KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram"

Transkript

1 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för en arbetsbok. När du har startat Excel har du ett tomt rutnät framför dig, ett kalkylblad. Arbetsboken har tre blad som standard. Bladen kan innehålla olika kalkyler, diagram och listor. Du byter blad genom att klicka på flikarna nederst på skärmen. Varje rad i rutnätet har ett nummer och varje kolumn en bokstav som beteckning. Rutorna kallas celler och varje cell har ett namn som består av en bokstav och ett nummer, en cellreferens. Cellen längst upp till vänster heter A1. I en cell kan man skriva text (rubriker, förklaringar, namn etc.), värden (tal, datum, tid) och formler (beräkningar, funktioner, etc.). namnruta formelfält kolumnbokstav markerad cell radnummer bladflik cell statusfältet

2 Datorkunskap Kalkyl och diagram 171 Skriva in text och värden Det du skriver in hamnar i den cell som för tillfället är aktiv, dvs. markerad med en svart ram. 1. Klicka i den cell du vill skriva i. Du kan även flytta markeringen genom att trycka på enter, tab eller någon av piltangenterna. Cellens namn visas i namnrutan till vänster om formelfältet. 2. Skriv in texten eller värdet. Det du skriver visas både i formelfältet och i cellen. Skriver du fel kan du radera med backsteg. 3. Tryck på enter, tab eller någon av piltangenterna för att inmatningen ska fastna. Du kan även klicka på Skriv (se bild) eller i någon annan cell. Text justeras automatiskt till vänster i cellen och tal justeras till höger. Om du skriver tal på sätt som programmet inte uppfattar som tal eller tidsformat, t.ex. telefonnummer eller postnummer, behandlas informationen som text. Om du skriver fler tecken än vad som ryms i cellen visas dessa i cellen till höger tills du skriver något i denna cell. aktiv cell Skriv används som Redigera formel enter Avbryt avbryter och ångrar den senaste inmatningen Ändra cellinnehåll Om du vill ersätta innehållet i en cell med något annat: Klicka i cellen och skriv. Det gamla försvinner och ersätts med det du skriver in. Om du vill redigera innehållet i en cell: Klicka i cellen med innehållet. Cellinnehållet visas i formelfältet. Klicka i formelfältet och ändra. Tryck på enter när du är nöjd. eller Dubbelklicka i cellen du vill ändra i. Ändra i innehållet och tryck på enter när du är nöjd. Autoavsluta Funktionen Autoavsluta märker om du har skrivit samma inledning av något ord tidigare i kolumnen. Tryck på enter om du accepterar förslaget. Om du önskar annan avslutning fortsätter du bara att skriva eller trycker på delete.

3 172 Datorkunskap Kalkyl och diagram Ändra kolumnbredd. Ändra kolumnbredden Om du inte får plats med önskad information i en cell, måste du ändra kolumnens bredd. Du kan göra på olika sätt: Peka i skarven mellan kolumnbokstäverna, till höger om den kolumn vars bredd du vill ändra. (Muspekaren ändras till en dubbelpil). Dra åt vänster för att minska kolumnens bredd och åt höger för att öka den. Istället för att dra, kan du dubbelklicka i kolumnskarven. Bredden anpassas automatiskt efter den bredaste cellen i kolumnen. Markera en kolumn. Markera en rad. Markera hela bladet. Markera celler och kalkylblad Markera celler När du redigerar, formaterar eller arbetar med formler måste du ibland markera de celler du vill påverka eller ha med i dina formler. Alla celler i en markering blir svarta (utom den första, den aktiva). För att markera en cell: Klicka i cellen. Markera flera celler intill varandra: Dra över de celler du vill markera. Markera en rad eller en kolumn: Klicka på radnumret eller kolumnbokstaven. Markera flera rader/kolumner intill varandra: Dra över de radnummer/kolumnbokstäver du vill markera. Markera områden som inte hänger ihop: Markera det första området. Håll ner ctrl och markera de övriga områdena. Ta bort markering: Klicka i valfri cell. Markera hela kalkylbladet: Klicka på knappen där radnummer och kolumnrubriker möts. Markera kalkylblad När du ska hantera hela kalkylblad för att t.ex. flytta, ta bort eller kopiera, måste du först markera önskade blad. Det kalkylblad som för tillfället visas är markerat. För att markera ytterligare kalkylblad: Håll ner ctrl och klicka på önskade bladflikar. För att avmarkera kalkylblad: Klicka på en omarkerad bladflik eller håll ned ctrl medan du klickar på en markerad bladflik.

4 Datorkunskap Kalkyl och diagram 173 Beräkningar Vid en ytlig jämförelse kan man tycka att ett kalkylblad liknar en tabell i Word. Det finns emellertid väsentliga skillnader. Den främsta är att du genom att skapa formler kan göra långa och komplicerade beräkningar mycket snabbt. När formeln är färdig kan du, genom att ändra ett värde som ingår i formeln, snabbt få ett nytt resultat. I cell C2 finns en formel (visas i formelfältet) som räknar ut vad värdet i A2 minus värdet i B2 blir. Om man ändrar värdet i A2 eller B2 ändras resultatet i C2 automatiskt. Formelns konstruktion En formel inleds alltid med ett likhetstecken, =. Värdena som ska ingå i formeln hänvisar du till med hjälp av cellreferenser. De fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) skriver du med tangenterna +,, * och /. För att ange vad som ska beräknas först används parenteser. För de fyra räknesätten gäller den vanliga regeln att multiplikation och division beräknas före addition och subtraktion. Exempel på formler: =B4+B5 Summerar värdena i cellerna B4 och B5. =(C5+C6)/C7 Summerar först värdena i cellerna C5 och C6 och dividerar sedan med C7. Redigera formel. Skriv. Skapa formler Om du vill att summan av innehållet i två celler, t.ex. A2 och B2, ska beräknas och skrivas i en tredje cell, t.ex. C2: 1. Klicka i cellen där du vill ha resultatet, dvs. C2. 2. Klicka på Redigera formel till vänster om formelfältet. Formelpaletten visas under formelfältet. 3. Klicka i den första cellen, dvs. A2. Är formelpaletten i vägen, pekar du på ett tomt område i den och drar den åt sidan. 4. Skriv»+«och klicka i den andra cellen, dvs. B2. 5. Klicka på OK på formelpaletten eller tryck på enter eller klicka på Skriv i formelfältet. Istället för att använda musen kan du skriva in din formel, enligt samma mönster, med tangentbordet.

5 174 Datorkunskap Kalkyl och diagram Funktioner I Excel finns ett stort antal funktioner (över 200) färdiga att använda. Istället för att skriva formeln =C2+C3+C4+C5+C6 kan du använda funktionen Summa: =SUMMA(C2:C6) Ett kolon mellan cellreferenser kan översättas med t.o.m. medan ett semikolon motsvaras av och. Exempel: =MEDEL(D2:D23) Beräknar medelvärdet av värdena i cellerna D2 t.o.m. D23. =SUMMA(C1;G12;A23) Summerar värdena i cellerna C1, G12 och A23. När du ska välja funktion visas en lista över de senast använda. För att, i cell B14, skapa en formel med en funktion som summerar värdena i cellerna B2 t.o.m. B13: 1. Klicka i cellen där du vill ha resultatet, dvs. B Skriv ett likhetstecken»=«. 3. Klicka på nedåtpilen vid Funktioner (visas till vänster om formelfältet istället för aktiv cell), och välj SUMMA. 4. Formelpaletten visas (se bild på nästa sida). Den innehåller dels information om funktionen, dels fält med de tal eller cellreferenser som funktionen ska arbeta med. 5. Klicka i cellen eller dra över de celler som ska summeras. I det här fallet pekar du i cell B2 och drar t.o.m. B13. Klicka på knappen efter fältet för att förminska formelpaletten om den är i vägen. Du kan även dra formelpaletten åt sidan. 6. Klicka på OK i formelpaletten eller tryck på enter eller klicka på Skriv i formelfältet.

6 Datorkunskap Kalkyl och diagram 175 Formelpaletten. Du kan även kombinera de fyra räknesätten med funktioner, t.ex. =(B2+B3)/SUMMA(B2:B14) Summerar värdena i B2 och B3 och dividerar resultatet med summan av värdena i cellerna B2 t.o.m. B14. Infoga funktion. Tips! Istället för steg 2 3 ovan kan du klicka på Infoga funktion i verktygsfältet. I dialogrutan kan du välja mellan alla andra tillgängliga funktioner. Samma dialogruta når du genom att välja Fler funktioner i steg 3 ovan. Autosumma. Autoberäkning. Autosumma Istället för att skriva den vanligaste funktionen, Summa, kan du använda Autosumma: 1. Klicka i den cell där du vill ha en summering. 2. Klicka på Autosumma i verktygsfältet. Ett förslag på vad som ska summeras visas i cellen och i formelfältet. Om förslaget är rätt, trycker du på enter eller klickar på Skriv. Är det föreslagna intervallet fel, kan du dra över de celler som ska ingå och därefter trycka på enter. Autoberäkning I statusfältet, längst ned i Excelfönstret, kan du snabbt använda några vanliga funktioner på valfria celler utan att skriva in en formel: Markera önskade celler. SUMMA visas som standard i statusfältet. Högerklicka i statusfältet om du vill välja en annan funktion. Förutom SUMMA finns MEDEL, ANTAL, ANTAL TAL, MAX, MIN och INGA.

7 176 Datorkunskap Kalkyl och diagram Repetitionsfrågor 1. Förklara följande termer: arbetsbok, kalkylblad, cell, rad, kolumn, cellreferens, bladflik, formelfält. 2. Ange två olika sätt att redigera innehållet i en cell. 3. Ange fyra olika sätt att få den information du har skrivit in i en cell att fastna. 4. Hur känner du igen en aktiv cell? 5. Hur fungerar funktionen Autoavsluta? 6. Nämn två olika sätt att ändra kolumnbredden. 7. Hur gör du för att markera hela kalkylbladet? 8. Skriv Excel-formler som: a) räknar ut 8 multiplicerat med 7 b) adderar värdena i A1 och B5. Summan ska sedan delas med värdet i C10. c) multiplicerar 100 med summan av värdena i cellerna A2 och B2. 9. Redogör för två olika sätt att skapa formler i Excel. 10. Vad är en funktion? 11. Hur skulle en formel, där funktionen MEDEL används, se ut om du vill räkna ut medelvärdet av värdena i cellerna: a) A3 t.o.m. A30? b) B3, B5 och B7? c) A3 t.o.m. A10 samt C3 t.o.m. C10? 12. Hur skulle formeln se ut för att dividera summan av värdena i cellerna A1 A3 och med summan av värdena i cellerna C1 C3: a) om du enbart använde dig av funktionen SUMMA? b) om du enbart använde dig av de fyra räknesätten? 13. Hur fungerar Autoberäkning? 14. Var hittar du följande knappar och vad används de till?

8 Redigera kalkyl Datorkunskap Kalkyl och diagram 177 Hantera celler Radera i celler Om du vill ta bort allt innehåll i en eller flera celler: 1. Markera cellen eller cellerna du vill radera innehållet i. 2. Tryck på delete. Om du även vill ta bort formatering (inställningar för teckensnitt, storlek etc.), klickar du på Redigera-menyn, pekar på Radera och väljer Allt på undermenyn. Ta bort celler Om du tar bort celler kommer även cellernas innehåll att tas bort. De celler som befinner sig under eller till höger om området som tas bort kommer att flyttas (även deras innehåll) enligt dina val. 1. Markera cellen/cellerna du vill ta bort. Du kan även markera en eller flera kolumner eller rader. 2. Klicka på Redigera-menyn och välj Ta bort. 3. Markera önskat alternativ i dialogrutan för att flytta övriga celler. 4. Klicka på OK. Infoga rad eller kolumn När du infogar en rad eller en kolumn förskjuts cellerna ett steg nedåt eller åt höger. Cellreferenser till de flyttade raderna och kolumnerna ändras automatiskt. 1. Markera den rad/kolumn du vill infoga en rad/kolumn ovanför/framför. 2. Högerklicka i markeringen och välj Infoga. Ta bort rad eller kolumn När du tar bort en rad eller en kolumn förskjuts cellerna ett steg uppåt eller åt vänster. 1. Markera den rad/kolumn du vill ta bort. 2. Högerklicka i markeringen och välj Ta bort.

9 178 Datorkunskap Kalkyl och diagram Hantera blad Infoga blad Arbetsboken består normalt av tre kalkylblad. Om du vill infoga fler kalkylblad: 1. Klicka på bladfliken för det blad du vill infoga ett nytt kalkylblad till vänster om. 2. Klicka på Infoga-menyn och välj Kalkylblad. Ta bort blad När du tar bort ett kalkylblad tar du även bort allt det innehåller. 1. Högerklicka på bladfliken för bladet du vill ta bort och välj Ta bort. 2. Klicka på OK. Ändra namn på blad Kalkylblad tilldelas automatiskt namnen Blad1, Blad2, etc. Ibland blir det lättare att hitta i arbetsboken om man ger bladen egna namn: 1. Högerklicka på bladfliken du vill ändra namn på och välj Ändra namn. 2. Skriv ett nytt namn och tryck på enter. Kopiera och flytta blad Om du vill kopiera ett blad med allt dess innehåll: 1. Klicka på bladfliken till det blad du vill kopiera. 2. Håll ner ctrl och dra bladet till den plats där du vill placera kopian. En liten pil följer muspekaren och visar var kopian kommer att placeras. Vill du flytta ett blad gör du som ovan, men utan att hålla ner ctrl. Kopiera och flytta celler Genom att kopiera celler i Excel kan du spara mycket arbete. Du kan kopiera enskilda celler, större cellområden eller hela kalkylblad. Du kan även kopiera formler. Klippa och klistra Ett sätt att kopiera celler är att på vanligt vis använda Urklipp: Kopiera. Kopiera celler 1. Markera de celler du vill kopiera. 2. Klicka på Kopiera i verktygsfältet. Området du har kopierat markeras av en streckad ram. Om du ångrar dig och vill ta bort markeringsramen trycker du på esc.

10 Datorkunskap Kalkyl och diagram 179 Klistra in. 3. Klicka i den cell som du vill ska bli de kopierade cellernas övre vänstra hörn. 4. Klicka på Klistra in i verktygsfältet. Om du vill infoga de kopierade cellerna bland redan ifyllda celler utan att skriva över dessa, klickar du istället på Infoga-menyn, väljer Kopierade celler, markerar önskat alternativ i dialogrutan och klickar på OK. När du har kopierat ett område finns det kvar i Urklipp så att du kan klistra in det upprepade gånger på andra ställen i kalkylen. Klipp ut. Dra och släpp. Flytta celler 1. Markera de celler du vill flytta. 2. Klicka på Klipp ut i verktygsfältet. Det urklippta området markeras med en streckad ram. Om du ångrar dig och vill ta bort markeringsramen trycker du på esc. 3. Klicka i den cell som du vill ska bli de flyttade cellernas övre vänstra hörn. 4. Klicka på Klistra in i verktygsfältet. Området du markerade klipps nu ut och klistras in på sin nya plats. Dra och släpp Ett annat sätt att flytta och kopiera celler är att dra och släppa med musen. Om du vill flytta celler: 1. Markera de celler du vill flytta. 2. Peka i kanten av det markerade området så att muspekaren ändras till en pil. 3. Dra cellerna till önskad position och släpp. Om du vill kopiera cellerna, gör du som ovan, men håller ner ctrl medan du drar med musen. Obs! Släpp musknappen innan du släpper ctrl. fyllningshandtag Fyllningshandtaget Du kan enkelt kopiera över cellinnehåll till andra intilliggande celler genom att använda fyllningshandtaget. Fyllningshandtaget kan dras horisontellt eller vertikalt. Fylla celler 1. Klicka i den cell du vill kopiera och peka på fyllningshandtaget så att muspekaren ändrar form till ett svart kors. 2. Dra nedåt, uppåt, åt höger eller åt vänster så att de celler som ska fyllas blir markerade. De intilliggande cellerna fylls med samma innehåll.

11 180 Datorkunskap Kalkyl och diagram Skapa serier Du kan även lätt skapa en serie av tal, månader, datum, veckodagar eller annat med hjälp av fyllningshandtaget: 1. Skriv in de två första värdena i talserien, t.ex. 1, 2 eller 5, 10 i två intilliggande celler. 2. Markera cellerna genom att peka på den första cellen och dra till den andra. 3. Peka på fyllningshandtaget så att muspekaren ändrar sig till ett svart kors. 4. Dra så att de celler som ska fyllas blir markerade. Excel skapar en talserie med utgångspunkt från förhållandet mellan de två tal du skrev in.? Det finns i förväg definierade textserier, s.k. listor, i Excel. Vill du skapa en serie av årets månader behöver du bara skriva in en, t.ex.»januari«, och därefter dra i fyllningshandtaget. Jag vill fylla ett cellområde med enbart ordet»januari«. När jag drar i fyllningshandtaget fylls cellerna med resten av årets månader. Excel tror att du vill skapa en serie utifrån de fördefinierade serier som finns. Peka på cellen (inte fyllningshandtaget) du vill kopiera och dra tills du har markerat alla celler som du vill ska ha samma innehåll. Klicka på Redigera-menyn, peka på Fyll och välj Ned, Upp, Höger eller Vänster. Kopiera formler Att kunna kopiera formler är tacksamt, eftersom det ibland kan ta lite tid att skapa dem. Du bör emellertid vara medveten om hur cellreferenser i formler kopieras, eftersom det ibland är avgörande för vilket resultat som visas. Relativ kopiering När du kopierar celler som innehåller cellreferenser kommer dessa att anpassas automatiskt. Detta kallas relativ kopiering. =B1 original =C2 kopia Cellreferensen i kopian vid relativ kopiering ändras så att den också, i det här fallet, pekar en rad uppåt och en kolumn åt höger.

12 Datorkunskap Kalkyl och diagram 181 I D2 skrevs formeln =B2-C2. Genom att använda fyllningshandtaget och dra t.o.m. D7 kopierades formeln till dessa celler. Cellreferenserna ändrades automatiskt, och pekar mot samma område, relativt sett. Absolut kopiering Om du vill ha en cellreferens som inte ändrar sig när du kopierar måste du skriva ett dollartecken, $, före referensen t.ex. $B$4 istället för B4. Detta kallas för absolut kopiering. =$B$1 original =$B$1 kopia Cellreferensen i kopian vid absolut kopiering ändras inte, utan pekar på samma cell som originalet. I kolumn C ville man räkna ut andel invånare i respektive åldersgrupp genom att dela antal invånare med totalt antal invånare. Formeln =B3/$B$7 skrevs då in i C3. Genom att använda fyllningshandtaget och dra t.o.m. C6 kopierades formeln. Den första cellreferensen, antalet inom respektive grupp, skulle kopieras relativt, men den andra, det totala antalet invånare, måste ingå i alla formlerna, och försågs därför med dollartecken så att cellreferensen förblev densamma.

13 182 Datorkunskap Kalkyl och diagram Skapa absoluta cellreferenser Du skapar alltså absoluta cellreferenser genom att sätta ett dollartecken, $, framför kolumnbokstaven och/eller radnumret. $-tecknet skriver du genom att hålla nere alt gr medan du trycker på 4. Du kan även infoga dollartecknet med hjälp av f4: 1. Klicka, i formelfältet, i eller intill cellreferensen du vill göra absolut. 2. Tryck på f4. Ett dollartecken infogas framför både kolumnbokstaven och radnumret. Trycker du ytterligare en gång blir enbart radnumret absolut. Trycker du på f4 igen blir enbart kolumnbokstaven absolut. Ytterligare ett tryck tar bort dollartecknet. Repetitionsfrågor 1. Hur går du tillväga om du vill ta bort allt innehåll i en cell? Hur gör du om du även vill ta bort formateringen? 2. Hur gör du om du vill ta bort cellerna (med innehåll)? 3. Hur infogar du en rad respektive en kolumn? 4. Hur många kalkylblad består en arbetsbok normalt av? 5. Hur gör du för att kopiera respektive flytta ett kalkylblad? 6. Nämn en fördel med att kopiera celler. 7. Ange två sätt att kopiera och flytta celler. 8. Vad används fyllningshandtaget till? 9. Vad är det för skillnad mellan att fylla celler och att skapa serier? 10. Hur går du tillväga om du vill använda Excels fördefinierade textserier? 11. Redogör för relativ och absolut kopiering. 12. Hur kommer formeln =A1+A2 som finns i C2 att se ut om den kopieras relativt till D3? 13. Vilket är kortkommandot för att göra en cellreferens absolut? Vad händer om man upprepar kortkommandot flera gånger i en följd? 14. Ett kalkylblad har följande innehåll: Hur bör en formel i B2 se ut för att beräkna produkten av värdet i B1 och värdet i A2? Formeln ska gå att kopiera till B3, C2 och C3 med hjälp av fyllningshandtaget. De kopierade formlerna ska beräkna produkten av värdet överst i respektive kolumn och längst till vänster på respektive rad.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information.

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information. Anders Avdic 2018-09-14 Lektion kalkylprogram. Underlag och mallar för övningarna nedan finns i filen Excelunderlag. Färdiga lösningar finns i filerna Exempel hushållsutgifter, Exempel lånekalkyl och Exempel

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell 1. DEFINIERADE TABELLER Det finns ingen enskild funktionalitet i Excel som är så underutnyttjad som Tabellverktyget. Trots att möjligheten att definiera tabeller funnits sedan 2006 då Excel 2007 introducerades,

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Filtrera. Markera. Funktioner

Filtrera. Markera. Funktioner Filtrera Markera Sortera Cellinnehåll Diagram Formler Funktioner Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 MENYFLIKAR... 2 VISNINGSLÄGEN

Läs mer

*****************************************************************************

***************************************************************************** Statistik, 2p ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel.

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010 och Excel 2013, men om ni vill använda ett annat program för

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Kalkylering

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om ni tycker att

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Extramaterial till Matematik X

Extramaterial till Matematik X LIBER PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS Extramaterial till Matematik X NIVÅ TVÅ Sannolikhet ELEV Du kommer nu att få bekanta dig med Google Kalkylark. I den här uppgiften får du öva dig i att skriva

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Kort sammanfattning av de funktioner som används för att Skapa en smart Dashboard!

Kort sammanfattning av de funktioner som används för att Skapa en smart Dashboard! Funktioner Kort sammanfattning av de funktioner som används för att Skapa en smart Dashboard! Infoga kalkylbladsfunktioner genom att; Markera cellen där du vill att resultatet ska hamna Aktivera funktionsguiden

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Kalkyl med Excel 2002 Det finns hjälp och tips på FC. Titta i mappen systeminfo/guide och tips/ excel 2002 Kalkyl med Excel 2002 Innehållsförteckning Grundläggande

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Formel/Funktion Hur Används till

Formel/Funktion Hur Används till Lathund Excel I detta dokument sammanställs de formler, funktioner, kortkommando och liknande som är särskilt viktiga för att kunna arbeta enkelt, effektivt och tydligt i Excel. Kortkommando och effektivitet

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

KORTKOMMANDON I EXCEL

KORTKOMMANDON I EXCEL KORTKOMMANDON I EXCEL DEN ULTIMATA GUIDEN KORTKOMMANDON - ALLMÄNT Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+T eller Ctrl+L Ctrl+B Ctrl+H Ctrl+Q Ctrl+E Ctrl+D Ctrl+Shift+2 Ctrl+R Ctrl+Shift+L Alt+Shift+Högerpil

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Manual till Tims löneprogram Version 2

Manual till Tims löneprogram Version 2 Manual till Tims löneprogram Version 2 Fliken Inmatning använder du för att mata in huvuddelen av all information som skall behandlas av löneprogrammet. Du kan endast knappa in information i de vita cellerna.

Läs mer

Vilka formler ska stå i cellerna D2 till D5? Hur får man tal skrivna med två decimaler?

Vilka formler ska stå i cellerna D2 till D5? Hur får man tal skrivna med två decimaler? Uppsala universitet Matematiska institutionen Anna-Lisa Dyrelius Skriva formler i Excel Ex ) Telefonräkning Fast avgift kr 5 Avgift per markering 0, Antal markeringar 000 Total kostnad kr =B+B*B Ex ) Beräkna

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT Eva Ansell EXCEL 007 MICROSOFT Del FORMATERA KALKYL. Formatera tal... 5. Formatera tecken... 7 6. Textjustering... 9 7. Kopiera format... 5 8. Formatera celler... 5 9. Dokumentteman... 56 0. Rader och

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Introduktion till Excel

Introduktion till Excel Introduktion till Excel Detta är en handledning till övningen i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Programmet kan användas för att göra beräkningar och figurer inom såväl statistik som farmakokinetik. En

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning UPPFÖLJNINGSTIPS I EXCEL... 1 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I EXCEL (KAN VARIERA

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer