INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder"

Transkript

1 INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder

2 Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument Redigera text 30. Format 53

3 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera text 33 Ångra kommando 38 Söka och ersätta text 39 Symboler och specialtecken Avstava text 3 Språkkontroll 5 Autokorrigering 50 Extra övningar 51 I Word finns det många funktioner som hjälper dig att redigera texten. Här får du lära dig olika möjligheter och funktioner för att redigera ditt dokument. FLYTTA INSÄTTNINGSPUNKTEN Du flyttar enkelt insättningspunkten till en ny position i texten genom att klicka med musen på platsen där du vill placera insättningspunkten. Ett annat sätt är att använda piltangenterna. När du använder piltangenterna kan det dock ta ett tag för insättningspunkten att hamna rätt. För att snabba upp förflyttningen av insättningspunkten kan du använda olika tangentkombinationer. Tangentkombination Flyttar insättningspunkten... Högerpil Vänsterpil Ctrl+Högerpil Ctrl+Vänsterpil Uppil Nedpil Ctrl+Uppil Ctrl+Nedpil Page Down Page Up Home End Ctrl+Home Ctrl+End ett tecken åt höger. ett tecken åt vänster. ett ord i taget åt höger. ett ord i taget åt vänster. en rad upp. en rad ner. ett stycke upp. ett stycke ner. en skärmsida framåt i texten. en skärmsida bakåt i texten. till början av raden. till slutet av raden. till början av dokumentet. till slutet av dokumentet. Dubbelklicka för att placera insättningspunkten Om du vill skriva text längre ner i ett dokument behöver du bara peka med muspekaren i den position där du vill placera texten och dubbelklicka. Insättningspunkten placeras i den önskade positionen. När du flyttar muspekaren över ett tomt område ändrar den utseende, och du kan se på muspekarens symbol om texten kommer att vänsterjusteras, centreras eller högerjusteras. 30

4 MARKERA TEXT När du redigerar ett dokument måste du först tala om för datorn vilken del av texten som ska förändras. Detta gör du genom att markera den bokstav, mening eller det textavsnitt som du vill påverka. Du kan markera på flera olika sätt, antingen med musen eller med hjälp av tangenter. Vad som är mest praktiskt kan skilja sig lite åt beroende på vad det är som du vill markera, det vill säga om det handlar om enstaka ord, meningar eller hela textstycken. Innan du kan redigera ditt dokument måste du lära dig att markera texten. Markera med musen Det vanligaste sättet att markera text är att dra med musen. Placera muspekaren där du vill påbörja markeringen, tryck ner vänster musknapp och håll den nertryckt, dra därefter över den text som ska markeras. När texten är markerad släpper du musknappen. Du kan därefter välja önskat kommando på menyer och i verktygsfält för att påverka den markerade texten. Den här metoden kan du använda oavsett hur mycket eller hur lite du vill markera. Du väljer själv exakt var markeringen ska börja och sluta. Ett ord markeras genom att du dubbelklickar på det. En mening markeras genom att du trycker på Ctrl samtidigt som du klickar någonstans i meningen. Håller du Ctrl-tangenten och musknappen nertryckta och fortsätter att dra, markeras flera meningar. En rad markeras när du klickar till vänster om raden (muspekaren ska peka åt höger). Håller du musknappen nertryckt och drar nedåt, markeras flera rader. Ett stycke markeras när du dubbelklickar till vänster om raden (muspekaren ska peka åt höger). Håller du musknappen nertryckt och drar nedåt, markeras flera stycken. Du kan också trippelklicka var du vill i stycket. Större textmängder markeras genom att du klickar i början av texten, håller Skift nertryckt och sedan klickar i slutet av texten. Hela dokumentet markeras genom att du håller ner Ctrl samtidigt som du klickar till vänster om dokumentet (muspekaren ska peka åt höger). Du kan också trippelklicka till vänster om dokumentet eller trycka på Ctrl+A. 31

5 Genom att markera flera områden i dokumentet kan du ändra och applicera format på flera ställen samtidigt. Splittrad markering I Word finns även möjligheten att göra splittrade markeringar, det vill säga att markera flera områden i ett dokument samtidigt. Markera först ett område i dokumentet. Håll sedan ner tangenten Ctrl och markera nästa område. Markera med tangenter Om du hör till dem som föredrar att hålla kvar händerna på tangentbordet medan du arbetar med texten, kan du göra olika sorters markeringar utan att använda musen. Du utgår från den plats där insättningspunkten för tillfället befinner sig. Håll ner Skift samtidigt som du trycker på Högerpil eller Vänsterpil. Resultatet blir att markeringen utökas ett tecken åt vänster eller höger beroende på vilken pil du trycker på. Håll ner både Skift och Ctrl samtidigt som du använder piltangenterna. Då kommer i stället markeringen att utökas med ett ord i taget. Om du håller ner Skift kan du markera en hel rad i taget med hjälp av Nedpil eller Uppil. Om du håller ner Skift och Ctrl kan du markera hela stycken med hjälp av Nedpil eller Uppil. Vill du markera ett helt dokument från början till slut kan du göra det med hjälp av kortkommandot Ctrl+A. Avmarkera text Det är viktigt att veta att allt som är markerat kommer att påverkas av din nästa tangenttryckning. Glöm därför inte att avmarkera markerad text innan du arbetar vidare. Det gör du genom att klicka någonstans i dokumentet. Det finns fler övningar i avsnittet Extra övningar sist i!kapitlet. Övning 10 Markera och avmarkera text Öppna dokumentet DEN LILLA TRÄDGÅRDEN som finns i övningsmappen. Markera rubriken. Markera första raden i första stycket. Markera både rubriken och första stycket. Markera hela det sista stycket. Avmarkera texten. Markera meningen I den lilla trädgården är det nära till allt som växer.. Markera hela dokumentet. Markera ett ord i varje stycke (splittrad markering) och avmarkera slutligen texten. Stäng dokumentet utan att spara några ändringar. 3

6 REDIGERA TEXT Fördelen med ett ordbehandlingsprogram är att det är lätt att redigera texten i efterhand. Du kan till exempel skriva en text när idéerna flödar och i ett senare läge ta bort eller lägga till text. Du kan även flytta eller kopiera delar av texten från en plats till en annan, inom ett dokument och mellan dokument. I Word kan du lätt redigera dokumentet genom att infoga, ersätta och radera text. Infoga eller ersätta text I Word används alltid det så kallade infogningsläget. Det innebär att du kan flytta insättningspunkten vart som helst i dokumentet och skriva text utan att den gamla texten försvinner. För varje tecken du skriver, skjuts den gamla texten framåt ett steg. Om du i stället vill ersätta text kan du markera den befintliga texten och skriva ny text. Så fort du börjar skriva något ersätts den markerade texten. Radera text När du vill radera text, använder du tangenterna Delete och Backsteg. Tangentkombination Raderar... Delete Backsteg Ctrl+Delete Ctrl+Backsteg tecknet till höger om insättningspunkten (eller markerad text). tecknet till vänster om insättningspunkten (eller markerad text). ett helt ord åt höger. ett helt ord åt vänster. Korrekturtecken En korrekturläsare använder sig av olika typer av korrekturtecken för att markera fel som uppstått i texten. När korrekturläsaren hittar ett fel markeras felet med ett lokaliseringstecken i texten. Detta tecken upprepas sedan i marginalen, tillsammans med ett åtgärdstecken eller en anteckning om vad det ska stå i stället. Exempel på lokaliseringstecken: I listan nedan finns några vanliga korrekturtecken. Dessa korrekturtecken visas i marginalen, tillsammans med ett lokaliseringstecken. Åtgärdstecken Betydelse Ta bort (tecknet kallas deleatur) Öka mellanrummet Minska mellanrummet Ny rad eller nytt stycke Dra ihop raderna Byt plats på tecknen/orden 33

7 Övning 11 Redigera text Öppna dokumentet VÅRDTRÄD som finns i övningsmappen. Redigera texten enligt de korrekturtecken som finns inlagda i bilden nedan. Skriv ut dokumentet när du är klar. Spara och stäng dokumentet. Flytta text Ibland upptäcker du kanske att ett visst textstycke skulle passa bättre någon annanstans i ditt dokument, eller till och med i ett annat dokument. Då kan du flytta texten, antingen med hjälp av musen eller via fliken Start (Home). När du flyttar hela stycken bör du se till att du även markerar stycketecknet. Då kommer stycket fortfarande att vara ett eget stycke. Dra och släpp-metoden Om du vill flytta texten med hjälp av musen kan du använda dra och släppmetoden. Markera först den text som du vill flytta, dra den sedan med musen till den nya positionen och släpp musknappen där. Den kringliggande texten flyttas automatiskt, och ger plats åt den nya texten. Metoden passar bäst när du arbetar med ett kortare dokument där du ser både den ursprungliga och den nya positionen i dokumentfönstret. När du drar markerade textavsnitt med hjälp av musen, får muspekaren ett speciellt utseende, och du ser också en prickad linje där texten kommer att infogas när du släpper musknappen. 3

8 Klippa och klistra I ett längre dokument kan det vara svårt att flytta ett textstycke med dra och släpp-metoden. Ibland bläddrar sidorna förbi väldigt fort och till sist blir du osäker på var du egentligen ville placera ditt stycke. Kanske vill du rentav flytta en text från ett dokument till ett annat. I sådana fall är det bättre att använda funktionen Klipp ut och Klistra in. 1 Markera den text som du ska flytta. Visa fliken Start och klicka på Klipp ut (Home, Cut) i gruppen Urklipp (Clipboard). Nu klipps texten bort från sin ursprungliga position och läggs i ett så kallat Urklipp (Clipboard). 3 Placera insättningspunkten där du vill infoga textavsnittet. Visa fliken Start och klicka på Klistra in (Home, Paste) i gruppen Urklipp (Clipboard). Du kan även klippa ut text genom att markera texten och trycka på Ctrl+X och sedan klistra in den genom att trycka på Ctrl+V. Kopiera text Om du vill ha kvar en kopia av texten på originalpositionen ska du inte klippa ut texten, utan i stället kopiera den. Det går till på nästan exakt samma sätt som när du klipper ut och klistrar in: Du kan även kopiera markerad text med Ctrl+C och klistra in den med Ctrl+V. 1 Markera den text som du ska kopiera. Visa fliken Start och klicka på Kopiera (Home, Copy) i gruppen Urklipp (Clipboard). Nu kopieras texten och kopian läggs i Urklipp (Clipboard). 3 Placera insättningspunkten där du vill infoga textavsnittet. Visa fliken Start och klicka på Klistra in (Home, Paste) i gruppen Urklipp (Clipboard) för att klistra in texten. Vill du använda samma text på flera ställen, går det bra att klistra in den flera gånger på ovanstående sätt, tills du kopierar eller klipper ut någon annan text. Det går också att kopiera text med hjälp av dra och släpp-metoden. När du håller ner Ctrl-tangenten samtidigt som du drar ett markerat område ändrar muspekaren utseende. Ett plustecken visas och texten kommer nu att kopieras i stället för att flyttas. Du ser en prickad linje där texten kommer att infogas. 35

9 Övning 1 Flytta text Öppna dokumentet VINBÄR OCH KRUSBÄR som finns i övningsmappen. Rätta till texten genom att markera och flytta rubriker och stycken så att du får rätt ordning på texten, enligt nedan. Spara och stäng dokumentet när du är klar. Inklistringsalternativ När du klistrar in information i Word, det spelar ingen roll om du har kopierat eller klippt ut informationen, kan du bestämma hur informationen ska formateras. När du klistrar in något i ett dokument visas knappen Inklistringsalternativ (Paste Options) intill den infogade texten. När du klickar på knappen Inklistringsalternativ (Paste Options) visas en meny med olika alternativ där du kan välja hur inklistringen ska ske. Vilka alternativ som visas på menyn varierar beroende på vad du väljer att klistra in. 36

10 Urklipp Om du kopierar eller klipper ut flera gånger efter varandra placeras urklippen i Urklipp (Clipboard). Du kan spara urklipp. För att visa åtgärdsfönstret Urklipp (Clipboard) klickar du på dialogruteikonen längst ner till höger i gruppen Urklipp (Clipboard). Som standard kopieras flera objekt till Urklipp (Clipboard) bara när åtgärdsfönstret visas. Om du vill att flera objekt alltid ska kopieras till Urklipp (Clipboard), klickar du på Alternativ (Options) längst ner i åtgärdsfönstret. Välj sedan Samla in utan att visa Office Urklipp (Collect Without Showing Office Clipboard). Har du aktiverat kommandot Visa Office Urklipp automatiskt (Show Office Clipboard Automatically) visas åtgärdsfönstret automatiskt när du kopierar flera objekt. Objekten sparas då i Urklipp (Clipboard). Placera insättningspunkten på önskad plats och klicka på det urklipp som du vill klistra in. Peka på ett urklipp och öppna menyn genom att klicka på pilen som visas. Välj Ta bort (Delete) för att ta bort urklippet från åtgärdsfönstret. Klicka på Klistra in allt (Paste All) om du vill infoga alla urklipp som finns i åtgärdsfönstret. Klicka på Radera allt (Clear All) för att ta bort alla urklipp i åtgärdsfönstret. Klicka på knappen Stäng (Close) för att stänga åtgärdsfönstret. Klistra in från andra program Med hjälp av Urklipp (Clipboard) kan du klistra in information som du har kopierat från andra program, till exempel Microsoft Excel. 1 Markera exempelvis några celler med data i kalkylprogrammet Excel. Visa fliken Start och klicka på Kopiera (Home, Copy) i gruppen Urklipp (Clipboard), eller tryck på Ctrl+C. 3 Växla till Word och placera insättningspunkten där du vill infoga informationen. 5 Visa fliken Start och klicka på Klistra in (Home, Paste) i gruppen Urklipp (Clipboard), eller tryck på Ctrl+V, eller klicka på urklippet i åtgärdsfönstret Urklipp (Clipboard). Om knappen Inklistringsalternativ (Paste Options) visas kan du klicka på den för att bestämma hur informationen ska infogas. Du kan även klicka på pilen vid Klistra in och välja Klistra in special (Paste, Paste Special). I dialogrutan kan du välja hur du vill klistra in informationen. 37

11 ÅNGRA KOMMANDO När du har gjort något fel kan du använda funktionen Ångra. Du kan även trycka på kortkommandot Ctrl+Z för att ångra senaste åtgärden. Du kan även trycka på kortkommandot Ctrl+Y för att göra om senaste åtgärden. Det är inte ovanligt att det blir fel när man skriver eller redigerar text. I stället för att redigera felen manuellt kan du använda en ångra-funktion som automatiskt återställer det som du nyss utförde. Så fort du märker att något har blivit fel klickar du på Ångra (Undo) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). Dokumentet återställs till det utseende det hade innan den senaste åtgärden. Om du vill ångra flera åtgärder klickar du på pilen vid Ångra (Undo) i verktygsfältet. En lista över de senaste åtgärderna visas, och du kan välja hur många åtgärder du vill ångra. Klicka på den åtgärd som du vill ångra, och även alla åtgärder gjorda efter denna återställs. Om du förhastade dig när du ångrade en åtgärd kan du ångra dig igen genom att klicka på Gör om (Redo) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). Även när du använder denna funktion kan du göra om flera åtgärder genom att klicka på pilen vid knappen. Övning 13 Ångra radering Öppna dokumentet DEN LILLA TRÄDGÅRDEN som finns i övningsmappen. Radera hela sista stycket. Ångra sedan raderingen och stäng därefter dokumentet utan att spara några ändringar. Upprepa kommando Om du precis har skrivit en kort text som du vill infoga på fler ställen i dokumentet kan du, i stället för att kopiera texten, upprepa den senaste åtgärden. Du kan även upprepa det senaste kommandot du utförde. Tänk dig exempelvis att du har applicerat teckensnittet Arial på en text. Nu vill du applicera samma teckensnitt på 15 andra stycken i dokumentet. För att slippa välja kommandot 15 gånger kan du i stället välja att upprepa kommandot. Placera insättningspunkten där du vill upprepa den senaste åtgärden/kommandot. Klicka på Upprepa (Repeat) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access) eller tryck på F. 38

12 SÖKA OCH ERSÄTTA TEXT Söka text Word har en inbyggd funktion som hjälper dig att snabbt hitta rätt även i ett långt dokument. Du kan söka efter ett speciellt ord som du vet förekommer i texten och snabbt flytta insättningspunkten dit Placera insättningspunkten där du vill att sökningen ska påbörjas. Visa fliken Start och klicka på Sök (Home, Find) i gruppen Redigering (Editing). Om du vill få utökade möjligheter att välja exakt hur sökningen ska ske kan du klicka på Mer (More) och göra fler inställningar. (Klicka på Mindre (Less) om du vill minska dialogrutan igen.) Skriv de tecken (eventuellt en hel fras) som du vill söka efter i textrutan Sök efter (Find what). I den utökade dialogrutan kan du bland annat välja om sökningen ska gälla en exakt kombination av gemener/versaler eller omfatta hela ord. Klicka på Sök nästa (Find Next) för att söka efter nästa förekomst av ordet. Vill du fortsätta att söka klickar du åter på Sök nästa (Find Next) för att hitta ytterligare förekomster av det sökta ordet. När du har hittat rätt, stänger du dialogrutan genom att klicka på Avbryt/ Stäng (Cancel/Close). Om programmet har hittat alla förekomster visas ett meddelande om detta, klicka på OK för att återvända till dialogrutan. Om du arbetar med ett långt dokument kan det vara svårt att hitta rätt, men du kan ta hjälp av Word för att hitta en viss text. Klickar du på Format (Format) eller Special (Special) får du möjlighet att söka efter olika teckensnitt, mellanslag med mera

13 Söka och ersätta text 1 Viktigt! Tänk på att Ersätt alla (Replace All) kan byta ut exempelvis bokstäverna du i ord som hundutställningar och undulat om du inte gör ytterligare inställningar. Om du har skrivit text i ett dokument och plötsligt upptäcker att ett visst namn eller ord är genomgående felskrivet, kan du använda funktionen för att söka efter det felaktiga och ersätta med något annat Visa fliken Start och klicka på Ersätt (Home, Replace) i gruppen Redigering (Editing). Skriv det du vill söka efter i textrutan Sök efter (Find what). Skriv det du vill ersätta med i textrutan Ersätt med (Replace with). Om du vill få utökade möjligheter att välja exakt hur sökningen ska ske kan du klicka på Mer (More) och göra fler inställningar. (Klicka på Mindre (Less) om du vill minska dialogrutan igen.) I den utökade dialogrutan kan du bland annat välja om sökningen ska gälla en exakt kombination av gemener/versaler eller omfatta hela ord. Klicka på Sök nästa (Find Next) för att söka efter första förekomsten av det sökta ordet. Klicka på Ersätt (Replace) för att ersätta det felaktiga ordet eller på Sök nästa (Find Next) om du vill fortsätta sökningen utan att ändra det markerade ordet. Klickar du på Ersätt alla (Replace All) kommer alla förekomster av ordet att bytas ut automatiskt. Denna funktion kan du använda om du är absolut säker på att det blir rätt. När du är klar stänger du dialogrutan genom att klicka på Avbryt/Stäng (Cancel/Close). Om programmet har hittat alla förekomster visas ett meddelande om detta, klicka på OK för att återvända till dialogrutan

14 Övning 1 Söka och ersätta text Öppna dokumentet DEN LILLA TRÄDGÅRDEN som finns i övningsmappen. Sök efter ordet trädgård och ersätt med tomt. Ändra inte ordet trädgårdsmöbel, och inte heller ordet Trädgård vid litteraturhänvisningen. Spara dokumentet med namnet DEN LILLA TOMTEN och stäng det sedan. Söka efter text och markera När du söker efter text i ett dokument kan du se till så att alla förekomster markeras så att du snabbt får en överblick över var ordet förekommer i dokumentet. Visa dialogrutan Sök och ersätt (Find and Replace) och fliken Sök (Find), ange sedan den text som du vill söka efter. Klicka på Läsmarkering och välj Markera alla (Reading Highlight, Highlight All). För att ta bort läsmarkeringen klickar du på samma knapp och väljer Radera markering (Clear Highlighting). 1

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...

ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... MED MICROSOFT WORD 1 ORDBEHANDLIG MED MICROSOFT WORD... 2 PRINCIPER... 2 STARTA PROGRAMMET... 2 ARBETSINSTÄLLNINGAR... 2 Marginaler... 2 Sidnumrering... 2 Radavstånd... 3 VISNINGSLÄGEN... 3 SPARA DOKUMENT...

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Word del 3 Sidan 1 av 5

Word del 3 Sidan 1 av 5 Word del 3 Sidan 1 av 5 Visningslägen... 2 Verktygsfält... 2 Textruta... 3 Sök och ersätt... 4 Word del 3 Sidan 2 av 5 Visningslägen Övn 1 Tryck Visa på menyraden. Det går nu att växla dokumentets visningsläge

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT Eva Ansell EXCEL 007 MICROSOFT Del FORMATERA KALKYL. Formatera tal... 5. Formatera tecken... 7 6. Textjustering... 9 7. Kopiera format... 5 8. Formatera celler... 5 9. Dokumentteman... 56 0. Rader och

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm

MS WORD 97. Microsoft Word Lathund för att arbeta med kortkommandon. Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm MS WORD 97 Microsoft Word 2013 Lathund för att arbeta med kortkommandon Utgivare Syncentralernas Datateam Stockholm 2013-01-19 Innehållsförteckning Öppna ett dokument.... 3 Öppna ett dokument från USB-minne....

Läs mer

Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn. Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07

Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn. Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet Lundby 2002-05-07 Sid. 2 Inledning... 4 Kortkommandon i Windows... 5 Växla mellan olika program... 6 Kortkommandon i MS Word... 8 Klipp och klistra... 15 Sök, Sök och

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Det numeriska tangentbordet

Det numeriska tangentbordet Det numeriska tangentbordet Det finns några fler tangenter än de som vi tidigare tittat på som man kan ha användning för. Vi ska titta lite närmare på dem. Den första tangenten som man bör bekanta sig

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida

Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Instruktioner till övningen som börjar på nästa sida Övningen innehåller det grundläggande som du måste kunna för att klara Word. Varje stycke ska vara formaterat så som det står i stycket. Under varje

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD.

Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD. Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD. Vad använder man WORD till? Att skriva. Instruktioner Brev t.ex. julbrev Tabeller Listor Protokoll Recept Inbjudningar Minnen Böcker romaner,

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

ALVA BC640 Feature Pack

ALVA BC640 Feature Pack ALVA BC640 Feature Pack 2 Innehåll 1. ALVA BC640 Feature Pack... 4 1.1. Beskrivning av ovansidan... 4 1.2. Beskrivning av höger sida... 4 1.3. Beskrivning av vänster sida... 5 2. Att använda punkttangentbordet...

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet...

Förord... 5. Skärmbilden... 6. Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10. Tangentbordet... sid 1 Innehållsförteckning Förord... 5 Skärmbilden... 6 Standardverktygsfältet:... 6 Standardverktygsfältet:... 7 Formateringsverktygsfältet:... 10 Formateringsverktygsfältet:... 10 Ändra skärmbildens

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD.

Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD. Att skriva dokument i ordbehandlingsprogrammet Microsoft WORD. Vad använder man WORD till? Att skriva. Instruktioner Brev t.ex. julbrev Tabeller Listor Protokoll Recept Inbjudningar Minnen Böcker romaner,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Funktionstangenter i Microsoft Excel

Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangenter i Microsoft Excel Funktionstangent F1 Visar Hjälp eller Officeassistenten F1+ SKIFT Förklaring F1+Alt Infogar ett diagramblad F1+Alt+Skift Infogar ett nytt kalkylblad F2 Redigerar den

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp

Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp Ver 4.0 2004-09-03 Ordbehandling för PM och uppsatsskrivning med Word xp av Anders Avdic Innehållsförteckning 1 INLEDNING 1 2 GRUNDERNA I ORDBEHANDLING 1 2.1 Öppna ett nytt dokument 1 2.2 Markera text

Läs mer

Word För en regnig dag

Word För en regnig dag Word 2007. För en regnig dag Lite blandade övningar av olika slag. I slutet hittar du programfönster som kan vara till din hjälp när du vill lära dig vad olika delar i programmet kallas. 2 av 27 Innehållsförteckning

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen

PowerPoint. Kapitel 1. Vasen Kapitel 1 PowerPoint PowerPoint används vanligen till att göra presentationer som antingen skall visas på dator eller som overhead. I det här exemplet visas hur programmet kan användas av elever för att

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6)

RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) RIGMOR SANDER SPALTER Sid 1 (6) Övning 1 1. Ställ in Marginaler enligt nedanstående Arkiv > Utskriftsformat 2. Skriv följande text, låt datorn byta rad Detta är en övning i att dela in texten i spalter

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer