Rolladministration i PaletteArena 5.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rolladministration i PaletteArena 5.3"

Transkript

1 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man lägger upp en tillfällig användare åt någon annan.

2 Innehållsförteckning Hantering av fakturor i PaletteArena... 3 Mer om flödesförslag och referenser... 3 Rolladministratörens uppgifter Lägga upp en ny mottagare Lägga upp ny användare Mottagarroll Alternativ 1: Skapa en helt ny roll Alternativ 2: Skapa en ny roll genom att kopiera en befintlig roll Konteringsförslag Sök fram passande konteringsförslag Lägg upp ett nytt konteringsförslag Lägga upp nytt Flödesförslag Definiera flödesförslagets egenskaper Lägg till roller i flödet Referenser Referensens egenskaper Lägg till Alias Mejla lösenord till mottagaren Alternativ 1: Mejla ditt angivna lösenord till mottagaren Alternativ 2: Låt systemet automatgenerera ett lösenord Inaktivera en mottagare Referensen Ta bort referensen Lägg till referensen som Alias på en annan referens Flödesförslaget Alternativ 1: Ta bort flödesförslaget Alternativ 2: Behåll flödesförslaget men ta bort mottagaren Kontrollera rollens aktiva fakturor Inaktivera rollen Sätt t.o.m. datum för användaren Flytta/styra om fakturor från/till andras inkorgar Tillfällig användare

3 4.1 Lägg till tillfällig användare Ta bort tillfällig användare Kontrollera behörigheter Bilaga 1. Chefs roll Vad innebär Chefs roll? Vad händer om det både finns en roll för flödeskomplettering och rutan Chefs roll är ibockad?. 31 Exempel på organisation av slutattestanter i flera led Bilaga 2. Checklistor

4 Hantering av fakturor i PaletteArena I PaletteArena hanteras fakturorna av Roller! En person kan ha flera roller. Det finns olika typer av roller med olika egenskaper, t.ex. finns det roller som är: Mottagare beställaren av varan/tjänsten Konterare den som bokför kostnaden Slutattestant ekonomiskt ansvarig för utbetalningen Rolladministratör administrerar andras roller (rolladministratörer som inte tillhör ekonomienheten administrerar enbart Mottagare) För att en person ska få åtkomst till PaletteArena behöver den få: En användarkod som används vid inloggning och som knyts till en eller flera roller. En användarkod = en person. En roll som användarkoden knyts till Ett konteringsförslag som ger ett förslag på hur användarens faktura ska kostnadsföras. Ett flödesförslag som bestämmer vilken roll som ska ta emot fakturan och ger förslag på vilka andra roller som ska behandla fakturan. En referens med samma namn som flödesförslaget. Det är detta namn som ska uppges som vår referens vid beställning hos leverantören. Genom att även lägga till ett Alias ökar sannolikheten att fakturan hittar till rätt mottagare. Mer om flödesförslag och referenser Enligt regelverket i PaletteArena måste en faktura behandlas av en mottagare, en konterare och en slutattestant. Flödesförslagen ska därför läggas upp på följande sätt: Mottagare Konterare Slutattestant Namnet på flödesförslaget är normalt detsamma som användarkoden, men det finns möjlighet för en användare att ha flera olika flödesförslag. Det kan t.ex. vara praktiskt om man arbetar på två institutioner, exempelvis 415 och 435. Då kan man ha en användarkod/inloggning som heter 415JKM, men ha ett flödesförslag som heter 415JKM och ett annat som heter 435JKM. Samma roll kan läggas upp som mottagare (alt. att användaren får två mottagarroller) och det som skiljer är konteraren och slutattestanten samt namnet på flödesförslaget och konteringsförslaget. Namnet på referensen ska vara detsamma som namnet på flödesförslaget. Om det är institution 415 som ska betala fakturan uppger man 415JKM som referens vid beställningen och om det är institution 435 som ska betala uppger man 435JKM som referens. Referensen och flödesförslaget gör att det blir en automatisk träff på flödesförslaget i PaletteArena när den elektroniska fakturan inkommer till SLU. En automatisk träff innebär att det inte krävs någon manuell handpåläggning för att hitta rätt mottagare och fakturan når fram till mottagaren fortare. 3

5 Rolladministratörens uppgifter Alla institutioner har egna rolladministratörer som ska hantera institutionens mottagare. Roller för konterare och slutattestanter administreras av ekonomienheten. Övrig administration av konterare och attestanter, exempelvis uppläggning av användarkod, skall dock skötas av respektive institutions rolladministratör. Som rolladministratör har du följande arbetsuppgifter Lägga upp mottagare: Se till att en person kan börja använda sig av PaletteArena och ta emot fakturor. Inaktivera mottagare: Stänga personens möjligheter att använda PaletteArena samt styra om så att rollen inte längre kan infogas i flöden och att eventuella restfakturor når en annan mottagare. Flytta/styra om fakturor från/till andras inkorgar: Du har möjlighet att flytta aktiva fakturor mellan olika inkorgar och du kan redigera flöden för fakturor som inte befinner sig i din inkorg. Tillfällig användare: Du kan lägga in tillfällig användare för roller som du är rolladministratör för. Arbetsuppgifterna kräver att du är i din Rolladministratörs-roll, t.ex för inst 415: 4

6 1. Lägga upp en ny mottagare Menypunkterna hittar du under Administration/Generellt samt Administration/Faktura När du lägger upp en ny mottagare går du igenom sex olika moment. Dessa visas i tabellen nedan. Tabellen kan användas som checklista när du lägger upp mottagaren. Moment vid uppläggning av mottagare Moment Menypunkt Ja 1 Lägga upp ny användare 2 Mottagarroll Alternativ 1: Lägg upp en helt ny Roll - Lägg upp information om rollen - Tilldela Behörighet under Behörighetsurval: SL i Bolag Alternativ 2: Kopiera en befintlig roll 3 Konteringsförslag Söka fram passande konteringsförslag Ev. lägga upp nytt konteringsförslag om inget passar. 4 Lägga upp nytt flödesförslag Flödesförslagets egenskaper Lägg till Roller 5 Referenser Referensens egenskaper Lägg till Alias 6 Mejla inloggningsuppgifter 5

7 1.1 Lägga upp ny användare Klicka på menypunkten Användare under Administration/Generellt: Klicka på knappen Ny: Användare: Personens användarkod. Ska alltid vara uppbyggt med institutionens tre siffror och första bokstaven i förnamnet samt första och sista bokstaven i efternamnet. Namn: Personens namn Språk: Välj det språk personen bäst behärskar. Visa X antal rader : Det antal rader i listor som personen ser på en och samma sida. Tema: Bakgrundsfärg Startsida: Alltid fakturainkorgen, d.v.s Mina fakturor E-post: Hit skickas automatgenererade lösenord samt påminnelser om att man har fakturor för behandling. Viktigt att det blir rätt! Sms: Personens telefonnummer Om du bockar i rutorna Byt lösenord vid nästa inloggning samt Skicka inloggningsuppgifter kommer ditt lösenord att skickas till användarens e-postadress inom 5 minuter efter att du har sparat. Det bästa är dock att vänta med detta tills efter att du har gjort klart mottagaren (se kapitel 1.6). Lösenord: Minst 7 tecken, varav versaler, gemener och siffror. Spara! Nu har du gjort klart din användare! 6

8 1.2. Mottagarroll Klicka på menypunkten Roll under Administration/Generellt: Du kan skapa en roll på två sätt, antingen genom att skapa en helt ny roll eller också kopiera en redan existerande roll som du är rolladministratör för. Du ska alltså inte följa både och utan du ska välja ett av sätten Alternativ 1: Skapa en helt ny roll Om du vill skapa en helt ny roll utan att kopiera en befintlig klickar du på knappen Ny: Första delen: Lägg upp information om rollen Följande fält ska fyllas i: Förklaringar till respektive fält finns på nästa sida. 7

9 Roll: Ska bestå av institutionens tre siffror, institutionens namn förkortat samt innehavarens förnamn + ev. initial för efternamn. Namn: Detsamma som Roll Aktiv och Kan infogas i flöde ska vara ibockade. Rolladministratör: Blir med automatik den rolladministratör som lägger upp rollen. Chefs roll: Är bara aktuell för slutattestanter med begränsad attesträtt (se Bilaga 1). Rollbevakare: Den roll som tar emot fakturan när den legat obehandlad i 9 dagar (normalt administratören). Sök gärna fram rollen genom att klicka på rubriken Rollbevakare: Överför faktura till rollbevakaren : Alltid siffran 9. Det betyder att om en faktura har legat i rollens inkorg i 9 dagar så trillar den över till rollbevakarens inkorg. Skicka påminnelse till rollbevakaren : Alltid siffran 0. Det ska inte skickas påminnelser till rollbevakaren. Skicka påminnelse efter X dagar i inkorgen: Alltid siffran 1. När rollen haft en faktura i sin inkorg 1 dag så skickas ett mejl till användarens e-postadress. Skicka påminnelse efter X dagar före förfallodatum: Alltid siffran 7. Ett mejl skickas till användarens e- Steg postadress 1: Lägg när upp det information är 7 dagar kvar om till rollen förfallodatum. (höger sida.) Användare: Användarkoden för den person som ska ha tillgång till rollen. Användaren måste sökas fram genom att klicka på rubriken Användare: Mottagare: Ska bockas i. Ger rollen möjlighet att behandla fakturan i egenskap av mottagare. Användare är användarkoden tillhörande den person som ska ha tillgång till rollen TillfAnv: Ska bockas i. Ger rollen möjlighet att tilldela sig själv en tillfällig användare. För att slutföra första delen ska du nu trycka på SPARA! Knapparna till höger om Radera-knappen har nu blivit upplysta. Gå vidare med andra delen. 8

10 Andra delen: Tilldela rollen behörighet 1. Klicka på knappen Behörighetsurval: 2. Skriv SL i rutan Bolag: 3. Tryck på Tilldela: Svara därefter JA vid frågan om du vill spara. Nu har du gjort klart din roll enligt Alternativ 1! Extra information: Det finns en behörighetsgrupp som heter Kodare. Denna innebär att mottagaren kan sätta kostnadsställe, projekt, fritt fält och verifikationstext i PaletteArena precis som en konterare! Kontot måste dock sättas av konteraren och i och med att konteraren trycker på Godkänd har denne också bekräftat kodarens kontering. 9

11 1.2.2 Alternativ 2: Skapa en ny roll genom att kopiera en befintlig roll Om du redan har lagt upp en roll enligt ovan beskrivning behöver du INTE göra detta moment. När du ska lägga upp en ny roll kan du kopiera en befintlig. På så sätt behöver du inte göra om alla moment. 1. Sök fram de roller som du är rolladministratör för. 2. Välj en roll med samma egenskaper som den roll du vill skapa, t.ex. 415 Ekol Achim G om du är rolladministratör för institution Tryck på knapp Kopiera roll: 10

12 4. Ange benämningen och namnet på den nya rollen den roll som du vill lägga upp. Strukturen skall vara den samma som den roll du kopierar från (se kap Alternativ 1 för mer info om hur rollnamn ska vara uppbyggda). 5. Tryck OK. Du har nu fått en ny roll, med den benämning och det namn du angav, som har samma egenskaper som den roll du kopierade: Flera behörighetsgrupper har dykt upp, men det är bara den kopierade rollens behörigheter som är valda. Du kan bara tilldela de behörigheter som är tillgängliga för den kopierade rollen. 6. Tilldela rollen en användare genom att trycka på rubriken Användare och söka fram användarkoden för den person som ska inneha rollen: 7. Spara! Bolag är redan tilldelat så du behöver inte göra detta extra moment. Nu har du gjort klart din roll enligt Alternativ 2! 11

13 1.3. Konteringsförslag Klicka på menypunkten Konteringsförslag under Administration/Generellt: Sök fram passande konteringsförslag 1. Sök fram befintliga konteringsförslag för din institution: Konteringsförslag: Skriv din inst följt av * Tryck på Sök Du får nu fram en lista på de konteringsförslag som finns upplagda för din institution: 2. Klicka på ett som ser ut att stämma med dina önskemål. Kontrollera att det har den kombination av kst, proj, och ev. fritt fält samt den fördelning som du vill ha. Om du inte hittar ett konteringsförslag som passar måste du skapa ett nytt enligt kapitel nedan Lägg upp ett nytt konteringsförslag Om du behöver lägga upp ett nytt konteringsförslag klickar du på knappen Ny: 1. Ange egenskaperna för konteringsförslaget Bolag: SL, SLU Konteringsförslag: Namnet på konteringsförslaget. Bör beskriva konteringen. 2. Spara! Du är inte klar med konteringsförslaget ännu, fortsättning följer på nästa sida 12

14 3. Lägg till konteringsrader genom att trycka på plustecknet: 4. Definiera konteringsförslaget i följande ruta: Om du inte hittar dina värden i rullisten kan du söka fram dem genom att klicka på rubriken bredvid respektive rullist. 5. Tryck OK: Nu ser det ut såhär: Konto: Alltid konto 4999 KST: Ditt valda kostnadsställe PROJ: Projekt. Kan vara ett särskilt projekt eller A Ange giltigt projekt : FRITT: Fritt fält. Är frivilligt att ange. Andel%: Hur stor andel av beloppet på fakturan som ska konteras med denna kontering. Anger man 100 kommer hela beloppet att få denna kontering. 6. Spara! Nu har du gjort klart ditt konteringsförslag! Extra information: Om man vill dela upp konteringsförslaget på fler konteringar måste du ange ett mindre procentantal än 100. Efter att du sparat första konteringsraden adderar du flera rader genom att trycka på plustecknet igen och göra om proceduren. Upprepa tills du fått de konteringsrader du vill ha och summan av Andel% blir 100. När det är klart kan det t.ex. se ut såhär: 13

15 1.4 Lägga upp nytt Flödesförslag För att den inkommande fakturan ska hitta fram till mottagarens roll måste det finnas ett flödesförslag. Annars går det inte att skicka fakturan till inkorgen från fakturaloggen. Gör såhär: Klicka på menypunkten Flödesförslag under Administration/Generellt: Klicka på knappen Ny: Definiera flödesförslagets egenskaper Bolag: SL, SLU Flödesförslag: Normalt samma som användarkoden. Kan användas för: Bocka i Faktura Konteringsförslag: Namnet på det konteringsförslag du sökte upp/lade upp i föregående avsnitt. Sök gärna upp detta genom att klicka på rubriken Konteringsförslag. Chefs roll: Bocka i denna om slutattestanten i flödet har begränsad attesträtt. I de fall som mottagarens faktura överstiger attestbeloppet kommer slutattestantens chef adderas till flödet med automatik. En förutsättning är dock att slutattestanten har en chefsroll definierad i sin roll. Läs mer om detta i Bilaga 1. Om du inte vet om attestanten har en chefs roll kan du lägga till en Roll för flödeskomplettering (se nästa sida). Spara! Du är inte klar med flödesförslaget ännu, fortsättning följer på nästa sida 14

16 1.4.2 Lägg till roller i flödet 1. Klicka på symbolen för Infoga roll i flödet: 2. Sök upp Mottagarrollen och dubbelklicka på denna. 3. Upprepa proceduren med Konterare och Slutattestant. För att lägga till en roll efter en annan ska du alltid klicka alltid på den Infoga roll som är längst ner i bilden. När det är klart kan det se ut såhär: 4. Spara! Nu har du gjort klart ditt flödesförslag! Extra information Roll för flödeskomplettering enlig attestbeloppet Om slutattestanten har ett begränsat attestbelopp och du inte vet om den har en Chefs roll, kan du manuellt lägga till den roll som ska ta hand om de fakturor som överstiger attestbeloppet. Detta gör du genom att fylla i Roll för flödeskomplettering enligt attestbeloppet: Precis som vid Chefs roll kommer då denna roll att läggas till sist i flödet, i de fall slutattestantens attesträtt inte räcker till. 15

17 1.5 Referenser Att lägga upp en fakturareferens gör att fakturan lättare hittar till rätt mottagare. Gå till Administration/Faktura och klicka på menypunkten Referenser: Klicka på knappen Ny: Referensens egenskaper 1. Ange referensens egenskaper Referens: Samma som namnet på Flödesförslaget Bolag: SL, SLU Typ 1: Bocka i denna. 2. Spara! Lägg till Alias Du kan nu lägga till varianter, s.k. Alias på referensen. Leverantören kan t.ex. kasta om siffrorna och bokstäverna så att det istället för 415JKM står JKM415. Genom att lägga till detta som Alias hittar fakturan ändå fram till rätt mottagare. Man kan även ha personens namn som Alias. Då blir det en träff även om det är personens namn och inte flödesförslag som står som Vår referens står på fakturan. Gör dock bara detta om det är ett ovanligt namn och det är osannolikt att det finns fler på SLU som kan få detta Alias. 1. Skriv in Alias: 2. Klicka på Lägg till: När du är klar kan det se ut såhär: 3. Spara! Nu har du gjort klart din referens! 16

18 1.6 Mejla lösenord till mottagaren PaletteArena kan mejla ett lösenord till mottagaren så att denne kan logga in. Du gör detta inifrån Användare (Administration/Generellt/Användare) men görs lämpligen som ett sista steg. Systemet kan antingen mejla det lösenord du angav för användaren eller generera ett nytt slumpmässigt lösenord. Det tar ca 5 minuter innan användaren får sitt lösenord Alternativ 1: Mejla ditt angivna lösenord till mottagaren Om du bockar i nedanstående rutor, skriver ett eget lösenord och trycker SPARA så kommer det lösenord du angav att skickas till användaren: Under tiden du lägger upp en ny användare är rutan Skicka inloggningsuppgifter automatiskt klickbar, men om du går in på en befintlig användare är rutan gråmarkerad. För att kunna markera rutan Skicka inloggningsuppgifter igen får du 1. Avmarkera rutan Byt lösenord vid nästa inloggning 2. Markera rutan vid Byt lösenord vid nästa inloggning igen. 3. Markera Skicka inloggningsuppgifter och tryck på SPARA-knappen så skickas lösenordet. När en användare är upplagd och sparad är det dock smidigare att skicka lösenord enligt nedan Alternativ 2: Låt systemet automatgenerera ett lösenord När du lägger upp en ny användare är knappen Skicka inloggningsuppgifter gråmarkerad och det händer inget när du klickar på den: Efter att användaren är sparad lyser knappen upp och den blir klickbar: 1. För att automatgenerera ett lösenord klickar du bara på knappen Skicka inloggningsuppgifter. Sedan är det klart! Som ett bevis på att lösenordet blev skickat har rutan Byt lösenord vid nästa inloggning blivit ibockad: Du kan göra detta hur många gånger som helst (det blir ett nytt lösenord för varje gång). Du har nu gjort alla steg som krävs för att lägga upp en mottagare! 17

19 2. Inaktivera en mottagare När du ska inaktivera en mottagare går du igenom samma moment som när du lägger upp en ny mottagare men i omvänd ordning! Konteringsförslaget kan dock vara kvar. Ett tillägg är att kontrollera om rollen har några aktiva fakturor i sin inkorg eller om någon faktura är på väg till dennes inkorg. I så fall måste fakturan lyftas bort/styras om. Annars går det inte att inaktivera rollen och du får ett felmeddelande! Nedanstående tabell sammanfattar momenten och du kan använda tabellen som en checklista. Moment vid inaktivering av mottagare Moment Menypunkt Ja 1 Referensen Ta bort referensen Lägg till referens som Alias på annans referens 2 Flödesförslaget Alt.1 Ta bort Flödesförslaget Alt.2 Behåll flödesförslaget men ta bort mottagaren 3 Kontrollera rollens aktiva fakturor Styr om fakturor Flytta fakturor från rollens inkorg 4 Inaktivera rollen 5 Sätt t.o.m. datum för användaren 18

20 2.1 Referensen Gå till Administration/Faktura och klicka på menypunkten Referenser: Ta bort referensen 1. Sök upp den aktuella referensen: Referens: Den referens du vill söka upp Klicka på Sök 2. Klicka någonstans i urvalet, t.ex. på namnet för referensen: 3. Klicka på Radera: Referensen är nu borttagen Lägg till referensen som Alias på en annan referens Efter att en mottagare har inaktiverats kan det ändå trilla in fakturor med dennes referens. För att fakturan ändå ska nå fram till rätt institution ska man lägga användarkoden som Alias på någon annans referens, t.ex. personens ersättare eller administratören på institutionen. Då kommer fakturorna dit istället. I avsnitt finns instruktioner för hur man lägger till Alias på referenser. 19

21 2.2 Flödesförslaget Gå till Administration/Generellt och klicka på menypunkten Flödesförslag. 1. Sök upp det aktuella flödesförslaget: Flödesförslag: Namnet på det flödesförslag du vill söka upp. Klicka på Sök 2. Klicka någonstans i urvalet, t.ex. på namnet för flödesförslaget: Alternativ 1: Ta bort flödesförslaget Tryck på knappen Radera för att ta bort flödesförslaget helt: Alternativ 2: Behåll flödesförslaget men ta bort mottagaren Om man vill ha flödesförslaget sökbart i PaletteArena en tid kan man välja att ha detta kvar, men ta bort mottagaren. Klicka då på figuren med det röda krysset i den roll du vill ta bort. Flödesförslaget ser nu ut såhär: När man anger flödesförslaget kommer fakturan att komma till administratören Du kan även välja att ha någon annan roll först i flödet. 20

22 2.3 Kontrollera rollens aktiva fakturor För att rollen ska kunna inaktiveras får den inte ha några fakturor på väg till sig eller ha några fakturor i sin inkorg. 1. Sök upp rollens fakturor genom att gå till menypunkten Rapporter och klicka på Fakturor Flödesstatus. Roll: Sökkriterier för rollens namn Status: Aktiv Klicka på Sök. Nu syns det bl.a. vad rollen har för fakturor på väg till sig och vad det finns för fakturor i rollens inkorg (För behandling och Under utredning): 2. För att styra om fakturor på väg klickar man på siffran i högra kanten under rubriken På väg: För att flytta fakturor från personens inkorg gör du på samma sätt under rubriken För behandling och Under utredning. 3. Klicka någonstans på fakturaraden, t.ex. Leverantör, för att få upp fakturan: 4. Se kapitel 3. Flytta/styra om fakturor från/till andras inkorgar, fr.o.m. punkt 3, för fortsatt information om hur du flyttar och styr om fakturor. 21

23 2.4 Inaktivera rollen Gå till Administration/Generellt och klicka på menypunkten Roll. 1. Sök upp den aktuella rollen: Roll: Sökkriterier för namnet på den roll du vill söka upp Klicka på Sök 2. Klicka någonstans i urvalet, t.ex. på namnet: 3. Klicka på rutorna Aktiv och Kan infogas i flöde så att de blir urbockade: 4. Tryck Spara Rollen är nu inaktiv, vilket syns efter att du har tryckt på knappen Föregående nivå: OBS!! Om rollen har varit inblandad i några fakturor får du får aldrig trycka på knappen Radera! Endast om du felaktigt lagt upp en roll som inte ska användas får du trycka på Radera-knappen. 22

24 2.5 Sätt t.o.m. datum för användaren Gå till Administration/Generellt och klicka på menypunkten Användare. 1. Sök upp den aktuella användaren: Användare: Användarkoden för den användare du vill söka upp Klicka på Sök 2. Klicka någonstans i urvalet, t.ex. på namnet: 3. Skriv in morgondagens datum i rutan Giltig t.o.m. 4. Tryck Spara Du har nu gjort klart alla moment och mottagaren är helt inaktiverad! 23

25 3. Flytta/styra om fakturor från/till andras inkorgar Som rolladministratör har du behörighet att flytta en faktura från en inkorg till en annan. Du kan också redigera flödet för en faktura, trots att den inte är i din inkorg. 1. Börja alltid med att söka upp fakturan med hjälp av en rapport, t.ex. Visa faktura: Rapporten Fakturor Flödesstatus är bra i bokslutstider för att se vilka personer som har fakturor i sina inkorgar. Läs mer om hur du gör med denna rapport i kapitel 2.3 Kontrollera rollens aktiva fakturor. 2. Klicka någonstans på raden, t.ex. leverantörsnumret Du har nu fått upp fakturan. 3. Klicka därefter på knappen Flöde: Såhär styr du om fakturan (ändrar fakturans fortsatta flöde): 4. Redigera flödet precis som vanligt. Den roll som har fakturan i sin inkorg är rödmarkerad. Tryck på Infoga roll i flödet: eller Infoga flödesförslag: för att lägga till roller efter den roll som har fakturan i sin inkorg. Tryck på Ta bort roll från flödet: för att radera roller efter den roll som har fakturan i sin inkorg. 5. Tryck på SPARA: 24

26 Såhär flyttar du fakturan från en inkorg till en annan: 4. För att flytta fakturan från den inkorg som den ligger i klickar du på Ersätt roll: 5. Sök upp den roll som fakturan ska flyttas till. 6. Dubbelklicka på vald roll. Nu ser det ut såhär: 7. Tryck på SPARA: Nu har fakturan flyttats från 934 JEP Juridik o dok chef till 934 JEP Ekonomichef. 25

27 4. Tillfällig användare En mottagare kan lägga in en tillfällig användare åt sig själv. Dock har även du som rolladministratör behörighet att lägga in tillfällig användare för de roller som du är rolladministratör för. Den tillfälliga användaren får behörighet till rollens inkorg under den tidsperiod som du definierar. 4.1 Lägg till tillfällig användare 1. Klicka på Administration > Generellt > Tillfällig användare. 2. Ange sökkriterier för rollen och tryck på Sök. 3. Klicka någonstans i urvalet, t.ex. på Namn 4. Ange vem som ska vara den tillfälliga användaren och under vilken tidsperiod Användare: Användarkoden för den som ska vara tillfällig användare. Sök gärna upp användaren genom att klicka på rubriken Användare Fr.o.m. datum: Det datum då den tillfälliga användaren ska börja få åtkomst till inkorgen Åter datum: Det datum då den tillfälliga användaren inte längre ska ha tillgång till inkorgen. Du är inte klar med den tillfälliga användaren ännu, fortsättning följer på nästa sida 26

28 5. Tryck på knappen Lägg till: Nu ser det ut såhär: 6. Spara: Extra information: Det kommer att stå Nej under Användaren tillagd ända tills datumet för fr.o.m. datum har inträffat och PaletteArena har kört en snurra som uppdaterar Tillfälliga användare. Snurran går var 5:e minut. Efter detta står det Ja i Användaren tillagd : Om du nu söker upp Achims roll ser du att det nu finns två användare på den: Under tidsperioden är Achims inkorg valbar för 934JKM: 27

29 Lägga upp tillfällig användare inifrån Roll-bilden Du kan också välja att lägga upp den tillfälliga användaren inifrån Roll-bilden. Då klickar du på knappen Tillfälliga användare. Följ sedan instruktionerna enligt punkt 4-6 ovan. 4.2 Ta bort tillfällig användare Den tillfälliga användaren kommer automatiskt att försvinna det datum du satt som Åter datum. Om du vill ta bort den tillfälliga användaren tidigare gör du såhär: 1. Följ steg 1-3 i kapitel 4.1 ovan. 2. Ta bort den tillfälliga användaren genom att trycka på det röda krysset. 3. Spara: När PaletteArena kört sin snurra som uppdaterar Tillfälliga användare kommer 934JKM inte längre ha tillgång till Achims inkorg. 28

30 5. Kontrollera behörigheter En roll måste ha SL som behörighet för Bolag annars fungerar inte rollen. Tilldelning av behörighet kan du läsa om i kapitel 1.2 Mottagarroll. Om du vill kontrollera att rollen verkligen har tilldelats rätt behörighet kan du göra detta under Behörigheter. Register ska vara Bolag. Tryck på Sök. Om SL SLU hamnar i fönstret Valda har rollen rätt behörighet. Om det hamnar i Ej valda måste rollen tilldelas behörighet enligt kapitel 1.2 Mottagarroll. 29

31 Bilaga 1. Chefs roll Vad innebär Chefs roll? I PaletteArena kan man lägga till en chefs roll. Tanken är att detta ska användas för slutattestanter med begränsad attesträtt. Den roll som anges som Chefs roll är den som ska ta hand om de fakturor som överstiger den aktuella rollens attesträtt. Om rollen är slutattestant i ett flöde och fakturans värde överstiger attestbeloppet adderas chefens roll med automatik. För att detta ska fungera måste man även bocka i rutan Chefs roll i de flödesförslag där rollen med begränsad attesträtt står som slutattestant: 30

32 Det fungerar alltså på samma sätt som vid Roll för flödeskomplettering enligt attestbeloppet, men istället för att ange den kompletterande rollen i varje berört flödesförslag anges denna i attestantens roll istället. Sedan bockar man i rutan Chefs roll i de berörda flödesförslagen istället. Det finns två fördelar med detta: 1. Om ställningstagandet om flödeskomplettering redan är gjort på rollnivå behöver man inte tänka på detta när man lägger upp ett nytt flödesförslag. Genom att alltid bocka i rutan Chefs roll i flödesförslaget försäkrar man sig om att det alltid blir en kompletterande roll i det fall det behövs. 2. Man kan bygga en organisation av slutattestanter i fler än två led. En roll kan exempelvis ha attesträtt på ,00 kr och har en chef vars attesträtt är ,00 kr som i sin tur har en chef med obegränsad attesträtt. För att en slutattestant skall få en Chefs roll måste institutionens rolladministratör mejla till palettesupport@slu.se och meddela vilken roll som ska ha en Chefs roll samt vilken roll som ska vara chef. Institutionerna ansvarar därefter för att berörda flödesförslag får en bock i rutan Chefs roll. OBS! Man behöver inte använda sig av Chefs roll om man hellre vill använda sig av Roll för flödeskomplettering. Vad händer om det både finns en roll för flödeskomplettering och rutan Chefs roll är ibockad? I detta exempel är rutan Chefs roll ibockad och chefen för rollen 934 JEP Eksystem chef är 934 JEP Ekonomichef. Rollen 980 Universitetsdirektör är dock angiven som Roll för flödeskomplettering enligt attestbeloppet. Om fakturan överstiger attestbeloppet för 934 JEP Eksystem chef kommer fakturan att gå till Roll för flödeskomplettering, d.v.s. 980 Universitetsdirektör. Den roll man anger som Roll för flödeskomplettering styr därmed över Chefs roll. 31

33 Exempel på organisation av slutattestanter i flera led På rollnivå kan det till exempel se ut såhär: 934 JEP Linda Eklund har attesträtt på ,00 kronor och har en chef som heter 934 Eksystem chef som har attesträtt på ,00 kr, vilken i sin tur har en chef vid namn 934 JEP Ekonomichef som har obegränsad attesträtt. Exempel på flödesförslag Här finns ett flödesförslag som heter 934JKM där 934 JEP Linda Eklund är slutattestant och rutan Chefs roll är ibockad. Beroende på beloppet på den faktura som har referens 934JKM händer följande med fakturans flödesförslag: Fakturabelopp < = ,00 Fakturabelopp > ,00 <= ,00 Fakturabelopp > ,00 32

34 Bilaga 2. Checklistor Lägga upp ny mottagare Moment Menypunkt Ja 1 Lägga upp ny användare 2 Mottagarroll Alternativ 1: Lägg upp en helt ny Roll - Lägg upp information om rollen - Tilldela Behörighet under Behörighetsurval: SL i Bolag Alternativ 2: Kopiera en befintlig roll 3 Konteringsförslag Söka fram passande konteringsförslag Ev. lägga upp nytt konteringsförslag om inget passar. 4 Lägga upp nytt flödesförslag Flödesförslagets egenskaper Lägg till Roller 5 Referenser Referensens egenskaper Lägg till Alias 6 Mejla inloggningsuppgifter Inaktivera mottagare Moment Menypunkt Ja 1 Referensen Ta bort referensen Lägg till referens som Alias på annans referens 2 Flödesförslaget Alt.1 Ta bort Flödesförslaget Alt.2 Behåll flödesförslaget men ta bort mottagaren 3 Kontrollera rollens aktiva fakturor Styr om fakturor Flytta fakturor från rollens inkorg 4 Inaktivera rollen 5 Sätt t.o.m. datum för användaren 33

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE

2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE 2012-07-19 1 (12) LATHUND DELEGERING 2 (12) Innehåll 1 DELEGERING... 3 2 Personalregister... 5 3 Forts. personalregister - organisation... 6 4 Förnya delegering... 7 5 Sök delegeringar... 9 6 Resultat

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt.

Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Start-skärmen Här kan du välja befintligt upplägg eller skapa ett nytt. Klicka på edit uppe till höger för att redigera och/eller skapat nytt. Det grå kugghjulet indikerar att du är i redigeringsläge och

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering

Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering Version 2.3 Vårdfaktura Bokföringsfil och Kontering 2 (11) VAL AV BOKFÖRINGSFIL... 3 VAL AV KONTERINGSMODELL... 4 KONTERA OCH GODKÄNNA FAKTURA... 5 KONTERA EN POST... 6 HÄMTA/SKAPA BOKFÖRINGSFIL... 8 ADMIN

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Lägg till Stipendiat

Lägg till Stipendiat Sida 1 av 6 Lägg till Stipendiat Förutsättning Personen är en ny person som ska börja på LU. Kategorin Stipendiat använda personer som har ett stipendium oavsett om det är ett LU-inrättat stipendium eller

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör Registrera nytt företag Gå in via ELSMART hemsida http://se.elsmart.com Om du inte har inloggning till systemet, ska du registrera

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan

Kommentarer utbildning föreningar. Närvarokort. Grundföreskrifter. För sent inkommen ansökan Kommentarer utbildning föreningar Bild 5 Närvarokort - Närvarokorten (manuella eller digitala i IdrottOnline) är föreningens värdehandling och grunden för LOK-stödsansökan. - Föreningen måste vara noga

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning för SDF Innehåll Inledning... 1 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 2 Godkänna evenemang och tävlingar...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer