Lathund Victor Reader Stream

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund Victor Reader Stream"

Transkript

1 Lathund Victor Reader Stream

2 Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under numeriska knapparna 4 Nedre sektionen 4 Knappbeskrivning 4 Information 4 Meny 5 Allmänt 5 5 boklistor: 5 Slå på spelaren 5 Slå av spelaren 5 Minneskortet 5 Föra över böcker, texter eller musik till Streams minneskort 5 Anslut spelaren till datorn med kabel 6 Kopiera Daisybok till Stream 6 Att använda minneskortet istället för kabeln. 7 Kopiera Daisybok till minneskortet 7 Spela upp Talboken/Daisyboken 8 Navigera i en Daisybok 8 Gå till sida 8 Bokmärken 9 Lägga in bokmärken 9 Namnge ett bokmärke med röstanteckning (överkurs) 9 Gå till bokmärke 9 Radera bokmärke 10 Ta bort alla bokmärken 10 Röstanteckningar/ Fickminne 10 Anteckning under annan uppspelning 10 Spela in i läge Anteckningar 10 Spela in kortare anteckningar 10 Längre inspelning 11 Lyssna på anteckning 11 Radera Anteckning 11 Textfiler 12 Radera en textfil 13 Engelsk talsyntes 13 De andra boklistorna 13 Hedblom Mars

3 3/13 Knappbeskrivning Vänster sida Översta knappen Upp och nerknappar På/Av-knapp Välj mellan volym, tonläge, hastighet öka och minska volym hastighet, tonhöjd Höger sida Överst Andra uttaget Nedre, röd knapp Uttag för hörlur Uttag för mikrofon Inspelning Övre kant Vänster Mitten Höger Mini- USB-uttag = anslutning till datorn Plats för minneskort Strömuttag Framsida Övre vänstra knappen Övre högra knappen Gå till sida, avsnitt Bokmärkesknapp Hedblom Mars

4 4/13 Numeriska knappar 1 Boklista och användarmanual 2 Navigationsknapp 3 Radera 4 Tillbaka i navigationsnivån 5 Var är jag 6 Framåt i navigationsnivån 7 Meny 8 Navigationsknapp 9 Text till tal eller växla inspelningsläge * Avbryt och låsning av knapparna 0 Information och knappbeskrivning # Bekräfta = OK Under numeriska knapparna C-knapp Insomningsknappen Nedre sektionen Vänster knapp Mittknapp Höger knapp Knapplås Lås upp Bakåt Start/stopp Framåt Håll nere knappen * - Stream säger Lås Tryck 123 efter varann Stream säger Lås upp Knappbeskrivning 1 Håll ner 0-knappen till Stream säger Tangentbeskrivning på 2 Tryck sedan knapp för knapp för att höra knappens funktioner 3 Håll ner 0-knappen tills Stream säger Tangentbeskriving av Information Tryck 0-knappen flera gånger för att höra information om: Boken, batterinivå, om Stream Hedblom Mars

5 5/13 Meny 1 Tryck knapp 7 för att komma in i menyn 2 Navigera i menyn med knapp 2 och 8 3 Välj värde med knapp 4 och 6 4 Bekräfta med # 5 Avbryt med * 6 För vidare information se Manual eller 7 Håll nere knapp 1 så kommer du till användarhandbok Allmänt 15 timmars speltid vid fulladdat batteri 5 boklistor: Du navigerar mellan de olika listorna med knapp 1 Talböcker Andra böcker (tex Cd-böcker Textfiler (txt, html,xml) Musik (MP3) Röstanteckningar Mappnamn $VRDTB Mappnamn $VROtherBooks Mappnamn $VRText Mappnamn $VRMusic Mappnamn $VRNotes Slå på spelaren Håll nere PÅ-knappen tills du hör en ton. Spelaren säger att du är välkommen Slå av spelaren Håll nere PÅ-knappen tills du hör två pip. Minneskortet Du sätter in kortet mitt på spelarens överkant. Tryck in tills det knäpper till i spelaren. Tryck till kortet en gång för att sedan kunna ta ut det. Kortet som ingår i köp av Stream är 2 GB Föra över böcker, texter eller musik till Streams minneskort Det kan du göra på två sätt: 1 Anslut spelaren till dator med medföljande USB-kabel. Spelaren syns som en enhet i datorn, Flyttbar disk i Den här datorn 2 Om du har en kortläsare till datorn kan du ta ur kortet ur spelaren och sätta in det i kortläsaren. Överföringen går snabbare på detta sätt. Enheten syns som SD Card i Den här datorn. Hedblom Mars

6 6/13 Anslut spelaren till datorn med kabel 1 Slå av Stream 2 Anslut kabeln till Stream och datorn 3 Slå på Stream 4 Klicka på Utforska i rutan som kommer upp eller starta Utforskaren/Den här datorn genom att hålla ner Starttangenten och tryck E. 5 Klicka på Flyttbar disk i vänstra fönstret för att se vad du har på din Stream. 6 Till höger ser du alla mappar du har på Stream. 7 Dubbelklicka på en mapp för att se vad som ligger i mappen. Kopiera Daisybok till Stream 1 Se till att ha Utforskaren/Den här datorn öppen 2 Sätt in Dasiyboken i datorns CD-enhet 3 Klicka på Avbryt för att stänga ev fönster som kommer upp på skärmen 4 Klicka på CD-enheten till vänster i utforskarfönstret 5 Nu ser du skivans innehåll i högra delen av fönstret 6 Nu ska du markera och kopiera alla filerna 7 Det kan du göra genom att öppna Redigerameny och där välja Markera allt eller trycka kortkommandot Ctrl + A. 8 Gå till Redigeramenyn igen och välj nu Kopiera eller tryck kortkommandot Ctrl +C 9 Markera nu Flyttbar disk 10 Öppna mappen $VRDTB 11 Nu ska du skapa en ny mapp och lägga in filerna i 12 Gå till Arkivmenyn och välj där Nytt- Mapp 13 Skriv in namnet på mappen skriv då bokens namn och tryck Enter 14 Se till att din nya mapp är öppen 15 Gå till Redigaramenyn och välj där Klistra in eller tryck kortkommandot Ctrl + V 16 Stäng av spelaren 17 Nu är kopieringen klar och du kan koppla från Stream från datorn på säkert sätt. Vi rekommenderar att du alltid skapar en mapp för varje bok även om du bra har en bok i taget i spelaren. Hedblom Mars

7 7/13 Att använda minneskortet istället för kabeln. 1. Slå av Stream 2. Ta ut kortet ur Stream genom att först trycka till det lätt och sedan ta ut det 3. Sätt in kortet i datorns kortläsare 4. Ett fönster öppnas i datorn 5. Dubbelklicka på Öppna mappen och visa filerna i Utforskaren 6. Där ser du de olika mapparna som finns på kortet 7. Öppna mapparna för att se innehållet i respektive mapp 8. Det är har du bäst hanterar dina filer, klistrar in, kopierar, byter namn och raderar Kopiera Daisybok till minneskortet 18 Se till att ha Utforskaren/Den här datorn öppen 19 Sätt in Dasiyboken i datorns CD-enhet 20 Klicka på Avbryt för att stänga ev fönster som kommer upp på skärmen 21 Klicka på CD-enheten till vänster i utforskarfönstret 22 Nu ser du skivans innehåll i högra delen av fönstret 23 Nu ska du markera och kopiera alla filerna 24 Det kan du göra genom att öppna Redigerameny och där välja Markera allt eller trycka kortkommandot Ctrl + A. 25 Gå till Redigeramenyn igen och välj nu Kopiera eller tryck kortkommandot Ctrl +C 26 Markera nu SD Card 27 Öppna mappen $VRDTB 28 Nu ska du skapa en ny mapp och lägga in filerna i 29 Gå till Arkivmenyn och välj där Nytt- Mapp 30 Skriv in namnet på mappen skriv då bokens namn och tryck Enter 31 Se till att din nya mapp är öppen 32 Gå till Redigaramenyn och välj där Klistra in eller tryck kortkommandot Ctrl + V 33 Stäng Utforskaren/Den här datorn 34 Ta ut kortet på säkert sätt 35 Sätt in kortet i den avstängda spelaren 36 Sätt på spelaren och du kan läsa din bok Hedblom Mars

8 8/13 Spela upp Talboken/Daisyboken 1 Sätt på Stream om den inte är igång 2 Tryck knapp 1 tills spelaren säger Bokhylla Talböcker 3 Om du har flera böcker på Stream så tryck knapp 4 eller 6 för att bläddra mellan böcker 4 Gå till den bok du ska läsa 5 Tryck Start/Stoppknappen för att börja läsa boken 6 Först hör du oftast information om boken. Det kan vara bra att lyssna på hur du kan navigera i boken, dvs om det finns avsnitt, sidor odyl i boken. Navigera i en Daisybok Du har flera möjligheter att navigera i en Daisybok. Du väljer hur du vill hoppa i boken med hjälp av knapp 2 och 8. Hur du kan navigera beror på hur den bok du just nu läser är uppbyggd. Du kan tex navigera på Kapitelnivå (Nivå 1), Underrubriker (Nivå 2-6), avsnitt, sida, fras och tidshopp. Tidshopp hoppar framåt bakåt i boken de antal minuter som du ställt in i Menyalternativet Tidshopp. Du kan också få information om var du är i boken om du trycker knapp 5. 1 Tryck knapp 2 eller 8 för att höra vilka navigationsmöjligheter du har i din bok. 2 För att hoppa mellan olika sidor tex 3 Tryck knapp 2 eller 8 tills Stream säger Sida 4 Tryck sedan knapp 6 eller 4 för att hoppa bakåt och framåt sida för sida i boken. På samma sätt gör du för att navigera på alla nivåer. Gå till sida Du kan hoppa direkt till en sida 1 Tryck knappen Gå till sida längst upp till vänster, tills Stream säger Gå till sida. 2 Tryck in ditt sidnummer 3 Tryck Start/Stopp för att börja läsa på den sidan. Kanske hörde du att du även kan gå till avsnitt, vissa böcker är även uppdelade i avsnitt. Hedblom Mars

9 9/13 Bokmärken Du kan lägga in bokmärken på olika ställen i boken. Det är bra om tex flera läser samma bok, du vill läsa om på viktiga ställen i en faktabok. På det sättet kan du snabbt repetera det viktigaste. Lägga in bokmärken 1 Tryck Bokmärkesknappen längst upp till höger på Stream tills den säger Infoga bokmärke. 2 Tryck # för att bekräfta Bokmärkena numreras automatiskt om du inte skriver in vilket nummer du vill att bokmärket ska ha. Namnge ett bokmärke med röstanteckning (överkurs) För att veta att du kommer till rätt bokmärke kan du tala in vad bokmärket handlar om. 1 Tryck Bokmärkesknappen längst upp till höger på Stream tills den säger Infoga bokmärke. Skriv ev in nummer. 2 Håll ner Inspelningsknappen på höger kant och vänta tills Stream säger Starta inspelning 3 Tala in bokmärkeskommentar 4 Släpp Inspelningsknappen 5 Tryck # för att bekräfta Gå till bokmärke Det kan du göra på två sätt. 1 Tryck Bokmärkesknappen tills Stream säger Bokmärkeslista. Bläddra sedan med knapp 4 eller 6 mellan dina bokmärken. 2 Tryck Bokmärkesknappen tills du hör Gå till bokmärke. Tryck sedan numret på ditt bokmärke och bekräfta med Start/Stopp. Hedblom Mars

10 10/13 Radera bokmärke För att ta bort ett bokmärken gör du så här: 1 Tryck Bokmärkesknappen tills du hör Ta bort bokmärke 2 Skriv in numret på bokmärket du vill radera 3 Tryck # för att Bekräfta Ta bort alla bokmärken 1 Tryck Bokmärkesknappen tills du hör Ta bort bokmärke 2 Tryck sedan Tryck # för att bekräfte 4 Stream säger Bokmärken i den här boken borttaget Röstanteckningar/ Fickminne Du kan även använda Stream som fickminne. Stream har en inbyggd mikrofon Anteckning under annan uppspelning Du kan medan du tex lyssnar på en bok göra en anteckning. 1. Tryck Inspelningsknappen 2. Vänta tills Stream säger Starta inspelning 3. Tala in ditt meddelande 4. Tryck Inspelningsknappen igen Spela in i läge Anteckningar Ska du bara använda Stream till att anteckna gör du det i läge Anteckningar. 1 Tryck knapp 1 tills Stream säger Boklista Anteckningar Spela in kortare anteckningar 1 Håll ner Inspelningsknappen på högra kanten tills Stream säger Starta inspelning 2 Fortsätt hålla nere knappen och tala in din anteckning 3 Släpp knappen när du är klar. Stream säger Stoppa inspelning och Anteckning X skapad Hedblom Mars

11 11/13 Längre inspelning 1 Tryck ner Inspelningsknappen en gång 2 Tala in 3 Tryck Inspelningsknappen för att stoppa inspelning 4 Du kan göra en paus i inspelningen genom att trycka Start/Stopp 5 Återuppta inspelning genom att trycka Start/Stopp igen 6 Vill du avbryta inspelning så trycker du *-knappen. Lyssna på anteckning 1 Tryck knapp 1 tills Stream säger Bokhylla Anteckningar 2 Tryck knapp 2 eller 8 tills Stream säger Anteckningar 3 Bläddra mellan anteckningarna med knapp 4 och 6 4 Det går också att gå till anteckning med hjälp av Gå till sida-knappen. 5 Se till att du är i Anteckningar 6 Tryck Gå till sida-knappen 7 Tryck in siffran för din anteckning och bekräfta med # Radera Anteckning Det kan du göra antingen medan du lyssnar på anteckningen eller när du står på den anteckningen. 1. Tryck Raderaknappen som är siffra 3 2. Stream säger Radera anteckning 3. Bekräfta med # Du kan också ta bort anteckning med hjälp av datorn när Stream är ansluten eller du har satt in minneskortet i datorns kortläsare. Hedblom Mars

12 12/13 Textfiler Du kan också spara textfiler i din Stream, dvs du kan spara tex ett Worddokument i txt, html, xml-format. Bäst fungerar.txt-formatet. Filen läses sedan upp av Streams inbyggda talsynstes. På det sättet kan du tex spara ner ett prov som dina elever ska ha, lägga in filen i Stream, ge eleven både papper och Stream för att kunna få provet uppläst med hjälp av din txt-fil. ( Men den svarar inte på frågorna!!) 1. Skriv ditt worddokument eller öppna ett som du redan har. 2. Öppna Arkivmenyn och välj där Spara som 3. Längst ner i den dialogrutan står det Filformat 4. Klicka på pilen till höger om det vita fältet där 5. Klicka sedan på Oformterad text *.txt 6. Skriv in namn och spara på lämpligt ställe. 7. Nu är det dags att föra över filen till Stream 8. Slå av Stream och anslut den till datorn eller ta ut minneskortet och sätt in det i datorns kortläsare. (se s 6-7 Kopiera Dasiybok för utförlig information om hur du kopierar filer mm) 9. (Sätt på Stream igen om den är ansluten med kabeln) 10. Gå till Utforskaren/Den här datorn, tex med Start +E 11. Leta upp, markera och kopiera din fil 12. Gå till Stream/eller minneskortet som syns som Flyttbar disk i Utforskaren 13. Öppna mappen $VRText 14. Klistra in din fil Hedblom Mars

13 13/ Då ska vi ta och lyssna på filen 16. Koppla från Stream från datorn om den är ansluten med kabel, eller ta ut minneskortet ur datorn och sätt in det i den avstängda Streamen. 17. Slå på Stream igen 18. Tryck knapp 1 tills Stream säger Bokhylla Textfiler 19. Tryck knapp 4 eller 6 för att komma till din fil 20. Tryck Start/Stopp för att spela upp den Radera en textfil Det kan du göra på vanligt sätt i datorn. I Stream kan du göra det direkt efter att du lyssnat klart på textfilen. 1. Tryck Raderknappen som är siffra 3 2. Bekräfta med # Engelsk talsyntes Om du även arbetar med engelska och engelska textfiler så kan du med senaste versionen ( ) få även engelsk talsyntes. Du laddar hem filen från Iris hemsida, Internet butiken, och följer anvisningarna för uppgradering. För att byta röst gör du så här: 1. Tryck knapp 9 och håll sedan inne knapp 7 tills Stream säger Samantha eller Alva. 2. Vill du byta den andra rösten igen så gör du på samma sätt. De andra boklistorna För att föra över tex MP3-filer, textfiler eller andra böcker (CD-Böcker) till Streamen så måste du ta datorn till hjälp. Skapa alltid mappar under den mapp som hör till respektive boklista och lägg in dina filer i. Du måste lägga rätt sak i rätt mapp för att kunna lyssna på dem i Stream. Sedan navigerar du i dessa boklistor på samma sätt men knapparna 2 och 4, 6 och 8, Gå till sida och Bokmärkesknapp får nu andra navigationsmöjligheter. Se manual Hedblom Mars

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida

Lathund Plextalk Pocket, PTP1. Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Lathund Plextalk Pocket, PTP1 Lathund och bruksanvisning finns i även andra format på vår hemsida Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Knappbeskrivning.... 4 Ovansidan.... 4 Numeriskt tangentbord....

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 212

Lathund Milestone 212 Iris Hjälpmedel Ver: 4 Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna

Läs mer

Lathund Milestone 312

Lathund Milestone 312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika

Läs mer

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS

VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS VICTOR READER STREAM 2009-11-25 BOKLISTA 1 ANTCKNINGAR TALBÖCKER TEXTFILER ANDRA BÖCKER MUSIK PODCASTS 1 TALBÖCKER Navigera med knapparna 4 och 6: 1. A 2000 Administration A 2. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet

Läs mer

Lathund Milestone 212 och 212plus

Lathund Milestone 212 och 212plus Iris Hjälpmedel Ver: 4 Notera att denna lathund beskriver både Milestone 212 och Milestone 212plus där några egenskaper och val enbart finns i Milestone 212plus. Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Plextalk PTR2

Lathund Plextalk PTR2 Lathund Plextalk PTR2 Att använda PTR 2 Instruktion från Iris. Detta är ett övningshäfte som lär dig grunderna i att använda PTR 2 för att spela in på CD och minneskort, föra över inspelningar mellan olika

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (9) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 12M

Handbok Victor Reader Stratos 12M Reviderad 2015-01-23 1 (21) Handbok Victor Reader Stratos 12M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar På spelarens överkant finns två anslutningar. Anslutningen till vänster är till

Läs mer

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning

PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg 2. Beskrivning av PLEXTALK PTN2 3. Knappbeskrivning Automatisk avstängning Artikelnr 54066-08 PLEXTALK PTN2: Snabbguide 1. Knappbeskrivning med Iris specialöverlägg Tonläge Volym Hastighet Automatisk avstängning På och Av Mata ut Boklista Bakåt upp/stopp Framåt 2. Beskrivning

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Handbok PlexTalk Pocket

Handbok PlexTalk Pocket Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok PlexTalk Pocket 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy

Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Bruksanvisning Milestone 311 Daisy Juni 2006 Vi gratulerar dig till ditt val av Milestone 311 Daisy. Vi hoppas att denna bruksanvisning ska hjälpa dig att använda din daisyspelare på bästa sätt. Bones

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Handbok Milestone 212 + 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar. På spelarens överkant finns en knapp och två ingångar. Knappen kallas Välj Ingången

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Manual Milestone 112 Ace

Manual Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Ver 160615 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 SPELAREN... 5 2.1 Beskrivning

Läs mer

Lathund Milestone 212plus Color

Lathund Milestone 212plus Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 4 Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika funktionerna i Milestone 212plus

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (7) Handbok Milestone 212 + 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 4M

Handbok Victor Reader Stratos 4M Reviderad 2015-01-23 1 (17) Handbok Victor Reader Stratos 4M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Plextalk PTN2

Lathund Plextalk PTN2 Lathund Plextalk PTN2 Daisysupport Plextalk telefon 08-39 94 30 Innehållsförteckning Iris Hjälpmedel Inledning... 4 Inledning... 4 Batteriet... 4 Knappbeskrivning... 5 Ovansidan... 5 Vänster sida kolumn

Läs mer

Handbok Victor Reader Stratos 4M

Handbok Victor Reader Stratos 4M Reviderad 2015-01-23 1 (8) Handbok Victor Reader Stratos 4M 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 212 Fickminne Ace

Lathund Milestone 212 Fickminne Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 212 Fickminne Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 Med Milestone

Läs mer

Lathund Milestone 212, 212plus och 212plus Color Ace

Lathund Milestone 212, 212plus och 212plus Color Ace Lathund Milestone 212, 212plus och 212plus Color Ace Iris Hjälpmedel Ver: 5.3 Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Manual Milestone 212plus Ace

Manual Milestone 212plus Ace Iris Hjälpmedel AB Ver: 5.3 Innehållsförteckning Manual Milestone 212plus Ace Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant 4 Allmänt 4 De olika

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Handbok Milestone 312 2016-09-26 Reviderad 2015-01-23 1 Grundläggande beskrivning 1.1 Spelarens knappar och anslutningar. Spelarens knappar och anslutningar. På spelarens överkant finns en knapp och två

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (13) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) ver Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) ver. 160425 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Lathund Agenda M312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Mars 2010

Lathund Agenda M312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Mars 2010 Lathund Agenda M312 Iris Hjälpmedel/Hedblom Mars 2010 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REPETITION KNAPPBESKRIVNING... 3 Bild och knappbeskrivning... 3 Ovansidan... 3 Övre kortsidan... 4 Högra

Läs mer

Handbok Kopiera böcker

Handbok Kopiera böcker Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Kopiera böcker 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok Kopiera böcker

Handbok Kopiera böcker Reviderad 2015-01-23 1 (12) Handbok Kopiera böcker 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare Innehåll INNEHÅLL... 1 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp... 2 1.2 Hur kommer tidningarna... 2 1.3 Hur ser tidningarna ut... 2 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (6) Handbok Milestone 212 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund Milestone 312 Ace

Lathund Milestone 312 Ace Iris Hjälpmedel Mars 2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Knappbeskrivning 4 Bild och knappbeskrivning. 4 Ovansidan 4 Övre kortsidan 4 Högra långsidan 5 Nederkant 5 Allmänt 5 Olika funktionerna

Läs mer

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M)

Kom igång. Victor Stratus 4 (Basic och M) Kom igång Victor Stratus 4 (Basic och M) 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace

Lathund Milestone 112 Ace Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare ver

Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare ver Kom-igång VictorReader Stratus 12 H som taltidningsspelare ver 131015 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Hur få hjälp...3 1.2 Hur kommer tidningarna...3 1.3 Hur ser tidningarna ut...4 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter

Lathund för PenFriend DL 76. Gör dina egna röstetiketter Lathund för PenFriend DL 76 Gör dina egna röstetiketter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 1 Beskrivning 3 1.1 I din kartong hittar du: 3 1.2 Genomgång av penna 3 1.3 Knappar och andra funktioner

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Android. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Android Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 3 Hur tar jag bort

Läs mer

Användarmanual för Victor Reader Stream

Användarmanual för Victor Reader Stream Användarmanual för Victor Reader Stream www.ebutiken.iris.se Tel:08-39 94 00 OM VICTOR READER STREAM HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Stream, den kraftfulla digitala talbokspelaren.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126

VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126 VICTOR READER STREAM Ver: 3.1 20120126 OM VICTOR READER STREAM HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Stream, den kraftfulla digitala talbokspelaren. Victor Reader Stream är designad som

Läs mer

Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1

Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1 Uppdatera firmware för kommunikationsenheter UT-1 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för kommunikationsenheter UT-1. Om du inte är säker på att du

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010

Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Lathund Radio M312 Iris Hjälpmedel Januari 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Repetition Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Högra långsidan 4 Nederkant

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026

VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026 VICTOR READER STREAM 2 Del 1 av 2 20151026 1 OM VICTOR READER STREAM HumanWare är stolta över att introducera Victor Reader Stream, den kraftfulla digitala talbokspelaren. Victor Reader Stream är designad

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Lättläst om Victor Classic X

Lättläst om Victor Classic X Lättläst om Victor Classic X Viktiga knappar på spelaren Sätta på spelaren Till höger på spelarens ovansida finns en knapp. När du trycker på sätter du på spelaren. Du hör ett pip och en röst som säger:

Läs mer

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen.

Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantera och ladda minneskort i TPB katalogen. Hantering. För att en nedladdning från TPB katalogen direkt till minneskortet ska lyckas måste det finnas en mapp på minneskortet. Och för att kortet ska fungera

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare

Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare 1 Innehåll INNEHÅLL... 2 1 INLEDNING... 3 1.1 Hur få hjälp... 3 1.2 Hur kommer tidningarna... 3 1.3 Hur ser tidningarna ut... 3 2 LÄS EN TIDNING...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad

Appen Legimus. Användarmanual för IPhone och IPad Appen Legimus Användarmanual för IPhone och IPad Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Logga in offline... 3 Hitta i appen... 3 Söka efter böcker... 4 Söka i legimus.se... 4 Ladda ner och läs offline...

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7

Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7 Uppdatera firmware för trådlös sändare WT 7 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för en trådlös sändare WT 7. Om du inte är säker på att du kan utföra

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Guide till att använda Audacity

Guide till att använda Audacity Guide till att använda Audacity Victoria Johansson victoria.johansson@ling.lu.se 15 augusti 2011 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in och att spela upp ljud. Syftet med

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Använda Stava Rex i Word 2010

Använda Stava Rex i Word 2010 Använda Stava Rex i Word 2010 1. Skriva i Word Öppna Word och skriv av följande mening med fel och allt: 2. Stäng av Words rättstavningsfunktion Om stavningskontrollen i Word är aktiverad kommer de ord

Läs mer

Guider för specialprogrammen

Guider för specialprogrammen Guider för specialprogrammen Talsyntes: Voxit Budgie 2.3 OCR-behandling: ScanSoft OmniPage Rättstavningsprogram: Stava Rex Spell Right Läslinjal: Screen Ruler Om du vill vara säker på att kunna använda

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Bruksanvisning för Plextalk PTN1 PRO

Bruksanvisning för Plextalk PTN1 PRO November 2008 Bruksanvisning för Plextalk PTN1 PRO Utgiven av Iris Hjälpmedel AB Sandsborgsvägen 52 122 88 ENSKEDE Tel: 08 39 94 00 Fax: 08 39 94 20 Hemsida är www.iris.se Internetbutiken wwwiris.se/internetbutik

Läs mer