Anonymiserade tentamina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anonymiserade tentamina"

Transkript

1 Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: Innehåll Om anonymiserade tentamina... 2 Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering... 2 Tentamensanmälan i Studentportalen... 2 Tentamen i skrivningssalen... 2 Rättning av skrivningar... 3 Resultatrapportering i Ladok... 3 Observera!... 3 Hur gör studenten?... 4 Hur gör administratören?... 5 Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns?... 5 Lägg till tentamensanmälan... 7 Sammanställning av tentamensanmälningar Anmälda studenter Visa anmälda studenter Lägg till en anmälan för en student Ta bort en students anmälan E-post Redigera tentamensanmälan Inställt tentamenstillfälle Ta bort tentamensanmälan Manuell hantering av tentamensanmälningar

2 Om anonymiserade tentamina Rektor har beslutat att anonymitet ska gälla vid s.k. salskrivningar vid hela Uppsala universitet 1. Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering. Studentportalens Tentamensanmälan kan användas vid: anonyma tentamina i någon av byggnadsavdelningens skrivningslokaler anonyma tentamina i egna skrivsalar eller icke anonyma tentamina Byggnadsavdelningen har tillsammans med Studentportalen kommit överens om hur anonymiserade tentamina ska hanteras i skrivsalar som bokas via dem. Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering Så här säkerställs anonymiteten från tentamensanmälan till resultatrapportering: Tentamensanmälan i Studentportalen 1. Institutions- eller kurstillfällesadministratören lägger via funktionen Tentamensanmälan upp en tentamensanmälan via kurstillfället eller via översikten över tentamensanmälningar.. 2. Studenter ser sina aktuella tentamensanmälningar i Ladok. I Studentportalen (Mina studier> Tentamensanmälningar) finns en direktlänk till Ladok samt information om var studenten ser sina aktuella tentamensanmälningar i Ladok. 3. En lista över anmälda studenter visas på tentamensanmälan i Studentportalen. Listan innehåller anmälda studenters namn, personnummer och studentens anonymitetskod. Endast de som har rollen Institutionsadministratör är behöriga att se denna information. Övriga roller, t.ex. Kurstillfällesadministratörer och Betygssättande lärare ser endast hur många som anmält sig. 4. Tre dagar innan provdatum ska listan över anmälda studenter, "Anmälda studenter (pdf)" levereras till skrivningssalen. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen sköts detta automatiskt av systemet. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. 5. Tre dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamensanmälan och den personliga anonymitetskoden. 6. Den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan får ett e-postmeddelande med information om tentamensanmälan och antalet anmälda vid sista anmälningsdagen samt tre dagar innan provdatum. Tentamen i skrivningssalen 7. I byggnadsavdelningens skrivningslokaler kan den som har glömt sin kod dra sitt idkort/körkort i en kortläsare och ser då sin kod. Om studenten är anmäld till flera tentamenstillfällen samma dag visas koderna till respektive tenta. Detta fungerar endast för 1 Läs beslutet. 2

3 studenter med svenskt id-kort. Studenter med interimspersonnummer som inte har med sig koden kan få den av tentamensvakten efter att ha legitimerat sig med gällande pass. 8. Studenten skriver sin tentamen och anger sin kod på skrivningen. 9. Studenten lämnar in sin tentamen och blir avprickad på skrivningsvakternas lista över anmälda studenter efter att skrivningsvakten kontrollerat studentens id-handling. 10. De avprickade listorna skrivs under av skrivningsvakten och skickas i ett separat kuvert med internposten till en föranmäld mottagare/kursadministratör vid institutionen. Kopior av listan sparas hos Byggnadsavdelningen i ett år. Rättning av skrivningar 11. Läraren rättar skrivningarna och ser på dessa endast koden som studenten har angett på skrivningen. Resultatrapportering i Ladok 12. Rapportör lägger in betygen för tentamen på motsvarande aktivitetstillfälle i Ladok. 13. Betygen granskas och attesteras av examinatorn direkt i Ladok. 14. Studenten meddelas via E-post när betyget är attesterat i Ladok. Observera! Bonuspoäng kan inte lösas i dagens tekniska ramverk. Vi föreslår att man ber de studenter som har rätt till bonus att markera det på sina tentamina, t.ex. genom att skriva bonus på de papper som lämnas in. Eventuella bonuspoäng får därefter adderas till resultatet efter rättning. Efteranmälda: Administratören kan i Studentportalen lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter ser då koden i Ladok och kan även få sin kod genom att dra sitt id-kort/körkort i en kortläsare i skrivningssalen. Studenter som av någon anledning inte kan anmälas via Studentportalen/Ladok men ändå ska tentera enligt institutionen måste finnas med på en lista som skickas från institutionen till skrivningslokalen. Studenter som ska läsa upp sitt betyg och redan har ett godkänt betyg kan enbart anmäla sig till de tentamensanmälningar där plussning är tillåten. På övriga tentamina sorteras de automatiskt bort av systemet. Studentportalens olika behörigheter styr vad administratören får se och göra i portalen. Tänk på att en Institutionsadministratör ser listan över anmälda studenter med personnummer och anonymitetskoder i Studentportalen - något en Betygssättande lärare inte bör göra. 3

4 Hur gör studenten? 1. Studenten loggar in i Ladok (student.ladok.se). Direktlänk finns under Mina studier> tentamensanmälningar samt på fliken Mitt Ladok. 2. Aktuella tentamensanmälningar syns på studentens startsida i Ladok. Anmälningslänken innehåller den benämning som administratören ger tentan när tentamensanmälan skapas. Studenten klickar på länken för att se information om tentamen. 3. Studenten anmäler sig genom att klicka på knappen Anmäl. Studenter som inte har anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. 4

5 4. Efter anmälningsperiodens slut skickas bekräftelse ut via e-post till anmälda studenter som innehåller information om tentamensanmälan och anonymitetskoden. En tentamensanmälan vid en kurs visas för alla studenter som läser eller har läst kursen och som ännu inte har klarat tentamen, förutsatt att provet ingår i den kursversion som gällde när studenten registrerades första gången. Studenter som registrerats på kursen, men som ska läsa den senare under terminen, kommer inte att se tentamensanmälningar med tentamensdatum som ligger före startveckan på kurstillfället. Studenter kan avanmäla sig så länge tentamensanmälan är öppen. Hur gör administratören? Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns? En lista över institutionens samtliga tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning under rubriken Sammanställning av > Tentamensanmälningar i menyn. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamensanmälningar från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamensanmälningar genom att ange provdatum och klicka på Sök. Man kan sortera dem på namn, kurskod m.m. genom att klicka på rubrikerna i kolumnerna i tabellen. En lista över alla tentamensanmälningar inom en speciell kurs visas under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida. 5

6 6

7 Lägg till tentamensanmälan En ny tentamensanmälan läggs upp på kurs-/kurstillfällesnivå eller via institutionens sammanställningar över tentamensanmälningar och kan bara användas på kurser med kurstillfällen som har minst en modul. Studenter med omregistreringar gjorda i Uppdok före övergången till Ladok hamnar på ett s.k. KONV-tillfälle i Ladok. Detta KONV-tillfälle måste vara kopplat till tentamensanmälan för att studenten ska kunna anmäla sig. Studenter omregistrerade på samma termin kan ha olika KONV-tillfälleskoder. En tentamensanmälan kan behöva ha många KONV-tillfällen kopplade till sig om det finns omregistrerade studenter från flera olika terminer som ska kunna anmäla sig. Observera att det inte är möjligt att lägga till ett KONV-tillfälle som inte har ett ordinarie kurstillfälle samma termin. 1. Öppna kurs-/ kurstillfällessidan eller gå via sammanställningen över tentamensanmälningar 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn till vänster. Då visas befintliga tentamenstillfällen. 3. Klicka på knappen Lägg till tentamensanmälan. Via kurstillfälle: Välj modul/-er, klicka på Skapa tentamensanmälan. Via sammanställning: Välj institution, klicka på Välj kurser. Välj kurser, klicka på Välj kurstillfällen. Välj kurstillfällen, klicka på Välj moduler. Välj moduler, klicka på Skapa tentamensanmälan. OBS! För att en student ska kunna anmäla sig till tentamen så måste det kurstillfälle som studenten senast var registrerad på vara kopplat i tentamensanmälan. 7

8 8

9 4. Välj tentamenstyp: Ordinarie tentamen, Omtentamen, Hemtentamen, Dugga. 5. Fyll i datum för tentamen och när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid). Fyll i benämning, både på sv och eng. Denna text syns för studenterna på aktivitetstillfället (tentamensanmälan) i Ladok. 6. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet. 7. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs. 8. Ange om tentamen ska vara anonym. Denna ruta är alltid ibockad från början, eftersom att alla salskrivningar ska vara anonyma. 9. Fyll i anmälningsperiod. Administratören kan välja när anmälan ska öppnas och stängas. Den kan vara öppen fram till fyra dagar innan provdatum. Studenten kan anmäla/avanmäla sig så länge anmälan är öppen. OBS! Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället. 10. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Ladok. Samma meddelande bifogas också i det e-postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också. 11. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum). 12. Klicka på Spara. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. När en Tentamensanmälan är skapad visas den i översikten under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och via länken Tentamensanmälningar i menyn på aktuell kurs- och kurstillfällessida. Här visas information om tentamenstillfället, hur många studenter som anmält sig och om tentamen är anonym eller inte. 9

10 Sammanställning av tentamensanmälningar Institutionens samtliga tentamensanmälningar finns under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälningar och vid respektive kurs och kurstillfälle. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamensanmälningar från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamensanmälningar genom att ange provdatum och klicka på Sök. Sammanställningen innehåller information om: När tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar. Sidan Redigera tentamensanmälan nås även via länken Redigera tentamensanmälan näst längst ut till höger. Institutions- och kurstillfällesadministratörer kan redigera en tentamensanmälan. Kolumnen Anmälda visar antal anmälda studenter. Länken öppnar Tentamensanmälan. Här kan Institutionsadministratören se anmälda studenter, skicka e-post, lägga till och ta bort studenter. Om tentamen inte är markerad som anonym kan även Kurstillfällesadministratörer se länken och öppna Tentamensanmälan. Längst ut till höger finns kolumnen Ställ in tentamen. Där kan institutions- och kurstillfällesadministratörer ställa in en tentamen med hjälp av ett reglage. På samma ställe går det också att aktivera en tentamen igen. 10

11 Anmälda studenter Visa anmälda studenter Sidan med anmälda studenter öppnas genom att klicka på länken (t.ex. 20/3) i kolumnen Anmälda i sammanställningen av tentamensanmälningar. Endast en institutionsadministratör kan se länken och öppna denna sida om tentamen är anonym. Om tentamen inte är anonym kan även kurstillfällesadministratörer öppna sidan. 11

12 Här visas studentens anonymitetskod, namn, personnummer, e-post, ev. programinriktning, registreringstermin samt om studenten redan är godkänd Administratören kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter kan tas bort från listan t.o.m. provdatum. Det går att anmäla alla studenter som är registrerade på de kurstillfällen som är kopplade till tentamen samtidigt. Reg. tentamensanmälan: Om en student inte är registrerad på kurstillfällets starttermin står det i kolumnen "Reg. tentamensanmälan" vilken termin studenten senast var anmäld till tentamen. Godkänd: En student som har anmält sig till tentamen innan godkänt resultat har rapporterats in markeras i listan som Godkänd. Detta kan exempelvis hända om studenten anmält sig till en ordinarie tentamen samt en omtentamen. Godkända studenter sorteras bort av systemet i pdf-listan innan den skickas till skrivningssalen, om man inte angett att plussning är tillåtet. Länken Anmälda studenter (pdf) visar upp listan med anmälda, icke godkända, studenter. Denna pdf innehåller information om tentamen, studenternas namn, personnummer och koder. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen skickas listan med anmälda studenter till skrivningslokalen automatiskt fyra dagar innan provdatum. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. Lägg till en anmälan för en student En institutionsadministratör kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum. Listan kan användas som underlag för betygsrapportering. En administratör kan lägga till alla studenter (som är registrerade på något av de kurstillfällen som är kopplade till tentamensanmälan) samtidigt genom att klicka på knappen Lägg till alla. OBS! En student som har mer än en omregistrering på en och samma kurs kan inte anmälas på detta sätt, utan anmäls direkt i Ladok. Observera att anmälan av studenter i Ladok inte ska ske senare än 4 dagar innan tentamensdatumet eftersom studenten annars inte finns med på kodlistan som skickas till skrivningslokalen. Både administratörer och studenter kan göra en anmälan i Ladok ända fram till en dag innan tentamensdatum, vilket innebär att dessa studenter då inte kommer med på kodlistan. Studenter som man lägger till i listan måste ha en registrering på något av de ingående kurstillfällena. Det görs även en kontroll att studenten saknar ett godkänt resultat på ingående modulerna. Anonymitetskoden visas för den inloggade studenten vid dennes tentamensanmälan och skickas till studenten via e-post fyra dagar innan provdatum. Om du som administratör vill föra över anmälda studenter från ett tentamenstillfälle till ett annat kan du: 1. Öppna Anmälda studenter (pdf) för tentamenstillfälle A. 12

13 2. Öppna sidan med anmälda studenter för tentamenstillfälle B. 3. Kopiera studentens personnummer från pdf-filen. 4. Klistra in personnumret i fältet för att lägga till en anmälan och klicka på knappen Lägg till. 5. Upprepa steg 3-4 tills alla studenter är anmälda. Observera att det också är möjligt att lägga till anmälan för student i Ladok. Ta bort en students anmälan Man kan ta bort en eller flera studenter från listan t.o.m. provdatum. Markera kryssrutorna vid den/de studenter som ska tas bort och klicka på knappen "Ta bort markerade studenter". E-post Man kan skicka e-post till de anmälda studenterna även efter att den sista anmälningsdagen har passerat. Automatiska e-postmeddelanden om tentamen 1. Tre dagar innan sista anmälningsdag skickar systemet en påminnelse till studenter som ännu inte anmält sig. 2. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamen och den personliga anonymitetskoden. 3. I samband med tentamens sista anmälningsdag samt fyra dagar innan provdatum skickar systemet en bekräftelse till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. Meddelandet innehåller information om tentamen och antalet anmälda. Redigera tentamensanmälan 1. Öppna sidan med sammanställningen av Tentamensanmälningar 2. Klicka på länken Redigera tentamensanmälan. 3. Då öppnas sidan Redigera tentamensanmälan. Det är möjligt att ändra tentamenstyp, lokal, kopplingar, meddelande, anonymitet och provdatum fram till sista anmälningsdag. Observera att anonymitet och provdatum bara kan ändras så länge ingen student har anmält sig till tentamen. Efter att sista anmälningsdag har passerat går det endast att ändra tentamenstyp, meddelande, antal bokade platser samt ställa in tentamenstillfället. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet. Kom ihåg att informera de studenter som redan hunnit anmäla sig om ändringar! 13

14 Studentportalens supportpersonal kan, i undantagsfall, ändra tid och lokal för tentamen även efter sista anmälningsdag har passerat och fram till fyra dagar innan provdatum. Kontakta supporten för mer information. Inställt tentamenstillfälle Om en tentamen är inställd markeras detta med hjälp av ett reglage i kolumnen längst till höger i översikten. Information om att tentamen är inställd visas då för studenten och ett e-postmeddelande skickas till studenten fyra dagar innan provdatum. Om tentamen ställs in efter att e-postmeddelandet har skickats ut till anmälda studenter (fyra dagar innan provdatum) måste studenterna kontaktas manuellt. Du kan själv kontakta anmälda studenter via sidan med anmälda studenter: 1. Öppna sammanställningen av Tentamensanmälningar. 2. Klicka på länken, t.ex. 20/3, i kolumnen Anmälda. 3. Då öppnas sidan med anmälda studenter. 4. Markera alla studenter i listan och klicka på länken Skicka e-post till valda studenter. Ta bort tentamensanmälan Man kan ta bort en Tentamensanmälan och då försvinner länken direkt även från studentgränssnittet. Detta görs via Redigera tentamensanmälan. Obs! Det går inte att ta bort en tentamensanmälan som studenter redan hunnit anmäla sig till. Däremot går det att ställa in en tentamen. Manuell hantering av tentamensanmälningar Nedan följer den rekommendation som Byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet ger när det gäller manuell hantering av tentamensanmälan med anonymitetskoder. Byggnadsavdelningen hanterar koderna i den omedelbara tentamensituationen. Institutionerna hanterar allt övrigt, d.v.s. listan med anmälda studenter, rättning, avanonymisering och rapportering. Gör så här: 14

15 1. Ladda ned mall för manuell hantering av tentamensanmälan, d.v.s. en blank kodlista, se nedan. Listan har tabellhuvud med plats att fylla i institution, kurskod, kursnamn, provkod, tentamenstyp, datum/tid och sal. Kolumner i listan är namn, personnummer, kod (anges av tentamensvakt), antal blad, namnteckning. Mallar finns att hämta här som Pdf-format (med möjlighet att fylla i tabellhuvud) och som Word-format. 2. Fyll i data i tabellhuvudet, skriv ut listan. Samla in tentamensanmälningar från studenter manuellt, t.ex. via e-post till institutionskansli, och skriv in studenternas namn i listan (för hand i pdf, eller elektroniskt i Word). 3. När anmälningstiden har gått ut: Scanna in anmälningslistan och skicka den via e-post till Byggnadsavdelningen, tentamensamordning@uadm.uu.se, senast fyra dagar före tentamenstillfället. 4. Tentamina levereras från institutionen till tentamenslokalen i korrekt antal exemplar. 5. Under tentamenstillfället: Byggnadsavdelningen och vakterna i tentasalarna hanterar allt med koder. 6. Efter tentamen: Kodlistor skickas till institutionerna efter avslutat tentamenstillfälle enligt nuvarande rutiner, d.v.s. separat och inte tillsammans med tentamina, till den adress som institutionen angivet i sin tentamensinformation. OBS! Detta skiljer sig inte från nuvarande rutin 7. Kodlistorna används vid inrapporteringen i Ladok när rättning väl är genomförd av lärare. 15

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Lunchseminarium 2018-04-26 Annika Björklund, Studentavdelningen Katarina Adenmark, IT-avdelningen Eva Pärt Enander, IT-avdelningen

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

Aktivitetstillfällen

Aktivitetstillfällen Aktivitetstillfällen Startsida För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle måste du söka fram ett kurstillfälle. Klicka på Studiedokumentation och sedan på Kurs. Skriv sedan in antingen kursens benämning

Läs mer

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen.

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen. Aktivitetstillfällen För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle behöver du först söka fram ett kurstillfälle. Det görs genom att först klicka på studiedokumentation och sedan klickar på fliken Kurs. Skriv

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Portfölj i Studentportalen

Portfölj i Studentportalen Guide Portfölj i Studentportalen I en portfölj kan filer från funktionen Inlämning på flera kurstillfällen samlas. En portfölj skapas på institutionsnivå och inlämningar kopplas sedan till den. Det är

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb

TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb 2015-12-08 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2012-10-19 Tord Ekberg 2014-06-03 Andreas Hed Lagt till information om notifieringar i samband

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen Syfte med dagens information Ge en orientering kring hur det nya systemet

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument Rutindokument Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen Upprättad av Studerandeavdelningen Gäller från 2017-12-11 Skapa genvägar till

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.17.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Tentamensanmälan på studentwebben

Tentamensanmälan på studentwebben Utbildningsavdelningen Tentamensanmälan på studentwebben Innan studenten kan anmäla sig till tentamen måste tentamenstillfället vara uppdaterat av institutions-sekreterare och ev. tentamenssamordnare.

Läs mer

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Innehåll 1. Om resultatrapportering i Ladok 1 2. Om betastartsidan 2-3 3. Sök kurstillfälle 4 4. Summering på kurstillfälle 5 5. Översikt av kursvyn 6-8

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Tips och guide Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Studentportalen har många funktioner som lärare och administratörer kan använda i undervisning och studieadministration. Välj vilka som passar

Läs mer

Internutbildning i Studentportalen

Internutbildning i Studentportalen Guide Internutbildning i Studentportalen Uppdaterad 2012-08-10 Om internutbildning... 2 Behörigheter... 2 Översikter... 2 Skapa internutbildning/internutbildningstillfällen... 3 Skapa internutbildning...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr !

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr ! Resultathantering Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO 1991-07-18, dnr 3980-1990! Alla provresultat rapporteras (även underkända och blanka)! Examinationsdatum

Läs mer

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation.

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. RAPPORTERA RESULTAT 2 SÖKA FRAM KURSEN Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. I sökfältet kan du söka fram kursen och kurstillfället som du ska rapportera för. Du kan antingen välja att fylla

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Administrera tentamensanmälningar

ANVÄNDARMANUAL. Administrera tentamensanmälningar 1 LTH:s kansli Camilla Hedberg ANVÄNDARMANUAL Administrera tentamensanmälningar http://ladokportal.lu.se/ Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssonsväg 3 Telefon 046-222 71 99 Fax E-post

Läs mer

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018 Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018 Syfte med dagens information Ge en orientering kring hur det nya systemet fungerar

Läs mer

andra vid AAA. ett fåtal kollegor så kan du om du En administratör som listor

andra vid AAA. ett fåtal kollegor så kan du om du En administratör som listor 1 Tentamensadministration i Ladok på webb (LPW) I LPWs tjänst för tentamensadministration lägger du upp tentamenstillfällen för salstentor och andra tentor, t ex hemtentor som studenterna sedan anmäler

Läs mer

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( )

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( ) MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 (19.2.2007) 1. Kursanmälan 1 1.1 Kursanmälan öppen 1 1.2 Anmälan till kurs 1 1.3 Anmälan till kurser utanför studieplanen 1 1.4 Återta anmälan 2 1.5 Bekräftan

Läs mer

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen 2018-12-13 1 Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Innehåll Läs detta först / Förutsättningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar 1 LTH:s kansli Camilla Hedberg ANVÄNDARMANUAL Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar Ladokportalen för anställda http://ladokportal.lu.se/ samt Ladok Nouveau Postadress Box 118, 221 00

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet.

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet. Om lathunden Syftet med lathunden Syftet med Lathunden är att minimera informationsmängden för att utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang. Lathunden förutsätter att du känner till det grundläggande

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.16.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial

Läs mer

Utbildningsinformation - Studieplaner

Utbildningsinformation - Studieplaner Utbildningsinformation - Studieplaner Innehåll Samspel SISU - Ladok Skapa studieplan på programtillfälle Studieplanen i Ladok Antagningsförfarande i studieplanen Lägg till Ingående delar i studieplanen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Nya Ladok Resultatrapportering

Nya Ladok Resultatrapportering Nya Ladok Resultatrapportering 1 Resultatrapportering Resultatrapportering kan göras av lärare och administratörer. När en medarbetare är kopplad till kursen finns den på medarbetarens startsida. NY terminologi:

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

1. Definitioner av begrepp inom examination Mata in information om tentamina Skapa en allmän tentamen... 6

1. Definitioner av begrepp inom examination Mata in information om tentamina Skapa en allmän tentamen... 6 Innehåll 1. Definitioner av begrepp inom examination... 5 2. Mata in information om tentamina... 6 2.1. Skapa en allmän tentamen... 6 2.1.1. Boka utrymme i resursbokningen, namnge tentamen och förflytta

Läs mer

Resultatrapportering och attestering i Ladok Handhavandeguide-Ladok Resultatrapportering 0

Resultatrapportering och attestering i Ladok Handhavandeguide-Ladok Resultatrapportering 0 Resultatrapportering och attestering i Ladok 2018-06-01 Handhavandeguide-Ladok-1.6.0-Resultatrapportering 0 Startsidan i Ladok 2018-06-01 Handhavandeguide-Ladok-1.6.0-Resultatrapportering 1 Startsidan

Läs mer

Manual - LPW, alla funktioner

Manual - LPW, alla funktioner Manual - LPW, alla funktioner Innehållsförteckning Tentamensadministration LPW - allmänt Skapa ett nytt tentamenstillfälle Kopiera ett befintligt tentamenstillfälle Ändra ett befintligt tentamenstillfälle

Läs mer

Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information

Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information Nya Ladok Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information Varför ett nytt Ladok och varför nu? Grunden i dagens Ladok 40 år

Läs mer

Innehållsförteckning. STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program

Innehållsförteckning. STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program Innehållsförteckning ARBETA MED EN STUDENT STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program ARBETA MED FLERA STUDENTER RAPPORTERA OCH ATTESTERA Resultatrapportering Kursbilden

Läs mer

Bokningslista Examinator

Bokningslista Examinator XXX Bokningslista Examinator Manual v. 5 2014-04-23 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild studentgrupp... 8 2.1.3

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Rutindokument. Rapportera resultat. Beslutat av Studerandeavdelningen. Gäller från

Rutindokument. Rapportera resultat. Beslutat av Studerandeavdelningen. Gäller från Rutindokument Rapportera resultat Beslutat av Studerandeavdelningen Gäller från 2018-02-26 Detta dokument visar hur man gör för att rapportera resultat, såsom individuell läskurs, seminarium, presentationer

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Ny startsida i Ladok

Ny startsida i Ladok Ny startsida i Ladok Lathund för dig som administrerar resultatrapportering! Den nya versionen av startsidan är under uppbyggnad och kommer förändras löpande under VT19. Ambitionen är att den nya startsidan

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Innehåll... 2 Startsidan... 3 Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 Redigera information för en arbetsplats... 6

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen. Manual nya Ladok. Rapportera resultat

Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen. Manual nya Ladok. Rapportera resultat Umeå Universitet Studentcentrum Ladokgruppen Manual nya Ladok Rapportera resultat 1 Liten begreppsordlista Examinator/attestant: Den person som fattar det slutgiltiga beslut om en students betyg. Motsvarar

Läs mer

Att skapa tentamenstillfälle i Inspera med anmälda studenter från Ladok (T10)

Att skapa tentamenstillfälle i Inspera med anmälda studenter från Ladok (T10) Att skapa tentamenstillfälle i Inspera med anmälda studenter från Ladok (T10) Viktigt! Påminn studenterna att de måste ha med sig/kunna sina inloggningsuppgifter, ex absd14@student.bth.se till tentamenstillfället.

Läs mer

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.26.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen Arbetsplatsansvarig Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Startsidan... 3 Behörighet... 4 Granska en arbetsplats placeringar... 5 Lägg till arbetsplatsansvarig/handledare...

Läs mer

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant

Resultathantering. - Examinationsdatum. - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning. Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Resultathantering Resultathantering Del 1. Del 2. - Lagar och regler - Examinationsdatum - Kurs och modul/prov - Kurs/kurstillfälle - Provuppsättning Del 2. Förbereda - Resultatrapportör - Attestant Del

Läs mer

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör Manual DF Respons Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF Reviderad 2017-12-08 Lena Olsson, systemadministratör 1 Innehåll RAPPORTERA AVVIKELSE.... 3 LÄSA OCH HANTERA AVVIKELSERAPPORT I DF RESPONS... 5 INLOGGNING

Läs mer

Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok)

Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok) Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok) Innehåll 1. Förväntat deltagande på individuellt tillfälle 1-2 2. Förväntat deltagande på individuellt åtagande -4. Ändra

Läs mer

Övningar till Studentportalen Hösten

Övningar till Studentportalen Hösten Övningar till Studentportalen Hösten 2010 2010-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om Studentportalen... 5 Om övningshäftet... 5 Förstasidan... 6 Öppna portalsidor... 6 Grundläggande navigering...

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Studentens. tentamensguide. LiU EXPANDING REALITY LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentens LiU EXPANDING REALITY tentamensguide Ordningsföreskrifter vid skriftlig tentamen I enlighet med Rektors beslut 2006-06-21 tillämpar Linköpings universitet från och med

Läs mer

Bokningslista Handledare

Bokningslista Handledare XXX Bokningslista Handledare Manual v. 5 Bokningslista v. 4, Handledarmanual Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Rapportera avhandling/uppsats

Rapportera avhandling/uppsats Rutindokument Rapportera avhandling/uppsats Beslutat av Studerandeavdelningen Gäller från 2018-02-26 Detta dokument visar hur man gör för att rapportera resultat på doktorsavhandling och licentiatuppsats.

Läs mer

Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018

Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018 Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018 Vad gör ni i Uppdok idag? Läser endast i Uppdok Var tittar ni? (UT10, mer?) Behörighetskontroller?

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare Nya Ladok Nyheter och Begrepp Kurspaketering Kan vara ett program på grundnivå och avancerad nivå, utbytesstudier, ämne på forskarnivå

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0

Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0 Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt

Läs mer

DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning

DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning Sida 1 av 11 Förord Förarutbildningen är utvecklad av DGM Sverige AB och är godkänd av MSB. Hela idén är att den instruktörsledda ADR-förarutbildningen

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

FUD KURSDATABASEN FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

FUD KURSDATABASEN FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER FUD KURSDATABASEN FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER Innehåll Inledning sid 3 Skapa kurs sid 4 Redigera kurs sid 5 Skapa kursplan sid 6 Redigera kursplan sid 7 Lämna in kursplan sid 8 Skapa kurstillfälle sid

Läs mer

Antagning till forskarkurs

Antagning till forskarkurs Antagning till forskarkurs Det finns idag en integration mellan KIWAS och Ladok som läser in antagningsresultatet till forskarkurser från KIWAS till Ladok. Integrationen hanterar bara antagningar för personer

Läs mer

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019 Grupper I den nationella lathunden Administrera resultatrapportering finns ett avsnitt där man går igenom hur man gör grupper i systemet. Vi har lyft ut den delen och här gjort en egen manual för det.

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Manual Betongindustris kundportal

Manual Betongindustris kundportal Manual Betongindustris kundportal Betongindustri har utvecklat en portal där du som kund, åkare eller chaufför kan hitta de följesedlar som är relaterade till dig. Du hittar portalen på följande adress:

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare

Inlämningsverktyget i Fronter för lärare Inlämningsverktyget i Fronter för lärare I inlämningsverktyget kan du enkelt se vem som lämnat in ett arbete, när och vad studenterna har lämnat in. Kursdeltagarna kan få påminnelser om sista inlämningsdag.

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0

Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0 Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial

Läs mer

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ 2018-03-13 ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ MARIA EINLER, UTBILDNINGSENHETEN 1 Innehåll Samma slags studentdokumentation... 4 Ladok3 nytt sätt att arbeta... 5 Nya begrepp... 6

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

WISEflow Guide för Administratör

WISEflow Guide för Administratör WISEflow Guide för Administratör 2017-04-25 Innehåll LOGGA IN I WISEFLOW...1 SIDAN ÖVERSIKT...1 SKAPA ETT FLOW...1 INSTÄLLNINGAR FÖR FLOW...2 FLIKEN ALLMÄNT... 2 FLIKEN TENTAMENS/PROV-INNEHÅLL... 3 RELATIONER...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer