Manual för Typo3 version 4.2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2"

Transkript

1 Manual för Typo3 version 4.2 1

2 2

3 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo Knappar Inloggning Den inledande vyn Sidträdet 7 3. Sidor Skapa en ny sida Sidans egenskaper Skapa nytt sidinnehåll / redigera sidinnehåll Skapa nytt sidinnehåll Redigera sidinnehåll Skapa nytt sidinnehåll i högerkolumnen Ändra en sidas titel, gömma sidan och styra 14 mellan vilka datum den skall visas 3.4 Förhandsgranskning Förhandsgranska en sida i Typo Förhandsgranska en sida i ett nytt fönster Flytta en sida Flytta en sida med hjälp av knappar Flytta en sida med drag'n-drop Radera en sida Filer Ladda upp filer Flytta filer Radera filer Döpa om filer Skapa filkataloger Bilder Länkar Skapa länk till sida Skapa länk till fil Skapa länk till yttre webbadress Logga ut Användarinställningar Tips och tricks Skapa länkar med ikoner Hantera innehåll som man kopierat från 26 webben, pdf, word etc 10. Ytterligare hjälp 26 3

4 1. Allmänt För att man skall kunna göra information tillgänglig på Internet måste den finnas lagrad på en webbserver som är uppkopplad. När man sedan surfar så anropar webbläsaren webbservern och laddar hem text, bilder och dokument. Typo3 är ett webbaserat publiceringsverktyg. Det innebär att man använder sin webbläsare för att skapa och uppdatera innehåll på webben. I ett publiceringsverktyg så är fokus på att snabbt lägga ut text och bilder enligt en fördefinierad mall. Det är inte gjort för att skapa tjusiga layouter. En webbplats skapad i typo3 består av antal sidor. På dessa sidor lägger man in något som kallas för Innehållselement. Dessa fyller man sedan med text, bilder och länkar. I Typo3 så lagras all text i en databas på webbservern medan bilder och dokument (text pdf-filer) lagras i en speciell filkatalog på samma server. För att kunna lägga in en bild eller länka till ett dokument på en sida måste man först ha laddat upp bilden/dokumentet till webbservern. 4

5 2. Grunderna i Typo3 2.1 Knappar Skapa nytt element Ändra Göm Gör synlig Ta bort Spara dokumentet Spara dokumentet och visa sida Spara och stäng dokumentet Stäng dokumentet Leta efter filer Figur 1 Knappar i Typo Inloggning Figur 2 Om Inloggning. 1. Gå in på 2. Username: a. för anställda vid LTHs kansli samma som till jobbdatorn b. för alla andra användarnamn i LUCAT 3. Password: a. för anställda vid LTHs kansli samma som till jobbdatorn b. för alla andra användarnamn i LUCAT 4. Klicka på Log in 5

6 2.3 Den inledande vyn När man loggat in får man upp skärmbilden nedan. Figur3 Den inledande vyn efter inloggning. Till vänster finns de verktyg som man har tillgång till. För den vanlige användaren är de: Sida: visar en lista över de filer man har rätt att redigera Visa: förhandsgranskar den sida man håller på att redigera Lista: visar en lista över alla andra objekt som inte är sidor Funktioner: gör det möjligt att skapa flera sidor på en gång Visa filer: listar de filer man laddat upp till webb-servern. Det kan tex vara pdf- eller bildfiler. Inställningar: användarinställningar, tex språk. I mitten listas de sidor som användaren har rätt att redigera. 6

7 2.4 Sidträdet Klicka på För att få upp sidträdet. Om man klickar på ikonen så får man upp en pop-up-meny (se figur 1) om man däremot klickar på texten efter ikonen så får man upp sidans innehåll till höger. Detta gäller generellt i Typo3, dvs om man klickar på en ikon får man upp en pop-up-meny, medan man får fram innehållet genom att klicka på texten efter ikonen. Figur 4 Om man klickar på en ikon får man upp en pop-up-meny. Figur 5 Om man klickar på texten efter ikonen får man upp sidans innehåll till höger. 7

8 3. Sidor 3.1 Skapa en ny sida Klicka först på Sida uppe till vänster för att få fram sidträdet. Klicka på ikonen där du vill placera den nya sidan i trädet. Du får då upp en liten pop-up-meny. Välj Ny i denna. Figur 6 Skapa en ny sida. För att skapa en ny sida på en nivå under den befintliga så välj Sida (ini), för att skapa en sida efter den befintliga så välj Sida (efter). Figur 7 Välj mellan att skapa en ny sida ini eller efter. 8

9 3.1.1 Sidans egenskaper När man skapat en ny sida eller vill redigera en sidas egenskaper så finns det två flikar. Fliken Allmän. 1. Sidtitel: Denna kommer att synas i navigeringen/url:en (om man inte fyllt i navigationstitel, se nedan) och som brun rubrik på sidan. Sidtiteln skall helst vara kort och deskriptiv. OBS! Använd bara a-ö, bindestreck, underscore och 0-9 i sidtiteln. Använder man kommatecken, parenteser e.d. så kommer länkarna att bli korrupta. 2. Underrubrik: Om man vill ha en längre brun huvudrubrik på sidan så använder man fältet "Underrubrik". Se figuren nedan. 3. Göm sida: Om man inte vill att sidan skall synas på internet men inte vill radera den så kryssar man i Göm sida. 4. Göm i menyn: Om man inte vill att sidan skall synas i vänstermenyn men ändå kunna länka till den så kryssar man i Göm i menyn. 5. Navigationsrubrik: Om man även vill ha en speciell rubrik i vänstermenyn så fyller i fältet "Navigationsrubrik", det blir i så fall sidans url. OBS! Använd bara a-ö, bindestreck, underscore och 0-9 i navigationsrubriken. Använder man kommatecken, parenteser e.d. så kommer länkarna att bli korrupta. 6. Mål: Om man vill att sidan skall öppnas i ett nytt fönster skriver man _blank i rutan Figur 8 Sidans egenskaper, fliken Allmän. När du är nöjd så klicka på Spara, Spara och visa eller Spara och stäng. Om du ångrar dig så klicka på Stäng dokumentet. Det finns även ett fält som heter "Alias". Meningen med detta fält är att man får adresser som tex Den stora nackdelen med detta är att fältet är unikt för hela databasen. Det kan alltså bara finnas ett alias som heter "Utbildning". Undvik därför att använda detta fält. 9

10 Fliken Access 1. Börja visa: Man kan styra när sidan skall börja visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 2. Sluta visa: Man kan styra när sidan skall sluta visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. Figur 9 Sidans egenskaper, fliken Access. 3.2 Skapa nytt sidinnehåll / redigera sidinnehåll Skapa nytt sidinnehåll Klicka på Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill lägga in innehåll på. Figur 10 Skapa nytt sidinnehåll. Om det inte finns något innehåll på sidan så finns det en knapp som heter Skapa sidinnehåll. Om du klickar på den får du upp följande vy (du kan även klicka på Skapa nytt element). 10

11 Klicka på Regulat text element i nästa vy. Om det redan finns innehåll på sidan så väljer man var man vill att de skall placeras genom att klicka på en av de grå pilarna längre ner på sidan (se figur nedan). Figur 11 Välj typ och placering av innehållselement. I nästa vy så får man upp tre flikar: Allmän, Text och Access. Fliken Allmän (se figur nedan). 1. Typ: I denna meny kan man ändra sidans typ. 2. Kolumner: Här kan man ändra vilken kolumn som innehållselementet är placerat i. 3. Visa inte: Döljer innehållselementet. 4. Rubrik: Fyller man i detta fält så visas det som en mellanstor brun rubrik ovanför innehållselementet. Figur 12 Innehållselement, fliken Allmän. 11

12 Fliken Text (se figur nedan). Här fyller man i den text som man vill ha i innehållselementet. Figur 13 Innehållselement, fliken Allmän. Fliken Access (se figur nedan). Figur 14 Innehållselement, fliken Access. 1. Börja visa: Man kan styra när innehållselementet skall börja visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 2. Sluta visa: Man kan styra när innehållselementet skall sluta visas genom att fylla i detta fält. Om man bockar i kryssrutan så kommer dagens datum upp. Datumformatet är MM-D-YYYY. 12

13 3.2.2 Redigera sidinnehåll Klicka på Sida i menyn till vänster, klicka sedan på den sida som du vill redigera. Till höger visas nu det innehåll som finns på sidan: Figur 15 Redigera sidinnehåll. Klicka nu på Editera i Rich Text Editor. Du får nu upp editeringsfönstret: Figur 16 Redigera sidinnehåll i Rich text editorn. I texteditorn kan du skriva in text, göra länkar, lägga in bilder etc. När du är nöjd med innehållet så klicka på Spara. Det är viktigt att komma ihåg att spara innan man klickar på något annat i Typo3, annars förlorar man sina ändringar. Man kan även klicka på Ändra ovanför innehållselementet (se figuren ovan). Då får man upp vyn med flikar som beskrivs i det föregående avsnittet. 13

14 3.2.3 Skapa nytt sidinnehåll i högerkolumnen Klicka på Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill lägga in innehåll på, klicka på Skapa nytt element i högerspalten. Figur17 Skapa nytt sidinnehåll i högerkolumnen. Man kan även klicka på Nytt innehåll och välja högerkolumnen (se figuren ovan). Sedan är det precis samma procedur som beskrivs i avsnittet ovanför. 3.3 Ändra en sidas titel, gömma sidan och styra mellan vilka datum den skall visas Klicka på Sida i menyn till vänster, klicka sedan på den sida som du vill redigera, klicka på "Ändra sidans egenskaper". Figur 18 Ändra sidans egenskaper. Hur man redigerar en sidas egenskaper beskrivs i avsnitt

15 3.4 Förhandsgranskning Förhandsgranska en sida i Typo3 Klicka på Visa för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill förhandsgranska. Figur 19 Förhandsgranskning inuti Typo Förhandsgranska en sida i nytt fönster Klicka på klicka på Sida i vänstermenyn för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill förhandsgranska, Visa för att förhandsgranska sidan i ett nytt fönster (se figur nedan). Figur 20 Förhandsgranskning i nytt fönster. 15

16 3.5 Flytta en sida Det finns två sätt att flytta en sida: det traditionella genom att klicka på knappar och det nya med drag'n-drop Flytta en sida med hjälp av knappar Klicka på Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill flytta, klicka på Flytta sida. Figur 21 Flytta en sida. I den följande vyn klickar du på en grå pil där du vill placera sidan. Vill du placera sidan på en nivå under en befintlig sida får du först klicka på sidan och sedan på pilen som kommer upp (se figur nedan). Figur 22 Placera sidan i sidträdet genom att klicka på de grå pilarna. 16

17 3.5.2 Flytta en sida med drag'n-drop Klicka på Sida för att få upp sidträdet, ta tag i sid-ikonen och dra den till det ställe du vill ha den. Välj mellan att flytta eller kopiera sidan in i, flytta eller kopiera sidan efter, i menyn som kommer upp. Se figur nedan. Figur 23 Flytta en sida med drag n drop. 3.6 Radera en sida Klicka på Sida för att få upp sidträdet, klicka på den sida som du vill lägga in innehåll på, välj radera i pop-up-menyn. Figur 24 Radera en sida. 17

18 4. Filer Förutom sidor, som är poster i en databas, består webbplatsen av ett antal filer som laddas upp till webbservern med Typo Ladda upp filer Klicka på Visa filer i menyn till vänster. Du får upp ett filträd med de kataloger på webservern som du har rätta att ladda upp filer till. Om du klickar på texten efter en av mapparna så får du upp de filer som ligger där. Figur 25 Ladda upp filer. För att ladda upp en fil klickar du på Ladda upp filer (se figuren ovan). I nästa vy klickar du på Bläddra och väljer en fil på hårddisken. Klicka sedan på "Ladda upp filer" (se figuren nedan). Figur 26 Ladda upp filer. 18

19 4.2 Flytta filer Klicka på Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Klipp ut i pop-up-menyn (se figuren nedan). Figur 27 Flytta filer. När man sedan klistrar in filen gör man på motsvarande sätt. Klicka på Visa filer, klicka på mappen, klicka på Klistra in i pop-up-menyn (se figuren nedan). Figur 28 Flytta filer. 19

20 4.3 Radera filer När man sedan klistrar in filen gör man på motsvarande sätt. Klicka på Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Radera i pop-up-menyn (se figuren nedan). Figur 29 Radera filer. 4.4 Döpa om filer Klicka på Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på ikonen framför filnamnet, klicka på Döp om i pop-up-menyn (se figuren nedan). Figur 30 Döpa om filer. 20

21 4.5 Skapa filkataloger För att skapa en ny mapp klicka först på Visa filer, klicka på texten efter rätt mapp, klicka på "Ny" (se figur nedan). Figur 31 Skapa filkataloger. I vyn som kommer upp fyller du i katalognamnet i det översta textfältet och klickar sedan på "Skapa katalog". (se figur nedan). Figur 32 Skapa filkataloger. Man kan även skapa flera kataloger samtidigt genom att välja i menyn. 21

22 5. Bilder Dom bildformat man använder på webben är i huvudsak JPEG och GIF. JPEG används i regel till foton medan GIF används till ritade bilder. Det är viktigt att bilderna "väger" så lite som möjligt för att de skall gå snabbt och ladda ner. För att kunna lägga in en bild på en sida i Typo3 måste man först ha laddat upp den. Hur man laddar upp filer finns beskrivet i kapitel 5. Ställ markören där du vill ha in bilden och klicka på infoga/ändra bild. Figur 33 Infoga bild. I det fönster du får upp kan du välja mellan att lägga in en ny "Magic-bild" eller en ny "Plain-bild". Figur 34 Infoga bild. Välj rätt mapp och klicka på den bild du vill lägga in. "Ny Magic-bild" betyder att Typo3 optimerar bilden för webbruk. "Ny plain-bild" innebär att bilden läggs in i originalskick. Vill man ladda upp en bild så klickar man på Bläddra, väljer en fil på hårddisken och klickar sedan på Ladda upp filer ( se figur ovan). 22

23 6. Länkar Markera en bit text i editorn, klicka sedan på Infoga weblänk i verktygsraden (se figur nedan). Figur 35 Länkar. 6.1 Skapa länk till sida. För att skapa en länk till en sida i strukturen så välj fliken Sida och klicka på en fil i trädet. Om du vill att filen skall öppnas i ett nytt fönster så välj Nytt fönster i rullisten till höger om Mål: (se figur nedan). Figur 36 Skapa länk till sida. 23

24 6.2 Skapa länk till fil Om man vill skapa en länk till en fil som man laddat upp till servern (se avsnitt 4) så väljer man fliken Fil och klickar på en fil i trädet. Om du vill att filen skall öppnas i ett nytt fönster så välj Nytt fönster i rullisten till höger om Mål:. Vill man ladda upp en fil så klickar man på Bläddra, väljer en fil på hårddisken och klickar sedan på Ladda upp filer ( se figur nedan). Figur 37 Skapa länk till fil. 6.3 Skapa länk till yttre webbadress Om man vill skapa en länk till en yttre webbadress så väljer man fliken Yttre web-adress (URL). Fyller i en fullständig webbadress (som börjar på ) i fältet URL, och klickar på Sätt länk). Om du vill att filen skall öppnas i ett nytt fönster så välj Nytt fönster i rullisten till höger om Mål: (se figur nedan). Figur 38 Skapa länk till yttre web-adress. 24

25 7 Logga ut Klicka på "Logga ut" längst uppe till höger för att logga ut (se figur nedan). Figur 39 Logga ut. 8. Användarinställningar I typo3 finns det ett begränsat antal inställningar av användargränssnittet. Man kan bla ställa in språk (för närvarande stöds svenska och engelska). Klicka på Inställningar, ändra inställningarna och klicka sedan på "Spara inställningarna" (se figur nedan). Figur 40 Användarinställningar. 25

26 9. Tips och tricks 9.1 Skapa länkar med ikoner I editorn kan man skapa länkar som är utformade som tex pdf-ikoner. Dessa sätts på ett stycke i texten, man måste alltså trycka enter mellan raderna. Markera en rad och välj ett alternativ i menyn Block style (se figur nedan). Figur 41 Skapa länkar med ikoner. 9.2 Hantera innehåll som man kopierat från webben, pdf, word etc Ibland vill man kopiera text från text Microsoft word. Det som kan hända då är att formateringarna från word följer med, vilket gör att det ser konstigt ut i Typo3. Samma sak gäller om man kopierar från webben eller från en pdf. Detta beror på att editorn accepterar dom flesta format. För att komma runt detta så kan man öppna Anteckningar och klistra in innehållet. Sedan kan man klippa ut det och klistra in i Typo3. Då får man bara med texten. 10. Ytterligare hjälp På finns en mycket omfattande dokumentation. För den som vill lära sig mer rekommenderas "Getting started", På samma webbplats finns även ett stort antal videosnuttar, Om det finns något man undrar över så är chansen stor att man hittar svaret här. Till sist så får man givetvis gärna maila eller ringa: tomas.havner@kansli.lth.se, Denna manual får, helt eller delvis, fritt kopieras, mångfaldigas och spridas. 26

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04

2007-03-28. Manual för Typo3 version 4.04 2007-03-28 Manual för Typo3 version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.2 Redigera

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering

1. Basics. Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5. 2. Sidhantering Manual Grunderna Av 1. Basics Introduktion 3 Vanliga uttryck 3 Logga in 3 Användarinställningar 4 Fältbeskrivning 5 2. Sidhantering Skapa en ny sida 6 Ta bort sida 9 Flytta sida 10 3. Filhantering Skapa

Läs mer

Daniel Clarhed 2006-06-22

Daniel Clarhed 2006-06-22 Avdelningen för Byggnadsmekanik Daniel Clarhed PM för Byggnadsmekaniks nya hemsida 2006-06-22 Byggnadsmekaniks nya hemsida I juli kommer Byggnadsmekanik få en ny hemsida, stöpt i det LTH-gemensamma utseendet.

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

batklubben.eu s hemsida

batklubben.eu s hemsida batklubben.eu s hemsida redigera din sida av webbplatsen 1. Skriv in http://www.din_doman.se/admin i browserns adressfält. 2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord i inloggningsrutan, och tryck OK. 3.

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Manual

Manual Manual www.jur.lu.se Innehållsförteckning Logga in 1 Skapa en ny sida 2 Sidinställningar 3 Spara sidan 5 Skapa undersidor 6 Redigera en befintlig sida 7 Länk i löpande text 7 En mejladress som länk 8 Skapa

Läs mer

WordPress-manual Version 1.0

WordPress-manual Version 1.0 WordPress-manual Version 1.0 Inloggning När det är dags att börja jobba med era sidor kommer ni att få era inloggningsuppgifter skickade till er. Sidan ni kommer att logga in på har då adressen: www.psoriasisforbundet.se/wp-admin

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Typo 3 version Utbildningsmaterial för redaktörer. Senast uppdaterad

Typo 3 version Utbildningsmaterial för redaktörer. Senast uppdaterad Typo 3 version 7.6.9 Utbildningsmaterial för redaktörer Senast uppdaterad 2016-10-05 Textsida Textsida och Nyhet Innehåll Nyhet Inloggning s. 4 Behörighet s. 5 Trädet s. 6 Redigera textsida s. 7 Redigera

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen

Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Hur du gör ditt Gilles hemsida - en liten hjälp på vägen Sidan 2 - Logga in Sidan 3 - Uppbyggnad av en sida Sidan 4 - Infoga länk Sidan 5 - Infoga bilaga Sidan 6 - Infoga bild Sidan 7-8 Vad betyder knapparna

Läs mer

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad:

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad: Diabetes.se CMS guide för föreningar Senast uppdaterad: 2016 11 28 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Logga in... 4 Om Föreningens sidor... 6 Skapa ny sida... 7 Redigera en sida/lägg till information

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer

LATHUND Episerver. Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 1 LATHUND Episerver Skapa ny sida, bifoga och ladda upp filer 2010-09-08 Rev 2011-06-14 Avs intranät och ext pktlösning 2 Logga in För att kunna komma åt din webbplats och redigeringsgränssnittet måste

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för att publicera på Samarbetsportalen

Manual för att publicera på Samarbetsportalen Manual för att publicera på Samarbetsportalen Ansvar och innehåll I rollen som webbredaktör ansvarar du för att: informationen från din verksamhet är uppdaterad och korrekt, dvs att sidorna granskas med

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Redigera forskarprofil i EpiServer

Redigera forskarprofil i EpiServer Redigera forskarprofil i EpiServer Innehåll Logga in... 2 Navigera... 3 Favoriter... 3 Redigera innehåll på sidan... 4 Namn... 4 Signatur... 4 Är forskarstuderande... 4 Mina doktorander... 4 Visa mina

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Manual för Typo3 Site-Admins version 4.04

Manual för Typo3 Site-Admins version 4.04 2008-05-09 Manual för Typo3 Site-Admins version 4.04 1 2 Innehåll: 1. Ändra formelement på sidan 4 1.1 Adress 6 1.2 Pil-länkar 6 1.3 Länk-meny 6 1.4 Sidansvarig 6 1.5 Toppbild 7 1.6 Institutionslänk 7

Läs mer

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem

Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem Arbeta i Sharepoint dokumenthanteringssystem För att komma ifrån problemet med olika versioner av dokument ska alla webbdokument läggas in i dokumenthanteringssystemet Sharepoint. Så här laddar du upp

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Lägga till bild i e- handeln

Lägga till bild i e- handeln Lägga till bild i e- handeln INNEHÅLL 1 LÄGGA TILL BILD I E-HANDELN... 3 2 LÄGGA TILL BILD PÅ PRODUKT... 3 3 LÄGGA TILL BILD PÅ KURS... 4 4 LÄGGA TILL BILD I TIDMALLEN... 6 5 SKAPA URL TILL BILD... 7 5.1

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida

Redaktörens Lathund för Glokala. Så här redigerar du en redan befintlig hemsida. Så här skapar du en länk till en extern hemsida Redaktörens Lathund för Glokala Glokala Folkhögskolan www.glokala.se Hej och välkommen till redaktörens lathund! Detta är en snabbguide för dig som har behörigheter att skapa och uppdatera sidor på Glokalas

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Dreamweaver för nybörjare

Dreamweaver för nybörjare Startpaketet Dreamweaver för nybörjare För att kunna skapa en hemsida så måste du först öppna en plats för den och även skapa en bild mapp om du vill ha bilder på din hemsida. Tänk på en regel inom hemsideskapande,

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

KOM I GÅNG MED DIN HANDBOK STANDARD FRÅN THOLIN & LARSSON

KOM I GÅNG MED DIN HANDBOK STANDARD FRÅN THOLIN & LARSSON KOM I GÅNG MED DIN HANDBOK STANDARD FRÅN THOLIN & LARSSON Kom i gång med din handbok Standard Innehåll 1 Börja redigera 2 Arbetsbordet 3 Redaktörsfliken 3.1 Uppstart: Att-göra-listor 4 Redigera innehåll

Läs mer

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva ÄLDREFÖRVALTNINGEN INS 3.2A 1 (37) Instruktion till Genomförandewebben Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

Komma igång med Learnify - snabbmanual

Komma igång med Learnify - snabbmanual Komma igång med Learnify - snabbmanual Välkomna till Learnifys snabbmanual. Här ger vi dig en snabbgenomgång eller påminnelse om våra viktigaste och mest använda tjänster och verktyg. På vår hemsida www.learnify.se

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor

MANUAL 2.0 SKOLWEBBAR. Nacka kommuns. 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av. Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor MANUAL 2.0 Nacka kommuns SKOLWEBBAR 2012-09-14 Uppdaterad och redigerad av Skolutvecklarna, Nacka kommunala skolor Innehållsförteckning 1. Logga in... 4 2. Nyheter... 4 2.1 Skapa nyhetssida = skapa nyhet...

Läs mer

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel

Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel Guide för att skapa & ändra Sidor och Statiska block - Speedcom E-Handel * Zooma dokumentet (150%) så ser du skärmdumparna bättre. De flesta texter som du kan ändra ligger i statiska block så vi börjar

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

> Guide till Min webmail

> Guide till Min webmail > Guide till Min webmail Skriv och skicka e-post. Klicka på ikonen Skicka nytt meddelande.. Fältet Avsändare : Här visas vilken e-postadress som kommer att stå som avsändare i ditt mail.. Fältet Mottagare

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Introduktion till

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Om manualen inte räcker till vänligen kontakta Madeleine Rietz på ITavdelningens supportmejl

Om manualen inte räcker till vänligen kontakta Madeleine Rietz på ITavdelningens supportmejl Denna manual vänder sig till samtliga medarbetare vid Juridiska fakulteten. Varje medarbetare är själv ansvarig för att hålla sina kontaktsidor (svenska respektive engelska) samt sin kontaktinformation

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer