Användarinstruktioner. PDBreg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarinstruktioner. PDBreg"

Transkript

1 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg

2 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION INLEDNING IN- OCH UTLOGGNING SÖK PERSON VISA PERSON NYREGISTRERING AV PERSON Nyupplägg av person Obligatoriska uppgifter Kompletterande uppgifter Personinformation, underhåll Kategorier, underhåll Roller, underhåll Anställningsunderlag Användarnamn TILLÄGG/ÄNDRING AV UPPGIFTER Personinformation Kategorier/Roller Lägg till/ändra i kategori Lägg till/ändra i roll Användarnamn Borttagning av uppgifter SKICKA EPOST LISTA PERSONER REFERENSER...28

3 Sidan: 3 (28) 1 Revisionsinformation Utarbetat av Datum Utgåva Ändringar Anna Jensen Första utgåvan Anna Jensen Ändrad webbadress till PDBreg Anna Jensen Uppdaterad efter utbildning och kommentarer från användare.

4 Sidan: 4 (28) 2 Inledning Dessa användarinstruktioner riktar sig till användare av PDBreg, dvs. personer som har givits behörighet att arbeta direkt i Chalmers persondatabas (PDB). Instruktionerna syftar till att fungera som hjälp vid nyregistrering och ändring av personuppgifter i PDBreg. I detta dokument förklaras de begrepp som används vid registrering i PDBreg, och de olika stegen vid nyregistrering och ändring av uppgifter redovisas och förklaras. Dessa användarinstruktioner är tänkt att fungera som en lathund för användare av PDBreg. Dokumentet är levande, vilket innebär att ändringar och tillägg kan komma att ske. Det viktigaste är att DU som användare förstår vad du skall göra. Därför är det fritt fram att lägga till egna noteringar i ditt dokument, och under uppstartsperioden går det också bra att komma med synpunkter på innehållet/upplägget i instruktionerna.

5 Sidan: 5 (28) 3 In- och utloggning PDBreg når du via internet, och adressen är: Du loggar in genom att fylla i ditt användarnamn och lösenord enligt DCE/DFS (Y500), och klicka på Logga på-knappen. Din behörighet är knutet till ditt användarnamn och lösenord, dvs. när du har loggat in så kan du bara administrera uppgifterna på de personer på din sektion/institution/avdelning eller liknande, beroende på vilken typ av behörighet du har. Om inloggningen fungerat så skall bilden se ut som ovan. Välj nu PDB Reg i menyn nere till vänster. När du vill logga ut från PDBreg, vilket du kan göra när som helst, så klickar du på Logga av-knappen till vänster i bild.

6 Sidan: 6 (28) 4 Sök person Startsidan i PDBreg är vyn som heter Sök personer, se nedan. Du kan nå denna sida när som helst under användandet av PDBreg genom att klicka på Sök i menyn till vänster. Sökning i persondatabasen sker genom att fylla i något av de fält som finns att välja mellan i sökvyn. Vad gäller sökning på personnummer eller namn, så går det även att söka på delar av personnummer, för- eller efternamn. Ju fler fält som fylls i, desto mer precis bli sökningen. Sannolikheten att din sökning träffar exakt rätt, ökar alltså med antalet fält du fyller i. Fyll i de fält du kan/vill, och klicka på Sök-knappen till höger. Sökningens träffar i databasen kommer upp på en lista i bokstavsordning, se bilden nedan.

7 Sidan: 7 (28) Normalinställningen är att personerna listas 20 åt gången, vill du ändra på detta gör du det genom att sudda ut 20 och fylla i önskad siffra den lilla rutan, och klicka på stk-knappen. Vill du se detaljer om någon av personerna i listan, klickar du på symbolen i personens rad. Då hamnar du i Visa person-vyn, och kan se samtliga uppgifter som finns lagrade om den aktuella personen. Har du gjort en sökning och vill redigera uppgifterna om en viss person, så klickar du på symbolen. Då hamnar du i vyn Kategorier, underhåll. Detta är t ex lämpligt om du vill ändra något i personens Chalmersknutna uppgifter såsom kategori, roll, anknytning etc., se vidare i kapitel 7.2. Om din sökning inte gav någon träff, så kommer detta upp som ett meddelande där listan på träffar egentligen skulle ha presenterats. Vill du göra en ny sökning, kan du först klicka på Rensa fält-knappen, för att rensa alla fält. Vill du från sök-vyn komma direkt till nyregistrering, t ex om du söker efter en anställd på din institution och märker att han/hon inte finns inlagd, så kan du direkt klicka på Lägg till-knappen. Då hamnar du i Nyupplägg av person-vyn, och de uppgifter du hade matat in i sökningen följer med. Om du står i Sök personer-vyn och har gjort en sökning, och sedan klickar på Visa i menyn till vänster, så hamnar du i Visa person-vyn, och där visas samtliga registrerade uppgifter på den person som ligger först i listan på personer som din sökning gav.

8 Sidan: 8 (28) 5 Visa person Klicka på Visa i menyn till vänster. Du hamnar nu i Visa person-vyn. Har du inte redan gjort en sökning i Sök-vyn, utan går direkt till Visa genom menyn, så kan du i Visa-vyn endast få fram uppgifter om en person om du har dennes hela personnummer. Fyll i hela personnumret i rutan och klicka på Sök-knappen. Om du söker på ett personnummer som inte finns i PDB, får du upp ett felmeddelande i den rosa listen ovanför Sök-knappen, som lyder personnummer saknas. Söker du på ett personnummer som finns, så får du upp samtliga uppgifter om den aktuella personen. I denna vy kan du inte ändra eller lägga till några uppgifter, utan bara titta. Vill du skriva ut dessa uppgifter, så klickar du på Utskriftsformat-knappen. Då får du upp uppgifterna på en sida som är lämplig för utskrift. Vill du göra en ny sökning, så klickar du på <<Sökning-knappen, så hamnar du i Sök personvyn. Vill du ändra eller lägga till några uppgifter om personen i fråga, så klickar du på någon av rubrikerna under Underhåll i menyn till höger, se vidare i kapitel 7.

9 Sidan: 9 (28) 6 Nyregistrering av person Vid nyregistrering av en person finns en automatisk sekvens/ordningsföljd av vyer inlagda, som du kan följa för att vara säker på att du registrerat samtliga uppgifter du kan/vet om en person. När en person anställs på t ex din institution, vet du oftast om detta ett tag innan den faktiska personen står framför dig och skall börja. I PDBreg kan du registrera en ny person så fort du vet att han/hon skall börja arbeta hos dig, även om du inte har alla hans/hennes uppgifter. Det är viktigt att du gör denna första registrering så fort som möjligt, eftersom det gör att övriga system som är anslutna till PDB kan få ta del av uppgifterna och förbereda den anställdes ankomst genom att ta fram passerkort, datorkonto etc. 6.1 Nyupplägg av person När du i menyn till vänster klickar på Ny person hamnar du automatiskt i första vyn i sekvensen, nämligen Nyupplägg av person-vyn, se nedan. Skulle du nu vilja kontrollera om en person redan finns i PDB innan du registrerar honom/henne, så klickar du på <<Sökning-knappen. Då hamnar du i Sök person-vyn. Du kan när som helst under din sekvens välja att gå tillbaka till sök-vyn och söka efter en person, genom att klicka på <<Sökning-knappen.

10 Sidan: 10 (28) Obligatoriska uppgifter Översta halvan av Nyupplägg av person-vyn består av obligatoriska uppgifter. Alla dessa uppgifter måste alltså fyllas i för att du skall kunna registrera en person. Det är alltid bra att fortsätta med nedre halvan av sidan (kompletterande uppgifter) samt resten av sekvensen och fylla i så många uppgifter du kan, men absolut minimum är alltså de obligatoriska uppgifterna. Nedan följer en förklaring av innebörden av några av de obligatoriska uppgifterna: Kategori Den kategori en person tillhör, talar om hur personen är kopplad till Chalmers, och exempel på kategorier i PDB är: anställd, arvoderade, entreprenör, GU-student, gästforskare, konsult, kursstuderande, stipendiat etc. Varje person i PDB tillhör minst en kategori, ibland kanske två, t ex kan en anställd också vara kursstuderande. När en person registreras i PDB måste en kategori anges. Om du sedan vill lägga till ytterligare en kategori på en redan registrerad person, så gör du det under Underhåll Kategorier/roller i menyn till vänster. OBSERVERA: När du registrerar någon med kategorin anställd, så måste du alltid ange personnummer (som står under kompletterande uppgifter). Roll En persons roll beskriver hans/hennes konkreta uppgift på Chalmers, dvs. vad personen faktiskt gör. Det kan vara t ex informatör, kanslichef eller rektor. Varje person på Chalmers har minst en roll. För studenter, så är studentens/forskarstudentens program/forskarämne eller kurs definierad som roll. Roll är alltså skiljt från kategori, och en person på Chalmers har minst en kategori, och minst en roll. Kostnadsställe Kostnadsställe används i PDB för att placera in personer, eller mer korrekt, personers kategorier och roller, i organisationen. Ett kostnadsställe hör till någon organisatorisk enhet, och på det sättet kan man finna var i organisationen en person hör hemma. Organisationen så som den ser ut i PDB, är densamma som i ekonomisystemet. Giltighetstid Detta avser den tid som uppgifterna du registrerar skall vara giltiga. Dagens datum är alltid fördefinierat på fr.o.m.- datum. Nyregistrerar du en tillsvidare-anställd person, så lämnar du fältet för t.o.m.-datum tomt. Detta innebär att personens anställning gäller tillsvidare. Nyregistrerar du t ex en projektanställd person, så är t.o.m.-datumet mycket relevant att fylla i. Det talar om hur länge uppgifterna gäller, vilket är bra att veta t ex vid utgivning av passerkort, datorkonto etc. Engagerad av Här skall du fylla i namnet på den person som är ansvarig för att personen framför dig behöver registreras. Är det t ex en nyanställd person som du registrerar, så är det förmodligen namnet på en prefekt eller dekanus som skall stå i detta fält. Alltså namnet på den person som kallat hit den person du registrerar.

11 Sidan: 11 (28) Kompletterande uppgifter Dessa uppgifter kan ses som en snabbvariant av nyregistreringen, vilket t ex kan vara lämpligt om det står flera personer framför dig och skall bli registrerade så snabbt som möjligt. Detta kan också vara en lämplig variant vid registrering av t ex en konsult eller liknande person, som inte har så många uppgifter som är intressanta för Chalmers. Vid registrering av nyanställda rekommenderas att hela sekvensen gås igenom, vilket innebär att de kompletterande uppgifterna kommer att återkomma senare i sekvensen. Personnummer / Född / Kön Här fyller du i personnumret på personen, inklusive de fyra sista siffrorna. Om du fyller i personnumret, behöver du inte fylla i födelsedatumet. Om personen inte har något svenskt personnummer men ändå vet när han/hon är född, så fyller du i födelsedatumet. Likaså om personen har ett tillfälligt svenskt personnummer, kan det vara bra att fylla i födelsedatumet. Det är också bra att fylla i om personen är en man eller en kvinna, vilket inte alltid är helt självklart vid t ex vissa utländska namn. Skulle du glömma detta, så fylls det i automatiskt om du fyller i korrekt personnummer. Hus Hus talar om var på Chalmersområdet personen sitter, här väljer du ett hus ur rullistan genom att markera det. Det hus som väljs här blir automatiskt knutet till den kategori personen tillhör. Rum Om du vet vilket rum personen sitter i, fyller du i rumsnumret i fältet till höger om rullisten med hus. Det rumsnummer som skrivs in i detta fält blir automatiskt knutet till den kategori personen tillhör. I sekvensen för nyregistrering finns det vid ett senare tillfälle möjlighet att registrera ett rumsnummer som är knutet till den roll en person har också. Telefon/Mobil (arbetet) Vet du personens telefonnummer/anknytning på Chalmers, så går det bra att fylla i det. På samma sätt som med rumsnummer så blir det telefonnummer du registrerar här knutet till personens kategori. Telefonnummer knutet till personens roll går att registrera senare i sekvensen. I fältet för telefon fyller du i endast anknytning, t ex 2445, om det är ett Chalmersnummer. Är det inte det så fyller du i hela numret, inklusive riktnumret om det inte är ett Göteborgsnummer. Använd bindestreck mellan riktnummer och telefonnummer, även i mobilnumret. Mellanslag behövs inte. Beställning av ny telefonanknytning till en person går till på samma sätt som tidigare. Så fort du får reda på vilken anknytning personen får, så bör du mata in det i PDBreg. Användarnamn/Skraplott Här fyller du i ett användarnamn för personen om du vill, enligt förslag från dig eller personen själv. Användarnamnet får bestå av max 8 tecken; a-z och 0-9, och det måste börja med en bokstav. Det finns även en sida senare i sekvensen för registrering av användarnamn, och där kan du även få färdiga förslag, utifrån

12 Sidan: 12 (28) personens för- och efternamn. Om användarnamnet du fyllt i redan är upptaget, så får du ett felmeddelande i den rosa listen överst på sidan när du är klar och försöker klicka på lägg till-knappen. Om du fyller i ett användarnamn, så måste du också fylla i ett skraplottsnummer i fältet bredvid. Skraplotter är ett nytt sätt att dela ut lösenord på. Varje användare av PDBreg har en bunt med skraplotter som kan delas ut till personer som nyregistreras. Denna skraplott innehåller ett lösenord som personen får skrapa fram för att kunna logga in med sitt användarnamn. För att detta lösenord skall kunna knytas till personens användarnamn, är det viktigt att du fyller i skraplottens nummer i det avsedda fältet. På detta sätt knyts ett visst lösenord till ett visst användarnamn i PDB, utan att någon mer än användaren självt vet om det faktiska lösenordet! Den nya lösenordshanteringen kan starta så fort skraplotterna är klara, till dess hanteras detta som det görs idag, dvs. via systeadministratörerna på sektionen läs mer om detta i kapitel 6.5. Dock måste du alltid registrera ett användarnamn i PDBreg! När du fyllt i så mycket obligatoriska och kompletterande uppgifter du kan/vill, så klickar du på Lägg till-knappen. Om du har glömt att fylla i något, t ex om du fyllt i användarnamn men inte skraplott, så kommer det upp ett felmeddelande i den rosa listen längre upp på sidan som lyder; skraplott måste anges. Fyll i det som du glömt och klicka på Lägg till-knappen igen. Om du inte glömt något mer, så står det nu i den rosa listen; data sparat, och då är personen i fråga inlagd i PDB. Du kan nu välja att antingen rensa fälten för att direkt lägga upp en ny person, eller att gå vidare i sekvensen och fylla på med mer uppgifter om personen du just lagt in. Vill du rensa fälten klickar du på Rensa fält-knappen. Detta kan t ex vara lämpligt om du har fått reda på att ett flertal personer skall börja arbeta på din institution, och du snabbt vill få in dem i PDB utan att behöva gå igenom hela sekvensen för varje person. Vill du gå vidare i sekvensen och fylla på med mer uppgifter, så klickar du på Nästa>>-knappen. 6.2 Personinformation, underhåll Du befinner dig nu i Personinformation, underhåll-vyn. De uppgifter du fyllde i och sparade i förra vyn har nu följt med till denna vy, se nedan.

13 Sidan: 13 (28) Längst ner till höger i bilden kan du se vem (i form av ett användarnamn) som registrerat/ skapat den nyregistrerade personen i PDB, och när det gjordes. Detta gör att det går att spåra vem som lagt in en viss uppgift och när det skedde, vilket kan vara bra att veta om du någon gång upptäcker en uppgift som är felaktig eller verkar konstig och vill följa upp detta. Observera den gula rutan med datumet i, uppe till vänster i bild. Den talar om vilket fr.o.m.- datum som uppgifterna har, och hela giltighetsdatumet för uppgifterna kan du se längst ner i bild. Vill du fylla på med uppgifter med samma giltighetsdatum som det som visas, så fyller du i de uppgifter du vill på sidan och klickar på spara-knappen. Titta i den rosa listen, så du vet om det gick bra att spara. Om personen bor på en adress men vet att han/hon skall flytta vid ett visst datum, så kan du redan nu lägga till den framtida adressen och spara den med ett annat giltighetsdatum, genom att fylla i uppgifterna, ändra giltighetsdatumet och klicka på framtida värden. Då sparas uppgifterna under en separat flik med ett annat giltighetsdatum, se nedan.

14 Sidan: 14 (28) Du kan växla mellan de båda flikarna genom att klicka på de olika fr.o.m.-datumen längst upp på sidan. Klicka på Nästa>> för att gå vidare i sekvensen. 6.3 Kategorier, underhåll Du befinner dig nu i Kategorier, underhåll-vyn. Längst upp på sidan står namnet och personnumret på personen du håller på att registrera, se nedan.

15 Sidan: 15 (28) I rullisten för kategori kan du klicka på pilen och se alla personens kategorier. Håller du på att nyregistrera en person så syns bara den kategori du har registrerat. På denna sida kan du fylla på med mer uppgifter som är knutna till den av personens kategorier som syns för närvarande. Detta skapar möjligheten att en person med t ex två kategorier, kan ha olika kontaktuppgifter knutna till de båda olika kategorierna. Telefon/Fax Om du fyllde i ett telefonnummer på första sidan i sekvensen, så har detta följt med hit. Om du inte fyllde i något telefonnummer där, så gör det då här. Det gäller alltså personens anknytning eller annat arbets-telefonnummer på Chalmers. Mobil/Sökare På samma sätt som för telefonnummer, så gäller att om du fyllde i ett mobilnnummer på första sidan i sekvensen, så har detta följt med hit. Fyllde du inte i något på första sidan så är dessa fält tomma, och då bör du fylla i dem nu. Hus och Rum Om du fyllde i ett hus och ett rumsnummer på första sidan i sekvensen, så har detta följt med hit. Om inte, så kan du fylla i det nu om du vet det. Det rumsnummer som skrivs in i detta fält blir automatiskt knutet till den kategori personen tillhör. Först väljer du ett hus ur rullisten. Sedan fyller du i ett rum på raden under, i fältet till höger om rullisten. Rullisten är från början tom, och kommer att användas för att du

16 Sidan: 16 (28) - när du har sparat uppgifterna - skall kunna verifiera om du fyllt i rätt rum, dvs. om det rum du fyllt i verkligen ligger i det hus du valt. Alltså, när du valt hus och fyllt i rum så kan du klicka på Spara, och då kommer det att komma upp ett antal rumsnummer att välja mellan i rullisten. Detta är de rumsnummer som finns att välja mellan i det hus du har valt, och det rum du fyllt i kommer att visas. Detta kan alltså ses som ett sätt att verifiera att du fyllt i ett rum som verkligen existerar i det hus du valt. OBSERVERA, om det inte kommer upp några rumsnummer i rullisten, så kan det antingen bero på att det rumsnummer du fyllt i inte ligger i det hus du valt, eller att rumsnumren för det hus du valt helt enkelt inte kommit in i PDB ännu. Alla rumsnummer kommer nämligen inte att vara inladdade i PDB vid uppstart av PDBreg, utan de kommer att komma in efter hand. E-postadress Epostadressen på kategorinivå är knuten till en persons användarnamn, och skall komma upp automatiskt, om du registrerade ett användarnamn på första sidan i sekvensen, under kompletterande uppgifter. Gjorde du inte det, så kommer e- postadressfältet att vara tomt. Lämna då det fältet tomt, och vänta tills du har registrerat ett användarnamn (vilket kommer senare i sekvensen). Då kommer e- postadressen att skapas automatiskt. Fyll i de uppgifter som du önskar och tryck på Spara (även om du redan tryckt på Spara efter du fyllde i rumsnumret). På samma sätt som under personuppgifter, kan du här lägga till en flik med uppgifter för den specifika kategorin, med ett annat giltighetsdatum än det som visas för närvarande. Fyll då i de uppgifter du vill, och klicka på Framtida värden-knappen. För att komma vidare i sekvensen, klicka på Nästa>> Roller, underhåll Längst ner på sidan kan du se vilken/vilka roller personen har. Vill du lägga till specifika uppgifter knutna till en viss roll som personen har, så klickar du på, och du hamnar då i vyn som heter Roller, underhåll, se nedan. Klickar du på så hamnar du direkt i bilden Uppgifter för anställningsunderlag, se kapitel

17 Sidan: 17 (28) Här kan du på samma sätt som under kategori fylla i uppgifter som skall vara knutna till den specifika rollen. Det kan kanske t ex vara så att en person har ett telefonnummer i rollen som prefekt, och ett annat telefonnummer i rollen som projektledare. E-postadress För att du skall kunna registrera en speciell e-postadress knuten till en persons roll, måste personen ifråga ha fått detta godkänt av sin chef eller liknande, och komma med en färdig e-postadress till dig som du i så fall registrerar. Det är alltså inget som du kan tilldela en person. Fyll i de uppgifter du vill och klicka på Spara-knappen. Du kan även här registrera uppgifter med ett annat giltighetsdatum än det som visas, med hjälp av Framtida värden-knappen. Vill du komma tillbaka till sidan för kategorier, så klickar du på Kategorier-knappen. Vill du nu gå vidare i sekvensen så klickar du på Nästa>> Anställningsunderlag Om det är en nyanställd du registrerar hamnar du nu i bilden Uppgifter för anställningsunderlag, se nedan. Är det ingen nyanställd du registrerar, hamnar du direkt i vyn som heter Konton, underhåll, se kapitel 6.4.

18 Sidan: 18 (28) Här kan du direkt fylla i anställningsunderlaget för den nyanställde. De uppgifter du registrerat om personen tidigare i sekvensen kommer automatiskt upp överst på formuläret. Du skall nu komplettera med Anställningsuppgifter. Fyll i fälten under denna rubrik, och klicka på Utskriftsformat. Du får nu upp anställningsunderlaget som ett PDF-dokument, och kan skriva ut det med alla uppgifter ifyllda. OBSERVERA 1: För att Utskriftsformatknappen skall fungera, så måste du ha Adobe Acrobat Reader installerad på din dator! För att skriva ut anställningsunderlaget så klickar du på skrivarsymbolen under internetadresslisten på skärmen. OBSERVERA 2: På denna sida finns ingen Spara-knapp, vilket innebär att de uppgifter du fyllt i på anställningsunderlaget inte sparas i PDB! Denna sida finns endast för att du enkelt skall kunna skriva ut ett anställningsunderlag när du ändå redan har registrerat en hel del uppgifter om personen. På detta sätt behöver du inte fylla i anställningsunderlaget separat på ett papper. De enda uppgifter från anställningsunderlaget som sparas i PDB är de uppgifter du fyllt i på tidigare sidor i sekvensen, dvs. uppgifterna på över halvan av denna sida (se ovan). När du skrivit ut anställningsunderlaget, finns ett önskemål från löneadministratörerna att de blir meddelade om att en person nyanställts. Detta för att de skall kunna kontrollera vid lönekörningen att den nyanställdes påskrivna anställningsunderlag verkligen kommit in. För att meddela dem detta, så klickar du på knappen epost till löneadm, och då skickas ett mail till dem som talar om att personen i fråga blivit anställd. Om det gick bra att skicka mailet kommer det upp ett meddelande i den rosa listen överst på sidan: Meddelande skickat. Vill du nu gå vidare i sekvensen så klickar du på Nästa>>.

19 Sidan: 19 (28) 6.4 Användarnamn Du befinner dig nu i Konton, underhåll-vyn, se nedan. Om du skrev in ett användarnamn på den första sidan i sekvensen under kompletterande uppgifter, så syns det i listan över användarnamn. Om du inte skrev in ett användarnamn då, så skall du göra det nu. Enklast är att välja ett från rullisten med förslag, genom att markera det. Dessa användarnamn är garanterat lediga. Det går naturligtvis också bra att välja ett användarnamn som inte finns med i rullisten och skriva in det i det avsedda fältet. Du måste också fylla i ett skraplottsnummer, se vidare i kapitel Klicka nu på Lägg till-knappen. OBSERVERA: Hur gör jag innan skraplotterna har kommit? Innan skraplotterna har kommit kan du inte dela ut lösenord till den nyanställde. Men du måste fortfarande tilldela honom/henne ett användarnamn. När du har valt ett användarnamn så fyller du i siffran 0 i fältet för skraplottsnummer, och sedan trycker du på Lägg till. Om det valda användarnamnet är upptaget, så kommer det upp ett felmeddelande om detta i den rosa listen. Om allt fungerar så kommer det valda användarnamnet upp i listan på sidan, och det markeras med ett X att det är standardkonto. Detta är för att kunna veta vilket som är det riktiga kontot, i de fall en person har flera (t ex om en systemadministratör har flera testkonton förutom sitt vanliga), se nedan.

20 Sidan: 20 (28) När du klickat på Lägg till, så ser sidan ut som ovan. Klicka nu på symbolen längst ut till höger på sidan. Då får du upp en blankett (i PDF-format) som heter Ansvarsförbindelse anställda och som avser den anställdes användande av och ansvar för Chalmers dator- och datanätsresurser. OBSERVERA: Denna blankett skall du skriva ut och ge till den nyanställde. Du måste ha Adobe Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna få upp denna blankett på skärmen, och du skriver ut den genom att klicka på skrivarsymbolen under internetadresslisten på skärmen. Längst ner på blanketten står den nyanställdes användarnamn och skraplottsnummer (0 om du inte hade några lotter). OBSERVERA: Denna blankett skall den nyanställde ta med sig och gå till sektionens systemadministratör för att få ett lösenord om det behövs, legitimera sig och få ett datorkonto aktiverat Om personen redan har ett användarnamn Det finns personer som har varit på Chalmers ett tag och som har ett datorkonto, men som inte är studenter eller anställda och därför inte finns med i vare sig Ladok eller SLÖR/PIR. Ett exempel på en sådan person kan vara en konsult. Detta innebär att när PDB initialt fylldes med data från Ladok och SLÖR/PIR, så kom dessa personer inte med. De behöver alltså registreras i PDB, och när man då i nyregistreringssekvensen kommer till Konton, underhållvyn, så kan man inte tilldela personen ett användarnamn eftersom han/hon redan har ett. Det enda du då skall göra på denna sida, är att koppla ihop personen med det användarnamn han/hon har. Det gör du genom att fylla i personens användarnamn i fältet där det står Befintligt användarnamn: och klicka på Koppla-knappen. På detta sätt blir användarnamnet

21 Sidan: 21 (28) knutet till den faktiska person som använder det. OBSERVERA: Det är viktigt att du är säker på att personen som står framför dig och säger att han/hon har ett datorkonto verkligen har ett, annars stämmer inte informationen i PDBreg. Klicka på Nästa>> för att komma vidare i sekvensen. Du hamnar nu i Visa person-vyn, se nedan. På denna sida kan du se alla uppgifter du registrerat om den nyanställde, och du kan t ex göra en utskrift på personens uppgifter om du vill, se kapitel 5. Du har nu gått igenom hela sekvensen för nyregistrering av en person!

22 Sidan: 22 (28) 7 Tillägg/ändring av uppgifter 7.1 Personinformation Vill du lägga till eller ändra i personuppgifterna för en person, så måste du först söka upp personen i fråga i PDB. Vet du inte personnumret på personen, så får du gå till Sök i menyn till vänster, se kapitel 4. Vet du personnumret på personen, så kan du gå direkt till Personinformation (under Underhåll) i menyn till vänster. Där skriver du in personnumret på personen du vill hitta, och klickar på Sök. Nu kan du lägga till eller ändra uppgifter genom att fylla i och klicka på Spara. Du kan även fylla i uppgifter med annat giltighetsdatum genom att använda Framtida värde-knappen. Se närmare om Personinformation, underhåll i kapitel Kategorier/Roller Vill du ändra eller lägga till något på en persons kategorier eller roller, så klickar du på Kategorier / roller i menyn till vänster. Om du inte vill gå via Sök person-vyn, så måste du kunna personens personnummer för att hitta rätt här. Kan du det så skriv in personnumret och klicka på Sök. Då får du upp de uppgifter som är knutna till den första av personens kategorier, enligt rullisten bredvid namnet. I den kan du se vilka kategorier personen har, och här kan du också välja vilken kategori du vill studera/ändra i. Markera den kategori du vill få fram och klicka på Sök Lägg till/ändra i kategori När du står i Kategorier, underhåll-vyn kan du ändra de uppgifter du vill (knutna till den specifika kategorin som visas), och klicka på Spara. Du kan också lägga till uppgifter med ett annat giltighetsdatum genom att använda Framtida värden-knappen, se vidare kapitel 6.3. För att lägga till en kategori på en person, klicka på Ny kategori-knappen, då hamnar du i nedanstående bild. Ångrar du dig, och inte vill lägga till en kategori, så klickar du på Tillbaka.

23 Sidan: 23 (28) Fyll i så många av uppgifterna du kan, och klicka på Lägg till-knappen. Du hamnar då återigen i vyn för Kategorier, underhåll, där den kategori du just lagt till finns med i listan över personens kategorier. Om t ex en person skall byta sin anställning från en sektion till en annan, så görs det genom att sekreteraren på den nya sektionen lägger till en ny kategori på personen i fråga, som anställd på den nya sektionen. Sedan behövs det också läggas till en ny roll på den nya sektionen, se kapitel Om personen helt byter sin anställning från en sektion till en annan, så är det viktigt att sekreteraren på den gamla sektionen tar bort personen från denna sektion (se kapitel 7.4) Lägg till/ändra i roll När du står i Kategorier, underhåll-vyn, så kan du se personens roller längst ner, som hör till den kategori som visas längst upp. Längs ner under rubriken Roller, så kan du markera en ny roll och ett nytt kostnadsställe och klicka på Lägg till-knappen. OBSERVERA: Du måste fylla i ett giltighetsdatum på den roll du lägger till, åtminstone fr.o.m.-datum. Vill du ändra något eller lägga till uppgifter knutna till någon utav rollerna, så klickar du på vid den rollen. Se vidare kapitel Ett specialfall kan t ex vara om en anställd på en sektion skall byta institution, utan att för den skull ändra sin anställning. Då går man först till Sök-vyn, och söker fram personen i fråga, och sedan går man till Kategorier, underhåll-vyn. Där kan man sedan lägga till en roll på den institution personen ifråga flyttar till. Det krävs ju också att personen tas bort från den andra rollen (på ursprungsinstitutionen) som han/hon flyttar från, vilket måste göras av någon som är behörig på den institutionen.

24 Sidan: 24 (28) 7.3 Användarnamn För att komma hit så klickar du på Användarnamn i menyn till vänster. Om du inte redan har sökt fram en person i Sök-vyn, så behöver du här kunna personens personnummer för att hitta rätt. Skriv in personnumret och klicka på Sök, då får du upp en lista på personens användarnamn och vilka skraplotter personen har fått ut. Denna sida finns med som ett steg i nyregistreringssekvensen (se kapitel 6.4), och förutom det används den bara om någonting gått snett vid tilldelningen av datorkonto och det behövs göras om. I så fall får du ett meddelande av systemadministratören, och blir ombedd att tilldela ett nytt konto till personen ifråga. 7.4 Borttagning av uppgifter I PDBreg finns ingen Delete-knapp, dvs. det går inte att ta bort uppgifter genom att klicka på en knapp. Anledningen till detta är att det inte skall gå att ta bort uppgifter hur som helst, eftersom detta kan få stora konsekvenser. Vill du ta bort någon uppgift ur PDB, t ex om en person skall sluta sin anställning eller liknande, så gör du detta genom att lägga till ett t.o.m.- datum på den uppgift som skall tas bort. Om detta gäller anställningen, eller någon av personens Chalmersuppgifter, så gör du detta på sidan Kategorier, underhåll. När t.o.m.- datumet är passerat, så blir uppgiften/uppgifterna ogiltiga och syns inte i PDBreg, och kan alltså ses som borttagna.

25 Sidan: 25 (28) 8 Skicka epost Om du klickar på Skicka epost i menyn till vänster, så hamnar du i nedanstående bild. Om du först har sökt upp en person med hjälp av Sök person-vyn, så kan du klicka på Skicka epost i menyn till vänster, och sedan när du har kommit hit till Skicka epost-vyn kan du klicka på Hämta personinfo, så får du upp all information i mailet om personen du sökte fram. När du fyllt i (eller hämtat) vad du vill ha med i meddelanderutan, så fyller du i en mottagare som du vill skicka mailet till. Som avsändare står alltid din mailadress (utom när du kör på testkontona så det står missing ). Till sist skickar du på Skicka, och du kan nu se i meddelanderutan längst upp om meddelandet blev skickat eller ej, och om det inte blev det så står det varför.

26 Sidan: 26 (28) 9 Lista personer Denna sida kan hjälpa dig att få fram listor över personer på Chalmers, med olika kriterier som urval, se hur bilden ser ut nedan. Först skall du i rullisten vid Fält, välja vilka uppgifter om personerna du vill se i listan. Normalläget är att alla uppgifter som finns registrerade om personerna syns. Vill du bara se vissa uppgifter så kan du gå in i rullistan och markera de uppgifter du vill se. Detta gör du genom att markera en uppgift, leta med pilarna upp nästa uppgift du vill markera och håll inne ctrl samtidigt som du markerar uppgiften. Sedan väljer du vad du vill sortera efter i listan, detta bestämmer vilken ordning personerna hamnar på i listan. Väljer du ingenting här så sorteras de automatiskt efter efternamn och sedan förnamn. Sedan väljer du med hjälp av att fylla i ett eller flera fält, vilka uppgifter du vill skall vara gemensamma för personerna i din lista. Vill du t ex lista alla personerna på en sektion, så väljer du sektionen i rullistan i det avsedda fältet, och klickar på Kör. Denna sökning fungerar på samma sätt som sökningen i Sök-vyn, se kapitel 4. Ett exempel på hur det kan se ut ser du nedan.

27 Sidan: 27 (28) När du har fått upp din lista på personer, så kan du spara den i Excel genom att klicka på Excel-knappen. Då kommer listan upp i Excel och du kan spara den på din hårddisk. Du kan också spara den som en tab-separerad textfil på din hårddisk, vilket du gör genom att klicka på Spara. Vill du skicka ett till alla personer i listan, så klickar du på Skicka epost. Då hamnar du i Skicka epost-vyn, och alla personer i listan du fick fram står som mottagare. OBSERVERA: Om du nu trycker på Hämta personinfo, så får du INTE upp personinfo om alla de personer i din lista, utan om den personen du senast gjorde en sökning på i någon annan vy.

28 Sidan: 28 (28) 10 Referenser Ref. Dokumentnamn och dokumentbeteckning Utgåvenr Dokumentdatum

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig

Innehållsförteckning. Inledning..1 Fördelar Struktur. Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Innehållsförteckning Inledning..1 Fördelar Struktur Att komma igång.2 Registrera en klubbansvarig Registrera en lagansvarig Anmäla lag till serier...3 Registrering Anmälan Att bli tillagd som lagledare

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft

Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1. Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 1 Så går du kursen Bakgavellyft Manual för deltagare kursen Bakgavellyft 1010-03-31 2 Starta kursen 1. Öppna ett Internetfönster och fyll i adressen

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Den här guiden hjälper dig att skapa gästkonton i Värmdö Kommuns nya gästkontosystem, UserApp. Systemet ersätter gamla Cisco WCS, som hittills använts för att skapa gästkonton

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Information till webbstödet för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 36 Gemensam del Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2012-05-25 Version 3.x Information till webbstödet för leverantörer Gemensam del - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Snabbguide till CtrlPrint

Snabbguide till CtrlPrint Snabbguide till CtrlPrint För Administratörer Januari 2016 Gå till innehållsförteckningen Innehåll Inloggning och lösenord 3 Logga in i CtrlPrint 4 Byta lösenord 5 Logga in som administratör 6 Administrera

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

Webbapplikation för extern uppdatering

Webbapplikation för extern uppdatering SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS ADRESS- OCH MEDLEMSREGISTER Webbapplikation för extern uppdatering ANVÄNDARMANUAL Ansvarig för innehåll Karl Johansson, Avdelningen för administration Tel.: 08-452 74 92

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Lägg till Stipendiat

Lägg till Stipendiat Sida 1 av 6 Lägg till Stipendiat Förutsättning Personen är en ny person som ska börja på LU. Kategorin Stipendiat använda personer som har ett stipendium oavsett om det är ett LU-inrättat stipendium eller

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010

ADAD-net. Användarmanual INDIVIDEN. Råbe och Kobberstad Februari 2010 ADAD-net Användarmanual INDIVIDEN Råbe och Kobberstad Februari 2010 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLOGGNING OCH BEHÖRIGHETER... 2 STARTA PROGRAMMET OCH LOGGA IN... 2 BEHÖRIGHETSSYSTEM...

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör Registrera nytt företag Gå in via ELSMART hemsida http://se.elsmart.com Om du inte har inloggning till systemet, ska du registrera

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

SchoolSoft för elever

SchoolSoft för elever SchoolSoft för elever 2015-04-28 Logga in... 4 Min profil... 6 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 8 Aktuellt... 10 Nyheter... 10 Kalender... 10 Verksamhetslogg... 13 Matsedel... 14 Bokningar... 14

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan)

NY LATHUND 2015-04-22. Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) NY LATHUND 2015-04-22 Nyregistrering som ny medlem eller loggar in gör du via: www.gotland.se/pmc (Länk nere till höger på sidan) 1 Registrera konto För att logga in eller skapa ett konto (bli medlem)

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3)

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3) Undrar du något? Projektledare, Miljötinget: Hana Muliqi: 026-15 hana.muliqi@lg.se Välkommen till Miljötinget! Therese Metz: 026-153557 therese.metz@lg.se Vi hoppas den här manualen kan hjälpa dig komma

Läs mer

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt

Manual för projektledare. FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Manual för projektledare FoU i VGR är en databas innehållande Västra Götalandsregionens FoU-produktion: Forsknings- och utvecklingsprojekt Forskares akademiska grad och anställning Vetenskapliga publikationer

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

MANUAL SWE Cycling Online

MANUAL SWE Cycling Online MANUAL SWE Cycling Online SWE Cycling Online ersätter IndTA Nya tävlingsadministrativa systemet SWE Cycling Online lanseras i januari 2016. Det flesta av funktionerna känns igen från det gamla systemet

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord.

För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. 1(9) Logga in på webbtjänsten För att logga in på Prepaid Webbtjänst behöver du ett personligt Kund-ID och ett lösenord. Om du har loggat in på webbtjänsten tidigare, mata in ditt Kund-ID och lösenord

Läs mer

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux

Webbansökan. Steg för steg. 1 Klicka på Ansök till komvux. För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Webbansökan Steg för steg För att göra din ansökan gå in på www.goteborg.se/komvux Klicka på Ansök till komvux. Innan du kan söka till komvux måste du ha ett studerandekonto Om du inte har ett studerandekonto,

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Organisationshantering i Idis

Organisationshantering i Idis Idis Organisationshantering i Idis SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 Org.nr 202100-2817 info@slu.se www.slu.se Versionshistorik... 3 1. Organisationsträdet... 4 1.1 Organisationsträdets

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg:

Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten. Den elektroniska jobbsökningen sker i följande steg: Vad är det frågan om En kort beskrivning av tjänsten Vasa stads sommarjobb för ungdomar söks via jobbsökningsportalen Kuntarekry.fi. Kuntarekry.fi är en riksomfattande jobbsökningstjänst inom kommunbranschen

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer