Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19"

Transkript

1 Övningshäfte Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, Uppsala Webb: Information E-post: info@ull.uu.se Telefon: Fax: Support E-post: support@ull.uu.se Telefon: Tid: Mån-tis, tors-fre 9-12, 13-17; ons , 13-17

2 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 2 (19) Introduktion till Studentportalen Innehåll Introduktion till Studentportalen... 2 Om Studentportalen... 2 Behörighet och roller... 3 Anställda... 3 Studenter... 3 Förstasidan... 4 Grundläggande navigering... 4 Startsidan... 4 Utbildning... 5 Kalender... 7 Nyheter... 7 Webbpost... 7 Mina filer... 7 Hjälp... 8 Sök... 8 Funktioner i Studentportalen... 8 Visning och status... 9 Lägga till funktioner... 9 Redigera eller ta bort funktioner Kopiera funktioner Övningar Övning 1: Logga in i demomiljön och hitta ditt kurstillfälle Övning 2: Lägg till en lärarlista Övning 3: Deltagarlista/skicka e-post Övning 4: Kursinformation Övning 5: Lägg till en anslagstavla Om Studentportalen Studentportalen underlättar undervisning, administration och kommunikation för studenter, lärare och kursadministratörer. Studentportalen hämtar information ur centrala system vid universitetet och andra databaser. På det här sättet kan portalen ge alla studenter och anställda ett basutbud av tjänster utan att institutionerna behöver göra något. Studentportalen ger alla inloggade studenter och anställda: Kurssidor med biblioteksresurser, kursplan och deltagarlista med e-postfunktion. Programsidor med studieplan och utbildningsplan.

3 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 3 (19) Kalender med schemahändelse (om institutionen använder schemaläggningssystemet TimeEdit). Webbpost Personlig filarea för egna dokument. Nyhetsflöden Studenter får dessutom tillgång till: Personliga inställningar, t ex eftersändning av e-post och adressändring Möjlighet att se sina studieresultat och ta fram studieintyg. Korint, ett utskrifts- och kopieringssystem Information från studentkårerna Utöver det ovanstående finns det många funktioner som lärare och kursadministratörer kan välja att lägga till. Exempel på funktioner är kursregistrering, tentamensanmälan, diskussionsforum, webbsidor och kursvärderingar. Behörighet och roller Anställda För att en anställd ska kunna logga in och arbeta i Studentportalen måste hon/han ha behörighet att göra detta. Ansökan om behörighet till Studentportalen undertecknas av prefekten på institutionen. Det är möjligt att ha en eller flera roller vid en institution. Rollen styr vad man kan göra i Studentportalen och beskrivs i detalj på sid. 2 i Behörighetsblanketten (pdf). Samtliga behörigheter ger läsrättigheter på den tilldelade institutionen. Om en anställd har behörighet till flera institutioner, men olika roller på resp. institution, kommer hon/han åt olika funktionalitet beroende på vilken institution den inloggade användaren har valt att arbeta med i portalen. Behörigheten administreras genom universitetets centrala behörighetssystem AKKA. Studenter Studenter med studentkonto (UpUnet-S) kan logga in i Studentportalen via studentportalen.uu.se. Nyantagna studenter med PIN-kod kommer åt en begränsad del av Studentportalen och kan logga in via Vad en student får tillgång till i Studentportalen beror på om de är antagna eller registerade samt om de har pin-kod eller studentkonto. Antagen student med pinkod får tillgång till: Antagningsuppgifter med registreringsinformation Sina kurs- och programsidor med publik information Ansökan om studentkonto Adressändring Antagen student med studentkonto får tillgång till:

4 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 4 (19) Antagningsuppgifter med registreringsinformation Sina kurs- och programsidor med publik information samt: o Kursmaterial o Länkar/schemalänkar o Praktiktillfälle Samtliga studenttjänster, t ex studieintyg Registrerad student med studentkonto får tillgång till: All information på sina kurs- och programsidor Deltagarlistor med e-post Samtliga studenttjänster, t ex studieintyg Förstasidan Studentportalen nås via och har en förstasida där t.ex. blivande studenter kan söka kurs- och programsidor utan inloggning, s.k. öppna portalsidor. På förstasidan finner man även länken för att logga in som student eller anställd upptill till höger i fönstret. Här finner du även nyheter om driftavbrott och driftstörningar vid Uppsala universitet samt har möjlighet att välja engelskt gränssnitt. Logga in Ändra språk här Driftinformation När du lägger till information och funktioner i Studentportalen finns det alltid dubbla fält att fylla i: ett för den svenska texten och ett för den engelska texten. Lämnar du tomt i det engelska fältet så visas den svenska texten om studenten väljer att visa Studentportalen på engelska. Grundläggande navigering Startsidan Studentportalen har 9 stycken flikar. När du loggar in kommer du till Startsidan.

5 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 5 (19) Det kan finnas två ikoner längst upp i fönstret, en hjälp-ikon och en ikon för att ändra storlek på fönstret (maximera/återgå). Här visas de tre senaste meddelandena från de institutioner du har behörighet på. Här finns direktlänkar till de kurstillfällen där du finns med på lärarlistan Här visas de tre senaste nyheterna som du prenumererar på Utbildning På Utbildningsfliken finns kurstillfälles-, kurs, program- och institutionssidor. Information och funktioner kan i Studentportalen läggas på olika nivåer. Institutionsadministratörer kan lägga funktioner på institutionssidan och det är då synligt för samtliga studenter som är registrerade på en kurs på institutionen den aktuella terminen. Även alla anställda med behörighet att logga in i portalen kan se den informationen men har inte möjlighet att redigera den. Programsidan visas för samtliga studenter som är registrerade på det aktuella programmet, oavsett vilken årskull de tillhör. Det är inte möjligt att skicka e-post till samtliga programstudenter men det går att lägga upp meddelanden som når samtliga. För att administrera programsidan måste man ha behörigheten programadministratör. Kurstillfällesadministratörer kan arbeta på kurs- och kurstillfällesnivå. På översikten över kurser finns alla kurser som inte är markerade som nedlagda i Selma. Kurslistan är vanligtvis längre än listan över kurstillfällen eftersom alla kurser inte ges varje termin. Varje gång kursen ges får den även en anmälningskod och blir då ett kurstillfälle. Det är på kurstillfället som studenterna finns. Om man vill lägga ut information som ska nå studenter som läser kursen just nu men även tidigare och kommande studenter ska man lägga det på kursnivå. Vill du nå enbart studenter på det aktuella kurstillfället lägger du informationen på kurstillfällets sida.

6 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 6 (19) Institutions- och terminsväljare I vänstermenyn kan man även skapa en egen översikt av kurser eller kurstillfällen för att se en sammanställning över de kurser/kurstillfällen som man arbetar med. I vänstermenyn finns en sammanställning över institutionens kursregistreringar, resultatlistor och tentamensanmälningar (med och utan resultatkod). Dessa funktioner är så kallade LPWtjänster (Ladok På Webb). I institutions- och terminsväljaren väljer du vilken termin och vilken institution (om du har behörighet för flera) du vill arbeta på. Det är möjligt att arbeta med kurstillfällen fr.o.m. vårterminen 2007 till och med nästkommande termin. Du väljer vilken termin du vill arbeta med genom att klicka på pilarna bredvid terminsangivelsen. Om du har behörighet att arbeta i portalen för flera institutioner kan du även välja institution genom att klicka på pilarna bredvid institutionens namn. Man måste klicka på Uppdatera för att förändringen ska slå genom. I tabellen kan man se de aktuella kurstillfällena samt vilka funktioner som är aktiverade på de olika kurstillfällena. Undantaget är LPW-tjänsterna kursregistrering, resultatlista och de två olika tentamensanmälningarna. Tabellen kan sorteras genom att klicka på någon av rubrikerna Här syns vilka funktioner som är aktiverade på resp. kurstillfälle. Genom att klicka i en tom ruta kan man aktivera funktionen.

7 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 7 (19) Kalender På kalenderfliken hämtas kalenderuppgifterna från schemaläggningssystemet TimeEdit som används av flera institutioner vid universitetet. Dessa kalenderhändelser är automatiskt genererade och det kan finnas avvikelser, t ex kan vissa lokaler saknas. För anställda visar kalendern upp schemahändelser från de kurser den anställde finns med på Lärarlistan. För studenter visas schemahändelser från de kurser där de är registrerade. Det finns institutioner som använder schemasystem som Studentportalen inte kan hämta information från. Institutionen kan i det fallet lägga upp en Schemalänk som visas på kurssidan. Nyheter Här kan du se de nyhetsflöden du följer i sin helhet och göra egna inställningar. Innan du har gjort egna inställningar visas endast de senaste nyheterna om driftavbrott & driftstörningar från UpUnet, universitets datornät. Klicka här för att lägga till eller ta bort nyhetsflöde Webbpost Alla studenter och anställda har ett e-postkonto som är tillgängligt även via Studentportalen. Observera att Webbposten har en ikon för att logga ut. Om du klickar på den loggas du endast ut från webbposten. För att komma tillbaka till Studentportalen måste du gå in via Du är fortfarande inloggad i Studentportalen. Tänk på att stänga webbläsarens fönster för att vara säker på att du är utloggad från alla studenttjänster. Mina filer Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet har en personlig filarea. Det är denna som visas under fliken Mina filer. Det är bara du som kommer åt dina filer.

8 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 8 (19) I din filarea kan du förvara dokument, bilder, föreläsningsanteckningar etc. så att du alltid kommer åt dem. Hjälp Under hjälpfliken finns de samlade hjälptexterna för alla funktioner samt information om Studentportalen. Där finns även en möjlighet att lämna synpunkter om Studentportalen och en FAQ (vanliga frågor). Sök Här visas samma sökfunktion som finns på startsidan. Det är möjligt att söka på anmälningskod, kurs/programkod eller namn. Funktioner i Studentportalen Idag innehåller Studentportalen följande funktioner, förkortning inom parentes: Anslagstavlor med meddelanden (AT) Diskussionsforum (DF) Filaeror med kursmaterial (FA) Filareor för grupparbeten (FA) Framsteg, där läraren kan ange vilka kursmoment som är genomförda, ev rest på inlämningsuppgifter mm.(fs) Grupper/anmälan till grupper (GI) Inlämning med eller utan plagiatkontroll (IL) Kursregistrering (KR) Kursvärdering (KV) Länkar (LÄ) Länk till lärplattformen Ping Pong (PP) Lärarlista (LL) Praktiktillfälle för VFU-placeringar (PT) Schemalänk (SL) Testsamling (TS) Webbsida (WS) Ämnesval (ÄV) Funktioner kan vara kopplade till institutionen, kursen, kurstillfället, kurstillfällesdelen, samläsningstillfället, programmet. På så sätt kan administratören välja att rikta funktionen/informationen till samtliga studenter på en institution, studenter som är antagna till ett visst program/inriktning, studenter som har registrering på en kurs oavsett kurstillfälle, studenter på ett visst kurstillfälle, studenter på ett samläsningstillfälle, studenter på viss del av ett kurstillfälle, grupper inom ett kurstillfälle. Det är inte möjligt att lägga till alla funktioner på alla nivåer, t ex kan man inte lägga till kursregistrering på annat än kurstillfället eftersom det enbart är studenter knutna till ett visst kurstillfälle som ska kunna webbregistrera sig.

9 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 9 (19) Studenterna ser all information från institution, kurs, kurstillfälle, samläsning och kurstillfällesdel på sin kurssida. Information på program/inriktning visas på en egen programsida för studenten. Visning och status Gemensamt för alla funktioner är att man kan välja att begränsa visningen av funktionen via datum och tid samt genom att välja vilka grupper som ska få se den. Funktioner kan ha olika status. Dessa inställningar görs när man lägger till en ny funktion eller i Redigera-läget. Det finns tre olika statusnivåer: Utkast- funktionen visas bara för administratörer Portal- funktionen visas för behöriga studenter i portalen Portal och publik funktionen visas även för icke-inloggade Vissa funktioner kan bara ha status utkast eller portal eftersom funktionen enbart är riktad till behöriga studenter. Lägga till funktioner Från fliken Utbildning > Översikter 1. Klicka på den tomma tabellcellen för funktionen i vald översikt 2. Då öppnas sidan där man fyller i uppgifter om funktionen. 3. Klicka på Spara. Från fliken Utbildning > Kurstillfälle/kurstillfällesdel/Kurs/Program/Institutionssida 1. Öppna startsidan för t ex ett Kurstillfälle 2. Välj funktion i rullgardinsmenyn och klicka på OK alternativt klicka på Lägg till funktion i vänstermenyn och välj därefter funktion i rullgardinsmenyn och klicka på OK. Du kan lägga till en ny funktion på två ställen på kurstillfällets startsida. 3. Sidan Lägg till Funktion öppnas 4. Fyll i uppgifter om funktionen. 5. Klicka på Spara

10 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 10 (19) Redigera eller ta bort funktioner Från fliken Utbildning> Översikter 1. Klicka på funktionslänken i tabellcellen i vald översikt. Vill du ta bort en anslagstavla klicka du alltså på AT. 2. Om det bara finns en funktion kommer man direkt in i funktionen. Där finns länkarna Redigera och Ta bort. Om det finns flera funktioner av samma slag öppnas en sidan som listar dessa och där kan man välja att Redigera eller Ta bort funktion. Från fliken Utbildning > Kurstillfälle/kurstillfällesdel/Kurs/Program/Institutionssida 1. Öppna startsidan för t. ex. ett kurstillfälle 2. Välj den funktionen du ska arbeta med genom att klicka på den i vänstermenyn. 3. Välj Innehåll för att redigera funktionens innehåll, Redigera för att redigera inställningar eller Ta bort för att ta bort funktionen. Kopiera funktioner Det går att återanvända funktioner genom att kopiera dem. Det gör man genom att skapa en kopia av en befintlig funktion. Observera att det inte är allt som kopieras, se nedan för en exakt lista. Alla funktioner som kopieras får status Utkast, och man måste ändra status för att studenterna ska kunna se dem och även i vissa fall fylla i nya datum mm. Gör så här för att kopiera en funktion: 1. Öppna det kurstillfälle eller sida som du vill kopiera funktionen till. 2. Klicka på länken Kopiera befintlig funktion i vänstermenyn. 3. När du klickat på länken så visas en lista över de kurstillfällen/samläsningstillfällen/ program/institutioner som du kan kopiera funktioner från. 4. Välj ev. institution och termin och klicka på Uppdatera. 5. Klicka därefter på namnet på kurstillfälle, program etc som du vill kopiera funktioner från. 6. Nu visas sidan Välj funktioner att kopiera. 7. Markera vilka funktioner du vill kopiera och klicka på knappen Kopiera. 8. Du får nu en kontrollfråga om du vill kopiera de markerade funktionerna. 9. När funktionerna är kopierade visas de i menyn med ett (U) för utkast. Utöver det visas även en bekräftelsesida som listar de kopierade funktionerna.

11 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 11 (19) Vad kopieras? Anslagstavla: Kopian är en tom anslagstavla. Meddelanden kopieras inte. Filarea: Katalogsturkturen kopieras alltid oavsett vilken slags filarea det är. Filerna i en filarea kopieras endast om filarean är av typen kursmaterial. Framsteg: Allt kopieras förutom Uppdok-kopplingen. Gruppindelning: Allt kopieras förutom anmälda studenter. Inlämning: Allt kopieras förutom datum, filer och kommentarer Kursvärdering: Kursvärderingens namn, information och frågor kopieras. De frågor som tillhör institutionen behåller sin referens även efter kopieringen. Frågor som skapats på kurstillfället blir däremot kopior. Datum när kursvärderingen startar och avslutas samt Kursapport, Resultat samt ev. kommentarer från institutionen kopieras inte. Obs! Kursvärderingar kan bara kopieras mellan kurstillfällen och terminer inom samma institution. Lärarlista: Allt kopieras. Länk: Allt kopieras Registrering: Allt kopieras förutom fr.o.m. och t.o.m. Datum för registrering. Schemalänk: Allt kopieras. Webbsida: Allt kopieras- var dock noga med att uppdatera länkar. Ämnesval: Huvudämnen och underämnen kopieras. Det är inte möjligt att kopiera Diskussionsforum, Ping Pong-länk och Praktiktillfälle.

12 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 12 (19) Övningar Samtliga övningar sker i vår avpersonaliserade demonstrationsmiljö (sp2demo.its.uu.se). Det är en kopia av Studentportalen men det är inga riktiga studenter som syns. Du loggar in med användaruppgifter som vi delar ut, alltså inte dina egna användaruppgifter. Utgå i alla övningar från det kurstillfälle som din demostudent är registrerad på. Logga in i olika webbläsare som administratör och student, t ex Firefox som administratör och Internet Explorer som student. På så vis kan du se hur det du gör som administratör ser ut för studenten. Övning 1: Logga in i demomiljön och hitta ditt kurstillfälle 1. Gå till sp2demo.its.uu.se 2. Klicka på Logga in-knappen som syns i det övre högra hörnet. 3. Fyll i de användaruppgifter som du tilldelats och klicka på Logga in. Du kommer då till startsidan. 4. Ta en stund och titta på vilken information som finns på startsidan. 5. Klicka på fliken Utbildning och du kommer att se en översikt över aktuella kurstillfällen 6. Hitta ditt kurstillfälle i översikten och klicka på namnet för att komma till kurstillfällets startsida. Observera att de nedanstående övningarna utgår från kurstillfällets startsida om inget annat anges!

13 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 13 (19) Övning 2: Lägg till en lärarlista För att få en direktlänk till kurstillfället på startsidan ska du nu lägga till funktionen lärarlista. 1. Välj Lärarlista i rullgardinsmenyn under rubriken Lägg till ny funktion och klicka på Ok eller klicka på Lägg till ny funktion i vänstermenyn och välj därefter Lärarlista i rullgardinsmenyn som öppnas i nästa steg. 2. Nu ser du en lista över samtliga anställda vid institutionen som har behörighet att administrera Studentportalen. Markera de som ska finnas på lärarlistan och klicka på Vidare >

14 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 14 (19) 3. Nu kan du välja att även lägga till lärare manuellt vilket innebär att dessa syns på lärarlistan men inte får en direktlänk till kurstillfället på sin startsida. Det kan användas om man t ex har gästföreläsare som inte ska administrera Studentportalen men man vill ändå informera studenterna om att denne ska undervisa. Här kan du lägga in mer information om de olika personerna på lärarlistan: 4. Ändra om du vill namnet på Lärarlistan, begränsa visningen till visst datum och ange vilken status du vill att funktionen ska ha. Kom ihåg att avsluta med att klicka på Spara.

15 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 15 (19) 5. Gå sedan till Start-fliken och kontrollera att du har en direktlänk till kurstillfället under rubriken Min undervisning. Kontrollera att du har en direktlänk till ditt kurstillfälle här. 6. Titta hur studentens kurssida ser ut. Övning 3: Deltagarlista/skicka e-post 1. Klicka på Deltagarlista/skicka e-post i vänstermenyn:

16 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 16 (19) 2. Nu ser du samtliga studenter som är registrerade på kurstillfället: Om studentens rad i kolumnen E-post är tom så innebär det att studenten har valt att inte visa sin e-postadress- det är fortfarande möjligt att skicka e-post till studenten. Var vaksam på om det står Studentkonto saknas- det innebär att studenten inte kan logga in i Studentportalen och inte har en e-postadress. Det markeras med ett X i kolumnen Kompl om studenter är omregistrerade och i kolumnen Reg. Termin anges vilken termin som studenten var förstagångsregistrerad. I kolumnen Grupp kan du se vilka grupper i Studentportalen som studenten tillhör. 3. Klicka på länken Antagna studenter för att se om det finns studenter som är antagna men inte registrerade:

17 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 17 (19) Skulle det finnas ett X i kolumnen KR så har studenten registrerat sig i Studentportalen men inte blivit registrerad i Uppdok. 4. Klicka på länken Till deltagarlistan för att komma tillbaka till deltagarlistan. 5. Nu ska du skapa en närvaro/anslagslista. Klicka på länken Närvarolista/anslagslista 6. Ställ in vilka personuppgifter som ska visas på listan samt de antal kolumner listan ska ha. Klicka därefter på Uppdatera. 7. Fyll nu i en lämplig rubrik samt ev rubriker i kolumnerna- klicka på pennan i kolumnens rubrik för att lägga till text där. 8. Sedan kan du skriva ut listan. När du sedan lämnar sidan försvinner de inställningar du gjort. Övning 4: Kursinformation På kurstillfällets startsida kan du under rubriken Kursinformation lägga in information om kursen som du vill ska vara synlig för studenterna under hela kursen. Rubriken syns inte för studenterna förrän du har lagt till information. 1. Klicka på länken Lägg till kursinformation.

18 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 18 (19) Klicka här 2. Fyll i lämplig information i rutorna och klicka på Spara. 3. Titta hur informationen ser ut för din student. Övning 5: Lägg till en anslagstavla Studenter ser inte själva anslagstavlan utan enbart de meddelanden som läggs på anslagstavlan. Meddelanden från institution, kurs, samläsning och kurstillfälle visas för studenten på dennes kurssida. Meddelanden som läggs på anslagstavlor på program visas på studentens programsida. 1. Klicka på Lägg till ny funktion. 2. Ge anslagstavlan ett lämpligt namn och klicka på Spara. Om det finns en gruppindelning på kurstillfället kan du välja att begränsa visningen av anslagstavlans meddelanden till olika grupper.

19 Uppsala Learning Lab Introduktion till Studentportalen 19 (19) 3. Du får nu en bekräftelse att du har lagt till en anslagstavla och anslagstavlan syns även i vänstermenyn. Klicka nu på Nytt meddelande. 4. Fyll i en lämplig rubrik på både svenska och engelska samt en kort meddelandetext. Välj om meddelandet ska vara synligt under begränsad tid och sätt status Portal och klicka på Spara. 5. Titta hur meddelandet syns för din student.