Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 2 Vägg/golv... 3"

Transkript

1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark Innervägg Hur ser väggarna ut? Ångra/göra om Tips och trix - vägg Vägg med känd vinkel och okänd längd mellan två väggar Flytta vägg UTAN att väggriktning är låst Vägg med okänd vinkel och längd mellan två väggar Justering av väggände Dela vägg i Två Sammanfoga väggar Välj alla väggarna i en sekvens Lägg till en knutpunkt och parallellförskjut Fortsätt att rita vägg i samma sekvens Infoga identisk vägg... 36

2 Kapitel 2 Vägg/golv

3 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel 2 Vägg/golv Yttervägg Börja planritningen med att rita ytterväggarna. Genomför projektet enligt beskrivning. Resultatet ska se ut så här: Planritning med ytter- och innerväggar Ytterväggarna ska ritas med vägg nr Utvändig vägg med liggande panel 312 mm. Detta är en standardyttervägg med stomtjocklek på 45 x 195 med liggande panel. Väggen är 312 mm tjock. Vid uppritning av vägg anges längder och positioner via en referenslinje. Referenslinjen ska ligga längs utsida stomme och är en tänkt linje genom de punkter som du anger vid uppritning av väggen. Ytterväggarna ritas alltid i positiv riktning runt Z-axeln (motsols) då kommer insida vägg att hamna inåt i huset. Vi kan också sätta referenslinjen till utsida och insida vägg eller höger sida och vänster sida av väggen sett i väggens ritriktning. Det kan också anges att referenslinjen ska ligga i centrum av väggen från insida vägg till t.ex. utvändig stomme.. Insida yttervägg Ritriktning Referenslinje Utsida yttervägg

4 Kapitel 2 Vägg/golv Insida Utvändig stomme ligger 253 mm från insida vägg Utsida Hörnen längs utvändig stomme ska anges när ytterväggen ritas. Heldragen linje markerar utvändig stomme. Streckad linje markerar väggens utsida. Klicka Verktygsset för vägg Välj i verktygssetet Vägg Rita vägg...

5 Vägg/golv Kapitel 2 I följande dialogruta tas det ställning tilll väggtyp, referenslinje, höjd, referenshöjd, knutbräda m.m. Klicka på dialogrutans hjälpknapp för mer införmation. Välj som det visas ovan. Avsluta med OK. Se meddelanden från programmet i meddelandefältet längst upp och följ dessa. Ange startpunkt för vägg se meddelandefältet överst på skärmen. Starta i origo. Placera trådkorset i närheten av det lilla krysset där x- och y-axeln skär varandra tills du ser texten Punkt (0, 0, 0) i skärmtipsrutan. Klicka vänster musknapp. Första hörnet är nu markerat. Nästa hörn ska ligga horisontellt åt höger ifrån detta. Ritriktning är motsols. Ange nästa punkt i vägg - se meddelandefältet överst på skärmen. Tryck [ ]. Skriv 9.6. Tryck OK (från hörn 1 till 2 - se figuren ovanför.) Tryck [ ], skriv 7.8. Tryck [OK] (från hörn 2 till 3). Om väggen försvinner utanför synfältet på skärmen, kan du rulla scrollhjulet mot dig för att zooma ut bilden på skärmen. Detta kan göras samtidigt som du är i processen för att rita vägg. Om fel längd anges eller väggen/referenslinjen som visas går i fel riktning, kan detta rättas till genom att trycka på tangenten [Backspace]. Denna är markerad [ ] och ligger vanligtvis ovanför tangenten [Enter] på höger sida av tangentbordet. Varje gång tangenten [ ] används, går programmet ett steg tillbaka. Denna möjlighet för att rätta till fel kan användas så länge meddelandet överst på skärmen är: Ange nästa punkt (eller startpunkt) i vägg...

6 Kapitel 2 Vägg/golv Tryck [ ], skriv 7.8. Tryck [OK] (från hörn 3 till 4) Tryck [ ], skriv 3.6. Tryck [OK] (från hörn 4 till 5) Tryck [ ], skriv 1.8. Tryck [OK] (från hörn 5 till 6) Tryck [ ], skriv 3.6. Tryck [OK] (från hörn 6 till 7) Om hörn är felplacerat och du önskar att börja om, kan kommandot Rita vägg avbrytas. Tryck [Esc]. Klicka Rita om innehåll på skärm [RP] När alla sex hörnen är markerade, och punkten har kommit tillbaka till det första hörnet (1/7) igen, kommer programmet att rita upp väggarna. Det dyker upp en dialogruta som bekräftar val av vägg, höjder, mm och diverse egenskaper som kan anges rörande vägg. Denna gång bekräftas det som föreslås genom att klicka på OK-knappen. Mer information finns och läsa under hjälp-knappen i dialogrutan.

7 Vägg/golv Kapitel 2 I meddelandefältet överst på skärmen visar programmet meddelandet om att ny vägg kan ritas upp då med samma inställning som tidigare. Ange startpunkt för vägg - se meddelandefältet överst på skärmen. Vid detta tillfälle ska det inte ritas upp fler ytterväggar och vägguppritning avslutas via [Esc]- tangenten. Detta kan också utföras genom att klicka på det röda krysset uppe till vänster. Uppritning av ytterväggarna är avslutad Lägg märke till att vägglängden visas i väggarna. Detta som en kontroll av vägglängden det kommer aldrig med på utskriften. Kan slås av/på via visad knapp. Är resultatet annorlunda än det som visas i ovanstående skärmbild, kan väggarna redigeras, ev. tas bort och ritas på nytt. Under upplärning kan du ta bort och rita på nytt för att få det riktigt första gången. Du måste då ta bort väggen först. Här visas en metod där du tar bort alla väggar som är ritade i en sekvens. Peka på en av väggarna och klicka vänster musknapp. Klicka sedan på höger musknapp för att få från snabbmenyn. Välj Välj alla väggarna i sekvensen. Alla väggarna i sekvensen kommer att bli markerade i ritningen. Klicka på tangentbordet [Del] och alla väggarna tas bort. Observera Ångra-knappen överst på skärmen. Bekräfta med [OK] på frågan om väggsekvensen ska tas bort. Rita väggarna som det beskrivits tidigare.

8 Kapitel 2 Vägg/golv Golv Det kan läggas på golv automatiskt i förhållande till väggarna som är ritade. Då kommer också utvändig väggkontur att ha en golvtjocklek att förhålla sig till när fasader och 3Dmodeller ska genereras d.v.s. inkludera golvtjocklek i utvändig beklädnad. Markera en yttervägg och klicka på höger musknapp för att få fram snabbmenyn. Välj i snabbmenyn: Upprätta golv baserat på väggsekvens. Följande dialogruta dyker upp: Välj önskat golv i listan överst i dialogrutan här väljs: Platta på mark. Kontrollera att det inte är markerat som Invändigt golv. Med referenshöjd menas referenshöjd för placering av överkant golv relativt till origo utgångspunkten för 1:a våning är 0. Se annars i flikarna Snitt och Färg/lager hur skikten i golvet är uppbyggda. Lägg märke till att du kan bygga upp och spara sina egna golvtyper på ett mycket enkelt sätt. Acceptera de föreslagna värdena för golvet. Kontrollera de andra valalternativen och tryck OK. Golvet blir markerat på planen med ett rutnät på 60 x 60. Detta kan slås av/på via lager som kan väljas i huvudknappraden Visa lager (se nedan) eller via Lokalisera lager genom att peka (se nedan) Dessutom kommer det aldrig att komma med på en utskrift av planritningen.

9 Vägg/golv Kapitel 2 Välj i huvudknappraden Lokalisera lager genom att peka. Peka på objekt på skärmen för att hitta lager som ska slås av. Programmet visar namn på det lager du pekar på. Klicka med vänster musknapp för att slå av det. För att slå på lager igen högerklicka och välj det lager du önskar visa igen eller välj avsluta. Avsluta markering av lager kan också utföras via knappen [Esc]. Lager kan också slås av/på via Visa lager i huvudknappraden. Hur när det inte stämmer... Är resultatet annorlunda än det som visas på ovanstående skärmbild, kan golvkonturen justeras. När golvet är markerat, klicka höger musknapp för att se alternativen i snabbmenyn. Radera markera rutnätet i golvet så att golvet blir streckat och tryck på [Del]- tangenten. Flytta - markera rutnätet i golvet så att golvet blir streckat, peka på den markerade punkten som ligger ungefär i mitten av golvet, så att skärmtipset Flytta objekt visas. Klicka på vänster musknapp och flytta golvet. Golvet fästes med hjälp av vänster musknapp eller med valalternativ som ligger i hjälpmenyn, som du får fram genom att högerklicka på musen.

10 Kapitel 2 Vägg/golv När golvet är dynamiskt, kommer det i utgångsläget att ha fästpunkten i den markerade mittpunkten. Men fästpunkten kan flyttas till en av de andra hörnpunkterna i konturen. Om du klickar på [Tab]-tangenten när golvet är dynamiskt, kommer du se att fästpunkten flyttas. Då kan du fästa golvet på ritningen utifrån den punkt i golvet som passar bäst. Ändra egenskap önskas golvets egenskaper ändras, t.ex. golvtyp, referenshöjd m.m. pekar du på golvet och dubbelklickar med vänster musknapp, då kommer dialogrutan för golvet från så att ändringar kan utföras. Ändra kontur i varje hörn i konturen är det markerat en knutpunkt. Dessa kan flyttas, raderas m.m. Peka på önskad knutpunkt och högerklicka med musen. Utvidga kontur du kan också tillföra nya punkter i konturen genom att peka på de punkter som ligger mellan knutpunkterna. Peka på önskad knutpunkt och högerklicka för att få fram hjälpmenyn.

11 Vägg/golv Kapitel 2 Här kan du välja om en ny punkt ska läggas till, om en hel linje (d.v.s. mellan två knutpunkter) ska förskjutas eller om hela konturen ska parallellförskjutas inåt eller utåt. Här visas ett exempel där det är infogat två nya knutpunkter på höger sida.

12 Kapitel 2 Vägg/golv Anpassa vägg till platta på mark I och med att ytterväggarna ska stå på platta på mark måste det göras justeringar i förhållande till hur väggen ska anpassas mot golvet. Markera en av väggarna och högerklicka för att få från snabbmenyn. Välj Välj alla väggarna i sekvensen. Alla ytterväggarna som är ritade i en sekvens blir då markerade. Högerklicka för att få fram snabbmenyn och välj Ändra egenskap. Välj fliken Justeringar i väggdialogrutan.

13 Vägg/golv Kapitel 2 Ändringen kommer då att bli utförd på alla väggarna i sekvensen. Ta bort markeringen för att inkludera golvtjocklek vid utsida vägg. Ange att utsida vägg vid start och slut ska dras ned (minus 50 mm) i underkant.

14 Kapitel 2 Vägg/golv Innervägg Innerväggarna ritas genom att ange position och längd på väggen med hjälp av att peka med musen. Punkterna markeras genom att trycka vänster musknapp. Nu ska vi använda gittret (modulnät) som visas på skärmen. Gitter kan ockå slås av/på via Använd gitter nederst till vänster på skärmen. Det föreslagna gittret är på 60 cm. Gittret är egentligen inställt på: 0.30 x 0.30 x 2. Detta ger ett gitter (modulnät) med 0,3 m rutor. Varannan punkt är synlig. Välj Verktygsset för vägg Rita vägg Välj väggtyp via Bläddra: Val av väggtyp kan även ske genom att ange numret på väggen. Välj referenslinje: Höger sida/utsida d.v.s. referenslinjen anger den högra sidan i väggens riktning. Programmet är färdigt för att ta emot startpunkten för väggen. Klicka OK. Referenslinjen visas på höger sida av väggen - dvs att väggens referenspunkter ligger på väggens högra sida sett i väggens ritriktning. Ange startpunkt för vägg - se meddelandefältet. Peka ut startpositionen för väggen genom att placera trådkorset på det invändiga vänstrahörnet. Programmet kvitterar med en röd cirkel när du träffar kända punkter i ritningen. En punkt markerad med en röd cirkel är en känd punkt i ritningen och kallas för snappunkt d.v.s. en punkt som du kan snappa mot.

15 Vägg/golv Kapitel 2 Klicka med vänster musknapp på ändpunkten då har startpunkten för väggen angetts. Ange nästa punkt i väggen - se meddelandefältet överst på skärmen. Placera trådkorset vinkelrätt mot insidan av den högra väggen. Programmet kvitterar med ett rött kryss när du träffar vinkelrätt (normalt) mot en linje. Klicka vänster musknapp. Avsluta positioneringen med att ange [Enter], acceptera förslagna värden. Kommandot för att rita vägg är fortsatt aktivt och kan avslutas med [Esc]. Aktivera Rita vägg från verktygset för vägg. Välj väggtyp via Bläddra: Sätt Referenslinje till Centrisk d.v.s. referenslinjen anger centrum för väggen. Klicka därefter på [OK].

16 Kapitel 2 Vägg/golv Ange startpunkt för vägg använd gitter som hjälp för placering väggen ska ritas på den 5:e modulen från höger på den nedersta väggen, placera trådkorset över aktuell gitterpunkt och högerklicka. Klicka INTE på VÄNSTER musknapp. Högerklicka för att få fram hjälpmenyn. Välj i menyn Flytta relativt från markörens position I nästa meny som dyker upp välj: Flytta vinkelrätt mot angiven linje. Nu används snappunkten som utgångspunkt för nästa position. Observera att det inte har angetts någon punkt i gitterpunkten, utan man har bara placerat trådkorset i en känd position. Lokalisera linjen som punkten ska projekteras mot peka på insida vägg och klicka vänster musknapp för startpunkt. Därifrån ska väggen ritas 2.1m uppåt där den sedan ska svänga vinkelrätt till höger yttervägg. Använd piltangenterna för att ange relativt avstånd. Klicka på tangentbordets uppåt pil [ ]. Ange 2.1 i dialogboxen och klicka därefter på [OK]. Nästa vägg ska ritas fram till insida av höger yttervägg.

17 Vägg/golv Kapitel 2 Peka på insida av höger vägg medelandet på bilden kommer framklicka på vänster musknapp. Uppritning av vägg avslutas med att ange [Enter] och väggen ritas upp. Bekräfta väggens egenskaper i dialogrutan genom att klicka på [OK]. Rita vägg processen avslutas med [Esc]. Fel placering av väggen kan rättas till på samma sätt som beskrevs under yttervägg. Placering kan ändras när meddelandet Ange nästa punkt/startpunkt för vägg visas genom att trycka på tangenten [ ] (Backspace). Kommandot kan också avbrytas genom att trycka [Esc]. Lokalisering av startpunkten görs på nytt efter det att Rita vägg i menyn Vägg är vald. Väggen kan också flyttas genom att klicka på den d.v.s. markera väggen och högerklicka för snabbmeny. Peka på knutpunkten som visas i väggens mittpunkt: Infoga knutpunkt och högerklicka: Välj Flytta vägg. Önskas väggen förkortas/förlängas, pekar man på knutpunkten i den aktuella väggänden. Välj Flytta väggände.

18 Kapitel 2 Vägg/golv Tänk på att många av valen på menyerna även har snabbkomandon för att skapa ett bättre flyt i ritandet. Dessa står till höger om valen i menyn. Nästa vägg ska ritas enligt ovan d.v.s. rummets bredd ska bli 3.2 m. Startpunkten får utgångspunkt i rummets övre högra hörn och flyttas därifrån 3.2m till vänster. Välj Rita vägg från verktygsetet Vägg/Räcke. Sätt referenslinje till Vänster sida/insida och klicka på OK. Placera trådkorset i övre högra hörnet (se ovan). Klicka INTE på vänster musknapp. Startpunkten ska placeras 3,2 m till vänster om denna punkt. Punkten kan anges via kortkommandot [Shift] + [ ] eller via att högerklicka och välja flytta relativt från markörens position flytta i negativ X-riktning. Ange längden 3.2m och klicka på OK.

19 Vägg/golv Kapitel 2 Väggen ska ritas vinkelrätt mot mittenväggen. För trådkorset till mittenväggen och vänsterklicka, när programmet (med ett kryss) bekräftar att trådkorset befinner sig vinkel rätt från föregående punkt, se nedan. Hur ser väggarna ut? Modellen kan visas i flera detaljnivåer - plan, fasad och 3-dimensionellt. Klicka på Presentationsegenskaper Välj Detaljerad m/tät väggskravur. Klicka [OK].

20 Kapitel 2 Vägg/golv Via alternativet Visa lager eller Lokalisera lager genom att peka kan rutnätet i golvet slås av. Klicka på 3D-modell Dubbelklicka på mittersta musknappen för att fylla ut skärmbilden i standard perspektiv framställning. Bilden kan flyttas genom att flytta reglagen på rullisterna nere och till höger på skärmen.

21 Vägg/golv Kapitel 2 Om du håller nere vänster musknapp och samtidigt flyttar musen, kommer det fram två symboler en grön «stjärna» som visar var du markerade för att rotera. Den punkten blir rotationspunkt för modellen när du flyttar musen. Symbolen för att rotera är två ellipser. Håll vänster musknapp nere och rotera bilden genom att flytta musen. När man håller inne vänster musknapp en sekund eller två, kommer en handsymbol att dyka upp. Detta betyder att modellen flyttas på skärmen när musen flyttas alltså ingen rotation. Klicka på Rumsmodell och gör motsvarande. Genom att rulla på hjulet (mittersta musknappen) på musen kommer modellen att flyttas mot eller ifrån dig på skärmen. Är resultatet som visas, sparas ritningen för att säkerställa att all information tillvaratas. För övrigt sparar programmet en säkerhetskopia var 5:e minut. Men kom ihåg att alltid spara det är ju orginalet som bearbetas. Säkerhetskopian används av programmet enbart vid nödfall när programmet avbrutits okontrollerat. Välj Arkiv Spara allt. Välj Spara.

22 Kapitel 2 Vägg/golv Ångra/göra om Det är möjligt att bara ångra och göra om givna kommandon i ritningen. Allt eftersom du anger kommandon i ritningen, kommer dessa att bli registrerade i en egen lista som kan visas i listfältet - se till vänster på bilden av skärmen ovanför. Klicka på Ångra/Gör om i listan. Denna lista beskriver kommandona som är angivna och kommer att finnas med till ritningen avslutas. Det är kommandona i denna lista som du kan ångra och göra om. Via listfältet kan du ångra ett eller flera kommandon genom att markera dessa i listan. När önskade kommandon är markerade, högerklickar du på musen och klickar sedan på vänster musknapp i fältet som visar Ångra markerade handlingar. Listan blir delad från det överst markerade kommandot med en streckad linje. Det nedanför den streckade linjen kan göras om d.v.s. hämtas tillbaka till ritningen innan du väljer att spara. Det ovanför den streckade linjen kan du markera och ångra såsom beskrivits Det är också möjligt att ångra kommandon ett och ett via knapp i huvudknappraden. Spara ritningen och lägg märke till att om ritningen är sparad, så kan det ångras. Varje gång du kommer in i ritningen, är listan helt tömd och startas på nytt med de kommandon som anges. Här visad med detaljinställning Förenklad m/tät väggskravur.

23 Vägg/golv Kapitel 2 Tips och trix - vägg Stäng väggkontur Du har nu sett att väggen ritas upp när man avslutar med att ange en sista punkt i den första punkten d.v.s. man har markerat en stängd kontur. Programmet avslutar då ritprocessen för uppritning av vägg och väggen ritas upp. Detta sker också när du trycker på [Enter]- tangenten. I snabbmenyn för uppritning av vägg, fins också tre andra möjligheter för att avsluta uppritningen och få väggen uppritad. Här visas exempel på användning av de tre möjligheterna: Stäng kontur När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt en sista punkt i den startpunkten d.v.s. stänger konturen och ritar upp väggen. Välj Rita vägg och ange t.ex. 4 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Stäng konturen eller tryck på tangenten/bokstaven [H] som är snabbtangenten för detta val. Uppritningen avslutas och väggen blir ritad.

24 Kapitel 2 Vägg/golv Slut konturen med ett rätvinkligt hörn När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. det skapas ett vinkelrätt hörn och avslutar där den första punkten angavs. Välj Rita vägg och ange t.ex. 3 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Stäng konturen med ett vinkelrätt hörn. Uppritningen avslutas och väggen blir uppritad med det näst sista hörnet i 90.

25 Vägg/golv Kapitel 2 Slut konturen med två vinkelräta hörn När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. det skapas två vinkelräta hörn där det sista avslutas där den första punkten angavs. Välj Rita vägg och ange t.ex. 3 punkter som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka sedan på valet i menyn Slut konturen med två vinkelräta hörn. Uppritningen avslutas och väggen blir uppritad med de två sista hörnen i 90.

26 Kapitel 2 Vägg/golv Slut konturen vinkelrätt mot första linje När du anger punkter för en väggkontur, kan detta val göras, och programmet anger automatiskt de två sista punkterna i konturen d.v.s. den sista linjen anpassas automatiskt så att det blir en rät vinkel mellan start- och slutlinjen. Den sista punkten anges i den första, konturen stängs och väggen ritas upp automatiskt. Välj Rita vägg och ange minimum 4 punkter t.ex. som det visas på bilden genom att klicka på vänster musknapp. Klicka så på valet i menyn Slut konturen vinkelrätt mot första linje. Uppritningen avslutas och väggen mellan punkt 3 och 4 blir automatiskt justerad så att den avslutas med ett hörn på 90 där uppritningen start ade.

27 Vägg/golv Kapitel 2 Vägg med känd vinkel och okänd längd mellan två väggar Här visas hur du kan ange en vägglängd i en bestämd riktning d.v.s. att flytta roterat (polärt). Exempel: Välj Rita vägg "Ange startpunkt för vägg..." Peka för startpunkt i punkt. 1 - och tryck vänster musknapp. Högerklicka för att få fram hjälpmenyn och välj Flytta relativt från sista position ange i undermenyn Polära koordinater (vinkel + längd) eller ange snabbtangent för att uppnå samma funktion genom att trycka på [9]. Ange en längd på väggen som är kortare än antaget - samt vinkeln som ger väggens riktning Ange såsom det visas här. Tryck OK. Avsluta med [Enter]. Avbryt väggkommando med [Esc]. Den sneda väggens start och slut ska nu justeras mot väggen nedanför och ovanför. Markera väggen och peka på knutpunkten i den änden som ska justeras mot annan vägg så att skärmbilden visar Flytta väggände.

28 Kapitel 2 Vägg/golv Klicka på knutpunkten och peka sedan på skärningspunkten mellan den gröna hjälplinjen och väggen. Alternativt klicka på knutpunkten, högerklicka och välj Lås väggriktning. Håll nere [Ctrl] tangenten och peka på aktuell linje. När den blir rödmarkerad, klicka på vänster musknapp. Gör motsvarande i andra änden. Flytta vägg UTAN att väggriktning är låst Justering av väggände som visades i föregående avsnitt har låst riktning och väggen kan förlängas/förkortas i samma riktning. Om en vägg ska justeras i fri riktning måste den låsta riktningen stängas av. I exemplet under, en vägg mellan två väggar. Höger ände av väggen ska nu flyttas på till skåpet. Markera väggen och klicka på Flytta väggände. Peka på aktuell väggände och högerklicka för snabbmenyn. Klicka på Lås väggriktning så slås den av detta ger möjlighet till och styra väggen fritt. Peka och klicka på punkten som väggen ska flyttas till. Justering av väggänden mot annan vägg utförs som tidigare beskrivits.

29 Vägg/golv Kapitel 2 Vägg med okänd vinkel och längd mellan två väggar Start och slut på en vägg kan anpassas i väggens riktning i förhållande till de vägglinjer den ska sträckas från och mot. I detta exempel ska väggen pekas in med hjälp av punkter. Start- och slutpunkt kan vara kända och givna på förhand annars kan man använda snapp/gitterpunkter. Välj Rita vägg Peka och markera för startpunkt punkt 1. Peka och markera för slutpunkt i väggen och avsluta med [Enter] punkt 2. Här har det först lagts in en hjälplinje. Startpunkten för väggen ska placeras i skärningspunkten mellan vägg och hjälplinjen. Den andra punkten skall placeras mot väggen till höger. Håll nere [Ctrl] markera linjen och klicka på vänster musknapp. Avsluta med [Enter]+ OK +[Esc] Väggen justeras då automatiskt vid både start- och slut.

30 Kapitel 2 Vägg/golv Justering av väggände När vägg ska gå emot annan vägg bara placeras med punkter bör justering av väggändar göras i efterhand. Då programmet inte justerar detta automatiskt vid uppritning av vägg med bara punkter. Starta Rita vägg och ange startpunkt. Ange slutpunkt Avsluta med [Enter]+ OK +[Esc] Väggen ritas, men med raka väggändar Markera väggen och peka på. Flytta väggände Klicka på markeringen för flytta väggände. Håll nere knapparna [Ctrl] peka på aktuell linje. Klicka på vänster musknapp. Gör likadant på den andra väggänden

31 Vägg/golv Kapitel 2 Dela vägg i Två Att dela en vägg i två d.v.s. göra två väggobjekt av ett väggobjekt. Ett väggstycke med eventuella fönster, dörrar och öppning som tillhör väggen lagras som ett väggobjekt. Normalt är varje rak vägg ett eget väggobjekt. Men ibland kan det vara nödvändigt att dela upp väggen i två väggobjekt t.ex. om endast en del av väggen ska ansluta till ett tak; då ett väggobjekt som ansluter till ett tak förväntar sig att hela väggobjektet befinner sig under taket. Det kan även vara aktuellt att dela en vägg om man ska ta bort mitten av en vägg. I sådana fall utförs delningen två gånger; varpå mitten delen kan raderas. Dela vägg i Två Markera en väggen som ska delas, högerklicka och välj Dela vägg i två. En röd pil och ett rött streck anger var väggen delas vid aktuell positionering av markören, vänsterklicka för att slutföra delningen. Markören kan med andra ord placeras direkt på en lämplig referenspunkt och behöver inte vara på väggen när väggen delas.

32 Kapitel 2 Vägg/golv Genom att klicka på den enskilda väggdelen ser man att delningen är utförd. Sammanfoga väggar Önskas väggobjekten att sammanfogas till ett igen; markeras bägge genom att först vänsterklicka på den ena, sedan med [Ctrl]-tangenten nertryckt vänsterklicka på den andra. Därefter högerklickar man och väljer Sammanfoga väggar i menyn som kommer fram.

33 Vägg/golv Kapitel 2 Välj alla väggarna i en sekvens När alla väggarna i sekvensen ska ändras räcker det att markera en vägg högerklicka sedan för snabbmenyn och klicka på Välj alla väggar i sekvensen Nu är alla väggar markerade högerklicka igen och välj Ändra egenskap. Nu kommer alla ändringar man gör i väggen påverka alla väggar i sekvensen. Hela sekvensen kan också raderas eller zoomas in. Lägg till en knutpunkt och parallellförskjut Genom att markera en vägg och sedan högerklicka på den vita kvadraten mitt på väggen nås en meny för att modifiera väggens utsträckning. Infoga knutpunkt Lägg till fler punkter för att ändra dragningen av en väggsekvens. I följande exempel använder vi infoga knutpunkt för att skapa ett utsprång 1 m från det nedre högra hörnet. Kommandot kan aktiveras från tidigare nämnda meny alternativt genom att vänsterklicka på kvadraten som visas på mitten av en markerad vägg.

34 Kapitel 2 Vägg/golv Markera aktuell vägg och för muspekaren till mittpunkten på väggen den vita fyrkanten, klicka med vänster musknapp på punkten och nya punkter kan anges genom att klicka in dem med vänster musknapp eftersom väggen nu är dynamisk. Peka nu på den punkt som ska vara utgångspunkt för nästa punkt. I detta fall ska den anges ett utstick 1 meter från det nedre högra hörnet. Placera markören i nedre högra hörnet och tryck [Shift] + [ ] för att ange 1 meter förflyttning Vidare anges 1 meter till höger, 2 meter upp och 1 meter till vänster med hjälp av piltangenterna Avsluta med [Enter]. När en väggsekvens är markerad och man pekar på den mittersta knutpunkten i en av väggarna kan följande utföras.

35 Vägg/golv Kapitel 2 Parallellförskjut sekvens Parallelleforskjuter hela konturen; d.v.s. väggarna i en sekvens; in eller ut. Parallellförskjut Parallellförskjuter den aktuella väggen och bevarar kopplingar till anslutna väggar. Längden på de kopplade väggarna justeras automatisk till det nya läget på väggen.

36 Kapitel 2 Vägg/golv Fortsätt att rita vägg i samma sekvens Om en vägg inte är kopplad vid star-/slutpunkt kan man fortsätta att rita väggar i samma sekvens genom att markera väggen; högerklicka på den punkt som inte är kopplad och välja Infoga knutpunkt. På detta vis skapar du fler väggobjekt i samma sekvens och med samma egenskaper som den markerade väggen. Markera väggände för att fortsätta att rita nya väggar, högerklicka och välj Infoga knutpunkt. Fortsätt att rita in nya väggar. Avsluta med [Enter] de nya väggarna är nu med i samma sekvens. Infoga identisk vägg För att skapa en vägg med samma egenskaper som en befintlig vägg men utan att koppla den till samma sekvens. Markera den befintliga väggen; högerklicka och välj Infoga identisk, rita den nya väggen.

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 13.08.2012 Kapitel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Vägg/golv Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 9 Anpassa vägg till platta på mark... 13 Innervägg... 14 Hur ser väggarna

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Kapitel 16 Situationplan... 3

Kapitel 16 Situationplan... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Situationsplan Kapitel 16 1 Innehåll Sida Kapitel 16 Situationplan... 3 Infoga situationsplan/nbk... 3 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 7 Skaleringsuträknare...10 Ändra skala

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Inställningar i vån.1 av projektet för grund

Inställningar i vån.1 av projektet för grund Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Väggsammanslagning... 3 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 5 Inställning för Grundritning... 6 Grundritning

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Kapitel 13 Placera på ark... 3

Kapitel 13 Placera på ark... 3 2012-08-13 Kapitel 14... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 13... 3 Rithuvud... 3 Projektinformation... 7 Skriv ut arket... 9 Fasader på ark... 10 2... Kapitel 14 2012-08-13 2012-08-13 Kapitel 14... 3

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kig. Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll Dominique Devriese Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Grundläggande användning 6 2.1 Konstruera objekt...................................... 6 2.1.1 Konstruera punkter................................

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Manual. Användargränssnitt

Manual. Användargränssnitt Manual Användargränssnitt 0 Innehållsförteckning ANVÄNDARGRÄNSSNITT... 1 1. MENYNAVIGERING... 1 2. BACKA-KNAPP... 2 3. GLOBALA FUNKTIONER... 3 4. PERIOD... 4 Avrundning... 4 5. FLERA FLIKAR SAMTIDIGT...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Kstuds. Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll Tomasz Boczkowski Granskare: Eugene Trounev Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Hur man spelar 7 3 Spelets regler, strategi och tips 8 3.1 Spelets regler........................................

Läs mer

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3

Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 DDS-CAD Arkitekt 11 Rumsdefinition Kapitel 10 1 Innehåll Sida Kapitel 10 Rumsdefinition... 3 Rektangulära rum... 3 Icke rektangulära rum... 7 Textstorlek och typ... 8 2 Kapitel 10 Rumsdefinition DDS-CAD

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder

KeyControl Sök person, nyckel eller cylinder 5 Sök person, nyckel eller cylinder 5.1 Sök person Det finns två huvudmetoder att söka person. Metod 1. Genom att bara skriva in t ex namn eller anställningsnummer direkt på tangentbordet. Sökning sker

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Nallelek Lärarvägledning

Nallelek Lärarvägledning NALLELEK - LÄRA MERA PROGRAM AB Nallelek Lärarvägledning NALLELEK... 2 1.1 Programmet... 2 1.2 Övningar som stärker förmågan att iaktta bilder och se detaljer... 3 1.2.1 Pedagogiska tips... 3 1.3 Kategorisering

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Stefan Nilsson 2007-09-22 1

Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Spårplan i Raily, steg-för-steg Följande är ett försök att steg för steg visa hur man gör en enkel spårplan i Raily. Spårplanen vi gör här är en enkel rundbana i H0 med en bangård,

Läs mer

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 5. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 5 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehållsförteckning Att använda programvaran Switch Driver... 3 Installera programvaran Switch Driver... 4 Kontaktanslutning...

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

CADMUM i Göteborg AB. Version 2000 08 30 AutoCAD Mechanical 2000 PP

CADMUM i Göteborg AB. Version 2000 08 30 AutoCAD Mechanical 2000 PP SPRINGS Med kommandot Springs skapar Du fjädrar. Du hittar kommandot Springs på verktygsfältet ACAD/M Standard Parts. Steg för steg: - Ladda hem ritningen Fjäder från hemsidan Cadmum.com. - Öppna ritningen.

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3

Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3 13.08.2012 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad... 3 Vektorfil... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderar

Läs mer

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas

QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas QlikView - Lathund för Flödesmodellen bas För att komma åt en applikation i QlikView (hädanefter QV) krävs QV-pluginlicens samt behörighet till applikationen. Beställning av både licens och behörighet

Läs mer

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual

Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit. Pausit version 1.2 Användarmanual Copyright 2008 Pausit AB medföljer programvaran pausit Pausit version 1.2 Användarmanual Välkommen! Med en liten insats kan du nå en stor effekt! Dagens samhälle och arbetsliv kännetecknas av krav på ett

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm

Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Instruktion för L-100 IF:s kartpärm Rev PA2b 2014-05-27 I L-100 IF:s kartpärm på http://www.andli.com/doma kan du lägga upp dina kartor och hur du sprang så att alla kan se dem. Här beskrivs hur du publicerar

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions

RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions WP 5 Sida 1 av 15 RSI Road Status Information A new method for detection of road conditions Användarmanual för RSI WP 5 Sida 2 av 15 Användarmanual för RSI Om detta dokument Detta dokument är en användarmanual

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual

www.idrottonline.se IdrottOnline Klubb - en del av svenskidrott IdrottOnline Klubb tilläggsmanual IdrottOnline Klubb tilläggsmanual version 1.2 Bild & dokumenthantering Svenskidrott har sedan 1994 långsiktigt satsat på IT för att utveckla information och kommunikationsvägarna mellan förening och förbund.

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System Februari 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Utloggning... 3 Startsidan

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7

Golvelement. Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 10.03.2014 DDS-CAD Arkitekt & Konstruktion 9 Golvelement Kapitel Innehåll... Sidan Golv i vån. 1 i DDS-CAD Arkitekt... 2 Golvelement i DDS-CAD Konstruktion... 7 2... Kapitel 8 10.03.2014 Golvelement DDS-CAD

Läs mer

Handbok KCM Tablet. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KCM Tablet. Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll Jörg Ehrichs Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inställningar av Wacom ritplatta 5 1.1 Profilhantering....................................... 5 1.2 Allmänna inställningar av ritplattan och information..................

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning

Mirasys VMS 7.3. Workstation användarvägledning Mirasys VMS 7.3 Workstation användarvägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Innan du börjar... 3 Logga in... 4 Användargränssnitt... 8 Navigeraren... 11 Kameror... 19 Audio... 35 Videoutgångar...

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat

Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA med allmänna arkivschemat Rikspolisstyrelsen / PVS/ INFO/Sektionen för ärendehantering December 2008 ANVISNINGAR 2 (19) Anvisningar - arkivförtecknande i KLARA INNEHÅLL

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual

Eurocode Software AB. CAEBBK25 Skevböjning. Användarmanual Skevböjning Användarmanual Eurocode Software AB 1 Innehåll SKEVBÖJNING 3 1 INLEDNING 3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 3 2 INSTRUKTIONER 4 2.1 KOMMA IGÅNG MED 4 2.2 INDATA 5 2.2.1 BETONG & ARMERING 6 2.2.2 PARAMETRAR

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer