Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linköpings Universitet CUL. Lärarmanual"

Transkript

1 Linköpings Universitet CUL Lärarmanual Lärarmanual It s learning

2 OBS! Vi rekommenderar att du går in på Its learnings hjälpsidor för att få korrekt beskrivning av hur de olika elementen fungerar. SE/ApplicationHelp.htm Lärarmanual It s learning

3 Innehållsförteckning 1 Att skapa en kurs Vad behöver jag fundera på kring hantering av konton i it s learning? Att forma en kurs i it s learning Fundera kring följande om innehållet i kursen Hjälp på vägen kring ovanstående punkter Kurssidan Standardrubriker samt kursinnehåll Element i kursen It s learnings texteditor RTF-redigerare Knappförklaring Publicera dokument eller fil externt via webben Lärarmanual It s learning

4 Del 1 Vad som behövs för att skapa en kurs i it s learning 1 Att skapa en kurs Du börjar med att kontakta någon ansvarig institutionsadministratör av systemet eller någon av systemadministratörerna på CUL (Birgitta Piel, Tommy Falk, Monika Samuelsson) för att skapa en ny kurs i it s learning. För att kunna skapa en ny kurs behöver administratören följande uppgifter av dig: Kursnamn Kurskod (Det ska vara samma som LADOK) Kursansvarig lärare När kursen är skapad hittar du den under fliken Infopanel resp. fliken Kurser när du loggar in på It s learning. 2 Vad behöver jag fundera på kring hantering av konton i it s learning? Samtliga registrerade studenter och de som aktiverat sitt liu-id läggs med automatik in i It s learningsystemet men sedan måste de manuellt läggas till i en kurs. Som lärare i It s learning kan du själv lägga till deltagare i en kurs eller naturligtvis ta kontakt med den institutionsadministratör som ev. finns för it s learning på institutionen. För att lägga till deltagare gör du följande: Öppna kursen och välj rubriken Deltagare Välj Lägg till deltagare Sök ut deltagarna antingen en och en via fälten efter- och förnamn eller via sök efter hierarki. Hierarkin du ska leta efter har samma namn som kursens officiella namn i LADOK När du fått sökresultatet på skärmen och du kontrollerat att det är rätt deltagare som visas på skärmen väljer du Lägg till och då som rollen student Gästkonton Gästkonton. Lärare kan lägga till användaren Gäst till sin kurs, vilket gör det möjligt att för den som vill att logga in på Kursplatsen vid Linköpings universitet se/läsa material i kursen som gjorts tillgängligt för Gäst. Inloggning som gäst sker med Användarnamn: Gäst Lösenord: Abc1234 Lärarmanual It s learning 1(13)

5 Del 2 Hur kommer jag igång med kursinnehåll och kursstruktur? 3 Att forma en kurs i it s learning Fundera kring följande om innehållet i kursen 1. Fundera på det pedagogiska upplägget och hur it s learning kan stödja detta. 2. Ska kurskalendern användas eller ska schemat läggas som separat fil? 3. Vilka diskussionsforum ska finnas? 4. Vilken struktur på mappar och undermappar ska finnas? 5. Ska undersökningar och tester användas och var ska i så fall dessa placeras? 6. Vad ska bedömningsöversikten användas till? 7. Hur ska olika arbeten lämnas in till läraren? 8. Ska studenterna delas in i grupper? 9. Hur ska kommunikationen skötas med studenterna? 3.2 Hjälp på vägen kring ovanstående punkter 1 Det pedagogiska upplägget ser naturligtvis olika ut för olika kurser. Deltagarna kan få göra allt från att endast inhämta information från kursskalet till att lösa gemensamma uppgifter via diskussionsforum eller chat. Genom att sätta behörighet på t.ex. mappar så kan du ge deltagarna skrivmöjlighet i en mapp och därmed spara uppgifter i den mappen. Här nedan ser du ett exempel på hur en mappstruktur i en kurs kan se ut. Du kan naturligtvis skapa underordnade mappar till en mapp som gör att du får den struktur som du önskar på innehållet. IDÉKURSEN Kursinformation (här kan läggas kursplaner, studiehandledning, planeringsdokument etc.) Kursdokument - Föreläsningar Examination (examinerande uppgifter) Utvärdering Länkar (länkar som läggs här kopieras vid kopiering av kurser inget ovanför strecket i menyn kopieras) Lärarlag Grupper (en mapp för varje studiegrupp - här har studenterna i gruppen utökade befogenheter t.ex. att skriva) Lägg till 2. Kurskalendern kan användas för att skriva in viktiga datum i kursen. Innehåller kursen ett stort antal tillfällen som är viktiga är det förmodligen enklare att bifoga schemat som en separat fil under exempelvis en mapp som kallas för Kursinformation. Det viktiga är att informera deltagarna om var de hittar informationen. Lärarmanual It s learning 2(13)

6 3. Diskussionsforum hjälper till att få kursen levande. Det är trevligt för deltagarna att ha ett forum där annat än kursinnehållet får diskuteras för att lära känna varandra. Forumen kan användas för att skapa diskussion och reflektion kring olika moment i kursen. 4. Strukturell uppbyggnad av kursmappar och kursdokumentation. Det kan vara bra att ordna materialet i de olika delarna i kursen så att det är tydligt för deltagarna var man hittar det material man söker. 5. Undersökningar och tester a. Undersökningar (enkäter) kan läggas där man finner det passande. När man skapar en undersökning ser läraren automatiskt om deltagaren har svarat eller inte. Det finns möjlighet att skapa anonyma resp. inte anonyma undersökningar. b. Tester kan innehålla olika typer av frågor. Man kan välja att deltagaren ska välja rätt svar utifrån ett antal svarsalternativ. Det finns möjlighet att lägga in resultatet i Bedömningsöversikten. 6. I Bedömningsöversikten får du en bra översikt över deltagarnas resultat på kursen. Du kan välja från en lista vilka inlämningsuppgifter och tester som du önskar lägga in i betygsboken. Du kan även lägga till moment som du vill betygsätta eller ha kontroll över. Ett exempel kan vara närvaro. 7. Att skapa en Uppgift gör att du som lärare kan ge deltagaren feedback och även kommentera deltagarens material. 8. Det går att lägga till kursdeltagare i grupper. Du kan skapa ett obegränsat antal grupper och alla grupper kan ha en eller flera undergrupper. Grupper är användbara om du vill dela in kursinnehållet och ge varje grupp en viss uppgift under kursen. Exempel: Du kan lägga till en uppgift som endast visas för en viss grupp i kursen. Du kan använda grupper för att ge olika behörigheter till element eller ge behörigheter till flera användare. Det går också att låta gruppdeltagare samarbeta med uppgifter. 9. Kommunikation. Några exempel på hur det går att kommunicera med studenterna är att använda diskussionsforum, konferens (chatt), blogg samt e-portfolio i kursen För att få deltagarna att lära känna varandra (speciellt vid distanskurser) kan det vara bra att en av de första uppgifterna i kursen är att deltagaren går in under Mina Inställningar och laddar upp en bild av sig själva Obs! Ska vara en porträttbild och inte för stor (180 x 240 bildpunkter eller mindre är lämpligt.) samt lägger in en länk till sin hemsida, vilken finns på Internet, om man har en sådan. Ytterligare information finns i dokumentet Vad en student bör göra i ITS på LiU:s hjälpsida för IT s learning Om du önskar få lite tips om hur du använder de olika elementen (tester, inlämningsuppgifter etc.) så kan du logga på dig som gäst och gå in och titta på kursen som heter Goda Idéers kurs. Inloggning som gäst sker med Användarnamn: Gäst Lösenord: Abc1234 Lärarmanual It s learning 3(13)

7 Del 3 Hur jag arbetar i it s learning Nedan följer beskrivning av hur man går tillväga för att skapa och hantera olika element i en kurs i it s learning. För att komma in på en kurs klickar du på kursens namn antingen på fliken Infopanel eller på fliken Kurser. 4 Kurssidan Vad kan jag göra på kurssidan? 4.1 Standardrubriker samt kursinnehåll I menyn till vänster (navigeringsträdet) hittar du kursens standardrubriker t.ex. Deltagare och själva kursinnehållet som du själv bygger upp och strukturerar med hjälp av mappar. Övrig information på sidan är t.ex. anslag och aktiviteter gällande för kursen. Lärarmanual It s learning 4(13)

8 Rubriker Förklaring Status och uppföljning Här hittar du Bedömningsöversikten här kan du lägga in olika element såsom inlämningsuppgifter och sätta betyg Deltagare Grupper Kursinställningar Anslag Olika rapporter du hittar ett antal rubriker för olika rapporter som kan vara till din hjälp i arbetet Här listas deltagarna i kursen samt vilken roll de har i kursen. Som lärare har du möjlighet att lägga till/ta bort deltagare i kursen Här gör du gruppindelning av deltagarna i kursen Egenskaper - Ger dig möjlighet om du är kursansvarig att ange funktionsinställningar, ändra kursnamnet samt arkivera kursen. Hantera bedömningsinställningar - Ger dig möjlighet att definiera bedömningsskalor. Hantera bedömningsstatus - Ger dig möjlighet att definiera uppgiftsrapporter som du kan använda när du utvärderar uppgifter Som lärare/administratör finns det möjlighet att lägga ut anslag som alla kan ta del av på kurssidan det kan vara meddelanden om schemaändringar eller annan information Då en kurssida kan se väldigt olika ut så går vi här inte in på varje enskilt block som kan läggas ut på kursens första sida. Lärarmanual It s learning 5(13)

9 4.2 Element i kursen Du skapar efter eget behov en struktur med olika typer av element i din kurs. Genom att under själva kursmappen i menyn (navigeringsträdet) klicka på Lägg till så kan du lätt lägga till en mapp eller en fil i kursen. De s.k. elementen som finns att välja mellan är bl.a. följande: Element Mapp Fil Anteckning Bild med beskrivning Lektion Uppgift Processorienterat dokument Test Kort beskrivning Ger dig möjlighet att använda mappar för att organisera innehållet Se tidigare exempel på struktur. Används för att lägga till filer från datorn. Du överför filer som du har sparade på din dator eller en server. Vid överföringen kopieras och sparas filen i it s learning. Du kan även skapa en fil direkt i it s learning med hjälp av t.ex. Officepaketet. Används för att lägga till anteckningar för enkla texter. Kan användas för kort information såsom en förteckning på ett lärarlag. Med en bild med beskrivning kan du överföra en bild från datorn. Du kan dessutom lägga till en beskrivning av bilden. En lektion består av en eller flera sidor, med ett eller flera avsnitt på varje sida. Till varje avsnitt kan ett medieelement (bild, ljud, video, Flash) vara länkat, eller en flervalsfråga. Lektioner läggs till som innehåll i kurser, projekt eller biblioteket. Uppgifter är specifika arbetsuppgifter som ges till deltagarna i kursen. Läraren ger deltagarna en uppgift och deltagarna lämnar in svaren på uppgiften i it's learning. Läraren rättar sedan uppgiften och bedömer den. Ett processorienterat dokument är ett verktyg som lärare och andra deltagare kan använda när de vill kommentera en annan deltagares text. När läraren eller den andra deltagaren har kommenterat texten kan deltagaren lämna in en ny och bättre version av texten. Läraren kan lämna nya kommentarer och deltagaren kan fortsätta lämna in en ny text tills den är klar. Lärare kan lägga till test som kan användas i olika sammanhang. Test kan till exempel användas för att testa befintliga kunskapsnivåer eller om deltagarna har tagit till sig viktiga delar av läroplanen. Ett test består av ett antal frågor med fasta svarsalternativ. Lärarmanual It s learning 6(13)

10 Element Undersökning Förklaringssekvens Diskussioner Konferens Innehåll från bibliotek Importera innehållspaket Kort beskrivning Ger dig möjlighet att samla in information med hjälp av undersökningar (enkäter, utvärderingar). Respondenterna kan vara anonyma eller anges med namn. Ger dig möjlighet att förklara ett ämne steg för steg med hjälp av förklaringssekvenser Ger dig möjlighet att skapa en strukturerad debatt med hjälp av diskussioner Ger dig möjlighet använda konferenser för att skapa diskussioner i realtid, här kan du lägga till text och rita bilder Används för att lägga till innehåll från biblioteket. Biblioteket är ett innehållshanteringssystem för att organisera och återanvända innehåll, både för enskilda användare (privat bibliotek) och användare inom en webbplats (allmänt bibliotek) Används för att importera innehållspaket i standardformat, som t.ex. SCORM. 5 It s learnings texteditor I it's learning finns olika textredigerare. RTF-redigeraren (Rich Text) och den redigerare som rekommenderas. Du kan välja vilken redigerare du ska använda på fliken Mina inställningar --> Anpassa it s learning --> Välj textredigerare. 5.1 RTF-redigerare 1. RTF används normalt 2. Enkelt redigeringsprogram (alternativet används om du har problem med RTFredigeraren t.ex. att markören inte kan placeras i textrutan) Knappförklaring Knapparna i FCKeditorn känner du säkert igen från andra program Lärarmanual It s learning 7(13)

11 Knapp Förklaring Maximera editorstorlek: Gör att du kan expandera redigeraren till hela arbetsområdet. Klicka på ikonen igen för att gå tillbaka till normal storlek. Teckensnitt: Här kan du ändra teckensnitt. Välj ett teckensnitt i den nedrullningsbara listan. Storlek: Här kan du ändra teckenstorleken. Välj en storlek i den nedrullningsbara listan. Fet: Gör att du kan använda fetstil som ser ut så här: Exempeltext. Kursiv: Gör att du kan använda kursiv stil som ser ut så här: Exempeltext. Understruken: Gör att du kan använda understruken text som ser ut så här: Exempeltext. Ångra: Används för att ångra det sista du gjorde i redigeraren. Gör om: Används för att göra om ändringar som du gjort med funktionen Ångra ovan. Klipp ut: Används för att markera text, klippa ut den och klistra in den på en annan plats. Kopiera: Används för att kopiera innehåll från redigeraren till urklipp. Klistra in: Används för att klistra in innehåll från urklipp i redigeraren. Klistra in som text: Använd den här när du vill klistra in text och på samma gång ta bort formateringen. Klistra in från Word: Använd den här när du vill klistra in från Word och behålla originalformateringen. Infoga: Bilder, filer, videoinspelningar etc Infoga länk: Används för att infoga och redigera länkar Textfärg: Gör att du kan ändra textfärgen, till exempel så här: Exempeltext. Bakgrundsfärg: Används för att markera text, till exempel så här: Exempeltext. Utökat tecken: Används för att infoga specialtecken, till exempel och Vänsterjustera: Används för att justera texten åt vänster. Centrera: Används för att centrera texten. Högerjustera: Används för att justera texten åt höger. Justera till marginaler: Används för att justera texten till marginalerna. Nedsänkt: Används för nedsänkt text, till exempel så här: Exempel 1 Upphöjd: Används för upphöjd text, till exempel så här: Exempel 1 Minska indrag: Används för att minska indrag. Öka indrag: Används för att öka indrag. Numrerad lista: Används för att infoga en numrerad lista. Punktlista: Används för att infoga en punktlista. Infoga/redigera tabell: Används för att infoga och redigera tabeller. Lärarmanual It s learning 8(13)

12 Knapp Förklaring Källa: Används för att se innehållets HTML-källa. Klicka på ikonen Källa för att gå tillbaka till den ursprungliga vyn. Infoga uttryckssymbol: Används för att infoga olika uttryckssymboler. 6 Publicera dokument eller fil externt via webben. Ett dokument eller en fil som används i IT s learning kan publiceras externt via en webblänk, tex Förberedelser. 1. Välj kurs där en fil ska publiceras externt 2. Gå till Kursinställningar 3. Välj Egenskaper 4. Bocka för Publicera externt 5. Spara Flikarna Innehåll och Mål kan även nyttjas för att bifoga information. Publicera dokument 1. Klicka på huvudmappen i kursen 2. Expandera mappen som innehåller filen som ska publiceras externt 3. Välj Publicera externt 4. Bocka för filen som ska publiceras externt. Mappar kan inte publiceras. 5. Välj Spara 6. Välj OK Hämta webblänken 1. Gå till Kursinställningar 2. Välj Egenskaper 3. Vid Extern länk visas nu webbadressen till kurssidan med filen eller filerna som är publicerade externt. Om innehållet har uppdaterats bör man välja Uppdatera innan länken nyttjas. 4. Klickar man på länken visas sökvägen i kursen, texten i Innehåll respektive Mål. De dokument som är publicerade externt är understrukna och klickbara. Distribuera webblänken 1. Markera webblänken och kopiera den 2. Klistra in den på lämplig plats, tex i ett e-brev eller en kurssida på webben. Lärarmanual It s learning 9(13)

13 Avpublicera fil 1. Klicka på huvudmappen i kursen 2. Expandera mappen som innehåller filen som ska avpubliceras externt 3. Välj Publicera externt 4. Bocka ur filen som ska avpubliceras externt. 5. Välj Spara 6. Välj OK 7. OBS: Den sista kvarvarande publicerade filen kan inte avpubliceras externt via meny. Förslag: Ta bort filen helt från mappen och lägg till den igen. Lägg till och publicera en oviktig fil (dummy) externt i den aktuella mappen. Avpublicera önskad fil externt och ta sedan bort dummy-filen. Flytta filen till en mapp med andra publicerade filer, avpublicera den externt och flytta den därefter tillbaka till ursprungsplatsen. Lärarmanual It s learning 10(13)

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block

Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Frågebanker, frågeuppsättningar och slumpvisa block Innehåll Frågebanker... 1 Skapa frågebank... 1 Importera en frågebank... 3 Lägg till frågor i frågebank... 3 Skapa frågeuppsättning... 3 Skapa slumpvist

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 7 (av 11) Kommunikationsverktyg 0470-708897 1 Kommunikationsverktyg... 1 1.1 Anslag... 2 1.2 Meddelande inom rummet... 3 1.3 Skicka e- postmeddelande...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Dokumentnamn lathund_ping Docs. Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet.

Dokumentnamn lathund_ping Docs. Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet. Dokumentnamn lathund_ping Docs Datum Sida 1 mars 1 / 6 Ping Docs Översikt av denna funktion Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet.

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Redovisa i e-möten via Adobe Connect

Redovisa i e-möten via Adobe Connect Guide för studenter Eva Pärt-Enander, Uppsala Learning Lab, 2011-09-01 Redovisa i e-möten via Adobe Connect Detta dokument är till dig som är student i en kurs där man behöver redovisa uppgifter i e- möten

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. För att få ytterligare information om de specifika verktygen som finns i Fronter hänvisar vi till separata manualer.

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen itslearning är en pedagogisk lärplattform skapad för lärare,

Läs mer

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning

Sex enkla steg. Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Sex enkla steg Kom igång med itslearning - en lärarhandledning Välkommen till itslearning! Vi hoppas att du kommer ha stor nytta av plattformen Börja med... att logga in itslearning är en pedagogisk lärplattform

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-10-02 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-10-02 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg

Blogga med wordpress. Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med wordpress Lina Tannerfalk Wiberg Blogga med Wordpress Varför blogga i skolan? - öka antalet mottagare för elevernas arbete. - förmågan att kommunicera tränas och utvecklas. - otaliga användningsområden,

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Logga in med ditt användarnamn och lösenord

Logga in med ditt användarnamn och lösenord Introduktion till Moodle Moodle är en virtuell lärmiljö, (VLE; Virtual Learning Environment). Du kan betrakta programmet som en kommunikationsplattform mellan dig och dina lärare eller mellan dig och dina

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN

LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN LATHUND FRONTPAGE 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24

Användarstöd för lärare. Anna-Karin Larsson 2013-06-24 itslearning (LMS) Användarstöd för lärare Anna-Karin Larsson 2013-06-24 Innehåll Skapa ny kurs... 1 Kopiera kurs eller mallkurs... 2 Kursens startsida - Kursinfopanelen... 3 Lägga till innehåll... 4 Redigera

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND LOTUS NOTES 6. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND LOTUS NOTES 6 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Blackboard Learn v. 9.1

Blackboard Learn v. 9.1 XXX Blackboard Learn v. 9.1 Delar av Lärarmanual Kap 8 (av 11) Grupper 0470-708897 1 Grupper... 1 1.1 Aktivera verktyget Grupper... 2 1.2 Skapa Grupp... 2 1.2.1 Skapa enstaka grupp med manuell inskrivning...

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 Söderköpings stadsbibliotek sep. 2012 2 Inledning Välkommen till Nyfiken på nätet

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag

Skapa en Word-mall för dina manus. 1. Skapa brödtext med indrag Skapa en Word-mall för dina manus 1. Skapa brödtext med indrag Börja med att skapa brödtexten för din bok. Fördelen med att lägga den som en formatmall är att du enkelt kan ändra typsnitt och fontstorlek

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att skicka rapporter och ljudfiler till din handledare. Först kommer en beskrivning

Läs mer

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson

GAFE Google Apps For Education. Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson GAFE Google Apps For Education Vt 16 Guldkroksskolan Annika Andréasson LATHUND GAFE = Google Apps For Education www.google.se är startsidan där man kan hitta alla sidor i GAFE. Om man inte vill skriva

Läs mer

Webbstudieplatsen Moodle

Webbstudieplatsen Moodle Webbstudieplatsen Moodle Manual för studenter http://moodle.hv.hik.se Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar Peter Diedrichs, peter.diedrichs@hik.se Version 1.2, 8 juni 2007 Förslag och synpunkter

Läs mer

Kommunikationsmöjligheter i Mondo

Kommunikationsmöjligheter i Mondo Kommunikationsmöjligheter i Mondo Denna guide går kortfattat igenom grunderna för de olika kommunikationsverktygen i Mondo och förutsätter en viss förkunskap av hur Mondo fungerar. De verktyg i Mondo som

Läs mer

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp Ver 4.0 2004-09-03 Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp av Anders Avdic Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 2 GRUNDERNA I ORDBEHANDLING 1 2.1 Öppna ett nytt dokument 1 2.2 Markera text

Läs mer

Handledning för redigering av lagsidor.

Handledning för redigering av lagsidor. Handledning för redigering av lagsidor. Hela sidan redigeras online vilket innebär att man sitter uppkopplad mot en server och utför sina kommandon. Kör igång webbläsaren och skriv in adressen: http://www.ronn.se/itw/

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Vid frågor kontakta oss på support@du.se eller ring oss på 023 77 87 87.

Vid frågor kontakta oss på support@du.se eller ring oss på 023 77 87 87. Hej! I denna guide kan du hitta de flesta förändringar som finns i den nya versionen (version 8) av Adobe Connect (hädanefter kallad Connect). Den är främst riktad till er som jobbat med Connect i den

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Introduktion till itslearning

Introduktion till itslearning Introduktion till itslearning Hitta din kurs... 3 Registrering krävs... 3 Alla kurser... 3 "Favoriter", snabbare tillgång via Gå till-menyn... 3 Om kursen plötsligt försvinner... 3 Programinformation...

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 6: Video, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 6: Video, del 2 Innehåll IT-körkort för språklärare... Fel! Bokmärket är inte definierat. Skapa ett projekt... 2 Spela in och ladda ner en video... 3 Redigering... 6 Övergångar...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här:

Detta sätt lämpar sig bra om man bara kort vill kommentera den inlämnade uppgifter som helhet. Gör så här: FRONTER-LATHUND TRE OLIKA SÄTT ATT KOMMENTERA INLÄMNINGSUPPGIFTER PÅ Det finns tre olika möjligheter för att kommentera inlämningsuppgifter i Fronter Skriva i Fronters kommentarruta, kommentera direkt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas ORDNA DINA BILDER Var finns bilderna Var bör de finnas VAR ÄR MINA BILDER? Några råd till dej som inte kan hitta dina dokument och bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och ändå vet du

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 - visningsfönster Outlook Web App 2013 Lathund Filteralternativ Sökfält Profilbild & Logga ut Klicka för att skapa ny e-post Sorteringsalternativ Aviseringar Navigationslist Inställningar

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.2... 3 Nyheter i 3.2 1 Introduktion... 3 Nya funktioner i 3.2... 3 Ny textredigerare... 3 Användbara funktioner i redigeraren... 4 Meddelanden... 5 Åtgärder... 6 Meddelandefilter... 7 Mappen Utkast... 7 Favoriter...

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer