1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln)."

Transkript

1 Calc

2 Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera markerat område 10 Talformat 11 Valutaformat 11 Procentformat 12 Lägg till eller ta bort decimal 12 Radera text, siffror och format i en cell 12 Skapa listor med Autofyllningar 13 Använd fyllnadshandtaget för att kopiera 14 Skapa egna listor 14 Skriva ut från Calc 15 Förhandgranska 15 Skapa bra utskrifter med formatera sida 16 Anpassa Sidhuvud/Sidfot 17 Rubrikrader på utskrifter. 17 Arbeta med Tabeller (Blad) 19 Infoga tabell 19 Infoga Tabell från annat kalkylblad 20 Radera Tabell 21 Byt namn 21 Kopiera eller flytta till annat kalkylblad 22 Kopiera/Flytta tabell inom kalkylbladet 23 Flytta tabell 23 Fixera rubrikrader i ett register. 24 Fixera rad 24 Fixera en kolumnrubrik 24 Ta bort fixering i kolumn 24 Sortera i Calc 25 Dialogrutan Sortera 26 Dialogrutan Sortera 26 Sorteringsalternativ 27 Filtrera ett register 28 Autofilter 28 Ta bort filter 29 Standardfilter 29 Specialfilter 31 Autoformat 32 Villkorlig formatering 33 Användardefinierade format. 34 Relativa och Absoluta referenser 36 Relativa referenser 36 Absolut referens 36 Skapa en formel med en absolut referens 37 Övriga kombinationer med absoluta referenser 38 Gradienter. 39 Rita objekt 39 Skapa en gradient 40 Bilder till utskrifter 41 Diagramguiden 43 Diagrammet med kolumnrubriker 46 Diagrammet med radrubriker 46 Flytta och storleksförändra ett diagram 48 Flytta diagrammet 48 Ändra storleken på diagrammet 49 Layouta diagramområde 49 Layouta serie (stapel) 50 Datapilot 51 Ändra i Datapiloten 54 Flytta knappar inom resultatet 55 Uppdatera 55 Filtrering 56 Gruppera 58 Ta bort gruppering 58 Funktionsguiden Databaser 59 Bearbeta registret för databashantering 59 DANTAL 60 DANTALV 61 DHÄMTA 62 Kopiera databasfunktionen DHÄMTA. 64 DMIN & DMAX 65 DMAX 66 DMIN 67 Använd databasfunktionen. 67 DSUMMA 68 Använd dsumma 69

3 Skriva formel i Calc När du skapar formler i Calc anger du inte siffran som står i den cell som ska ingå i formeln, du anger cellnamnet. När du skapar en formel måste du alltid börja med ett. 1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). 2. Skriv ett likamedtecken (=). 3. Klicka i den första cell som ska ingå i formeln, I formeln skrivs då Cellnamnet ( till exempel B5.) 4. Skriv ett +(eller annat matematiskt tecken.) 5. Klicka i nästa cell som ska ingå i formeln, skriv ett +. Fortsätt på detta sätt tills alla celler som ska ingå i Ibland är det nödvändigt att använda denna teknik för att skapa formler. Men inte när du ska Summera med Addition. Autosummera med Σumma Den vanligaste beräkningen vi gör är att vi summerar våra siffror. Denna beräkning är så vanlig att man i kalkyleringsprogram lagt in en knapp i verktygsfältet till hjälp. Med några klick har Calc skapat formeln för dig. 1. Ställ markören i den cell du vill ha resultatet 2. Klicka på knappen Summera i inskrivningsfältet. 3. Området ovanför eller till vänster (beroende på var siffrorna finns och markören står) om siffrorna blir markerade. (Formeln skrivs till exempel

4 Kopiera formler När du skapat en formel i till exempel en budget och övriga siffror som ska summeras följer samma mönster (rad eller kolumnplacering )behöver du inte skapa fler formler. Du kan kopiera den 1. Se till att den cell där den färdiga summeringen finns är markerad 2. Ställ markören mot fyllnadshandtaget 3. När markören omvandlats till ett fyllnadskors, håll ned vänster musknapp och dra mot de övriga kolumner/rader som Fyllningshandtag Fyllnadskors ska summeras. 4. Släpp vänster musknapp och de övriga kolumnerna

5 Funktionsguiden Vid autosummeringen som du fann i inskrivningsfältet finner du även i funktionsguiden. I funktionsguiden hittar du fler formler som hjälper dig att skapa andra beräkningar till exempel medel som vi går igenom nedan. Till skillnad från Autosumma måste du arbetar med dialogrutor för de övriga MEDEL beräkningarna. Exempel på beräkningar är: MAX MEDEL MIN Knappen Funktionsguiden 1. Ställ markören där du vill att medel ska beräknas 2. Klicka på knappen Funktionsguiden 3. Välj Medel under Kate- gori 4. Klicka på knappen Nästa 5. Markören står du i det

6 1. När du markerar det cellområde som ska beräknas med En dialogruta som är minimerad visar ensdast textfält och namnlisten vänster musknapp minimeras dialogrutan. 2. Så fort du släpper vänster musknapp får du tillbaka dialogrutan och du ser cellområdet i textfältet Tekniken för att beräkna Antal, Min och Max är den samma. Du väljer bara den funktion du vill använda under Kategori. Naturligtvis är även denna formel kopierbar. 1. Ställ markören i den cell där medlet är beräknat. 2. Ställ markören i fyllningshandtaget håll ned vänster musknapp och dra. 3. När du släpper vänster musknapp kommer de övriga

7 OM Med hjälp av Om funktionen kan du göra beräkningar som hjälper dig att analysera olika värden. Om funktionen ger ett svar med text som du själv anger. Till exempel, Du har ett medelvärde på försäljningssiffror för månaderna Januari till April. Du har nu fått in försäljningssiffror för Maj månad och vill jämföra detta slutresultat med medelvärdet för föregående månader. Det du vill veta är om Juni månads försäljning över- eller understiger medelvärdet för föregående månader. Du vill att det svaret ska vara Under medelvärde eller Över medelvärde Vi har använt kolumn G för att beräkna medelvärdet och kolumn H använder vi till OM funktionen. 1. Ställ markören i den cell där du vill att resultatet ska skrivas. 2. Klicka på knappen Test: Här anger vi cellerna vars värden som ska jämföras. Du kan använda dig av olika operatörer. I exemplet har vi använt Större än, (H5<G5) Värdet om sant Är värdet sant ska svaret anges Över medelvärdet Värde om falskt Är det falskt ska det anges med Under medelvärdet.

8 Kapslad funktion En kapslad funktion innebär att du kan använda flera funktioner från funktionsguiden i en och samma formel. OM formeln som är en logisk funktion kan användas för att ge ett värde och få ord returnerade som svar. Använder du den enkelt får du två svar, men om du kapslar funktion kan du få fler. I nedanstående exemplet kommer vi att använda OM funktionen för att sätta betyg och vill få IG, G VG och MVG till svar. 1. Öppna filen Betygsättning.ods (Har du inte till gång till filen skriv av bilden till höger) 2. Markera cellen D7 3. Klicka på funktionsguiden som du finner vid formelfältet. 4. Klicka på pilen vid kategori och välj Logisk. 5. Under Funktion, dubbelklicka på OM. 6. Du ska nu ange den cell där elevens betyg ska skrivas in. Ställ markören i fältet Test. Klicka i cellen C7 och cellens namn skrivs in, därefter skriver du <=24 (C7<=24) 7. I fältet Värde om sant Skriver du inom citattecken IG

9 1. Ställ markören åter i fältet Test och klicka i cellen C7, skriv C7<= Ställ markören i fältet Värde om sant och skriv G. 3. Ställ markören i fältet Värde om falskt och dubbelklicka återigen på OM under Funktion. 4. Ställ markören åter igen i fältet Test och klicka i cellen C7, Skriv C7>= Ställ markören i fältet Värde om sant och skriv MVG. 6. Ställ markören i Värde om falskt och skriv VG 7. Klicka på OK. Ställ markören i fyllningshandtaget och kopiera formeln så att rätt betyg sätts till de övriga

10 Ekonomiska funktioner De ekonomiska funktionerna kan hjälpa dig att räkna ut räntekostnader på lån, sparande, avskrivningar m. m. Nedan har vi exempel på hur du med hjälp av dessa funktioner kan planera ditt sparande för framtida inköp. I exemplet planeras ett husköp. Slutvärde Vi använder Slutvärde när vi planerar sparandet till insatsen för huset. Sparandet är planerat för 5 år och bägge parter kan lägga undan 2000 kr i månaden. Räntan på det sparade kapitalet är 3,45%. Skriv in de värden i Calc som ska ingå i beräkningen. För att få veta vad den totala summan blir efter 5 år använder vi funktionen Slutvärde som vi hittar i Funktionsguiden. 1. Klicka på knappen fx för att starta Funktionsguiden. 2. Under Kategori välj Finans. 3. Under Funktion markera Slutvärde (Du kan behöva scrolla dig ned i listan 1. Ställ markören i fältet ränta. Klicka i den cell där räntan är inskriven. 2. Ställ markören i fältet för perioder, klicka i den cell där antal år är inskrivna. 3. Insättningen som är på 5 år ska multiplicera med 12 då insättningen sker månadsvis och inte årsvis. Den summa du tänker avsätta ska även anges negativt då det är en utgift. 4. Klicka på OK. När formeln en gång är skapad kan du skriva in nya värden i cellerna om du inte är nöjd med det slutresultat som blev.

11 Betalning Med Annuitetslån betalar låntagaren ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans. Beloppet är fast och utgiften varierar inte för avbetalningar och lånekostnader över lånets löptid. Den funktionsformel som hjälper dig att räkna ut lånekostnaden för ett annutetslån är Betalning. Med hjälp av funktionen kan du beräkna dina fasta utgifter på Lånet. Skriv in de värden i Calc som ska ingå i beräkningen. 1. Starta Funktionsguiden. 2. Under Funktion markera Betalning. 1. Ställ markören i fältet ränta. Klicka sedan i den cell där räntan är inskriven. 2. Ställ markören i fältet för Perioder och klicka i den cell där antal år är inskrivna. 3. Ställ markören i fältet Nuvärde och klicka i den cell där du angivet lånebeloppet. För att få veta månadskostnaden delar du med 12 (B30/12). 4. Klicka på OK. När formeln en gång är skapad kan du skriva in nya värden i cellerna om du inte är nöjd med det slutresultat som blev.

12 Markera i Calc Markera cellområden kan utföras på olika sätt. Är området litet kan du utföra arbetet med vänster musknapp. Är området stort är det bättre att markera med hjälp tangentbordet Markera med musen 1. Ställ markören i den cell markeringen ska utgå ifrån 2. Kläm ned vänster musknapp och dra till den cell där markeringen ska avslutas 3. Släpp vänster musknapp Markera helt cellområde 1. Ställ markören i den cell markeringen ska utgå ifrån 2. Tryck på skift tangenten + Ctrl tangenten 3. Använd därefter piltangenterna för att markera cellområdet Markera med tangentbordet 1. Ställ markören i den cell markeringen ska utgå ifrån 2. Tryck på och håll ned skifttangenten 3. Använd därefter piltangenterna för att markera celler Andra markeringsmöjligheter Ctrl + Skift markerar den rad. Ctrl+A Markerar helt kalkulblad. Ctrl+* Markerar fyllt cellområde. Flytta och kopiera markerat område Flytta markerat område 1. Ställ markören i det markerade området 2. Tryck ned vänster musknapp och dra mot önskad placering av det markerade området Kopiera markerat område 3. Ställ markören i det markerade området 4. Tryck ned vänster musknapp + Ctrl tangenten 5. Dra mot önskad placering av det markerade området.

13 Talformat I verktygsfältet formatera kan du snabbt och enkelt göra talformateringar till exempel sätta valutaformat, procent med mera. När du satt formaten kan du fortfarande använda cellerna i formler för beräkning. Med procentformatet kan du även räkna ut procentsatser. Procent Ta bort decimal Valuta Lägg till decimal Valutaformat Format/Celler Använder du knappen valuta som finns i verktygsfältet formatering får du svenska valutan. Vill du kan vända dig av andra valutaformat finner du dem i dialogrutan Celler som du hittar i menyn format. Använda valutaformat i verktygsfält 1. Markera området där du vill sätta valutaformat 2. Klicka på knappen Valuta i verktygsfältet formatering Använda andra valutor Vill du använda dig av andra valutor än den svenska finner du fler i dialogrutan Celler Format/Celler 1. Markera området där du sätta valutan 2. Gå till menyn Format 3. Välj Celler 4. Under Kategori välj Valuta 5. Under Format klickar du på listpilen för att finna det valutaformat du vill

14 Procentformat Det procentformat du sätter på en cell kan användas i formler. När du vill sätta procentformat till exempel 12% kan du antingen sätta procentformatet först i cellen och sedan skriva den procentsats du önskar, eller skriva 0,12 och sedan sätt på procentformatet Skriver du in siffran 12 i en cell och sedan sätter procentformatet ger det ett resultat på 1200,00% Skriver du in siffran 0,12 i en cell och sedan sätter procentformatet ger det ett resultat på 12,00% I denna cell har vi satt procentformatet först och sedan skrivit in 12 vilket ger resultatet 12% Lägg till eller ta bort decimal När du sätter Talformat på dina celler får du automatiskt två decimaler. Vill du ta bort eller lägga till decimalerna gör du det genom att: Markera den cell eller område där du vill Ta bort/lägga till decimaler. Ta bort decimal Lägg till decimal 1. Klicka på knapparna lägg till decimal eller ta bort decimal. Radera text, siffror och format i en cell Är du van att arbeta i Excel vet du hur besvärligt det kan vara att radera ett format. Backstegstangenten. För att ta bort en siffra eller text använder du dig av backstegstangenet istället för Delete. Delete Att radera format är betydligt enklare Calc. När du klickar på Delete får du automatiskt en dialogruta där du kan avgöras vad som ska raderas.

15 Skapa listor med Autofyllningar Vissa listor är vanligen återkommande när man arbetar med register. Exempel på sådan är veckodagar, månder och år. I Calc kan du med hjälp av Autofyllnad snabbt skapa enklare listor. Använder du dig av andra listor kan du själv lägga till dem i sorteringslistorna för att underlätta ditt arbete Skapa en fyllnadslista 1. Skriva in det som listan ska börja med (måndag, januari eller någon siffra.) 2. Ställ markören på fyllnadshandtaget, markören omvandlas då till ett fyllnadskors (ser ut som ett plus). 3. Kläm ned vänster munsknapp och dra ned eller till höger. en liten ruta talar om vad som kommer att skrivas i cellen 4. Släpp vänster musknapp och listan fylls Exempel på de listor som finns att använda i Calc Fyllnadshandtag Fyllnadskors Fyll med intervaller Vill du ha en fyllning som till exempel en multiplikationstabell får du använda ett annat tillvägagångssättet 1. Skriv in de siffror som ska ange intervallet i de två första cellerna. 2. Markera båda cellerna. 3. Dra i fyllnadshandtaget.

16 Använd fyllnadshandtaget för att kopiera Om du inte vill ha en ökning utan att det som du skriver in ska kopieras: 1. Ställ markören på fyllnadshandtaget 2. Håll ned Ctrl tangenten + vänster musknapp. Skapa egna listor Verktyg/Alternativ/OpnenOffice.orgCalc/ Sorteringslistor Arbetar du med andra listor dagligen kan du lägga till dem så att du snabbt och enkelt kan skapa listor för ditt behov. 1. Skriv den lista om du vill lägga till Sorteringslistorna 2. Markera listan 3. Gå till menyn Verktyg välj Alternativ 4. I Dialogruta Alternativ klickar du på OpenOffice.orgCalc 5. Välj Sorteringslistor Listan ligger nu till ditt förfogande

17 Skriva ut från Calc Skriva ut långa register i Calc kan ge ett oönskat resultat. Du lär bli besviken om du inte har gått igenom utskrifterna i förhandsgranska och bearbetat dem. När du arbetar i Calc arbetar du i en tabell som har rader och 1024 rader i varje Tabell (blad.) Detta system arbetar utifrån celler och styrs inte mot ett A4 ark. Där för ska du alltid förhandsgranska större kalkyler och långa register före utskrift för att få koll på utskrifter. Förhandgranska Klicka på knappen förhandsgranska När fönstret förhandsgranska öppnar sig du en realistisk bild på hur dina utskrifter kommer att. Du ser endast en sida men i Statusfältet ser du hur många blad utskriften är på. När du klickat på förhandsgranska ser du första sidan av utskriften. För att se de övriga sidorna kan du använda dig av pilarna som tar dig en sida fram/tillbaks eller till första/sista sidan I statusfältet ser du antalet A4 ark som kommer att skrivas ut.

18 Klickar du bara på knappen skriv ut får du utskriften som den ligger i kalkylbladet. En sådan utskrift kan upplevas oanvändbar. Skapa bra utskrifter med formatera sida Men hjälp av Formatera sida kan du få ned sidantalet. Det ger dig även möjlighet att skapa snygga och representativa utskrifter. Fliken Sida Här har du möjlighet att: 1. Göra dokumentet liggande 2. Minska eller öka marginalerna 3. Med tabelljustering kan du få tabellen centerad lodrät och vågrät placerad på dokumentet Fliken Tabell Skalningfaktor Under fliken Tabell har du möjligheten att skala ned informationen med hjälp av Skalningsektor. När du använder detta kommer du att uppleva att texten i utskriften blir mindre. Detta påverkar däremot inte Tabellbladet. Tabellgitter Vill du att tabellen ska skrivas ut med kantlinjer bockar du för alterna-

19 Fliken sidfot och sidhuvud Sidhuvud och Sidfot har varsin flik. Dessa ser exakt likadana ut. Enda skillnaden är att det du skriver i vardera flik placeras ovan och under tabellen i dokumentet. När man arbetar i sidhuvud/sidfot finner du tre fält att skriva in information i. De tre fälten avgör justeringen på utskriften Vill du lägga in sidnummer till höger arbetar du i Högerområdet, vill du ha en text i centrerat i arbetar i Mittområdet. Anpassa Sidhuvud/Sidfot Med anpassnings knapparna kan du lägga in sidnummer, datum och tid Observera att sidorna är infogade som fält (siffrorna får ett grått fält över sig) medan ordet Sidan och ordet av ser ut som vanlig text. Formatera text Filnamn Antal sidor Tabellnamn Sidnummer Datum Tid Orden Sidan och av som är inskrivna kommer att skriva ut så på varje sida medans sidan och sidantalet som är infogat kommer automatiskt. Rubrikrader på utskrifter. Format/Utskriftsområde/Redigera Om du vill att varje utskrivet blad ska ha rubrikrad måste du stänga förhandsgranska och arbeta i själva kalkylbladet. Gå till Format/Utskriftsområde/Redigera

20 1. I dialogrutan arbetar du i fältet Upprepningsrad om rubrikraden ska ligga överst på utskriften. Ligger rubriken däremot i kolumn väljer du Upprepningskolumn 2. Ställ markören i fältet till höger 3. Du behöver endast klicka i raden eller kolumnen där du har din rubrik 4. Klicka på Ok. 5. Gå tillbaka till Förhandgranska och du

21 Arbeta med Tabeller (Blad) När du öppnar en Calcfil får du tre Tabeller (blad) i Kalkylbladet. Du kan infoga, ta bort, byta namn kopiera och flytta tabeller. Infoga tabell 1. Ställ markören på en tabell högerklicka 2. I den snabbmenyn som visar sig väljer du infoga tabell 1. En dialogruta visar sig, där anger hur du vill att din nya tabell/tabeller ska placeras, framför eller bakom den markerade tabell Du kan max ha 256 tabeller i ett Kalkylblad och du kan infoga alla blad på en gång Bläddringsknapparna När en kalkyl innehåller många tabeller har du inte möjligheten att se alla tabellerna. För att komma åt de tabeller som är dolda använder du dig av bläddringsknappar.

22 Infoga Tabell från annat kalkylblad I Calc kan du importera en tabell från annan kalkyl. Du behöver inte ha kalkylen öppen som du ska importera ifrån, vilket du måste när du ska exportera en tabell. Tillvägagångssättet är: Det går även att importera blad från en Excelfil. 1. Högerklicka på valfri tabell 2. Välj Infoga tabell. 3. Markera därefter skapa från fil. 4. Klicka på bläddra. 5. I dialogrutan Infoga markerar du det kalkylbladet tabellen befinner sig i. 6. Markera den tabell Tabellen får ett namnet Tabell1_2. Döp om den

23 Radera Tabell 1. Högerklickar du på tabellen du vill ta bort. 2. I den snabbmeny som visar sig väljer du Radera tabell I dialogrutan klickar du på Ja Tabellen kommer att försvinna. Byt namn Alla Tabeller får namn Tabell och en siffra. Det kan bli svårt att få ordning i ett kalkylblad med många Tabeller. Därför kan det vara bra att byta namn på Tabellen. 1. Högerklick på Tabellen som ska ha ett nytt namn 2. Skriv in det namn som tabellen ska ha 3. Klicka på OK Det är betydligt enklare att förstå vad tabellen innehåller när den har ett logiskt namn

24 Kopiera eller flytta till annat kalkylblad Om du vill flytta en tabell till annan redan befintlig fil måste du se till att den filen är öppen för att tabell ska kunna exporteras till den. Ska tabellen däremot exporteras till en ny fil skapas den med hjälp av dialogrutan Kopiera/ 1. Högerklicka på Tabellen som ska kopieras. 2. Välj Flytta/kopiera tabell 3. Markera den tabell som ska kopieras eller flyttas 4. Under Till dokument, välj Nytt dokument 5. Ska tabellen Kopieras, Bocka för Kopiera Tabellen har kopierats/ Flyttats till ett nytt/annat kalkylblad.

25 Alternativ 1 Kopiera/Flytta tabell inom kalkylbladet 1. Ställ markören på tabellen som ska kopieras 2. Välj Flytta/kopiera tabell 3. I diaologruta markerar du var i kalkylen du vill att tabellen ska kopieras/flyttas. 4. Klicka på OK 5. Om du gjort en kopia får den samma namn som originalet men med ett understreck och siffran två som Alternativ 2 Du kan kopiera även direkt bland tabellen 1. Ställ markören på den tabell som ska kopieras 2. Håll ned vänster musknapp + Ctrl tangenten 3. Dra markören dit du vill ha kopian. 4. Två pilar omger skarven där kopian kommer att infogas. 5. Släpp först vänster musknapp, släpp sedan Ctrl tangenten Flytta tabell Vill du flytta en tabell använder du samma teknik men utan att använda Ctrl tangenten

26 Fixera rubrikrader i ett register. Med hjälp av att fixera rader eller kolumner kan du få rubriker i ett register att alltid visas även om du scrollar dig ned eller till höger i Fixera rad 1. Ställ markören i raden under den rubrikrad som ska fixeras. Om det endast är en rad som ska fixeras ställ också markören så lång till vänster som det är möjligt. (ska fixera rad 1 ställer du markören i cellen A2) 2. Gå till menyn Fönster/Fixera. Cellen A2 Ta bort fixering 1. Ställ markören i samma rad som du använde när du fixerade rubriken. 2. Gå till menyn Fönster klicka på Fixera. 3. Fixeringen är borta. Scrolla i sidled 1024 kolumner har du till gång till i Calc. Ett register i sidled kan bli långt och jobbigt att hantera om du behöver komma åt kolumner som finns långt till höger i registret. Du underlättar för dig genom att använda Skift tangenten och musens scrollhjul. 1. Håll ned Skift-tangenten Fixera en kolumnrubrik Har du din rubrik i kolumn ska du ställa markören i kolumnen till höger om rubriken som ska fixeras. (Finns rubriken i kolumn A ställer du markören i cellen B1) Gå Fönster och fixerakolumnen. Cellen B1 Ta bort fixering i kolumn 1. Ställ markören i den kolumn där du gjorde fix-

27 Sortera i Calc Beträffande sortering i Calc bör du använda dig av dialogrutan sortera. Om du använder dig av knapparna i verktygsfältet kan rubrikraderna följa med Listan nedan är osorterad. Rubrikraderna ligger på sin Listan är nu sorterad med knapparna i verktygsfältet. När du klicka på knapparna blir registret markerat och kolumnen A blir sorterad, men tyvärr kommer rubrikraden att ingå i sorteringen

28 Dialogrutan Sortera Med hjälp av dialogrutan sortera har du möjligheter att göra sortering i tre kriterier om behovet finns 1. Ställ markören i listan som ska sorteras 2. Gå till menyn Data och välj Sortera Dialogrutan Sortera Om det står Kolumn A under Sortera efter betyder det att ditt register inte känner av registrets rubriker utan anger kolumnrubriker istället. För att få in registrets rubriker klickar du på fliken Alternativ och bockar för Område innehåller kolumnetiketter. För att utföra en sortering klickar du

29 Sorteringsalternativ Med bilden nedan försöker vi illustrera hur sortering sker i de tre kriterierna. Sortera efter (1) Sedan efter (2) Sedan efter (3) AKTIEFONDER Allmänna A-aktie AKTIEFONDER Allmänna A-aktie AKTIEFONDER Allmänna Fonder AKTIEFONDER Allmänna Fonder 2 AKTIEFONDER BLI Aktier A-aktie AKTIEFONDER BLI Aktier A-aktie AKTIEFONDER BLI Aktier Fonder AKTIEFONDER BLI Aktier 2 Fonder 1 BLANDFONDER Allmänna A-aktie BLANDFONDER Allmänna A-aktie BLANDFONDER Allmänna Fonder BLANDFONDER Allmänna Fonder BLANDFONDER BLI Aktier A-aktie 2 BLANDFONDER BLI Aktier A-aktie BLANDFONDER BLI Aktier Fonder BLANDFONDER BLI Aktier Fonder

30 Filtrera ett register Ett register kan innehålla stora mängder information. Du har därför möjligheten att filtrera ut det som är intressant och för tillfället dölja all annan information Autofilter Ett lätt sätt att arbeta med fitrering är att använda autofilter. 1. Gå till menyn Data När du slagit på filtret får varje rubrik en pil till höger i cellen. När du klickar på pilen får du en meny med samma innehåll som finns i kolumnen. Skillnaden är att du får en av varje i menyn även om det finns flera av varje i 1. Du använder filtret genom att klicka på pilen som autofiltret skapat. 2. I menyn som visar sig klickar du på det alternativ du är intresserad av att behålla kolumnen. 3. När du klickat är all annan information för tillfället bortfiltrerad. Du kan naturligtvis göra fler filtreringar genom att använda de andra rubrikernas Autofilter.

31 Ta bort filter För att ta bort filtreringen har du två alternativ. Alternativ 1 Klicka på Autofiltrets pil (Är den filtrerar är pilen blå) och välj Alla Alternativ 2 Har du gjort ett större antal filtreringar kan du via menyn Data/Filter/Ta bort filter ta bort alla filtreringar som gjorts i registret med hjälp av autofiltret. Detta alternativ tar inte bort Autofiltret. Standardfilter Vill du filtrera ut fler än ett alternativ i en kolumn använder du Standardfilter

32 Fältnamn Här finner du de rubriker som ditt register innehåller. Villkor Med villkor använder du ange hur du vill att filtreta ska arbeta = (likhetstecken) Lika med > (större än) Större än < (mindre än) Mindre än >= (större än eller lika med) Större än eller lika med <= (mindre än eller lika med) Mindre än eller Värde Här finner du de alternativ som finns i kolumnen Operator De två operatorer du kan använda dig av är: ELLER Kungälv ELLER Stenungsund, Filtrar endast ut och visar orterna Kungälv och Stenungsund i kolumnen. OCH >= OCH <= Filtrar ut värden mellan och

33 Specialfilter Specialfilter ger dig möjlighet att ta ut fler alternativ till filtrering än vad Standardfiltret kan hjälpa dig med. I exemplet använder vi ett fältnamn men du har möjlighet att använda dig av fler vid behov. Antalet villkor som du kan använda är Du behöver är en tom yta där du skriver in (kopierar) samma namn den kolumn har som du vill använda för filtrering. 2. Skriv in de värden du vill filtret ska returnera. Rubriken och värdena blir villkorsområdet. 3. Ställ markören i en av de celler som Förminska ingår i registret. 4. Gå till menyn Data/Filter/Specialfilter. Villkorsområdet 5. Registret blir markerat och dialogrutan Specialfilter visar sig. 6. Klicka på Förminska knappen

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell 1. DEFINIERADE TABELLER Det finns ingen enskild funktionalitet i Excel som är så underutnyttjad som Tabellverktyget. Trots att möjligheten att definiera tabeller funnits sedan 2006 då Excel 2007 introducerades,

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information.

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information. Anders Avdic 2018-09-14 Lektion kalkylprogram. Underlag och mallar för övningarna nedan finns i filen Excelunderlag. Färdiga lösningar finns i filerna Exempel hushållsutgifter, Exempel lånekalkyl och Exempel

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning UPPFÖLJNINGSTIPS I EXCEL... 1 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I EXCEL (KAN VARIERA

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

*****************************************************************************

***************************************************************************** Statistik, 2p ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 5 Lösningsförslag finns inte till alla uppgifter. Facit till många av urvalsuppgifterna finns i Modul 5. 2H Avancerat filter Arbeta med listan Kundregister.xls. Ange

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel.

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010 och Excel 2013, men om ni vill använda ett annat program för

Läs mer

Formel/Funktion Hur Används till

Formel/Funktion Hur Används till Lathund Excel I detta dokument sammanställs de formler, funktioner, kortkommando och liknande som är särskilt viktiga för att kunna arbeta enkelt, effektivt och tydligt i Excel. Kortkommando och effektivitet

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se

Lösningsförslag Calc. Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Lösningsförslag Calc Version 1. Informera gärna om ev. oklarheter och fel. info@behandladeord.se Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

Rapportgenerator handbok

Rapportgenerator handbok Rapportgenerator handbok Beskrivning av fönstret Fältlistan Uppe till vänster visas fältlistan för det nuvarande registret. För att hitta de övriga registren klickar du på höger/vänster pilarna. Man kan

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

Importera och använda en textdatabas i Excel

Importera och använda en textdatabas i Excel Importera och använda en textdatabas i Excel I denna beskrivning tänkte jag visa hur man kan hantera information från en databas, som är sparad som en semikolonseparerad textfil. Textfilen kommer att behandlas

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om ni tycker att

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data

January 2008 Daniel Cronholm Sensus 073 600 8000 daniel@biblios.se biblios.se/data Blandade övningar I det här häftet har jag samlat lite blandade övningar. Vissa delar kanske vi inte hinner gå igenom, men de kan ändå vara av intresse. Man kan med andra ord säga att det är extraövningar

Läs mer

Steg 7 Excel 2007 Windows 7

Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Steg 7 Excel 2007 Windows 7 Dec -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 7 Sida 1 Inledning En liten budget Förkunskaper Steg 1, 2. Excel är en applikation (ett tillämpningsprogram) som är enormt användbart

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2

INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 INNEHÅLL EXCEL 2000... 2 ALLMÄNT... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL... 2 HJÄLP... 2 NYTT... 2 MARKERA CELLER... 3 SKRIVA IN DATA... 4 Kolumnbredd och radhöjd... 4 Format... 4 Formler (Beräkningar)... 4 Hur formler

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT Eva Ansell EXCEL 007 MICROSOFT Del FORMATERA KALKYL. Formatera tal... 5. Formatera tecken... 7 6. Textjustering... 9 7. Kopiera format... 5 8. Formatera celler... 5 9. Dokumentteman... 56 0. Rader och

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Kalkyl med Excel 2002 Det finns hjälp och tips på FC. Titta i mappen systeminfo/guide och tips/ excel 2002 Kalkyl med Excel 2002 Innehållsförteckning Grundläggande

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Tio vanliga Excel-problem

Tio vanliga Excel-problem Tio vanliga Excel-problem Aris Velizelos Linda Larsson Kakuli SVT Nyheter Problem: Tomma rader Du har laddat ner en färdig Excel-fil från t ex SCB men det saknas uppgifter på varannan rad. Du vill ha uppgift

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs

Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska

Läs mer

Manual till funktionen Rapport/Export (beta) i Compos - Föräldrastöd February 2, 2016

Manual till funktionen Rapport/Export (beta) i Compos - Föräldrastöd February 2, 2016 BILD 1: Compos startsida Klicka på Rapport/Export (beta) under rubriken Rapportgenerator i menyfältet till vänster BILD 2: Rapportgenerator Välj datauttag att exportera genom att klicka på någon av länkarna

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Extramaterial till Matematik X

Extramaterial till Matematik X LIBER PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS Extramaterial till Matematik X NIVÅ TVÅ Sannolikhet ELEV Du kommer nu att få bekanta dig med Google Kalkylark. I den här uppgiften får du öva dig i att skriva

Läs mer