MANUAL kvalitetsregister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MANUAL kvalitetsregister"

Transkript

1 MANUAL kvalitetsregister Mars 0

2 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till förbättrad livskvalitet för den äldre personen samt minskade kostnader för vård och omsorg. Senior alert innebär: Riskbedömning av undernäring, fall och trycksår med evidensbaserade instrument. Analys av bakomliggande orsaker. Evidensbaserade förebyggande åtgärder för vårdtagare med risk. Uppföljning av åtgärder. Synliggörande av resultat via direkt återkoppling vid inmatning och rapportuttag från registret. Registret finns tillgängligt för akutsjukvård, primärvård, hemsjukvård och kommunal äldreomsorg. Riskbedömningsinstrumenten är validerade utifrån målgruppen äldre. Därför är användningen för yngre eller personer med särskilda behov inte säkerställd, men bedömningen kan ändå vara ett verktyg för att synliggöra risker även hos dessa målgrupper. Utvecklings- och driftansvariga för Senior alert är Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Qulturum ansvarar också för utbildning och samordning av förbättringsarbete avseende registret. Registret förvaltas vid Uppsala Clinical Research Center. Senior alert välkomnar förbättringsförslag och synpunkter som för utvecklingen av arbetssätt och register framåt. Det går även bra att lämna synpunkter och frågor via hemsidan Innehåll Förord... Innehåll.... Inloggning till registret Logga in Startsida... 5 Startsida fortsättning Personinformation Riskbedömning... 8 Riskbedömning fortsättning... 9 Riskbedömning fortsättning Bakomliggande orsaker Åtgärder... Åtgärder fortsättning Uppföljning... 4 Uppföljning fortsättning Avslut Händelse Profil... 78

3 . Inloggning till registret Härifrån hittar du inloggning till kvalitetsregistret Senior alert.. Klicka på INLOGGNING TILL REGISTRET. Du kan även logga in med hjälp av SHITS-kort via KORTINLOGGNING TILL REGISTRET. För att SITHS-kortet ska fungera behövs ett program i datorn och en kortläsare. Kontakta din organisations IT-enhet om du har frågor om program och kortläsare. 3

4 . Logga in. Användarnamn: ange två siffror (länskoden) och valfritt antal tecken. Önskemål om användarnamn anges i samband med anmälan till Senior alert. Lösenord: ange minst åtta tecken varav minst en siffra och ett specialtecken.. Om du har glömt ditt lösenord klicka här. Namn finns här på din regionala och lokala koordinator som kan ge dig ett nytt lösenord. 3. Klicka på Logga in för att komma in i registret. Inloggning med säker autentiering (SITHS-kort) är möjlig. 3 4

5 3. Startsida. För att komma tillbaka till den här startsidan när du är i registret: klicka på START. Administrera Min profil. För att komma till Min profil när du är i Senior alert klicka på ditt efternamn. Här hanteras: - Byte av lösenord. - Justering av egna personuppgifter. - Byte av enhet vid registrering i Senior alert (om behörig att registrera på fler enheter). Öppna enhet via, välj aktuell enhet och klicka på Uppdatera. Aktuell enhet visas uppe till höger i Senior alert. Klicka på start för att komma till startsidan. 3. Sök Sök registreringar i Senior alert gjorda under olika tidsperioder, alla aktuella på enheten som har någon risk (personer som inte har avslutats i Senior alert). 4. Rapporter Möjliga rapporter utifrån användarens behörighet. 5. Hjälp För att komma till Senior alerts hemsida klicka här. Markera rutan Hjälp för att visa de grå hjälprutorna i Senior alert. 6. Logga ut Av säkerhetsskäl ska du alltid logga ut ur registret efter användning. Tänk på att du automatiskt får en sidlåsning efter 3 minuters passivitet i registret * Innebär obligatorisk uppgift 5

6 Startsida fortsättning. För att komma tillbaka till den här startsidan när du är i registret: klicka på Start.. Aktuella på enheten: här hittar du alla personer som är registrerade i Senior alert (och inte avslutade) på enheten, dvs. enhetens arkiv. 3. Ej påbörjad (röd): Riskbedömningar och uppföljningar visas på startsidan det datum då det är aktuellt att göra en ny riskbedömning/uppföljning. Riskbedömning/uppföljning finns kvar på startsidan tills registreringen utförts. Klicka på registreringen för att komma direkt till den. Ej påbörjad står även som status på riskbedömning/åtgärd/uppföljning/avslut som är öppnad men inte sparad. Notera att ingen statistik sparas förrän registreringarna är klarmarkerade (låsta). 4. Påbörjad (blå) visar riskbedömning/åtgärd/uppföljning/avslut som är påbörjad och sparad men som inte är låst. När klarmarkera registrering vid sparande markerats försvinner registreringen från startsidan och är helt klar. 5. Sortera i listorna Klicka på Påminnelse/person/registreringstyp/status/senast sparad/senast sparad av för att sortera listorna utifrån vald kategori. Påminnelse: Datum när registreringen lades upp på startsidan. Senast sparad: Datum för när en registrering är påbörjad med inte klarmarkerad Senast sparad av: Vilken användare som sparat registreringen. OBS ej möjligt att visa om det är systemet som lagt upp registreringen på startsidan 6. Visa person Typ av person-id: välj svenskt personnummer eller samordningsnummer. Person-id: ange svenskt personnummer eller samordningsnummer (0-siffrigt nummer för personer som inte är folkbokförda i Sverige). OBS! Personer med skyddad identitet registreras inte i Senior alert. I Testenhet får inte personnummer eller samordningsnummer användas. Använd annat. 7. Klicka på Visa för att komma till personens sida. 8. Glöm inte att alltid Logga ut när du går ur registret * Innebär obligatorisk uppgift 6

7 4. Personinformation. Här visas uppgifter från Folkbokföringsregistret.. Ange längd (cm) om det inte är gjort tidigare. 3. Tidigare registreringar Listan visar samtliga gjorda registreringar i Senior alert inom den egna huvudmannen. Observera att det inte går att se registreringar gjorda hos annan huvudman. 4. Påbörja registrering Klicka på Registreringstyp (Riskbedömning/Åtgärd/Uppföljning/Avslut eller Händelse) för att börja registrera. För att kunna registrera åtgärder i Senior alert måste en Riskbedömning på den egna enheten vara registrerad. 3 4 * innebär obligatorisk uppgift att ange 7

8 5. Riskbedömning. För att komma tillbaka till personens sida klicka på personens namn. För snabbare registrering: förflytta dig i Senior alert med hjälp av tab-tangenten och piltangenter.. Bedömningstidpunkt. Ange datum när riskbedömningen gjordes. Skriv ex 3 för Vikt. Ange aktuell vikt (kg). Body Mass Index (BMI) räknas ut av Senior alert. 4. Har personen vårdats hos annan vårdgivare sen senaste riskbedömningen? Här avses annan juridisk vårdgivare; landsting, kommun eller privat. Ange Ja eller Nej. Om Ja väljs så faller följdfråga fram (nummer 5). 5. Har information från tidigare vårdgivare inhämtats? Ange Ja eller Nej. Rapport från en tidigare vårdgivare angående eventuella risker/åtgärder. Kan inhämtas på olika sätt: muntligt, skriftligt och/eller via olika typer av IT-stöd. 6. Inskriven i hemsjukvård (syns endast för hemsjukvårdsenheter som har aktiverat möjligheten vid anmälan). Ange ja om personen är inskriven i hemsjukvård. 7. Har personen trycksår Ange Ja eller Nej. Om Ja väljs så faller följdfråga fram (nummer 8). 8. Ange nuvarande status på trycksår Placering: Utifrån rullisten ange trycksårets placering. Kategori av trycksår: Utifrån rullisten ange kategori (-4) av trycksår. 9. Klicka på Lägg till trycksår för varje trycksår. Obegränsat antal trycksår kan läggas till. 0. Nuvarande trycksår: Här syns de trycksår som angetts ovan. Om något trycksår är felaktigt angivet klicka på soptunnan för att radera

9 Riskbedömning fortsättning. De riskbedömningsinstrument som huvudmannen valt visas för respektive område Trycksår/Undernäring/Fall/Munhälsa. Här behöver inget markeras. OBS! Riskbedömning för munhälsa är ej tvingande. Skall inte riskbedömning avseende munhälsa göras välj tom rad via rullisten ( ). Går det inte att göra en riskbedömning med något av instrumenten och personen ändå bedöms ha en risk, markera rutan Går ej riskbedömning att göra och personen har risk klicka här under respektive område Trycksår/Undernäring/Fall/Munhälsa. 3. Registrera riskbedömningen under respektive instrument (i exemplet nedan visas riskberdömningsinstrumentet Modifierad Nortonskala). Om riskbedömning har gjorts tidigare inom huvudmannen visas en kopia på den senaste registreringen här. Endast förändringarna behöver registreras. Den tidigare registreringen finns sparad i Senior alert och ändras inte. 3 9

10 Riskbedömning fortsättning 4. Hjälprutor innehåller mer information om parametrarna i Senior alert. För ytterligare handledning se Vägledning till riskbedömning ( under Blanketter och Redskap > Blanketter ) 5. Slutpoäng eller sammanställning för respektive riskbedömningsinstrument summeras av Senior alert. 6. De riskområden som föreligger för trycksår/undernäring/fall/munhälsa visas här med en varningstriangel. 7. Nästa riskbedömning. Datum för nästa riskbedömning anges här. Inom särskilt boende och hemsjukvård ska detta genomföras inom 6- månader. För enheter med kortare vårdepisoder där personen beräknas lämna enheten ska denna ruta lämnas tom. 8. Klarmarkera registreringen vid sparande när registreringen är klar. Detta innebär att data förs över till databasen för statistik. På sidan för Personinformation visas då ett hänglås bakom registreringen som visar att den är klar och den syns inte längre på startsidan. Om du vill ändra i klarmarkerad registrering, klicka på registreringen och klicka på Lås upp längst ner i vänstra hörnet och gör de ändringar du önskar. Klicka sedan återigen i klarmarkera registreringen vid sparande och Spara. 9. Skapa ny åtgärdsregistrering och gå till åtgärdssidan. För att gå direkt till åtgärdssidan klicka i här. Detta måste göras innan sidan sparas. 0. Spara. Om registreringen bara sparas och inte klarmarkeras (låses), visar sig registreringen på sidan för Personinformation samt på Startsida som Påbörjad.. Radera. Klicka här om hela sidan för Bedömning ska raderas. Om det finns åtgärder och/eller uppföljning till denna riskbedömning måste dessa tas bort först.. Senast sparad av. Namn, datum och klockslag visas på den person som senast gjorde ändringar/sparade

11 6. Bakomliggande orsaker För att komma tillbaka till sidan Personinformation, klicka på personens namn.. Har en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker genomförts? Ange ja eller nej. Att använda Bakomliggande orsak till uppkomna risker underlättar planering av förebyggande åtgärder.. Om ja anges visas en lista över bakomliggande orsaker för respektive risk som personen har. Ange ja för relevanta bakomliggande orsaker.

12 7. Åtgärder. Datum när åtgärderna planerades: Ange datum.. De områden som innebär risk är markerade med röd text. Munhälsa. För den enhet som har tillvalet Munhälsa kommer även åtgärder för detta att synas. Den är uppbyggd på samma sätt som övriga oråden (trycksår, fall, undernäring) 3. Markera de planerade och pågående förebyggande åtgärderna. Rubrikerna med fet stil har begrepp som är hämtade från Klassifikation av vårdåtgärder, KVÅ. ( Markeras en underrubrik så markeras automatisk den fetstilta rubriken. Om åtgärder har gjorts tidigare inom huvudmannen visas en kopia på den senaste registreringen här. Endast förändringarna behöver registreras. Den tidigare registreringen finns sparad i Senior alert och ändras inte. 3(exempel)

13 Åtgärder fortsättning 4. Personen avböjer förebyggande åtgärd trycksår/undernäring/fall/munhälsa Detta alternativ finns för varje område (trycksår/undernäring/fall). Kryssa för här inom det område som personen avböjer åtgärd. Detta anges endast om personen avböjer samtliga åtgärder inom respektive område. 5. Avböjer åtgärd för person i livets slutskede trycksår/undernäring/fall Detta alternativ finns för varje område (trycksår/undernäring/fall) Kryssa för här inom det område som ni som personal inte gör åtgärd på grund av att personen är i livets slutskede. Detta anges endast om personalen avböjer/avstår samtliga åtgärder inom respektive område. 6. Planerat uppföljningsdatum Ange ett datum som passar för uppföljning av samtliga yrkesgruppers planerade åtgärder. Vid uppföljningen följs det upp vilka åtgärder som blev utförda oavsett utförare. Vid mycket korta vårdtider väljs datum dagen efter planerade åtgärder. OBS! ej samma datum som nästa riskbedömningsdatum 7. Spara. Klicka på spara när åtgärder är ifyllda. 8. Radera. Klicka här om hela sidan för Åtgärder ska raderas

14 8. Uppföljning För att komma tillbaka till sidan Personinformation, klicka på personens namn längst upp.. Händelsetyp. Här finns alla händelser som finns registrerade för personen.. Uppföljningsdatum. Ange datum när uppföljningen gjordes. 3. Uppfyllt energibehov Vikt. Ange aktuell vikt (kg) 4. Har personen trycksår: Ange Ja eller Nej. Om Ja väljs så faller följdfråga fram (nummer 7). 5. Ange nuvarande status på trycksår. Placering: Utifrån rullisten ange placering av trycksår. Kategori av trycksår: Utifrån rullisten ange kategori (-4) av trycksår. Klicka på Lägg till trycksår. Obegränsat antal trycksår kan läggas till. Finns det tidigare registrerat trycksår och detta nu är läkt behövs inget anges. 6. Föregående registrering: Information om de trycksår som har angetts vid riskbedömningen

15 7 Uppföljning fortsättning 7. Ange utförda förebyggande åtgärder. Markera de åtgärder som har blivit utförda oavsett yrkesgrupp. Har någon åtgärd inte blivit utförd markeras inte denna. 8. Klarmarkera registreringen vid sparande när registreringen är klar. På sidan för Patientinformation visas då ett hänglås bakom registreringen som visar att den är klar och uppföljningen försvinner från startsidan. Om något är fel i registreringen klicka på uppföljning och klicka på Lås upp längst ner i vänstra hörnet och gör de ändringar du önskar. Klicka sedan åter igen på Klarmarkera registreringen vid sparande och Spara. 9. Spara. Om man bara sparar, utan att klarmarkera, visar sig registreringen på sidan för Personinformation samt startsidan som Påbörjad. 0. Avsluta patienten och gå till avslutsidan. Om personen ska avslutas bocka för här.. Radera. Klicka här om hela sidan för Uppföljning ska raderas

16 9. Avslut För att komma tillbaka till sidan för Personinformation klicka på personens namn längst upp. Personen avslutas i Senior alert endast vid: flytt till annan enhet utskrivning till ordinarie boende, hemmet flytt/utskriven till särskilt boende (vård)kontakt upphör (för detta tillfälle) avliden Vid fortsatt kontakt med enheten ska personen inte avslutas i Senior alert.. Datum. Ange datum för avslut.. Orsak. Ange orsak till avslut. Om personen är avliden måste personen avslutas i Senior alert för att inte finnas med på listan Aktuella på enheten eller visas på Startsidan som en påminnelse för Riskbedömning/uppföljning. Om avslut görs utan uppföljning försvinner inte personen från aktuella på enheten. 3. Enhet. Ange enhet som personen skrivs ut till. Finns inte enheten inom samma juridiska huvudman - bocka för "enheten finns ej i systemet. 4. Har personen givit samtycke till informationsöverföring? Markera Ja eller nej Samtycke till informationsöverföring d.v.s. personen har givit samtycke till rapportering/överföring av eventuella risker, planerade och utförda förebyggande åtgärder till annan vårdgivare. Ej att förväxla med information av registrering i registret. 5. Har information om aktuella förebyggande och behandlande åtgärder givits till kommande vårdgivare? Markera med Ja eller Nej Information kan ges muntligt, skriftligt och/eller via olika typer av IT-stöd. 6. Spara. Om man endast sparar, utan att klarmarkera, visas Avslut på sidan för Personinformation som Påbörjad

17 0. Händelse Undernäring: Vikt som tas regelbundet hos person med risk för undernäring. Inträffade fall. Uppkomna (nya) trycksår.. När inträffade händelsen. Ange datum.. Typ av händelse. Ange aktuell händelse; trycksår/undernäring/fall. 3. Händelse undernäring Vikt: Ange vikt (kg) Händelse fall: När inträffade fallet ange ett alternativ. Konsekvens av fallet ange ett eller flera alternativ. Händelse trycksår: Ange nuvarande status på trycksår Placering: Utifrån rullistan ange placering. Kategori av trycksår: Utifrån rullistan ange kategori (-4). Klicka på Lägg till trycksår. Obegränsat antal händelser av trycksår kan läggas till. 4. Föregående registrering: De händelser, exempel trycksår, som tidigare har registrerats. I samband med att ett nytt trycksår anges som en händelse måste även tidigare trycksår uppdateras med både placering och status. Detta för att alla ska medfölja till uppföljningen. OBS! Läkta trycksår skall inte registreras. 5. Spara. Klicka på Spara för att spara registreringen och därmed skapas en ny Händelse 6 Spara och skapa ny. Klicka på Spara och skapa ny för att kunna ange fler händelse samtidigt

18 . Profil Klicka på Visa profil på sidan för Personinformation.. Personens Profil visar en samlad bild av personens tre senaste riskbedömningar/åtgärder/uppföljning/händelser som är gjorda inom den egna huvudmannen.. Profilen kan visas och skrivas ut som PDF. För att komma tillbaka till sidan för Personinformation klicka på personens namn längst upp. 8

Version MANUAL. Registrering i Senior alert

Version MANUAL. Registrering i Senior alert MANUAL Registrering i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Registrering i Senior alert

Registrering i Senior alert MANUAL Registrering i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion.

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert

PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert PLAN webbutbildning för att komma igång med vårdprevention och Senior alert Verksamhet Datum Innehåll Innehåll... 1 Förberedelser... 3 Vårt nuläge... 3 Vår vision... 3 Våra mål... 3 Riskbedömning... 5

Läs mer

Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert

Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert MANUAL Registrering av blåsdysfunktion i Senior alert Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall, trycksår, munhälsa

Läs mer

Registrera i SveDem manual

Registrera i SveDem manual Registrera i SveDem manual INTRODUKTION Denna manual förklarar hur man registrerar och tar ut rapporter i SveDem. Varmt välkomna att kontakta oss med frågor och synpunkter. Registret är under ständig utveckling.

Läs mer

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21

Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 Manual för att registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2014-05-21 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Januari 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Registrering i Senior alert

Registrering i Senior alert MANUAL Registrering i Senior alert Innehåll Förord... 3 Information i registret... 4 Inloggning till registret... 5 Enhetsöversikt Trycksår-Undernäring-Fall-Munhälsa (TUFM)... 6 Filtrera på namn... 7 Inskrivning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA

MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA MANUAL FYSIOTERAPI SEPHIA 2016 Innehåll SWEDEHEART... 3 Inloggning... 3 Översikt... 4 Inställningar... 6 Administrera min profil... 6 Administrera användare... 6 Sök... 7 Sök registrering... 7 Hjälp...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31

Att arbeta i websesam manual för centralförrådets kunder 2014-10-31 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER Var uppmärksam på att det användarnamn du loggar in med kopplas till de uppgifter du registrerar i websesam, och all aktivitet loggas. Låna därför aldrig ut ditt användarnamn

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige

Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Vägledning NMiS Neuromuskulära sjukdomar i Sverige Registret startade 2010 och en större förändring av de olika formulären och dess inmatning har gjorts under 2013. Finns frågor om registreringen hör av

Läs mer

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal

Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal Manual Individuell Genomförandeplan 2015 Social dokumentation Omsorgspersonal 1 Individuell Genomförandeplan Genomförandeplanen upprättas i Magna Cura efter beslut från biståndshandläggare och när kontaktpersonen

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till startsidan

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie

Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Vikariehandledning rev 2016-03-16 Vikariehandledning Time Care Pool Timanställd vikarie Allmänt om vikariebokning...2 Time Care Pool Webb...3 Startsidan...4 Menyval... 4 Mina Meddelanden... 5 Mitt schema

Läs mer

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ

Kvalitetsregister & legala förutsättningar. Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Kvalitetsregister & legala förutsättningar Moa Malviker Wellermark, Jurist SKL, Landstingsjurist LiÖ Vad är ett kvalitetsregister i lagen? - Samling av uppgifter om individer (personuppgifter) för syftet

Läs mer

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING senioralert@lj.se AVTAL MELLAN ORGANISATIONEN OCH LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Organisation: Organisationsnummer: Postadress: Telefon: E-post:

Läs mer

Lathund Web Help Desk

Lathund Web Help Desk Lathund Web Help Desk Placering och Avdelning är information som automatiskt hämtas från vår katalogtjänst LDAP, rör ej! F: Hur blir jag tekniker på ett ärende? S: Klicka på Välj-knappen (gubben) längst

Läs mer

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg

Handledning Master Befolkning inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Upprättare: Bruno Mild Granskare: Fastställare: Revisionsnr Diarienr. 0.99 Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare 1() inkl. listning av invånare inom Hälsoval Gävleborg Innehåll 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram.

IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. IdrottOnline-appen Du kan installera appen från Google Play store för Android och Appstore för iphone. Sök på IdrottOnline så bör den komma fram. Logga in och välj organisation När du sedan startar upp

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

Skaffa eduid via Registrering via e-post

Skaffa eduid via Registrering via e-post Skaffa eduid via Registrering via e-post Instruktion: 1. Skaffa eduid nu Gå till https://www.eduid.se och klicka på knappen "Skaffa eduid nu" straxt under mitten på sidan (bild 1). Bild 1 2. Skapa en identitet

Läs mer

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter

palse.fi Bruksanvisning för serviceproducenter Bruksanvisning för serviceproducenter 2 Sisältö 1 Ansök om att få bli servicesedelsproducent... 3 1.1 Logga in i servicesedelportalen... 3 1.2 Ansök om att bli servicesedelproducent... 3 2 Användarprofiler

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien

LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination. 2014-11-25 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien LATHUND- Svevac Registrering av person och vaccination 04--5 Landstinget i Jönköpings län Smittskydd Vårdhygien . Inloggning till Svevac. SITHS-kort SITHS-kortet måste vara isatt i datorn innan start av

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Användarmanual för ledare - ERC 2.0

Användarmanual för ledare - ERC 2.0 Användarmanual för ledare - ERC 2.0 TeliaSonera Sverige 1 2009-07-03 Användarmanual för ledare - ERC 2.0, T 17350-09 Innehållsförteckning Startsidan sid 3 Aktivitetsöversikt, huvudprojekt sid 4 Kontakter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare

PLATINA 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 1(23) Platina, för nya nämndsekreterare 2(23) INNEHÅLLSFÖRTECKNING NAVIGERING PÅ STARTSIDAN ------------------------------------------------------------ 3 HANTERA INSTANS ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon.

Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej förväntade händelser som skulle kunnat medföra risk eller skada för någon. Lisa, Lokalt InformationsSystem om Arbetsskador samt tillbud Manual för registrering av tillbud i Lisa Version 8.02 2012-05-30 @F Tillbud är ett samlingsbegrepp för olika typer av nästan skador dvs. ej

Läs mer

Lathund Stöd för egenvård

Lathund Stöd för egenvård Lathund Under 04 erbjuds stöd för egenvård till patienter listade vid Björknäs, Sanden, Grytnäs och Övertorneå hälsocentraler. Ni kan registrera och se grafer över fysisk aktivitet och egenprovtagning

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04

Manual. Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 Manual Registrera i Kvalitetsregister PsykosR 2015-05-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innan du börjar... 3 Logga in... 3 Registrera... 5 Avbryta en registrering... 9 Pausa en registrering... 10 Patientlista...

Läs mer

Avtal mellan organisationerna:

Avtal mellan organisationerna: Avtal mellan organisationerna: * nedan kallat organisationen och Landstinget i *namnge på raden ovan den kommun, det landsting eller den privata vårdgivaren det gäller Jönköpings län nedan kallat registerhållare

Läs mer

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok

Logga in i Tidboken. Tidboksprogrammet öppnas via Start, Program, Effica Tidbok. Logga in med ditt användarid och lösenord och klicka Ok Innehåll Logga in Ta fram tidbok Ändra i kalendern Uppdateringar Personliga inställningar Användarens profil Boka patienter Boka tider från journalen Avboka tider Besöks- och tidsbeställningar Studentschema

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan.

2015-10-12. Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. 05-0- Tryck på Ansök här i vänstermenyn, se nedan. Välj ansökan:. Innovationsfonden - ny ansökan. Innovationsfonden - fortsättningsansökan Observera att fortsättningsansökan enbart riktar sig till pågående

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Kurstillfälle, kurspaket, programtillfälle Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Delegering i Procapita

Delegering i Procapita Manual Delegering i Procapita 2012-11-09 Innehåll 1 Delegering Sidan 3 2 Förnya delegering Sidan 7 3 Återkalla delegering Sidan 9 4 Personal Sidan 9 Sida 2 av 12 1 DELEGERING För regler och rutiner om

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer