kan skapa och tilldela uppgifter genom att lägga till Att göra-uppgifter. Du kan associera resurser med aktiviteten genom att bifoga eller länka till filer. Genom att lägga till innehåll till en aktivitet skapar du en plats för ditt projekt där det går att dela information, tilldela uppgifter och dela resurser som webbplatser och filer. Du kan använda poster till att lägga till innehåll till en aktivitet. Du kan till exempel använda en post till att bifoga en fil, länka till en fil eller lägga till ett bokmärke till en plats. Du kan även lägga till anpassade fält till poster. På samma sätt som för aktiviteter kan du skapa poster från början eller från en postmall. När du skapar en post bör du tänka på att beskrivningstexten och etiketterna blir sökbara. Som standard delas alla poster i en aktivitet av alla medlemmar av aktiviteten. Du kan gömma en post från andra medlemmar genom att göra den privat. Om du vill lägga till poster till en aktivitet måste du vara författare av eller ägare till aktiviteten. Du kan använda Att göra-uppgifter till att hålla reda på de uppgifter gruppen måste slutföra för att uppnå målet för aktiviteten. Du kan tilldela en Att göra-uppgift till en aktivitetsmedlem, bifoga en fil, länka till en fil eller lägga till ett bokmärke till en plats. Du kan även lägga till anpassade fält till Att göra-uppgifter och ange slutdatum för dem. Du kan använda fliken Att göra-lista till att visa en lista med dina Att göra-uppgifter, inklusive för aktiviteter som har skapats som del av en gemenskap. Om du vill svara på en post eller Att göra-uppgift klickar du på Mer så att detaljerna för posten eller Att göra-uppgiften visas och sedan klickar du på Lägg till en kommentar eller Lägg till en Att göra-uppgift. Om du vill visa detaljerna för en post eller Att göra-uppgift klickar du på Mer. Om du vill redigera en post eller Att göra-uppgift väljer du Mer > Redigera. Om du vill visa en lista med de åtgärder du kan utföra på en post eller Att göra-uppgift väljer du Mer > Fler åtgärder. Du kan göra följande med hjälp av menyn Fler åtgärder: v meddela andra om posten eller Att göra-uppgiften v länka till posten eller Att göra-uppgiften v kopiera, flytta eller ta bort posten eller Att göra-uppgiften v spara posten eller Att göra-uppgiften som en mall v konvertera posten till en Att göra-uppgift Som standard sparas ditt arbete var femte minut, om inte administratören har ändrat det intervallet. Om du stänger webbläsaren eller tidsgränsen för sessionen överskrids och det finns en post som du inte har sparat visas ett meddelande nästa gång du loggar in. Om du vill öppna posten och fortsätta arbeta med den klickar du på Visa i meddelandet, om du vill ta bort posten klickar du på Ignorera. Om du inte utför någon åtgärd på den osparade posten visas meddelandet igen när du loggar in nästa gång. Lägga till en post Om du vill dela information med medlemmarna av en aktivitet kan du lägga till en post till aktiviteten. Du kan till exempel använda en post till att ställa en fråga. Aktivitetsmedlemmarna kan sedan lämna in svar genom att klicka på Lägg till en kommentar i posten. Du kan även använda en post till att lämna in ett meddelande. 1. Klicka på Lägg till post. Copyright IBM Corp 2010,

12 2. Ange de detaljer som krävs. Om du vill ändra de här detaljerna senare redigerar du posten. Om du vill redigera en post expanderar du posten genom att klicka på Mer och sedan klickar du på Redigera. 3. Lägg till innehåll till posten. v Om du vill bifoga en fil till posten klickar du på Bifoga fil. Filer som du bifogar överförs till aktiviteten och lagras i aktiviteten. Det går inte att dela filerna med andra än aktivitetens medlemmar. Innehållet i de filer som överförs till aktiviteter är inte sökbara. Om du vill överföra en fil och dela den med flera personer senare lägger du till filen i programmet Filer. Du kan dela en fil eller en mapp med aktivitetsmedlemmarna genom att lägga till en länk till filen eller mappen i programmet Filer. Filer som du bifogar till en aktivitetspost lagras i aktiviteten. Anm: I dialogrutan Bilaga visas den största tillåtna filstorleken för överföring. Om du bifogar stora filer till en aktivitet kan det påverka prestanda. Det kan ta längre tid att läsa in aktiviteter som innehåller stora filer. I stället för att bifoga en fil till en post kan du överföra den till programmet Filer och sedan lägga till en länk till den filen i aktiviteten. v Om du vill lägga till en URL-adress till posten klickar du på Lägg till ett bokmärke. v Om du vill lägga till en länk till en fil väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till fil. Välj den fil du vill skapa en länk till. Vilka filer som är tillgängliga beror på miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en fil som lagras i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för driftsättningen kan du skapa en länk till en fil som lagras i biblioteket. Om du skapar en länk från datorn överförs den valda filen till aktiviteten och en länk skapas. Anm: Om programmet Filer driftsätts eller länkade bibliotek är aktiverade är Datorn inte tillgängligt. 8 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

13 v Om du vill lägga till en länk till en mapp väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till mapp. Vilka mappar som är tillgängliga beror på vad som driftsätts i miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en mapp som har skapats i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för din driftsättning kan du skapa en länk till en mapp som lagras i biblioteket. Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll 9

14 v Om du vill lägga till ett datumfält till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Datumfält. När du klickar i det tomma fältet visas en datumväljare. Du kan ange ett datum i fältet eller välja ett i datumväljaren. v Om du vill lägga till ett personfält till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Personfält. När du börjar skriva en persons namn i fältet visas en lista med namn från katalogen. Du kan välja ett namn i listan eller fortsätta att skriva personens namn eller e-postadress. Anm: Om du anger namnet på en person från Aktiviteter måste du lägga till personen genom att välja honom/henne i listan i stället för att klicka på Lägg till medlemmar. Använd funktionen för automatisk ifyllning till att välja rätt visitkort. v Om du vill lägga till ett fält för oformaterad text till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Textfält. Du kan lägga till så många typer av fält som du vill och du kan lägga till fält av samma typ många gånger. Om du vill ändra namn på ett anpassat fält klickar du på fältetiketten. Om du vill ta bort ett fält klickar du på fältborttagningsikonen för fältet. Du kan ändra etiketten för ett filfält, ett bokmärksfält eller ett anpassat fält till ett namn som bättre beskriver syftet med det. Om du till exempel använder posten till att lämna in granskningskommentarer kan du lägga till två namnfält och ändra etiketten på det ena fältet till "Författare" och det andra till "Granskare". Du kan även lägga till ett datumfält med etiketten "Granskningsdatum" och sedan lägga till ett filfält med etiketten "Dokument att granska". 4. Om du vill beskriva posten eller lägga till postinnehåll använder du fältet Beskrivning. Du kan använda alternativen i verktygsfältet till att formatera texten. 5. Välj det avsnitt i aktiviteten som du vill lägga till posten till. 6. Om du vill gömma posten från andra medlemmar väljer du Markera den här posten som privat. 10 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

15 7. Om du vill meddela aktivitetsmedlemmarna om posten väljer du Meddela personer om den här posten. Om du använder en fristående aktivitet kan du meddela alla aktivitetsmedlemmar genom att välja Alla medlemmar av den här aktiviteten. Med det här alternativet meddelas inte medlemmar av grupper eller gemenskaper. Om du inte vill meddela alla väljer du medlemmar i listan. Om du har delat aktiviteten med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning av gemenskapsmedlemmarna genom att välja Gemenskap: gemenskapsnamn, där gemenskapsnamn är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutan bredvid de medlemmar du vill meddela. Om du använder en gemenskapsaktivitet väljer du medlemmar i listan. Om du vill meddela både gemenskapsägare och -medlemmar väljer du namnen på ägaren i listan gemenskapsnamn (gemenskapsägare), där gemenskapsnamn är namnet på gemenskapen, och sedan väljer du namnen på medlemmarna i listan Aktivitetsmedlemmar. Dina val sparas när du växlar mellan listorna. Anm: Det går endast att använda filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn i samma alfabetiska intervall som det namn du vill använda visas, och sedan anger du namnet i filterfältet. Och sedan då? Om du vill ändra egenskaperna för en post klickar du på Fler åtgärder. Du kan till exempel göra en post privat genom att redigera den. Du kan även ta bort posten, redigera den, ta bort den eller skapa en kopia av den. Om du vill konvertera en post till en Att göra-uppgift väljer du Fler åtgärder > Konvertera till Att görauppgift. Att göra-uppgifter är användbara när det finns en post i aktiviteten som du vill tilldela eller om slutdatumet för posten är tidigare än slutdatumet för aktiviteten. Du kan informera aktivitetsmedlemmarna om en post genom att välja Fler åtgärder > Meddela andra personer. De medlemmar du meddelar får ett e-postmeddelande som innehåller en beskrivning av posten och en länk till den, eller så visas ett meddelande på fliken Uppdateringar på hemsidan. Alla medlemmar av en aktivitet kan meddela de andra medlemmarna om poster i aktiviteten. Du kan sända meddelanden till de aktuella medlemmarna av en aktivitet, samt till alla som lägger till aktuella poster till aktiviteten, även om personerna inte är medlemmar längre. Närliggande uppgifter: Arbeta med filer Du kan dela dokument i din aktivitet så att det blir enklare att ordna de filer som behövs för att utföra arbetet på ett och samma ställe. Du kan lägga till en länk från en post eller en Att göra-uppgift till en fil eller mapp. Du kan bifoga en fil till en post eller Att göra-uppgift. Arbeta med filer Du kan dela dokument i din aktivitet så att det blir enklare att ordna de filer som behövs för att utföra arbetet på ett och samma ställe. Du kan lägga till en länk från en post eller en Att göra-uppgift till en fil eller mapp. Du kan bifoga en fil till en post eller Att göra-uppgift. Innan du börjar Du kan lägga till en länk eller bilaga medan du skapar en ny post eller Att göra-uppgift eller i en befintlig post eller Att göra-uppgift. Om du vill uppdatera en befintlig post klickar du på Mer så att postens detaljer visas och sedan klickar du på Redigera. Om du vill uppdatera en befintlig Att göra-uppgift klickar du på Mer så att Att göra-uppgiftens detaljer visas och sedan väljer du Redigera > Fler alternativ. Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll 11

16 Den här uppgiften När du bifogar filer till en aktivitet lagras filen i aktiviteten. Endast medlemmar av en aktivitet kan få åtkomst till de filer som är bifogade till aktiviteten. v Om du vill överföra en fil till aktiviteten klickar du på Bifoga fil. Filer som du bifogar överförs till aktiviteten och lagras i aktiviteten. Det går inte att dela filerna med andra än aktivitetens medlemmar. Innehållet i de filer som överförs till aktiviteter är inte sökbara. Om du vill överföra en fil och dela den med flera personer senare lägger du till filen i programmet Filer. Du kan dela en fil eller en mapp med aktivitetsmedlemmarna genom att lägga till en länk till filen eller mappen i programmet Filer. Filer som du bifogar till en aktivitetspost lagras i aktiviteten. Anm: I dialogrutan Bilaga visas den största tillåtna filstorleken för överföring. Om du bifogar stora filer till en aktivitet kan det påverka prestanda. Det kan ta längre tid att läsa in aktiviteter som innehåller stora filer. I stället för att bifoga en fil till en post kan du överföra den till programmet Filer och sedan lägga till en länk till den filen i aktiviteten. v Om du vill lägga till en länk till en fil väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till fil. Välj den fil du vill skapa en länk till. Vilka filer som är tillgängliga beror på miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en fil som lagras i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för driftsättningen kan du skapa en länk till en fil som lagras i biblioteket. Om du skapar en länk från datorn överförs den valda filen till aktiviteten och en länk skapas. Anm: Om programmet Filer driftsätts eller länkade bibliotek är aktiverade är Datorn inte tillgängligt. v Om du vill lägga till en länk till en mapp väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till mapp. Vilka mappar som är tillgängliga beror på vad som driftsätts i miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en mapp som har skapats i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för din driftsättning kan du skapa en länk till en mapp som lagras i biblioteket. v Lägg till en länk till en fil eller mapp i beskrivningen för posten eller Att göra-uppgiften. Du kan också lägga till länkar i beskrivningsfältet. Använd länkikonen i verktygsfältet Beskrivning om du vill lägga till en länk. 12 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

17 Närliggande uppgifter: Lägga till en post på sidan 7 Om du vill dela information med medlemmarna av en aktivitet kan du lägga till en post till aktiviteten. Du kan till exempel använda en post till att ställa en fråga. Aktivitetsmedlemmarna kan sedan lämna in svar genom att klicka på Lägg till en kommentar i posten. Du kan även använda en post till att lämna in ett meddelande. Lägga till en Att göra-uppgift Du kan lägga till en eller flera Att göra-uppgifter till en aktivitet och tilldela dem till aktivitetsmedlemmar. Du kan använda Att göra-uppgifter till att hantera det arbete som krävs för att slutföra ett aktivitetsmål. Du kan visa alla Att göra-uppgifter för en aktivitet i vyn Att göra-uppgifter. Leta rätt på URL-adressen för en post Du kan öppna en post på dess egen webbsida och sedan spara sidan som ett bokmärke, sända den till en annan medlem i ett chattmeddelande eller lämna in den till en aktivitet som en bokmärkspost. När någon sedan klickar på länken visas webbsidan för posten. Innan du börjar Om du vill öppna en post från en permanent URL-adress måste du vara medlem av den aktivitet som innehåller posten. Det går inte att använda en länk till en post till att dela den med någon som inte är medlem av aktiviteten. Den här uppgiften Så här letar du rätt på URL-adressen till en post: 1. Leta rätt på den post som du vill lägga till ett bokmärke till eller dela och klicka sedan på Fler åtgärder > Länka till den här posten. Anm: Om inte länken Fler åtgärder visas kan det bero på att vyn är komprimerad. Klicka på postnamnet så expanderas posten. 2. Nu kan du lägga till ett bokmärke till posten eller dela den med andra medlemmar genom att kopiera URL-adressen från adressfältet i webbläsaren och klistra in den i en chatt eller i bokmärksfältet för en aktivitetspost. Lägga till en Att göra-uppgift Du kan lägga till en eller flera Att göra-uppgifter till en aktivitet och tilldela dem till aktivitetsmedlemmar. Du kan använda Att göra-uppgifter till att hantera det arbete som krävs för att slutföra ett aktivitetsmål. Du kan visa alla Att göra-uppgifter för en aktivitet i vyn Att göra-uppgifter. Den här uppgiften När du klickar på Lägg till en Att göra-uppgift kan du ange en kort beskrivning av uppgiften i fältet Att göra-uppgift och spara Att göra-uppgiften. Den beskrivning du anger identifierar uppgiften och visas i alla vyer där uppgiften visas. Om du vill lägga till mer information eller innehåll, eller om du vill tilldela Att göra-uppgiften, klickar du på Fler alternativ. I följande steg beskrivs de alternativ du kan utföra med hjälp av Fler alternativ. När du befinner dig i en aktivitet kan du skapa Att göra-uppgifter för aktiviteten och för Att göra-uppgifter i aktiviteten. Om du vill lägga till Att göra-uppgiften direkt i aktiviteten klickar du på Lägg till Att göra-uppgift. Om du vill lägga till Att göra-uppgiften som ett svar på en annan post öppnar du posten och sedan klickar du på Lägg till Att göra-uppgift. Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll 13

18 Du kan använda följande information till att fylla i de ytterligare alternativ som visas när du har klickat på Fler alternativ. 1. Som standard tilldelas uppgiften till Alla (delad), Alla medlemmar av aktiviteten kan slutföra uppgiften. Om du vill tilldela Att göra-uppgiften till en viss medlem klickar du på Välj en person. 2. Om du vill ange ett slutdatum för uppgiften anger du slutdatumet i fältet Slutdatum. 3. Lägg till innehåll till posten. v Om du vill bifoga en fil till posten klickar du på Bifoga fil. Filer som du bifogar överförs till aktiviteten och lagras i aktiviteten. Det går inte att dela filerna med andra än aktivitetens medlemmar. Innehållet i de filer som överförs till aktiviteter är inte sökbara. Om du vill överföra en fil och dela den med flera personer senare lägger du till filen i programmet Filer. Du kan dela en fil eller en mapp med aktivitetsmedlemmarna genom att lägga till en länk till filen eller mappen i programmet Filer. Filer som du bifogar till en aktivitetspost lagras i aktiviteten. Anm: I dialogrutan Bilaga visas den största tillåtna filstorleken för överföring. Om du bifogar stora filer till en aktivitet kan det påverka prestanda. Det kan ta längre tid att läsa in aktiviteter som innehåller stora filer. I stället för att bifoga en fil till en post kan du överföra den till programmet Filer och sedan lägga till en länk till den filen i aktiviteten. v Om du vill lägga till en URL-adress till posten klickar du på Lägg till ett bokmärke. v Om du vill lägga till en länk till en fil väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till fil. Välj den fil du vill skapa en länk till. Vilka filer som är tillgängliga beror på miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en fil som lagras i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för driftsättningen kan du skapa en länk till en fil som lagras i biblioteket. Om du skapar en länk från datorn överförs den valda filen till aktiviteten och en länk skapas. Anm: Om programmet Filer driftsätts eller länkade bibliotek är aktiverade är Datorn inte tillgängligt. 14 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

19 v Om du vill lägga till en länk till en mapp väljer du Lägg till anpassade fält > Länk till mapp. Vilka mappar som är tillgängliga beror på vad som driftsätts i miljön. Om till exempel programmet Filer driftsätts i miljön kan du skapa en länk till en mapp som har skapats i programmet Filer. Om ett länkat bibliotek är tillgängligt för din driftsättning kan du skapa en länk till en mapp som lagras i biblioteket. Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll 15

20 v Om du vill lägga till ett datumfält till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Datumfält. När du klickar i det tomma fältet visas en datumväljare. Du kan ange ett datum i fältet eller välja ett i datumväljaren. v Om du vill lägga till ett personfält till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Personfält. När du börjar skriva en persons namn i fältet visas en lista med namn från katalogen. Du kan välja ett namn i listan eller fortsätta att skriva personens namn eller e-postadress. Anm: Om du anger namnet på en person från Aktiviteter måste du lägga till personen genom att välja honom/henne i listan i stället för att klicka på Lägg till medlemmar. Använd funktionen för automatisk ifyllning till att välja rätt visitkort. v Om du vill lägga till ett fält för oformaterad text till posten väljer du Lägg till anpassade fält > Textfält. Du kan lägga till så många typer av fält som du vill och du kan lägga till fält av samma typ många gånger. Om du vill ändra namn på ett anpassat fält klickar du på fältetiketten. Om du vill ta bort ett fält klickar du på fältborttagningsikonen för fältet. Du kan ändra etiketten för ett filfält, ett bokmärksfält eller ett anpassat fält till ett namn som bättre beskriver syftet med det. Om du till exempel använder posten till att lämna in granskningskommentarer kan du lägga till två namnfält och ändra etiketten på det ena fältet till "Författare" och det andra till "Granskare". Du kan även lägga till ett datumfält med etiketten "Granskningsdatum" och sedan lägga till ett filfält med etiketten "Dokument att granska". 4. Om du vill beskriva posten eller lägga till postinnehåll använder du fältet Beskrivning. Du kan använda alternativen i verktygsfältet till att formatera texten. 5. Välj det avsnitt i aktiviteten som du vill lägga till posten till. 6. Om du vill gömma posten från andra medlemmar väljer du Markera den här posten som privat. 16 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

21 7. Om du vill meddela aktivitetsmedlemmarna om posten väljer du Meddela personer om den här posten. Om du använder en fristående aktivitet kan du meddela alla aktivitetsmedlemmar genom att välja Alla medlemmar av den här aktiviteten. Med det här alternativet meddelas inte medlemmar av grupper eller gemenskaper. Om du inte vill meddela alla väljer du medlemmar i listan. Om du har delat aktiviteten med en gemenskap kan du meddela en deluppsättning av gemenskapsmedlemmarna genom att välja Gemenskap: gemenskapsnamn, där gemenskapsnamn är namnet på gemenskapen, och sedan markera kryssrutan bredvid de medlemmar du vill meddela. Om du använder en gemenskapsaktivitet väljer du medlemmar i listan. Om du vill meddela både gemenskapsägare och -medlemmar väljer du namnen på ägaren i listan gemenskapsnamn (gemenskapsägare), där gemenskapsnamn är namnet på gemenskapen, och sedan väljer du namnen på medlemmarna i listan Aktivitetsmedlemmar. Dina val sparas när du växlar mellan listorna. Anm: Det går endast att använda filtret till att söka på den aktuella sidan. Om det finns flera sidor klickar du på Nästa tills en sida med namn i samma alfabetiska intervall som det namn du vill använda visas, och sedan anger du namnet i filterfältet. Och sedan då? När du har sparat Att göra-uppgiften kan du skapa en till utan att behöva klicka på Lägg till Att görauppgift. Om du vill skapa en till Att göra-uppgift anger du den i fältet Att göra-uppgift. I annat fall stänger du textfältet genom att klicka på Avbryt. Närliggande uppgifter: Arbeta med filer på sidan 11 Du kan dela dokument i din aktivitet så att det blir enklare att ordna de filer som behövs för att utföra arbetet på ett och samma ställe. Du kan lägga till en länk från en post eller en Att göra-uppgift till en fil eller mapp. Du kan bifoga en fil till en post eller Att göra-uppgift. Kapitel 4. Lägga till aktivitetsinnehåll 17

22 18 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

23 Kapitel 5. Arbeta med aktiviteter Du kan redigera en aktivitet och posterna i den eller ordna innehållet i den genom att skapa avsnitt. Genom att prioritera aktiviteter blir det enklare att hitta de viktigaste aktiviteterna. Du kan förhindra att aktiviteter visas i din vy genom att avaktivera dem. När ett aktivitetsmål har slutförts kan du slutföra aktiviteten. Den här uppgiften När du har slutfört aktivitetsmålet klickar du på Markera aktiviteten som slutförd i namnlisten. Med den här åtgärd tas inte aktiviteten bort; den slutförda aktiviteten är fortfarande tillgänglig i vyn Slutförda. Efter att du har markerat en aktivitet som slutförd visas den inte längre för medlemmarna. Om du vill återställa en slutförd aktivitet från vyn Slutförda klickar du på Återställ aktivitet i den slutförda aktiviteten. Aktiviteter som inte har varit aktiva under 90 dagar markeras automatiskt som slutförda. Ett meddelande sänds till aktivitetsägarna innan det här inträffar så att de får reda på att aktiviteten kommer att markeras som slutförd om de inte använder den. Du kan ta bort en aktivitet genom att flytta den till papperskorgen. Du bör endast ta bort aktiviteter om du inte vill behålla någon information som finns i dem. Du kan återställa aktiviteter från vyn Papperskorgen, men bara innan papperskorgen har tömts. Standard är att papperskorgen töms efter 90 dagar. Redigera en aktivitet Om du vill redigera en aktivitet måste du vara ägare till aktiviteten. När du redigerar namn, beskrivning, slutdatum eller etiketter för en aktivitet påverkar det inte innehållet i de poster som har lämnats in i aktiviteten. Redigera aktivitetsinformationen. v Gå till vyn Mina aktiviteter, leta rätt på den aktivitet du vill redigera i listan med aktiviteter, expandera aktivitetsbeskrivningen genom att klicka på Mer och klicka sedan på Redigera. v Öppna den aktivitet du vill redigera, klicka på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och välj sedan Redigera aktivitet. Ordna aktivitetsinnehåll När du har lagt till innehåll till en aktivitet kan du ordna det så att det går enklare att hitta det. v Om du vill lägga till behållare på hög nivå till en aktivitet klickar du på Lägg till avsnitt. Avsnitt är behållare för uppsättningar med aktivitetsposter. När du har skapat ett avsnitt kan du flytta det eller ändra namn på det genom att klicka på Åtgärder i avsnittsrubriken. Om du vill ändra namn på avsnittet klickar du på Redigera avsnitt. Om du vill ta bort avsnittet klickar du på Åtgärder i avsnittsrubriken. v Om du vill lägga till en länk till en relaterad aktivitet klickar du på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och sedan väljer du Lägg till relaterad aktivitet. Med den här åtgärden skapar du en post med en länk till en annan aktivitet. Du kan använda den här åtgärden till att länka till en annan aktivitet som kan vara av intresse för de aktuella aktivitetsmedlemmarna. Endast medlemmar med åtkomst till den andra aktiviteten kan få åtkomst till den från posten. Copyright IBM Corp 2010,

24 Prioritera aktiviteter Alla aktiviteter får nivån Normal prioritet som standard. Du kan göra en aktivitet enklare att hitta genom att ändra prioritetsnivån för den. Den här uppgiften Den prioritetsnivå du tilldelar till en aktivitet visas endast för dig, den påverkar inte de prioriteter som andra medlemmar av aktiviteten tilldelar till den. Aktiviteter som du har angett prioriteten Hög eller Medelhög för visas i en komprimerad lista som du får åtkomst till genom att expandera Prioriterade aktiviteter. Anm: Prioriterade aktiviteter visas inte i vägvisaren när du har en aktivitet öppen. Du måste först stänga aktiviteten. Klicka på fliken Aktiviteter så stängs den aktuella aktiviteten och du återgår till vyn Mina aktiviteter. Välj någon av följande prioritetsnivåer: Hög prioritet anger att aktiviteten har hög prioritet. Medelhög prioritet anger att aktiviteten har medelhög prioritet. Normal prioritet (standard) anger att aktiviteten har normal prioritet. Markera som avaktiverad Med hjälp av kan du flytta aktiviteten till vyn Avaktiverade aktiviteter. Du kan ändra prioriteten för en aktivitet i vyn Mina aktiviteter eller i aktiviteten. v I vyn Mina aktiviteter letar du rätt på den aktivitet som du vill prioritera. Klicka på Mer så att beskrivningen för aktiviteten expanderas och klicka sedan på Prioritera och välj en prioritetsnivå. v I en aktivitet klickar du på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och sedan väljer du en prioritetsnivå. Anm: Prioritetsnivån visas inte i aktiviteten. Om du vill visa prioritetsnivåer måste du gå tillbaka till vyn Mina aktiviteter eller klicka på Prioriterade aktiviteter i vägvisaren i vyn Mina aktiviteter. Avaktivera en aktivitet som du inte är intresserad av Du kan avaktivera en aktivitet som du inte är intresserad av genom att ta bort den från vyn Mina aktiviteter. Om den blir mer användbar senare kan du aktivera den igen. Den här uppgiften Du förblir medlem av aktiviteter du har avaktiverat och du kan fortfarande få åtkomst till innehållet i dem genom att gå till vyn Avaktiverade aktiviteter. Andra medlemmar av aktiviteten kan fortfarande sända dig meddelanden om poster i aktiviteten. Du kan avaktivera en aktivitet genom att ta bort den från vyn Mina aktiviteter. 20 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

25 v Gå till vyn Mina aktiviteter, leta rätt på den aktivitet du vill avaktivera och välj sedan Mer > Prioritera > Markera som avaktiverad. v I en aktivitet klickar du på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och sedan väljer du Markera som avaktiverad. Och sedan då? Om du vill aktivera den igen går du till vyn Avaktiverade aktiviteter från navigeringsrutan i vyn Mina aktiviteter. Välj Mer > Prioritera för den aktivitet du vill aktivera igen och väljer sedan lämplig prioritetsnivå. Få automatiska uppdateringar genom att prenumerera på ett aktivitetsflöde Med hjälp av en flödesläsare kan du prenumerera på ett flöde av från en enstaka aktivitet som intresserar dig eller från en samling av aktiviteter. Efter att du har prenumererat på ett flöde används flödesläsaren till att övervaka det och hämta uppdateringar automatiskt. Den här uppgiften Flöden används till att visa och automatiskt leverera det senaste innehållet på en webbsida till datorn. För aktiviteter används Atom-protokollet för prenumeration på flöden. Om du prenumererar på ett flöde blir det enklare att övervaka en aktivitet, eftersom innehållsuppdateringar för alla flöden kontrolleras och hämtas automatiskt. Du kan prenumerera på flöden på alla platser där ikonen från enskilda aktiviteter. visas, både från vyn Mina aktiviteter och Hur du prenumererar på ett flöde beror på vilken flödesläsare du använder. I följande steg beskrivs de allmänna riktlinjerna. 1. Gör något av följande: v Om du vill prenumerera på en enstaka aktivitet öppnar du aktiviteten, letar rätt på den vy eller det avsnitt som innehåller de poster du vill ha regelbundna uppdateringar av och sedan klickar du på Flöde för de här posterna. v Om du vill prenumerera på flera aktiviteter öppnar du en vy där de aktiviteter du vill ta emot regelbundna uppdateringar av visas, som Prioriterade aktiviteter > Hög prioritet och sedan klickar du på Flöde för de här aktiviteterna. v Om du vill prenumerera på en lista med Att göra-uppgifter klickar du på fliken Att göra-lista och sedan klickar du på Flöden för de här Att göra-uppgifterna. v Om du vill prenumerera på mallarna klickar du på fliken Aktivitetsmallar och sedan klickar du på Flöde för de här mallarna. 2. Lägg till flödet i den flödesläsare du använder. Vilka steg du behöver utföra beror på webb- och flödesläsaren. Om du vill ha mer information läser du i dokumentationen för webb- eller flödesläsaren. Bevaka aktiviteter Medlemmar får inte automatiskt meddelanden om uppdateringar av aktiviteter. Om du vill ha meddelanden måste du bevaka den aktiviteten. Alla får bevaka öppna aktiviteter. Om du vill bevaka en begränsad aktivitet måste du vara medlem av den. Kapitel 5. Arbeta med aktiviteter 21

26 v Gå till en fristående aktivitet och klicka på Bevaka den här aktiviteten. v Gå till en gemenskapsaktivitet och välj Bevakningsåtgärder > Bevaka den här aktiviteten. Anm: Om du använder Bevaka den här aktiviteten får du meddelanden om följande aktivitetsändringar: när aktiviteten skapas, tas bort eller redigeras när aktivitetselement skapas eller tas bort för aktivitetshändelser, som när aktiviteten skapas, bevakas eller dupliceras för aktivitetsmedlemskap, som när en medlem, grupp eller gemenskap läggs till Om du använder Bevaka den här aktiviteten får du inte meddelanden när aktivitetsfält ändras, som när bokmärken eller bifogade filer redigeras. Och sedan då? Du kan också använda hemsidan till att hålla reda på händelser i aktiviteter du bevakar genom att klicka på Jag bevakar i vägvisaren. Om du inte längre vill få meddelanden om uppdateringar av en aktivitet kan du sluta bevaka den. Om du vill sluta bevaka en fristående aktivitet klickar du på Sluta bevaka den här aktiviteten. Om du vill sluta bevaka en gemenskapsaktivitet öppnar du den och väljer Bevakningsåtgärder > Sluta bevaka den här aktiviteten. Kopiera en aktivitet Ser du en aktivitet som någon har skapat och som du skulle vilja återanvända? Om ägarna till aktiviteten inte har skapat någon mall för den så att andra kan återanvända den kan du göra en kopia. Du kan även kopiera någon av dina aktiviteter om du vill återanvända den, men om du tänker återanvända den flera gånger är det mer praktiskt att skapa en mall. Innan du börjar Alla medlemmar av en aktivitet kan kopiera den. När du kopierar aktiviteten läggs du till som ägare till den nya aktiviteten. Externa aktiviteter kopieras som externa aktiviteter, interna aktiviteter kopieras som interna aktiviteter. Den här uppgiften Så här kopierar du en aktivitet: 1. Öppna den aktivitet du vill kopiera. 2. Klicka på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och välj sedan Kopiera aktivitet. 3. I formuläret för den nya aktiviteten lägger du till nya värden eller ändrar värdena på de fält du vill uppdatera. 4. Om du vill ta med medlemmar från den aktivitet du kopierar till den nya aktiviteten klickar du på Använd medlemmar från aktiviteten. 5. Klicka på Spara. Exportera aktiviteter Du kan skapa olika typer av kalkylarksbaserade rapporter genom att exportera data från aktiviteter. 22 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

27 Den här uppgiften Alla aktivitetsmedlemmar kan exportera data från en aktivitet till en fil med kommaavgränsade värden (CSV). Genom att exportera en aktivitet till en CSV-fil kan du få åtkomst till alla data i aktiviteten i ett kalkylarksformat. Anm: Alla datum i den exporterade CSV-filen justeras till GMT (Greenwich Mean Time) oavsett tidszon på servern eller tidszon för de användare som begärde exporten. När du flyttar aktiviteten till den här typen av format kan du skapa olika typer av rapporter baserade på data. 1. Öppna den aktivitet du vill exportera data från. 2. Välj Aktivitetsåtgärder > Exportera aktivitet. 3. Om du vill exportera hela aktiviteten, med alla poster, kommentarer, avsnitt och Att göra-uppgifter, väljer du Den här aktiviteten, om du endast vill exportera ett visst avsnitt väljer du det i dialogrutan Exportera. 4. Klicka på Exportera. 5. Gör något av följande: a. Om du vill välja ett program att öppna den exporterade aktiviteten i väljer du Öppna med. Normalt använder du ett kalkylarksprogram till att öppna CSV-filer. b. Om du vill spara aktiviteten på datorn och öppna den senare väljer du Spara fil. Kapitel 5. Arbeta med aktiviteter 23

28 24 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

29 Kapitel 6. Söka efter aktiviteter Du kan söka efter aktiviteter som du är medlem av och efter motsvarande poster. När du söker söker du även i slutförda aktiviteter. Privata poster och poster eller aktiviteter i papperskorgen visas inte i sökresultat. Copyright IBM Corp 2010,

30 26 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

31 Kapitel 7. Filtrera aktiviteter och poster efter etiketter Du kan ange etiketter på poster och aktiviteter för att enklare hitta dem senare. När du söker efter poster eller aktiviteter med hjälp av etiketter kan du hitta information där andra aktivitetsmedlemmar har lagt till samma etiketter. Den här uppgiften Alla etiketter i dina aktiviteter visas i en etikettsamling, även sådana som har lagts till av andra medlemmar. Etiketter kan visas som ett moln eller en lista. I etikettmoln visas ofta använda etiketter med större teckenstorlek med fetstil. I etikettlistan visas de etiketter som används oftast överst. I etikettmolnet och etikettlistan visas bara de populäraste etiketterna. I etikettlistan visas de 10 populäraste etiketterna.i etikettmolnet visas fler än 10. v Lägg till etiketter för en aktivitet eller post. Om du vill lägga till en etikett för en aktivitet väljer du Aktivitetsåtgärder > Redigera aktivitet Om du vill lägga till en etikett för en post eller Att göra-uppgift expanderar du posten eller Att göra-uppgiften och väljer Mer > Redigera. v Sök efter aktiviteter eller poster som är kategoriserade med en viss etikett. Sök efter aktiviteter är kategoriserade med en viss etikett. Expandera Etiketter i vägvisaren i Mina aktiviteter och klicka på etiketten. Sök efter de poster i en aktivitet som har en viss etikett. I den aktivitet som innehåller posten eller Att göra-uppgiften expanderar du Etiketter och klickar på etiketten. v Sök efter en viss etikett. Expandera Etiketter i vägvisaren och klicka på Sök efter en etikett. Ange etikettnamnet. När du klickar på en etikett visas innehållet för den. Copyright IBM Corp 2010,

32 28 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

33 Kapitel 8. Arbeta med mallar Du kan återanvända formatet på eller innehållet i en aktivitet eller post genom att skapa mallar. Den här uppgiften Du kan använda en aktivitetsmall till att ange de steg, kontakter, resurser och verktyg som krävs för en viss process. När du har skapat mallen kan du skapa flera aktiviteter från den för alla projekt där processen används. Du kan använda en postmall till att spara en uppsättning fält som utgör en anpassad post. När du har skapat postmallen kan du skapa flera poster av den. v Om du vill starta en aktivitet från en mall klickar du på Starta en aktivitet och sedan väljer du Välj en aktivitetsmall. Om du vill skapa en post från en mall klickar du på Lägg till från postmall och sedan väljer du den mall du vill använda. v Om du vill skapa en aktivitetsmall från en befintlig aktivitet väljer du Aktivitetsåtgärder > Kopiera som ny mall. Om du vill skapa en postmall från en befintlig post eller Att göra-uppgift väljer du Fler åtgärder > Spara som postmall i detaljvyn för posten. v Om du använder Aktiviteter fristående kan du skapa mallar utan att först starta en aktivitet. Om du vill göra det väljer du Aktivitetsmallar > Lägg till en ny mall. Närliggande uppgifter: Kapitel 3, Starta en aktivitet, på sidan 5 Ingen särskild åtkomst krävs för att få skapa aktiviteter. Om du vill redigera aktiviteten, skapa en kopia av aktiviteten eller om du vill använda aktiviteten till att skapa en mall när du har skapat den klickar du på Aktivitetsåtgärder. Redigera aktivitetsmallar Om du vill kan du redigera en aktivitetsmall efter att du har skapat den. Innan du börjar När du redigerar en mall påverkar det inte de aktiviteter som du har skapat från mallen. Den här uppgiften Så här redigerar du en mall: 1. Klicka på fliken Aktivitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på den mall du vill redigera, expandera den genom att klicka på Mer och klicka sedan på Redigera. Om mallen är öppen väljer du Mallåtgärder > Redigera mall i namnlisten. Anm: Endast ägaren till en mall kan redigera den. Om du inte är ägare visas inte länken Redigera eller menyalternativet Redigera mall. 3. Gör de ändringar du vill och klicka sedan på Spara. Copyright IBM Corp 2010,

34 Redigera postmallar Ägaren till en aktivitet kan redigera postmallar som har skapats från anpassade poster. Aktivitetens ägare kanske till exempel vill ändra den ikon som används till att identifiera mallen. Innan du börjar Utför inte den här proceduren om det inte finns några postmallar i aktiviteten. En postmall är en prototyp till en post. Om du skapar en anpassad post som du vill återanvända kan du spara den som mall. Nästa gång du lägger till en post kan du om du vill använda de anpassade fält som finns i mallen. Om du vill ha mer information läser du i Skapa postmallar. Den här uppgiften Så här redigerar du en postmall: 1. Öppna den aktivitet som innehåller den postmall du vill redigera. 2. Klicka på Aktivitetsåtgärder i namnlisten och välj sedan Redigera postmallar. 3. Klicka på Redigera bredvid den mall du vill redigera. 4. Gör dina redigeringar. Om du vill associera en ikon med mallen väljer du en ikon. När du associerar en ikon med en mall visas ikonen i rubriken på alla poster som skapas med hjälp av mallen. 5. Klicka på Spara. 6. Redigera fler postmallar eller klicka på Stäng. Markera aktivitetsmallar som favoriter för enkel åtkomst Du kan rangordna tillgängliga aktivitetsmallar genom att markera de du tycker bäst om som favoriter. När du gör det läggs mallarna till i vyn Favoritmallar i navigeringsrutan på fliken Aktivitetsmallar. På så sätt får du snabbt åtkomst till de mallar som du tycker är mest användbara. Innan du börjar Alla som har åtkomst till en aktivitetsmall får markera den som favorit. Den här uppgiften Så här markerar du en aktivitetsmall som favorit: 1. Klicka på fliken Aktivitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på mallen, klicka på Mer så att den expanderas och klicka sedan på Markera som favoritmall. 30 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

35 Resultat Favoritmallar visas som favoriter i vyn Aktivitetsmallar och visas även i vyn Favoritmallar. Och sedan då? Om du vill ta bort en mall från vyn Favoritmallar går du till vyn, letar rätt på mallen i listan, klickar på Mer så att den expanderas och väljer sedan Markera som mall med normal prioritet. Ta bort aktivitetsmallar Du kan ta bort aktivitetsmallar som inte används och gamla mallar. Innan du börjar Om du vill ta bort en aktivitetsmall måste du vara ägare till den. När du tar bort en mall påverkar det inte de aktiviteter som du har skapat från mallen. Den här uppgiften Så här tar du bort en aktivitetsmall: 1. Klicka på fliken Aktivitetsmallar så öppnas listan med mallar. 2. Leta rätt på den mall du vill ta bort, expandera den genom att klicka på Mer och klicka sedan på Ta bort. Kapitel 8. Arbeta med mallar 31

36 Om mallen är öppen väljer du Mallåtgärder > Ta bort mall i namnlisten. Anm: Endast ägaren till en mall kan ta bort den. Om du inte äger mallen visas inte länken Ta bort eller menyalternativet Ta bort mall. 3. Bekräfta borttagningen genom att klicka på OK. Och sedan då? Om du vill återställa en borttagen mall klickar du på Mallpapperskorg i vägvisaren på fliken Aktivitetsmallar, letar rätt på mallen, klickar på Mer så att beskrivningen expanderas och klickar sedan på Återställ. Anm: Det är bara den som äger en borttagen mall som kan återställa den. Om du inte är ägare ser du inte länken Återställ. 32 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

37 Kapitel 9. Uppdatera medlemmar Du kan lägg till medlemmar till eller ta bort medlemmar från aktiviteten. Du kan lägga till medlemmar när du skapar en aktivitet eller när den har startats. Uppdatera medlemsroller för att avgöra vilka ändringar en aktivitetsmedlem kan göra. Vilka roller som är tillgängliga beror på om du uppdaterar en fristående aktivitet eller en gemenskapsaktivitet. Uppdatera en fristående aktivitet Det finns olika typer av fristående aktiviteter: gemensamma aktiviteter, företagsaktiviteter och privata aktiviteter. Om aktiviteten är privat måste du vara medlem för att kunna visa eller få åtkomst till den. Som standard är nya aktiviteter privata, och den som skapar aktiviteten tilldelas automatiskt rollen ägare. Alla som har åtkomst till aktivitetetsservern har åtkomst till gemensamma aktiviteter. Om du vill göra en aktivitet gemensam expanderar du listan Medlemmar > Åtkomst och klickar på (Ändra) bredvid den valda åtkomstnivån. Det måste finnas en företagsägare för varje aktivitet. Företagsägaren kan göra allt som en ägare kan göra. Företagsägaren kan även överföra rollen som företagsägare till en annan aktivitetsmedlem. En person kan läggas till som aktivitetsmedlem och vara medlem av en grupp som redan har åtkomst till aktiviteten. I så fall kommer den roll som tilldelas när medlemmen läggs till att ersätta den roll som ärvdes från gruppen. Exempel: Maria läggs till till en aktivitet och tilldelas rollen författare. Maria ingår också i en grupp som är medlem av den aktiviteten. Gruppen har rollen läsare. Maria behåller den åtkomst som har getts till författare. Det är möjligt för en person att vara medlem av två grupper som också är medlemmar av en aktivitet. De här två grupperna kan tilldelas olika roller. I så fall ärver personen den roll som har högst åtkomstnivå. En aktivitet kan till exempel innehålla gruppen "Författare" som har tilldelats till rollen författare och gruppen "Läsare" som har tilldelats till rollen läsare. Om Johan är medlem av båda grupperna får han författaråtkomst till aktiviteten. Om din aktivitet tillåter medlemmar som är externa från företaget kan du ändra den så att den endast tillåter interna medlemmar. Den här ändringen är bara tillgänglig om det inte finns några externa medlemmar i aktiviteten. Om det finns några externa medlemmar måste du ta bort dem innan det går att ändra den externa aktiviteten till en intern aktivitet. Om du vill ändra en extern aktivitet till intern expanderar du listan Medlemmar och sedan klickar du på (Ändra) bredvid Extern under Åtkomst, avmarkerar alternativet Tillåt externa personer att bli medlemmar av den här aktiviteten och sedan klickar du på Spara. När du ändrar en extern aktivitet till en intern aktivitet tas ikonen bort från namnet på aktiviteten. Copyright IBM Corp 2010,

38 Uppdatera en gemenskapsaktivitet Om gemenskapen är privat är alla associerade aktiviteter privata. Dessutom anges medlemslistan för en privat gemenskapsaktivitet efter medlemslistan för den gemenskap som den tillhör. Du kan inte ändra medlemslistan för en gemenskapsaktivitet från programmet Aktiviteter. Lägga till medlemmar till en fristående aktivitet Om du vill ge en person åtkomst till en aktivitet kan du lägga till personen som medlem. Om du vill lägga till medlemmar måste du vara författare av eller ägare till en aktivitet. Författare kan endast lägga till läsare och andra författare. Ägare kan lägga till alla typer av medlemmar. Den här uppgiften Om du lägger till en person som redan är medlem av aktiviteten skrivs den ursprungliga medlemskapsposten över. 34 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

39 1. I aktiviteten klickar du på Medlemmar i vägvisaren, så öppnas vyn Medlemmar. 2. Klicka på Lägg till medlemmar. Välj medlemstyp, medlemmens roll och sedan namnet på personen, gemenskapen eller gruppen. En företagsägare får lägga till, ändra och ta bort innehåll i och medlemmar av en aktivitet samt själva aktiviteten. Ägare får lägga till innehåll, visa och redigera alla poster och hantera medlemskapet för aktiviteten, Författare får visa innehåll och redigera sina poster, och läsare får endast visa innehåll. Anm: v Funktionen för grupper är eventuellt inte tillgänglig. Om du vill ha mer information kontaktar du företagsadministratören. v Om du anger e-postadressen till en person som inte har något konto eller som har ett konto men som inte tillhör samma företag måste du lägga till den personen genom att klicka på +. Om personen inte har något konto visas ett meddelande om att sända en gästinbjudan till den personen när du sparar aktiviteten. Gästmedlemmar måste acceptera inbjudan innan de kan få åtkomst till aktiviteten. Resultat Antingen så sänds ett e-postmeddelande till alla nya medlemmar med information om aktiviteten, eller så visas ett meddelande på fliken Uppdateringar på hemsidan för varje medlem. Lägga till medlemmar till en gemenskapsaktivitet Du kan lägga till alla medlemmar av en gemenskap till en gemenskapsaktivitet eller välja en deluppsättning av alla gemenskapsmedlemmar. Den här uppgiften Om du vill lägga till medlemmar måste du vara författare av eller ägare till en aktivitet. Författare kan endast lägga till läsare och andra författare. Ägare kan lägga till alla typer av medlemmar. Kapitel 9. Uppdatera medlemmar 35

40 Om du lägger till en person som redan är medlem av aktiviteten skrivs den ursprungliga medlemskapsposten över. Så här lägger du till medlemmar till en gemenskapsaktivitet: 1. Gå till vyn Mina aktiviteter och öppna en gemenskapsaktivitet. 2. Klicka på Lägg till medlemmar. Lägg till medlemmar visas inte om du inte är läsare för gemenskapsaktiviteten, om du inte lades till när en hel gemenskap lades till för gemenskapsaktiviteten eller om du inte har lagts till separat till gemenskapsaktiviteten. 3. Gör något av följande: v Om du vill lägga till alla gemenskapsmedlemmar som författare väljer du Tillåt att alla gemenskapsmedlemmar får författaråtkomst till aktiviteten. Det här alternativet är endast tillgängligt om du är gemenskapsaktivitetsägare. v Om du vill lägga till alla medlemmar till någon annan roll än standardrollen (Författare) eller om du vill begränsa åtkomst till gemenskapsaktiviteten till endast en deluppsättning av gemenskapsmedlemmarna gör du följande: a. Välj Tillåt att följande gemenskapsmedlemmar får åtkomst till den här aktiviteten som och välj sedan Författare i listrutan. Det här alternativet är endast tillgängligt om du är gemenskapsaktivitetsägare. b. Om du vill tilldela någon annan roll än standardrollen (Författare) till de medlemmar du lägger till klickar du på pilen i fältet Författare och sedan väljer du Ägare eller Läsare. Om du inte själv är ägare till aktiviteten kan du inte lägga till en person som ägare. c. Markera kryssrutan bredvid de personer du vill lägga till till gemenskapsaktiviteten. Anm: Det går inte att lägga till grupper till gemenskapsaktiviteter. 4. När du är klar med att lägga till medlemmar till aktiviteten klickar du på Spara. Resultat Ett meddelande om gemenskapsaktiviteten sänds till de medlemmar du lägger till till den. Ändra företagsägare för en aktivitet Om du vill överföra företagsägarskap för en aktivitet till en annan medlem måste du vara företagsägare. 36 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok

LotusLive. LotusLive Engage och LotusLive Connections Användarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok LotusLie LotusLie Engage och LotusLie Connections Anändarhandbok Anmärkning Innan du anänder den här informationen och den tillhörande

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok

LotusLive. Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok LotusLive Sametime-chatt i LotusLive och LotusLive Meetings-mobil Användarhandbok Anmärkning Innan du använder den här

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2003 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2003 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster

Lathund. Förhandsbedömning i Tandvårdsfönster Lathund Förhandsbedömning i Sida 1/18 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 06 05 Första version 0.2 Uppdaterad med delegeringsfunktionalitet 2012 11 16 Ändrat Tandbågen 2 till Sida 2/18 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook

EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook EMC Documentum My Documentum for Microsoft Outlook Version 6.6 Användarhandbok EMC Corporation Företagshögkvarter: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com EMC anser att informationen i den

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare)

Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8.5 och senare) Snabbstarthandbok Snabbstarthandbok för Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) Cisco ViewMail för Microsoft Outlook (version 8. och senare) 2 Om Cisco ViewMail för Microsoft Outlook

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell...

1 Skapa Tabell...2. 2 Skapa Relationer...20. 3 Redigera Relationer...24. 4 Redigera Fält i Tabell...26. 5 Lägga till Poster i Tabell... Kapitel 5 Tabell 1 Skapa Tabell...2 1.1 Tabellfönstret... 4 1.2 Fältegenskaper... 8 1.3 Primärnyckel... 11 1.4 Spara Tabell... 12 1.5 Tabellguiden... 12 2 Skapa Relationer...20 3 Redigera Relationer...24

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0

Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 1(5) Fastighetsavdelning 2007-04-03 Nyheter och förändringar i advantum release 3.0 Nedan följer en mer detaljerad förteckning över de nyheter och förändringar som genomförts i den nya releasen av advantum.

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Användarmanual Körjournal för iphone

Användarmanual Körjournal för iphone Användarmanual Körjournal för iphone Innehållsförteckning 1 Beskrivning... 3 2 Inmatning/val av uppgifter...4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 Resor...8 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 Navigering... 8 Startplats (Från)...

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

SmartCloud Docs. Version 1.0

SmartCloud Docs. Version 1.0 SmartCloud Docs Version 1.0 ii SmartCloud Docs Innehåll Arbeta med dokument........ 3 Skapa och importera dokument........ 3 Om mallar.............. 3 Skapa dokument från mallar........ 4 Ändra standardfilformat.........

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se

Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Manual Version 4.5 Sida: 1 av 15 2009-05-15, rev 2015-03-19 Sitevision för kontorsredaktörer www.arbetsformedlingen.se Krista Sani Laine Arbetsförmedlingen Kommunikationsavdelningen Sida: 2 av 15 Innehåll

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual Linköpings Universitet CUL Lärarmanual 2011-09-05 Lärarmanual It s learning OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar.

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

OneDrive/SharePoint. Innehåll

OneDrive/SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint Det här dokumentet innehåller instruktioner och rekommendationer om hur man på bästa sätt arbetar med filer och dokument i Office 365 OneDrive och SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt

Chatt. Ansluta till en chattserver. Ändra chattinställningarna. Ta emot chattinställningar. Chatt Nokia N76-1 INGEN GARANTI: Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

IBM TRIRIGA Version 10.3. Komma igång Användarhandbok

IBM TRIRIGA Version 10.3. Komma igång Användarhandbok IBM TRIRIGA Version 10.3 Komma igång Användarhandbok Anm. Läs informationen i Anmärkningar på sidan 80 innan du använder den här informationen och den produkt som den handlar om. Den här upplagan gäller

Läs mer

Portföljer Studentmanual

Portföljer Studentmanual 2014-08-08 Bb 9 April 2014 iktsupport@oru.se Portföljer Studentmanual Innehåll Om portföljer... 1 Skapa en portfölj... 2 Sammanställningar... 3 Skapa personlig sammanställning... 3 Lägg till personlig

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff)

Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) Ändra, kopiera eller radera publikation (staff) ändra, ladda upp fil i efterhand, kopiera eller radera publikationer i DiVA Om du är forskare/anställd och inloggad som staff i DiVA kan du ändra eller radera

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Elmia Mässkatalog för PocketPC

Elmia Mässkatalog för PocketPC Elmia Mässkatalog för PocketPC Version 1.1 Licensinformation... 2 Systemkrav... 2 Installation... 2 Kom igång... 3 Utställare A-Ö... 4 Sök utställare... 5 Sök Produkt... 6 Företagsinformation... 7 Mina

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare

Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare Kort introduktion till SchoolSoft för vårdnadshavare SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan pedagoger och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Startsida. Högskolan Dalarna

Startsida. Högskolan Dalarna Logga in myprint-webbplatsen ger tillgång till myprint-funktioner (utskrift, inköpskredit, hantering av extra e- postadresser...). Den kan användas av studenter och personal på. Du måste logga in med din

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer