CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB"

Transkript

1 CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB

2 CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB

3 Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram Verktygslisten Profiler Standardprofiler Om Användarinställningar och Profiler PDF Uppläsning SNABBHJÄLP med uppläsning Strategier i menyn Uppläsning Från markör Markerad text PDF - Från markör PDF - Markerad text Under skrivning Mer om strategier för uppläsning Spara ljud Skärmläsning SNABBHJÄLP med skärmläsning Ordprediktion SNABBHJÄLP med ordlistan Att välja ord i ordlistan Uppläsning av ordförslag Bläddra i ordlistan Finn ord med jokertecken Jokertecknet * Jokertecknet # Jokertecknet _ SNABBHJÄLP med jokertecken Slå upp ord, som är skrivet C-Pen Så här använder du C-Pen Inställningar - dialogen Inställningar Inställningar - Profiler Ny profil Egenskaper för profil Alla språkprofiler Inställningar - Generellt Inställningar - Verktygslist Inställningar - Genvägstangenter Inställningar - Färger Inställningar - Uppläsning Inställningar - Uppläsning Inställningar - Strategier Inställningar - Röster och språk Inställningar - Skärmläsning Inställningar - Ordprediktion Inställningar- Fönster Inställningar - Ordprediktion Infoga ord för Egna ord... 95

4 iv CD-ORD Hjälp Rätta nya ord Inställningar- ordlistor Redigera fackordlistor och Egna ord Dialogrutan Redigera Dialogrutan Textimport Inställningar- Alternativa förslag Feltyperna Inställningar- Tal Inställningar - C-Pen Inställningar - Fönster Hjälp och uppläsning av hjälp Rekommendationer och information Avsikten med CD-ORD Om kontextbaserade ordförslag Om ordlistorna Rekommendationer för val av ordlistor Om Alternativa förslag

5 Figurförteckning 2.1. Illustration av verktygslisten med profilen SVENSKA Verktygslisten visas med alla knappar Tangentbordsgenvägar i ordlistan Jokertecknet * C-Pen - Fönster Inställningar visas med profilen SVENSKA som exempel Översikt över genväg. Illustrationen visas med genväg i profilen SVENSKA Inställningar av färg i Word Inställningar för uppläsning - fliken Uppläsning Inställningar för Uppläsning - fliken Strategier Strategier - Standard Strategier - PDF Inställningar för uppläsning - fliken Röster och språk Röstlista under Röster och språk Inställningar för Uppläsning - fliken Skärmläsning Inställningar för Ordprediktion - fliken Fönster Inställningar för Ordprediktion - fliken förslag Inställningar för Ordprediktion - fliken Ordlistor Dialogrutan Redigera Importera text till en fackordbok Inställningar för Ordprediktion - fliken Alternativa förslag Inställningar för Ordprediktion - fliken Tal Inställningar till C-Pen - fliken fönster

6

7 Förord CD-ORD - med uppläsning av text, skärmläsning, ordförslag och alternativa förslag. CD-ORD är ett personligt läs- och skrivverktyg, som också kan användas som ett pedagogiskt eller kompenserande redskap i undervisningen. Med CD-ORD kan du läsa och skriva på svenska, engelska, tyska och andra språk. Från CD-ORDs verktygslist har du snabb åtkomst för att få texter upplästa och få stöd för att skriva i Windowsprogram. Använd t.ex. CD-ORD på internet, i textbehandling, i pdfdokument och i ditt program. I CD-ORD kan du välja, om bokstäver, ord, meningar eller hela texten ska läsas upp. Texten kan markeras efterhand som den läses upp. Eller använd Ctrl + C (Urklipp) för att få text uppläst. CD-ORD har också skärmläsning av menyer och annan skärmtext och kan läsa upp, medan man skriver. I CD-ORD kan man också spara text som ljudfil. Ordförslagen i CD-ORD understödjer olika skrivsätt och ordförråd. Det följer ordlistor med för att ge kontextbaserade förslag på svenska, engelska, tyska, norska eller danska, när man skriver. CD-ORD tar höjd för stavfel på alla fem språken. Det är lätt att skapa fackordlistor, när man har behov för ordlistor för särskilda fackområden eller andra språk. I CD-ORD kan du snabbt skifta mellan profiler för svenska, engelska och tyska och du kan skapa dina egna profiler. Tal CD-ORD innehåller intalade ord (Karin-rösten). Vill du både kunna använda digitalt och syntetiskt tal i CD-ORD, så kan du köpa till de syntetiska rösterna Ingrid eller Alva, som läser upp all text. CD-ORD kan läsa upp på engelska, tyska och andra språk, om språket köps till, eller om det redan finns en SAPI-röst på datorn. För att få optimalt utbyte av uppläsningsfunktionerna och skärmläsningen rekommenderar vi, att CD-ORD som standard används med Ingrid eller Alva. Både Ingrid och Alva ger en lättförståelig uppläsning och integreras automatiskt i CD-ORD, när den installeras. Målgrupper för programmet Personer med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Personer med nedsatt motorik. Alla, som kan ha glädje av stöd för att läsa och skriva texter - i skolan, under utbildning, på arbetsmarknaden eller privat. Läs mera Läs mera om CD-ORD på

8 viii Förord Copyright Copyright 2011 Elevdata AB, Grangatan 11, MALMÖ.

9 Kapitel 1. CD-ORD i Windowsprogram Vilka program kan CD-ORD användas med? CD-ORD används för att läsa och skriva i andra Windowsprogram. CD-ORD's uppläsning och ordförslag är speciellt designat för att arbeta tillsammans med Microsoft Word , Outlook , Outlook Express, Explorer, Anteckningar, WordPad och vanliga skriv- och textfält i Windows. Så programmet kan användas fullt ut i en lång rad program, som använder vanliga Windows skrivfält. CD-ORD's ordförslag och uppläsning under skrivning kan användas i alla program, där man kan skriva. Uppläsning med Ctrl + C (Urklipp) och skärmläsning kan användas i alla program, även i PDF-dokument och i undervisningsprogram. CD-ORD kan dessutom läsa upp med highlight i PDF-dokument. Full integration Full integration betyder, att man kan använda alla CD-ORDs funktioner i ett program. Dvs. de program som CD-ORDs uppläsning och ordförslag är speciellt designat för att arbeta tillsammans med, samt alla program med normala Windows skrivfält. Du kan bl.a. använda knappen Läs, så texten läses upp med CD-ORDs strategier. Du kan t.ex. få highlightat ord eller mening, under uppläsning. I full integration har CD-ORD också flera funktioner, när du använder ordlistan. Alla funktioner, som är beskrivna i hjälpen, är funktioner, som kan användas i full integration Generell integration Generell integration används i alla de program, som inte har full integration. Generell integration betyder, att CD-ORD kan användas i alla program, t.ex. Open Office program, MS Power Point, MSN Messenger osv. Med generell integration kan du använda ordförslag och få läst upp under skrivning i alla program, när du skriver. Strategierna för uppläsning med highlight från markör och markerad text kan inte användas. Text, som är skriven, kan du få uppläst genom att markera texten och använda Ctrl+C. Eller högerklicka på den markerade texten och välj Kopiera. När du använder kopierafunktionen för att läsa upp, så ska Läs upp från Urklipp vara påslagen i Menyn Uppläsning i CD-ORD. Ordförslag och Uppläsning under skrivning har en del begränsningar, när de används i generell integration. Man kan inte se förslag på ord, om man flyttat markören till ett ord med musen. CD-ORD kan alltså inte längre se, det man har skrivit. Men man kan flytta framåt eller bakåt i texten och fortfarande se förslag på ord i ordlistan. Det kan man göra genom att använda högerpil, vänster-pil eller backspace. Det använder man, om man t.ex. vill rätta ett ord inne i texten.

10 2 CD-ORD i Windowsprogram När man arbetar i program, där det används generell integration, så kan CD-ORD inte lära nya ord. Programmet uppdaterar heller inte orden som i full integration. Pdf integration Texten i pdf-dokument kan läsas upp med highlight. Man kan använda flera olika strategier för uppläsning av text. I skrivfält mm. kan man använda ordförslag och uppläsning med urklipp på samma sätt som i generell integration.

11 Kapitel 2. Verktygslisten Verktygslisten lägger sig överst på skärmen, så att den alltid är tillgänglig i det program, man arbetar med. När CD-ORD startas första gången, så är profilen SVENSKA vald. Verktygslisten ser ut så här: Figur 2.1. Illustration av verktygslisten med profilen SVENSKA. I verktygslisten visas: Knappen för att flytta verktygslisten, menyn för uppläsning, knappar för att starta uppläsningen samt hålla paus, stoppa och repetera uppläsning, menyn för ordförslag och knappen för att slå på och av ordförslag, samt menyn för att välja mellan olika profiler. Det finns en knapp för hjälp och en för att avsluta CD-ORD. Överblick över alla funktioner i verktygslisten Vilka knappar som är synliga, när du använder CD-ORD, är avhängigt av vilken profil, som valts och vad som är påslaget under Inställningar Generellt Verktygslist Om alla knappar i verktygslisten visas, så ser den ut så här: Figur 2.2. Verktygslisten visas med alla knappar. Vad betyder knapparna i verktygslisten och hur används de? Du får här en överblick över alla funktioner i verktygslisten. När du har startat CD-ORD, kan du peka på en knapp i verktygslisten, för att se ett skärmtips, som ger information om knappen. Man kan använda genvägstangenter för flera av knapparna. Du ser genvägen i det skärmtips, som visas. Skärmtips kan slås av och på i Inställningarna för verktygslisten. Flytta verktygslist Verktygslisten kan flyttas. Klicka på knappen längst ut till vänster i verktygslisten och dra med musen, så kan du flytta runt verktygslisten på skärmen. Du kan dra verktygslisten neråt för att göra den flytande.

12 4 Verktygslisten Du kan dra verktygslisten helt ut mot en av skärmens sidor, så den sitter fast - antingen i toppen, botten, till höger eller till vänster. Du kan också flytta verktygslisten med funktionerna i Menyn Verktygslist. Integrationstillstånd Integrationstillstånd visar, hurcd-ord integrerar med det program, du arbetar i. Ikonerna visar, om det är full integration, generell integration eller PDF-integration. Om det är full integration, visas en ikon med en blå ring. Om det är generell integration, dvs. begränsad användning av CD-ORDs funktioner, visas en ikon med en grå ring. Om det är pdf-integration, visas en ikon med ett blått dokument. Menyn Uppläsning I undermenyerna Från markör och Markerad text kan man välja metod för uppläsning. PDF-menyerna är aktiva, när du har öppnat ett PDF-dokument. Sätt en markering vid en av strategierna. Välj knappen Läs i verktygslisten, så sker uppläsning med vald strategi. Eller så kan man använda genvägstangenten. F2 är standard i programmet. Uppläsning av/på Med menyn Uppläsning av/på slår man av och på all uppläsning i CD-ORD. Röster och språk Här öppnas inställningarna för röster och språk, där man väljer röst för uppläsning. Om andra språk än svenska är installerade, kan röster för dessa språk också väljas från listan.

13 5 Från markör Här väljer man, hur uppläsning ska ske, när man startar uppläsning från markör. Markerad text Här väljer man, hur uppläsning ska ske, när man startar uppläsning av markerad text. PDF-Från markör Här väljer man, hur uppläsning ska ske, när man startar uppläsning från markör i PDFdokument. PDF- Markerad text Här väljer man, hur uppläsning ska ske, när man startar uppläsning av markerad text i PDF-dokument. Läs upp från urklipp När en text markeras och kopieras, läses texten upp, om Uppläsning från Urklipp är påslagen. Hela texten är markerad under uppläsning. Uppläsning från urklipp kan användas på alla ställen i Windows, där en text kan markeras och kopieras. Använd den vanliga Windowsgenvägen för att kopiera, dvs. Ctrl+C När du använder Uppläsning med urklipp, kan du minimera det dokument, som uppläsning sker i. Uppläsningen fortsätter, så att du fortfarande kan lyssna på uppläsningen av texten, medan du arbetar i ett annat program. Läs upp under skrivning När Läs upp under skrivning är påslagen, sker uppläsning med den strategi, som valts i menyn Under skrivning. Under skrivning Här väljer man, hur uppläsning ska ske, när man skriver. Som standard är ord och mening vald. Skärmläsning Här slås skärmläsning av och på. Skärmläsning används som ett supplement för uppläsning av text. När skärmläsning slås på, kan man få text i menyer, dialogboxar, länkar på nätet mm. upplästa. Peka med musen eller flytta mellan programmets menyer mm. med knapparna på tangentbordet, för att få texten uppläst. Uppläsning av/på Från menyn Uppläsning av/på slår man av eller på all uppläsning i CD-ORD. Repetera sista Knappen Repetera sista används tillsammans med knappen Läs. Repetera sista repeterar det som senast blev uppläst utifrån den strategi, du valt för uppläsning. Om du har valt Läs och det är strategin Läs ord, som är vald, så blir enskilt ord, repeterat. Om du har valt Läs mening, är det enskild mening, som repeteras osv.

14 6 Verktygslisten Läs Paus Stop Knappen Läs startar uppläsning utifrån markörens placering i texten. startar uppläsning av en text, som är markerad. Knappen används också för att återgå till uppläsning av text, om man har valt paus. Med knappen Paus kan du hålla paus i uppläsningen. Du startar uppläsningen igen med knappen Läs. Pausknappen kan användas under uppläsning av Markerad text och Uppläsning från markör. Knappen Stop, stoppar uppläsningen helt. All uppläsning kan stoppas med knappen Stop - antingen det handlar om Uppläsning av markerad text, Uppläsning från markör, Uppläsning från urklipp (Ctrl + C) eller Skärmläsning. Spara ljudfil Knappen Spara ljudfil sparar text som ljudfil. Markera den text du vill spara som ljudfil och välj knappen Spara ljudfil i verktygslisten. Texten i ljudfilen blir uppläst med den röst och de inställningar som gjorts i CD-ORD. Skärmläsning av/på Knappen Skärmläsning ger snabb åtkomst för att slå av och på skärmläsning. Funktionen ligger också i Menyn Uppläsning. Röster och språk Knappen Röster och språk ger snabb åtkomst för att öppna Inställningarna för röster och språk. Funktionen ligger också i Menyn Uppläsning.

15 7 Menyn Ordprediktion Ordprediktion av/på Här slås ordförslag av och på. Man kan också slå av och på ordförslag direkt från verktygslisten. Ordlistor öppnar fliken ordlistor, där man kan välja vilken ordlista, som ska användas. Läs ordförslag När Läs ordförslag är påslagen, läses orden i ordlistan upp genom att man pekar med musen eller flyttar upp eller ner mellan orden med hjälp av tangentbordsgenvägarna. Inställningar för uppläsning av ordförslag finns under Inställningar Ordprediktion Tal. Visa alltid ordlista Här väljer man, om ordlistan bara ska visas, när man skriver, eller om den ska visas på skärmen hela tiden. Ordprediktion av/på Med knappen Ordprediktion av/på slås ordförslag av och på. När ordförslag är påslagen, visas CD-ORDs ordlista på skärmen.

16 8 Verktygslisten Ordlistor Profil Knappen Ordlistor ger snabb åtkomst för att öppna inställningarna för ordlistor. Funktionen ligger också i Menyn Ordprediktion. I Profilmenyn väljer du vilken profil, du vill arbeta med. Den profil som är vald, visas i verktygslisten. Fem profiler följer med CD-ORD, så du kan välja den svenska profil, som passar dig bäst. Du kan också snabbt skifta mellan olika språk. Du kan välja mellan svensk, engelsk eller tysk profil. När du väljer en profil för svenskt, engelskt eller tyskt språk, få du automatiskt ordförslag och uppläsning på det språk du valt. De profiler, som följer med CD-ORD, är alltid tillgängliga från menyn och kan inte tas bort:

17 9 Profilen: SVENSKA Profilen: SVENSKA MINI Profilen: AVANCERAD Profilen: ENGELSKA Profilen: TYSKA När man gör sina egna profiler i CD-ORD, visas de automatiskt i listan över profiler. CD-ORD startar upp med den profil du valt, då du sist stängde programmet. Läs mer under: Kapitel 3. Profiler. Menyn Verktygslist Här väljer du hur verktygslisten ska placeras på skärmen. Du kan också välja om verktygslisten ska döljas. När verktygslisten döljs, visas CD- ORD som en ikon i processlisten (vid klockan): Klicka på ikonen för att se menyn. När du arbetar med dold verktygslist, kan du använda genvägstangenterna för att få uppläsning och för att slå av eller på ordförslag. Du har överblick över genvägstangenterna i CD-ORD under Inställningar Generellt Genväg Inställningar Knappen Inställningar öppnar inställningsdialogen, där alla Inställningar för uppläsning, ordförslag, verktygslist och genvägar kan göras.

18 10 Verktygslisten Hjälp Inställningar kan göras för mer avancerad användning av CD-ORD. De viktigaste funktionerna och Inställningarna kan du också välja från verktygslistens knappar och menyer. Om du slår på en funktion i verktygslisten, kommer den också att bli påslagen under Inställningar och omvänt. I Menyn Hjälp finner du den samlade hjälpen för CD-ORD samt information om programmet. Avsluta Knappen Avsluta stänger CD-ORD.

19 Kapitel 3. Profiler Fem profiler följer med CD-ORD och man kan dessutom skapa egna profiler Standardprofiler De fem standardprofilerna i CD-ORD: Profilen: SVENSKA När du använder profilen SVENSKA, så visar CD-ORD förslag på svenska ord, när Ordprediktion är påslagen. Svenska är automatiskt valt som språk under både Förslag, Ordlistor. Om du slår på Alternativa förslag, så kommer du också att få hjälp med svenska stavfel. CD-ORD läser upp på svenska med Ingrid-rösten. Om Ingrid inte är installerad, så läser Karin-rösten upp. Profilen SVENSKA är anpassad, så att den generellt är lämpad för personer med läs- och skrivsvårigheter. Profilen SVENSKA är vald som standard första gången CD-ORD startas. Profilen: SVENSKA MINI När du använder profilen SVENSKA MINI, så visar CD-ORD förslag på svenska ord, när Ordprediktion är påslagen. Svenska är automatiskt vald som språk under både Förslagoch Ordlistor. Om du slår på Alternativa förslag, så kommer du också att få hjälp med svenska stavfel. CD-ORD Läser upp på svenska med Ingrid-rösten. Om Ingrid inte är installerad, så läser Karin-rösten upp. Profilen SVENSKA MINI är lämplig för personer, som har användning för mycket avgränsade funktioner. SVENSKA MINI visas med stora ikoner och innehåller färre funktioner i verktygslisten än de andra profilerna, som medföljer CD-ORD. Samtidigt är ordlistan begränsad. Det visas färre förslag och det visas bara ord på upp till 12 tecken.

20 12 Profiler Profilen: AVANCERAD När du använder profilen AVANCERAD, så visar CD-ORD förslag på svenska ord, när Ordprediktion är påslagen. Svenska är automatiskt vald som språk under både Förslag och Ordlistor. Om du slår på Alternativa förslag, så kommer du också att få hjälp med svenska stavfel. CD-ORD läser upp på svenska med Ingrid-rösten. Om Ingrid inte är installerad, så läser Karin-rösten upp. Profilen AVANCERAD visar alla funktioner i verktygslisten. Samtidigt är ordlistan utvidgad för att använda förslag från den största svenska grundordlistan: Utvidgad ordlista. Profilen: ENGELSKA När du använder profilen ENGELSKA, så visar CD-ORD förslag på engelska ord, när Ordprediktion är påslagen. Engelska är automatiskt vald som språk under både Förslag och Ordlistor. Om du slår på Alternativa förslag, så kommer du också att få hjälp med engelska stavfel. CD-ORD läser upp på engelska med Emily-rösten. Om Emily-rösten i CD-ORD inte är installerad, så ska du välja en annan röst. Profilen ENGELSKA är konstruerad, så att den generellt är lämplig för personer med läsoch skrivsvårigheter. Profilen: TYSKA När du använder profilen TYSKA, så visar CD-ORD förslag för tyska ord, när Ordprediktion är påslagen. Tyska är automatiskt vald som språk under både Förslag och Ordlistor. Om du slår på Alternativa förslag, så kommer du också att få hjälp med tyska stavfel. CD-ORD Läser upp på tyska med Steffi-rösten. Om Steffi-rösten i CD-ORD inte är installerad, så ska du välja en annan röst. Profilen TYSKA är konstruerad, så att den generellt är lämplig för personer med läs- och skrivsvårigheter Om Användarinställningar och Profiler När man arbetar med CD-ORD använder man en profil. Profilen ska säkra, att man använder de riktiga inställningarna och att man kan välja att återskapa inställningarna i profilen. Om man ändrar i sina inställningar, när man arbetar med programmet, blir dessa inställningar inte automatiskt infogade i profilen. Inställningarna är alltså de inställningar som man löpande

21 Om Användarinställningar och Profiler 13 väljer i programmet. Man kan t.ex. ha användning för att själv slå på skärmläsning. Om du gör en inställning, så gäller de endast för den profil, du har valt. CD-ORD startar upp med den profil och de användarinställningar, du hade valt, då du sist stängde programmet. CD-ORD tar alltså inte bort dina användarinställningar, när du stänger programmet. Om du har ändrat på inställningarna och önskar återskapa profilens standardinställning, så väljer du knappen Återställ under Inställningar. Användarinställningar kan infogas permanent i profilen, om profilen inte är låst eller genom att man använder lösenordet för att låsa upp profilen. Standardprofilerna, som medföljer CD-ORD, är låsta, så att man kan göra användarinställningar och återställa profilen. Men man kan inte infoga inställningar i profilen permanent. Man kan göra sina egna profiler med den verktygslist och de inställningar, som passar en bäst, t.ex. genom att anpassa de medföljande standardprofilerna. Se också Kapitel 7: Inställningar - Profiler.

22

23 Kapitel 4. PDF Uppläsning i PDF-dokument CD-ORD kan läsa upp med highlight i PDF-dokument. CD-ORD kan både highlighta, när man läser från markör och markerad text i Adobe Reader, som är gratis tillgängligt för alla. Placera markören i texten eller markera texten och använd knapparna Läs, Paus och Stop för att styra uppläsningen. För uppläsning av PDF har vi valt strategier, som lämpar sig särskilt för syftena med att läsa PDF-dokument. Man kan läsa framåt i texten med highlight av ord, mening eller avsnitt, eller så kan man välja att läsa en mening eller ett avsnitt åt gången. Vid markerad text läses allt som är markerat upp med highlight av antingen ord, mening eller avsnitt. För att läsa upp från markör i PDF-dokument, måste du ha valt markeringsverktyget i Adobe Reader eller Adobe Acrobat: Uppläsningsstrategierna med highlight i PDF, är beskrivna under kapitlet: Uppläsning. Se avsnittet: Strategier i menyn Uppläsning.

24 16 PDF Välj alltid Start i Adobe-dialogen Om dialogboxen Läs okodat dokument visas på skärmen, när du öppnar ett PDF-dokument, ska du alltid välja knappen Start. Om du väljer knappen Avbryt, är det inte möjligt att få uppläsning med strategierna för PDF - Läs från markör. Låsta PDF-dokument Om det PDF-dokument, du öppnar, är skyddat mot kopiering, kan CD-ORD inte läsa upp med highlight. Du kan använda skärmläsning för uppläsning av låsta PDF-dokument. Starta skärmläsaren och för markören bort över den text, som ska läsas upp. PDF-dokumentet är en bild Om det PDF-dokument, du öppnar, är en bild kan CD-ORD inte läsa upp. Man måste först skapa en textidentifiering (OCR) på PDF'en, innan den kan läsas upp. Använd SkanRead för att göra om din egen bild-pdf till en text-pdf som kan läsas upp Högerklicka på PDF-filen. I högerklick-menyn väljer du SkanRead. Välj Öppna som PDF. Nu görs bilden om till en text-pdf, som öppnas i Adobe Reader. Använd CD-ORD för att få texten uppläst. SkanRead är ett enkelt OCR-program från Elevdata. Programmet kan skanna in och omvandla bilder och filer, som redan ligger på datorn, till tillgängliga textformat. Läs mer i SkanReads lärarvägledning.

25 17 SkanRead är gratis för alla, som har minimum CD-ORD 7. Om SkanRead inte ligger på din dator, kan programmet laddas ner från på Elevdata.se Om man har tillgång till mer avancerade OCR-program, kan man använda dessa för att skapa textidentifiering. Det kan t.ex. vara FineReader Pro, Omni Page Pro eller Adobe Acrobat. Ordförslag i PDF-dokument Ett PDF-dokument kan innehålla skrivfält. Här kan du använda ordförslag och uppläsning under skrivning, när du ska skriva text. Du kan också använda ordförslag och uppläsning under skrivning i bl.a. kommentarfält. Om du ska skriva i ett PDF-dokument, som inte innehåller skrivfält, kan du t.ex. använda programmet PDF-XChange Viewer. Det är ett program, som kan hämtas gratis på nätet. Programmet har verktyg som skrivmaskin och textboxar m.m. som gör det möjligt att skriva direkt i ett PDF-dokument. Versioner CD-ORD kan läsa upp med highlight i PDF-dokument från version 8 av Adobe Reader och Adobe Acrobat.

26

27 Kapitel 5. Uppläsning CD-ORDs uppläsning med knappen Läs och Highlight under uppläsning, är speciellt designat för att kunna användas i Word, PDF-dokument, Outlook, Outlook Express, Explorer, WordPad, Anteckningar och allmänna skrivfält. Uppläsningen kan därför också användas fullt ut i en rad andra Windows-program, som använder normal standard för Windows skrivfält. Uppläsning av markerad text kan dessutom läsas upp i alla program, där man kan markera och kopiera text. Uppläsning under skrivning kan användas i alla program och kan kombineras med ordprediktion. Skärmläsning kan användas i alla program, som använder normal standard. Se också Kapitel 1: CD-ORD i Windowsprogram SNABBHJÄLP med uppläsning Starta CD-ORD 1. Starta CD-ORD. Välj profilen SVENSKA. 2. Om du har installerat talsyntesen Ingrid, som kan läsa upp all text, så läser Ingrid upp. Välj Menyn uppläsning Röster och Språk för att se inställningarna för rösten. Under Röster och språk kan du också välja andra språk för uppläsning av bl.a. engelska och tyska texter, om språken redan finns installerade på datorn eller har köpts till.

28 20 Uppläsning Karin-rösten, som medföljer programmet, läser upp, om Ingrid inte har installerats. 3. Öppna en text i Word. Du kan också välja t.ex. WordPad. Uppläsning från markör 1. Placera markören i början av texten. 2. Välj knappen Läs från verktygslisten. Du kan också använda genvägstangenten. F2 är standard. Genvägstangenten visas i skärmtipset för knappen Läs. 3. Uppläsning sker.

29 SNABBHJÄLP med uppläsning 21 Som standard läses framåt i texten. De enskilda orden highlightas. 4. Under uppläsningen kan du använda knapparna i verktygslisten för att hålla paus under eller helt stoppa Uppläsning. Du kan också använda genvägstangenterna. F4 stoppar uppläsningen helt. Med F3 håller du paus i uppläsningen. Tryck F2, när du återigen önskar uppläsning. 5. Du kan också välja andra metoder för uppläsning. Prova några av strategierna under Menyn Uppläsning Från markör: Om du vill ha meningar highlightade, samtidigt som det läses framåt i hela texten, kan du välja Läs framåt mening för mening. Uppläsning av markerad text 1. Du kan få markerad text uppläst med highlight. Du kan också använda Stop (F4) och Paus (F3). Markera ett textavsnitt och välj Läs. Som standard är Läs allt ord för ord vald i Menyn Uppläsning Markerad text. Uppläsning sker med denna inställning:

30 22 Uppläsning Man behöver alltså inte öppna menyn. Det gör man bara, när man vill byta strategi. 2. Uppläsning av markerad text används t.ex. också för texter på Internet och i andra Windows-program, där man kan markera text. När Läs allt ord för ord har valts, markeras orden också i texter i t.ex. Explorer. Markera den text, du vill ha uppläst:

31 SNABBHJÄLP med uppläsning 23 Välj knappen Läs, så läses hela den markerade texten upp och highlightas ord för ord. Eller använd genvägen för knappen Läs. Standard är F2. Hela den text, du valde, blir automatiskt markerad igen, när uppläsningen är klar, eller när du väljer Stop. 3. Du kan också välja andra metoder för uppläsning. Prova några av strategierna under Menyn uppläsning Markerad text. Uppläsning Från markör och Markerad text och knapparna Läs, Paus och Repetera kan användas i en lång rad program. Det gäller t.ex. Word, Outlook, Outlook Express, Internet Explorer, Word Pad, Anteckningar och många andra program, som använder normala Windows textfält. Läs upp med Urklipp 1. I alla program kan du använda Ctrl+C - bara texten kan markeras och skickas till urklipp. Så du har alltid minst ett sätt, som all text kan läsas upp på. 2. Uppläsning från urklipp kan snabbt slås av och på undermenyn Uppläsning Läs upp från urklipp av/på.

32 24 Uppläsning Markera en text och välj Ctrl+C. Nu blir texten uppläst. Även om det sker en uppläsning, när du kopierar, kan du fortfarande infoga den kopierade texten på ett annat ställe, om du önskar det. Du kan stoppa uppläsningen med knappen Stop (F4). (även om uppläsningen blir stoppad, är texten fortfarande kopierad, så att du kan infoga den någon annanstans). Uppläsning av ord med dubbelklick 1. Du kan dubbelklicka på ett ord i texten, om du bara har användning för att få ett enskilt ord uppläst. Slå på Läs ord med dubbelklick i Inställningar Uppläsning Uppläsning. 2. Om du sedan dubbelklickar på ett ord i texten, får du det uppläst. 3. Använd Ctrl+C för uppläsning av särskilda ord, om det program du arbetar i, inte kan använda dubbelklick-uppläsning. Läs upp under skrivning 1. Slå på Läs under skrivning i Menyn uppläsning Läs upp under skrivning och öppna ett tomt dokument i Word för att skriva. Du kan också prova att skriva ett mail med Outlook eller Outlook Express. 2. Skriv nu en text. Det enskilda ordet läses upp, när du slår mellanslag. Hela meningen läses upp, när du skriver punkt. Läs ord och mening ska vara vald under Menyn uppläsning Under skrivning.

33 SNABBHJÄLP med uppläsning Testa också några av de andra metoderna i menyn, så du kan välja det sätt, som ger dig det bästa stödet, när du skriver. Anpassa strategier Det är lätt att begränsa antalet strategier i menyn. Strategierna kan begränsas eller utvidgas beroende av den enskilde användaren och de situationer, strategierna ska kunna användas i. 1. Finns det behov av begränsning, tar man bort några av strategierna för de enskilda menyerna (Från markör, Markerad text och Under skrivning) under Inställningar Uppläsning Strategier. 2. Så kommer färre möjligheter att visas i menyn:

34 26 Uppläsning 5.2. Strategier i menyn Uppläsning Menyerna Från markör, Markerad text >, PDF - Från markör, PDF - Markerad text och Under skrivning finns under Menyn Uppläsning. Här kan man välja en rad olika strategier, dvs. olika sätt, att få uppläsning på. Text, som läses upp Från markör eller som Markerad text, läses upp genom att man väljer knappen Läs i verktygslisten. Man behöver inte öppna menyn för att använda strategin. Menyn öppnas bara, när man vill byta strategi. Uppläsning sker med den strategi, som markerats. Med CD-ORD följer en rad färdiga strategier. Strategierna i menyn kan anpassas. Man kan t.ex. begränsa vilka strategier som ska visas i menyn. Strategierna anpassas under Inställningar Uppläsning Strategier Viktigt Knappen Läs (F2) används för att läsa upp med den strategi man valt för Från markör resp. Markerad text.

35 Från markör Från markör Med Uppläsning från markör sker uppläsning från markörens placering i texten. Strategin Från markör är beskriven med Highlight påslagen. Om Highlight inte är påslagen, flyttar markören sig i takt med uppläsningen, utan att texten highlightas. Använd Paus för att stoppa uppläsning tillfälligt. När du väljer Läs igen, fortsätter uppläsningen av sig själv vidare framåt i texten Använd Stop för att stoppa uppläsningen helt. Läs framåt ord för ord (standard). Markören placeras i texten. Uppläsning sker från markörens placering och framåt i hela texten med markering ord för ord. Läs framåt mening för mening Markören placeras i texten. Det läses upp från markörens placering och framåt i hela texten. Textens meningar markeras under uppläsningen. Läs framåt avsnitt för avsnitt Markören placeras i texten. Uppläsning sker från markörens placering och framåt i hela texten. Textens avsnitt markeras under uppläsningen. Läs mening ord för ord Markören placeras i början av en mening eller inne i meningen. Meningen läses upp med markering ord för ord. Om man vill fortsätta till nästa mening, väljer man knappen Läs igen, varpå nästa mening läses upp. Läs ord Markören placeras framför ett ord eller inne i ordet, så läses ordet upp och markeras. Om man vill fortsätta till nästa ord, väljer man Läs igen, så läses nästa ord upp.

36 28 Uppläsning Läs bokstav, ord och mening Med denna strategi läses bokstäverna och orden i meningen upp. Till slut läses hela meningen upp. Både bokstäver, ord och meningar markeras, efterhand som de läses upp. Markören placeras i början av en mening eller inne i meningen. Först läses bokstäverna i ordet upp, därefter läses ordet upp. När alla ord i meningen är upplästa, läses hela meningen upp. Man hör alltså först alla bokstäver i ett ord, därefter ordet och till slut meningen. Om man vill fortsätta till nästa mening, väljer man Läs igen, så läses nästa mening upp Markerad text Med uppläsning av markerad text läses den text, man själv markerar. Strategierna för Markerad text är beskrivna med Highlight påslagen. Om Highlight inte är påslagen, är hela texten markerad under uppläsningen. Det kommer inte att ge samma utbyte av strategierna. Genom alla strategierna markeras hela texten automatiskt igen, när uppläsningen av vald text är klar. Därigenom får man en överblick över den textmängd, som lästs upp. Läs allt ord för ord (standard) Hela den markerade texten läses upp och de enskilda orden markeras. Läs allt mening för mening Hela den markerade texten läses upp och meningarna markeras. Läs bokstav, ord och mening Bokstäver, ord och mening i den markerade texten blir upplästa. Både bokstäver, ord och mening markeras efterhand, som det blir uppläst. Markera hela den text, som ska läsas upp. Först läses bokstäverna i ordet upp, därefter läses ordet upp. När alla ord i meningen är upplästa, läses hela meningen upp. Välj Läs för att fortsätta til nästa mening, så blir nästa mening uppläst på samma sätt.

37 PDF - Från markör 29 Läs ord De enskilda orden i den markerade texten blir upplästa. Markera hela den text, som ska läsas upp. Välj Läs för att få det första ordet i den markerade texten upplästa. Om man vill fortsätta till nästa ord, så väljer man Läs igen, så läses nästa ord i den markerade texten upp. Denna strategi kan användas, om man har användning för att få de enskilda orden i en sammanhängande text upplästa i ett långsamt tempo, som man själv styr. Om det däremot är enskilda, bestämda ord i en text, som ska läsas upp, kan man använda uppläsning av enskilda ord med dubbelklick. Uppläsning med dubbelklick slås på under Inställningar Uppläsning Uppläsning Läs ord med dubbelklick. Läs mening De enskilda meningarna i den markerade texten blir upplästa. Meningarna markeras efterhand, som de läses upp. Markera hela den text, som ska läsas upp. Välj Läs. Nu blir den första meningen uppläst. Välj Läs för att fortsätta till nästa mening. Nu blir nästa mening uppläst PDF - Från markör Med uppläsning från markör sker uppläsning från markörens placering i texten. I PDFdokument sker uppläsning alltid med highlight. Använd Paus för att stoppa uppläsning för en stund. När du väljer Läs igen, fortsätter uppläsningen automatiskt vidare framåt i texten. Använd Stop för att stoppa uppläsningen helt.

38 30 Uppläsning Om man väljer en uppläsningsstrategi, där mening eller avsnitt är kombinerat med något annat element, markeras båda inslagen. T.ex: markeras hela meningen och de enskilda orden highlightas vid strategin Läs mening ord för ord. Dessa strategier är inte standard i menyn, men kan tillfogas under Inställningar Uppläsning Strategier PDF. Läs framåt ord för ord (standard) Markören placeras i texten. Uppläsning sker från markörens placering och vidare framåt i hela texten med markering ord för ord. Läs framåt mening för mening Markören placeras i texten. Uppläsning sker från markörens placering och vidare framåt i hela texten. Textens meningar markeras under uppläsningen. Läs framåt avsnitt för avsnitt Markören placeras i texten. Uppläsning sker från markörens placering och vidare framåt i hela texten. Textens avsnitt markeras under uppläsningen. Läs avsnitt Markören placeras i början eller inne i ett avsnitt. Avsnittet läses upp med markering av hela avsnittet. Om man vill fortsätta till nästa avsnitt, väljer man knappen Läs igen, så läses nästa avsnitt upp. Läs mening Markören placeras i början eller inne i en mening. Meningen läses upp med markering av hela meningen. Om man vill fortsätta till nästa mening, väljer man knappen Läs igen, så läses nästa mening upp PDF - Markerad text Med uppläsning av markerad text, sker uppläsning av den text, som man själv markerar. I PDF-dokument sker alltid uppläsning med highlight.

39 Under skrivning 31 Vid alla strategier markeras hela texten med en färg och highlight av ord, mening eller avsnitt med en annan färg. På så sätt har man överblick över all text som läses upp. Samtidigt har man fokus på ord, mening eller avsnitt som läses upp. Läs allt ord för ord (standard) Hela den markerade texten läses upp och det enskilda ordet framhävs. Läs allt mening för mening Hela den markerade texten läses upp och den enskilda meningen framhävs. Läs allt avnitt för avsnitt Hela den markerade texten läses upp och det enskilda avsnittet framhävs Under skrivning Läs bokstav, ord och mening Bokstäver, ord och mening blir upplästa, när man skriver. De enskilda bokstäverna blir upplästa, under skrivning. När man sedan slår mellanslag, blir hela ordet uppläst. När man sätter punkt, eller när man använder styrt radbyte(enter), läses hela meningen upp. Läs ord Hela ord blir upplästa, när man skriver. Ordet blir uppläst, när man slagit mellanslag. Läs ord och mening (standard) Både ord och mening blir upplästa, när man skriver. När man slår mellanslag, blir ordet uppläst. När man sätter punkt eller använder styrt radbyte (Enter), blir hela meningen uppläst.

40 32 Uppläsning Läs mening Hela meningar blir upplästa, när man skriver. Meningen läses upp, när man sätter punkt eller använder styrt radbyte (Enter). Läs mening löpande Alla bokstavskombinationer blir upplästa, efterhand som man skriver en bokstav. Hela ordet läses upp, när man gör mellanslag. Hela meningen blir uppläst, när man sätter punkt eller använder styrt radbyte (Enter) Mer om strategier för uppläsning Man kan använda olika strategier för de tre uppläsningsmetoderna. Det är praktiskt, eftersom man kan variera användningen av metoderna för olika typer av texter. För uppläsning under skrivning, kan man använda en strategi som stöder skrivningen, t.ex. Läs ord och mening. För uppläsning av längre texter, kan man t.ex. använda uppläsning av markerad text med strategin Läs allt mening för mening, så att man kan orientera sig i texten. Hela den markerade texten, blir uppläst och de enskilda meningarna i texten blir markerade (highlightade). För uppläsning från markör kan man t.ex. välja Läs mening ord för ord. Det är en bra funktion för texter som man skrivit själv och vill ha upplästa för att kontrollera meningsbyggnaden. Viktigt Om uppläsning med strategierna Markerad text och Från markör: Knappen Stop lyser (är grön), om CD-ORD inte är klar med uppläsning och den strategi, du har valt. Om du t.ex. har valt Läs mening ord för ord för uppläsning Från markör, så håller uppläsningen paus, när en mening har blivit uppläst. Det ord, som sist blev uppläst, kommer att vara markerat (highlightat). Du kan nu fortsätta med att få nästa mening uppläst genom att välja knappen Läs. Du använder Stop, om du vill stoppa uppläsningen med strategin helt. Om uppläsningen inte är i gång, kan du också stoppa uppläsningen genom att klicka någonstans i dokumentet. Exempel på användning av knappen Repetera sista Du har valt Menyn uppläsning Från markör Läs mening ord för ord. Markören placeras framför eller inne i meningen och du väljer Läs. Nu läses meningen upp. Efter det att meningen har lästs upp, kan du välja Repetera sista, så läses samma mening upp igen. Om du trycker flera gånger på knappen Repetera sista, hoppar du tillbaka i texten, så att tidigare meningar blir upplästa. Om du väljer Repetera sista, när en mening är blir uppläst, så hoppar du tillbaka till den förra meningen, varpå denna mening läses upp. Om du läser upp med strategier i menyn Markerad text, kan du också använda Repetera sista för att hoppa bakåt i texten. Du kan vänta med att hoppa bakåt, tills du kommer till det du har markerat. Man kan inte få uppläsningen repeterad, om man har valt att stoppa den helt med knappen Stop.

41 Spara ljud 33 Repetera sista kan inte användas för uppläsning med de strategier i menyn Från markör, som innehåller allt eller läs framåt. Viktigt Knappen Repetera sista kan inte användas i PDF-dokument Spara ljud Med Spara ljud kan du spara dina texter som ljudfiler. Markera den text du vill spara och välj Spara ljud.

42 34 Uppläsning Du kan spara ljudfilen i formaten.wma,.mp3 eller i wav. Med mp3-formatet kan du spara dina ljudfiler på många olika system. Du kan t.ex. spara ljudfilen på din mobila mp3-spelare, så att du kan ta den med dig och lyssna till texten var som helst. Du kan spara alla texter som inte är kopieringsskyddade och där Ctrl + C används för att kopiera text. Du kan spara ljudfiler från t.ex. Internet Explorer, Word, PDF-dokument och många andra program. Du kan spara obegränsad textmängd. Den tid det tar att spara text som ljudfil, är beroende av hur mycket text, du väljer att spara. Det kan vara bra att dela upp stora textmängder. Spara t.ex. ett kapitel åt gången, så att du har en ljudfil för varje kapitel.

43 Spara ljud 35 CD-ORD sparar texten med den röst och de inställningar, som valts i CD-ORD under Inställningar Uppläsning Röster och språk. Om t.ex. Ingrid-rösten valts, läses texten i den sparade ljudfilen upp med Ingrid-rösten. Du kan också spara texter som ljudfil på andra språk, om du har tillgång till röster på andra språk i CD-ORD. När du har valt Spara ljudfil, visas en dialogbox. Här väljer du, var och i vilket format ljudfilen ska sparas. Här väljer du var ljudfilen ska sparas.

44 36 Uppläsning Nu sparas ljudfilen: Rättigheter: De genererede ljudfilerna får endast användas av den som har rättigheter till CD- ORD (dvs. licensinnehavaren). Det är licensinnehavarens ansvar, att ljudfiler inte sprids eller offentliggörs. Den enskilde användaren får således använda funktionen för att spara ljudfil för eget bruk, liksom läraren kan skapa ljudfiler för de elever, som omfattas av rätten att använda CD-ORD. Det är licensinnehavarens ansvar, att övriga upphovsrättsliga normer följs Skärmläsning Skärmläsning används som ett supplement för uppläsning av text.

45 Skärmläsning 37 Med skärmläsning kan du få texten i menyer, skärmtips, dialogboxar mm. upplästa. Det gäller både i CD-ORD och i andra Windows-program. Därmed kan du också få t.ex. förslagen från stavningskontrollen i Word upplästa. Det går snabbt att slå av och på skärmläsningen, så att den kan användas efter behov. När skärmläsaren läser upp, visas en ram runt texten i menyer, inställningar och annan skärmtext också i dialogboxar. Ramen går att slå av och på och ändra färg på. I Windows och i Windows-program visas en ram runt den text, som läses upp. I Explorer kan man använda ram för att markera både menyer, länkar och textavsnitt, under uppläsning. Här visas ram om en länk.

46 38 Uppläsning Textavsnitt i Explorer. När man arbetar i Explorer, kan själva texten på sidorna markeras med en ram, under uppläsning: Denna metod är ämnad för uppläsning av texten, bl.a. vid nedsatt skrivfunktion eller svårighet att markera text, vilket medför att man inte kan använda uppläsningsstrategierna i programmet. En ram visas runt det textavsnitt, som läses upp med skärmläsaren. Alternativt väljer man att få texten uppläst i Explorer med CD-ORDs Läs upp-knapp, med vilken man kan markera exakt den text, som önskas uppläst, så highlightas ord mm. i texten (eller använd Ctrl+C). Skärmläsaren används då som ett supplerande stöd för uppläsning av menyer, länkar och annan skärmtext SNABBHJÄLP med skärmläsning Skärmläsning 1. Slå på skärmläsning för att få hjälp med textuppläsning i menyer, dialogboxar, skärmtips och annan skärmtext. Tryck Ctrl+F12. Det är programmets standard för att slå av och på skärmläsningen. Skärmläsning kan också slås av och på i Menyn uppläsning. Här visas den genväg, som ska användas.

47 SNABBHJÄLP med skärmläsning Peka med musen i en meny, så läses texten i den upp. Flytta därefter musen bort över andra skärmelement som t.ex. verktygstips, texter i inställningsdialoger mm., så att du kan höra, hur skärmläsningen låter. 3. Du kan också få uppläsning via tangentbordet, t.ex. när du använder Tab eller Piltangenter för att navigera mellan menyämnen. 4. Skärmläsningen kan användas i CD-ORD och i alla andra Windows-program, som använder normal standard. Skärmläsning är ämnad som ett extra stöd för uppläsning av speciella skärmelement, men inte för uppläsning av vanlig text. Här används de andra uppläsningsfunktionerna. Därför har man också möjligheten att snabbt slå av och på skärmläsning. Slå av skärmläsningen, när du inte använder den. 5. Testa skärmläsaren i Internet Explorer. Öppna en hemsida. Med skärmläsning påslagen kan du bl.a. också få länkar upplästa, genom att peka med musen eller flytta med Tabtangenten mellan länkar. Slå av skärmläsningen igen. Markera nu en eller flera länkar i en länklista. Använd knappen Läs, så läses de länkar du har markerat upp, eller kan du också använda Ctrl+F12. Du kan alltså välja det sätt, som passar dig bäst. Uppläsning av hela textavsnitt på en hemsida fungerar bäst, om du markerar texten och väljer knappen Läs. Då får du också texten highlightad.

48

49 Kapitel 6. Ordprediktion När ordprediktion är påslaget är ordlistan klar att använda. När man skriver i ett dokument eller ett annat skrivfält i Windows, visas förslag i ordlistan. Ordlistan är speciellt avsedd för användning i Word, Outlook, Outlook Express, Explorer, WordPad, Anteckningar och normala skrivfält. Ordlistan kan därför också användas fullt ut i en rad andra Windowsprogram, som använder normal standard för Windows skrivfält. Ordlistan kan dessutom användas i alla andra program, där man kan skriva, men det kommer att finnas en del funktioner, som inte kan användas. Se Kapitel 1: CD-ORD i Windowsprogram - Generell integration SNABBHJÄLP med ordlistan Skriv med hjälp från ordlistan 1. Öppna CD-ORD och ett program du kan skriva i, t.ex Word. 2. Välj profilen SVENSKA i vektygslisten. 3. Slå på ordprediktion genom att välja knappen Ordprediktion på/av i verktygslisten. Knappen byter utseende. Nu visas ordlistan på skärmen. 4. Skriv en bokstav. Nu ges förslag i ordlistan.

50 42 Ordprediktion 5. Välj ett ord i listan med musen eller med tangentbordsgenvägen till vänster om ordet för att sätta in ordet i texten. Slå mellanslag och skriv första bokstaven i det ord, du vill skriva.

51 SNABBHJÄLP med ordlistan Prova först att skriva en hel mening med hjälp av ordlistan. Om det önskade ordet inte kommer efter första bokstaven, så skriver du vidare i ordet, tills önskat ord visas i ordlistan. Välj ordet och skriv vidare. 7. Börja på en ny mening. Skriv en bokstav. Nu ges förslag i ordlistan. 8. Peka med musen på ett ord i ordlistan, så läses ordet upp. Läs ordförslag ska vara påslaget. Det gör du i Menyn Ordprediktion. 9. Välj ett ord från listan och börja skriva nästa ord. 10. Om det önskade ordet inte visas i listan, kan man skriva vidare på ordet eller bläddra i ordlistan: Skriv vidare i ordet. För varje gång du skriver en ny bokstav i ordet, kommer det nya förslag i ordlistan. Bläddra i ordlistan. Du kan också bläddra i ordlistan, för att se fler ordförslag. Klicka på pilarna i det nedersta och översta grå fältet i ordlistans fönster.

52 44 Ordprediktion Välj pilen nederst för att bläddra framåt och visa fler ord med samma begynnelsebokstav. Välj pilen överst i ordlistan för att bläddra bakåt. Mer hjälp att finna ord 1. Du kan sätta in ett ord från listan och därefter se och välja mellan fler ord med samma begynnelsebokstav. (Gör paus efter ord ska vara avslaget i Inställningar Ordprediktion Förslag). Man slår alltså själv mellanslag, innan nästa ord skrivs. Börja med ett ord. Skriv t.ex När kri... Infoga ordet krig i din text, när det visas i listan.

53 SNABBHJÄLP med ordlistan 45 Nu visas fler ord, som börjar med krig. Sätt in det önskade ordet i texten. 2. Du kan också söka på ord genom att sätta jokertecken på bokstävernas plats. (Se avsnittet: Finn ord med jokertecken). 3. Du kan få förslag visade, även om du stavar fel. Slå på Alternativa förslag under Inställningar Ordprediktion Alternativa förslag. Placering av ordlistan 1. Ordlistan kan placeras, var du vill, eller följa markören. Ordlistan kan också flyttas till ett annat ställe på skärmen.. Dra i ordlistans översta vänstra hörn, för att flytta den. 2. Dubbelklicka på ikonen överst till vänster i ordlistan för att skifta mellan de två funktionerna.. Välj att ordlistan ska följa markören. 3. Skriv en bokstav. Nu följer ordlistan den markör, som skrivs.

54 46 Ordprediktion Ordlistor 1. Som standard visas ord från en grundordlista, när du skriver. Se vilken grundordlista, som har valts under Inställningar Ordprediktion Ordlistor. 2. Välj nu också att se ord från en fackordlista i ordlistan. Välj en fackordlista under Ordlistor, om en sådan finns på datorn. 3. Du kan få visat ord från fackordlistor i en separat lista. Det ger dig snabbare förslag för särskilda facktermer. Välj Separat lista för facktermer i Inställningar Ordprediktion Fönster. Sätt t.ex Rader i grundlista till 6 och Rader i fackordlista till 4: 4. Skriv igen. Nu visas ord från fackordlistan i den nedersta delen av ordlistan.

55 SNABBHJÄLP med ordlistan 47 Det är lätt, att göra ordlistor själv. Se avsnittet: Redigera fackordlistor och egna ord - skapa ny fackordlista. Avsnittet finns under kapitlet Inställningar - ordprediktion. Hjälp för ordförslag 1. Kontextbaserade förslag ger dig snabbt de bästa förslagen på ord. Du kan själv välja att skriva den första bokstaven (Ordavslutning), eller så kan du få förslag för nästa ord, innan du själv skriver en bokstav (Prediktion). Kontextbaserade förslag är som standard påslaget under Inställningar Ordprediktion Förslag:

56 48 Ordprediktion Här kan du också prova med att slå av och på Föreslå nästa ord (Prediktion), för att se vilken inställning, som ger dig det bästa stödet. Tips Ordförslag kan också slås av och på från i verktygslisten, i Menyn Ordprediktion eller med en genvägstangent. I CD-ORD är en genvägstangent vald som standard. Det är Ctrl+Shift+O. Man kan se vilken genvägstangent, som har valts i Inställningar Generellt Genvägar. Här kan man också ändra den. När ordförslag slås på, visas ordlistan på skärmen. Om Fönster alltid visat är avslaget i Menyn Ordprediktion, visas ordlistan först, när man börjar skriva Att välja ord i ordlistan Ett ord kan väljas från ordlistan med: Mus När ett ord i listan väljs med musklick, sätts ordet in i texten. Genvägar för att flytta uppåt eller neråt i ordlistans ord och sätta in ord (kan inte användas för generell integration) Med tangentbordsgenvägar kan man flytta uppåt och neråt bland orden i ordlistan och infoga ord. Orden i ordlistan markeras efterhand, som man flyttar uppåt eller neråt bland orden. Programmet har som standard satts till att använda genvägarna: Ctrl+Pil upp/ner för att flytta neråt och uppåt bland orden. Ctrl+Enter för att välja ett ord. Genvägarna kan ändras i Inställningar. Öppna Inställningar Generellt Genvägar för att se vilka genvägar, som valts på datorn.

57 Att välja ord i ordlistan 49 Genvägen till vänster om ordet De enskilda ordet i listan kan infogas direkt med en tangentbordsgenväg. Den tangent, som du ska använda, visas i ordlistan till vänster om ordet. (Om inställningen Visa genvägar är avslagen i Inställningar Ordprediktion Visning, visas inte genvägen i ordlistan). Genvägen till vänster om ordet skrivs på tangentbordet, varpå ordet sätts in i texten. De 10 första valen har som standard satts till siffertangenterna: 1, 2, 3,, 0. Om standardinställningarna för CD-ORD används, trycker man på siffertangenterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 som genvägar för att infoga ordlistans tio första förslag i texten. Därför måste man använda det numeriska tangentbordet, för att skriva siffror. På bärbara datorer ligger de numeriska tangenterna inne på bokstavstangentbordet. Tryck på tangenten Num Lock - På en del bärbara datorer trycker man på Fn och Num Lock. Nu kan du använda de numeriska tangenterna. På stationära datorer ligger de numeriska tangenterna ute till höger, på ett självständigt numeriskt tangentbord. Alternativet är, att slå av genvägarna eller att välja några nya genvägar för Ord 1-10 under Inställningar Generellt Genvägar.

58 50 Ordprediktion Figur 6.1. Tangentbordsgenvägar i ordlistan Genvägar för att välja ord kan t.ex sättas till Ctrl+1,2,3, Klicka i fältet med genvägen, och tryck på den nya genvägen, så visas den nya genvägen till vänster om ordet i ordlistan. Du kan också välja Använd numeriskt tangentbord för siffror. Om du slår på Använd numeriskt tangentbord för siffror, så kan du använda sifferraden för att skriva siffror i det numeriska tangentbordet, som genväg för att infoga ord från ordlistan. Denna metod är mest lämplig, om man använder stationära datorer med ett självständigt numeriskt tangentbord Uppläsning av ordförslag Orden i CD-ORD's ordlista kan läsas upp. Uppläsning av orden i ordlistan slås på i Menyn Ordprediktion Läs ordförslag eller i Inställningar Ordprediktion Tal När Läs ordförslag har slagits på, kan orden läsas upp, genom att man pekar med musen på ett ord eller genom att man flyttar uppåt eller neråt genom ordlistan med tangentbordsgenvägar. Peka med musen Peka med musen på ett ord i ordlistan, så läses ordet upp.

59 Bläddra i ordlistan 51 Flytta uppåt eller neråt bland orden i ordlistan Orden läses också upp, om man flyttar uppåt eller neråt bland orden med Ctrl+Pil ner och Ctrl+Pil upp. Dessa genvägar är standard i CD-ORD Bläddra i ordlistan Genom att bläddra i ordlistan, kan man få visat fler ordförslag. Man bläddrar fram och tillbaka i ordlistan med pilarna i det nedersta och översta grå fältet i ordlistans fönster. För att bläddra framåt och få visat fler ord med samma begynnelsebokstav, väljs pilen nederst i ordlistan. För att bläddra bakåt bland orden, väljs pilen överst i ordlistan. Du kan bläddra med mus eller genvägstangenter. De genväg, som satts som standard, är: Ctrl+Pg Up och Ctrl+Pg Dn för att bläddra fram och tillbaka bland ordlistans ord. Om du också får visat facktermer i en separat lista, bläddrar du i denna lista med: Alt+Pg Up och Alt+Pg Dn Finn ord med jokertecken Man kan sätta in jokertecken för att söka på ord i ordlistan. Det betyder, att det visas förslag i ordlistan, om man sätter in jokertecken i ett ord som man har svårt att stava. Man kan också använda jokertecknen för att undersöka ord Jokertecknet * Man kan sätta in * för att få förslag i ordlistan med ingen, en eller fler bokstäver på den plats, där * har satts in. Man kan sätta* för bokstäver i början av ett ord, i slutet eller inne i ordet Jokertecknet # Man kan sätta in# i slutet av ett ord. # betyder att det inte ska komma fler bokstäver efter #. Detta tecken används, när man är säker på ordets slut Jokertecknet ersätter en bokstav. Man kan sätta in _ för den första bokstaven i ett ord, för en bokstav inne i ordet eller för en bokstav i slutet av ordet SNABBHJÄLP med jokertecken Jokertecknet * Man vill t.ex. skriva undervisning, men är bara säker på, att ordet består av u + vis.

60 52 Ordprediktion Figur 6.2. Jokertecknet * 1. Skriv nu: u*vis. 2. Nu visas ord i listan. Det visas ord, som börjar med u och har en, ingen eller flera bokstäver mellan u och vis och eventuellt flera bokstäver efter vis. Det kommer sannolikt att visas ord som utvisa, uppvisa, uppvisad, undervisa,. Jokertecknet # Om man är säker på slutet av ordet, kan man också kombinera * och #.

61 Slå upp ord, som är skrivet Skriv: u*visning# 2. Nu visas bara ord, som slutar med ändelsen visning - t.ex undervisning. Jokertecknet _ Tecknet _ (Underscore) används för en enskild bokstav. 1. Skriv: v_nlig 2. Nu visas ord i listan, där en enskild bokstav ersätter _ (t.ex ord som vänlig, vänliga, vanlig, ) Kombinera jokertecknen _ och * Man kan kombinera jokertecknen _ och *, om man vill att det ska visas förslag för minst en eller flera bokstäver. 1. Skriv t.ex u_*vis Det ger förslag som t.ex utvisning, utvisningen, undervisning. Man kan också kombinera jokertecken, när man vill undersöka ord. Skriv t.ex *tion# för att få visat ord, som slutar med tion Slå upp ord, som är skrivet Man kan placera markören i en text, som redan är skriven, för att slå upp i ordlistan och ev. ersätta ett ord. (Denna funktion kan också användas i en text, som är skriven, för att se, hur programmet ger förslag i förhållande till ordforråd, skrivsätt och feltyper).

62 54 Ordprediktion Placera markören inne i ett ord. Ordlistan visar nu ord utifrån markörens placering i ett ord, dvs. ord med samma begynnelsebokstav som det, som står till vänster om markören. Ett ord kan nu väljas i ordlistan och ersätta det ord, markören står i.

63 Kapitel 7. C-Pen 7.1. Så här använder du C-Pen C-Pen gör det snabbt och enkelt att skanna in text för uppläsning. Funktionen är särskilt lämplig för enskilda ord, ordsekvenser och korta textavsnitt. Figur 7.1. C-Pen - Fönster C-Pen i verktygslisten Knappen för att öppna fönstret till C-Pen finner du i verktygslisten, om C-Pen är installerat. Om inte C-Pen är installerat, visas inte knappen i verktygslisten. Öppna fönstret Välj knappen C-Pen i verktygslisten, så öppnas fönstret. Skanna och läs upp Skanna nu in en text med C-Pen. Tryck sedan på funktionsknappen på din C-Pen, så kommer uppläsningen. Du använder samma metod, oavsett om det handlar om ett enskilt ord eller ett helt textavsnitt, som du vill ha uppläst. Skanna t.ex. in ett ord eller en textrad med C-Pen. Tryck sedan på funktionsknappen. Nu följer uppläsning med highlight av ord. Du kan också skanna in flera rader. När du återigen trycker på funktionskanppen läses hela texten upp med highlight av ord. Texten kan läsas upp flera gånger med funktionsknappen på din C-Pen. När texten blivit uppläst, försvinner den från fönstret, då ny text skannas in och läses upp. Du kan också markera text för att få enskilda ord, avsnitt eller hela texten uppläst med Urklipp. Använd då Ctrl+C eller högerklicka och kopiera. Exempel på användning av C-Pen Använd t.ex. CD-ORDs särskilda funktion för C-Pen: När du läser en text eller arbetar med en uppgift på papper bredvid datorn. När ord, ordföljder eller små textavsnitt önskas snabbt upplästa.

64 56 C-Pen När du är i behov av snabb uppläsning från en text på papper, som inte ska sparas. Det är dock möjligt att kopiera över texten i ett annat program. När du i ett längre skrivarbete, är i behov av snabbt stöd i form av inskanning och uppläsning från texter i pappersform. Du kan precis som i de tidigare versionerna av CD-ORD också skanna in med C-Pen i det program, du arbetar i - t.ex. Word, WordPad, Anteckningar och många andra program. Här kan du använda CD-ORDs vanliga funktioner för uppläsning av inskannad text. Du kan också skanna in texter, för att spara till ett senare tillfälle.

65 Kapitel 8. Inställningar - dialogen Inställningar Under Inställningar har man överblick över alla inställningar i CD-ORD. Några inställningar ligger också i verktygslisten, så att man har snabb åtkomst till dem i sin arbetsprocess. Inställningarna gäller för den profil, som har valts. Till vänster i profillisten kan du se vilken profil, som är vald. I den blå titellisten kan du också se namnet på den profil, som är vald. Figur 8.1. Inställningar visas med profilen SVENSKA som exempel.

66 58 Inställningar - dialogen Inställningar Under Profil längst ut till vänster i Inställningar väljs den profil, som man vill se eller ändra inställningar i. Därefter väljer man inställningar för Generellt, Uppläsning och Ordprediktion. Se kapitlen om inställningar för profiler, verktygslist, genväg, uppläsning och ordförslag. Återställ inställningar Återställer inställningar till standardinställningar för den profil, man arbetar i, dvs. alla inställningar görs med profilens standard. Ordlistorna bevaras. Hela ordlistor eller enskilda ord i ordlistor kan endast tas bort manuellt under Inställningar Ordprediktion Ordlistor. Om ordlistornas frekvens för ord är uppdaterad i förhållande till användarens användning, kommer detta heller inte att ändras genom att man återställer. Det görs från knappen Nollställ användarfrekvens under Inställningar Ordprediktion Förslag. Hjälp öppnar Hjäp. Den hoppar till det ställe i Hjälp, som beskriver den enskilda flikens inställningar, så att du snabbt kan få hjälp med precis de inställningar, du håller på att göra. OK Sparar alla ändringar och stänger inställningsdialogen. Avbryt tar bort alla ändringar och stänger inställningsdialogen. Tips 1. Man kan göra inställningar i fler flikar och endast välja OK i den flik, man står i. Alla inställningar sparas. 2. När programmet stängs, öppnas det nästa gång med den profil och med de inställningarna, man har gjort senast. 3. Om man använder inloggning med Windows lösenord, kan programmet ställas in speciellt för olika användare med inloggningar. 4. Kom ihåg att välja OK för att spara inställningar. Om man inte väljer OK, genomförs inte valda inställningar. 5. Du kan använda skärmläsning för att få texten i Inställningar uppläst. Tips Om man använder CD-ORD med dold verktygslist, kan inställningarna öppnas från ikonen i processlisten (vid klockan).

67 Du kan också öppna Inställningar med genvägstangenten Ctrl+Shift+F1. 59

68

69 Kapitel 9. Inställningar - Profiler I listan över profiler väljer du profil. Den valda profilen visas överst i listan. Namnet på den valda profilen står också i den blå titellisten. Profiler kan också väljas från verktygslisten. Visa i verktygslisten Med funktionen Vis i verktygslisten kan du välja vilka profiler, som ska visas i CD-ORDs verktygslisten. Välj profil i listan. Om profilen ska visas i verktygslisten, sätter du en markering i avkryssningsrutan. Om profilen inte ska visas i verktygslisten, tar du bort markeringen i avkryssningsrutan Ny profil Knappen Ny öppnar Ny Profil Wizard, där du kan upprätta en ny profil.

70 62 Inställningar - Profiler Basera ny profil på Aktuella inställningar Du kan basera en ny profil på de aktuella inställningarna i den profil, som är aktiv. Du kan alltså använda en existerande profil som utgångspunkt för din egen profil. Den aktiva profilen kommer inte att bli berörd av inställningar i den nya profilen. Importera Om du har exporterat en profil, kan du också importera den till en annan dator. När du vill importera en profil, väljer du Importera. Välj Bläddra för att öppna den profil, du har exporterat. En exporterad fil sparas som en.cde-fil. Profilen görs När du har valt, vad din nya profil ska baseras på, går du till nästa dialog. Namnge profilen och välj ikon.

71 Ny profil 63 I följande dialoger kan du hoppa mellan de olika inställningarna via listen till vänster. Du kan också använda knapparna fram och tillbaka.

72 64 Inställningar - Profiler Du gör inställningarna för den nya profilen och väljer Upprätta. Om du inte önskar ändra på inställningarna, ska du välja Upprätta, när du har namngett profilen. En ny profil är aldrig låst. Men när profilen är upprättad, öppnas den sista dialogen, där du kan låsa den nya profilen.

73 Egenskaper för profil 65 När du väljer Klar, stängs Ny Profil Wizard. Den nya profilen är nu klar att använda. Den är vald i listan över profiler. Om du inte vill, att profilen ska vara den aktiva profilen, väljer du bara en annan Egenskaper för profil Knappen Egenskaper öppnar en dialogbox där du kan skydda, ta bort och exportera en profil. Du har också möjlighet att infoga användarinställningar permanent i en profil.

74 66 Inställningar - Profiler Skydda profilen med lösenord Du kan skydda profilen med ett lösenord, så att användarinställningarna inte kan infogas permanent i profilen. Därmed kan den ursprungliga profilen alltid återställas, och profilen kan inte tas bort. Profilnamn och ikon är också skyddade, när profilen är låst. Man kan fortfarande använda och ändra inställningar löpande. De användarinställningar, som löpande slås av och på, kan bara inte infogas i profilen. Om du vill låsa upp profilen igen, för att infoga användarinställningar i den, eller ta bort profilen helt, klickar du för att ta bort markeringen och blir därefter ombedd att skriva in lösenordet. Profilen ska låsas igen, när du har infogat inställningar.

75 Alla språkprofiler 67 De profiler, som medföljer CD-ORD, är skyddade med lösenord. De kan inte låsas upp. Men de kan användas som utgångspunkt för en ny profil. Titel Här syns namnet på den valda profilen. Namnet kan ändras, om profilen inte är låst. Ikon Här visas den ikon, som har valts för profilen. Man kan välja en annan ikon, om profilen inte är låst. Infoga inställningar infogar användarinställningar permanent i profilen. Man kan infoga användarinställningarna i profilen, så att de framöver permanent ligger i profilen. Om profilen är låst, måste man använda lösenord. Ta bort Tar bort den valda profilen. Profilen tas bort permanent från CD-ORD. Exportera Den valda profilen kan exporteras, för att importeras på en annan dator. Om användarinställningar gjorts i profilen, exporteras de tillsammans med profilen. Den exporterade profilen sparas som en fil (.cde). Den kan importeras på en annan dator. När du vill importera en profil, väljer du Inställningar i CD-ORD. Under Profiler väljer du knappen Ny. Nu öppnas Ny Profil Wizard Wizard. Här väljer du Importera. Namnge profilen. Om du inte vill ändra i inställningarna, väljer duupprätta. I den sista dialogen kan du låsa profilen. Se också Kapitel 3. Profiler Alla språkprofiler Under Alla språkprofiler kan man välja profiler för alla språkversioner av CD-ORD. Funktionen används endast vid de speciella tillfällen, då man har behov av profiler från helt andra språkversioner. Den är därför dold i användargränssnittet. Genom att högerklicka i området under Profiler, kan du öppna dialogboxen för Alla språkprofiler.

76 68 Inställningar - Profiler I Alla språkprofiler visas de enskilda språkversioner och standardprofiler, som kan väljas för språken. Om du använder en svensk språkversion, kan du se att profilerna för svenska är valda. Om du behöver använda en profil från en annan språkversion, kan du slå till den för att t.ex. använda den om du arbetar på en dator med engelskt operativsystem, och har engelska språkinställningar på datorn. Då kommer du att ha möjlighet att slå till en svensk profil i den engelska versionen av CD-ORD. Därmed kan du också skapa din egen profil i en språkversion, och använda den i en eller flera andra språkversioner.

77 Kapitel 10. Inställningar - Generellt Inställningar - Verktygslist Under Inställningar Generellt Verktygslist anpassas verktygslisten. Du kan bestämma vilka funktioner, som ska visas i verktygslisten och om knapparna ska vara stora eller små. Du kan välja var verktygslisten ska placeras på skärmen och slå av och på skärmtips i verktygslisten. Funktioner Under Funktioner väljer du, vad som ska visas i verktygslisten.

78 70 Inställningar - Generellt Visa skärmtips När Visa skärmtips är påslagen, visas information om verktygslistens funktioner. Peka med musen på en knapp i verktygslisten, så visas skärmtipset. Visa genväg I skärmtipset kan du se vilka genvägstangenter, som finns för de olika funktionerna i verktygslisten. Ikoner Du kan välja att visa verktygslisten med små eller stora ikoner. Rader Här väljer du om verktygslisten ska visas i en eller i två rader. Position Här väljer du om verktygslisten ska visas: Låst i toppen av skärmen, låst till höger på skärmen, låst till vänster på skärmen eller låst i botten av skärmen. Du kan också välja att ha verktygslisten flytande, så att du kan flytta den till lämplig plats under tiden du arbetar. Du kan dessutom välja mellan flytande vågrätt eller flytande lodrät riktning. Dölj verktygslist Här väljer du om verktygslisten ska visas eller döljas. Om verktygslisten är dold, så är det bara CD-ORDs ikon med en meny i processlisten, som visas Inställningar - Genvägstangenter Inställningar Generellt Tangentbordsgenväg är en översikt över alla tangentbordgenvägarna i CD-ORD. Här kan genvägarna ändras samt slås av och på.

79 Inställningar - Genvägstangenter 71 Figur Översikt över genväg. Illustrationen visas med genväg i profilen SVENSKA. Tangentbordgenvägarna visas i verktygslisten och i menyerna, liksom det är möjligt att visa genväg i ordlistan. Påslagen Här slås den enskilda genvägen av och på. Det är genvägen och alltså inte funktionen, som slås av och på. Tangentbordsgenväg Här visas den genväg, som används. Genvägen ändras genom att man placerar markören i fältet och skriver in den önskade genvägen på tangentbordet, så den visas i fältet. Konflikt Om samma genväg används för en annan funktion, visar CD-ORD, att konflikt har uppstått. Välj då bara en annan genvägstangent i stället.

80 72 Inställningar - Generellt Funktionsnamn Är namnet på den funktion, som genvägen används till. Inställningar Genvägen till Inställningar öppnar inställningsdialogen. Avsluta Genvägen stänger CD-ORD. Ordprediktion av/på Genvägen för Ordprediktion av/på slår av och på ordlistan med ordförslag. Flytta uppåt i ordlistan och flytta neråt i ordlistan Genvägarna till Flytta uppåt i ordlistan och Flytta neråt i ordlistan är genvägar för att flytta uppåt och neråt bland orden i ordlistan. Infoga ord Genvägen till Infoga ord infogar det ord i ordlistan, som är markerat. Bläddra bakåt och Bläddra framåt Genvägarna till Bläddra bakåt(1) och Bläddra framåt (1) är genvägar för att bläddra fram och tillbaka i ordlistan för att se fler ord. Genvägarna till Bläddra bakåt (2) och Bläddra framåt (2) är genvägar för att bläddra i den nedersta ordlistan, om man har valt Separat Ordlista för fackord i Inställningar Ordprediktion Fönster. Ord nr. 1 till ord nr. 15 Genvägarna till Ord nr. 1 til Ord nr. 15 är genvägar för att infoga ord från ordlistan. Använd numeriskt tangentbord till siffror Om du väljer Använd numeriskt tangentbord till siffror, så kan du använda talraden för att skriva siffror. Du använder siffrorna i det numeriska tangentbordet som genväg, för att infoga ord från ordlistan i din text. Denna metod är mest lämpad för stationära datorer med ett självständigt numeriskt tangentbord. Skärmläsning av/på Genvägen Skärmläsning slår snabbt av och på skärmläsningen. Röst - Volymen upp/ner Genvägen Röst - Volymen upp används för att skruva upp ljudstyrkan. Genvägen Röst - Volymen ner används för att skruva ner ljudstyrkan. Röst - Hastighet upp/ner Genvägen Röst - Hastighet upp används för att öka hastigheten på uppläsning. Genvägen Röst - Hastighet ner används för att minska hastigheten på uppläsning. Läs, Stop, Paus, Repetera sista Genvägen Läs startar uppläsning. Genvägen Stop stoppar uppläsning. Genvägen Paus gör paus i uppläsning. Genvägen Repetera sista repeterar det, som precis blivit uppläst.

81 Inställningar - Färger Inställningar - Färger Figur Inställningar av färg i Word Word färger Här kan du välja färg för text och sida i Worddokument. Slå till Word färger för att välja färg för text och sidobakgrund i dina Worddokument. Om du vill ställa in färgerna i Words egna inställningar av färg för text och sida, ska inställningen i CD-ORD vara frånslagen.

82

83 Kapitel 11. Inställningar - Uppläsning Inställningar - Uppläsning Figur Inställningar för uppläsning - fliken Uppläsning Läs upp under skrivning Gör en markering för att få uppläsning under skrivning. Funktionen kan också snabbt slås av och på i Menyn Uppläsning Läs upp under skrivning.

84 76 Inställningar - Uppläsning Läs upp från urklipp När funktionen är påslagen, sker uppläsning, när en text markeras och kopieras. Gör en markering för att slå på uppläsning från urklipp. Uppläsning från urklipp kan snabbt slås av och på i Menyn Uppläsning Läs upp från urklipp. För att få uppläsning används den vanliga Windows-genvägen för att kopiera, dvs. Ctrl+C Viktigt Uppläsning från urklipp kan användas överallt i Windows, där en text kan markeras och kopieras. Hela den markerade texten läses upp, och hela texten är markerad under uppläsning. Läs ord vid dubbelklick Gör en markering för att få uppläsning, när du dubbelklickar på ett ord. Läs ord vid dubbelklick kan användas i full integration, dock inte i PDF-dokument och i generell integration. Använd highlight När Använd highlight är tillslagen, framhävs texten under uppläsning. Ord, mening mm. framhävs under uppläsningen, när man använder knappen Läs. Highlight fungerar tillsammans med uppläsning Från markör och uppläsning av Markerad text. Highlight är avhängig av vald strategi. Väljer man t.ex. Läs framåt ord för ord, är det det enskilda ordet i texten, som highlightas. Highlight slås inte av i pdf-dokument. Här kommer du alltid att kunna läsa med highlight, oavsett om highlight är påslagen eller ej. Färgerna till highlight sätts automatiskt utifrån Windows och det program, som används. Markeringsfärg i Word Du kan göra dina individuella färgsättningar för highlight under uppläsning i Word. Slå på Markeringsfärg i Word för att använda en särskild färg för text och bakgrundsfärg för highlight i Word. Välj färg för text och bakgrund under Markering text och Markering bakgrund. Exemplet visar, hur dina highlightfärger ser ut, när du använder uppläsning med highlight i Word.

85 Inställningar - Strategier Inställningar - Strategier Figur Inställningar för Uppläsning - fliken Strategier

86 78 Inställningar - Uppläsning Standard Figur Strategier - Standard Samlad översikt Är den samlade översikten över de olika uppläsningsstrategierna. Programmets standardstrategier är grå, så att de aldrig kan avlägsnas helt från översikten. Man kan fritt upprätta nya strategier och namnge dem med lämpligt beskrivande namn. När en strategi har gjorts, läggs den automatiskt ner i Möjliga strategier. Här väljer man också vilka strategier, som ska visas i menyerna. Upprätta ny Du kan skapa en ny strategi med knappen Upprätta ny. Man markerar vilka komponenter för uppläsning, strategin ska bestå av. En strategi ska bestå av minst en komponent. Sortera Välj knappen Sortera för att lägga in den nya strategin i alfabetisk ordning i översikten.

87 Inställningar - Strategier 79 Ta bort En strategi kan tas bort helt från översikten. Markera strategin och välj Ta bort. Nu tas strategin bort både från Samlad översikt och från Möjliga strategier. Om strategin är inlagd i en meny, tas den också bort från menyns innehåll. Möjliga strategier Här listas alla de strategier, som upprättats i den samlade översikten. En strategi läggs automatiskt i Möjliga strategier, när den upprättas. Välj en strategi och välj en av menyerna i listan Meny. Välj sedan Infoga för att lägga in strategin i menyn. Meny Här väljs den meny, som strategin ska visas i. Man kan välja mellan menyerna Från markör, Markerad text och Under skrivning. Infoga Knappen Infoga, infogar den valda strategin i Menyinnehåll. Ta bort Med knappen Ta bort, tar man bort en strategi från menyinnehållet. Välj en strategi under Menyinnehåll och välj Ta bort. Menyinnehåll Här visas en alfabetisk lista över innehållet i var och en av de tre menyerna. Det måste alltid finnas minst en strategi i en meny. Du kan både ta bort och infoga strategier. De valda strategierna visas direkt i menyn:

88 80 Inställningar - Uppläsning PDF Figur Strategier - PDF För uppläsning med highlight i PDF-dokument finns en lång rad fastlagda strategier för uppläsning. Möjliga strategier Här listas de strategier, som kan läggas in i menyerna för uppläsning med highlight i PDF-dokument. Meny Här väljs den meny, som strategin ska visas i. man kan välja mellan menyerna PDF-Från markör och PDF-Markerad text. Lägg till Knappen Lägg till tillfogar vald strategi i Menyinnehåll. Välj en strategi under Möjliga strategier och välj Lägg till.

89 Inställningar - Röster och språk 81 Ta bort Med knappen Ta bort tar man bort en strategi från menyinnehållet. Välj en strategi under Menyinnehåll och välj Ta bort. Menyinnehåll Här visas en alfabetisk lista över innehållet i de två PDF-filerna. Det ska alltid finnas minst en strategi i en meny. Du kan lägga till eller ta bort strategier. De valda strategierna visas direkt i uppläsningsmenyn Inställningar - Röster och språk I inställningarna för röster och språk väljer du vilken röst, som ska läsa upp. Här justeras också hastighet, volym (ljudstyrka) och tonhöjd.

90 82 Inställningar - Uppläsning Figur Inställningar för uppläsning - fliken Röster och språk

91 Inställningar - Röster och språk 83 Röstinställningar Figur Röstlista under Röster och språk Röstinställningar innehåller en lista där Karin-rösten, som medföljer CD-ORD ingår, tillsammans med de andra SAPI-röster och språk, som är installerade på datorn. Standard Som standard är Ingrid vald som röst i den svenska profilen, som medföljer CD-ORD. Om Ingrid-rösten inte är installerad på datorn, är det Karin-rösten, som läser upp. CD- ORD (Karin) är vald som röst i röstlistan. Volym, tonhöjd och hastighet Du kan ställa in volym (ljudstyrka), tonhöjd och hastighet för den röst, som valts i listan över röster. Du kan alltså göra de inställningar, som passar bäst för varje enskild röst. Du kan dock inte ställa in tonhöjd och hastighet för Karin-rösten. Hastighet och volym kan också justeras, under uppläsning Med en genvägstangent kan talet justeras, samtidigt med att text läses upp. Man kan alltså snabbt öka eller minska hastigheten, när man t.ex. vill skifta mellan att skumläsa och djupläsa en text. På samma sätt kan man öka och minska ljudstyrka under uppläsning. Var uppmärksam på, att justeringen först träder i kraft i nästa mening. Gör justeringen stegvis och lyssna. För att öka hastigheten, trycker du på Alt och t.ex. två klick på högerpilen. När nästa mening läses upp, kan du höra, om hastigheten har justerats till den nivå du önskar. Håll Alt-tangenten nere. Om du släpper Alt-tangenten, innan du väljer piltangenterna, kommer uppläsningen att stoppas. Välj eventuellt andra genvägstangenter, om du har problem med att hålla tangenten nere.

92 84 Inställningar - Uppläsning Man väljer genvägen Alt+Högerpil, när man vill öka hastigheten under uppläsningen och Alt+Vänsterpil, när man vill sänka hastigheten. Man väljer genvägen Alt+Pil upp, när man vill höja ljudstyrkan och Alt+Pil ner, när man vill sänka ljudstyrkan. Se ev. under Inställningar Generellt Genvägar. Här visas vilka genvägstangenter, som valts på datorn. Knappen Inställningar Den här knappen ger dig möjlighet att ställa in egenskaperna för den röst, som valts i listan. När knappen Inställningar väljs, öppnas den enskilda röstens egna inställningar, där du kan göra ytterligare inställningar, om rösten/talsyntesen tillåter det. Du kan t.ex. göra flera inställningar i både Karin-rösten och Ingrid-rösten. Inställningar för volym, tonhöjd och hastighet görs i CD-ORD och inte i den enskilda röstens egna inställningar. Läs om enskilda rösters inställningar i den hjälp eller vägledning, som medföljer rösten/talsyntesen. Exempel: Beroende på vald röst kan du ställa in hur lång paus, det ska vara efter kommatecken och punkt. Du kan även ställa in röstens tydlighet. I Uttalsordlistan kan du även ändra uttal av ord och slå av och på särskilda regler.

93 Inställningar - Skärmläsning 85 Avlyssna röst När du ska ställa in den enskilda rösten, kan du testa inställningarna och lyssna dig fram till den bästa inställningen, innan den väljs. Skriv en text i skrivfältet. Välj knappen Avlyssna röst. Nu sker uppläsning med de inställningar, du har gjort. Du kan fortsätta att justera rösten och välja Avlyssna röst tills du har anpassat rösten, för dina behov, och då välja OK Inställningar - Skärmläsning Här slås skärmläsaren av och på och man väljer vilka delar, som ska läses upp med skärmläsaren.

94 86 Inställningar - Uppläsning Figur Inställningar för Uppläsning - fliken Skärmläsning Använd skärmläsning Här slår du av och på skärmläsning. Skärmläsning kan också slås av och på i Menyn Uppläsning eller med en genvägstangent. Med genvägstangenten har man snabb åtkomst för att slå av och på skärmläsningen. Som standard är genvägen Ctrl+F12. Se ev. under Inställningar Generellt Genvägar. Här visas vilka genvägstangenter, som valts på datorn. Komponenter, som ska läsas upp Menypunkter slår av och på uppläsning av menypunkter. Det gäller också text i högerklickmenyer, som t.ex. används för stavningskontroll och synonymer, när man högerklickar på ord i Word.

95 Inställningar - Skärmläsning 87 Knappar Slår av och på uppläsning av menypunkter och knapptexter. Radioknappar Slår av och på uppläsning av radioknappar (runda knappar). Texten till höger om knappen läses upp, följt av ett Ja, när uppläsning är påslagen, eller ett Nej, när uppläsning är avslagen. Avkryssningsfält Slår av och på uppläsning av avkryssningsfält. Texten till höger om avkryssningsfältet läses upp, följt av ett Ja, när uppläsning är påslagen eller ett Nej, när uppläsning är avslagen. Skärmtips Slår av och på uppläsning av skärmtips. Fönsterrubriker Slår av och på uppläsning av fönsterrubriker. Rubriken överst i fönster läses upp. Listor Slår av och på uppläsning av drop-downboxar. När funktionen är påslagen, läses texten i listor eller dropdown-boxar upp. Skrivfält Slår av och på uppläsning av skrivfält. När funktionen är påslagen, läses texten i skrivfält upp. Flikar Slår av och på uppläsning av flikar. När funktionen är påslagen, läses titeln på fliken upp. Markörer Slår av och på uppläsning av markörer ( labels ). Funktion Här ställer man in, när och hur skärmläsaren ska läsa upp. Paus före skärmläsning (sek.) Denna inställning (från 0 till 5 sekunder) avgör, hur lång tid som ska gå, innan skärmläsningen startar. Uppläsning Följer musen (muspekning) Skärmläsaren läser upp, när man pekar med musen (musen förs bort över en komponent på skärmen). Om du inte vill, att skärmläsaren ska läsa upp, när du pekar med musen, väljer du inställningen Följer fokus.

96 88 Inställningar - Uppläsning Följer fokus Skärmläsaren läser upp, när musen eller tangentbordet har fokus i en skärmtext. Exempel: Uppläsning sker, när man klickar på en meny eller i ett skrivfält. Exempel: Uppläsning sker, när man väljer menyer med tangentbordet och flyttar mellan ämnen med tangentbordets piltangenter. Följer mus & fokus Peka med musen eller navigera mellan programmens menyer mm. med tangentbordets funktioner, så blir texten uppläst. Med denna inställning läser skärmläsaren upp, både när man pekar med musen, klickar med musen och när tangentbordet har fokus i en skärmtext. Ram Slå på Ram fär att visa en ram runt den text, som skärmläsaren läser upp. Färg Här väljs färg för ramen. Standardfärgen är grön. Klicka på färgknappen för att öppna dialogrutan Välj färg,där du kan välja den färg, som skärmläsarens ram ska ha.

97 Kapitel 12. Inställningar - Ordprediktion Inställningar- Fönster Under den här fliken får man en rad möjligheter att välja, hur ordlistans ska se ut och placeras. Figur Inställningar för Ordprediktion - fliken Fönster Markera förslag med färg Här kan man välja, vilken färg ordlistorna ska markeras med. Den valda färgen visas i fältet till vänster om ordet i ordlistan. Som standard har grundordlistans ord blå färg, ord från fackordlistor har grön färg, egna ord har en mörkare blå-grön färg och alternativa förslag har orange färg. Skrifttyp Här kan skriften för ordlistans ord ändras - både beträffande typsnitt, teckensnitt, textstorlek och färg. Man kan också välja bakgrundsfärg. Ordlistan anpassar sig automatiskt efter skriftstorleken.

98 90 Inställningar - Ordprediktion Om man använder en stor skriftstorlek, bör man kontrollera hur många ord som ska visas i ordlistan, så att hela ordlistan fortfarande kan ses på skärmen. Ställ in antalet ord under Ordlistans uppbyggnad Begränsning av förslag De följande inställningarna ger möjlighet att ge flera relevanta förslag snabbare genom att "sortera" i ordlistan t.ex genom att dölja ord av en bestämd längd. Antal tecken innan förslag ges Denna inställning används för att bestämma, när första förslag ska visas i fönstret. (om fönstret inte alltid är visat, så när fönstret visas). Inställningen används, om man snabbt eller säkert kan skriva de första bokstäverna och därför inte vill, att det ska visas förslag. Har man t.ex. valt 3, visas först förslag i listan, när man själv har skrivit tre bokstäver. Är Föreslå nästa ord (prediktion) ikryssad, kommer det under alla omständigheter att komma förslag för nästa ord, innan man har skrivit en bokstav. Kortaste ord Denna inställning används, om man bara har behov av att få visat ord över ett visst antal bokstäver. Om man skriver 5, kommer alla ord i ordlistan att vara på fem bokstäver eller däröver. På detta sätt visas det snabbare fler relevanta, längre ord i listan, eftersom de korta orden, som annars skulle visas snabbt i listan, är frånsorterade. Längsta ord Denna inställning används, om man önskar begränsa längden för de ord, som visas i ordlistan. Om man skriver 10, så kommer alla ord i ordlistan att vara på maximalt 10 bokstäver. På det sättet tas onödigt långa ord bort från ordlistan. Genom att avgränsa ordförrådet på detta sätt, visas det snabbare fler relevanta ord i listan (inom den maximala ordlängden). Inställningen används t.ex. av elever i grundskolan, som inte ska arbeta med längre, svåra ord. Programmet sörjer automatiskt för, att det längsta ordet aldrig blir kortare än det kortaste ordet. Ordlistans visning Visa alltid ordlista När Visa alltid ordlista är påslagen, visas ordlistan på skärmen hela tiden. När inställningen är avslagen, visas ordlistan bara, när man skriver. Visa alltid ordlista kan också slås av och på i Menyn Ordprediktion Visa alltid ordlista. Ordlista följer markör Ordlistan kan följa markören, när man skriver, eller kan man placera ordlistan på en bestämd plats på skärmen (standard). Du kan snabbt välja mellen de två inställningar genom att dubbelklicka i översta vänstra hörnet av ordlistan. Pilarna visar, att ordlistan följer markören. Teckenstiften visar, att ordlistan är placerad på ett bestämt ställe. Ordlistan kan flyttas till ett annat ställe på skärmen genom att man drar i ikonen med musen.

99 Inställningar- Fönster 91 Visa tangentbordsgenvägar Här väljer man, om tangentbordsgenvägarna för att infoga ord i texten ska visas i ordlistan. (Genvägstangenterna visas till vänster om orden i ordlistan). Ordlistans uppbyggnad Samlad ordlista (grundordlista) Samlad ordlista används, när man använder enbart en grundordlista eller enbart en fackordlista. Den användes också, när man kombinerar en grundordlista och en fackordlista, om man vill, att ord från fackordlista ska visas i samma lista som ord från grundordlistan. Egna ord kommer alltid att visas tillsammans med grundordlistans ord. Om man väljer Samlad lista och Egna ord, eller fackordlistor är påslagen i fliken Ordlistor, visas ord från alla ordlistorna i samma lista. Separat lista för facktermer Vi rekommenderar, att den separata ordlistan används för facktermer, när man både använder en grundordlista och en fackordlistor. På det sättet får man förslag för vanliga ord i den översta listan, och så visas facktermerna i den nedersta listan, där man snabbt har åtkomst till dem. Rader i grundordlista Här väljer du hur många ord, som ska visas i grundordlistan. Rader i fackordlista Här väljer du hur många ord, som ska visas i den separata fackordlistan. Tips Som standard är programmet inställt med Samlad ordlista. Det visas 10 ord i grundordlistan. Man kan visa totalt 15 ord åt gången. Utöver de ord, som man omedelbart kan se i listan, kan man också bläddra fram och tillbaka med pilarna i ordlistan för att se fler ord. När man kombinerar en grundordlista med Separat lista för facktermer, rekommenderar vi, att man försöker hålla sig med 6 ord i grundordlistan och 4 ord i fackordlistan, så visas 6 resp. 4 ord åt gången.

100 92 Inställningar - Ordprediktion Inställningar - Ordprediktion Språkval för ordprediktion Figur Inställningar för Ordprediktion - fliken förslag Språk I listan väljer du vilket språk, som ska användas i ordlistan. Du kan välja svenska, engelska eller tyska. När du har valt språk, så väljer CD-ORD automatiskt samma språk i dina grundordlistor under Ordlistor. Alternativa förslag kommer också att gälla för det språk, som är valt. Stavningskontroll av nya ord, som sparas i ordlistan Egna ord, kommer också att anpassa sig till valt språk och ge stavningskontroll av nya ord för svenska, men inte för engelska och tyska. Uppslagsmetod Kontextbaserade förslag När kontextbaserade ordförslag är påslaget, ges kontextbaserade förslag och förslag utifrån, hur frekvent det enskilda ordet är. Dvs. att ordlistan visar förslag för en del av de ord, som kan passa in i den mening, man skriver.

101 Inställningar - Ordprediktion 93 När kontextbaserade ordförslag har slagits av, kommer orden i ordlistan bara att visas utifrån, hur frekventa de enskilda orden är. Föreslå nästa ord (prediktion) När prediktionen har slagits av, fungerar ordlistan som ordavslutning, där man måste skriva en bokstav, innan det visas förslag i ordlistan. När prediktionen är påslagen, ges automatiskt förslag för ett tänkbart påföljande ord. Man kan fortfarande själv skriva en bokstav och få förslag - alltså även nyttja ordavslutning. Uppdatera frekvens I drop-down-menyn Uppdatera frekvens väljs, när orden i ordlistorna ska uppdateras och därmed, var de visas i listan. När användarfrekvensen uppdateras, visas de ord, som man använder snabbare i listan. Tillfälligt Uppdaterar ordlistan tillfälligt utifrån de ord, som man använder i den aktuella skrivprocessen. När Ordförslag stängs, sparas inte ändringarna. Permanent uppdaterar ordlistan permanent utifrån de ord, man använder. När Ordprediktion stängs, blir ändringarna sparade. Om man nollställer inställningarna, så tas användarfrekvensen bort. Ingen uppdatering När Ingen uppdatering väljs, uppdateras inte användarfrekvensen. Nollställ användarfrekvens Med knappen Nollställ användarfrekvens väljar man att nollställa all användarfrekvens för ord i grundordlistor, fackordlistor och i ordlistan egna ord. De ord, som du har skrivit med hjälp från ordlistan, kommer att få en annan ordningsföljd i ordlistan. Det kommer nu att vara programmets standard-ordningsföljd, som visas. Det betyder, att många av de ord, som du tidigare har använt, inte längre visas överst i ordlistan. Autokorrektur Stor begynnelsebokstav i meningar När Stor bokstav i början av en meningär påslagen, visas automatiskt alla ord med stor begynnelsebokstav i början av en mening bland annat efter punkt. Tänk på, att det också blir stor bokstav efter punkt i en förkortning. Här måste man själv ersätta den stora bokstaven med en liten. Om Stor bokstav i början av en mening är avslagen, kan man själv iskriva in stor begynnelsebokstav med Shift + bokstav. Infoga paus efter ord - avslagen Ta bort markeringen för att slå av funktionen.

102 94 Inställningar - Ordprediktion När Gör paus efter ord är avslagen, skriver man själv mellanrum, när man är klar med att skriva ett ord. Man får då visat flera ord med samma begynnelse, efter att ha infogat ett ord från ordlistan. Gör paus efter ord - påslagen Sätt markering för att slå på funktionen. Det infogas automatiskt ett mellanrum, när ett ord har valts från ordlistan. Om Gör paus efter ord används, ska man vara uppmärksam på att, det inte ger möjlighet att se flera ord med samma begynnelse, när ett ord har valts i ordlistan. Man kan dock alltid använda sig av möjligheten att flytta markören bort efter sista bokstaven i ett ord, så det på det sättet visas flera ord med samma begynnelse. Ta bort paus vid specialtecken Denna funktion används, när Gör paus efter ord har valts, så att mellanrummet tas bort, när man sätter specialtecken som punkt och kommatecken. Nya ord Med Nya ord påslagen kan nya ord sparas i ordlistan Egna ord. Nya ord är de ord, som man själv skriver, och som inte finns i den grundordlista, man använder. För att få visat egna ord ska det vara påslaget under Inställningar Ordprediktion Ordlistor Spara löpande Ord, som man själv skriver, kan sparas efterhand, som man skriver dem. Då visas en dialog med det ord, som du har skrivit. Här har du möjlighet att välja, om ordet ska sparas. Ordet kan stavningskontrolleras, så att man inte sparar det i ordlistan på fel sätt. När du rättar ett ord, blir det också rättat i den text, du har skrivit. Detta gäller bara, när du sparar löpande. Se avsnittet: Infoga ord i Egna ord. Spara, när ordprediktion avslutas Ord man själv skriver sparas, när man avslutar ordlistan (slår av Ordprediktion). Det visas en lista över alla de ord, man själv har skrivit. Här har man möjlighet att välja, vilka ord som ska sparas. Orden kan stavningskontrolleras, så att de inte blir sparade i ordlistan med fel. Felen rättas inte i den text, du har skrivit. Det måste du göra med en stavningskontroll. Se avsnittet: Infoga ord i Egna ord Visa nya ord i listan När denna funktion är påslagen, visas de ord, som man själv skriver i ordlistan direkt, även om orden inte har sparats eller stavningskontrollerats. Viktigt Vi rekommenderar, att du inte använder Spara löpande, om du skriver mycket snabbt på tangentbordet.

103 Infoga ord för Egna ord Infoga ord för Egna ord Om Nya ord som inte finns i den grundordlista, man använder, kan du lägga in dem själv. De nya orden läggs i ordlistan Egna ord i antingen svenska, engelska eller tyska, beroende av vilket språk, man har valt. I dialogen Infoga ord i Egna ord kan man välja, vilka ord som ska sparas. Orden kan stavningskontrolleras med en stavningskontroll för svenska, men inte för engelska och tyska. Stavningskontroll av nya ord: När ett ord är markerat, kan man välja knappen Stavningskontroll för att kontrollera det enskilda ordet. Om ordet är stavat rätt, så får man beskedet Ordet... är stavat korrekt. Om ordet är felstavat, öppnas stavningskontrollen, där det visas förslag på andra ord. Om stavningskontrollen inte känner till ordet, får man beskedet stavningskontrollen har inga förslag för ordet.... I det sista tillfället är ordet alltså antingen stavat rätt, men stavningskontrollen känner inte till ordet, eller är ordet stavat fel, men stavningskontrollen har inga förslag. Ord, som kan stavningskontrolleras, eller som stavningskontrollen inte känner till, är markerade med ett utropstecken (i en grön cirkel) genom sidan av ordet. När ett ord är stavningskontrollerat och stavat korrekt, så tas utropstecknet automatiskt bort. Spara, när ordprediktion avslutas Om man har valt Spara, när ordprediktion avslutas, visas en lista med de nya ord, man själv har skrivit, innan ordlistan stängs.

104 96 Inställningar - Ordprediktion Man markerar (klickar på) det ord, som ska stavningskontrolleras, så det får en blå markering, och väljer sen knappen stavningskontroll. Välj alla Med knappen Välj alla sätts automatiskt en markering genom alla de nya orden, så att alla orden är valda och klara för att infogas i ordlistan Egna ord. Eller kan man välja bestämda ord, genom att klicka i fältet vid varje enskilt ord, så att det markeras. Välj Ingen Med knappen Välj ingen väljer man bort alla ord. Markeringarna tas automatiskt bort, så att alla ord är frånvalda. Eller kan man också välja bort bestämda ord genom att klicka i fältet vid varje enskilt ord, så att markeringen tas bort. Stavningskontrollera När ett ord är markerat, kan du välja knappen Stavningskontrollera för att kontrollera ordet. Om stavningskontrollen har förslag för ordet, öppnas stavningskontrollen i Dialogen Rätta, och det visas förslag på andra ord. Redigera Om du vill rätta ett ord själv, kan du klicka på ordet (det markeras med blått). Välj knappen Redigera. Nu kan du rätta ordet. Infoga infogar de valda ordet för ordlistan Egna ord. Under Inställningar Ordprediktion Ordlistor kan man också infoga och redigera Egna ord i själva ordlistan. Spara löpande Om man har valt Spara löpande, så visas en dialogbox, var gång man skriver ett ord, som inte finns i grundordlistan. Om ordet är stavat korrekt, visas inget utropstecken. Om ordet däremot inte är stavat korrekt, eller om stavningskontrollen inte har förslag för ordet, visas ett utropstecken:

105 Infoga ord för Egna ord 97 Infoga om du vill infoga ordet, väljer du knappen Infoga. Så infogas ordet i ordlistan Egna ord. Stavningskontrollera När ett ord är markerat, kan du välja knappen Stavningskontrollera för att kontrollera ordet. Om stavningskontrollen har förslag för ordet, öppnas stavningskontrollen i Dialogen Rätta, och det visas förslag på andra ord. Redigera Du kan också själv rätta ordet. Klicka på ordet (det markeras med blått). Välj knappen Redigera. Nu kan du rätta ordet.

106 98 Inställningar - Ordprediktion Rätta nya ord Dialogen Rätta ger förslag från stavningskontrollen för det ord, man har skrivit. Ordet, man har skrivit, visas i det översta fältet. Ersätt ordet med det önskade ordet från stavningskontrollens lista genom att dubbelklicka på ordet i listan. Ordet visas nu i det översta fältet. Välj knappen Rätta, och ordet är rättat i listan över ord, som kan infogas i Egna ord. Om du har valt Spara löpande, så rättas felen också i den text, du har skrivit. Det gäller inte, om du har valt Spara, när ordprediktion avslutas. Du kan få förslagen från stavningskontrollen upplästa. Välj Ctrl+F12 för att slå på skärmläsningen. Peka på texten med musen. Du kan också få uppläsning, genom att hoppa mellan orden med tab-tangenten och piltangenterna Inställningar- ordlistor Här väljer man ordlistor.

107 Inställningar- ordlistor 99 Språkavhängiga ordlistor Figur Inställningar för Ordprediktion - fliken Ordlistor Valt språk CD-ORD väljer automatiskt grundordlistorna för det språk, som är valt under fliken Förslag. Valt språk visar vilket språk, som är valt. Grundordlistor av/på Här slås grundordlistor av och på. Grundordlistor slås bara av vid särskilda tillfällen, när man vill använda en fackordlista separat, utan att kombinera den med en grundordlista. Grundordlistor Här väljer man en av de fyra grundordlistorna för det valda språket Miniordlista Ordlistan kan användas av barn med ett mindre ordförråd och av vuxna, som på grund av svåra stavningssvårigheter använder ett mindre ordförråd.

108 100 Inställningar - Ordprediktion Mellanstor ordlista innehåller ett brett ordförråd för vanligt skriftspråk. Ordlistan kan användas för framställning av texter med ett inte så avancerat ordförråd, bl.a. texter på mellanstadiet i grundskolan. Stor ordlista innehåller ett avancerat ordförråd för vanligt skriftspråk. Ordförrådet täcker både texter i grundskolan, i ungdomsutbildningar och det vanliga skriftspråket i texter på vidareutbildningar. Maxiordlista innehåller ett mycket avancerat ordförråd för vanligt skriftspråk, bl.a. för texter på vidareutbildningar. Man kan välja att kombinera grundordlistan med en eller flera fackordlistor. Egna ord Egna ord ska supplera grundordlistans ord, och visas därför alltid tillsammans med grundordlistans ord. Egna ord knyts till det språk, som är valt. CD-ORD kan lära sig de ord, man själv skriver. Orden infogas i ordlistan Egna ord, när man slår på Nya ord. Det gör man under Inställningar Ordprediktion Förslag. Programmet jämför automatiskt de ord, man skriver, med orden i den grundordlista, som används. Ord, som redan finns i grundordlistan, blir därför varken visade, eller sparade som Egna ord. Redigera Knappen Redigera ger möjlighet att redigera i Egna ord. Välj knappen Redigera för att öppna Redigeringsdialogen. Här kan man infoga ord manuellt och man kan redigera de ord, som infogats via Nya ord. Fackordlistor Du kan använda fackordlistor tillsammans med en grundordlista. Du kan också använda enbart fackordlistor. Det är lätt att skapa nya fackordlistor själv - för särskilda ämnen och fackområden eller för andra språk. Välj fackordlista Du kan välja att använda en eller flera fackordlistor. Sätt markering vid de fackordlistor, som ska användas i ordlistan. Ta bort markeringen i de ordlistor, som inte ska användas. Om du slår av grundordlistor för att enbart använda en fackordlista, är det bara dina facktermer, som visas i den samlade listan. När fackordlistorna används tillsammans med en grundordlista, så rekommenderar vi, att du får facktermerna visade i Separat lista för facktermer. Det väljer du under Inställningar Ordprediktion Fönster Ordlistans uppbyggnad. Fackordlistorna är inte beroende av det språk, som valts. Om du arbetar med fackordlistorna på ett språk, som det inte finns grundordlistor för, ska du slå från både grundordlistor och alternativa förslag. Det gäller t.ex för franska.

109 Redigera fackordlistor och Egna ord 101 När fackordlistor och en grundordlista används samtidigt, kommer ord, som förekommer i båda ordlistorna, bara att visas en gång, nämligen i grundordlistans lista. Upprätta ny Välj knappen Upprätta ny för att skapa en helt ny ordlista. Det har ingen betydelse, vad som i övrigt valts i listan av fackordlistor. Dialogen Infoga ny ordlista När knappen Upprätta ny väljs, öppnas dialogen Infoga ny ordlista. Här skrivs titeln på den nya ordlistan. Ta bort Knappen Ta bort tar bort en existerande ordlista. Markera den ordlista, som ska tas bort. Klicka på ordlistans namn, så namnet markeras med blått. Välj knappen Ta bort för att ta bort ordlistan. Redigera Knappen Redigera kan du snabbt redigera i en existerande ordlista. Markera den ordlista, som du vill redigera i. Klicka på ordlistans namn, så att namnet blir markerad med blå färg. Välj knappen Redigera för att öppna redigeringsdialogen. Importera och exportera fackordlistor Med knappen Eksportera ordlistor kan du snabbt flytta fackordlistor. Du kan t.ex. exportera en fackordlista till ett usb-minne för att importera den på en annan dator. Du kan t.ex också spara fackordlistan på ditt skrivbord för att därefter bifoga den i ett mail, så att kan importeras på en annan dator. Men knappen Importera kan du snabbt importera fackordlistor, som du t.ex har hämtat från ett mail, på nätet eller via ett usb-minne. För att importera fackordlistan ska du navigera fram till det ställe, där du har sparat fackordlistan. Använd eventuellt skrivbordet för att spara fackordlistor från bl.a. mail och från nätet Redigera fackordlistor och Egna ord Dialogrutan Redigera Dialogrutan Redigera används för att redigera i fackordböcker och i ordboken Egna ord. Redigera-dialogen använd också, när du ska upprätta helt nya fackordböcker.

110 102 Inställningar - Ordprediktion Titel Här visas ordbokens titel. Totalt ordantal Här visas det totala ordantalet i ordboken. Figur Dialogrutan Redigera Sök och lägg till ord Nya ord kan tillfogas enkelt, genom att man skriver in ordet i sökfältet Ord. Välj knappen Lägg till. Det nya ordet läggs automatiskt till i alfabetisk ordning. Om ordet redan finns, slås det automatiskt upp.

111 Dialogrutan Redigera 103 Du kan också använda sökfältet för att slå upp ord i listan- t.ex. för att se om ett visst ord redan finns i listan. Eller kan du använda uppslagsordet som utgångspunkt för att lägga till flera specialord med liknande stavning. Innehåll Visar innehållet i ordboken. Ord Ord, som finns i ordlistan, är listet i alfabetisk ordninge. Fältet är tomt, under tiden som man håller på att skapa en ny ordlista. Om ett ord i fackordlistan även finns i den grundordlistan man använder, visas ordet bara en gång. Det visas i listan med grundordlistans ord. Man skiljer mellan ord med stora bokstäver och ord med små bokstäver. Ordet visas i ordlistan, så som de står i ordlistans redigeringsdialog. Uppläsning Du kan använda CD-ORDs skärmläsning (Ctrl+F12) få ordlistan i redigera uppläst. Slå på skärmläsningen och peka på ett ord. Frekvens I fackordböckerna kan man se frekvensen för det enskilda ordet. (Det gäller inte för Egna ord). Ordets frekvens visas till höger om ordet. Ju högre ett ords frekvens är, desto tidigare visas det i ordlistan. Redigering av ord och frekvens Ord och frekvens redigeras. Markera fältet med det ord eller den frekvens som ska rättas. Du kan markera med enkelklick. När fältet är markerat, kan du skriva. Eller kan du dubbelklicka i fältet för att redigera ord eller frekvens. Frekvensen ökas dock även automatiskt, när man använder ordet. Ta bort Ord tas bort från ordboken, genom att man markerar ett eller flera ord och väljer knappen Ta bort. Knappen Importera Importera kan endast användas när det gäller fackordböcker. Den kan inte väljas för redigering av Egna ord. Knappen Importera öppnar dialogrutan Textimport. Här kan du infoga flera ord, men även ord från hela texter. Knappen Importera väljs, när man: Vill tillfoga flera ord på en gång. Har kopierat text från klippbordet, för att använda till en ordbok. Vill importera text från ett dokument.

112 104 Inställningar - Ordprediktion Dialogrutan Textimport Ordlista Här visas titeln för ordboken. Figur Importera text till en fackordbok Originaltext I skrivfältet infogas den text som ska utgöra underlag för ordlistan. Text kan skrivas in direkt i fältet.

113 Dialogrutan Textimport 105 Man kan kopiera text från andra filer, nätet mm. och infoga texten i skrivfältet med Kopiera/Infoga. Text, som importeras från en fil, via knappen Bläddra, insätts också i skrivfältet. Man kan sätta in flera texter i textfältet och därefter generera ordlistan. Listan kan också genereras efterhand som ny text sätts in i textfältet. Orden kommer att sparas i listan, och dess frekvens justeras. Importera-funktionen kan även användas för att lägga till flera ord i en redan existerande ordbok. Öppna Öppna dialogrutan Öppna. Navigera via Windows fram till den fil, som ska användas för att tillfoga ord i ordboken. Man kan använda text från vanliga textfiler (t.ex. TXT-filer). Texter i Word, PDF-filer och andra format kan som regel sparas som vanlig text. Generera När man satt in en text i textfältet Textunderlag, skapar du ordlistan genom att klicka på knappen Generera. Knappen Generera skapar då snabbt en ordlista utav orden i textfältet Textunderlag. Ord Här samlas alla ord från texten i alfabetsik ordning. Ta bort markeringen vid de ord, du inte önskar ha med i ordboken. Du kan också vänta med att redigera och ta bort ord, tills du har infogat dem. Viktigt Ord, som står inne i en text och innehåller bindestreck, sätts också in i listan, men är inte automatiskt valda. Man måste själv sätta en markering vid ord med bindestreck, om man önskar tillfoga dem i ordlistan - t.ex. särkilda facktermer, som innehåller bindestreck. Exempel: T-lymfocyter kommer in i ordlistan som Tlymfocyter. Frekvens Frekvensen är ett uttryck för hur många gånger ett enskilt ord förekommer i den eller de texter, som ordlistan är skapad utifrån. Välj alla Alla ord i listan väljs för att tillfoga dem i ordboken. Som standard är alla ord, bortsett från ord med bindestreck, valda. Om orden ska redigeras, kan du göra det, när du har valt Lägg till. Välj inget Knappen Välj inget används för att välja bort alla ord. Tillfoga Med knappen Lägg till tillfogas alla de valda orden i ordboken och dialogrutan Redigera ordbok öppnas automatiskt. Orden finns nu i ordlistan. Välj OK. Ordboken är därefter

114 106 Inställningar - Ordprediktion klar att använda. Du kan eventuellt redigera ordlistan innan du väljer OK. Men du kan också alltid återvända till ordboken vid ett senare tillfälle för att redigera den. Avbryt Avbryter handlingen i dialogrutan och öppnar dialogrutan för Redigera Inställningar- Alternativa förslag Figur Inställningar för Ordprediktion - fliken Alternativa förslag Alternativa förslag Här slås de alternativa förslagen av och på. Som standard är Alternativa förslag avslaget. De alternativa förslagen ger ett extra stöd, när man har problem med början av ord. Man får också alternativa förslag, när man gör fel inne i ord. Man kan särskilt få hjälp med bokstäver, som kan vara svåra att uppfatta eller att höra skillnad på. Om man skriver ordet, som det låter, får man vid många tillfällen förslag, även om ordet är felstavat. Alternativa förslag fungerar i alla ordlistor. Förslagen visas som standard med orange färg. Du kan själv välja färg under Inställningar Ordprediktion Fönster Markera förslag med färg. Tips De alternativa förslagen blandas med vanliga förslag. Om ett alternativt förslag är mer troligt än ett vanligt förslag, kommer det alternativa förslaget att visas först i ordlistan. Därför uppmanas du att alltid bläddra i ordlistan för att se om det ord, du letar efter, finns där. Om du inte finner ordet, fortsättter du med att skriva vidare själv. Valt språk CD-ORD väljer automatiskt alternativa förslag för det språk, som är valt under fliken Förslag. Valt språk visar vilket språk, som är valt. Om du arbetar med fackordlistor på språk, som det inte finns grundordlistor för, så ska du slå av både Alternativa förslag och Grundordlistor. Det gäller t.ex. för franska.

115 Feltyperna 107 Antal tecken innan förslag visas Man måste ställa in, när de alternativa förslagen ska visas. När man väntar med att visa Alternativa förslag efter t.ex. två-tre bokstäver, får man visat de vanliga goda förslagen från ordlistan först. Därför är standard satt til 3. De alternativa förslagen visas då först, när man har skrivit tre bokstäver, men fortfarande med hjälp för ordets begynnelse. Exempel: När man t.ex har skrivit: "Jag förstår väl var...", visas förslag som "varför", "vart" och "vari" i ordlistan. De alternativa förslagen är underordnade de vanliga förslagen. Om vanliga förslag har gjorts för att visas efter t.ex. fyra tecken, kommer de alternativa förslagen också att visas, först när man har skrivit fyra bokstäver. Ord som låter lika (Homofoner) Homofona ord, är ord, som stavas olika men låter lika. De visas i ordlistan som alternativ för varandra. Om man t.ex. skriver "kära.." visas också förslag med "tjära" i ordlistan och omvänt Feltyperna Feltyper Under feltyper finns det möjlighet att välja bestämda feltyper av och på.

116 108 Inställningar - Ordprediktion Som standard är inte alla feltyper påslagna. Du kan se vad, som är påslaget under de enskilda grupperna. För att visa förslag från en undergrupp, måste du komma ihåg att också slå på huvudgruppen. Som standard har vi slagit på en del bestämda feltyper. De ger hjälp med inledningen av ord och många vanliga stavfel. Feltyperna kan ställas in, så de passar mer precist för den hjälp, man har bruk för. Läraren bör hjälpa till med att värdera vilka feltyper, som ska slås av och på. Exempel Om man skriver "sy...", visas också ord med "cy..." och "psy" i ordlistan.

117 Feltyperna 109 När Antal tecken innan förslag visas har satts till 3, så visas de alternativa förslagen, först när man har skrivit tre bokstäver, alltså när man i detta exempel har skrivit "syk". I exemplet visas bara alternativa förslag (med orange färg), då de mest sannolika förslagen från ordlistan är alternativa förslag för "syk...". Man kan också få förslag inne i ord, t.ex. genom sammansatta ord. om man skriver "Han körde på sin motorsy...", blir "motorcykel" visat som förslag i ordlistan. Nedan ges exempel på en del feltyper. Exemplen är feltyper för de alternativa förslagen för svenska. Vi ger exempel med hela ord, men förslaget för det rätta orden visas som regel också i ordlistan, innan man har skrivit hela ordet. Vokaler Här ges hjälp för vokaler som vållar problem i början eller inne i ord. Exempel med feltypen e -> ä : Om man skriver jag eter mat.., visas äter i ordlistan. Exempel med feltypen u-> y : Om man skriver Jag har en cukel.., visas cykel i ordlistan. En konsonant till dubbeltecknad konsonant Visa dubbeltecknad konsonant Denna slås på om man skriver enkel konsonant, då det ska vara dubbeltecknad. Exempel på feltypen är m -> mm : Om man t.ex. skriver koma, så visas komma i ordlistan.

118 110 Inställningar - Ordprediktion Dubbeltecknad konsonant till en konsonant Visa en konsonant Denna slås på om man dubbeltecknar konsonant, där det ska vara enkel. Exempel med feltypen ss -> s : Om man t.ex. skriver jag vill lässa, så visas läsa också i ordlistan. Stumma konsonanter Utelämnande av stum konsonant Här får man hjälp om man missar en stum konsonant t.ex. p i psykologi, c i scen, osv. Konsonantförbindelser- utelämnande Här får man hjälp om man utelämnar någon konsonant i konsonantförbindelser. T.ex. med feltypen t-> tr : Om man t.ex. skriver jag är tött. visas trött. Konsonantförväxlingar Här ges hjälp vid osäkerhet i konsonantval, t.ex. när det ska vara ck eller k, resp. b, eller d, osv. Skriver man t.ex. : Cykeln har en sabel, visas sadel. Konsonantombyten -reversibler För elever som har problem med reversibler kan hjälp fås här. Ködre ger exempelvis förslaget körde. Ljudstridig stavning i början eller inne i ord Här under den sista gruppen finns alla problem med ljudstridig stavning för ng-, j- sjoch tj-ljud både i början och inne i ord. Bara sj-ljudet kan ju stavas på många olika sätt och dessutom blandar eleverna ofta stavning för sj-och tj-ljud. Om man t.ex. skriver jag är på skukhus, visas sjukhus.

119 Inställningar- Tal Inställningar- Tal Figur Inställningar för Ordprediktion - fliken Tal Läs ordförslag Här slås uppläsning av Ordförslagen av och på. Läs valda Denna punkt är automatiskt påslagen, när själva uppläsningen slås på. Valda ord läses upp. Peka med musen på ett ord, för att få ordet uppläst. Använd tangentbordet för att flytta ner och upp bland orden, så att enskilda ord läses upp. Som standard i CD-ORD används tangentbordsgenvägarna Ctrl+Pil ner/upp för att flytta neråt och uppåt bland orden i ordlistan. Ctrl+Enter för att infoga ett ord i texten. Genvägarna kan ändras. Se vilka genvägar, som valts under Inställningar Generellt Genvägar. Läs första ordet i listan automatiskt Gör en markering för att alltid få det första ordet i listan uppläst. Det första ordet läses automatiskt upp, genom varje nytt uppslag i ordlistan, dvs. var gång det visas nya ord i ordlistan.

120 112 Inställningar - Ordprediktion Läs ord som infogas i texten Gör en markering för att alltid få ordet uppläst, när det infogas i texten.

121 Kapitel 13. Inställningar - C-Pen Inställningar - Fönster I CD-ORDs fönster till C-Pen kan du ställa in skrift och bakgrund. Figur Inställningar till C-Pen - fliken fönster Teckensnitt Här kan du ställa in teckensnitt, stil, storlek samt markeringsfärg för text och bakgrundsfärg i fönstret.

122 114 Inställningar - C-Pen Profil till CD-ORD i C-Pen Det upprättas automatiskt en profil till CD-ORD i inställningsdialogen för C-Pen (C-Pen Core). Profilen används automatiskt, när fönstret till C-Pen i CD-ORD öppnas. Inställningar till C-Pen öppnas via menyn nederst till höger på skärmen - genom att man pekar på bilden av C-Pen: Profilen fungerar så, att så text över flera rader sätts in utan radbyte. Mellan varje inskanning sätts mellanrum. Text stroke separator står därför som standard till Space i profilen till CD-ORD. Om man önskar radbyte, sätts Text stroke separator till Enter. Varje gång en text skannas in, införs radbyte. (när pennan lyfts).

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 Snabbhjälp i CD-ORD 7 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 SNABBHJÄLP för CD-ORD 7 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 7. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp CD-ORD 9.0 Snabbhjälp CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 9.0. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

Snabbhjälp. SkanRead 3.1

Snabbhjälp. SkanRead 3.1 Snabbhjälp SkanRead 3.1 Snabbhjälp i SkanRead Snabbhjälp i SkanRead 3 Innehållsförteckning Snabbhjälp i SkanRead 3 Om SkanRead 6 Så här gör du! 7 När du vill skanna in en text 7 När du omvandlar bild/pdf

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

IntoWords webb elevdata.se

IntoWords webb elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords webb elevdata.se Innehållsförteckning Överblick över IntoWords Webb 4 Profiler 5 Textfönster 5 Kopiera och Klistra in 6 Öppna 6 Spara 7 Andra tips 7 Uppläsning 8 Läs/Paus och

Läs mer

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501

ClaroRead Plus Mac Manual. Artikel.nr. 12501 ClaroRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 12501 1 Välkommen till ClaroRead Plus Välkommen till ClaroRead Plus för Mac. ClaroRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära

Läs mer

WordRead Plus för Mac

WordRead Plus för Mac WordRead Plus för Mac Manual Artikelnummer: 3024018 www.icap.nu 1 Innehåll Välkommen till WordRead Plus... 3 WordRead Plus verktygsfält... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg... 7 Avstånd...

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten... 1 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead... 2 2. Uppläsning... 3 2.1. Uppläsningsknappar

Läs mer

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata CD-ORD Ett komplett läs- och skrivverktyg - med uppläsning av text, skärmläsning och ordförslag på flera språk samt möjlighet att spara i ljudfil Elevdata CD-ORD Verktyget för alla, som behöver stöd i

Läs mer

Snabbhjälp CD-ORD 8.3

Snabbhjälp CD-ORD 8.3 Snabbhjälp CD-ORD 8.3 CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8.3. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

IntoWords elevdata.se

IntoWords elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords Innehåll Snabbhjälp till IntoWords 4 Läs/Stopp 4 Rösthastighet 4 Dela 5 Pdf-uppläsning 5 Uppläsning av markerad text 6 Ordlistan 6 Profiler 7 Dokument 8 Hjälp 9 Inställningar

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2015. SymWriter 2. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2015 SymWriter 2 Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 Byt symbol 2 F11 Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Lathund för att arbeta med pdf

Lathund för att arbeta med pdf Lathund för att arbeta med pdf Till Riksstämman 2016 är alla handlingar digitala, närmare bestämt i PDF-format. I den här lathunden får du som använder en PC/Mac tips och råd om hur du lättast går tillväga

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin

Omvandla din dator till en flerspråkig maskin Instruktionerna nedan gäller för Windows 7 och speciellt för skrivande på kurdiska (tillvägagångssättet är i stort sett detsamma även för andra versioner av Windows). Med hjälp av dessa instruktioner kan

Läs mer

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac

Skapa en pdf-fil med hög kvalitet, lämpad för tryckning Skapa pdf-filen i en PC med Windows Skapa pdf-filen i en Mac Senast uppdaterad 2016-06-01 Biblioteket Skapa och redigera pdf-filer Vid elektronisk publicering av avhandlingar och studentarbeten (examensarbeten) ska du använda filformatet PDF (Portable Document Format).

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD

LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD LÄSLANDET - BOKSTÄVER OCH ORD Programmet består av 21 övningar som övar förmågan att känna igen bokstäver och ord. Här tränas såväl läsning som stavning och bokstavsordning. Du får hela tiden stöd av inspelat

Läs mer

SurveyXact version 6.10

SurveyXact version 6.10 SurveyXact version 6.10 SurveyXact har uppdaterats med kraftigt förbättrade möjligheter för att redigera analysresultat i analysen. Det har blivit enklare att analysera data och hitta de intressanta analysresultaten.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation

Att använda talsyntes i en lässituation Att använda talsyntes i en lässituation 1.Komma igång med ClaroRead Plus Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB

Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Läshuset hjälp: Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Revision 1.21,19. januar 2009 Innehållsförteckning Förord... vii 1. Snabbhjälp... 1 1.1. Läshusets funktion...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon.

När ReadHear är installerat på din dator, startar du det genom att klicka på programmets ikon. ReadHear - lathund ReadHear är en programvara som kan användas när du vill läsa upp talböcker från MTMs katalog Legimus eller inlästa läromedel från Inläsningstjänst i Daisy-format. DAISY står för Digitalt

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Att använda Stava Rex i Word 2007

Att använda Stava Rex i Word 2007 Att använda Stava Rex i Word 2007 1. Skriva i Word Skriv av följande mening med fel och allt: Stänga av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord som Word uppfattar

Läs mer

LäsFlyt Metodhandledning

LäsFlyt Metodhandledning LäsFlyt Metodhandledning Copyright Softogram AB LäsFlyt är skyddat i enlighet med upphovsmannarättslagen och programmet, bilderna, texterna liksom denna manual tillhör Softogram AB. LäsFlyt är ett registrerat

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes

KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes KALENDER2 Version 2.00 Ett program med stöd för talsyntes Mars 2006 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) OCH (*.mp3) Innehållsförteckning Rekommenderad

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

IntoWords till Mac elevdata.se

IntoWords till Mac elevdata.se Snabbhjälp för IntoWords till Mac elevdata.se Innehållsförteckning IntoWords - till Mac 4 Överblick över IntoWords 5 Läs upp/paus och Stopp 6 Rösthastighet 6 Öppna/stäng ordlistan 7 Profiler 7 Inställningar

Läs mer

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel

InPrint. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint. Habilitering & Hjälpmedel InPrint Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Communicate: InPrint Habilitering & Hjälpmedel Förord Communicate InPrint är ett program du använder för att skapa material för utskrift. Du kan

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg

ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg ZoomText 10.1 Snabbguide Tillägg Detta tillägg till ZoomText 10 Snabbguide beskriver de nya funktionerna och andra ändringar som hör till ZoomText 10.1. För grundinformation som hur man installerar och

Läs mer

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen

ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ClaroReadPro Kom igång med talsyntesen Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn > Alla

Läs mer

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Artikulate. Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Andreas Cord-Landwehr Ondrila Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Inlärningsmetodiken.................................... 5 1.2 De första stegen i Artikulate................................

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

IntoWords elevdata.se

IntoWords elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords elevdata.se Innehåll Snabbhjälp till IntoWords 4 Läs/Stopp 4 Rösthastighet 4 Visa/dölj ordlista 5 Dela 5 Ordlistan 5 Profiler 6 Dokument 7 Hjälp 8 Inställningar 8 Uppläsning

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker

Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1. Laboration nr 5: Mer om FrameMaker Sid 1 Laborationer i kursmomentet Datoranvändning E1 http://www.etek.chalmers.se/~hallgren/eda/ : Mer om FrameMaker 1996, 1997 Magnus Bondesson 1998 och 99-09-22 Thomas Hallgren 1 Introduktion I Laboration

Läs mer

Snabbguide AlphaSmart NEO2

Snabbguide AlphaSmart NEO2 Snabbguide AlphaSmart NEO2 Vers 110815 Följande nio punkter bör du behärska för att få nytta av din AlphaSmart NEO 1. Sätt in tre AA batterier. Använd medföljande skruv till att sätta fast batteriluckan.

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301

Wordread 3 Manual. Artikel.nr. 10301 Wordread 3 Manual Artikel.nr. 10301 1 Välkommen Detta program är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det tillför kraftfulla

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Part of Vitec Software Group CD-ORD 10. Kom igång

Part of Vitec Software Group CD-ORD 10. Kom igång Part of Vitec Software Group CD-ORD 10 Kom igång Innehåll Öppna CD-ORD... 2 Verktygslinjen... 2 Skapa CD-ORD Profil... 3 Återställ CD-ORD Profil... 5 Uppläsning... 6 Röster... 7 Uppläsningsval... 8 Uppläsning

Läs mer

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI

SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SPEECHMIKE TM 2.2 PROGRAMVARUHANDBOK PHI SpeechMike Programvaruhandbok 2 COPYRIGHT 1997-2002 Philips Speech Processing. Med ensamrätt. Kopiering, helt eller delvis, är förbjudet utan skriftlig tillåtelse

Läs mer

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27

BRIGHT3. Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 BRIGHT3 Ett ordbehandlingsprogram med stöd för talsyntes V. 1.00.27 Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med SpellRight

Kom igång med SpellRight Kom igång med SpellRight SpellRight är ett program som rättar engelska stavfel. Programmet är i första hand avsett för personer som har svenska som modersmål och skriver på engelska som andraspråk. Starta

Läs mer

Alternativa Verktyg. 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten

Alternativa Verktyg. 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten Alternativa Verktyg 2015-08-13 Carina Forslund Stödenheten Inlästa läromedel Inläsningstjänst Ladda ner och lyssna på inlästa läromedel direkt i mobilen eller surfplattan. (Du kan även lyssna via din dator.)

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Får jag be om ordet!

Får jag be om ordet! Får jag be om ordet! Får jag be om ordet är ett datorprogram för läs- och skrivutveckling, utvecklat av logoped Bitte Rydeman. Det innehåller åtta olika delprogram, där man på olika sätt arbetar med ordbilder,

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

SymWriter. Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel SymWriter Lathund kring hur du arbetar med programmet SymWriter med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Vad är SymWriter? Symwriter ingår i en serie som heter Communicate och riktar

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0

Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se. Användarmanual för VIDAR 4.0 Kontakt: Mikael Forsman mikael.forsman@arbetslivsinstitutet.se Användarmanual för VIDAR 4.0 Innehåll Inledning...3 Systemkrav...3 Installation...3 Att komma igång...4 Inställningar...5 Arbetsgång...5 Ange

Läs mer

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301

WordRead 3. Manual. Artikelnummer: 10301 WordRead 3 Manual Artikelnummer: 10301 1 Innehåll WordRead 3... 1 Manual... 1 Artikelnummer: 10301... 1 Välkommen till WordRead... 3 WordReads verktygsknappar... 3 Knapparna Spela och Stopp... 3 Knappen

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare

Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Lathund, till Photo Story, för skräckslagna lärare Inledning: Photo Story är ett roligt och lättanvänt program. Muntligtframträdande går mot en ny dimension när eleverna slipper nervositeten över muntligt

Läs mer

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign.

Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. CW Door Design Med CW DoorDesign registreras all beslagning på dörren. För att hantera låsning och låsning mot dörr se manualen för CW KeyDesign. Programdelar CW DoorDesign innehåller två delar: Låssystem

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

Arbeta effektivare med OS X

Arbeta effektivare med OS X (Se även: http://cs.lth.se/peter-moller/mac-anvaendning-video/) Peter Möller, november 2015, Institutionen för Datavetenskap Arbeta effektivare med OS X Söka information/filer Spotlight är namnet på Apples

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Dokumentnamn lathund_ping Docs. Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet.

Dokumentnamn lathund_ping Docs. Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet. Dokumentnamn lathund_ping Docs Datum Sida 1 mars 1 / 6 Ping Docs Översikt av denna funktion Med Ping Docs kan du skapa egna dokument i PING PONG. Dokumenten sparas automatiskt och lagras inom systemet.

Läs mer

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1

MagniLink imax. Bruksanvisning. Version 1.0. Bruksanvisning 7941647 MagniLink imax 1 Bruksanvisning MagniLink imax Version 1.0 LVI Low Vision International Verkstadsgatan 5 Tel: +46 (0) 470 727700 E-mail: info@lvi.se 352 46 Växjö Fax: +46 (0) 470 727725 Internet: www.lvi.se Bruksanvisning

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

OneDrive/SharePoint. Innehåll

OneDrive/SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint Det här dokumentet innehåller instruktioner och rekommendationer om hur man på bästa sätt arbetar med filer och dokument i Office 365 OneDrive och SharePoint. Innehåll OneDrive/SharePoint...

Läs mer

Look what I say. Imagetalk Book Editor Handbok. Svenskspråkig. Handbook Page 1

Look what I say. Imagetalk Book Editor Handbok. Svenskspråkig. Handbook Page 1 Look what I say Imagetalk Book Editor Handbok Svenskspråkig Handbook Page 1 Imagetalk Book Editor -handboken Innehåll Vad är Imagetalk Book Editor... 5 Sätta igång med Book Editor... 5 Hur gör du en symbolbok...

Läs mer

Handbok KMouseTool. Jeff Roush Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KMouseTool. Jeff Roush Översättare: Stefan Asserhäll Jeff Roush Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Att använda KMouseTool 6 3 Kommandoreferens 7 3.1 Huvudfönstret i KMouseTool............................... 7 4 Tips 9 5 Vanliga frågor

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare)

Supernova med Internet Explorer. (SuperNova version 13 eller senare) Supernova med Internet Explorer (SuperNova version 13 eller senare) 1 Innehåll Supernova med Internet Explorer... 1 1 Inledning... 3 1.1 Läsmarkör Supernovas markör på hemsidor... 3 1.2 Varför navigering?...

Läs mer

Alternativa Verktyg. 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten

Alternativa Verktyg. 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten Alternativa Verktyg 2016-05-19 Carina Forslund Stödenheten Innehåll Inläsningstjänst... 3 Legimus... 4 Rättstavning/talsyntes... 4 Talsyntes... 4 Taligenkänning... 5 Alternativa SMS... 5 Skanner/OCR...

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer