Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1."

Transkript

1 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare få hjälp med att fylla i arbetsgivarintyg som du antingen kan signera och skicka till arbetstagaren elektronisk eller skriva ut och skriva under på papper. Som arbetstagare kan du ta emot arbetsgivarintyg som din arbetsgivare signerat elektroniskt. När du fått ett arbetsgivarintyg elektroniskt kan du också välja att skicka intyget vidare till din a kassa så att du kan ansöka om arbetslöshetsersättning. För att det ska vara möjligt för både arbetsgivare och arbetstagare att hantera intygen elektroniskt krävs att ni båda har någon form av e legitimation. Som arbetsgivare är det därför viktigt att du stämt av med arbetstagaren att hen vill ha och kan komma åt intyget elektroniskt innan du bestämmer dig för att signera ett intyg. Innehåll Arbetsgivare 2 7 Startsida 2 Skapa konto 3 Logga in 3 Hantera intyg 4 Skapa intyg 4 Fylla i ett intyg 5 6 Signera intyg 7 Lagringstid för intyg 7 En ingång för alla användare Oavsett om du ska fylla i ett arbetsgivarintyg eller hämta ett som din arbetsgivare utfärdat så besöker du Första gången du loggar in kommer du få välja om du ska fylla i intyg eller om du behöver intyg. Efter att du gjort ditt val kommer du att komma vidare till respektive startsida för arbetsgivare eller arbetstagare. Arbetstagare 8 10 Startsida 8 Hämta intyg 9 Skicka intyg 9 Lagringstid för intyg 10

2 2 Arbetsgivare Ändra startsida Du kan närsomhelst ändra startsida om du skulle behöva det. Klicka på länken högst upp på startsidan. På startsidan kan du Startsida för arbetsgivare 1 Logga in: När du tidigare skapat ett konto kan du logga in med e legitimation. Som inloggad kan du både signera intyg som du skickar elektroniskt och skriva ut färdiga intyg. 2 Skapa konto: Du behöver en e legitimation för att skapa ett konto. När du skapar konto får du möjlighet att under en begränsad tid spara såväl signerad som utskrivna intyg. Du får också möjlighet att spara intyg som inte ännu slutförts. Till ditt konto kan du också ansluta andra användare som kan logga in med sin e legitimation. Användare som du anslutit kan utfärda intyg med samma företagsuppgifter och har åtkomst till de intyg som redan ligger sparade. 3 Fylla i intyg: Om du inte vill eller kan logga in med e legitimation kan du fylla i ett intyg som du skriver ut och skriver under på papper. Inga uppgifter kommer då att sparas i tjänsten under arbetets gång eller när du är klar. Du kommer att skriva ut intyget från en Pdf som du kan välja att spara på din egen dator. På startsidan för arbetsgivare har du möjlighet att skapa ett konto eller logga in för att komma åt ett befintligt konto. Det finns flera fördelar med att skapa ett konto. När du har ett konto och loggar in får du möjlighet att spara de intyg som du påbörjat men inte slutfört och de intyg som är klara. Det gör det möjligt för dig att påbörja ett intyg som du spara och slutför vid ett senare tillfälle du kan också spara signerade och utskrivna intyg så att du kan kopiera dem och göra rättningar om det skulle behövas. Intygen lagras under en begränsad tid läs mer under rubriken Lagringstid för intyg. Med ett konto har du också möjlighet att lägga till användare som också ska ha möjlighet att komma åt samma konto. De användare som du lägger till kommer att se alla påbörjade intyg och klara intyg för kontot. Det gör det möjligt att vara fler personer som arbetar med att färdigställa intygen och hjälpa arbetstagare med eventuella frågor som uppstår kring utfärdade intyg. På startsidan är det också möjligt att gå direkt till ifyllnadsstödet och fylla i ett intyg utan att logga in med e legitimation. Då kommer du endast ha möjlighet att skriva ut intyget och skriva under det på papper och inga uppgifter sparas. Om du har ett konto och utfärdar ett intyg utan att vara inloggad så sparas inte intyget på ditt konto.

3 Skapa konto Att skapa ett konto är mycket enkelt. Det räcker med att du loggar in med din e legitimation så skapas ett konto som är kopplat till dig. Om du inte har registrerat några uppgifter om det företag som du utfärdar intyg för och inte heller lagts till som användare i ett annat konto kommer du direkt efter inloggning till sidan för att registrera företagsuppgifter. Arbetsgivare 3 Logga in När du har loggat in tidigare och registrerat uppgifter för ett företag kommer du vid varje ny inloggning till en lista med de företag som du är kopplad till. Det kan dels finnas uppgifter för företag som du själv registrerat men du kommer också se företag där du lagts till som användare. När du klickar på ett av företagen i listan kommer du till en lista över intyg som finns sparade för det företaget. Där kan du också välja att påbörja ett helt nytt intyg genom att klicka på knappen Nytt intyg. Här registrerar du företagets uppgifter. Dessa uppgifter kommer att fyllas i automatiskt på de intyg som du utfärdar för detta företag. Du är automatiskt administratör i det konto som du startat. Som administratör har du möjlighet att lägga till andra användare. De användare som du lägger till kommer att ha möjlighet att se och göra samma sak som du på kontot. Om någon av de användare som du lagt till ska ha möjlighet att lägga till ytterligare användare så måste användartypen sättas till administratör. Observera att du inte ska lägga till arbetstagarna som användare. De kommer att få möjlighet att se alla intyg som du signerat och skickat elektroniskt utan att de finns som användare på ditt konto. Lägg till användare För att lägga till fler användare klickar du på knappen Lägg till användare under listan av användare som redan är kopplade till företaget. Då skapas ytterligare en rad där du anger personnummer och vilken typ av användare det är (administratör eller användare). Namnet är inte obligatoriskt men det underlättar för att skilja användare åt. Lista över intyg När du har valt ett företag som är kopplat till ditt konto visas en lista över de intyg som finns kopplade till företaget. Intygen kan vara sparade, skickade eller nedladdade. Sparade intyg är påbörjade intyg som varken skrivits ut eller signerats. Skickade intyg är signerade och finns åtkomliga för arbetstagaren. Nerladdade intyg har skrivits ut för under skrift på papper.

4 4 Arbetsgivare Hantera intyg 1 Du kan öppna de lagrade intygen genom att klicka på någon av de tre första rutorna på respektive rad. På så sätt kan du se alla uppgifter i intyget. Du kan dock bara redigera intyg i kategorin sparade. 2 Om du vill ändra i skickade eller nerladdade intyg får du göra en kopia som du kan utgå ifrån. När du klickar i rutan i kolumnen Kopiera skapas en kopia som innehåller alla uppgifter som det ursprungliga intyget. Det nya intyget kan du redigera, signera och skicka alternativt ladda ner och skriva ut. 3 Sparade och nerladdade intyg kan du radera genom att klicka i rutan i kolumnen Ta bort. 4 Om du vill utfärda ett helt nytt intyg klickar du på knappen Nytt intyg. Intygen lagras under en begränsad tid läs mer under rubriken Lagringstid för intyg. Filtrera lagrade intyg Du har möjlighet att filtrera listan över lagrade intyg så att du bara ser en av de tre kategorierna. Klicka i listrutan ovanför listan med intyg och välj den kategori som du vill se. Du gör på samma sätt om du vill välja en annan kategori eller återgå till att visa Alla intyg. Skapa nytt intyg Intyg som lagras, signeras och skickas elektronisk utgör behandling av arbetstagarens personuppgifter. För att den behandlingen ska vara tillåten krävs att arbetstagaren har lämnat sitt samtycke. Du som arbetsgivare har därför bara möjlighet att utfärda intyg på begäran av arbetstagaren. Varje gång du väljer att påbörja ett nytt intyg visas en ruta där du kan få ange att arbetstagaren bett dig utfärda intyget. Det gör du genom att kryssa i rutan Jag har fått muntligt samtycke. Om du har fått begäran om att utfärda intyget i ett mejl eller skriftligt på annat sätt så går det också bra att gå vidare. När du bockat i rutan om samtycke och angett ett korrekt personnummer klickar du på knappen Till intyg. Då öppnas ett formulär där personnumret är ifyllt på förhand och du kan gå vidare med att fylla i resten av uppgifterna. Skulle det personnummer du angett inte vara korrekt kommer du få ett felmeddelande. Du behöver då rätta det felaktiga personnumret innan du kan gå vidare och börja fylla i intyget.

5 Arbetsgivare 5 Fylla i ett intyg Det formulär som används på arbetsgivarintyg.nu ser ut och fungerar likadant oavsett om du använder det som inloggad användare eller inte. Den enda skillnaden är att det bara är inloggade användare som kan signera och skicka intyg elektronisk samt spara uppgifter. Under tiden som du fyller i formuläret får du hjälp med att lämna de uppgifter som behövs. När du lämnar vissa svar kan ytterligare uppgifter behövas och då visas ytterligare rutor där du skriva in dem. För en del fält visas information som är bra för dig att känna till just när du fyller i den uppgiften. Du har också möjlighet att få tillgång till mer generell information om hur uppgifterna ska fyllas i under en viss punkt. När du är klar med en punkt i formuläret och går vidare till nästa görs en kontroll av de uppgifter som du lämnat. Om någon uppgift skulle vara fel eller om det saknas en nödvändig uppgift visas ett rött felmeddelande. Om någon uppgift inte verkar stämma visas ett gult varningsmeddelande för att göra dig uppmärksam på att uppgiften avviker mot det som förväntas. Uppgifter som markerats med röda meddelanden måste rättas för att du ska kunna signera eller skriva ut intyget. Gula varningsmeddelanden hindrar inte att intyget signeras eller skrivs ut. Information om ett fält Felmeddelande Till vissa fält visas information som är bra för dig att känna till när du fyller i uppgifter i formuläret. Om något saknas eller en uppgift blivit fel visas ett rött felmeddelande. Felet måste rättas innan du kan signera eller skriva ut intyget. Det går bra att spara intyget med fel om du behöver rätta vid ett senare tillfälle. Varningsmeddelande Om någon uppgift inte verkar stämma visas ett gult varningsmeddelande. Meddelandet visas för att göra dig uppmärksam på att det är bra att kontrollera att uppgiften stämmer. Om uppgiften är rätt kan du låta den stå kvar oförändrad. Varningsmeddelanden hindrar dig inte från att signera eller skriva ut intyget. Om du klickar på texten Läs mer >> i ett meddelande får du mer information.

6 6 Arbetsgivare Navigera i formuläret Till vänster om formuläret visas en navigeringslist som du kan använda för att snabbt hoppa mellan olika delar i formuläret. Om du klickar på en av siffrorna i listen kommer den punkten att visas i formuläret. Du kan också enkelt se vilka delar du är klar med och vilka som återstår att fylla i. De gröna punkterna är helt klara och de grå har du inte påbörjat ännu alternativt inte slutfört helt. Om det finns röda felmeddelanden eller gula varningsmeddelanden under någon av punkterna så markeras det också i navigeringslisten med respektive färg. Röda felmeddelanden måste rättas innan intyget kan göras klart. Gula varningsmeddelanden kan lämnas kvar men signalerar att du bör kontrollera uppgiften. Skriva ut på papper För att skriva ut ett intyg behöver du ha ett program installerat som kan läsa dokument av typen.pdf. När intyget är klart laddar du ner det genom att klicka på knappen LADDA NER SOM PDF. Om intyget inte Göra klart formuläret När du fyllt i alla uppgifter i formuläret och åtgärdat eventuella felmeddelanden är du klar att antingen signera och skicka intyget eller skriva ut och underteckna på papper. Om du är inloggad kan du välja att göra antingen eller. Har du inte loggat in kan du endast skriva ut intyget. De alternativ som finns tillgängliga visas med en eller två knappar efter sista punkten i formuläret. öppnas automatiskt efter nedladdning måste du själv öppna filen. När intyget är nedladdat och öppet skriver du ut det från din pdf läsare. En utskrift består av 2 till 4 sidor.

7 Hantering av signerade intyg Om du kommit överens med arbetstagaren om att skicka intyget elektroniskt kan du signera intyget med din e legitimation. Då kommer du under punkt 1 att vara tvungen att ange arbetstagarens e postadress i formuläret. Arbetstagaren kommer att få ett e postmeddelande till den adressen när du signerat det. Om du också väljer att ange arbetstagarens mobilnummer skickas även ett SMS. Arbetsgivare 7 E post till arbetstagaren När du signerat intyget får arbetstagaren ett e postmeddelande. Så fort intyget är signerat av dig kan arbetstagaren logga in med sin e legitimation och se det. Arbetstagaren kommer att ha möjlighet att skicka intyget vidare till sin a kassa. Inga intyg kommer att skickas direkt från dig som arbetsgivare till a kassan. Kom överens med arbetstagaren om arbetsgivarintyget ska levereras på papper eller elektroniskt. Se till att ha uppdaterad uppgift om e postadress och mobilnummer om intyget ska signeras och skickas elektroniskt. Lagringstid för intyg Tjänsten arbetsgivarintyg.nu har tagits fram för att ge stöd för att fylla i arbetsgivarintyg och göra det möjligt att hantera dem elektroniskt hela vägen från arbetsgivare till a kassa. Utgångspunkten är att uppgifter inte ska lagras i tjänsten längre än nödvändigt för att få in intygen till a kassan. Detta är särskilt viktigt eftersom intygen innehåller personuppgifter om arbetstagarna. SMS till arbetstagaren Om du har ett aktuellt mobilnummer till arbetstagaren kan du också välja att ett SMS ska skickas när intyget är klart. Intygen lagras som längst två veckor efter något av följande gjorts: arbetsgivaren sparar intyget arbetsgivaren signerar intyget arbetstagaren skickar in intyget till a kassan Efter varje händelse ovan startar lagringstiden på nytt. Det betyder att ett intyg totalt sett kan komma att lagras längre tid än två veckor. Som arbetsgivare har du möjlighet att själv ta bort de intyg som du sparat eller laddat ner för utskrift. Skickade intyg kan du inte ta bort. De kommer att finnas kvar minst två veckor efter att du signerat dem. Om arbetstagaren skickar in intyget till en a kassa kommer intyget att finnas kvar i ytterligare två veckor. De skickade intygen lagras för att underlätta för dig som arbetsgivare att rätta en felaktig uppgift eller förtydliga något. I de fallen kommer du kunna ta en kopia av det skickade intyget. Kopian innehåller samma uppgifter som det ursprungliga intyget och du kan där göra de ändringar som behövs. Det nya intyget kommer att ha en egen lagringstid.

8 8 Arbetstagare Ändra startsida Du kan närsomhelst ändra startsida om du skulle behöva det. Klicka på länken högst upp på startsidan. På startsidan kan du 1 Logga in: Du loggar in med e legitimation Startsida för arbetstagare för att få möjlighet att se de intyg som din arbetsgivare signerat elektroniskt. De intyg som din arbetsgivare skrivit ut kommer du inte kunna se när du loggat in. När du loggat in kommer du att ha möjlighet att skicka vidare dina elektroniska intyg till din a kassa. 2 Tipsa din arbetsgivare: Om du behöver ett arbetsgivarintyg kan du tipsa din arbetsgivare om tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Om du anger ditt namn och arbetsgivares e postadress kan du skicka ett e postmeddelande till din arbetsgivare. Av meddelandet framgår att du behöver ett arbetsgivarintyg och hur man hittar till tjänsten arbetsgivarintyg.nu. På startsidan för arbetstagare har du har du möjlighet att logga in med e legitimation för att se de intyg som arbetsgivare signerat elektroniskt åt dig. Om du tycker att allt stämmer kan du skicka intyget vidare till din a kassa så att du kan ansöka om arbetslöshetsersättning. Om det skulle vara så att någon uppgift inte stämmer ska du ta kontakt med din arbetsgivare så att uppgiften kan rättas och du kan få ett nytt intyg. Från startsidan kan du också tipsa din arbetsgivare om att använda arbetsgivarinty.nu för att utfärda ett intyg åt dig. Intygen lagras under en begränsad tid läs mer under rubriken Lagringstid för intyg. Om du inte ännu har e legitimation kan du gå in på legitimation.se. Där får du information om vilka som utfärdar e legitimationer och klicka dig vidare för att ta reda på hur du gör för att skaffa e legitimation. Kom överens med arbetsgivaren om du ska få ditt intyg på papper eller elektroniskt. Se till att arbetsgivaren har din e postadress och ditt mobilnummer så att du får meddelande när ditt elektroniska intyg är klart.

9 Hämta elektroniska intyg Så fort ditt intyg är klart får du ett e postmeddelande. Om din arbetsgivare angett ditt mobilnummer får du får också ett SMS. Så fort intyget är klart kan du logga in med e legitimation och se det. När du loggat in ser du en lista med ett eller flera intyg. Du öppnar ett intyg genom att klicka på raden med det intyg som du vill öppna. Arbetstagare 9 E post färdigt intyg När din arbetsgivare signerat ett intyg får du ett meddelande om att intyget är klart. Intygen lagras under en begränsad tid läs mer under rubriken Lagringstid för intyg. Skicka intyget till a kassan När du kontrollerat uppgifterna i intyget och sett att de stämmer är du redo att skicka intyget till din a kassa om du ska ansöka om arbetslöshetsersättning. Längst ned i formuläret hittar du en ruta där du kan ange vilken a kassa du vill skicka intyget till. Om du är medlem i en a kassa är den kassan förvald. Om du inte är medlem i någon a kassa är Alfa kassan förvald. Du kan dock ändra valet om du vet att du behöver skicka intyget till en annan kassa än den där du är medlem eller ansluten. Du ändra valet av kassa genom att klicka på pilen till höger om den valda kassans namn. Då får du upp en lista över kassor som du kan skicka intyget till. SMS färdigt intyg Om din arbetsgivare angett ditt mobilnummer kan du också få ett SMS när intyget är klart. Om du ska skicka intyget till en a kassa där du inte är medlem eller ansluten kommer du att behöva skicka med dina kontaktuppgifter så att a kassan vet hur de kan nå dig. Kontrollera intyget När du fått ett intyg är det bra att du kontrollerar uppgifterna så att de stämmer. Skulle något ha blivit fel ska du vända dig till din arbetsgivare för att få uppgifterna rättade. Du kommer då at få ett nytt intyg som du kan skicka till din arbetsgivare.

10 10 Arbetstagare Kvitto på inskickat intyg När ditt intyg kommit in till a kassan visas ett meddelande på skärmen som talar om vilken kassa som mottagit intyget, klockslag och vilket id nummer dokumentet fått. Detta är ditt kvitto på att intyget kommit fram. Om du vill spara kvittot kan du ange din e postadress i rutan. Meddelandet kommer då att skickas till dig så att du har möjlighet att spara det. Om något gått fel när du skickade intyget kommer ett felmeddelande att visas. Intyget har då inte kommit fram till a kassan. Du kommer då behöva skicka intyget på nytt vid ett senare tillfälle. Om du inte lyckas skicka intyget inom 24 timmar är det bra att kontakta den a kassa du vill skicka intyget till för att du ska kunna få besked om problemet kan komma att bli långvarigt. Lagringstid för intyg Tjänsten arbetsgivarintyg.nu har tagits fram för att ge stöd för att fylla i arbetsgivarintyg och göra det möjligt att hantera dem elektroniskt hela vägen från arbetsgivare till a kassa. Utgångspunkten är att uppgifter inte ska lagras i tjänsten längre än nödvändigt för att få in intygen till a kassan. Detta är särskilt viktigt eftersom intygen innehåller personuppgifter om dig. Intygen lagras som längst två veckor efter att din arbetsgivare gjort klart intyget. Efter att du skickat in intyget sparas det ytterligare två veckor. Det betyder att intyg som du fått elektroniskt sparas som mest fyra veckor efter att din arbetsgivare gjort klart det. Intyg som du inte skickar in till a kassan finns sparade två veckor. Om du ser att något blivit fel i intyget eller du vill att din arbetsgivare lägger till något som saknas har du två veckor på dig att kontakta arbetsgivare för att få ett nytt intyg. Lagringstiden för det nya intyget räknas från tidpunkten då det blev klart. Om du skulle råka skicka ditt intyg till fel a kassa har du två veckor på dig att skicka det till rätt a kassa.

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från

Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben. Kundens ex. Gäller från Ansökan om föreningsbidrag och kulturstöd via webben Kundens ex Gäller från 2017-01-01 Innehåll Inledning... 2 Ansökan på webben... 2 Förutsättningar... 2 Logga in... 2 Ansökan... 3 Felmeddelanden... 4

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

Ansökan elcertifikat. En lathund om hur du ansöker om elcertifikat via Eugén

Ansökan elcertifikat. En lathund om hur du ansöker om elcertifikat via Eugén En lathund om hur du ansöker om elcertifikat via Eugén . Inloggning För att ansöka om elcertifikat behöver du logga in i Eugén, elcertifikatsystemets ITstöd. Öppna en webbläsare och skriv in adressen www.energimyndigheten.se

Läs mer

Så här ansöker du om försörjningsstöd på datorn

Så här ansöker du om försörjningsstöd på datorn Så här ansöker du om försörjningsstöd på datorn Du som har beviljats försörjningsstöd kan använda Lunds kommuns e-tjänst för att enkelt ansöka igen. Då ansöker du när det passar dig och behöver inte passa

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Ansökan & anmälan om kvotplikt. En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén

Ansökan & anmälan om kvotplikt. En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén Ansökan & anmälan om kvotplikt En lathund om hur du ansöker och anmäler kvotplikt via Eugén . Inloggning För att göra en ansökan om elintensiv industri (se avsnitt. Ansökan elintensiv industri) eller anmäla

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd

Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd 1 Användarmanual till e-tjänsten Ekonomiskt Bistånd I e-tjänsten Ekonomiskt bistånd kan du på ett enkelt och säkert sätt söka ekonomiskt bistånd. Du kan också följa ditt ärende när du vill och kontakta

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Att söka försörjningsstöd. Nu kan du söka försörjningsstöd direkt från datorn eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut

Att söka försörjningsstöd. Nu kan du söka försörjningsstöd direkt från datorn eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut Att söka försörjningsstöd Nu kan du söka försörjningsstöd direkt från datorn eller mobiltelefonen och följa ditt ärende från ansökan till beslut 2 Du som är folkbokförd i Hallstahammar kan enkelt söka

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Garantianspråk. Manual

Garantianspråk. Manual 2014 Garantianspråk Manual Innehåll Åtkomst till systemet... 2 Inloggning... 2 Glömt lösenordet... 3 Registrering... 4 Garantianspråk... 6 Startsida... 6 Navigering... 6 Garantianspråk konsument... 7 Mina

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk.

Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. Manual Mina sidor 1 2 Det finns tre sätt att ta sig till inloggningen för Mina sidor från vår hemsida (startsidan). 1) Genom direktlänk. 2) Genom att klicka på Mina sidor i menyn. 3) Genom att klicka på

Läs mer

Så här gör du ditt gymnasieval

Så här gör du ditt gymnasieval Så här gör du ditt gymnasieval Länk till sökwebben finns på www.gymnasieantagningen.nu Inloggningssidan 1. Uppe till vänster på inloggningssidan har du två rullister, Så här gör du & Externa länkar. Du

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27

Innehåll Version 1.7 Sida 1 av 27 Innehåll Inloggning... 2 Aktivering... 2 Logga in... 5 Glömt användarnamn eller lösenord... 6 Certifierade lönesystem... 9 Lämna löneuppgifter... 10 Lämna fil från certifierat lönesystem... 10 Webbformulär...

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning Senast uppdaterad: 2019-03-18 2 (10) Innehåll 1. Inledande

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning

Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning 1 MANUAL - AKTIVITETSRAPPORT Så här rapporterar du dina aktiviteter med lösenordsinloggning Observera! Från och med 19 mars så delar vi inte längre ut utökad behörighet. Nu krävs det att du istället skaffar

Läs mer

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING TRAVEL MANAGER BOKNING AV RESENÄR

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING TRAVEL MANAGER BOKNING AV RESENÄR Användarmanual Malmö Aviation Travel Manager INLOGGNING Logga in med det TF-nummer som är kopplat till ditt Travel Managerkonto. Som inloggad blir följande funktioner tillgängliga: 1. Travel Managerknapp

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Så här fungerar Skogssällskapets Mina sidor och Min skog

Så här fungerar Skogssällskapets Mina sidor och Min skog Så här fungerar Skogssällskapets Mina sidor och Min skog Innehåll Första fliken Mina sidor... 2 Fliken Ekonomi... 3 Fliken - Mina kontaktpersoner... 6 Fliken - Nyhetsarkiv... 6 Fliken - Frågor & svar...

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Rev Handledning till MTM:s användarregister

Rev Handledning till MTM:s användarregister Handledning till MTM:s användarregister Innehållsförteckning Inledning... 1 Ditt registrerarkonto... 1 Vem får du registrera?... 1 Filmer... 1 Logga in... 2 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Basic. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Basic Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Basic 1. Navigering... 2 1.1

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(24) Användarbeskrivning för T99 Webb 2018-02-28 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 3 Kunskapstest... 5 Ej godkänd... 6 Godkänt resultat...

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Administrera i Hälsoportalen

Administrera i Hälsoportalen Administrera i Hälsoportalen Innehåll IKONFÖRTECKNING 3 ANSTÄLLDA 4 Sök anställd 4 Ändring av personuppgifter 6 Ändring av personliga kontakter 7 Noteringar 9 Krav på intyg 10 Lägg till anställd 11 Avsluta

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Manual Användaradministration

Manual Användaradministration Manual Användaradministration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

Användarmanual Administratör

Användarmanual Administratör 1 (10) Användarmanual Administratör Migrationsverkets e-tjänster för kommuner Se och ändra ansvar för ensamkommande Ansök om statlig ersättning (Observera att denna e-tjänst enbart är tillgänglig för kommuner

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation

Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Ansök till förskola och familjedaghem med Mobilt BankID eller e-legitimation Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst.

Läs mer

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet

Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Återrapportering Ledsagarservice och avlösning i hemmet Viktigt att veta innan du börjar: Grovplanera alla insatserna! Endast grovplanerade insatser dyker upp i återrapporteringen. Det innebär att du bör

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager

Användarmanual. Malmö Aviation Travel Manager Användarmanual Malmö Aviation Travel Manager Manual Travel Manager INNEHÅLL Inloggning 3 Aktiv Travel Manager 3 Överblick Resenärer 4 Hantera Resenärer 4 Nyhet: Bokning av resenär utan profil 5 Hantera

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Hja lpdokument fo r IncertOnline

Hja lpdokument fo r IncertOnline Hja lpdokument fo r IncertOnline Introduktion IncertOnline är en webbportal till stöd för certifierade personer hos Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Som inloggad kan personen se sina

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret

Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Skapa ett konto för rapportering till vaccinationsregistret Version 3.1.1 2017-03-03 Inledning Detta dokument ger praktisk information till användare om hur ett konto skapas för rapportering till vaccinationsregistret.

Läs mer

Användarmanual. Webcert för privatläkare

Användarmanual. Webcert för privatläkare Användarmanual Webcert för privatläkare Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Målgrupp... 2 1.3 Referenser... 2 1.4 Versionshistorik... 3 2. Börja använda Webcert... 4 2.1 Vem räknas

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Ansök om Autogiro hos din golfklubb

Ansök om Autogiro hos din golfklubb Ansök om Autogiro hos din golfklubb Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Skapa en användare... 3 Fyll i en ansökan... 5 Skriv ut, signera och lämna in din blankett till din golfklubb... 6 Vid

Läs mer

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5)

Användarmanual av Anmälan av foderanläggning via Internet ANVÄNDARMANUAL. för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) ANVÄNDARMANUAL för Anmälan av foderanläggningar via Internet 1 (5) 1 Webbplats-Logga in... 3 2 Startsida... 4 2.1 Visa uppgifter på anläggningen... 4 2.2 Ändra uppgifter på anläggningen... 4 2.3 Registrera

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort

Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort Lathund för T99webb Utfärdare Utbildning & Tandvårdskort 2016-12-15 Copyright Black Aints Applikation AB Innehållsförteckning Inledning... 2 Startsida för kunskapstest... 3 Studiematerial... 4 Kunskapstest...

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Instruktion för registrering

Instruktion för registrering Instruktion för registrering Introduktion Den här instruktionen visar steg för steg hur registrering går till. Här hittar du också vanliga problem som kan uppstå, de visas i en blå ruta. Vi använder ett

Läs mer