Excel Grundkurs. SDM & Personalkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel 2010. Grundkurs. SDM & Personalkurs"

Transkript

1 Excel 2010 Grundkurs SDM & Personalkurs

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad kan man göra med Excel? 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler 4 Fliken Data 4 Fliken Granska 4 Fliken Visa 4 Excels användargränssnitt 5 Arbetsbok och Blad 7 Skapa nytt blad 7 Ta bort blad 7 Byta namn på blad 7 Byta färg på blad 7 Redigera data och kalkylblad 8 Infoga rader och kolumner 8 Flytta och kopiera rader och kolumner 8 Ta bort rader och kolumner 9 Dölj eller visa rader och kolumner 9 Kolumnbredd 9 Radhöjd 9 Kantlinjer 10 Fyllnadsfärg 10 Formatera tecken 10 Formatera Tal 11 Autofyll (komplettera automatiskt) 11 Excel som ett kalkylprogram 13 Övning 1 - Ange enkel formel 15 Övning 2 - Autosumma 15 Övning 3 - Kopiera formler 16 Övning 4 - Absoluta och relativa referenser 16 Övning 5 Formatera tal 17 Övning 6 Formatera tecken 18 Övning 7 - Max, medel, min 19 Diagram visualisering av data 19 Övning 8 - Skapa ett enkelt diagram. 20 Övning 9 - Anpassa diagrammet 21 1

3 Formatera diagrammet 21 Kombinera diagramtyper 23 Övning 10 Kombinera diagramtyper 23 Infoga funktioner 26 Infoga via dialogrutan 26 Övning 11 Infoga funktion 27 Sökfunktioner 29 Övning 12 Sökfunktion 29 Skapa tabell 31 Övning 13 - Skapa och anpassa en tabell 31 Infoga data i tabell 33 Formatera tabell 33 Sortera data 33 Övning 14 Sortera kolumner 33 Filtrera data 34 Filtrera tabell 35 Övning 15 Filtrera data 35 Verifiera data 36 Övning 16 Verifiera data 37 Pivottabeller 38 Skapa pivottabell 38 Övning 19 Skapa pivottabell 40 Uppdatera pivottabell 41 Övning 20 Uppdatera pivottabell 42 Formatera pivottabell 42 Filtrera pivottabell 42 Övning 21 Filtrera pivottabell 42 Övning 22 Disponera om pivottabell 42 Skapa pivotdiagram från Pivottabell 43 Övning 23 Skapa pivotdiagram 44 Mera Excel & Länkar 45 2

4 Vad kan man göra med Excel? Excel är ett kalkylprogram och kan användas för att utföra beräkningar, t.ex. en budget eller för att genomföra finansiell analys. Man kan även använda programmet som ett register, t.ex. ett register över varor i ett företag. Det finns även många exempel på användning av Excel inom teknisk utbildning, t.ex. statistiska analyser och simuleringar av olika fenomen. För att få en snabb inblick i vad man kan göra med MS Excel 2010 kan du gå in på Microsofts hemsida för Excel 2010: Där finner du även en länk som redovisar nyheterna i Excel Du har även alltid tillgång till hjälp och instruktioner i Office genom att trycka på F1-tangenten I det här dokumentet kommer du att lära dig grundläggande Excelfunktioner som formler och diagram. I den senare delen av dokumentet ligger tonvikten på mer avancerade användningsområden inriktade mot dataanalys med hjälp av Excel. Vi börjar med själva gränssnittet i Excel. Verktygsflikar Fliken Start Arkiv-knappen fliken Start gruppen Tecken gruppen Justering gruppen Tal gruppen Format gruppen Celler gruppen Redigering Fliken Infoga 3

5 Fliken Sidlayout Fliken Formler Fliken Data Fliken Granska Fliken Visa 4

6 Excels användargränssnitt Figur. Så ser här kan det se ut när du startar Excel När du öppnar upp Excel (gör det gärna i samband med att du läser denna text) får du upp ett fönster som figuren ovan. Fönstret består av följande delar: Gränssnitt Figurer Arkivknappen Menyflikar Förklaring Arkivknappen innehåller funktioner för att bl.a. spara och skriva ut kalkylblad och arbetsböcker. Via arkivnappen kan du skapa en ny arbetsbok. För att spara kan du även trycka på tangentkombinationen Ctrl+s. Menyflikar, den aktiva fliken är Start. Via flikarna kan du komma åt olika verktyg för att hantera information. Förutom fliken Start, använder man sig ofta av flikarna Infoga och Formler. I fliken Infoga kan man t.ex. infoga diagram. 5

7 Grupper Kalkylblad Rader och kolumner Celler Namnrutan Grupper, i fliken Start finns följande grupper: Urklipp, Tecken, Justering, Tal, Format, Celler och Redigering. I Grupperna har man samlat verktyg som har olika gemensamma funktioner. I Gruppen Tal (fliken Start) kan du bl.a. formatera information och justera antalet decimaler. Vissa grupper innehåller en liten pil i nedre högra hörnet. Om du klickar på pilen så får du upp ett fönster där du har fler valmöjligheter som hör till verktygen i gruppen. Prova t.ex. pilen som hör till gruppen Tecken. Kalkylblad. Det aktuella kalkylbladet heter Blad1 (se bild ovan), men där finns ytterligare två kalkylblad som heter Blad2 och Blad3. Det är i Kalkylbladet som du matar in information och genomför olika beräkningar. Du kan ändra namn på kalkylbladen, t.ex. kan Blad1 ändras till Budget eller Register. Du kan även ta bort och lägga till kalkylblad. Flera kalkylblad heter arbetsbok. Kalkylbladet är uppdelat i horisontella rader och vertikala kolumner. Raderna ordnas med siffror 1, 2, 3, medan kolumnerna ordnas med bokstäver A, B, C I Gruppen Celler finns det bl.a. verktyg för att infoga och ta bort rader och kolumner av celler. Kalkylbladets minsta enhet heter cell. Det är celler som innehåller information av olika typer, t.ex. bokstäver, text, tal, datum, etc. Du kan se vilka olika typer det finns genom att klicka på nedpilen i gruppen Tal (där det stå Allmänt). Alla celler har ett unikt namn utifrån sin kolumn- och radposition. Den aktuella cellen i figuren befinner sig i kolumn A och rad 1, därför heter den A1. I namnrutan kan du se cellens namn. Du ser att den markerade cellens namn är A1. Du kan dessutom ge celler alternativa namn, t.ex. moms. Detta är väldigt användbart när man använder en cell i många andra celler för att genomför någon typ av beräkning. Exempelvis kan man i cellen A1 skriva in momssatsen, vilken används i många andra beräkningar. Då är 6

8 Formelfältet det klokt att kalla cellen för moms istället för det intetsägande A1. I formelfältet skriver man in information, formler och funktioner för olika typer av beräkningar. Ett enkelt exempel är att skriva in följande: =100*0,25. Arbetsbok och Blad Skapa nytt blad Det finns ett par olika sett att skapa nya blad i en arbetsbok. Visa fliken Start, i gruppen Celler, finns Infoga. Välj infoga blad. Genom att hålla in Shift + F11 Klicka på den sista fliken nere vid bladflikarna. Ta bort blad Visa fliken Start, i gruppen Celler finns Ta bort. Välj Ta bort blad. Byta namn på blad För att byta namn på ett blad kan man antingen Visa fliken Start, i gruppen Celler, finns Format. Välj Byt namn på blad. Höger klicka på bladfliken och välj byt namn. Byta färg på blad Byta färg kan man göra genom att antingen Visa fliken Start, i gruppen Celler, finns Format. Där väljer man Flikfärg. Högerklicka på bladfliken och välja flikfärg. 7

9 Redigera data och kalkylblad Infoga rader och kolumner Ibland händer det att du i efterhand upptäcker att du behöver ytterligare rader eller kolumner i din kalkyl. Ingen data går förlorad när du infogar rader och kolumner. Markera önskat nytt rad- eller kolumnområde bland rad- eller kolumnrubrikerna. Exempelvis som på bilden nedan där kolumnområde D-F är markerade. Visa fliken Start och klicka på Infoga i gruppen Celler. Där kan du välja mellan att lägga in celler, rader eller kolumner (se bilderna nedan). Flytta och kopiera rader och kolumner Du kan även flytta och kopiera en hel rad eller kolumn. 1. Markera den rad eller kolumn som ska flyttas eller kopieras. 2. Visa fliken Start och gruppen Urklipp. Klicka på Klipp ut för att flytta eller på Kopiera för att kopiera. 3. Markera den rad eller kolumn som ska vara under respektive till höger om den rad/kolumn som ska infogas. 4. Visa fliken Start och gruppen Urklipp. Klicka på Klistra in. 8

10 Ta bort rader och kolumner För att ta bort rader respektive kolumner markerar du det som du vill radera. Under fliken Start klickar du sedan på Ta bort i gruppen Celler. Där kan du välja mellan att ta bort celler, kalkylbladsrader eller kalkylbladskolumner. Dölj eller visa rader och kolumner Ibland kanske du inte vill se samtliga rader/kolumner i en kalkyl. Du kan då dölja önskade rader och kolumner för att få en bättre överblick. 1. Markera de rader/kolumner som ska döljas. 2. Visa fliken Start, i gruppen Celler, finns Format. Där väljer du Dölj och ta fram följt av Dölj rader eller Dölj kolumner. Som du ser har du även möjlighet att dölja hela bladet. En markering visas där det finns dolda rader/kolumner Kolumnbredd Som standard är kolumnbredden i ett kalkylblad 8,43 tecken. Text visas med endast så många tecken som får plats i cellen om cellen till höger inte är tom. Är cellen till höger däremot tom visas innehållet i den cellen. Om tal består av så många tecken att det inte får plats i cellen så visas det i exponentialform. Ändra kolumnbredden genom att peka på kolumngränsen till höger om kolumnrubriken så att muspekaren ändrar utseende till en dubbelpil. För att ändra kolumnbredden på flera kolumner samtidigt så håll nere SHIFT-tangenten när du klickar på kolumnrubrikerna. Radhöjd Ibland behöver du kanske även ändra radhöjden för att din kalkyl ska få det önskade utseendet. Radhöjden ändras på i princip samma sätt som kolumnbredden, men med skillnaden att du istället ska dra i radgränsen under den aktuella raden. 9

11 Om du själv vill specificera en kolumnhöjd eller radhöjd så markera de rader/kolumner du vill ändra och välj Format som du finner i gruppen Celler i fliken Start. Därefter väljer du radhöjd och kolumnhöjd och skriver in det värde du vill ha (mellan tecken). Kantlinjer För att ytterligare öka läsbarheten i en kalkyl kan du lägga in ramar och linjer, som framhäver vissa delar av kalkylen, eller som delar upp kalkylen. 1. Markera cellområdet som ska förses med kantlinjer 2. Visa fliken Start och klicka på pilen vid Kantlinjer i gruppen Tecken för att öppna menyn. Fyllnadsfärg För att fylla en cell eller markerat område visar du fliken Start och klickar på pilen vid Fyllningsfärg i gruppen Tecken, och väljer önskad färg (se bild nedan). Formatera tecken Det enklaste sättet att formatera tecken är via fliken Start och gruppen Tecken. Några exempel på formatering av text: 1. Markera cellområdet som ska ändras 2. Visa fliken Start och se till att du ser gruppen Tecken (se bild nedan) 3. Öppna listrutan Teckensnitt och välj önskat teckensnitt och teckenstorlek. 4. Klicka på Fet, Kursiv eller Understruken 10

12 5. Klicka på pilen vid Teckenfärg och välj önskad färg. Formatera Tal I en kalkyl får alla tal standardformat. Excel försöker använda rätt format på talen. Om du t ex skriver % efter ett tal får det procentformat och om du skriver formateras talet som ett datum. 1. Du kan själv ändra format med hjälp av fliken Start och knapparna i gruppen Tal. 2. Markera cellområdet som du ska ändra format på 3. Visa fliken Start och se till att du ser gruppen Tal 4. För att ändra antalet decimaler klickar du på Öka decimal eller Minska decimal 5. Prova även Procentformat och Tusentalavgränsning Autofyll (komplettera automatiskt) Om du ska skriva in information i många celler i form av serier t.ex. 1, 2, 3 så har Excel en funktion som heter autofyll vilket betyder att Excel automatiskt kompletterar. Om du exempelvis fyllt i 1, 2 och 3 i kolumner efter varandra och sedan använder dig av autofyll kommer nästa kolumn få siffran 4 och kolumnen efter den 5 osv. För att använda dig av automatisk komplettering gör följande: 1. Håll nere höger musknapp samtidigt som du markerar de celler du vill använda. 2. Dra i det så kallade fyllnadshandtaget som finns i det nedra högra hörnet på den sista markerade cellen (se bilderna nedan). 11

13 Här är några värden där du endast behöver skriva i en cell för att Excel ska använda sig av autofyll. 1. Skriv in följande: -> 2. Dra i fyllnadshandtaget -> 3. Du får: 25 25, 25, 25 Jan Feb, Mar, Apr Kv 1 Kv 2, Kv 3 Kv 4, Avd 1 Avd 2, Avd 3, Avd 4 15:30 16:30, 17:30, 18:30 12

14 Excel som ett kalkylprogram För att kunna genomföra beräkningar, eller använda Excels olika funktioner behöver du känna till ett antal begrepp. Kalkylering Figur Förklaring = Likhetstecken. För att kunna göra en beräkning i en cell måste du börja med att skriva =, t.ex. om du vill beräkna 12 * 4,75 så skriver du =12*4,75. När du trycker på enter så genomförs beräkningen och det som står i cellen är 57. Observera att när du markerar cellen så ser =12*4,75 i Formelfältet. De fyra Du kan använda de fyra räknesätten: +,-,* och /. räknesätten Typer Cellreferenser En typ definierar vad det är för information som cellen innehåller, t.ex. är det skillnad mellan ett decimaltal, text eller ett klockslag. När man matar in information i en cell får den automatiskt typen Allmänt. Matar du in dagens datum, t.ex , så ser du att typen ändras till Datum. Det medför att Excel tillämpar speciella regler när du genomför beräkningar med celler av typen Datum. På motsvarande sätt hanteras klockslag enligt speciella regler. De olika typerna ser du i Gruppen Tal, se Startfliken. Fler formateringsalternativ för de olika typerna finner du om du klickar på pilen i nedre högra hörnet som hör till Talgruppen. När man genomför beräkningar i en cell så använder man normalt sett information som finns i andra celler på kalkylarket, eller i arbetsboken. En cellreferens består av kolumn- respektive radid. Som vi har sett tidigare så heter den översta vänstra cellen A1. Det är nu som Excels främsta egenskap gör sig till känna. Att använda cellreferenser när man gör beräkningar medför att beräkningar uppdateras automatiskt när cellreferensernas värden ändras. En cell referens behöver inte bara vara till en enskild cell utan kan referera till flera tal till i en kolumn eller en rad. Om man t.ex. summerar de första 10 talen i kolumn A så skriver man detta som A1:A10, dvs. man refererar till kolumn A och de första 10 raderna. Tecknet $ används för att skapa så kallade absoluta referenser, mer om detta i de efterföljande övningarna. 13

15 Sortera Filtrera Autosumma Funktioner Du kan sortera information i ett kalkylblad. Om du t.ex. har ett varuregister kan du sortera det efter namn, pris, eller någon annan information som finns i registret. Sorteringsverktyget hittar du i Startfliken i gruppen redigering. Ditt varuregister kanske består av olika typer av läromedel, t.ex. böcker, DVD, utrustning, etc. Genom filtreringsverktyget kan du ta fram information som är specifikt för en kategori av varor, t.ex. böcker. Filtreringsverktyget finns tillsammans med Sorteringsverktyget. Att summera tal är en vanligt förekommande uppgift i ett kalkylblad, t.ex. summering av resultat från försäljning under årets månader. Eftersom summering är en så vanlig uppgift finns den snabbt tillgänglig under Startfliken i gruppen Redigering (tillsammans med Sortera och Filtrera). Funktioner är till för att genomföra mer omfattande beräkningar än de fyra räknesätten. Summa är ett exempel på en funktion. Istället för att manuellt addera ihop många tal i ett kalkylblad, använder man sig av funktionen Summa som automatiskt adderar ihop talen. Andra vanligt förekommande funktioner är t.ex. Max, Min och Medel. Dessa använder man för att hitta det största respektive det minsta värdet bland många tal i ett kalkylark. Funktionen Medel använder man för att beräkna medelvärdet för en talmängd. Dessa funktioner hittar du i gruppen Redigera, men du kan även finna de, tillsammans med de andra funktionerna under fliken Formler. Övningsfiler Övningsfilerna som används i denna kurs hittar du på sidan Spara ner alla till din hemkatalog. 14

16 Övning 1 - Ange enkel formel 1. Öppna arbetsboken Resultat 2. Markera cellen B5 3. Börja med att skriva in ett likhetstecken 4. Klicka på den första cellen som ska ingå i beräkningen (B3). 5. Ange tecknet för subtraktion 6. Klicka på andra cellen som ska ingå i beräkningen (B4) 7. Tryck Enter Övning 2 - Autosumma 1. Öppna arbetsboken Antal fordon. 2. Summera värdena för april genom att markera cellerna B4:B8. Visa Formel fliken och välj Autosumma. 3. Summera värdena för Bilar genom att markera cellerna B4:E4. Visa Formel fliken och välj Autosumma. 15

17 Övning 3 - Kopiera formler 1. Fortsätt arbeta i Antal fordon 2. Kopiera formeln i cell B8 till området C8:D8 och formeln i cell E4 till området E5:E8 genom att använda fyllnadshandtaget. Övning 4 - Absoluta och relativa referenser Cellreferenserna i en formal bygger alltid på kolumnbokstäverna och radsiffrorna i kalkylbladet. När du kopierar formler nedåt förändras radnumret i kopian och när du kopierar formler åt höger förändras kolumnbokstaven. Detta inträffar när cellreferenserna i originalformeln utgörs av så kallade relativa cellreferenser. Om du däremot använder absoluta cellreferenser i formeln när du kopierar, kommer den nya formeln att innehåll exakt samma cellreferenser som originalformeln. Referenstyper $E$11 (absolut cellreferens) E$11 (blandad cellreferens, radnumret låst) $E11 (blandad cellreferens, kolumnbokstaven är låst) E11 (relativ cellreferens) 1. Fortsätt arbeta i Antal fordon. 2. Skriv rubriken Procent i cell F3. 3. I cell F4 anger du formeln =E4/E$8 (blandad cellreferens). 4. Kopiera den till området F5:F8. 16

18 Övning 5 Formatera tal Fortsätt med Antal fordon. 1. Skriv: Procent i cell F3. 2. Ändra decimaltalen så att de visas med tre decimaler. 3. Formatera om talen i området F4:F8 så att de visar procent utan decimaler. 17

19 Övning 6 Formatera tecken Fortsätt med Antal fordon 1. Rubriken ska ha teckenstorlek 20 punkter och teckensnitt Arial. Rubrikerna på rad 3 och i kolumn A ska ha fet stil. 18

20 Övning 7 - Max, medel, min 1. Öppna arbetsboken Klass 6A Statistik, nu ska du plocka fram statistik för höjden på eleverna. 2. Markera cell G6. 3. Visa fliken Formler och klicka på pilen vid Autosumma,i gruppen Funktionsbibliotek.Välj Max. 4. Markera området C2:C19 och tryck på Enter. 5. Markera cell G7. 6. Visa fliken Formler och klicka på pilen vid Autosumma,i gruppen Funktionsbibliotek.Välj Min. 7. Markera området C2:C19 och tryck på Enter. 8. Markera cell G8. 9. Visa fliken Formler och klicka på pilen vid Autosumma,i gruppen Funktionsbibliotek.Välj Medel. 10. Markera området C2:C19 och tryck på Enter. 11. Gör nu samma sak för att få fram statistik för vikten. Diagram visualisering av data Det är ofta fördelaktigt att studera data i ett diagram. Då ser man tydligare egenskaper som t.ex. trender och samband som kan finna bland information i kalkylarket. Ett exempel kan vara att studera hur företagets resultat eller likviditet har varierat under en viss period, se nedan. Ett annat exempel kan vara att man vill se hur försäljningen av en typ av produkt förhåller sig procentuellt till övriga varor, se nedan. Att bara titta på siffrorna ger sällan information om hur olika typer av information förhåller sig till varandra. I Excel 2007 skapar man diagram via fliken Infoga och gruppen Diagram. 19

21 25,0 tkr 20,0 tkr 15,0 tkr 10,0 tkr 5,0 tkr 0,0 tkr -5,00 tkr Företagets resultat Figur. Exempel på ett stapeldiagram som visar försäljningssiffror under ett år. Bluray 7% Vinyl 3% MP3 4% Försäljning Övrigt 8% DVD 17% CD 14% TV-spel 47% Figur. Exempel på cirkeldiagram som visar försäljning av olika varor i förhållande till den totala försäljningen (100%). Övning 8 - Skapa ett enkelt diagram. Fortsätt med Antal bilar. 1. Markera det som ska visas i diagrammet, det vill säga siffervärden, texter för x-axel (kategoriaxel) och teckenförklaringar för dataserierna. 2. Visa fliken Infoga och klicka på den knapp i gruppen Diagram som motsvarar den typ av diagram som du vill skapa. 3. Välj något av de färdiga format som visas på menyn. Vill du välja diagramtyp från en dialogruta väljer du Alla diagramtyper längst ner på menyn. 20

22 Bilar Lastbilar MC Båtar april maj juni Övning 9 - Anpassa diagrammet Formatera diagrammet När du har markerat ett enstaka element i diagrammet (t.ex. staplar, diagramyta eller rityta) kan du högerklicka på det och välja Formatera för att formatera elementet. I exemplet på bilden nedan väljer vi att högerklicka på den gröna stapeln ovanför MC vilket innebär att vi formaterar dataserien juni. 21

23 Följande meny kommer sedan upp. Där finns flertalet alternativ för att formatera efter sina behov och önskningar. Anpassa diagrammet så det får något annorlunda utseende t ex enligt nedan bild. 22

24 Bilar Lastbilar MC Båtar april maj juni Kombinera diagramtyper Du kan använda olika diagramtyper för dataserier i samma diagram, men du kan inte kombinera ett tvådimensionellt och ett tredimensionellt diagram. Markera först den dataserie som ska visas med en annan diagramtyp, genom att klicka på den i diagrammet. Välj sedan önskad diagramtyp. Övning 10 Kombinera diagramtyper Öppna arbetsboken Möbler. Markera diagrammet och lägg märke till att en ny grupp av flikar dyker upp vid namn Diagramverktyg längt upp i mitten av skärmen (se bild nedan). Ändra diagramtyp till tvådimensionellt stapeldiagram Grupperad stapel som bilden nedan visar. 23

25 Gör sedan om dataserien Övrigt till ett linjediagram så att ditt diagram får ett liknande utseende som bilden nedan visar Sängar Utemöbler Soffor Fåtöljer Övrigt Lägg sedan till värde på ditt nya linjediagram (Övrigt). Det gör du genom att högerklicka på linjediagrammet och sedan välja Lägg till diagrammet (se bild nedan): 24

26 Gör sedan likadant på övriga serier. Du bör nu få ett diagram som ser ut som det på bilden nedan Sängar Utemöbler Soffor Fåtöljer Övrigt

27 Infoga funktioner När du vill använda dig av en inbyggd funktion i Excel arbetar du via fliken Formler eller dialogrutan Infoga funktion. Du kan även infoga en funktion via formelfältet eller skriva den med hjälp av funktionen Komplettera automatiskt för formel. Vi har redan gått igenom hur man lägger in formler med hjälp av funktionen Autosumma. Man kan även infoga en funktion själv genom att använda sig av fliken Formler (se bild nedan). Infoga via dialogrutan 1. Genom att arbeta med dialogrutan Infoga funktion får du tillgång till samtliga funktioner i Excel. 2. Markera den cell där funktionen ska infogas 3. Visa fliken Formler och klicka på Infoga funktion i gruppen Funktionsbibliotek 4. Välj önskad kategori i listan 5. Markera önskad funktion i listan Välj en funktion (se bild på nästa sida) 6. Klicka på OK 7. Klicka på knappen Dölj dialogruta till höger i rutan 8. Markera aktuellt cellområde 9. Klicka på knappen till höger eller tryck på Enter för att återställa dialogrutan 10. Tryck på Tab om du vill utnyttja fler argument 11. Markera område på samma sätt som ovan 12. Upprepa proceduren tills samtliga argument är ifyllda 13. Klicka på OK för att infoga funktionen i kalkylen. 26

28 Övning 11 Infoga funktion Öppna arbetsboken Leveranser. I den här övningen ska du räkna ut hur många arbetsdagar det tar för ett bibliotek att få leveranser från en bokleverantör. Då vi vill att helger och helgdagar inte ska räknas kommer vi i den här övningen använda oss av funktionen Nettoarbetsdagar. Den finner under fliken Formler. Klicka på den lilla pilen under Datum/tid för att finna funktionen Nettoarbetsdagar. 27

29 Det första vi vill få fram är själva leveranstiden, d.v.s. från det att en beställning skickats till att den har mottagits. 1. Ställ dig i cell E5 och infoga funktionen Nettoarbetsdagar. 2. Du ska nu välja Startdatum (det datum då beställningen skickades) och Stoppdatum (det datum då beställningen mottogs) 3. Kopiera sedan formeln genom att dra i fyllnandshantaget i cell E5 (se bild nedan) ända ner till cell E21. För att räkna ut den totala tiden från beställning till mottagande ska du ställa dig i cell F5 och göra om samma procedur men med skillnaden att Startdatumet i det här fallet är datumet då beställningen gjordes och inte då beställningen skickades. 28

30 Sökfunktioner Med hjälp av sök- och referensfunktioner under Leta upp och referens kan du låta Excel hitta angivna värden. För att dessa funktioner ska fungera måste tabellen vara sorterad i stigande ordning, detta gäller oavsett om värdena är tal eller text. Övning 12 Sökfunktion Öppna arbetsboken Telefonnummer. Vi ska i den här övningen söka efter ett telefonnummer i en personallista med hjälp av att sökfunktionen Leta upp. Den finner under fliken Formler. Klicka på den lilla pilen under Leta upp och referens för att finna funktionen Leta upp. 1. Ställ dig i cell A5 och skriv in det namn från listan vars telefonnummer du vill ha reda på, t. ex Peter. 2. Ställ dig sedan i cell A7 och infoga funktionen Leta upp. 3. Det kommer nu upp en menyruta där du ska välja argument. Välj det första alternativet (letauppvärde;letauppvektor;resultatvektor) och tryck OK. 29

31 4. Nu kommer du upp ännu en menyruta ska du fylla i olika värden. Som Letauppvärde väljer du A5 (i det här fallet Peter), som Letauppvektor väljer du A10:A18 (dvs namnlistan) och slutligen väljer du C10:C18 (listan med telefonnummer) som Resultatvektor för att få fram rätt nummer. Klicka sedan OK. 5. Har du gjort rätt ska rätt nummer nu stå i cell A7 och följande ska stå i ditt formelfält: =LETAUPP(A5;A10:A18;C10:C18). 30

32 För att ta reda på mobilnummer så gör om samma procedur men med skillnaden att du nu ska utgå från cell B7 istället för A7 och att välja D10:D18 som Resultatvektor istället för C10:C18. Skapa tabell Om du skall presentera Excelinformation kan du med fördel dra nytta av Tabeller och de funktioner som hör till det verktyget. Tabellen ger dig direkt möjligheter att sortera och filtrera information i ditt kalkylblad. En tabell är även ett utmärkt verktyg för att hantera olika slag av register, t.ex. ett varu- eller ett medlemsregister. En av fördelarna med en tabell är att du kan infoga och ta bort rader/kolumner i tabellen utan att detta påverkar övrig information i kalkylbladet. Tabellverktyget finns under fliken Start, i gruppen Format. Övning 13 - Skapa och anpassa en tabell Öppna arbetsboken Städer. Du får nu upp en lista på de 20 största städerna i världen som vi ska skapa en tabell av. 1. Markera det cellområde (A1-E16) som du vill definiera som en tabell. 2. Visa fliken Infoga och klicka på Tabell i gruppen Tabeller. 3. Kontrollera att området är rätt och bekräfta med OK. 31

33 När du skapat en tabell får den automatiskt ett standardtabellformat. Funktionen Autofilter är aktiverad och fliken Design under Tabellverktyg (se bild nedan). 32

34 Infoga data i tabell Vill du lägga till data i tabellen kan du göra på flera sätt: Markera sista cellen i tabellen och tryck Tab. Skriv informationen på rader nedanför tabellen. När du bekräftar första cellen utökas tabellen och knappen Alternativ för autokorrigering visas. Infoga en rad eller en kolumn mitt i tabellen genom att visa fliken Start och klicka på Infoga i gruppen Celler. Formatera tabell Via fliken Design kan du formatera tabellen på önskat sätt. 1. Markera en cell i tabellen. 2. Visa fliken Design och gruppen Tabellformat. 3. Välj ett format. Sortera data Du kan sortera en tabell på olika sätt, det vanligaste att sortera den i nummer- eller bokstavsordning. Övning 14 Sortera kolumner Fortsätt med arbetsboken Städer. 1. Pröva att sortera på olika kolumner med hjälp av funktionen anpassad sortering som du kommer åt genom att klicka på valfri pil som finns bredvid varje rubrik i tabellen(se bild nedan). 33

35 2. Sortera listan efter land (A till Ö) i första hand och populationen (största till minsta) i andra hand. Filtrera data Har du definierat ett område som tabell aktiveras funktionen Autofilter för alla kolumner i tabellen. Till höger om varje rubrik i tabellen visas en pil och när du klickar på den visas en ny meny. På menyn finns ett antal filtreringskommandon som du använder för att snabbt visa utvalda delar av tabellen. 34

36 Filtrera tabell För att utföra en enkel filtrering i tabellen gör du på följande sätt: 1. Klicka på listpilen i önskad kolumn. 2. Avmarkera de värden du inte vill visa genom att klicka i rutan framför. 3. Öppna eventuellt menyn för en annan kolumn för att ange fler filtervillkor på samma sätt. När en kolumn är filtrerad visas en filter-symbol på listpilen. Övning 15 Filtrera data Fortsätt med arbetsboken Städer. 1. Visa de tre största (area) städerna i tabellen. Återställ sedan tabellen så att samtliga uppgifter visas. 2. Filtrera fram alla städer med en population mellan 17 och 20 miljoner invånare. 35

37 Verifiera data I Excel kan du begränsa inmatningen till heltal, datum och så vidare inom ett visst område. 1. Markera det eller de cellområden där du vill förhindra felaktiga inmatningar. 2. Visa fliken Data och klicka på Dataverifiering i gruppen Dataverktyg. 3. På fliken inställningar öppnar du listrutan Tillåt och väljer önskat alternativ. 4. Öppna listrutan Data och välj önskat alternativ. 5. Visa fliken Indatameddelande och markera Visa meddelande när cell markeras om du vill visa ett meddelande om vad cellen ska innehålla. Skriv en rubrik samt meddelandet i textrutorna. 6. Visa fliken Felmeddelande och markera Varna för ogiltiga data. 7. Välj en meddelandetyp i listrutan Typ. 8. Skriv in en rubrik i meddelandet i rutan Rubrik i Felmeddelande skriver du den text som ska visas när någon skriver något som bryter mot reglerna. 9. Klicka på OK. 36

38 Övning 16 Verifiera data Fortsätt med arbetsboken Städer. Markera kolumnen Population och ange att populationen får vara mellan och Skriv ett felmeddelande med texten Populationen måste vara mellan 15 och 17 miljoner. som kommer att visas om villkoret inte uppfylls. Pröva nu att skriva in olika värden i populationskolumnen och kontrollera om din dataverifiering fungerar. I bilden nedan testar vi att skriva in och får därmed ett felmeddelande. 37

39 Pivottabeller Pivottabeller kan sägas vara en mer avancerad form av en Tabell. Om du har ett kalkylblad av lite större format, då upptäcker du ganska snabbt att du har behov av att analysera informationen på mer än ett sätt. Det är inte ovanligt att man då kopierar delar av kalkylbladet till andra kalkylblad för att där genomföra analysen. Detta är ett snabbt sätt att analysera data men det har flera nackdelar. Så fort det händer något i den ursprungliga datamängden måste man göra om hela proceduren. Ett mer raffinerat och effektivare sätt är att använda sig av Pivottabeller. Med hjälp av detta verktyg kan du snabbt åskådliggöra många olika aspekter av din data. Dessutom är Pivottabellerna alltid kopplade till den ursprungliga datamängden, dvs. Pivottabellens innehåll uppdateras automatiskt när du uppdaterar originaldata. Pivottabeller skapar man via fliken Infoga och gruppen Tabeller. Skapa pivottabell För att skapa en pivottabell utifrån en tabell gör du på följande sätt: 1. Markera en valfri cell i tabellen. 2. Visa fliken Infoga och klicka på Pivottabell i gruppen Tabeller. 3. Kontrollera att området som infogas är rätt. 4. Kontrollera att Nytt kalkylblad är markerat. För att infoga tabellen på det aktuella kalkylbladet markerar du På detta kalkylblad och anger en cell där pivottabellen ska placeras. 5. Klicka på OK. 38

40 Nu visas en tom pivottabellrapport tillsammans med fältlistan. Dessutom visas de två flikarna Alternativ och Design under Verktyg för pivottabell. 1. Markera de fält i fältlistan som du vill lägga till i rapporten. 2. Om du inte är nöjd med pivottabellen kan du dra fälten mellan rutorna i områdesavsnittet längst ner i åtgärdsfönstret. Du kan redigera fältrubrikerna som automatiskt visas i pivottabellen, genom att skriva ett nytt namn i cellen. 39

41 Övning 19 Skapa pivottabell Öppna arbetsboken Order v 14. Skapa följande pivottabell: 40

42 Tips! Du ska använda dig av Fältlista för pivottabell (se bild nedan). Uppdatera pivottabell Om du ändrar på någon av uppgifterna i källdatan uppdateras inte pivottabellen automatiskt. För att uppdatera pivottabellen visar du fliken Alternativ och klickar på Uppdatera i gruppen Data. 41

43 Övning 20 Uppdatera pivottabell Fortsätt med arbetsboken Order v 14. Ändra beloppet på ordernr 1410 till 487 och uppdatera pivottabellen. Formatera pivottabell Vill du snabbt förändra utseendet kan du använda fördefinierade pivottabellformat. Med hjälp av dess format kan du göra tabellen tydligare. 1. Visa fliken Design och gruppen Pivottabellformat. 2. Bläddra genom formaten. 3. När du pekar på de olika formaten ser du direkt hur resultatet kommer att bli. Filtrera pivottabell Till höger om varje fältetikett i pivottabellen finns en listpil. Om du klickar på listpilen kan du själv välja vad du vill som ska ingå i pivottabellen. När tabellen är filtrerad visas en filtersymbol i stället för listpilen. Övning 21 Filtrera pivottabell Fortsätt med arbetsboken Order v 14. Visa endast uppgifterna för de två försäljarna Nils och Birgitta. Övning 22 Disponera om pivottabell Fortsätt med arbetsboken Order v 14. Disponera om tabellen så att den ser ut enligt följande: 42

44 Skapa pivotdiagram från Pivottabell När du skapat en pivottabell är det enkelt att förvandla den till ett pivotdiagram. När du ändrar pivottabellen kommer även pivotdiagrammet att uppdateras. Du kan också göra ändringar i diagrammet som i sin tur kommer att påverka tabellen. 1. Aktivera pivottabellen 2. Visa fliken Alternativ och klicka på Pivotdiagram i gruppen Verktyg. 3. Välj önskad diagramtyp och klicka på ok. Nu visas pivotdiagrammet på samma blad som pivottabellen. 43

45 Övning 23 Skapa pivotdiagram Fortsätt med arbetsboken Order v 14. Skapa ett pivotdiagram utifrån pivottabellen. 44

Att räkna med Excel 2010

Att räkna med Excel 2010 Att räkna med Excel 2010 Grundkurs SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att räkna med Excel! 3 Fliken Infoga 3 Verktygsflikar 3 Fliken Start 3 Fliken Sidlayout 4 Fliken Formler

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell

6 PIVOTTABELLER SKAPA PIVOTTABELL. Skapa pivottabell 6 PIVOTTABELLER PIVOTTABELLER Skapa pivottabell 00 Redigera källdata 0 Formatera pivottabell 0 Anpassa pivottabell 05 Göra beräkningar i pivottabell 09 Skapa pivotdiagram från pivottabell Extra övningar

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information.

Kalkylprogram. I övrigt kan man också söka på Google eller YouTube för att få mer information. Anders Avdic 2018-09-14 Lektion kalkylprogram. Underlag och mallar för övningarna nedan finns i filen Excelunderlag. Färdiga lösningar finns i filerna Exempel hushållsutgifter, Exempel lånekalkyl och Exempel

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2016 Pivottabeller INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9 Redigera

Läs mer

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista.

EXCEL 97. Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. M I C R O S O F T EXCEL 97 Sammanfattning av programmets grundläggande funktioner med steg-för-steg-beskrivningar och begreppsordlista. PerÅ 5/12/96, 11/2/99, 19/11/03 Utskriven 17/11/03, 19:04 Att kunna

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell

1. DEFINIERADE TABELLER. 1.1 Definiera en Excel-tabell 1. DEFINIERADE TABELLER Det finns ingen enskild funktionalitet i Excel som är så underutnyttjad som Tabellverktyget. Trots att möjligheten att definiera tabeller funnits sedan 2006 då Excel 2007 introducerades,

Läs mer

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc

Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Snabbkommandon och andra nyttigheter i Calc Markera... en enstaka cell. Klicka på cellen eller använd Piltangenterna. ett cellområde. Klicka på den första (övre vänstra ) cellen i området och dra sedan

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Komma iga ng med formler och funktioner

Komma iga ng med formler och funktioner Komma iga ng med formler och funktioner Det kan vara både krångligt och tidskrävande att utföra beräkningar, både enkla och mer komplexa. Med funktionerna och formlerna i Excel blir det mycket lättare.

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel

Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Metod och analys, 7.5hp 1 Hämtning av sekundärdata och introduktion till Excel Hämta sekundärdata från SCB Excels utformning Summera rader och kolumner Beräkna kohorter Låsning av celler Kopiera rader

Läs mer

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd

1 Ändra kolumnbredd och radhöjd 330 1 Ändra kolumnbredd och radhöjd När en cell innehåller mycket data så är det lämpligt att öka kolumnbredden eller radhöjden för att informationen ska bli lättare att läsa. Det finns också tillfällen

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden

Märk ut nedanstående delar i skärmbilden Starta Excel och besvara sedan nedanstående frågor. Testa dig gärna fram när du försöker besvara frågorna. Märk ut nedanstående delar i skärmbilden 1. Office-knappen 2. Snabbåtkomst 3. Menyfliksområde

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

*****************************************************************************

***************************************************************************** Statistik, 2p ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT

Eva Ansell EXCEL 2007 MICROSOFT Eva Ansell EXCEL 007 MICROSOFT Del FORMATERA KALKYL. Formatera tal... 5. Formatera tecken... 7 6. Textjustering... 9 7. Kopiera format... 5 8. Formatera celler... 5 9. Dokumentteman... 56 0. Rader och

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska)

Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) Datorövning 1 Statistik med Excel (Office 2010, svenska) I processövningen som ni ska genomföra ingår det att konstruera samt sammanställa en enkät. Denna sammanställning ska göras med hjälp av programmet

Läs mer

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel.

Syfte Syftet med den här laborationen är att du ska lära dig använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010 och Excel 2013, men om ni vill använda ett annat program för

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Datakörkortet. behandlade ord

Datakörkortet. behandlade ord Datakörkortet behandlade ord Modul 4 Facit finns inte till alla uppgifter. I vissa fall är instruktionerna i uppgifterna tillräckligt detaljerade. 4A Formatera 1. Öppna boken formatera.xls. 2. Markera

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

52 Att göra bra diagram i Excel

52 Att göra bra diagram i Excel Att göra bra diagram i Excel Excel är det verktyg som de flesta använder för att göra diagram. Kapitlet kommer att ge vägledning till hur man gör bra diagram med hjälp av denna programvara. Verktyg för

Läs mer

Formel/Funktion Hur Används till

Formel/Funktion Hur Används till Lathund Excel I detta dokument sammanställs de formler, funktioner, kortkommando och liknande som är särskilt viktiga för att kunna arbeta enkelt, effektivt och tydligt i Excel. Kortkommando och effektivitet

Läs mer

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan.

Att komma igång. =E5 * B2 + C3 ger ett helt annat resultat än E5 * (B2 + C3), se bilden nedan. Att komma igång Vad är en formel? Man kan säga att det är en ekvation som hanterar data i ett kalkylblad. En formel kan utföra olika typer av beräkningar, till exempel addition och multiplikation. Men

Läs mer

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser

Kapitel 10 Matriser. Beräkning med hjälp av matriser. Redigering av matriser Anteckningar Kapitel 10 Matriser Beräkning med hjälp av matriser Redigering av matriser I detta kapitel behandlas matrisberäkning vilket är lämpligt att ta till då du ska utföra beräkningar som ger flera

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen.

Övning 2: I cellerna B19 och F26 ska du beräkna den totala ytan för respektive hus. I cell C28 den totala ytan, för båda husen. VT -09 Excelövningar KY Eslöv Öppna filen Excelövningar.xls. Det är en Excelfil som innehåller alla de övningar jag har gjort, som är av allmän karaktär, dvs. beräkningar och kalkyler, men t ex inte diagram.

Läs mer

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN

LATHUND EXCEL 2000 SV/EN LATHUND EXCEL 2000 SV/EN RXK Konsult AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Konsult AB. Mångfaldigande

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad.

Eftersom du bekräftade med gröna bocken så är cell D1 fortfarande markerad. Calc övning 2 Öppna filen 2 övn Summera_kolbredd.ods Detta är siffrorna från ett företag som säljer godis. Vi har här siffrorna från2009 Första kolumnen är från januari nästa februari osv. Fyllningshandtaget

Läs mer

Microsoft Excel 2013 Grunder

Microsoft Excel 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp när/om ni tycker att

Läs mer

Lista och Pivottabell

Lista och Pivottabell 22 Lista och Pivottabell 6 Om Pivottabell Pivottabell är ett verktyg som ger dig möjlighet att enkelt summera och analysera stora informationsmängder i ett kalkylblad. I Pivottabellen kan du bland annat

Läs mer

Fördjupning EXCEL 2013

Fördjupning EXCEL 2013 EXCEL 2013 Fördjupning EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Diagram och bilder Skapa diagram...7 Snabblayout...8 Diagrammets placering...8 Redigera

Läs mer

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5)

Repetitionsövningar i Excel. Excel Repetition. Jan Johansson. Jan Johansson (5) Excel Repetition Jan Johansson Jan Johansson 2016 jan.johansson@bornnet.net 1(5) Övning 1 Skapa serier Skapa följande serier: Övning 2 Hushållsbudget Öppna arbetsboken Hushållsbudget. Arbetsboken innehåller

Läs mer

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1

Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 Kurs 4:1 Att kalkylera på ett strukturerat sätt del 1 S TUDE NTDATOR UTBILDNINGE N MALMÖ HöGSKOLA Beijerskajen 8, K3, källaren, sal Apollo (A01:303), 205 06 Malmö www.bit.mah.se/undervisning/sdm Kalkylering

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL

Katedralskolan 2004-11-05 Lena Claesson MICROSOFT EXCEL Katedralskolan 2004-11-05 MICROSOFT EXCEL Lös varje uppgift på ett separat blad inom samma excelarbetsbok. Bladen döper du till uppg1, uppg2 osv och hela arbetsboken döper du till ditt eget namn. Spara

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Använd smarta kortkommandon för att aktivera verktyg och navigera i Excel

Använd smarta kortkommandon för att aktivera verktyg och navigera i Excel I samarbete med KEF-partner Excel grundkurs } Med e-learning Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en kurs? Vill lära dig programmet på rätt sätt från början? Då är Excel Grundkurs kursen för dig.

Läs mer

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter

Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1. Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter RIGMOR SANDER EXCEL START 1 1 (5) Kolumn A och rad 1 kallas A1 Kolumn B och rad 1 kallas B1 Klicka i cell A1 Skriv 100 i cell A1 och tryck Enter Innehållet i den cell som är markerad syns i formelfältet

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet.

Uppgifter. Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. Lösningsförslag Excel 2007 Uppgifter Välj att visa Bokmärken i Acrobat Reader (eller Adobe Reader), så kan du snabbt nå lösningsförslag längre fram i häftet. 2B Studentbudget...3 2C Spelkalkyl...3 2D Extra

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Filtrera. Markera. Funktioner

Filtrera. Markera. Funktioner Filtrera Markera Sortera Cellinnehåll Diagram Formler Funktioner Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 MENYFLIKAR... 2 VISNINGSLÄGEN

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel

e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel e-fakturaunderlag i websesam Uppföljningstips i Excel Hjälpmedelscentralen Landstinget Sörmland 2016-01 Innehållsförteckning UPPFÖLJNINGSTIPS I EXCEL... 1 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER I EXCEL (KAN VARIERA

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Kalkyl med Excel 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Kalkyl med Excel 2002 Det finns hjälp och tips på FC. Titta i mappen systeminfo/guide och tips/ excel 2002 Kalkyl med Excel 2002 Innehållsförteckning Grundläggande

Läs mer

Manual till funktionen Rapport/Export (beta) i Compos - Föräldrastöd February 2, 2016

Manual till funktionen Rapport/Export (beta) i Compos - Föräldrastöd February 2, 2016 BILD 1: Compos startsida Klicka på Rapport/Export (beta) under rubriken Rapportgenerator i menyfältet till vänster BILD 2: Rapportgenerator Välj datauttag att exportera genom att klicka på någon av länkarna

Läs mer

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val.

NRS Excelrapporter. Välj Export av data. Gör dina val. NRS Excelrapporter Välj Export av data Gör dina val. När du fått fram din rapport i Excel, så väljer du Spara som och ger filen ett tydligt namn, t.ex. Initialt, Avslut respektive Uppföljning Välj sedan

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande:

Instruktion 1. I var och en av dessa celler kan man mata in något av följande: Instruktion 1. Kalkylprogrammen används till allt från vardagliga till mer komplicerade beräkningar. Du kan använda kalkylbladet till att lägga upp alltifrån en enkel hushållsbudget till ett bokföringssystem

Läs mer

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln).

1. Markera den cell där summeringen ska utföras(där du vill skriva formeln). Calc Innehållsförteckning Skriva formel i Calc 3 Autosummera med Σumma 3 Kopiera formler 4 Funktionsguiden 5 MEDEL 5 OM 7 Ekonomiska funktioner 8 Slutvärde 8 Betalning 9 Markera i Calc 10 Flytta och kopiera

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar.

För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Instruktion 6. Diagram Övning 25. Stapeldiagram. För att skapa ett diagram måste man ha ett underlag. En kalkyl med uträkningar. Det första man bör göra är att markera upp de uppgifter som skall finnas

Läs mer

Sortera och filtrera listor

Sortera och filtrera listor Sortera och filtrera listor Excel är ett kraftfullt kalkylprogram, men det är också idealiskt för att skapa och hantera listor. En lista kan innehålla allt från e-postadresser till lagerartiklar, men för

Läs mer

Diagram (Charts) Begreppen

Diagram (Charts) Begreppen Diagram (Charts) Excel är ett kraftfullt verktyg för att ta fram diagram och det gör ofta dina modeller enklare att förstå. Du kan välja om du vill visa ditt diagram tillsammans med kalkylen (inbäddat)

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer