9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER"

Transkript

1 9 AVANCERAD ANVÄNDNING AV LAGER I den här lektionen får du lära dig följande: Importera ett lager från en annan bild. Klippa ur ett lager. Skapa och redigera ett justeringslager. Filtret Gränspunkt och 3D-effekter. Skapa lagerkompositioner för att visa upp ditt arbete. Hantera lager. Göra till ett lager. Slå samman lager. Den här lektionen tar ungefär en timme att genomföra. Kopiera mappen Lesson09 till hårddisken, om du inte redan gjort det. När du arbetar med den här lektionen, behåll startfilerna intakta. Behöver du återställa filerna kopierar du dem från bokens medföljande cd-skiva. 268

2 När du har lärt dig det grundläggande om lagerhantering kan du gå vidare och arbeta med mer avancerade effekter och använda lagermasker, justeringslager, filter och lagerstilar. Du kan även hämta lager från andra bilder. 269

3 Komma igång I den här lektionen ska du kombinera flera bilder för att skapa en kartong till en mobiltelefon. Du ska skapa tre olika bilder som var och en innehåller flera lager, och bilderna kan du visa selektivt med hjälp av lagerkompositioner. Du kommer att lära dig mer om justeringslager, lagereffekter, lagermasker och filter. När du fortsättningsvis vill lära dig ännu mer om lageranvändning bör du också på andra sätt experimentera så mycket som möjligt med filter, effekter, lagermasker och lageregenskaper. Starta Photoshop och tryck genast Ctrl+Alt+Skift för att återställa standardinställningarna (se avsnittet Återställa standardinställningarna på sidan 5). Klicka på Ja för att bekräfta att du vill genomföra återställningen. Klicka på knappen Starta Bridge ( Bridge. ) i programfältet för att starta Adobe Navigera till mappen Lessons på panelen Favoriter i Bridge. Dubbelklicka sedan på mappen Lesson09 på panelen Innehåll. Eventuellt kan du behöva justera storleken på miniatyrerna så att du ser dem tydligt och klart. Studera sedan bilden 09End.psd. Det du ska åstadkomma är en förpackningsprototyp genom att sätta samman grafik från olika filer, skapa lager, lägga till perspektiv och sedan finputsa designen. Du kommer att skapa flera lagerkompositioner som ska användas när du visar designen för dina kunder. Dubbelklicka på filen 09Start.psd för att öppna den i Photoshop. Välj Arkiv > Spara som, och ändra filens namn till 09Working.psd. Klicka på Spara. Klicka på OK i dialogrutan Photoshop Formatalternativ. Dra panelen Lager i dess flik och flytta panelen till arbetsytans övre del. Dra i dess nedre kant så du kan se ungefär tio lager samtidigt utan att rulla. 270 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

4 På panelen Lager finns det just nu tre lager, av vilka två är synliga: den tredimensionella kartongen samt bakgrunden. Lagret Full Art är dolt. Markera lagret Full Art. Lägg märke till att lagret är dolt, trots att det är markerat. Klippa ur ett lager till en form Du ska nu lägga till mer grafik och klippa ur den till en form. Klicka på knappen Starta Bridge i alternativfältet för att återgå till Bridge. Dubbelklicka på filen Phone_art.psd för att öppna den. Bilden består av två lager: Phone Art och Mask. Du ska klippa ur Phone Art så att det passar in i formen i det underliggande lagret Mask. Försäkra dig om att lagret Mask ligger under lagret Phone Art. En urklippsform måste ligga under den bild som ska klippas ur. Markera lagret Phone Art. Tryck Alt medan du flyttar pekaren till gränsen mellan lagren. Den ska ändra utseende till två överlappande cirklar ( ). Klicka. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 271

5 Det urklippta lagret, Phone Art, är nu indraget och en pil pekar nedåt mot lagret under, vars namn nu är understruket. Du ska importera den nya bilden till filen 09Start.psd, men först ska du lägga samman lagren så att det blir bara ett lager. Välj Lägg samman synliga, på panelmenyn. Man kan lägga samman lagren på andra sätt, men välj inte kommandot Gör till ett lager, eftersom det skulle ta bort genomskinligheten i bilden. Nu ska du lägga till grafik från en annan bild genom att dra och släppa. Klicka på knappen Ordna dokument i programfältet och välj alternativet Visa 2, så att du kan se båda bilderna samtidigt. Dra lagret Phone Art (som du nyss lade samman) till bilden 09Working.psd, alltså till själva bildfönstret. Lagret hamnar ovanpå det aktiva lagret (Full Art), och också överst på panelen Lager. 272 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

6 Dubbelklicka på namnet Phone Art på panelen Lager (som tillhör bilden 09Working.psd). Ändra namnet till Shape Art. Tryck Enter för att verkställa. Välj Arkiv > Spara. Stäng filen Phone_Art.psd utan att spara ändringarna. Så här långt ser resultatet inte alltför intressant ut, men du ska bättra på den saken genom att få det grafiska elementet att följa kartongens form. Med lagret Shape Art alltjämt markerat trycker du Ctrl+A för att markera allt dess innehåll. Tryck Ctrl+X för att klippa ut innehållet. Nu syns bara kartongen, inte grafiken. Välj Filter > Gränspunkt. Du ska använda filtret Gränspunkt för att ange ett perspektivplan som matchar kartongens form. Med verktyget Skapa plan ( ), som är valt som standard, klicka på framsidans övre vänstra hörn för att börja ange planet. Enklast är det att definiera plan när man kan använda ett rektangulärt objekt som guide. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 273

7 Fortsätt med att rita planet genom att klicka på framsidans hörn. När planet är definierat visas ett stödraster på kartongens framsida och verktyget Redigera plan ( ) aktiveras automatiskt. Med detta verktyg kan du justera stödrastrets storlek och form. Använd verktyget Redigera plan och dra i stödrastrets handtag för att justera det. Du ska nu utöka stödrastret så att det även täcker kartongens sida och ovansida. Med verktyget Redigera plan aktivt, tryck Ctrl medan du drar mittpunkten på stödrastrets vänstra sida så att det även täcker kartongens sida. När stödrastret visas där försvinner framsidans stödraster, men dess blå ram finns kvar. Om det behövs använder du verktyget Redigera plan för att justera handtagen även på sidan. 274 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

8 När du är nöjd med placeringen, upprepa steg 7 och 8 för att göra samma sak med kartongens ovansida. Vid tillfällen då det handlar om många perspektivplan är det en bra idé att lägga varje perspektivplan på ett eget lager. Originalbilden bevaras då intakt och du kan dessutom nyttja lagrens opacitet, lagerstilar och blandningslägen. Nu är det dags att lägga till grafiken och ge det perspektiv. Notera: Det färdiga stödrastret måste inte passa kartongen absolut exakt. Tryck Ctrl+V för att klistra in det du klippte ut i steg 2. Denna åtgärd aktiverar automatiskt verktyget Markeringsram i dialogrutan Gränspunkt. Med verktyget Markeringsram ( ) drar du innehållet till kartongens framsida så att det ser ut ungefär som på bilden här nedan. När du är nöjd med placeringen klickar du på OK. Välj Arkiv > Spara. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 275

9 I Photoshop kan du aktivera många av dess verktyg och kommandon genom att trycka fördefinierade kortkommandon på tangentbordet. Dessutom kan du ange egna kortkommandon. När du arbetar med den här bildkompositionen kommer du att montera ett antal bilder som skapats i Illustrator, och för att göra arbetet smidigare ska du nu ange ett kortkommando för kommandot Montera. Välj Arkiv > Kortkommandon, vilket öppnar dialogrutan Kortkommandon och menyer. Klicka på triangeln vid Arkiv för att utöka dess innehåll. Rulla nedåt till Montera och markera detta. Tryck F7 för att tilldela den tangenten som ett kortkommando. Du ser då en varning om att F7 redan används. Det är kortkommandot för kommandot Fönster > Lager, som alltså öppnar panelen Lager. Klicka på knappen Acceptera och gå till konflikt. Klicka på OK. 276 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

10 Nu kommer det nya kortkommandot väl till pass när du ska lägga till mer grafik i bildkompositionen. Den importerade grafiken utgörs av texten ZX-Tel cellular, ursprungligen skapad i Illustrator med textverktyget och därefter omvandlad till ett grafiskt objekt. Texten kan inte längre redigeras med textverktyget. Men det betyder också att andra som ska arbeta med filen inte behöver ha rätt teckensnitt installerat för att texten ska visas på ett korrekt sätt. Tryck F7 för att öppna dialogrutan Montera. Markera filen ZX-Tel logo.ai i mappen Lesson09. Klicka på Montera, varpå dialogrutan Placera PDF öppnas (som borde ha kallats Montera PDF, övers. anm.). Ändra inga inställningar utan klicka bara på OK för att montera filen. Logon öppnas i läget Omforma fritt, så att du ska kunna modifiera den. Kommandot Montera infogar ett foto, grafiskt objekt eller något som Photoshop tolkar som ett smart objekt. Som du kanske kommer ihåg behåller ett smart objekt bildens samtliga ursprungliga egenskaper, vilket gör det möjligt att redigera det smarta objektet utan risk att det förstörs. Dock finns det några filter och effekter som inte är tillgängliga i samband med smarta objekt. Dra logon till kartongens framsida, och dra sedan i hörnhandtagen så att den på ett ungefär motsvarar bredden på kartongens framsida. Du behöver inte vara alltför noggrann; du ska strax använda filtret Gränspunkt för att placera logon enligt perspektivet. När du är nöjd med placeringen kan du trycka Enter för att montera den. Den monterade bilden visas som lagret ZX-Tel logo, överst på panelen Lager. Ikonen i miniatyren indikerar att det är ett smart objekt. Välj Arkiv > Spara. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 277

11 Du ska nu anpassa texten till den tredimensionella kartongen. Sedan ska du omforma och styla den så att den ser mer trovärdig ut. Eftersom smarta objekt inte stöds av filtret Gränspunkt måste du först omvandla vektorgrafiken till pixelgrafik. Gå till panelen Lager och högerklicka på namnet ZX-Tel logo. Välj kommandot Rastrera lager på snabbmenyn. Det smarta objektet omvandlas till en rasterbild. Välj Bild > Justeringar > Invertera, för att invertera färgen och göra texten ljusgrå. Den blir då tydligare i förhållande till dess bakgrund. Försäkra dig om att lagret ZX-Tel logo är markerat. Välj Markera > Allt, och lagrets innehåll blir markerat. Välj Redigera > Klipp ut. Välj Filter > Gränspunkt för att återgå till perspektivplanet. Kartongen och grafiken med mobiltelefonen finns redan på plats. 278 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

12 Tryck Ctrl+V för att klistra in logon i perspektivplanet. Dra den till en lämplig position på kartongens framsida. Tryck Ctrl+T för att visa omformningshandtagen. Dra dessa för att justera logon så att den matchar perspektivet. Eventuellt behöver du rotera logon. Tryck Alt och dra en kopia uppåt till kartongens ovansida. Klicka på OK när du är nöjd med placeringen. Välj Arkiv > Spara. Du ska nu lägga till en lagerstil för att motverka logons platta utseende. Lagerstilar är automatiserade effekter som kan appliceras på lager. Gå till panelen Lager och markera lagret ZX-Tel logo. Välj Lager > Lagerstil > Avfasning och relief. Ändra inga inställningar klicka bara på OK. Logon har nu fått ett betydligt mer dynamiskt utseende. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 279

13 För att slutföra arbetet ska du nu lägga till en del standardinformation på kartongens sida. Tryck F7 och markera filen side box copy.ai. Klicka på Montera. Ändra inga inställningar i dialogrutan Placera PDF och klicka på OK. Tryck Skift och dra i ett hörn för att minska bilden så att den får plats på kartongens sida. Tryck Enter för att montera bilden. Gå till panelen Lager och högerklicka på namnet side box copy. Välj Rastrera lager på snabbmenyn. Textens färg behöver ändras så att den syns bättre. Välj verktyget Polygonlasso ( ), som ligger dolt bakom verktyget Lasso ( ). Klicka runt det översta textavsnittet. Tryck sedan Skift medan du gör samma sak med det nedre textavsnittet. Det som inte ska markeras är alltså diagrammet. Verktyget Polygonlasso fungerade bra här eftersom textraderna är ojämna. Men verktyget Rektangulär markeringsram hade fungerat ändå i det här fallet. Tryck Ctrl+I för invertera färgen från svart till vitt. Välj sedan Markera > Avmarkera. 280 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

14 Så var det dags att få den nya informationen att smälta in i perspektivet. Markera lagret side box copy och välj Markera > Allt. Tryck Ctrl+X för att klippa ut lagrets innehåll. Välj Filter > Gränspunkt. Tryck Ctrl+V för att klistra in texten och diagrammet på perspektivplanet. Flytta grafiken så att den passar in på kartongens sida. Eventuellt kan du behöva trycka Ctrl+T för att få tillgång till handtagen som du kan använda för att ändra storleken och formen. När du är nöjd med resultatet klickar du på OK. Du ska nu utföra den här proceduren en gång till för att montera den sista portionen grafik och få den att anpassa sig till perspektivet. Tryck F7 och dubbelklicka på filen special offer.ai. Klicka på OK i dialogrutan Montera PDF. Storleksändra objektet så att det får plats i det nedre vänstra hörnet på kartongens framsida. Tryck Enter. Gå till panelen Lager och högerklicka på namnet special offer. Välj Rastrera lager på snabbmenyn. Lagret är nu inte längre ett smart objekt. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 281

15 Du ska nu placera objektet genom att följa samma procedur som när du lade till informationen på kartongens sida: Markera lagret special offer och välj Markera > Allt. Tryck Ctrl+X för att klippa ut innehållet. Välj Filter > Gränspunkt. Tryck Ctrl+V för att klistra in innehållet. Flytta objektet till framsidans nedre vänstra hörn. Klicka på OK när du är nöjd med placeringen. Välj Arkiv > Spara. För att få förpackningen att se ännu mer realistisk ut ska du nu lägga till ett justeringslager för att få en skugga på kartongen sida. Justeringslager kan läggas till för att göra det möjligt att applicera färg- och tonjusteringar utan att det ändrar bildens pixelvärden. Om du t.ex. lägger till justeringslager för färgbalans kan du experimentera hur mycket som helst eftersom ändringarna bara sker på justeringslagret. Om du sedan avgör att du vill återgå till originalpixlarna behöver du bara dölja eller kassera justeringslagret. Du har använt justeringslager tidigare i boken, och här ska du lägga till ett justeringslager för nivåer för att bredda tonomfånget i ett markerat område, vilket ger ett intryck av bättre kontrast i bilden som helhet. Ett justeringslager påverkar alla underliggande lager, såvida inte det inte finns en aktiv markering när du skapar det. Gå till panelen Lager och markera lagret side box copy. Välj verktyget Polygonlasso ( skapa en markering. ) och klicka på kartongsidans hörn för att 282 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

16 Klicka på knappen Nivåer på panelen Justeringar för att skapa ett justeringslager. Dubbelklicka på namnet Nivåer 1 och ange i stället namnet Shadow. Tryck Enter. På panelen Justeringar, dra den vita triangeln ovanför Utgångsnivåer till 210 för att minska ljusheten. Klicka sedan på knappen Gå tillbaka till justeringslista (pilen längst ned till vänster). Välj Arkiv > Spara. Visa och dölj justeringslagret genom att klicka på ögonikonen till vänster på panelen Lager. Du kan då jämföra effekten med hur det såg ut innan. Eftersom du gjorde en markering innan du lade till justeringslagret är det endast det markerade området som påverkas. När du har tittat klart kan du se till att alla lager utom Full Art är synliga. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 283

17 Nästa moment blir att spara alltsammans som en lagerkomposition. Med lagerkompositioner kan man enklare växla mellan olika kombinationer av lager och effekter i en och samma Photoshop-fil. Man kan säga att en lagerkomposition är en ögonblicksbild (snapshot) av Lager-panelens aktuella status. Välj Fönster > Lagerkompositioner. Klicka på knappen Skapa ny lagerkomposition, nedtill på panelen. Ge den nya lagerkompositionen namnet Black Box och skriv en beskrivning i fältet Kommentarer, t.ex. 3D-kartong, ovansida och kortsida med fullfärgsgrafik. Klicka på OK. Du ska nu göra några ändringar och spara den nya designen som en annan lagerkomposition. Dölj lagren Black Box och Shape Art, men visa lagret Full Art. Den här versionen ska du spara som en ny lagerkomposition. 284 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

18 På panelen Lagerkompositioner, klicka på knappen Skapa ny lagerkomposition. Ge den namnet Full Image och med beskrivningen 3D-kartong, enbart fullfärgsgrafik. Klicka på OK. På panelen Lagerkompositioner kan du visa och dölja de här lagerkompositionerna och jämföra dem. Man kan även använda lagerkompositioner för att ta en ögonblicksbild av lagrens status, inkl. lagerstilar och blandningslägen. Välj Arkiv > Spara. Hantera lager Lagerkompositioner innebär en utmärkt metod att presentera olika designalternativ. Möjligheten att gruppera lagren efter innehåll är en annan egenskap man har stor användning för. Man kan ordna t.ex. text- och grafikelement genom att skapa separata grupper för varje kategori. Gå till panelen Lager, Ctrl-klicka för att markera lagren special offer, side box copy och ZX-Tel logo. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 285

19 Välj Ny grupp från lager, på panelmenyn. Ange namnet Box Type och klicka på OK. Markera justeringslagret Shadow och Skift-klicka sedan på lagret Full Art för att markera dessa två och lagret mellan dem (Shape Art). Välj därefter Ny grupp från lager, på panelmenyn. Ge den här gruppen namnet Box Artwork. Klicka på OK. Med hjälp av lagergrupper kan du ordna och hantera enskilda lager. Du kan utöka en lagergrupp för att visa de ingående lagren, eller förminska den för att göra arbetsytan mer överskådlig. I en grupp kan du också ändra lagrens inbördes ordning. Dölj respektive lagergrupp för se hur lagren är grupperade. Visa dem sedan. Lagergrupper fungerar i flera avseenden ungefär som lager. Man kan markera, duplicera och flytta hela grupper och även applicera effekter och masker på dem. Alla ändringar som görs på gruppnivå tillämpas på alla lager i gruppen. 286 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

20 Precis som du har gjort tidigare ska du nu göra ett lager av alltsammans. När man gör till ett lager resulterar det i ett enda bakgrundslager, vilket i vissa fall reducerar filstorleken avsevärt. Om du tänker skicka iväg filen för påseende är det en bra idé att spara två versioner av den: en som har alla lagren intakta och en där du har gjort alla lagren till ett lager. Börja med att titta på värdet längst ned till vänster i programfönstret. Om det inte är filstorleken som visas, t.ex. Dok: 5,01M/32,2M, klickar du på pilen och väljer Visa > Dokumentstorlekar. Det första värdet anger utskriftsstorleken, vilket ungefär motsvarar storleken som en sparad enlagersversion skulle ha i PSD-format. Det andra värdet anger den ungefärliga filstorleken som den är just för ögonblicket, med lager och kanaler. Välj Bild > Duplicera, ge duplikatet namnet 09Final.psd. Klicka på OK. Välj Gör till ett lager, på Lager-panelens meny. Klicka på OK när du får en fråga om du vill kasta bort dolda lager. Lagren i bilden 09Final.psd har nu blivit ett enda bakgrundslager. Nu ser du också att skillnaden mellan filstorlekarna i programfönstrets nedre vänstra hörn är närmast obetydlig. Observera också att åtgärden fyllde bildens genomskinliga områden med vitt. Välj Redigera > Ångra Gör till ett lager. Vi ska nu titta på en annan metod för att lägga samman lagren och reducera filstorleken. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 287

21 Att lägga samman lager innebär till skillnad från att göra till ett lager att man kan välja vilka lager som ska läggas samman och vilka som inte ska göra det. Du ska lägga samman kartongens alla beståndsdelar, däremot inte ändra bakgrundslagret och lagergruppen Box Type. På det sättet kan du återgå till filen när som helst och använda bakgrunden och Box Type. Gå till panelen Lager och dölj lagergruppen Box Type och därmed alla de ingående lagren. Markera lagergruppen Box Artwork. Välj Lägg samman synliga, på panelmenyn. De lager som inte är synliga i lagergruppen finns kvar och har inte lagts samman. Välj Redigera > Ångra Lägg samman synliga. Vi ska titta på ytterligare en metod för att lägga samman lagren och reducera filstorleken. Det går att dra nytta av fördelarna med att göra till ett lager och samtidigt bevara vissa lager intakta genom att slå samman lager, vilket mycket riktigt innebär att man slår samman två eller flera lager och placerar de sammanslagna lagren på ett nytt lager, medan övriga lager alltså förblir orörda. Det är användbart när man behöver en sammanslagen bild men också vill ha kvar vissa lager för eventuella fortsatta redigeringar. Markera lagergruppen Box Artwork. 288 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

22 Tryck Alt medan du väljer Slå samman grupp, på panelmenyn. På panelen Lager visas nu ett nytt lager som inkluderar de sammanslagna lagren. För att minska filstorleken kan du ta bort de ursprungliga lagren. Välj Arkiv > Spara, vilket i det här fallet öppnar dialogrutan Spara som. Klicka på Spara för att spara filen i PSD-formatet. Klicka på OK om dialogrutan Photoshop Formatalternativ dyker upp. ADOBE PHOTOSHOP CS4 ALLT I EN BOK 289

23 Varför använda lagergrupper? Hur gör du för att klippa ur ett lager till en form? Hur fungerar justeringslager, och vad är fördelarna med dem? Vad är lagerstilar, och vad används de till? Vad är skillnaden mellan att göra till ett lager, lägga samman lager och slå samman lager? Med hjälp av lagergrupper kan du ordna och hantera lager. Du kan t.ex. flytta alla lager i en lagergrupp och sedan tillämpa effekter eller en mask på hela gruppen. Placera det lager du vill klippa ur ovanför det lager du vill använda som urklippsbana. Markera det första lagret, tryck Alt medan du placerar muspekaren mellan lagren (på panelen Lager) och klicka sedan. Det urklippta lagret visas indraget, med en pil som pekar nedåt till lagret med urklippsbanan. Ett justeringslager applicerar färg- och tonjusteringar och du kan visa eller dölja, redigera, ta bort eller maskera ett justeringslager utan att de underliggande pixlarna riskerar att ändras eller skadas. Lagerstilar är anpassningsbara effekter som kan tillämpas på lager. Du kan när som helst modifiera eller ta bort dem. Att göra till ett lager betyder att alla lager läggs samman till ett enda bakgrundslager, vilket oftast avsevärt minskar filstorleken. Att lägga samman lager betyder du kan välja vilka lager som ska läggas samman till ett enda lager och eventuell genomskinlighet etc. kvarstår fortfarande. Att slå samman lager är precis som att göra till ett lager, dvs. eventuella genomskinliga områden fylls med vitt. Denna nya bild hamnar på ett eget lager; övriga lager förblir intakta. 290 LEKTION 9 Avancerad användning av lager

24

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G.

J A G T Ä N K E R, D Ä R F Ö R Ä T E R J A G. bistro JAG TÄNKER, DÄRFÖR ÄTER JAG. Stockholm Örebro Gävle Uppsala Norrköping InDesign CS4 innehåller en mängd genomskinlighetsfunktioner som främjar din fantasi och kreativitet. InDesign CS4 ger dig kontroll

Läs mer

6 Arbeta med text. Komma igång

6 Arbeta med text. Komma igång 185 6 Arbeta med text I den här lektionen får du lära dig följande: Importera text. Skapa textkolumner. Ändra textattribut. Använda och spara formatering. Hämta textattribut. Figursätta text runt bilder.

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Adobe Photoshop CS4 Fortsättningskurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop CS4 Forts). Kopiera filerna till

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling

IT-körkort för språklärare. Modul 7. Bildbehandling IT-körkort för språklärare Modul 7 Bildbehandling Brian Kottonya 2012 Innehåll 1. Vad är Splashup? 2. Skapa ett konto 3. Verktyg 4. Öppna en bild 5. Spara en bild 6. Ändra storlek på en bild 7. Lägga till

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14

Grundredigering i Photoshop Elements. Innehåll. Lennart Elg Grundredigering i Elements Version 2, uppdaterad 2012-09-14 Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND PHOTOSHOP 6.0. RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND PHOTOSHOP 6.0 RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult. Mångfaldigande

Läs mer

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson

HDR den enkla vägen. Råkonverteraren Det första vi gör i råkonverteraren är att öppna våra tre bilder. av Kristoffer Ingemansson HDR den enkla vägen av Kristoffer Ingemansson Att ta sina bilder Allting börjar ju så klart med att man letar upp ett motiv och tar sina bilder, men man bör även tänka på en del speciella saker när man

Läs mer

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels.

Adobe Photoshop CS. Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Adobe Photoshop CS Ritprogrammet Photoshop är ett pixelbaserat ritprogram. I botten på bilderna Photoshop åsadkommer finns ett rutmönster av pixels. Vad är det du ser när du öppnar Photoshop Nedan ser

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs

Photoshop CS4. Adobe. Fortsättningskurs Photoshop CS4 Adobe Fortsättningskurs Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Kalibrera bildskärmen... 6 Färginställningar... 7 Arbetsfärgsrymder... 9 Färgmodeller...

Läs mer

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 7. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 7 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Det här är Photoshop Elements 7...1 Programmets uppbyggnad...1 2 Ordna...3 Hämta filer...3 Visning/Sortering...6 Datumvy...6 Helskärmsläge...7

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet.

Så här använder du de enklaste funktionerna i programmet: Starta programmet. Programmet startas från ikonen på skrivbordet. PhotoFiltre 1 Innehåll Starta programmet... 3 Rotera bilden... 4 Beskära bilden... 4 Ljusa upp en bild... 5 Förminska bilden... 6 Skärpa i bilden... 7 Spara och komprimera bilden... 7 Ta bort röda ögon...

Läs mer

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se

Adobe. Photoshop CS3. Grundkurs. www.databok.se Adobe Photoshop CS3 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Introduktion till materialet... 1 Övningsfiler... 1 2 Digitala bilder...2 Bildskärmens upplösning... 2 Svartvita halvtonsbilder... 3

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se

Adobe. Illustrator CS3. www.databok.se Adobe Illustrator CS3 www.databok.se Innehållsförteckning 1 Vektorbaserad grafik... 1 Bildskärmens upplösning... 2 Upplösning i punktuppbyggda bilder... 2 Objekt och banor... 3 Vektorer och Bézierkurvor...

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

PHOTOSHOP GUIDE. Magnus Servin

PHOTOSHOP GUIDE. Magnus Servin B I L D M O N T A G E En steg-för-steg guide av Magnus Servin. Publicerad 2008-06-18. För fler guider, tips och inspiration se www.familjenservin.se/magnus h i m m e l.jp g Inl e d n i n g Denna guide

Läs mer

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6

1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Innehåll Kapitel 1 Läs detta först 1 Kursmaterialets uppläggning... 4 2 Kursmaterialets utformning... 5 3 Installation av övningsfiler... 6 Kapitel 2 Introduktion Photoshop 1 Om Photoshop... 12 2 Starta

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER

Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Adobe INDESIGN CS5 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Välkomstbilden... 5 Programfältet... 6 Programknappar... 6 Arbetsyteväxlare... 7 Spara arbetsyta... 7 Ta bort arbetsytor... 7 Skapa ett

Läs mer

10 olika ramar. Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3.

10 olika ramar. Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3. 10 olika ramar Originalbilden (600 x 390px) Metod 1 - Enkel ram Det finns olika sätt att göra en enkel ram, se även metod 3. 1. Skapa ett nytt lager och fyll detta med vitt. 2. Välj svart som förgrundsfärg

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

PHOTOSHOP ELEMENTS 10

PHOTOSHOP ELEMENTS 10 Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 10 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda

Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda Verktyget Ritstift är ett kraftfullt verktyg när man vill rita raka linjer, Bézierkurvor och komplexa former. Verktyget Penna är enklare att använda när man vill rita och redigera friare linjeformer medan

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 GRUNDER Innehållsförteckning 1 Arbetsytan...5 Programmets uppbyggnad... 5 Starta programmet... 5 Skapa mapp för egna övningsfiler... 8 2 Organisera bilderna...9 Kataloghanteraren...

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling

Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5. digital bildbehandling Juha Kaukoniemi Kent Lindberg PHOTOSHOP ELEMENTS 5 digital bildbehandling Del 2 redigera bilder 14. Redigeraren... 52 15. Snabbkorrigering... 58 16. Övrga färgjusteringar... 64 17. Manuell färgkorrigering...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare

Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Photoshop: Smarta objekt Bildbehandla smartare Med smarta objekt kan du förstora och förminska saker i Photoshop utan att förlora kvalitet. Du kan alltså jobba mindre destruktivt med dina objekt. Så här

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Adobe ACROBAT GRUNDER

Adobe ACROBAT GRUNDER Adobe ACROBAT X GRUNDER Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat X?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat X... 8 Starta programmet... 8 Stänga

Läs mer

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram

Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram Kurs 7:1 Att använda bildhanteringsprogram S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Att använda bildhanteringsprogram,

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen

MANUAL. fotoklok designer 3.5. Startskärmen MANUAL fotoklok designer 3.5 Startskärmen 3. Skapa ett nytt projekt Här väljer du vilken bok du vill göra.. Öppna ett befintligt projekt Här öppnar du sparade projekt. 3. Visa kundvagn När du ska beställa

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Lär dig grunderna om Picasa

Lär dig grunderna om Picasa Lär dig grunderna om Picasa Välkommen till Picasa. I den här guiden får du lära dig att använda Picasa för att organisera och redigera dina foton. Picasa Programvara När du börjar, finns det 2 saker du

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning

Adobe PHO SHOP CC. Fördjupning Adobe PHO SHOP CC Fördjupning Innehållsförteckning 1 Färghantering...5 Färgomfång... 6 Behöver du färghantering?... 6 Färginställningar... 6 Arbetsfärgrymder... 8 Färgmodeller... 9 Provtryck... 11 Kalibrera

Läs mer

Photoshop Elements 8. Adobe. Grundkurs

Photoshop Elements 8. Adobe. Grundkurs Photoshop Elements 8 Adobe Grundkurs Adobe Photoshop Elements 8 Grundkurs Till denna bok medföljer ett antal övningsfiler på cd-skiva (filerna finns i mappen Photoshop Elements 8). Kopiera filerna till

Läs mer

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING

Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Adobe INDESIGN CS5 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Layout...5 Vita ytor... 6 Bildlayout... 8 Tillämpningsuppgifter... 11 2 Mallsidor...12 Skapa mallsidor...12 Åsidosätt mall med mallsidan Ingen...14

Läs mer

Vi börjar såklart med att öppna bilden i Photoshop. Mitt Photoshop är på engelska och version CS5, men ni med svenska och/eller tidigare versioner

Vi börjar såklart med att öppna bilden i Photoshop. Mitt Photoshop är på engelska och version CS5, men ni med svenska och/eller tidigare versioner Vi börjar såklart med att öppna bilden i Photoshop. Mitt Photoshop är på engelska och version CS5, men ni med svenska och/eller tidigare versioner kan hänga med ändå om ni tittar på bilderna. Som ni ser

Läs mer

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik

Två sorters bilder - högfrekvent och lågfrekvent. Bilden ovan räknas som högfrekvent bild, vilket betyder att den är detaljrik Photoshop - Skärpa Skärpa är ett omfattande område i Photoshop. Det finns flera verktyg för skärpa, men de flesta fungerar inte på ett bra sätt. Denna guide fokuserar på metoder och verktyg som fungerar.

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER

Lektion 10 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER 7 6 5 4 3 2 1 BEARBETA I CAMERA RAW JUSTERA MED KURVOR SKUGGA/HÖGDAGER MÅLA MED LJUS JUSTERA KANALER BLANDNINGSLÄGEN OCH LAGERMASKER METODER FÖR SKÄRPEFÖRBÄTTRING Lektion 10 Det här var definitivt ett

Läs mer

Grundredigering i Photoshop Elements

Grundredigering i Photoshop Elements Grundredigering i Photoshop Elements Denna artikel handlar om grundläggande fotoredigering i Elements: Att räta upp sneda horisonter och beskära bilden, och att justera exponering, färg och kontrast, så

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Propaganda har funnits så länge människor har haft

Propaganda har funnits så länge människor har haft Photoshoppa din egen propaganda Vill du få dina vänner att göra som du vill? Så här inför OS i Kina kanske det skulle passa bra med din egen propagandaaffisch? text Fredrik Holm Propaganda har funnits

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer