Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läshuset hjälp. Läshuset 1.0. Elevdata i Malmö AB"

Transkript

1 Läshuset hjälp Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB

2 Läshuset hjälp: Läshuset 1.0 Elevdata i Malmö AB Revision 1.21,19. januar 2009

3 Innehållsförteckning Förord... vii 1. Snabbhjälp Läshusets funktion Biblioteket Förförståelsesrummet Läsrummet Nyckelordsrummet Ljudstudion Inställningar Inställningar för lässtrategi Inställningar för färg Inställningar för teckensnitt Inställningar för röst Inställningar för uppgifter Se elevens logg... 20

4

5 Figurförteckning 1.1. Inställningar för lässtrategi Inställningar för färg Inställningar för teckensnitt Inställningar för röst Inställningar för löpande uppgifter Loggdialogen... 21

6

7 Förord Läshuset är ett lästräningsprogram med många olika möjligheter. Det innehåller totalt 236 olika texter. De 236 texterna omfattar både skön- och facklitteratur. Redan innan man väljer och läser en text, har man en möjlighet att skapa sig en bra förförståelse, genom att först lyssna på en inläst resumé av texten, titta på tillhörande färgglada illustrationer och läsa betydelsebärande ord ur texten. Uppläsningsdelen i Läshuset stöder eleven i avkodningen av enskilda ord, eftersom man i programmet har en möjlighet att anpassa till en för eleven relevant lässtrategi. Efter det att texten lästs, kan man arbeta vidare med den i Läshusets Nyckelordsrum och Ljudstudio. För utvärdering kan läraren inhämta information om elevens arbete i elevloggen.

8

9 Kapitel 1. Snabbhjälp När Läshusets öppnas, börjar eleven med att skriva namn och klass. På så sätt sparas elevens arbete i Läshuset i en logg med rätt namn och klass Läshusets funktion Programmet startar med, att man befinner sig i Läshusets korridor. Från den här korridoren kan man ta sig vidare in i ett Bibliotek samt fyra olika övningsrum; Förförståelsesrummet, Läsrummet, Nyckelordsrummet och Ljudstudion. De fyra övningsrummen har man dock inte tillträde till, förrän man har valt en bok i Biblioteket.

10 2 Snabbhjälp På alla dörrarna i korridoren finns en liten ikon med en högtalare. Knappen Högtalare Välj knappen Högtalare för att få kortfattad information, om vad man kan göra i det aktuella övningsrummet Längst ner på skärmen sitter en uggla. Knappen Läs Välj knappen Läs, för att få ordet på skärmen uppläst. När man har klickat på knappen Läs, ändras markören till en högtalare. Placera och klicka med högtalarens pil på det ord som önskas uppläst. När man inte vill få fler ord upplästa, klickar man åter på Läs. Längst ner på skärmen till höger finner du Hjälpen. Knappen Hjälp Välj knappen Hjälp, för att visa just det avsnitt i hjälpen, som behandlar det aktuella området i programmet. Knappen Hjälp I Läshuset finns en omfattande hjälp för alla programmets funktioner. Hjälpen öppnas från menyn Hjälp.

11 Biblioteket Biblioteket För att komma i gång med programmet, måste man först välja en bok i biblioteket. Klicka på dörren till Biblioteket. I biblioteket finns det 234 böcker att välja mellan. Alla böckerna är skrivna på två olika nivåer, så att man kan välja om man vill läsa en lätt bok med lixtal på 8 12, eller en lite svårare version med lixtal på Alla böckerna är sorterade i Facklitteratur och Skönlitteratur, där de lättare böckerna står på den understa hyllan. Välj först hylla och sedan hyllplan. Knappen Pil framåt Välj knappen Pil framåt, till höger på skärmen. Tips Man kan också dubbelklicka på en bokhylla, för att visa hyllans olika bokserier.

12 4 Snabbhjälp Överst på skärmen visas bokserierna. När man har valt vilken bokserie man vill arbeta med, visas de olika böckerna på den nedersta hyllan. Tips Genom att föra musen bort över en bok, visas bokens lixtal i skärmtipset. Efter det att man har markerat en bok, visas boken i ett något större format, till höger på skärmen. Nu kan man också se, hur många sidor boken innehåller och få uppläst en kort resumé.

13 Förförståelsesrummet 5 Knappen Hör resumé Välj knappen Hör resumé för att lyssna till en lite resumé av boken. Om man inte önskar läsa den valda boken, kan man bara välja en ny bok från hyllan, eller välja från en helt ny bokserie. Knappen Pil bakåt Välj knappen Pil bakåt för att vända tillbaka till biblioteket. När man har valt, vilken bok man vill arbeta med, är det dags att gå tillbaka till korridoren. Knappen Gå till korridoren Välj knappen Gå till korridoren för att vända tillbaka till korridoren. Därifrån kan man nu välja övningsrum Förförståelsesrummet I Förförståelsesrummet kan man bläddra i boken och titta på de bilder som ingår, samtidigt som man kan läsa de vkitigaste betydelsebärande orden eller meningarna från texten. Orden kan läsas upp med hjälp av knappen Läs.

14 6 Snabbhjälp Pilarna Bläddra framåt och Bläddra bakåt Välj knapparna Bläddra framåt och Bläddra bakåt, eller klicka på bilderna längst ner på skärmen för att se bokens bilder och ord Läsrummet I Läsrummet har man tillgång till olika strategier för hjälp med uppläsningen, beroende av om man har valt en lätt eller en svår bok i biblioteket. Har man valt en svår bok i biblioteket, kan man använda knappen Läs för att få hjälp med de svåra orden. Om man väljer en lätt bok, visas instruktioner på skärmen om hur man läser boken med hjälp av piltangenterna på tangentbordet.

15 Läsrummet 7 Det första ordet i texten kommer att vara markerat och den övriga texten lite nedtonad. Piltangenterna på tangentbordet ska nu användas, antingen det handlar om att få hjälp med det aktuella ordet, eller om man vill skifta fokus fram till nästa ord på raden. Pil till höger Använd Pil till höger på tangentbordet för att skifta fokus till nästa ord. Pil ned Använd Pil ned för att aktivera visad strategi för läshjälp nederst på skärmen till vänster. Som standard ligger den första strategin Läs 1 bokstavsljud. Pil upp Använd Pil upp för att repetera uppläsningen med den första strategin. Pil till vänster Använd Pil till vänster för att skifta fokus ett ord bakåt i texten.

16 8 Snabbhjälp Genvägstangenter Man kan använda genvägstangenterna Ctrl + Pil till höger/vänster för att bläddra i boken. Strategier för läshjälp Den första gången man väljer att få hjälp med ett ord, genom att använda Pil ned, läses ordets första bokstavsljud högt. Den andra gången man trycker på Pil ned, läses alla bokstavsljud högt och den tredje gången Pil ned används, läses hela ordet högt. Nederst på skärmen till vänster har man en överblick över vilka hjälpstrategier som används. Strategier för läshjälp Istället för att använda piltangenterna på tangentbordet, kan man klicka på knapparna till hjälpstrategierna och på det sättet få hjälp med ett ord. Uppgifter Det finns uppgifter till alla böckerna i Läshuset. När man kommer till den sista sidan i boken, visas antalet uppgifter i boken, till höger på skärmen. Knappen Uppgifter Välj knappen Uppgifter, för att påbörja arbetet med uppgifterna. En uppgift består av en fråga med tre, fyra eller fem svarsalternativ.

17 Läsrummet 9 Knappen Finn svar Välj knappen Finn svar, för att komma till den sida i boken, där man kan läsa sig till svaret på frågan. Knappen Svar Välj knappen Svar, efter det att ett utav svarsalternativen markerats. När en uppgift är besvarad, kan man se om man svarat rätt eller fel, med hjälp av de här ikonerna. Tips Man kan alltid bläddra i boken, både under tiden man löser uppgiften och efter det att man svarat. Knappen Nästa Välj knappen Nästa, för att visa nästa uppgift. När alla uppgifterna är lösta, visas resultatet. Tips Se under avsnittet Inställningar, hur man kan få uppgifterna till boken löpande.

18 10 Snabbhjälp 1.5. Nyckelordsrummet Nu är det dags att söka efter textens nyckelord. När man plockat ut nyckelord, kan man med hjälp av dessa, återberätta historien antingen muntligt eller skriftligt. Börja med att slå upp den första sidan i boken. Nederst på skärmen finns de knappar man använder under arbetet med nyckeleorden. Knappen Finn nyckelord Välj knappen Finn nyckelord, för att sätta igång arbetet med att söka nyckelord. Man kan upprätta nyckelord för alla sidor i boken. Varje gång man bläddrar fram en ny sida i boken, visas ett tomt nyckelordsfält. Knappen Spara nyckelord Dubbelklicka på ett ord i texten eller markera ordet med musen och välj därefter knappen Spara nyckelord. Knappen finns mellan textfältet och nyckelordsfältet. När ett nyckelord förts över till nyckelordsfältet, visas ordet i textfältet med understrykning. Knappen Ångra nyckelord Klicka på ett ord i nyckelordsfältet och välj därefter knappen Ångra nyckelord, för att ta bort nyckelordet igen. Knapparna Upp och Ned Med knapparna Upp och Ned, som sitter under nyckelordsfältet, kan man ändra ordningsföljden i nyckelorden. Markera det ord som ska flyttas och välj därefter en av knapparna.

19 Nyckelordsrummet 11 När man valt ut nyckelord, kan man välja att återberätta historien antingen muntligt eller skriftligt. Knappen Återberätta muntligt Välj knappen Återberätta muntligt, för att läsa in berättelsen. Under tiden man återberättar historien, visas nyckelorden samt en ljudinspelare på skärmen. Under pågående inspelning, är det inte längre möjligt att bläddra i boken. När en sida är inspelad, sparar man ljudfilen i Ljudinspelaren. När en inspelning är sparad, kan man inte bläddra i boken för att påbörja en ny inspelning. Så här fungerar ljudinspelaren för återberättande Knappen Spela in Välj knappen Spela in och påbörja återberättandet! Skjutreglaget visar, hur lång ljudinspelningen är. ljudinspelningen kan ha en längd av max. 10 min. per sida. Knappen Paus Knappen Spela in ändrar sig till Paus under inspelning. Välj knappen Paus, för att göra uppehåll i inspelningen.

20 12 Snabbhjälp 3. Knappen Stopp Välj knappen Stopp, när ljudinspelningen är klar. 4. Knappen Spela Välj knappen Spela för att spela upp ljudinspelningen. 5. Knappen Ta bort Välj knappen Ta bort, för att ta bort ljudinspelningen. Det är nu åter möjligt att göra en ny ljudinspelning. 6. Knappen Spara Välj knappen Spara, för att spara ljudinspelning för visad sida. Varje gång man antingen vill återberätta muntligt eller skriftligt, måste man först klicka på knappen Finn nyckelord, innan arbetet påbörjas. Knappen Återberätta skriftligt Välj knappen Återberätta skriftligt, för att skriva en återberättelse av historien. Till höger på skärmen visas de nyckelord man har valt och som man har som underlag när man återberättar historien skriftligt till vänster på skärmen.

21 Nyckelordsrummet 13 Även om nyckelorden ligger till grund för den skriftliga framställningen, kan det finnas ord som man gärna vill ha hjälp med. Med CD-ORDs ordförslag kan man få stöd under tiden man skriver. I ordlistan i CD-ORD visas förslag till ord, under tiden man skriver. Med CD-ORDs uppläsning får man sin text uppläst. Man väljer sjäv om bokstäver, ord, meningar eller hela texten ska läsas upp. Texten kan highlightas, efterhand som den läses upp. Du kan hämta mer information om CD-ORD på 1 Om CD-ORD är installerat på datorn, kan man söka i hela vägledningen till CD-ORD i startmenyn i Windows Start Program Elevdata.se CD-ORD Vägledning. När man funnit nyckelord och har gjort antingen en muntlig eller skriftlig återberättelse, har man också en möjlighet att skriva ut det. Knappen Visa alla nyckelord Välj knappen Visa alla nyckelord, för att se nyckelorden och den skriftliga återberättelsen, eller lyssna till den muntliga återgivningen. 1

22 14 Snabbhjälp Bilder, återberättelse och nyckelord Under den första fliken kan man se; bokens bilder, vilka nyckelord man har valt, samt den skriftliga återberättelsen. Därutöver kan man spela upp den muntliga återgivningen. Välj då knappen Spela upp! Bilder, bokens text och nyckelord Under den andra fliken kan man se bokens bilder, bokens text och de ord som valts som nyckelord. Nyckelord Under den trejde fliken kan man se de ord som valts som nyckelord. Knappen Skriv ut Välj önskad flik och klicka på knappen Skriv ut, för att skriva ut berättelsen Ljudstudion I ljudstudion kan uppläsning av en text tränas. När man stiger in i ljudstudion visas bokens framsida. Den kan man inte läsa in. När man bläddrar framåt i boken, blir Ljudinspelaren synlig till höger på skärmen. Så här fungerar ljudinspelaren för återberättandet.

23 Inställningar Knappen Spela in Välj knappen Spela in och påbörja återberättandet! Skjutreglaget visar hur lång inspelningen är. ljudinspelningen kan ha en längd av max. 15 min. per. sida. 2. Knappen Paus Knappen Spela in ändrar sig till Paus, under inspelning. Välj knappen Paus, om du vill göra ett uppehåll i inspelningen. 3. Knappen Stopp Välj knappen Stopp, när ljudinspelningen är klar. 4. Knappen Spela upp Välj knappen Spela upp, för att lyssna på ljudinspelningen. 5. Knappen Ta bort Välj knappen Ta bort, för att ta bort ljudinspelningen. Det är nu möjligt att göra en ny inspelning. 6. Knappen Spara Välj knappen Spara, för att spara ljudinspelning för visad sida Inställningar Under menypunkten Funktioner Inställningar har man en överblick över samtliga inställningar i Läshuset. När dialogen till Läshusets Inställningar öppnats, kan man till vänster i dialogboxen se, vilka funktioner man gjort inställningar till. Knappen Återställ Om du har ändrat inställningarna och önskar återskapa Läshusets standardinställning, väljer du knappen Återställ, under Inställningar.

24 16 Snabbhjälp Inställningar för lässtrategi Figur 1.1. Inställningar för lässtrategi Lässtrategier: Här visas inställningen av lässtrategi för en Lätt bok. Som standard är Använd markering tillslagen. Bokens text kommer då i Läsrummet att bli färgmarkerad under läsning och det finns möjlighet att få hjälp med markerade ord. Svår bok Som standard för Svår bok är Använd markering inte tillslagen. Sätt en markering vid Använd markering, för att få framhäva ord i texten och visa hjälpstrategierna. Strategiöversikt För det markerade ordet i texten, kan man välja vilken hjälpstrategi man önskar använda. Om man vill skapa en egen grupp av hjälpstrategier, markeras Skapa ny strategi. Därefter väljer man vilka strategier man vill använda. Markera mening När Markera mening är tillslagen, markeras en mening åt gången och man kan få hela meningen uppläst, genom att sätta en markering vid Läs mening. Knappen Ok Välj knappen Ok, för att använda inställningarna Inställningar för färg I Läshusets textfält, kan man byta både bakgrundsfärg och textfärg. Har man valt en Lätt bok, kan man också byta färg på den framhävda texten.

25 Inställningar för teckensnitt 17 Figur 1.2. Inställningar för färg Välj färg Välj mellan 3 olika färggrupper. När man har valt färggrupp, kan man längst ner i dialogen under Exempel se, vilka färger som valts. Användardefinierad färg För att själv kunna sätta samman en färggrupp, måste man markera Användardefinierad färg. Därefter kan man välja Bakgrundsfärg, Textfärg (markerad) och Textfärg. Tips Man kan basera den användardefinerade färggruppen, för en redan skapad färggrupp. Välj den färggrupp, som du vill basera de nya färgerna utifrån och välj därefter Användardefinerad färg. Knappen Ok Välj knappen Ok, för att använda inställningarna Inställningar för teckensnitt Under teckensnitt kan man välja, vilket teckensnitt man vill ha på texten i Läshuset.

26 18 Snabbhjälp Figur 1.3. Inställningar för teckensnitt Teckensnitt Välj önskat teckensnitt. De fyra olika teckensnitten; Verdana, Georgia, Arial och Trebuchet är alla lämpliga teckensnitt för läsning på dataskärm. Det är också möjligt att använda andra teckensnitt, som finns installerade på datorn. Välj teckensnitt Välj knappen Välj teckensnitt, för att använda ett annat teckensnitt! Teckenstorlek Välj mellan Liten och Stor teckenstorlek. Som standard är skriftstorleken Stor vald för en Lätt bok. Viktigt Väljer man en textstorlek eller ett teckensnitt, som gör texten större än vad det finns plats för i textfältet, infogas en rullningslist i textfältet. Knappen Ok Välj knappen Ok, för att använda inställningarna Inställningar för röst Under inställningsdialogen för röst kan du välja, vilken röst som ska användas.

27 Inställningar för röst 19 Figur 1.4. Inställningar för röst När man använder en syntetisk röst för uppläsning av ord, är det viktigt, att rösten är så tydlig som möjlgt. Om man har valt Ingrid - rösten, har man en möjlighet att anpassa rösten, så att den blir så tydlig som möjligt. Knappen Egenskaper Välj knappen Egenskaper. Under flikarna Paus, Okända ord, Uttala ord, Uttala tecken markeras det önskade valet, för att anpassa uppläsningen efter önskemål.

28 20 Snabbhjälp Du kan få ytterligare information om Ingrid -rösten på Inställningar för uppgifter I Läsrummet har man också en möjlighet att visa uppgifterna löpande, under tiden man läser boken. Figur 1.5. Inställningar för löpande uppgifter Sätt en markering vid Löpande uppgifter, för att visa uppgifterna löpande! Knappen Ok Välj knappen Ok, för att använda inställningarna Se elevens logg Under menyn Funktioner Visa logg finns loggen över elevens arbete i Läshuset. 2

29 Se elevens logg 21 Figur 1.6. Loggdialogen Tio loggar visas åt gången. Nedan följer ytterligare förklaring till detta. Knappen Visa logg Först väljer man vilken logg man vill visa, därefter klickar man på Visa logg, för att visa information från loggen. Knappen Länk Välj knappen Länk, för att exportera loggen till en mapp. Ytterligare information följer. Knapparna bläddra framåt och bläddra bakåt Om det finns fler än tio loggar att se i dialogen Visa logg, måste man använda knapparna Bläddra framåt eller bakåt, för att se de övriga loggarna. I elevens logg kan man se, vilken text som läst och vilka övningsrum som besökts. Dessutom kan man se en detaljerad beskrivning av arbetet i de olika övningsrummen. Läsrummet Om eleven varit inne i Läsrummet, kan man se hur lång tid som använts dels för läsning av texten men även för uppgiftslösning. Därutöver kan man också se elevens läshastighet och hur många gånger hjälp utnyttjats för de avklarade frågorna. Nyckelordsrummet Om eleven har använt Nyckelordsrummet, kan man se vilka ord eleven markerat som nyckelord samt muntlig och skriftlig återberättelse.

30 22 Snabbhjälp Ljudrummet Om eleven har använt Ljudrummet, kan man lyssna på uppläsningen.

Läshuset hjälp. Läshuset 2.1. Elevdata AB

Läshuset hjälp. Läshuset 2.1. Elevdata AB Läshuset hjälp Läshuset 2.1 Elevdata AB Läshuset hjälp: Läshuset 2.1 Elevdata AB Revision 1.58,4. maj 2010 Innehållsförteckning Förord... ix 1. Snabbhjälp... 1 1.1. Läshusets hall... 1 1.2. Biblioteket...

Läs mer

CD-ORD 8 elevdata.se

CD-ORD 8 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 8 elevdata.se SNABBHJÄLP för CD-ORD 8 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 8. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet.

Läs mer

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp

CD-ORD 9.0. Snabbhjälp CD-ORD 9.0 Snabbhjälp CD-ORD Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 9.0. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad manual för programmet. Hjälp i verktygslisten Snabbhjälp

Läs mer

Att använda talsyntes i en lässituation.

Att använda talsyntes i en lässituation. Att använda talsyntes i en lässituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad syns

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

IntoWords elevdata.se

IntoWords elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords Innehåll Snabbhjälp till IntoWords 4 Läs/Stopp 4 Rösthastighet 4 Dela 5 Pdf-uppläsning 5 Uppläsning av markerad text 6 Ordlistan 6 Profiler 7 Dokument 8 Hjälp 9 Inställningar

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

IntoWords elevdata.se

IntoWords elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords elevdata.se Innehåll Snabbhjälp till IntoWords 4 Läs/Stopp 4 Rösthastighet 4 Visa/dölj ordlista 5 Dela 5 Ordlistan 5 Profiler 6 Dokument 7 Hjälp 8 Inställningar 8 Uppläsning

Läs mer

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1

Snabbhjälp i CD-ORD 7. elevdata.se. Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 Snabbhjälp i CD-ORD 7 elevdata.se Snabbhjälp i CD-ORD 7 1 SNABBHJÄLP för CD-ORD 7 Denna manual innehåller information för att komma igång med CD-ORD 7. I CD-ORDs verktygslist finner du en mer detaljerad

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Läsa med stöd av talsyntes

Läsa med stöd av talsyntes UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Läsa med stöd av talsyntes ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Starta programmet genom att klicka på genvägen på skrivbordet. Du hittar också programmet i startmenyn >

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela

TextIT Hjälp. Om du vill ha all text uppläst trycker du på knappen spela TextIT Hjälp I textfältet kan du skriva din egen text eller kopiera in text ifrån andra källor som t.ex. Word, PDF, Internetsidor etc. Du kan sedan välja något av följande för att få texten uppläst. Ljudning!

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Att använda talsyntes i en skrivsituation.

Att använda talsyntes i en skrivsituation. Att använda talsyntes i en skrivsituation. Komma igång med ClaroRead Starta talsyntesprogrammet 1 Gå till Startmenyn Program Clarosoftware 2 Klicka på för att starta talsyntesen ClaroReads verktygsrad

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. CD-ORD i Windowsprogram... 1 2. Verktygslisten... 3 3. Profiler... 11 3.1. Standardprofiler...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

IntoWords till Mac elevdata.se

IntoWords till Mac elevdata.se Snabbhjälp för IntoWords till Mac elevdata.se Innehållsförteckning IntoWords - till Mac 4 Överblick över IntoWords 5 Läs upp/paus och Stopp 6 Rösthastighet 6 Öppna/stäng ordlistan 7 Profiler 7 Inställningar

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Part of Vitec Software Group. IntoWords Cloud. IntoWords Clouds funktioner

Part of Vitec Software Group. IntoWords Cloud. IntoWords Clouds funktioner Part of Vitec Software Group IntoWords Cloud IntoWords Clouds funktioner Innehåll Installera IntoWords Cloud... 3 Login i IntoWords Cloud... 4 Verktygslinjen... 4 IntoWords kontrollknappar... 6 Återställ

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Använda SpellRight 2 i Word 2010

Använda SpellRight 2 i Word 2010 Använda SpellRight 2 i Word 2010 1. Skriva i Word 1. Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata

CD-ORD. Ett komplett läs- och skrivverktyg. Elevdata CD-ORD Ett komplett läs- och skrivverktyg - med uppläsning av text, skärmläsning och ordförslag på flera språk samt möjlighet att spara i ljudfil Elevdata CD-ORD Verktyget för alla, som behöver stöd i

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Part of Vitec Software Group CD-ORD 10. Kom igång

Part of Vitec Software Group CD-ORD 10. Kom igång Part of Vitec Software Group CD-ORD 10 Kom igång Innehåll Öppna CD-ORD... 2 Verktygslinjen... 2 Skapa CD-ORD Profil... 3 Återställ CD-ORD Profil... 5 Uppläsning... 6 Röster... 7 Uppläsningsval... 8 Uppläsning

Läs mer

Läslandet 2 Ord och meningar

Läslandet 2 Ord och meningar Läslandet 2 Ord och meningar Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Gerda Nilsson 1 Innehållsförteckning LÄSLANDET 2 ORD OCH MENINGAR 3 Styrsätt 4 Menyn

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Lathund för Stava Rex

Lathund för Stava Rex SKOLSTÖD/ Uppdragsavdelningen Utbildningsförvaltningen 2009-10-12 Lathund för Stava Rex Stava Rex är ett program som är framtaget för att stödja personer med läs- och skrivsvårigheter. Du kan rätta texter

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Vägledning till Matematikhuset webb

Vägledning till Matematikhuset webb Vägledning till Matematikhuset webb Förord Matematikhuset webb är ett program som inehåller många delar och här finns uppgifter till hela grundskolan. Grafiken är anpassade efter de olika nivåerna: Låg,

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

WordRead Plus Mac Manual

WordRead Plus Mac Manual WordRead Plus Mac Manual Artikel.nr. 15100 1 Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat

Läs mer

Precodia. Manual. Precodia 1.0. Elevdata AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. (www.spsm.se)

Precodia. Manual. Precodia 1.0. Elevdata AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten. (www.spsm.se) Precodia Manual Precodia 1.0 Elevdata AB Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se) Elevdata i Malmö AB, Fosievägen 13 21431 Malmö Tel: 040-939150 www.elevdata.se

Läs mer

IntoWords webb elevdata.se

IntoWords webb elevdata.se Snabbhjälp till IntoWords webb elevdata.se Innehållsförteckning Överblick över IntoWords Webb 4 Profiler 5 Textfönster 5 Kopiera och Klistra in 6 Öppna 6 Spara 7 Andra tips 7 Uppläsning 8 Läs/Paus och

Läs mer

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703 Manual - ClaroRead Chrome (Premium) artnr 12703 Tillägget ClaroRead Chrome installerar du i din Google Chrome webbläsare. Med hjälp av tillägget kan du bland annat läsa upp webbsidor och google docs på

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual

Resurscentrum för kommunikation Dako 2013. SymWriter. Minimanual Resurscentrum för kommunikation Dako 2013 SymWriter Minimanual Symboler som stöd till det du skriver 2 F9 - Byt symbol 2 F11 - Skapa nya ord/symboler 3 Spara ändringar i ordlista 4 Specifikationer grammatik

Läs mer

Dokument i klassens aktivitet

Dokument i klassens aktivitet Dokument i klassens aktivitet I min mall har jag ju tagit bort Aktivitetens dokument, så att eleverna inte har tillgång till dem. Min tanke med detta är att de lärare som arbetar i klassen då får en plats

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Anteckningar Programversion 4.4.4 eller senare Rev B Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda Anteckningar... 3 2.1 Tangentbordet... 3 2.2 Skriva ny anteckning...

Läs mer

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008

LIMITED DESKTOP. Version Januari 2008 LIMITED DESKTOP Version 1.01 Januari 2008 Innehållsförteckning Rekommenderad utrustning... 5 Installation... 5.NET Framework 1.1... 5 Limited Desktop... 5 Programinformation... 5 Programmet Limited Desktop...

Läs mer

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering

EOS-Guide: Verksamhetsrapportering 1 EOS-Guide: Verksamhetsrapportering Innehåll Allmänt... 1 Uppgiften... 1 Avsnitt i rapporten... 2 Egna tillägg i rapporten... 3 Inställningar och sökmöjligheter... 4 Utskrift av verksamhetsrapporten...

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Handbok till Oribi Speak for Chrome

Handbok till Oribi Speak for Chrome Handbok till Oribi Speak for Chrome Oribi Speak for Chrome är ett tillägg (eng. extension) för webbläsaren Google Chrome och fungerar i Chrome OS (ChromeBook), Windows, OS X (Mac) och Linux. Oribi Speak

Läs mer

WordRead Plus for Mac. User Guide!

WordRead Plus for Mac. User Guide! WordRead Plus for Mac User Guide! Välkommen till WordRead Plus Välkommen till WordRead Plus för Mac. WordRead Plus är till för att göra din dator mer lättanvänd. Programmet arbetar nära integrerat med

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Alternativa verktyg. ClaroRead PC

Alternativa verktyg. ClaroRead PC Alternativa verktyg ClaroRead PC ClaroRead är en talsyntes, som omvandlar text till tal, d.v.s. användaren kan få skriven text uppläst. En talsyntes är ett bra hjälpmedel för många elever, särskilt elever

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Manual - ClaroRead Chrome (Premium)

Manual - ClaroRead Chrome (Premium) Manual - ClaroRead Chrome (Premium) Tillägget ClaroRead Chrome installerar du i din Google Chrome webbläsare. Med hjälp av tillägget kan du bland annat läsa upp webbsidor och google docs på din PC, Mac

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument

ViTex snabbguide. 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från scanner eller PDF Läs in text via scanner Läs in text från en JPEG-bild eller ett PDF-dokument 2. Uppläsning i ViTex Ikoner för uppläsning Läs upp enstaka

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Så här fungerar Stava Rex

Så här fungerar Stava Rex Så här fungerar Stava Rex Stava Rex är ett program som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Stava Rex kan rätta grava stavfel och hjälper till att skilja på lättförväxlade ord. Stava Rex kan

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Klicka på "Card designer-ikonen" för att öppna huvudmenyn. Huvudmenyn innehåller ett antal olika alternativ, spara, spara som, nytt etc.

Klicka på Card designer-ikonen för att öppna huvudmenyn. Huvudmenyn innehåller ett antal olika alternativ, spara, spara som, nytt etc. Kortutskrifter Enkel eller Avancerad I finns två olika alternativ för att skapa/designa passerkort för utskrift på en ansluten kortprinter, de olika alternativen kallas ""Avancerad/ Card Designer" (beskrivs

Läs mer

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3

Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil och linjeskyming Kapitel 11 1 Innehå ehåll Sida Kapitel 11 Vektorfil och linjeskymning... 3 Verktygsset för lagring från modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler...

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Installationsanvisningar för abc Datorövningar

Installationsanvisningar för abc Datorövningar abc Datorövningar kan användas i bokstavs- och läsinlärningen för blivande punktskriftsläsare. Övningarna kompletterar, varierar och stimulerar elevens punktskriftsläsning och ger möjlighet till självständigt

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B

Handi Anteckningar. Bruksanvisning. Rev B Bruksanvisning Handi Anteckningar Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se Rev B Innehållsförteckning

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

och Lär dig surfa på Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING och Lär dig surfa på Internet Utgåva 2 Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje Januari 2009 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer. Avsnitt INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Ändrat Starta

Läs mer

Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312

Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312 Välkommen till ClaroStava svenska mac med tal artnr 12312 Välkommen till ClaroStava för Mac. Med ClaroStava kan du kontrollera din text. Du kan kontrollera texten både för rättstavning och lättförväxlade

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

ClaroRead för Mac. Manual. Artikelnummer: 12501

ClaroRead för Mac. Manual. Artikelnummer: 12501 ClaroRead för Mac Manual Artikelnummer: 12501 1 Innehåll Innehåll... 2 Välkommen till ClaroRead... 3 ClaroRead verktygsfält... 3 ClaroRead verktygsknappar... 3 Teckensnitt... 5 Textfärg... 6 Bakgrundsfärg...

Läs mer

Lathund för Gustavas ordböcker

Lathund för Gustavas ordböcker Lathund för Gustavas ordböcker Gustavas ordböcker har länge funnits som bok men finns även i digitalt format vilket underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter. Starta Gustavas ordböcker genom

Läs mer

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB

CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2. Elevdata AB CD-ORD Hjälp CD-ORD 8.2 Elevdata AB CD-ORD Hjälp: CD-ORD 8.2 Elevdata AB Innehållsförteckning Förord... vii 1. Verktygslisten... 1 1.1. C-Pen, Ordboken och SkanRead... 2 2. Uppläsning... 3 2.1. Uppläsningsknappar

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer