Inlämning i Studentportalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämning i Studentportalen"

Transkript

1 Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter kommunicera med varandra och se en händelselogg. Det är möjligt att plagiatkontrollera inlämnade filer. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: Innehåll Skapa en inlämning... 2 Anonym inlämning... 4 Inlämningsöversikt... 6 Listans deltagare... 7 Skicka e-post till studenter eller grupper... 7 Ladda ned studentfiler... 8 Ändra status... 8 Dela ut filer... 9 Inlämning med plagiatkontroll Koppling till framsteg Ta bort filer Studentens inlämningssida som lärare Gruppens inlämningssida som student... 15

2 Skapa en inlämning 1. Gå till det kurstillfälle där du vill lägga till en inlämning. 2. Klicka på Lägg till ny funktion i menyn och välj Inlämning i rullgardinsmenyn. 2

3 3. Namn och beskrivning Skriv in ett passande namn på inlämningen som är tydlig för studenterna. Ge en kort beskrivning av inlämningen. Det är möjligt att länka till en webbsida med information om uppgiften. För att skapa korta länknamn i texten skriver du: [länknamn Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten. Ev. instruktionsfiler kan laddas upp via inlämningsöversikten. 4. Datum Ange senaste inlämnings- och kompletteringstid. Det går även att ange klockslag. Typ av inlämning Välj om inlämningen ska vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Om det är en individuell inlämning kan den vara anonym. Tänk på att det inte går att växla mellan typ av inlämning när inlämningen väl är sparad. Gruppinlämning kan endast väljas om det finns gruppindelningar på kurstillfället. Då måste du även ange vilken gruppindelning som ska användas. 5. Koppling till portfölj Individuella inlämningar kan kopplas till en eller flera portföljer. Läs mer om portföljfunktionen i manualen eller under fliken Hjälp. a) Välj den/de portföljer som inlämningen ska tillhöra. b) Markera om självvärdering ska ingå som en del av uppgiften. c) Välj Typ av uppgift. Typ av uppgift är obligatoriskt om självvärdering används och styr vilka självvärderingsfrågor som visas för studenten. 3

4 6. Plagiatkontroll Markera om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras. Filerna skickas iväg till ett externt system för plagiatkontroll direkt efter uppladdning. Ange e-postadress till den som ska få ett meddelande när plagiatkontrollen är klar. 7. Prenumeration Det går att prenumerera på en inlämning och på så vis få ett e-postmeddelande så fort en student har lämnat in en fil. Ange en eller flera e-postadresser i fältet för prenumeration. Flera adresser kan läggas till separerade med semikolon ";" (utan mellanrum) t.ex. adress1@uu.se;adress2@uu.se. 8. Begränsa visningen Ange om visningen av inlämningen ska begränsas. Ange status Portal och klicka på Spara. Nu ser du inlämningen i sin helhet med samtliga studenter på kursen. Anonym inlämning Vid en anonym inlämning får varje student en anonymkod som visas istället för studentens namn i inlämningen. På så vis vet lärare inte vem studenten är när de rättar uppgifterna. Studentens namn, personnummer och anonymkod är endast tillgängliga för institutionsadministratörer. Skapa en anonym inlämning: 1. Lägg till en ny inlämning. 2. Välj Individuell inlämning. 3. Marker kryssrutan "Anonym inlämning". 4. Spara inlämningen. 4

5 Observera att det inte går att byta från en vanlig inlämning till anonym inlämning och tvärt om när en inlämning väl är sparad. Vid kopiering av en anonym inlämning blir kopian också markerad som anonym. Nya anonymkoder genereras vid varje ny inlämning som skapas. Studenter kan alltså inte ha samma anonymkod för olika inlämningar. Om inlämningarna plagiatkontrolleras visas endast studentens anonymkod upp i plagiatkontrolleringssystemet Urkund. Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" på inlämningen att föras över till framsteget. Anonyma inlämningar och överföring av resultat Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till framsteget. Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning av inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan vilket underlättar för läraren vid inrapportering av betyg. Så här ser en anonym inlämning ut för studenten: 5

6 Inlämningsöversikt När studenten har laddat upp en eller flera filer visas de i kolumnen Filer datum och filens namn visas via mouseover. Studentens namn är en länk till en inlämningssida där lärare och student kan kommunicera med varandra och ladda upp filer. Översikten för en gruppinlämning består av alla grupper i vald gruppindelning. Här leder gruppens namn till gruppens inlämningssida. Gruppens deltagare visas i kolumnen Studenter. Om inlämningen är kopplad till ett framstegsmoment visas information om detta under Innehåll. Om inlämningen är kopplad till ett framstegsmoment visas det under Innehåll. Ändra status för flera studenter samtidigt genom att: 1) Markera studenter i listan. 2) Välj status och klicka på Uppdatera. 3) Klicka på Spara. Välj vilka deltagare som ska genom att klicka på Visning av listans deltagare och där välja vilka studenter och vilken status som ska visas eller genom att använda sökfältet. Studentens namn leder till studentens inlämningssida där du kan skriva kommentarer, ladda upp filer, ändra status och se en händelselogg. Senaste nytt visar info om senaste händelsen: Student=blå Administratör/lärare=gul Detaljerad information vad som hände visas via mouseover. 6

7 Listans deltagare En inlämning innehåller alla studenter på kurstillfällets/samläsningens deltagarlista. Inlämningstabellen går att sortera på Namn, Personnummer, Grupp, Status, Filer, Plagiatkontroll, och Senaste nytt. Detta görs genom att klicka på resp. kolumnnamn. Om ett kurstillfälle innehåller grupper kan du välja vilka grupper som ska visas. Du kan också välja att visa listans deltagare utifrån status. 1. Klicka på rubriken Visning av listans deltagare 2. Kryssa för vilka grupper och statusmarkeringar du vill ska visas. 3. Klicka på knappen Uppdatera. Sökfunktionen Du kan själv välja vilka deltagare som ska visas genom att skriva in ett valfritt ord i sökfältet för deltagarlistan. Om du exempelvis skriver Anna visas bara deltagare som heter Anna. Detta kan vara praktiskt om du vill arbeta med en student i taget. Skicka e-post till studenter eller grupper 1) Markera vilka studenter eller vilka grupper som du vill skicka e-post till. 2) Klicka på knappen Skicka e-post till markerade studenter Tips! Om du vill mejla de studenter som har en viss status (exempelvis EJ INLÄMNAD kan du först välja att bara visa dessa studenter i listan (via Visning av listans deltagare) och därefter välja att kryssa för rutan markera alla. 7

8 Ladda ned studentfiler 1. Öppna inlämningsfunktionen. 2. Markera studenter i listan. Klicka på rutan högst upp för att markera alla. 3. Klicka på knappen Ladda ned markerade studenters filer. Filerna sparas automatiskt ner som en zip-fil. Ändra status Du kan ändra status på en students inlämning via inlämningsöversikten eller via studentens inlämningssida. Via inlämningsöversikten går det att ange status för många studenter samtidigt: 1. Markera först studenterna i listan. 2. Välj sedan status i rullgardinsmenyn och klicka på Uppdatera. 3. Klicka därefter på Spara - det är först då som status ändras. Följande statusalternativ finns: Ej inlämnad Inlämnad Granskning pågår Rest - kompletteras Komplettering inlämnad Klar Klar efter komplettering Ej godtagbar prestation Studentportalen ändrar automatiskt status från Ej inlämnad till Inlämnad och från Rest - kompletteras till Komplettering inlämnad när studenten laddar upp en fil. Övriga ändringar av status görs av läraren/administratören. 8

9 Dela ut filer Om studenterna ska få tillgång till varandras filer skapar administratören/läraren en utdelad mapp. Innehållet i den utdelade mappen är dynamiskt och hämtas från varje students eller studentgrupps inlämning. Det går att styra vilka filer som ska visas utifrån när filer lämnas in och vilken status filerna har. Det går också att begränsa visningen av en utdelad mapp så att den bara visas för en eller flera grupper. Detta kan vara praktiskt om studenter som tillhör Grupp A bara ska få ta del av inlämningar från studenter i samma grupp eller om bara Grupp A och Grupp B ska få tillgång till varandras filer. 1. Öppna inlämningsfunktionen. 2. Klicka på Skapa utdelningsmapp. 3. Ange mappens namn på svenska och engelska. 4. Fyll i ev. beskrivning som visas för studenten i samband med den utdelande mappen. 5. Ange när den utdelade mappen ska visas för studenterna (kan lämnas tomt om mappen ska visas direkt). 6. Ange vilka filer som ska visas: a) Alla filer - oavsett när de lämnas in b) Endast filer som lämnas in före angivet datum för utdelad mapp c) Endast filer som lämnas in efter angivet datum för utdelad mapp 7. Ange om endast inlämningar med status Klar och Klar efter komplettering ska visas. 8. Begränsa visning av utdelad mapp till grupp: Om det finns grupper på kurstillfällen/samläsningstillfället kan du begränsa visningen av en utdelad mapp till grupp genom att markera gruppen/grupperna i listan. Tänk på att studenterna även måste ha tillgång till själva inlämningen för att se den utdelade mappen. 9. Klicka på Spara. Du kan göra så många utdelade mappar som du vill. 9

10 10

11 När det finns en utdelad mapp visas den på studentens inlämningssida under rubriken Utdelade mappar. Mappen innehåller utdelade filer som studenten kan öppna och ladda ned. Om en student tar bort en fil från Min inlämning som finns i en utdelad mapp försvinner den även från den utdelade mappen. Inlämning med plagiatkontroll Uppsala universitet använder systemet Urkund för att plagiatkontrollera inlämnade filer. Läs mer om Urkund. Läraren/administratören kan välja om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras eller inte. Inlämnade filer skickas iväg till ett externt system för plagiatkontroll direkt efter uppladdning. Resultatet av analysen levereras vanligtvis inom ca 24 timmar. Om plagiatkontroll är påslaget för en inlämning visas kolumnen Plagiatkontroll i inlämningstabellen. Status i kolumnen kan vara en av följande: Skickad: dokumentet är insänt för plagiatkontroll men svar har ännu inte kommit. Kontrolleras ej: dokumentet är inte uppladdat av en student och kommer därför inte kontrolleras. Okänt filformat: Studentportalen vet att Urkund inte känner till filformatet och skickar därför inte in dokumentet. Se tillåtna filformat. Likheter hittade: analys klar, likheter hittade. OK: analys klar, inga likheter hittade 11

12 I de två senare fallen är statusen en klickbar länk som leder till Urkunds detaljerade rapport för dokumentet ifråga. Denna rapport ligger på Urkunds server. Studenten får en bekräftelse via e-post att hans eller hennes fil har skickats in för plagiatkontroll. Koppling till framsteg Via ett Framsteg kan en lärare/administratör koppla ett framstegsmoment till en inlämning. Status och poäng för studentens inlämning förs då automatiskt över från inlämningen till framstegsmomentet. Skapa en koppling För att kunna koppla ett framstegsmoment till en inlämning måste det finnas en inlämning på samma kurstillfälle/samläsningstillfälle som framsteget. Kopplingen görs alltid via ett framstegsmoment. 1. Skapa ett nytt framsteg eller öppna ett befintligt framsteg och välj Redigera. 2. Varje moment innehåller Koppla momentet till inlämning. Välj vilken inlämning framstegsmomentet ska kopplas till via rullgardinsmenyn. 3. Ange ev. poängskala för framsteget (annars förs bara status över från inlämningen till framsteget). 4. Spara framsteget. Kolumnrubriken för momentet innehåller namnet på momentet samt namnet på den inlämning momentet är kopplat till. Om inlämningen redan innehåller status och poäng förs dessa uppgifter över direkt till framstegsmomentet. Överföring av status och poäng När ett framstegsmoment är kopplat till en inlämning kan status och poäng för en student endast bokföras via inlämningen. I framstegsmomentet är dessa alternativ låsta. Eftersom det finns fler statusalternativ i Inlämning än det gör i Framsteg görs följande översättning: Ej inlämnad = Om studenten inte har lämnat in ännu visas ingen status i framsteget. Om läraren däremot väljer status "Ej inlämnad" och sparar statusen visas "Ej deltagit" som status i framsteget. Inlämnad = Inlämnad Granskning pågår = Inlämnad Rest - kompletteras = Rest Komplettering inlämnad = Inlämnad Klar = Klar Klar efter komplettering = Klar Ej godtagbart resultat = Ej godtagbart resultat 12

13 Poängskala Om ett framsteg innehåller en poängskala, exempelvis 1-50, och det finns en koppling till en inlämning, är det denna poängskala som gäller för inlämningen. Inlämningen innehåller information om vilken poängskala som gäller och en varning visas om poängen som matas in inte stämmer överens med framstegets poängskala. Anonyma inlämningar och överföring av resultat Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till framsteget. Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning av inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan vilket underlättar för läraren vid inrapportering av betyg. Ta bort koppling Det går att ta bort kopplingen mellan ett moment och en inlämning. Det görs genom att välja det blanka alternativet i rullgardinsmenyn vid Koppla moment till inlämning. Om status från inlämningen till momentet redan har förts över ligger denna information kvar men momentet "låses upp" och läraren kan ändra status och poäng. Om en inlämning tas bort och denna inlämning är kopplad till ett framstegsmoment försvinner kopplingen till framsteget. Ta bort filer En lärare kan inte ta bort studentfiler eller svarsfiler. En student alltid kan ta bort inlämnad fil från Min inlämning. Även om en fil tas bort från Min inlämning finns den kvar i händelseloggen. Studenten kan återställa borttagna filer via inlämningens papperskorg så länge sista inlämningstid inte har passerat eller studentens/gruppens inlämning inte är markerad som Klar eller Klar efter komplettering. Om en student tar bort en fil som även ligger i en utdelad mapp försvinner filen även från den utdelade mappen. Varken administratörer eller studenter kan ta bort kommentarer från händelseloggen. En lärare kan ta bort instruktionsfiler via översikten. 13

14 Studentens inlämningssida som lärare Varje student/grupp har en egen inlämningssida. Via inlämningssidan kan både student och lärare ladda upp filer och kommunicera med varandra. Här finns också en händelselogg där all historik för studenten visas. Läraren kan ladda upp svarsfiler till studenten direkt eller vid ett visst datum. Dessa filer visas då i händelseloggen. Läraren kan även ladda upp en fil åt studenten om denne inte kan ladda upp filen själv. Dessa visas då även under rubriken Min inlämning. Läraren kan ändra en students status via studentens inlämningssida. Läraren kan navigera mellan studenters inlämningssidor via pilarna. För att komma tillbaka till inlämningsöversikten klickar man på Tillbaka. Klicka på Ändra för att ändra studentens status och poäng. Glöm inte att spara! I händelseloggen visas samtliga händelser som statusändring eller uppladdning av fil. 14

15 Gruppens inlämningssida som student Studenten ser vilka tider som gäller och vilken status inlämningen har. Här visas texten som läraren skriver i fältet för Beskrivning när en inlämning skapas. Här visas gruppens deltagare Om läraren har laddat upp en instruktionsfil via översikten visas den under texten. Om det finns en utdelad mapp visas de här. Gruppens inlämning visar de filer som gruppen har lämnat in. Händelseloggen visar allt som hänt, till exempel att en fil har skickats in eller att status har ändrats. 15

Portfölj i Studentportalen

Portfölj i Studentportalen Guide Portfölj i Studentportalen I en portfölj kan filer från funktionen Inlämning på flera kurstillfällen samlas. En portfölj skapas på institutionsnivå och inlämningar kopplas sedan till den. Det är

Läs mer

Inlämning i Studentportalen för studenter

Inlämning i Studentportalen för studenter Guide Inlämning i Studentportalen för studenter Via en inlämning kan du som student ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan du även

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Internutbildning i Studentportalen

Internutbildning i Studentportalen Guide Internutbildning i Studentportalen Uppdaterad 2012-08-10 Om internutbildning... 2 Behörigheter... 2 Översikter... 2 Skapa internutbildning/internutbildningstillfällen... 3 Skapa internutbildning...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Tips och guide Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Studentportalen har många funktioner som lärare och administratörer kan använda i undervisning och studieadministration. Välj vilka som passar

Läs mer

Wiki en funktion för samarbete

Wiki en funktion för samarbete Guide Wiki en funktion för samarbete Via Studentportalens wiki kan studenter och lärare skriva i ett och samma dokument. Wikin lämpar sig särskilt bra vid grupparbeten och kollaborativt lärande. Som lärare

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

Lathund VFU-verktyget i Studentportalen

Lathund VFU-verktyget i Studentportalen Lathund VFU-verktyget i Studentportalen Kursansvarig Senast uppdaterad: 2011-07-04 Innehåll 1. Lägg till Praktiktillfälle... 3 2. Spår... 6 3. Redigera vfu-tillfälle... 7 4. Gör praktiktillfället synligt

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när de har lämnat in och vilka filer de har lämnat in. Studenterna i kursen kan få påminnelser

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Resultat och bedömning tips för lärare

Resultat och bedömning tips för lärare Resultat och bedömning tips för lärare Denna manual gör nedslag i olika delar av Kursadministration och resultat i Learn och ger exempel på inställningar och förändringar som kan förenkla arbetet för läraren

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Mina Sidor kursmanual

Mina Sidor kursmanual Mina Sidor kursmanual Innehåll Hitta kurs... 2 Skapa kurs eller aktivitet... 4 Skapa aktivitet eller kurstillfälle... 4 Lägg till inbjudan... 9 Lägg till Anordnare... 9 Lägg till Medverkande... 10 Skapa

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

Uppgifter i Blackboard 9

Uppgifter i Blackboard 9 Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-11 (Bb Learn 9.1.8) Uppgifter i Blackboard 9 Allmänt om uppgifter En uppgift kan tilldelas deltagarna individuellt eller gruppvis. Studenterna

Läs mer

Diskussionsforum - Lärarmanual

Diskussionsforum - Lärarmanual Diskussionsforum i Blackboard Diskussionsforum i Blackboard (Bb), Diskussioner är ett forum där alla kan se varandras diskussionsinlägg, svar och kommentarer. Allt som läggs in på diskussionsforum kan

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Anonym inlämningsuppgift i itslearning

Anonym inlämningsuppgift i itslearning FHS Anonym inlämningsuppgift i itslearning Användarstöd för lärare Gahnberg Anna 2019-04-08 Innehåll Lägg till Inlämningsuppgift... 1 Inställningar... 1 Att tänka på... 2 Efter inlämning... 3 Analysresultat

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Innehåll... 2 Startsidan... 3 Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 Redigera information för en arbetsplats... 6

Läs mer

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Aktiviteter: Egen enkät; Forum; Inlämningsuppgift

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Webbmejlens gränssnitt

Webbmejlens gränssnitt SoftIT Webbmejl Denna manual ger dig information om hur du använder ditt e-postkonto via webbläsaren. Webbmejlen når du via vår hemsida http://www.softit.se. Välj sedan webbmejl från menyn eller gå via

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter

Inlämningsverktyget i Fronter för studenter Inlämningsverktyget i Fronter för studenter I inlämningsverktyget kan du enkelt lämna in en uppgift som du fått av din lärare. Läraren kan se vem som lämnat in uppgiften, vilken tid det är inlämnat och

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard

Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Wikis i Blackboard Innehåll Om Wiki- funktionen... 1 Skapa en Wiki... 1 Lägg till/ redigera innehåll i en Wiki... 3 Läsa/skriva

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Registrera närvaro via

Registrera närvaro via Registrera närvaro via https://narvaro.abf.se Inloggning Inloggningsuppgifter För att få tillgång till närvarowebben så kontaktar du din ABF avdelning. Ditt personnummer fungerar som användarnamn och ditt

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning

SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning SPF/MiRiaM Manual avancerad sökning 2016-09-15 Skapat av: Fältström Ingrid 1 (31) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Begreppsförklaringar... 3 1.1.1 Kolumn... 3 1.1.2 Lista... 3 1.1.3 Posttyp...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Senast uppdaterad 2015-09-23

Senast uppdaterad 2015-09-23 Senast uppdaterad 2015-09-23 Manual- projekt 1 Starta ett projekt 2 Lägga till information om projektet 4 Bygga upp en mapp-struktur 6 Lägga till en produkt från systemet 8 Lägga till en egen produkt 10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Bokningslista Examinator

Bokningslista Examinator XXX Bokningslista Examinator Manual v. 5 2014-04-23 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild studentgrupp... 8 2.1.3

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson

KURSINFO. Kurstillfälle inom program. Versionsförteckning. Datum Version Beskrivning Författare Första utkast Anngreth Johansson KURSINFO Kurstillfälle inom program Versionsförteckning Datum Version Beskrivning Författare 2016-03-01 1.0 Första utkast Anngreth Johansson Innehåll Versionsförteckning... 1 Innehåll... 2 Kurstillfälle

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

Funktionsbeskrivning MyPayslip för Hogia Lön

Funktionsbeskrivning MyPayslip för Hogia Lön Funktionsbeskrivning MyPayslip för Hogia Lön Publicera de anställdas lönespecifikationer och eller kontrolluppgifter i mobilen via MyPayslip i Hogia Lön I löneprogrammet finns det möjlighet att via tillägget

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Guide fö r SRU-inlä mning

Guide fö r SRU-inlä mning Guide fö r SRU-inlä mning I Norstedts Byrå lämnar du enkelt in dina deklarationsuppgifter via SRU till Skatteverket. Du når funktionen under meny och inlämning av SRU-uppgifter. Den information som visas

Läs mer

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0

Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Nyheter och ändringar Adelanet 4.8.0 Adelanet är nu uppdaterad för att kunna hantera hela flödet från ansökan till uppsägning av plats i barnomsorgen. Uppdaterad och förbättrad funktion på Arenan, ett

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer