Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig"

Transkript

1 XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7

2 Innehåll: 1 Inledning Inloggning Bokningslistan Skapa ny bokningslista Inställningar Grundinformation Roller Moment Examinationstillfällen Arbeta med Bokningslistan Överblick över alla studentgrupper Enskild studentgrupp Enskild student Bilder: Bild 1-1 Inloggning via CAS... 4 Bild 2-1 Bokningslistan... 5 Bild 2-2 Skapa ny bokningslista... 6 Bild 2-3 Fyll i bokningslistans namn, år/termin... 6 Bild 2-4 Spara ny bokningslista... 7 Bild 2-5 Redigera inställningar... 8 Bild 2-6 Flikar Administrationssida... 8 Bild 2-8 Grundinformation Bild 2-9 Lägg till lärargrupp Bild 2-10 Lägg till lärargrupp Bild 2-11 Lägg till kurssekreterare/ kursansvarig/examinator/handledare Bild 2-12 Lägg till studenter Bild 2-13 Moment Bild 2-14 Ändra textfärg Bild 2-15 Skapa nytt examenstillfälle Bild 2-16 Datum- och tidsväljare Bild 2-17 Välj lista att arbeta med Bild 2-18 Överblick över alla studentgrupper Bild 2-19 Moment Bild 2-20 Ta bort val Bild 2-21 Tilldela examinator, redigera Bild 2-22 Enskild studentgrupp Bild 2-23 Studenternas tre moment Bild 2-24 Enskild studentgrupp Bild 2-25 Enskild student... 24

3 1 Inledning Bokningslistan används för hantering av information vid uppsatsskrivning och dess examination. Moment som anmälning av studentgrupp, titel, handledare, examinator samt praktisk information kring examinationstillfället såsom opponenter, tid, sal, åhörare hanteras genom detta system. Roller i systemet: Kurssekreterare Kursansvarig Lärare Handledare Examinator Student Gäststudent (åhörare vid examination från annan kurs) En administratör, kursansvarig, kurssekreterare eller annan ansvarig person skapar en bokningslista. Studenter ska sedan själva logga in, skapa och fylla i uppgifter om sitt arbete. Att boka in sig som åhörare måste varje enskild student göra. Examinatorer och handledare kan också, beroende av inställningar som administratören gör, logga in och anmäla sig som examinator för att senare även boka in sig på arbeten och examinationstillfällen. Observera att hur denna hantering ska gå till styr administratören. 1.1 Inloggning Inloggning sker via Lucat-konto. Du loggar in via universitetets centrala autentiseringstjänst, CAS (Bild 1-1). Adress till bokningslista: Om inloggning inte fungerar: Kan kontot vara inaktiverat Personen kanske inte är inte anställd vid universitet utan ett Lucatkonto måste skapas. Adress till information om hantering av konton: Administratör av en bokningslista hittar inte lärare: IT-service måste lägga till lärarkontot i en speciell lärargrupp i sitt kontosystem. 3

4 Adress till IT-service: Bild 1-1 Inloggning via CAS 4

5 2 Bokningslistan När du loggat in ser du en lista med de bokningslistor du har behörighet till. Här har du två alternativ att välja mellan: 1. Skapa ny bokningslista (Bild 2-1 a). Person som tidigare haft rollen Kurssekreterare eller Kursansvarig kan skapa nya bokningslistor. Även IT-service kan skapa bokningslista till den som inte tidigare varit ansvarig 2. Leta upp en befintlig lista i någon av de tre flikarna, Aktuella listor, Inte startade listor och Gamla listor. (Bild 2-1 b) Listorna är sorterade efter år-termin-namn a. b. Bild 2-1 Bokningslistan 2.1 Skapa ny bokningslista För att skapa en ny bokningslista 1. Klicka på Skapa ny bokningslista (Bild 2-2) 5

6 Bild 2-2 Skapa ny bokningslista 2. Fyll i namn på den nya listan (Bild 2-3 a) 3. Termin och vilket år kursen går (Bild 2-3 b). a. b. Bild 2-3 Fyll i bokningslistans namn, år/termin 4. Spara (Bild 2-4 a) 6

7 a. b. Bild 2-4 Spara ny bokningslista 2.2 Inställningar Sidan för inställningar i bokningslistan kommer du till när du klickat på Spara när du skapat en ny lista eller när du klickar på Redigera inställningar vid befintlig lista på startsidan (Bild 2-5). 7

8 Bild 2-5 Redigera inställningar Sidan för inställningar har flera flikar: Grundinformation (Bild 2-6 a) Roller (Bild 2-6 b) Moment (Bild 2-6 c) Examinationstillfällen (Bild 2-6 d) Flikarna består av olika fält där du fyller i olika uppgifter om din lista. Fält med asterix (*) är obligatoriska. Vid fälten hittar du ofta en väljare (Bild 2-4 b) som underlättar ditt val. Hit kan du alltid gå tillbaka och göra ändringar. a. b. c. d. Bild 2-6 Flikar Administrationssida 8

9 2.2.1 Grundinformation De olika fälten under Grundinformation är (Bild 2-8): Namn på bokningslistan: Här ser du namnet du gav denna lista. Introduktionstext: Du beskriver vad detta är för en lista. Kontrollera informationstexten och ersätt den röda texten med aktuell information och ändra textfärg till svart. Termin och år: Termin och år som listan gäller Betygsskala: Välj den betygsskala du vill använda Max antal opponentgrupper: Ange många opponentgrupper som ska vara aktiva vid ETT examinationstillfälle. Max antal studenter i en studentgrupp: Bestäm hur många studenter det kan vara i en studentgrupp. Öppnas: Datum då bokningslistan blir synlig Stängs: Datum då bokningslistan döljs och inte längre går att redigera Spara Återställ, rensar dina uppgifter Vid fält där du ska fylla i datum och tid finns en tidsväljare. Klicka på det datum du vill välja samt klicka på den lilla klockan (Bild 2-7) så kommer du till tidsväljaren. Här klickar du dig fram med pilarna. Du kan även skriva klockslaget direkt i fältet (Bild 2-8) Bild 2-7 Tidsväljare 9

10 Bild 2-8 Grundinformation Roller Du kan lägga till flera personer eller grupper för varje roll. Du kan även ta bort valda namn. Observera, för rollerna Handledare och Examinator går det inte att ta bort en person om den redan blivit tilldelad en studentgrupp. Då måste du först byta handledare/examinator för studentgruppen. De olika fälten under Roller: Lägg till kurssekreterare Lägg till kursansvarig Lägg till examinator Lägg till handledare Lägg till kursgrupp Lägg till gäststudenter 10

11 Lägg till lärargrupp: Du behöver välja vilken lärargrupp som ska vara knutna till din bokningslista. Se även kapitel om inloggning Administratör av en bokningslista hittar inte lärare. Klicka på knappen med +-tecken (Bild 2-9), välj gruppen där personerna du söker efter finns med (här bokningslista_teachers) för att du ska hitta rätt personer att lägga till för rollerna (Bild 2-10). Bild 2-9 Lägg till lärargrupp 1 Bild 2-10 Lägg till lärargrupp 2 Lägg till kurssekreterare/kursansvarig/examinator/handledare: Sök på förnamn, efternamn eller Lucat-ID. Välj en person i listan genom att klicka på namnet. Namnet fylls i efter att du klickat på det (Bild 2-11). Spara. 11

12 Bild 2-11 Lägg till kurssekreterare/ kursansvarig/examinator/handledare Lägg till studenter: Sök på kurskod för att hitta aktuell kursgrupp att lägga till i listan (Bild 2-12). Kursgruppen innehåller de studenter som är registrerade på kursen i Ladok. Studenterna i kursgruppen får rollen Student i listan. OBS. Kontrollera att rätt år och termin är vald. Namnet på kursgrupperna är uppbyggt av Kurskod (5 bokstäver + 2 siffor) + År (4 siffror) + Termin (2 siffor, 01 = vår, 02 = höst) + Termin i kursen/programmet (2 siffror). Bild 2-12 Lägg till studenter Lägg till gäststudenter: Går till på samma sätt som lägg till studenter. Sök på kurskod för att hitta aktuell kursgrupp att lägga till i listan. Kursgruppen innehåller de studenter som är registrerade på kursen i Ladok. Studenterna i kursgruppen får rollen Gäststudent i listan. OBS. Kontrollera att rätt år och termin är vald. 12

13 2.2.3 Moment Under Moment hanterar du alla moment i processen (Bild 2-13). För varje moment kan du välja datum och tid för när momentet är öppet. Klicka i rutan så visas en datumväljare samt en liten klocka som du klickar på för att ställa in klockslag. Du kan i efterhand ändra datum och tid. Om inget datum och tid sätts för ett moment är det endast Kurssekreterare och Kursansvarig som kan genomföra momentet. I beskrivningsfältet kontrollerar du den föreskrivna informationstexten. Ändra texten eller ersätt bara den röda texten med aktuell information och ändra textfärg till svart (Bild 2-14) Spara längst ner på sidan. På alla moment kan du ställa in funktionerna: Öppnas Stängs Beskrivning Följande moment finns Studenterna kan skapa studentgrupp Handledare väljer studentgrupp Examinatorer markerar om de kan examinera: I detta val väljer examinatorn om hon kan examinera på de angivna datumen. Examinator markerar när de kan examinera: I detta val väljer examinatorn vilka tider hon kan examinera, om hon fyllt i att hon kan examinera i det föregående momentet. Studenter kan redigera information om arbetet Examinatorer väljer studentgrupp och examinationstillfälle: När en studentgrupp ska tilldelas en examinator och ett examinationstillfälle går det bara att välja de tider då examinatorn kan. Studenter laddar upp arbete: OBS! Studentgruppen måste vara Redo för examination innan de kan ladda upp filer Studenter anmäler sin grupp som opponent Studenter anmäler sig som åhörare Gäster anmäler sig som åhörare Examinatorer noterar betyg Studenter laddar upp komplettering 13

14 Bild 2-13 Moment Bild 2-14 Ändra textfärg Examinationstillfällen Skapa ett nytt examinationstillfälle under Nytt examinationstillfälle (Bild 2-15). 14

15 Välj datum och tid när examinationstillfället ska börja och sluta i fälten Från och Till. Klicka i rutan så visas en datumväljare samt längst ner i rutan en liten klocka som du klickar på för att ställa in klockslag (Bild 2-16). Välj hur många salar som du har tillgängliga denna tid för att sedan fylla i vilka salarna är och eventuellt rumsnummer. Spara En tabell skapas överst på sidan för din överblick. För att ta bort ett Examinationstillfälle klickar du på Ta bort. OBS, du kan inte ta bort ett Examinationstillfälle som redan är tilldelat till Studentgrupp och Examinator. Du måste i så fall gå tillbaka till Bokningslistan och momentet Boka handledare / Boka examinator och ta bort handledare/examinator och studentgrupp. Bild 2-15 Skapa nytt examenstillfälle 15

16 Bild 2-16 Datum- och tidsväljare 2.3 Arbeta med Bokningslistan Det finns tre vyer för att se informationen som finns i bokningslistan: Överblick alla studentgrupper Enskild studentgrupp Enskild student Klicka på listans namn för att se innehållet i din lista och få en överblick över alla studentgrupper (Bild 2-17 a). Om du vill redigera informationen om en lista klickar du på Redigera inställningar (Bild 2-17 b), då kommer du till Inställningssidan, se kapitel Inställningar. 16

17 a. b. Bild 2-17 Välj lista att arbeta med Överblick över alla studentgrupper Överst i denna vy finns en länk Information om momenten, (Bild 2-18 a). Den går till en sida som visar en samlad vy över alla moment, dess beskrivningar och datum då de är öppna. Under länken finns tabellen med alla anmälda studentgrupper. Innan de är skapade är det ganska tomt här, du ser endast rubrikerna i tabellen (Bild 2-18 b). 17

18 a. b. Bild 2-18 Överblick över alla studentgrupper För varje studentgrupp är gruppnummer (#) och titel länkar för att se mer detaljerad information om studentgruppen. Studenternas namn är länkar för att se mer information om en student, se kapitel om Enskild student. Längre ner på sidan arbetar du med informationen i din lista. Här hittar du knappar för varje moment som kan genomföras (Bild 2-19). Som Kurssekreterare/Kursansvarig kan du genomföra alla momenten när som helst. 18

19 Bild 2-19 Moment Momenten är: Moment för studenter (Dessa uppgifter fyller vanligtvis studenterna själv i) o Skapa studentgrupp: Fyll i preliminär titel för arbetet och välj vilka studenter som är med i studentgruppen. Spara o Anmäl din grupp som opponent: Här kan du tilldela en grupp som opponent. Om du måste ta bort en studentgrupp som opponent klickar du på minusikonen (Bild 2-20) o Anmäl dig som åhörare: Kolumnen Anmälda åhörare visar antal bokade platser/antal tillgängliga platser. Vid Välj åhörare kan du lägga till studenter från kursgruppen som åhörare. Spara Bild 2-20 Ta bort val Moment för handledare (Dessa uppgifter fyller vanligtvis handledaren själv i) 19

20 o Boka handledare: För att välja eller byta handledare välj bland de som har rollen handledare i Bokningslistan. Spara o Markera Klar för examination : Markera de grupper som är klara för examination Moment för examinatorer: (Dessa uppgifter fyller vanligtvis examinatorn själv i) o Ange om du kan examinera: Markera om examinatorn kan vara tillgänglig något av datumen, specifika tider anges i momentet Ange när du kan examinera. Spara o Ange när du kan examinera: Markera de examinationstillfällen då examinatorn är tillgänglig. Spara o Boka examinator: Vyn visar en överblick över studentgrupperna och tilldelningen av examinationstillfällen. Du kan senare även redigera en tilldelning eller ta bort den. (Bild 2-21). Klicka på Boka för att lägga till examinator från bokningslistans examinator-roll. På sidan ser du tillgängliga examinatorer samt vilka tillfällen du har att välja på. När du valt examinator och tillfälle går du till Sal för att välja i vilken sal examinationen ska ske. Du ska även ställa in hur många åhörare som får plats i salen. Spara o Fyll i betyg: Gå till aktuellt examinationstillfälle och markera Fyll i betyg. Nu kommer du till en överblick över gruppens examinationstillfälle och alla som varit delaktiga. Här sätter du betyg på respondenter, opponenter, filer och markerar närvaro för åhörare. Du kan välja betyg från den betygsskala som bokningslistan är inställd på. Till exempel Godkänd, Underkänd eller Komplettering krävs om U/G-skalan är vald. Klicka på Redigera och välj ett betyg. Spara 20

21 Bild 2-21 Boka examinator, redigera Moment för Gäster: o Anmäl dig som åhörare: Kolumnen Anmälda åhörare visar antal bokade platser/antal tillgängliga platser. Vid Välj åhörare kan du lägga till studenter från gästgruppen som åhörare. Spara Längst ner på sidan hittar du Funktioner. Skicka e-post: Välj vilka du ska skicka e-post till. Du kan även välja flera personer eller grupper. Klicka på Hämta adresser så hämtas adresserna efter det urval du gjort. Fyll i ämne och meddelande och välj skicka. Du kommer nu att få en kopia på mailet till din e- postadress på universitetet. Hämta listor: Här finns en lista på alla studenter som är kopplade till bokningslistan. Du kan filtrera på om du vill se vilka studenter som är med i en studentgrupp eller inte samt om de har betygsatts. Vid länken Generera PDF kan du få en PDF-fil med din filtrering. All info som PDF: Visar samlad information från sidan Enskild studentgrupp för alla studentgrupper, OBS. ej betyg Redigera inställningar: En länk till sidan med inställningar Kopiera studentgrupper till ny lista: Kopierar studentgrupperna till en ny bokningslista. Med följer titel, vilka studenter som ingår och vilken handledare de är tilldelade. OBS! Alla roller och datum måste ställas in för den nya listan Enskild studentgrupp I listan har varje studentgrupp ett gruppnummer (#) och en titel. Dessa är länkar för att se mer detaljerad information om studentgruppen. När du 21

22 klickar på en grupps länk kommer du till den enskilda gruppens informationssida (Bild 2-22). I listan fylls information på under arbetets gång. Bild 2-22 Enskild studentgrupp Det finns tre moment som studenterna själva ska hantera (Bild 2-23). Som Kurssekreterare kan även du genomföra momenten. Redigera information: 22

23 o Titel på arbete o Metod o Resultat från URKUND Ladda upp fil: Här kan du ladda upp filer åt studentgruppen och även radera filer. Ladda upp komplettering: Samma som Ladda upp fil. Utöver dessa moment kan du även ta bort studenter som åhörare vid gruppens examination. Bild 2-23 Studenternas tre moment Längst ner på sidan finns en knapp för att radera studentgruppen (Bild 2-24). Då tas gruppen bort och alla kopplingar med opponenter, handledare, examinatorer och examination raderas. Studenterna finns då tillgängliga för att läggas till i en ny grupp. Bild 2-24 Enskild studentgrupp 2 23

24 2.3.3 Enskild student Klicka på en students namn i de olika listorna för att se en enskild students uppgifter. Du kan även enkelt skicka e-post till studenten från denna vy (Bild 2-25). Bild 2-25 Enskild student 24

Bokningslista Examinator

Bokningslista Examinator XXX Bokningslista Examinator Manual v. 5 2014-04-23 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild studentgrupp... 8 2.1.3

Läs mer

Bokningslista Handledare

Bokningslista Handledare XXX Bokningslista Handledare Manual v. 5 Bokningslista v. 4, Handledarmanual Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild

Läs mer

XXX. Bokningslista. FAQ v. 5. Bokningslista v. 5, FAQ B & IKT, Lunds universitet

XXX. Bokningslista. FAQ v. 5. Bokningslista v. 5, FAQ B & IKT, Lunds universitet XXX Bokningslista FAQ v. 5 1 Frågeställningar... 3 1.1 Allmänt:... 3 1.2 Student:... 3 1.3 Listadministratör:... 4 1 Frågeställningar 1.1 Allmänt: Jag kan inte logga in? Kontrollera om du kan logga in

Läs mer

Forskarstuderande. 1. Inloggning

Forskarstuderande. 1. Inloggning Forskarstuderande 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern doktorand utan anställning på MIUN så använder du knappen

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning.

I dokumentet beskrivs hur man i medlemsregistret (MiRiaM) utför en så kallad avancerad sökning. Avancerad sökning Innehåll Avancerad sökning...1 1. Avancerad sökning...1 1.1 Allmänt...1 1.2 Begreppsförklaringar... 2 1.2.1 Posttyp... 2 1.2.2 Kolumn... 2 1.2.3 Lista... 2 1.2.4 Rad... 3 1.2.5 Vy...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Resultat och bedömning tips för lärare

Resultat och bedömning tips för lärare Resultat och bedömning tips för lärare Denna manual gör nedslag i olika delar av Kursadministration och resultat i Learn och ger exempel på inställningar och förändringar som kan förenkla arbetet för läraren

Läs mer

Lathund import Ladoklista i Ping Pong

Lathund import Ladoklista i Ping Pong 8 januari 2009 1 / 9 Samtliga KIs studenter har ett konto i Ping Pong. Dessa skapas automatiskt och är knutna till studenternas KI-konto. Det som inte går automatiskt är kopplingen mellan en student och

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Manual Betongindustris kundportal

Manual Betongindustris kundportal Manual Betongindustris kundportal Betongindustri har utvecklat en portal där du som kund, åkare eller chaufför kan hitta de följesedlar som är relaterade till dig. Du hittar portalen på följande adress:

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

I tidigare Fronter-versioner fanns det tre så kallade organisationsenheter; noder, grupper och korridorer

I tidigare Fronter-versioner fanns det tre så kallade organisationsenheter; noder, grupper och korridorer Fronter19 Manual för administratörer Introduktion Struktur I Fronter19 har vi förenklat administrationen av systemet. Du som tidigare administrerat Fronter kommer uppleva att du lägger mindre tid åt administration.

Läs mer

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0)

1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1 Administration av grupper och användare i Winst (1.0) 1.1 Gruppadministration i WINST Användare kan antingen läggas direkt under förvaltningen/bolaget/kommunen eller i grupper som motsvarar verksamheten.

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr !

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr ! Resultathantering Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO 1991-07-18, dnr 3980-1990! Alla provresultat rapporteras (även underkända och blanka)! Examinationsdatum

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna.

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Att ta fram sitt schema i remissen. 1. Kopiera webbadressen och klistra in i adressfältet på din webbläsare;

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster Identity Manager Användarhandbok Identity Manager Behörighetsverktyg för Mina tjänster April 2017 1 VAD ÄR IDENTITY MANAGER?... 2 1.1 VAD SKA BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖREN GÖRA I IDENTITY MANAGER?... 2 1.2

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Innehåll... 2 Startsidan... 3 Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 Redigera information för en arbetsplats... 6

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Fylla i schemaunderlag i KOPPS

Fylla i schemaunderlag i KOPPS Fylla i schemaunderlag i KOPPS Hitta underlaget Logga in i KOPPS via Tjänster i personliga menyn: Klicka på på första sidan. Välj termin och sök upp den kurs som du vill skapa ett underlag för, genom att

Läs mer

Användarhandledning ISP-systemet

Användarhandledning ISP-systemet ISP förvaltningsgrupp mars 2018 Användarhandledning ISP-systemet Institutions- och fakultetsadministratör Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Om ISP-systemet... 2 2. Behörighet och inloggning... 2 2.1 Behörighet...

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen Arbetsplatsansvarig Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Startsidan... 3 Behörighet... 4 Granska en arbetsplats placeringar... 5 Lägg till arbetsplatsansvarig/handledare...

Läs mer

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar

Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Datum 2018-05-02 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa remissvar, skicka för godkännande, godkänn, diarieför och skicka remissvar Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar ett remissvar,

Läs mer

Instruktioner för att skapa konton i MV-login

Instruktioner för att skapa konton i MV-login Instruktioner för att skapa konton i MV-login MV-Login är ett inloggningssystem, avsett för inloggning i MV-Nordics program, webbprogram och appar. Administration av systemet samt webbprogramen finner

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Begreppen bemanning och planering i Retendo 2 Två olika sätt att bemanna 3

Begreppen bemanning och planering i Retendo 2 Två olika sätt att bemanna 3 Bemanna och Planera Begreppen bemanning och planering i Retendo 2 Två olika sätt att bemanna 3 Bemanning av ett uppdrag 3 Kursansvarig och timbudget 3 Bemanning 5 Timmar i tjänsteplaneringen 6 Planering

Läs mer

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument Rutindokument Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen Upprättad av Studerandeavdelningen Gäller från 2017-12-11 Skapa genvägar till

Läs mer

Användarguide Rapporter. För systemadministratörer

Användarguide Rapporter. För systemadministratörer Användarguide Rapporter För systemadministratörer 1. Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3 1.2 Mål och syfte... 3 1.3 Vad är rapporter i Netcompetence Talent Portal?... 3 1.4 Rapport eller system-sida?...

Läs mer

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet

Manual. valwebb. Förskole- och lärarutbildningarna. Linköpings universitet 2017/2018. VFU-teamet Manual valwebb Förskole- och lärarutbildningarna Linköpings universitet 2017/2018 VFU-teamet INNEHÅLL Inloggning... 3 Inställningar, tecken och symboler... 3 Hitta ditt VFU-område med dina studenter...

Läs mer

WISEflow Guide för Administratör

WISEflow Guide för Administratör WISEflow Guide för Administratör Version 2.6.0 Innehåll SIDAN ÖVERSIKT...1 SKAPA ETT FLOW...1 FLOWTYPER... 2 INSTÄLLNINGAR FÖR FLOW...2 FLIKEN ALLMÄNT... 2 FLIKEN TENTAMENS/PROV-INNEHÅLL... 4 RELATIONER...

Läs mer

Användarinstruktioner för FLC - Fresenius Learning Center (201806)

Användarinstruktioner för FLC - Fresenius Learning Center (201806) Användarinstruktioner för FLC - Fresenius Learning Center (201806) Var finns Fresenius Learning Center på webben? Skriv in adressen: https://learning.fresenius.com/fmc/ext_se i din webbläsare. Har du gjort

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Datum 2018-04-27 Upprättad av Ulrika Kämpe Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna och diarieföra och skicka rapport Denna manual innehåller en beskrivning av flödet hur man skapar

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-ansvarig på skola Version 1.2, uppdaterad maj 2013 . Innehåll Behörighet och inloggning... 3 Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

3-veckorskontroll i itslearning

3-veckorskontroll i itslearning 3-veckorskontroll i itslearning Funktionen fungerar inte i Internet Explorer, använd Firefox, Chrome eller Safari Detta är en funktion som är framtagen för att kunna effektivisera och underlätta arbetet

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation.

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. RAPPORTERA RESULTAT 2 SÖKA FRAM KURSEN Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. I sökfältet kan du söka fram kursen och kurstillfället som du ska rapportera för. Du kan antingen välja att fylla

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Resultathantering Resultathantering Del 1. Del 2. - Lagar och regler - Examinationsdatum - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Del

Läs mer

Garantianspråk. Manual

Garantianspråk. Manual 2014 Garantianspråk Manual Innehåll Åtkomst till systemet... 2 Inloggning... 2 Glömt lösenordet... 3 Registrering... 4 Garantianspråk... 6 Startsida... 6 Navigering... 6 Garantianspråk konsument... 7 Mina

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Användarhandledning ISP-systemet

Användarhandledning ISP-systemet ISP förvaltningsgrupp April 2017 Användarhandledning ISP-systemet Institutions- och fakultetsadministratör Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Om ISP-systemet...3 2. Behörighet och inloggning...3 2.1 Behörighet...3

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Manual för bemanning i operationsprogrammet

Manual för bemanning i operationsprogrammet [Publiceringsdatum] Manual för bemanning i operationsprogrammet 2018-12-03 Manualen beskriver hur du lägger in och planerar personal på bemanningsfliken i operationsprogrammet Öppna fliken Bemanning i

Läs mer

Instruktion för ny kurs samt redigering av kurs i BILDA

Instruktion för ny kurs samt redigering av kurs i BILDA 2018-02-05 Ver 4 1(18) Instruktion för ny kurs samt redigering av Sammanfattning Instruktionen avser skapande av förslag på ny kurs samt redigering av befintlig kursplan, vilket inkluderar svensk och engelsk

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-administratör på lärosäte Version 1.2, uppdaterad mars 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK)

Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK) Kursvärderingsenkät i KI Survey (läkarprogrammet SVK) 180528 1 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL MIN VÅRDPLAN

INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL MIN VÅRDPLAN INNEHÅLL ANVÄNDARMANUAL MIN VÅRDPLAN Din roll som behandlare i Min vårdplan... 2 Logga in... 2 Behandlarvyn... 3 Slå på dina aviseringar... 3 Starta en vårdplan... 4 Så här använder du som behandlare vårdplanen...

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Användarhandledning ISP-systemet Institutions- och fakultetsadministratör

Användarhandledning ISP-systemet Institutions- och fakultetsadministratör ISP förvaltningsgrupp Juni 2016 Användarhandledning ISP-systemet Institutions- och fakultetsadministratör Innehåll 1. Inledning...2 1.1 Om ISP-systemet...2 2. Behörighet och inloggning...2 2.1 Behörighet...2

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Administratörsroller Strukturen (Hierarkier) Användarhantering Kurshantering Bedömningsinställningar

Administratörsroller Strukturen (Hierarkier) Användarhantering Kurshantering Bedömningsinställningar Fronter 19 snabbguide för administratörer I Fronter 19 har vi gjort det enklare att administrera systemet. Om du tidigare har administrerat Fronter kommer du troligen uppleva att du i Fronter 19 lägger

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Administratör för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket

Administratör för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Administratör för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Gruppkonto i Widgit Online Ett gruppkonto i Widgit Online innebär att flera användare tillsammans ingår i en gemensam grupp där man kan

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 1 Pingpong-guide Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 2 Innehåll Introduktion... 2 Innan kursen startar... 3 Välkommen till kursen... 3 Lathund: Lägg in/byt en bild... 4 Kursinformation...

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Användarhandledning. Tieto Edu Barnschema

Användarhandledning. Tieto Edu Barnschema Tieto Edu Barnschema Healthcare & Welfare Sida 2/16 Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionen... 3 1.1 Användare... 3 1.2 Funktioner... 3 1.3 Start vy... 3 1.3.1 Inställningar... 4 2 Barnschema...

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Manual till automatiseringen för administratörer

Manual till automatiseringen för administratörer Innehåll Manual till automatiseringen för administratörer... 1 Allmänt... 1 Aktivera en kursvärdering... 1 Samläsning av kurser att slå ihop flera kurser ( f d merge-funktionen )... 4 Dela ihopslagna kurser...

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Användarinstruktioner. PDBreg

Användarinstruktioner. PDBreg 2002-05-29 Sidan: 1 (28) Användarinstruktioner PDBreg 2002-05-29 Sidan: 2 (28) Innehåll 1 REVISIONSINFORMATION...3 2 INLEDNING...4 3 IN- OCH UTLOGGNING...5 4 SÖK PERSON...6 5 VISA PERSON...8 6 NYREGISTRERING

Läs mer

Nya Ladok Resultatrapportering

Nya Ladok Resultatrapportering Nya Ladok Resultatrapportering 1 Resultatrapportering Resultatrapportering kan göras av lärare och administratörer. När en medarbetare är kopplad till kursen finns den på medarbetarens startsida. NY terminologi:

Läs mer

Utbildning Förening. Senast uppdaterad:

Utbildning Förening. Senast uppdaterad: Utbildning Förening För att få upp fliken utbildning krävs det att man har rollen Utbildningsansvarig förening. På denna flik får man en samlad bild över all utbildning som föreningen genomfört. Det går

Läs mer