J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G."

Transkript

1 bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll över opacitet, effekter och blandningslägen och du kan även importera filer som använder genomskinlighet och använda ytterligare genomskinlighetseffekter. 317

2 Komma igång Obs: Om du ännu inte har kopierat filerna för den här lektionen från den medföljande cd-skivan till hårddisken gör du det nu. Se av - snittet Kopiera filerna till allt i en bok på sidan 2. I den här lektionen arbetar du med en meny för den påhittade restaurangen Bistro Nouveau. Med hjälp av genomskinlighetseffekter i olika lager ska vi skapa en visuellt omfattande design. 1 För att vara säker på att standardinställningarna i Adobe InDesign CS4 fungerar på det sätt som beskrivs i den här lektionen, flyttar du filen InDesign Defaults till en annan mapp enligt instruktionerna i avsnittet Spara och återställa filen InDesign Defaults på sidan 2. 2 Starta Adobe InDesign CS4. För att paneler och verktygskommandon ska fungera som de beskrivs i den här lektionen väljer du Fönster > Arbetsyta > [Avancerat] och väljer sedan Fönster > Arbetsyta > Återställ Avancerat. Du börjar med att öppna ett InDesign-dokument som redan delvis har färdigställts. 3 Välj Arkiv > Öppna och öppna 11_a_Start.indd i mappen Lektion_11, som du hittar i mappen Lektioner under mappen InDesignAIB på hårddisken. 4 Välj Arkiv > Spara som, ge filen namnet 11_Meny.indd och spara den i mappen Lektion_11. Eftersom alla lager är dolda ser menyn ut som en lång, tom sida. Du visar dessa lager allteftersom du behöver dem så att det blir lättare att fokusera på lektionens specifika objekt och uppgifter. 5 Om du vill se hur det färdiga projektet ser ut öppnar du dokumentet 11_b_Slut.indd i mappen Lektion_ LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

3 bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄT ER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping 6 När du är redo att fortsätta med lektionsprojektet stänger du filen 11_b_ Slut.indd, eller också låter du den vara öppen och använder den som referens. Återgå till lektionens dokument genom att välja 11_Meny.indd på Fönster-menyn eller genom att klicka på fliken 11_Meny.indd högst upp i dokumentfönstret. Importera och färglägga gråskalebilder Du börjar arbeta med restaurangmenyns bakgrundslager. Detta lager fungerar som en texturbakgrund som syns genom de överliggande objektlagren med genomskinlighetseffekter. Med hjälp av dessa effekter kan man skapa genomskinliga objekt som visar eventuella objekt på underliggande lager. Eftersom det inte finns någonting under lagret Bakgrund i lagerstacken, behöver vi inte använda genomskinlighetseffekter på objekten på detta lager. 1 Välj Fönster > Lager för att visa lagerpanelen. 2 Klicka på lagret Bakgrund på lagerpanelen, eventuellt behöver du bläddra eftersom det ligger längst ner i lagerstapeln. Bilden som du importerar ska monteras på detta lager. 3 Kontrollera att de två rutorna till vänster om lagret visar att lagret är synligt (en ögonikon ( ) visas) och olåst (en lagerlåsikon ( ) visas inte). Pennikonen till vänster om lagret visar att det är på detta lager som importerade objekt monteras och nya ramar skapas. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 319

4 4 Välj Visa > Stödraster och stödlinjer > Visa stödlinjer. Du använder stödlinjerna när du justerar bakgrundsbilden som du importerar. 5 Välj Arkiv > Montera och öppna filen 11_c.tif i mappen Lektion_11. Detta är en gråskalebild i TIF-format. 6 Placera den laddade bildsymbolen ( ) strax utanför sidans övre, vänstra hörn och klicka där de röda utfallslinjerna möts så att den monterade bilden fyller hela sidan, inklusive marginalerna och utfallsområdet. Låt bildramen vara markerad. 7 Välj Fönster > Färgrutor. Du använder panelen Färgrutor när du färglägger bilden, men innan dess ska du anpassa färgrutans ton. 8 Klicka på rutan Fyllning ( ) på panelen Färgrutor. Bläddra nedåt i listan och klicka på färgrutan Ljusgrön. Klicka på menyn Färgton högst upp på panelen och dra reglaget till 76 %. Bildens vita områden återges nu med en ton på 76 % för ljusgrönt, men dess grå områden har inte ändrats. 320 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

5 9 Välj Redigera > Avmarkera allt för att avmarkera bilden. 10 Markera bilden igen med direktmarkeringsverktyget ( ) och klicka sedan på Ljusgrön på panelen Färgrutor. Den ljusgröna färgen ersätter bildens grå färg och låter de områden som har toningen ljusgrönt 76 % vara i fred. När du klickar i en bildram med direktmarkeringsverktyget markerar du bilden och inte ramen. Om du därefter tillämpar en färg används den på bildens grå områden, inte på ramens bakgrund som när du klickar i ramen med markeringsverktyget ( ). Obs: Tänk på att direktmarkeringsverktyget ser ut som en hand ( ) när det placeras på en ram, men det markerar innehållet i bildramen när du klickar. 11 På lagerpanelen klickar du på den tomma rutan till vänster om lagret Bakgrund för att låsa lagret. Låt lagret Bakgrund vara synligt så att du kan se resultatet av genomskinligheten på överliggande lager. 12 Välj Arkiv > Spara för att spara arbetet. Du har lärt dig ett snabbt sätt att färglägga en gråskalebild. Detta är en effektiv metod för att skapa sammansatta bilder, men färgkontrollerna i Adobe Photoshop CS4 passar bättre för den tryckbara produkten. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 321

6 Använda genomskinlighetsinställningar InDesign CS4 ger dig omfattande möjligheter att kontrollera objektens genom skinlighet. Genom att till exempel minska opaciteten för objekt, text och importerade bilder, kan man visa underliggande objekt som annars inte skulle synas. Ytterligare genomskinlighetsfunktioner som blandningslägen, skuggor, luddade och glödande kanter samt effekter för avfasning och relief uppmuntrar till att skapa visuella specialeffekter. Vi går igenom mer om dessa funktioner senare i den här lektionen. I den här delen av projektet ska du öva på att använda diverse genomskinlighetsalternativ i de olika lagren på restaurangmenyn. Om effektpanelen Du använder effektpanelen (Fönster > Effekter) om du vill ange opacitets- och blandningslägen för objekt och grupper, isolera blandningen till en viss grupp, spara ur objekt i en grupp eller använda en genomskinlighetseffekt. A B F C D E A. Blandningsläge B. Nivåer C. Rensa effekter D. Knappen FX E. Ta bort F. Opacitet 322 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

7 Översikt över effektpanelen Blandningsläge Anger hur färger i genomskinliga objekt ska interagera med bakomliggande objekt. Opacitet Anger opaciteten för ett objekt, en linje, en fyllning eller text. Nivå Anger objektets opacitetsinställningar för Objekt, Linje, Fyllning och Text. Här visas även om genomskinlighetseffekter har använts. Klicka på triangeln till vänster om ordet Objekt (eller Grupp eller Bild) om du vill dölja eller visa de här nivåinställningarna. FX-ikonen visas endast på en nivå efter det att du har använt genomskinlighetsinställningarna på den nivån. Dubbelklicka på FX-ikonen om du vill redigera inställningarna. Isolera blandning Du kan använda ett blandningsläge på en markerad grupp med objekt. Ursparningsgrupp Sparar ur opacitets- och blandningsattributen för varje objekt i en grupp, eller blockerar underliggande objekt i gruppen. Knappen Ta bort alla Ta bort effekter (linje, fyllning eller text) från ett objekt, ställ in blandningsläget till Normal och ändra opacitetsinställningen till 100 % i hela objektet. Knappen FX Visar en lista med genomskinlighetseffekter. Ändra opaciteten för helfärgade objekt Nu när bakgrundsbilden är klar ska du använda genomskinlighetseffekter på objekt i de överliggande lagren. Du börjar med en serie enkla former som har ritats med InDesign CS4. 1 Klicka på lagret Art1 på lagerpanelen för att aktivera det lagret och klicka sedan på låsikonen till vänster om lagernamnet för att låsa upp lagret. Klicka på den tomma rutan längst till vänster om lagernamnet Art1 så att ögonikonen ( ) visas och indikerar att lagret är synligt. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 323

8 Obs: Om inte panelen Färgrutor är öppen från den föregående övningen väljer du Fönster > Färgrutor för att öppna den. De former som nämns är namngivna efter den färgruta som användes för att fylla objektet. 2 Klicka med markeringsverktyget ( ) på cirkeln som är fylld med gulgrön färg på sidans högra del. Denna helfyllda ellipsram ritades i InDesign. 3 Välj Fönster > Effekter för att öppna effektpanelen. 4 På effektpanelen klickar du på pilen till höger om rutan Opacitet så att ett skjutreglage visas. Dra reglaget till 70 % eller skriv 70 % i rutan Opacitet och tryck på Enter eller Retur När du har ändrat opaciteten för den gulgröna cirkeln är den lodräta lila stapeln delvis synlig. 5 Markera den ljusgröna halvcirkeln högst upp till vänster på sidan, gå till effektpanelen och ställ in opaciteten till 50 %. Halvcirkeln visas nu som en svag färgskiftning mot bakgrunden. 6 Upprepa steg 5 för resten av cirklarna på lagret Art1 med följande inställningar för opacitet: Vänster sida, mittersta cirkeln fylld med färgrutan Mellangrön, opacitet=60 % Vänster sida, nedersta cirkeln fylld med färgrutan Ljuslila, opacitet=70 % Höger sida, cirkeln fylld med färgrutan Ljuslila och svart kantlinje, opacitet=60 % Höger sida, cirkeln fylld med färgrutan Ljusgrön, opacitet=50 % 7 Välj Arkiv > Spara för att spara arbetet. 324 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

9 Tillämpa ett blandningsläge När man ändrar opaciteten skapas en färg som kombinerar objektets och de underliggande objektens färgvärden. Blandningslägen är ytterligare en metod för att skapa färginteraktion mellan objekt på olika lager. I de här stegen ska du tillämpa blandningsläget Multiplicera på en av cirklarna som du ändrade opacitet för tidigare i den här lektionen. 1 Välj markeringsverktyget ( ) och markera den gulgröna cirkeln på den högra delen av sidan. 2 Välj Täck över på menyn Blandningsläge på effektpanelen. Lägg märke till hur färgerna ändras. 3 Markera den ljusgröna halvcirkeln på den nedre högra delen av sidan och håll sedan ner Skift-tangenten och markera halvcirkeln på den övre vänstra delen av sidan. 4 Välj Multiplicera på menyn Blandningsläge på effektpanelen. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 325

10 5 Välj Arkiv > Spara. Mer information om olika blandningslägen finns under avsnittet Ange hur färger ska blandas i Hjälp för InDesign. Justera genomskinligheten för EPS-bilder Du har tillämpat olika genomskinlighetsinställningar på objekt som har ritats i InDesign. Det går även att ändra opaciteten och blandningsläget för bilder som importeras från Adobe Illustrator och andra program. 1 Öppna lagerpanelen och lås upp och visa lagret Art2. 2 Kontrollera att markeringsverktyget ( ) är valt i verktygslådan. 3 På sidans vänstra del klickar du på den svarta spiralen som ligger ovanpå den mellangröna cirkeln. Med den svarta spiralen fortfarande markerad håller du ner Skift och klickar för att markera spiralen ovanför den ljuslila cirkeln på den högra delen av sidan. Båda spiralerna ska nu vara markerade. 4 På effektpanelen väljer du blandningsläget Färgskugga på menyn Blandningsläge och sätter opaciteten till 30 %. I nästa steg ska du tillämpa ett blandningsläge på linjen på fiskbilden. 5 Välj markeringsverktyget ( ) och klicka på fisken på den högra delen av sidan. 6 Klicka på nivån Linje under Objekt på effektpanelen. I och med att du markerar nivån Linje tillämpas eventuella opacitets- eller blandningslägesändringar som du gör på det markerade objektets linje. 326 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

11 En nivå anger objektets opacitetsinställningar för Objekt, Linje, Fyllning och Text, det tillämpade blandningsläget och om genomskinlighetseffekter har använts. Klicka på triangeln till vänster om ordet Objekt (eller Grupp eller Bild) om du vill dölja eller visa dessa nivåinställningar 7 Välj Skarpt ljus på menyn Blandningsläge. Markera bilden (vänster), markera sedan nivån Linje (mitten) och välj Skarpt ljus (höger). 8 Välj Arkiv > Spara för att spara arbetet. Justera genomskinligheten för bilder Nu ska du tillämpa genomskinlighet på en importerad Photoshop-bild. Även om det här exemplet använder en monokrom bild, fungerar InDesigns genomskinlighetsinställningar lika bra med avancerade färgbilder. Processen är densamma när man vill tillämpa genomskinlighet på andra InDesign-objekt. 1 Markera lagret Art3 på lagerpanelen och klicka sedan för att låsa upp lagret och göra det synligt. Om du vill underlätta arbetet kan du dölja antingen lagret Art1 eller Art2. Tänk på att åtminstone ett underliggande lager måste vara synligt för att du ska kunna se resultatet av genomskinlighetseffekterna. 2 Klicka med markeringsverktyget ( ) på det svarta stjärnutbrottet på den högra delen av sidan. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 327

12 3 Skriv 70 % i fältet Opacitet på effektpanelen. 4 Byt till direktmarkeringsverktyget ( ), placera pekaren ovanpå stjärnutbrottet så att den ändras till en hand ( ) och klicka sedan på bilden en gång. 5 Klicka på fyllningsrutan ( ) på panelen Färgrutor och klicka sedan på färgrutan Röd så att bildens svarta områden ersätts med röd färg. Om andra lager är synliga under lagret Art3 ser du stjärnutbrottet som en dunkel orange färg. Om inga andra lager är synliga är stjärnutbrottet rött. 6 Om inte bilden på stjärnutbrottet är markerad så markerar du den med direktmarkeringsverktyget. 7 På effektpanelen väljer du Raster på menyn Blandningsläge och sätter Opacitet till 100 %. Stjärnutbrottet ändrar färg beroende på vilka lager som är synliga under det. 8 Välj Arkiv > Spara för att spara arbetet. Importera och justera Illustrator-filer som använder genomskinlighet När Adobe Illustrator-filer importeras till InDesign upptäcker och bevarar InDesign CS4 eventuella genomskinlighetsinställningar. Om du vill justera opaciteten, blandningslägen eller ludd på hela bilden går det att tillämpa ytterligare genomskinlighetsinställningar i InDesign. Nu ska du montera en bild på några dricksglas och sedan ändra bildens genomskinlighet. 1 Kontrollera på lagerpanelen att Art3 är det aktiva lagret och att lagren Art3, Art2, Art1 och Bakgrund är synliga. 2 Lås lagren Art2, Art1 och Bakgrund så att de inte kan ändras av misstag. 328 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

13 3 Välj markeringsverktyget ( ) i verktygslådan och välj sedan Redigera > Avmarkera allt så att bilden som ska importeras inte monteras i ett befintligt objekt. 4 Välj Visa > Anpassa sida till fönster. 5 Välj Arkiv > Montera och markera sedan Visa importalternativ längst ner i dialogrutan Montera. 6 Leta upp filen 11_d.ai i mappen Lektion_11 och dubbelklicka på den för att montera den. 7 Kontrollera att alternativet Begränsningsram är valt på menyn Beskär enligt i dialogrutan Montera PDF. 8 Klicka på OK. Dialogrutan stängs och pekaren förvandlas till en laddad bildikon. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 329

14 9 Placera den laddade bildikonen ( ) ovanpå den lila cirkeln på den högra delen av sidan och klicka för att montera bilden. Om det behövs drar du bilden så att den centreras inuti den lila cirkeln. 10 På lagerpanelen döljer du lagren Art2, Art1 och Bakgrund så att endast lagret Art3 är synligt. Detta gör att du bara ser den monterade bilden och ser hur de genomskinliga färgerna samverkar i bilden. 11 Klicka på lagerpanelen för att åter visa lagren Art2, Art1 och Bakgrund. Lägg märke till att den vita oliven är helt ogenomskinlig medan dricksglasen till viss del är genomskinliga. 12 Med glasbilden fortfarande markerad ändrar du inställningen Opacitet till 80 % på effektpanelen. Låt bilden vara markerad. Nu ser du spiralen bakom den vita oliven och att glasen har en mer dämpad färg. 13 Välj blandningsläget Efterbelys med färg på effektpanelen. Färgerna och bilderna samspelar nu på ett helt annat sätt. 14 Välj Arkiv > Spara. Tillämpa genomskinlighet på text Det är lika lätt att ändra opaciteten för text som att tillämpa genomskinlighetsinställningar på bildobjekt. Nu ska du ändra färg och opacitet på lite text. 1 På lagerpanelen låser du lagret Art3 och låser sedan upp och gör lagret Text synligt. 2 Välj markeringsverktyget ( ) i verktygslådan och klicka sedan på textramen JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Om det behövs zoomar du in så att det blir lättare att läsa texten. För att kunna tillämpa genomskinlighetsinställningar på text eller på en textram och dess innehåll, måste du först markera ramen med markeringsverktyget. Du kan inte ange genomskinlighetsinställningar när texten har markerats med textverktyget. 330 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

15 3 Markera nivån Text på effektpanelen så att eventuella ändringar av opacitet eller blandningsläge endast tillämpas på texten. 4 Väl blandningsläget Täck över och ändra Opacitet till 70 %. 5 Välj Redigera > Avmarkera allt. Nu ska du ändra opaciteten för fyllningen i en textram. 6 Välj markeringsverktyget ( ) i verktygslådan och klicka på textramen längst ner på sidan som innehåller Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping. Om det behövs zoomar du in så att det blir lättare att läsa texten. 7 Markera nivån Fyllning på effektpanelen och ändra opaciteten till 70 %. 8 Välj Redigera > Avmarkera allt och välj sedan Arkiv > Spara. Arbeta med effekter I den här lektionen har du så här långt lärt dig hur man tillämpar genomskinlighet genom att ändra blandningslägen och opaciteten på objekt som har ritats i InDesign, på importerade bilder och på text. En annan metod att tillämpa genomskinlighet är att använda InDesigns nio genomskinlighetseffekter. Många av inställningarna och alternativen som används för att skapa dessa effekter är snarlika. Du ska prova några av dessa effekter nu när du finjusterar restaurangmenyn. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 331

16 Genomskinlighetseffekter Skugga En skugga som faller bakom objektet, linjen, fyllningen eller texten läggs till. Inre skugga En skugga som faller innanför kanterna på objektet, linjen, fyllningen eller texten och ger objektet ett försänkt utseende läggs till. Yttre glöd och Inre glöd Glöd som strålar från ut- eller insidan av objektet, linjen, fyllningen eller texten läggs till. Avfasning och relief Olika kombinationer av högdagrar och skuggor som ger ett tredimensionellt utseende på text och bilder läggs till. Satäng Inre skuggor som ger en effekt av satäng läggs till. Grundläggande ludd, Riktat ludd och Övertoningsludd Objektets kanter mjukas upp genom att de tonas ned till genomskinlighet. Ur Hjälp för InDesign Tillämpa grundläggande ludd på kanterna av en bild Ludd är en annan metod när man vill förse objekt med genomskinlighet. Ludd skapar en subtil övergång mellan ett objekt och eventuella underliggande bilder. InDesign CS4 innehåller tre typer av ludd; Grundläggande ludd mjukar (tonar) upp objektets kanter över ett avstånd som du anger. Riktat ludd mjukar upp objektets kanter genom att kanterna tonas till genomskinlighet från riktningar som du anger. Övertoningsludd mjukar upp områden av ett objekt genom att tona ned dem till genomskinlighet. Du börjar med Grundläggande ludd och fortätter med Övertoningsludd. 1 Om lagret Art1 är låst låser du upp det på lagerpanelen. 2 Välj markeringsverktyget ( ) och markera den ljuslila, fyllda cirkeln på den vänstra delen av sidan. 3 Välj Objekt > Effekter > Grundläggande ludd. Dialogrutan Effekter öppnas med alternativ för diverse genomskinlighetseffekter. 4 Ange följande alternativ under avsnittet Alternativ i dialogrutan Effekter: Skriv 0,95 cm i fältet Luddbredd. Ändra både värdet Fullslagning och Brus till 10 %. Låt alternativet Hörn vara Diffusa. 332 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

17 5 Kontrollera att Förhandsvisa är markerat och om det behövs flyttar du dialogrutan så att du ser effekten av ändringarna. Lägg märke till att kanterna på den lila cirkeln nu är suddiga. 6 Klicka på OK för att tillämpa ändringarna och stänga dialogrutan Effekter. 7 Välj Arkiv > Spara. Tillämpa ett övertoningsludd Använd effekten för övertoningsludd om du vill mjuka upp områden av ett objekt genom att tona ned dem till genomskinlighet. 1 Välj markeringsverktyget ( ) och klicka på den ljuslila, lodräta spalten på den högra delen av sidan. 2 Klicka på knappen FX ( ) längst ner på effektpanelen och välj Övertoningsludd på snabbmenyn. Obs: När du exporterar ditt InDesigndokument som en Adobe PDF-fil, bevaras genomskinligheten om du skapar filen för Adobe Acrobat 5.0 eller senare. Dialogrutan Effekter öppnas med alternativ för övertoningsludd. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 333

18 Obs: Dialogrutan Effekter visar vilka effekter som används på ett markerat objekt (indikeras med en kryssmarkering på den vänstra delen av dialogrutan) och gör det möjligt att använda flera effekter på ett enda objekt. 3 Klicka på knappen Omvänd övertoning ( ) under avsnittet Övertoningsstopp i dialogrutan Effekter för att kasta om de helfyllda och genomskinliga färgerna. 4 Klicka på OK. Den lila rektangeln tonas ned till genomskinlighet från höger till vänster. Nu ska du ange nedtoningens riktning. 5 Välj verktyget övertoningsludd i verktygslådan ( ). Håll ner Skift-tangenten och dra pekaren från den lila rektangelns nedre del till dess övre del för att ändra övertoningens riktning. Du kan ändra övertoningen hur många gånger du vill. 6 Välj Redigera > Avmarkera allt och sedan Arkiv > Spara. I nästa steg ska du tillämpa flera effekter på ett objekt och sedan redigera dem. 334 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

19 Lägg till skugga till text När du lägger till en skugga till ett objekt får du en 3D-effekt som gör att objektet ser ut att sväva över sidan och kasta en skugga på sidan och objekten under. Det går att lägga till en skugga till vilket objekt som helst och du kan tilldela en skugga oberoende av ett objekts linje eller fyllning eller till text i en ram. Nu ska du prova denna teknik när du lägger till en skugga till bistro -texten. 1 Välj markeringsverktyget ( ) och markera textramen som innehåller ordet bistro. Förstora ramen med zoomverktyget ( ) så att du ser den tydligare. 2 Klicka på FX-knappen ( ) längst ner på effektpanelen och välj Skugga på menyn. 3 Under avsnittet Alternativ i dialogrutan Effekter skriver du 0,32 cm i fältet Storlek och 20 % i fältet Uppslag. Tänk på att Förhandsvisa måste vara markerat för att du ska kunna se resultatet av effekterna. 4 Klicka på OK för att förse texten med skugga. 5 Välj Arkiv > Spara för att spara arbetet. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 335

20 Tillämpa flera effekter på ett objekt Det går att tillämpa flera olika typer av effekter på objekt. Genom att använda två genomskinlighetseffekter kan man till exempel ge ett objekt ett reliefliknande utseende och visa det med en glöd runt omkring. I den här övningen ska du tillämpa en reliefliknande effekt och en effekt med yttre glöd på de två halvcirklarna på sidan. 1 Välj Visa > Anpassa sida till fönster. 2 Markera den ljusgröna halvcirkeln i det övre vänstra hörnet av sidan med markeringsverktyget ( ). 3 Klicka på knappen FX ( ) längst ner på effektpanelen och välj Avfasning och relief på menyn. 4 Kontrollera att alternativet Förhandsvisa är markerat i dialogrutan Effekter så att du ser resultatet av effekterna. Ange sedan följande inställningar under avsnittet Struktur: Storlek: 0,8 cm Mjuka upp: 0,8 cm Djup: 30 % 5 Låt övriga inställningar vara som de är och låt dialogrutan vara öppen. 6 Klicka på kryssrutan till vänster om Yttre glöd på den vänstra sidan i dialogrutan Effekter. Detta förser halvcirkeln med yttre glöd. 7 Klicka på orden Yttre glöd för att redigera effekten och ange dessa inställningar: Läge: Multiplicera Klicka på färgrutan till höger om Läge, välj [Svart] och klicka på OK. Opacitet: 80 % Storlek: 0,635 cm Uppslag: 10 % 336 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

21 8 Klicka på OK för att tillämpa inställningarna. Härnäst ska du använda samma effekter på den andra halvcirkeln på sidan. Det gör du genom att dra FX-ikonen från effektpanelen till halvcirkeln. 9 Dubbelklicka på verktyget Handen ( ) för att anpassa sidan till fönstret. 10 Välj markeringsverktyget i verktygslådan ( ) och markera Om inte den gröna halv cirkeln i det övre vänstra hörnet av sidan är markerad så markerar du den nu. 11 Med effektpanelen öppen drar du FX-ikonen (som du ser till höger om nivån Objekt) och placerar den ovanpå den gröna halvcirkeln i det nedre högra hörnet. Obs: Om du inte träffar halvcirkeln väljer du Redigera > Ångra Flytta objekteffekter och försöker igen. Dra FX-ikonen så att den hamnar ovanpå halvcirkeln. Resultat. Nu ska du tillämpa samma effekter på den lilla grå cirkeln på sidan. 12 Klicka på ögonikonen ( ) på lagerpanelen för att dölja lagret Art3 och lås sedan upp lagret Art2. 13 Kontrollera att den gröna halvcirkeln fortfarande är markerad. Klicka på FX-ikonen på effektpanelen och dra den så att den hamnar ovanpå den grå cirkeln över och till höger om fisken. 14 Välj Arkiv > Spara. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 337

22 Redigera och ta bort effekter Det är lätt att redigera eller ta bort effekter som används på objekt. Du kan även göra en snabbkontroll för att se om några effekter används på ett objekt. Du börjar med att redigera en övertoningsfyllning bakom rubriken och sedan tar du bort de effekter som används på en av cirklarna. 1 Kontrollera på lagerpanelen att lagret Art1 är upplåst och synligt. 2 Klicka med markeringsverktyget ( ) på ramen med övertoningsfyllningen som ligger bakom texten bistro Nouveau. 3 Med effektpanelen öppen klickar du på FX-knappen ( ) längst ner på panelen. På menyn som öppnas ser du att det finns en kryssmarkering bredvid effekten Övertoningsludd. Välj alternativet Övertoningsludd på menyn. 4 Under avsnittet Övertoningsstopp i dialogrutan Effekter klickar du på stoppfärgen längst till höger om övertoningsreglaget. Ändra opaciteten till 30 % och vinkeln till 90. Obs: Knappen Rensa effekter tar även bort alla genomskinlighetsändringar, till exempel opaciteten, från objektet. 5 Klicka på OK för att uppdatera övertoningsalternativen. Nu ska du ta bort alla effekter som används på ett objekt. 6 Klicka med markeringsverktyget ( ) på den lilla grå cirkeln till höger om och över fisken på den högra delen av sidan. 7 Klicka på knappen Rensa effekter ( ) längst ner på effektpanelen för att ta bort alla effekter som används på cirkeln. 338 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

23 8 Aktivera synligheten för alla lager på lagerpanelen. 9 Välj Arkiv > Spara. Gratulerar! Du är klar med lektionen. Utforska på egen hand Prova några av följande metoder att arbeta med genomskinlighet i InDesign: 1 Bläddra till ett tomt område på monteringsbordet och skapa några former (med ritverktygen eller genom att importera nya kopior av några av de bilder som används i den här lektionen) på ett nytt lager. Placera formerna så att de åtminstone delvis täcker varandra. Därefter gör du följande: Markera det översta objektet i din struktur med former. Använd kontrollerna på effektpanelen och experimentera med andra blandningslägen som Luminiscens, Skarpt ljus och Differens. Markera sedan ett annat objekt och prova samma blandningslägen på effektpanelen och jämför resultaten. När du har förstått vad de olika lägena gör markerar du alla objekt och väljer blandningsläget Normalt. På effektpanelen ändrar du opaciteten för några objekt (men inte alla). Markera sedan olika objekt i din struktur och använd kommandona Objekt > Ordna > Flytta bakåt och Objekt > Ordna > Flytta framåt för att se vad som händer. Experimentera med att kombinera olika opacitetsvärden och blandningslägen på ett objekt. Gör sedan samma sak med andra objekt som delvis överlappar det första objektet för att utforska den stora mängd effekter som går att skapa. 2 Dubbelklicka på sidan 1 på sidpanelen för att centrera den i dokumentfönstret. Klicka sedan på ögonikonerna för de olika lagren för att se vilka skillnader detta gör på layouten. 3 Kontrollera att alla lager är upplåsta på lagerpanelen. Markera bilden på glasen och använd effektpanelen för att tillämpa en skugga. Allt i en bok Adobe InDesign CS4 339

24 Repetitionsfrågor 1 Hur ändrar man färgen på vita områden i en gråskalebild? Hur ändrar man grå områden? 2 Hur ändrar man genomskinlighetseffekter utan att ändra objektets opacitetsvärde? 3 Varför är staplingsordningen för lager och objekt viktig när man arbetar med genomskinlighet? 4 Tänk dig att du har tillämpat genomskinlighetseffekter på ett objekt. Vilken är den enklaste metoden att tillämpa samma effekter på ett annat objekt? Repetitionssvar 1 För att ändra vita områden markerar du objektet med markeringsverktyget och väljer sedan en färg på panelen Färgrutor. För att ändra grå områden markerar du objektet med direktmarkeringsverktyget och väljer en färg på panelen Färgrutor. 2 Förutom att markera objektet och ändra opacitetsvärdet på effektpanelen, kan man även skapa genomskinlighetseffekter genom att ändra blandningsläget, förse objektet med ludd på olika sätt, lägga till skuggor, avfasning och relief med mera. Blandningslägen bestämmer hur basfärgen och blandningsfärgen kombineras till den resulterande färgen. 3 Objektets genomskinlighet påverkar hur objekten under (bakom) visas i staplingsordningen. Till exempel syns Objekt som ligger under ett halvgenomskinligt objekt ungefär som ett objekt som ligger bakom en färgad plastfilm. Helfyllda objekt gör att man inte kan se objekt under dem i staplingsordningen, oavsett om objekten bakom dem har reducerade opacitetsvärden, ludd, blandningslägen eller andra effekter. 4 Markera objektet som genomskinlighetseffekterna har tillämpats på och dra sedan FX-ikonen (som du ser på den högra delen på effektpanelen) till ett annat objekt. 340 LEKTION 11 Arbeta med genomskinlighet

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. InDesign CS2. Grundkurs. www.databok.se Adobe InDesign CS2 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Typografiska grundbegrepp... 1 Typografi, ordförklaringar... 2 Mer om teckensnitt... 3 Teckenmellanrum och radavstånd... 4 Radavstånd...

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan.

Öppna bilden C:\Photoshop5-kurs\Bananer 96ppi.psd. Aktivera verktyget Färgpyts i verktygslådan. 140 Målnings- och redigeringsverktyg 3 Fyllningsverktyg Ofta vill man fylla ett helt område med en viss färg, ett visst mönster eller en övertoning mellan flera färger. Detta kan åstadkommas på några olika

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 2014.02.21 1 Stolpe och balk Kapitel 5 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Balkongräcke... 11 Flytta räcke/vägg... 12 Balkonggolv... 14 2 2014.02.21

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker

Snabbgenomgång. Windows Live Movie Maker Snabbgenomgång Windows Live Movie Maker Inledning Den här snabbgenomgången är tänkt att användas av dig som är nybörjare på att arbeta i Windows Live Movie Maker. Den är inte tänkt som en omfattande guide

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 6 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Behandlade Ord 2000 2C Spara i andra format om du vill 1. Öppna pres-1.ppt och spara som Windowsmetafile. Var uppmärksam

Läs mer

En introduktion till Complex Drafting demo version

En introduktion till Complex Drafting demo version En introduktion till Complex Drafting demo version Demoversionen är det fullständiga Complex Drafting med undantag för att det inte går att spara mönster och inte heller skriva ut några egna mönster. Det

Läs mer

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx

Gimp Handbok. Christian Gundersson Xxxx. Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok Christian Gundersson Xxxx Xxxx@xxx.xx Gimp Handbok av Christian Gundersson Publicerad $Date: 2006/04/12 20:04:19 $ Copyright 2005-2006 Christian Gundersson En liten sammanfattning här Permission

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Att använda bildhanteringsprogram, del 2

Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Att använda bildhanteringsprogram, del 2 Gå till Adobe Online (M) Markeringsram - (L) Lasso - (C) Beskärning - (J) Airbrush - (S) Klonstämpel - (E) Suddgummi - (R) Oskärpa - (A) Markering av bankomponenter

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se

DK-serien. Gör en fotobok med myphotobook.se DK-serien Gör en fotobok med myphotobook.se 1 Gör din egen fotobok Den här kursen är gjord för dig som vill vara lite kreativ med dina digitala bilder. Här lär du dig att göra en personlig fotobok där

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel

Clicker 5. Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Clicker 5 Lathund kring de vanligaste och mest grundläggande funktionerna för att komma igång med Clicker. Habilitering & Hjälpmedel Vad är Clicker 5? Clicker 5 är ett stöd till personer i behov av extra

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2

Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Lite verktyg och metoder Photoshop CS2 Kurvor och Nivåer Med Nivåer och Kurvor kan man ställa nästan allt i bilden. Vitt ska vara vitt och svart ska vara svart. Fixa det med Nivåer. Hur ljus ska den vara?

Läs mer

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3

Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke... 3 Stolpe... 3 Balk... 5 Räcke...11 Balkonggolv...15 Balkongräcke...18 2 Kapitel 5 Stolpe, balk och balkongräcke DDS-CAD Arkitekt 10 3 Kapitel

Läs mer

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn.

Rita med ritstift. Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Rita med ritstift Raka banor Klicka med Ristiftet vid varje hörn. Mjuka kurvor Klicka, håll ned musknappen och dra i banans riktning. En hävarm dras ut på var sida om ankarpunkten. De sitter ihop som en

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

Adobe IND IGN CC. Grunder

Adobe IND IGN CC. Grunder Adobe IND IGN CC Grunder Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...7 Programfältet... 7 Programknappar... 8 Arbetsyteväxlare... 8 Spara arbetsyta... 9 Ta bort arbetsytor... 9 Skapa ett nytt dokument... 9 Paneler,

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

Roxio Retrieve Användarhandbok

Roxio Retrieve Användarhandbok Användarhandbok 2 Innehåll 1 Roxio Retrieve 3 Information om Roxio Retrieve........................... 4 Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga................ 4 Starta Roxio Retrieve...................................

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Dreamweaver CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Dreamweaver CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön... 1 Användningsområde... 1 Starta Dreamweaver... 2 Arbeta i Dreamweaver... 2 Fönster... 3 Statusfältet... 4 Menyer...

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör:

Microsoft Publisher. Laborationskompendium för digital behandling av publikationer. Detta exemplar tillhör: Mittuniversitetet ITM Telefon 0771-97 50 00 Microsoft Publisher Laborationskompendium för digital behandling av publikationer Detta exemplar tillhör: HT 2006 Innehållsförteckning Objekt 1 Textblock 2 Tabeller

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Instruktion arbeta med rapportmallen

Instruktion arbeta med rapportmallen Instruktion arbeta med rapportmallen 29 oktober, 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BÖRJA ANVÄNDA MALLEN 3 1.1 FYLLA I INFORMATION 3 1.2 INSTÄLLNING VISA /DÖLJ 3 1.3 INSTÄLLNING VISA TABELLSTÖDLINJER 3 2 FORMATMALLAR

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Storlek och typsnitt: Titel

Storlek och typsnitt: Titel Titel Kort introduktionstext Brödtext OBS! Bilder och text ska hamna inom den grå ytan! Inom denna är du sedan fri att ordna bilder och text så att det passar din platsanalysmetod. Enkla instruktioner

Läs mer

2010-01-08 Manual för Webbkartan

2010-01-08 Manual för Webbkartan 2010-01-08 Manual för Webbkartan Hitta länken till webbkartan... 2 Starta en karttjänst och genomgång av verktygens funktioner... 3 Lagerhantering, teckenförklaring och sökfunktioner... 5 Fliken Lager...

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS)

Region Skåne Verksamhetsledningssystem (VLS) Verksamhetsledningssystem (VLS) Projektledare VLS, J. Nilsson vls.skane@skane.se VLS Visiohandledning Datum 2015-02-24 Version 2.0 Dnr 1 (8) VLS Visiohandledning Enkel handledning till VLS Processritning

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Komma igång med Widgit Online

Komma igång med Widgit Online Komma igång med Widgit Online Innehåll 1. Logga in 2. Hitta i Widgit Online 3. Skapa ett dokument 4. Skapa ett rutnät 5. Kontakta oss Hej! Den här guiden bör ge dig den information du behöver för att börja

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad.

Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Instruktion 5. Talonger och tabeller. Övning 25. Hur man gör en talong? Börja med att ställa in ett styckeavstånd på en tomrad. Öppna rullgardinsmenyn Format Stycke följande dialogruta visas. Klicka på

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0

DigitalBild del 1 Adobe Photoshop Elements ver 6.0 Sidan 1 av 7 Innehåll Photoshop Elements ver 6.0... 2 Startfönster... 3 Öppna flera bilder samtidigt... 4 Öppna en egen gruppbild... 5 Gör en delförstoring (porträttbild) av varje person... 5 Spara...

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Handbok skärmlinjal. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok skärmlinjal. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Menyreferens 6 3 Tack till och licens 9 Sammanfattning Skärmlinjalen kan användas för att mäta objekt på skärmen. Kapitel 1 Inledning

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer

InkScape. Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer InkScape Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta ITLyftet 2012-10-09 sida 1 Med Ctrl-tangenten

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer

1 Paint. 1.1 Öppna Paint. 1.2 Rita linjer 1 Paint Paint är en funktin i Windws 10 sm du kan använda för att göra teckningar på ett tmt mråde eller på befintliga bilder. Många av verktygen i Paint finns i menyfliksmrådet, sm finns i den övre delen

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne

1700 - talets Piteå. En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne 1700 - talets Piteå En CD-skiva utgiven till Carina Bäckströms minne Carina Bäckström (1960-1998) var under många år en hängiven släktforskare. Efter att från början gjort släktutredningar om sin egen

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

Stefan Nilsson 2007-09-22 1

Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Stefan Nilsson 2007-09-22 1 Spårplan i Raily, steg-för-steg Följande är ett försök att steg för steg visa hur man gör en enkel spårplan i Raily. Spårplanen vi gör här är en enkel rundbana i H0 med en bangård,

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Photoshop Elemements 2.0

Photoshop Elemements 2.0 Mittuniversitetet ITM Telefon 063-16 53 00 Photoshop Elemements 2.0 Laborationskompendium för grundläggande digital bildbehandling Detta exemplar tillhör: VT 2005 Innehållsförteckning Gränssnitt 1 Laborationskompendium

Läs mer

Laboration 2 Grunderna i Photoshop

Laboration 2 Grunderna i Photoshop Mitthögskolan Institutionen för Informationsteknologi och medier. Jan-Erik Jonsson 060-14 87 90 Laboration 2 Grunderna i Photoshop Interaktiva multimedier v1.0 2001-11-27 lab_2.doc Sida 2/5 Allmänt Materialet

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Del 2 FORMATERA DOKUMENT

Del 2 FORMATERA DOKUMENT Eva Ansell INDESIGN CS Del FORMATERA DOKUMENT. Redigera text... 7. Teckenutformning... 0 8. Styckeutformning... 9. Tabbar... 8 0. Tabeller... 70. Format... 78. Objektbibliotek... 8. Objektformat... 8.

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Bruksanvisning för Windows

Bruksanvisning för Windows MimioClassroom Bruksanvisning för Windows mimio.com 2012 Sanford, L.P. Med ensamrätt. Reviderat 17/12/2012. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon

Läs mer

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun

- En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun - En handledning för personal och elever i Karlshamns kommun Denna handledning är än så länge bara ett arbetsmaterial. Innehållsförteckning Ladda ner/installera... 3 Börja använda programmet... 4 Första

Läs mer

Skapa ett register över din grupp/klass

Skapa ett register över din grupp/klass SYDSOL Handledning CW 2000-02-23 Skapa ett register över din grupp/klass Syfte: Att göra ett register i ClarisWorks och hantera olika informationer om en grupp/klass Pedagogens viktigaste uppgift är att

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready.

2. Markera område (se instruktioner längt ner på sidan) och markera Fastighetskartan och Laserdata till höger (se bild). Tryck på Ready. Joakim Svensk, november 2013 Revidering av Fredrik Ahnlén, april 2014 Att generera OL-kartor från Laserdata Sedan 2009 har Lantmäteriet jobbat med att laserscanna hela Sverige för att skapa en bättre höjdmodell.

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop CS5 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga i jpg,

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Guide för trycksaksframställning

Guide för trycksaksframställning Guide för trycksaksframställning I den här guiden går vi igenom hur man skapar trycksaker genom att visa grundinställningar för layoutprogrammet Adobe InDesign samt kortfattat om hur Photoshop och Officeprogram

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Upptäcka och analysera. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Upptäcka och analysera Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Skriva http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Worddokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

Rev. 1 Manual Revaq Portal

Rev. 1 Manual Revaq Portal Rev. 1 Manual Revaq Portal Cartesia GIS AB / Envisys AB 1 Innehåll Allmänt... 3 Introduktion till Revaq Portalen... 4 Behörigheter... 4 Formulär... 4 Administratör... 6 Lägga upp ett nytt reningsverk...

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer