Övningar till Studentportalen Hösten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övningar till Studentportalen Hösten"

Transkript

1 Övningar till Studentportalen Hösten

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om Studentportalen... 5 Om övningshäftet... 5 Förstasidan... 6 Öppna portalsidor... 6 Grundläggande navigering... 7 Övning 1: Hjälpfliken... 7 Övning 2: Ändra storlek på fönster... 7 Övning 3: Hjälp i Min undervisning-fönstret... 8 Fliken Nyheter... 8 Övning 4: Lägg till/ta bort nyhetsflöde... 8 Fliken Utbildning... 9 Övning 5: Bekanta dig med fliken Utbildning... 9 Översikter... 9 Övning 6: Byt översikt... 9 Övning 7: Byt kurstillfällesöversikt Övning 8: Sortera kurstillfällen efter rubrik Övning 9: Visa/Dölj kurstillfällesdelar Övning 10: Översikt av kurstillfällen Övning 11: Förhandsgranska studentmenyn Övning 12: Skapa egen översikt Samläsning Övning 13: Skapa samläsningstillfälle Kurstillfällessida Kurstillfällesdelar Övning 14: Lägga till kurstillfällesdelar Bild på kontaktinformation Övning 15: Byt bild vid kontaktinformation Deltagarlista

3 Övning 16: Deltagarlista Kursinformation Övning 17: Skapa kursinformation Funktioner Anslagstavla Övning 18: Lägga till en anslagstavla Övning 19: Lägg in meddelande på anslagstavlan Övning 20: Meddelande i befintlig anslagstavla Övning 21: Redigera meddelande Övning 22: Ta bort meddelande och anslagstavla Övning 23: Lägg till en anslagstavla för institutionen.. 22 Övning 24: Granska anslagstavlor Gruppindelning Övning 25: Skapa grupper Övning 26: Dela in deltagarna i grupper Övning 27: Skapa grupplistor Filarea Övning 28: Lägga till en filarea Övning 29: Lägga in filer i filarean Övning 30: Skapa en mapp i filarean Övning 31: Flytta filer i filarean Övning 32: Ladda ned zip-fil Övning 33: Ladda upp zip-fil Ping Pong-länk Övning 34: Lägga till en Ping Pong-länk Schemalänk Övning 35: Lägga till en Schemalänk Länk Övning 36: Lägga till en länk Tentamensanmälan

4 Övning 37: Lägga till en Tentamensanmälan Kursregistrering Övning 38: Lägga till en Kursregistrering Framsteg Övning 39: Aktivera Framsteg Lärarlista Övning 40: Lägga in lärarlista Diskussionsforum Övning 41: Lägga till ett diskussionsforum Övning 42: Starta en tråd och lägga in inlägg Övning 43: Svara på ett inlägg Övning 44: Starta flera ämnen i forumet Webbsida Övning 45: Skapa en webbsida Övning 46: Infoga bilder och länkar på webbsida Kopiera Övning 47: Kopiera funktioner

5 Om Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) är systemägare för Studentportalen och ansvarar för utbildning, handledning och support för anställda. Länkar till behörighetsblanketter, manual på svenska och engelska, information om support och vad som är på gång inom portalutvecklingen finns på ULLs webb: Om övningshäftet Detta övningshäfte används för datorövningar på de Studentportalkurser som ULL ger men kan även användas för självstudier, gärna i kombination med manualen. Om man inte vill utföra dessa övningar i den riktiga Studentportalen, så kan man få tillgång till en demonstrationsserver med fiktiva kurser, lärare och studenter. Kontakta info@ull.uu.se för mer information om detta. Alla funktioner följer i stort sett samma mönster, d.v.s. då man skapar, redigerar och tar bort dem. I häftet visas funktionen Anslagstavla extra noggrant. Övriga funktioner hanteras på samma sätt. Exempel på övningar (funktioner) för dig som är kursadministratör: 1-12 (allmänt), (samläsning, kurstillfällesdelar, byta bild), (deltagarlista med e-post, kursinformation), (tentamensanmälan, kursregistrering), 40 (lärarlista), 47 (kopiera funktion). Exempel på övningar(funktioner) för dig som är lärare: 1-12 (allmänt), 15 (byta bild), (deltagarlista med e-post, kursinformation), (meddelanden, grupper, filareor för kursmaterial-inlämningsuppgifter-grupparbeten, länkar), (framsteg, lärarlista, forum, webbsida, kopiera funktion). 5

6 Förstasidan Studentportalen nås via och har en förstasida där t.ex. blivande studenter kan söka kurs- och programsidor utan inloggning, s.k. öppna portalsidor. På förstasidan finner man även länkar för att logga in som student eller anställd dels upptill i fönstret och dels på flikraden. Här finner du även nyheter om driftavbrott och driftstörningar vid Uppsala universitet samt har möjlighet att välja engelskt gränssnitt. Öppna portalsidor Du som har behörighet att administrera Studentportalen har möjlighet att välja vad som skall vara öppet och vad som skall visas enbart för behöriga, inloggade studenter. Gemensamt för alla funktioner är att man kan välja att begränsa visningen av funktionen via datum/tid-intervall och genom att begränsa visningen till vissa studentgrupper. Funktioner kan också ha olika status: Utkast - visas inte för studenterna, Portal - visas för behöriga studenter i portalen, t.ex. samtliga registrerade studenter på ett kurstillfälle, Portal och Publik - visas för behöriga studenter i portalen, men visas även publikt, dvs. utan inloggning. 6

7 Grundläggande navigering Övning 1: Hjälpfliken 1. Klicka på fliken Hjälp och titta på vilken typ av information som finns där. 2. Läs stycket om Funktioner i Menyfönstret. Övning 2: Ändra storlek på fönster Alla fönster har två ikoner längst upp i fönstret, till höger om hjälp-ikonen. 1. Klicka på Minimera för att minimera ett fönster. 2. Klicka på Maximera för att maximera ett fönster. Funktionen kan vara bra för att t ex få bättre överblick av fönstret Översikt i fliken Utbildning. 3. Klicka på Normal för att återgå till det normala utseendet av fönstret. Ikonen för Normal visas bara när fönstret är maximerat eller minimerat. Hjälpfliken Här visas de tre senaste meddelandena från de institutioner du har behörighet på Ikoner för att ändra storlek Här visas de tre senaste nyheterna du prenumererar på 7

8 Övning 3: Hjälp i Min undervisning-fönstret 1. Klicka på fliken Startsida. 2. Titta på fönstret Min undervisning. 3. Öppna hjälpen genom att klicka på ikonen uppe till höger i fönstret. En hjälptext visas i samma fönster. 4. Återgå till den normala vyn genom att klicka på. Fliken Nyheter Övning 4: Lägg till/ta bort nyhetsflöde Att lägga till ett nyhetsflöde gör att användaren får möjlighet att koppla olika informationskanaler till sin profil i Studentportalen. 1. Klicka på fliken Nyheter. 2. Klicka på länken Lägg till/ta bort nyhetsflöde i Menyn. 3. Markera de nyheter du önskar prenumerera på genom att bocka i rutan vid respektive nyhetsflöde. 4. Klicka på Spara. 5. Återgå till Startsida. De tre senaste nyheterna från de valda nyhetsflödena visas i fönstret Nyheter. Fliken för Nyheter Markera de nyheter som du vill prenumerera på. 8

9 Fliken Utbildning Övning 5: Bekanta dig med fliken Utbildning 1. Välj fliken Utbildning. Tre fönster visas; Meny, Val av institution/termin och Översikter. 2. Läs gärna hjälptexten om Val av institution/termin genom att klicka på hjälpikonen. 3. Stäng hjälpen när du läst klart genom att klicka på. Översikter Övning 6: Byt översikt I Meny-fönstret listas alla översikter som du har tillgång till. 1. Klicka på länken Institutioner i Menyn till vänster för att få en översikt över de institutioner som du har behörighet att administrera. 2. Klicka på länken Kurser för att få en översikt över de kurser som ges på din institution. 3. Klicka på länken Kurstillfällen för att få en översikt över de kurstillfällen som ges på din institution en viss termin. 4. Klicka på länken Samläsning för att få en översikt över samläsningstillfällen som ges på din institution en viss termin. Observera att du kan ha olika rättigheter på olika institutioner, och att det därför inte är säkert att du kan göra samma saker på olika institutioner. 9

10 I Menyn ser du vilken Översikt du jobbar med. En stjärna i översikten visar att funktionen finns i flera versioner, t.ex. flera olika anslagstavlor. Övning 7: Byt kurstillfällesöversikt 1. Välj översikten för Kurstillfällen i Menyn till vänster. Eventuellt är den redan vald vilket markeras med en ruta och svart fetstil. 2. Välj någon annan termin än den förvalda i Val av institution/termin. 3. Välj institution i Val av institution/termin. 4. Klicka Uppdatera. Översikten visar dina institutioner, och vilka funktioner som är aktiverade på institutionsnivå. Här väljs institution och termin Länk till kurstillfällessida 10 Förkortningarna i rutorna visar vilka funktioner som är aktiverade.

11 Övning 8: Sortera kurstillfällen efter rubrik 1. Klicka på kolumnrubriken Benämning. Kurstillfällena sorteras nu i bokstavsordning eller i omvänd bokstavsordning om den redan är sorterad a-ö. 2. Klicka på rubriken Kurs Översikten sorterar nu listan efter kurskod. 3. Klicka rubriken Anm Listan sorteras efter anmälningskod. Har du behörighet på flera institutioner kan du välja Alla i fönstret Val av institution/termin. Då finns det även en kolumn för institution, dvs översikten kan sorteras efter institution. Övning 9: Visa/Dölj kurstillfällesdelar En institutionsadministratör kan för ett visst kurstillfälle i Studentportalen välja att skapa kurstillfällesdelar. Se övning 14 hur man lägger till kurstillfällesdelar. Om det finns kurstillfällesdelar för kurstillfällen på institutionen kan man välja att visa dessa i översikten. 1. Klicka på länken Visa kurstillfällesdelar för att ta med eventuella kurstillfällesdelar i översikten. 2. Klicka på länken Dölj kurstillfällesdelar för att inte visa dessa i översikten. Här väljer du om du vill visa/dölja kurstillfällesdelar i översikten 11

12 Övning 10: Översikt av kurstillfällen 1. Leta fram ett kurstillfälle som du vill arbeta med. 2. Klicka på kurstillfällets namn i översikten Kurstillfällen och funktioner för att komma till kurstillfällets startsida. 3. Klicka på länken Kursplan med kurslitteratur i Menyn till vänster. Kursplanen från Selma öppnas i samma fönster. 4. Gå tillbaka till kurstillfällets startsida med hjälp av Bakåt-knappen i webbläsaren. 5. Klicka på länken Biblioteksresurser. Sidan öppnas i samma fönster. 6. Gå tillbaka till med hjälp av Bakåt-knappen i webbläsaren. OBS! Bakåt-knappen fungerar inte alltid i Studentportalen, använd därför den interna navigeringen till allt utom för Kursplan och Biblioteksresurser. Övning 11: Förhandsgranska studentmenyn För att få en inblick i hur studenten ser menyn kan du som administratör granska Menyn utifrån studentens synvinkel. 1. Välj Student, alla grupper i rullgardinsmenyn Visa meny som längst ned i Meny-fönstret. 2. Återgå till administratörsvyn genom att välja Administratör i rullgardinsmenyn. Här väljer du vilken meny du vill granska 12

13 Övning 12: Skapa egen översikt 1. Klicka på fliken Utbildning. 2. Välj länken Egen översikt: Kurstillfällen i Menyn under rubriken Skapa. 3. Fönstret Översikter byter rubrik till Skapa egen översikt med kurstillfällen. 4. Namnge din översikt, d v s din lista av vissa kurstillfällen: t ex Kalles kurser 5. Markera de kurstillfällen du vill ha med i din översikt och klicka på Spara. Nu visas översikten Kalles kurser i Menyn. Här visas din egen översikt Klicka här för att skapa egen översikt över kurstillfällen Samläsning Övning 13: Skapa samläsningstillfälle 1. Klicka på länken Skapa samläsningstillfälle under rubriken Samläsning i Menyn. OBS! Denna länk syns endast för användare med behörighetsrollen institutionsadministratör. 2. Namnge ditt samläsningstillfälle till något lämpligt. 3. Markera de kurstillfällen som skall ingå. 4. Välj Spara. Du får en bekräftelse på att du lagt in 13

14 samläsningstillfället. Du hittar ditt samläsningstillfälle i Översikten för kurstillfällen. 5. Gå tillbaka till Översikt för kurstillfällen genom att klicka på Kurstillfällen under Översikter i Menyn. 6. Sortera Översikten för kurstillfällen i kurskodsordning genom att klicka på rubriken Kurs. Samläsningstillfället kommer sist i listan eftersom det saknar kurskod. 7. Klicka på länken Redigera samläsning om du vill lägga till eller ta bort ett ingående kurstillfälle. Länken finns vid samläsningstillfällets namn. Klicka här för att skapa samläsning Markera de kurser eller kurstillfällen som ska ingå i samläsningstillfället. Kurstillfällessida Kurstillfällesdelar Övning 14: Lägga till kurstillfällesdelar Förutsättningen att kunna lägga till kurstillfällesdelar i Studentportalen är att det för motsvarande kurs i Selma finns en kursplan med kursdelar. 1. Gå till kurstillfällets startsida. 14

15 2. Klicka på länken Lägg till kurstillfällesdelar i Menyfönstret. Länken syns enbart om du är institutionsadministratör. 3. Markera de delkurser som du vill aktivera. 4. Klicka på Aktivera för att spara dina val. Varje kurstillfällesdel får en egen sida jämförbar med ett kurstillfälle. Här kan administratören lägga till eller ta bort funktioner som ska vara synliga i samband med denna kurstillfällesdel. Länk för att lägga till kurstillfällesdelar Här visas de kursdelar som finns i Selmas kursplan Bild på kontaktinformation Övning 15: Byt bild vid kontaktinformation Det är möjligt att byta den förvalda bilden på Universitetshuset vid kontaktinformation. Byte av bild kan ske på institutionsnivå, kursnivå och kurstillfällesnivå. Om man enbart byter på institutionsnivå så visas den även på kurs/kurstillfällesnivå. 1. Gå till valfritt kurstillfälle. 2. Klicka på länken Byt bild under bilden i rutan för kontaktinformation till höger på sidan. 3. Välj Bläddra för att söka efter lämplig bild i din dator. 15

16 4. När du hittat en bild, klicka på Ladda upp. Deltagarlista Övning 16: Deltagarlista OBS! Skicka inte e-post till deltagare i demomiljön! 1. Välj fliken Utbildning. Välj Kurstillfällen under Översikter, om det inte är valt redan. 2. Välj valfritt kurstillfälle genom att klicka på kurstillfällets namn i Översikten. 3. När kurstillfällets sida är öppen visas kurstillfällets Meny till vänster. Klicka på länken Deltagarlista/skicka e-post. Deltagare på kursen listas. Deltagarlistan innehåller flera kolumner, du kan t.ex. se om en student är omregistrerad. Om det är blankt i kolumnen för e-post betyder det att studenten valt att inte visa sin adress. Det går ändå att skicka e-post till studenten. Det finns länkar till Antagna studenter och till Närvarolista/Anslagslista. Eventuellt finns även länken Komplettera deltagarlistan, men endast i de fall det finns omregistrerade studenter på kurskoden. Länk till lista med antagna studenter Länk till deltagarlistan 16

17 4. Välj ett annat antal kolumner till listan. 10 kolumner är förvalt. 5. Klicka på Uppdatera för att ändringarna ska slå igenom. 6. Ange valfri titel för listan och rubriker för varje kolumn. 7. Gå tillbaka till översikten för kurstillfällen genom att klicka på länken Översikter i Menyn. Välj vad som ska visas i listan Här anges listans titel. Här kan man ange valfri kolumnrubrik. Klicka här för att skriva ut listan Kursinformation Övning 17: Skapa kursinformation 1. Välj fliken Utbildning. Klicka på Kurstillfällen under Översikter, om det inte redan är valt. 2. Välj valfritt kurstillfälle genom att klicka på kurstillfällets namn i Översikten. 3. Klicka på Redigera under rubriken Kursinformation som visas mitt på kurstillfällets startsida. 4. Skriv in valfri text i fältet för svenska och eventuellt även i fältet för engelska. 17

18 5. När du är klar, klicka på Spara. Kursinformationen visas alltid ovanför eventuella meddelanden. Funktioner Anslagstavla Alla funktioner följer i stort sett samma mönster. Här visas funktionen Anslagstavla extra noggrant. Övriga funktioner går oftast att använda på samma sätt. Övning 18: Lägga till en anslagstavla 1. Välj fliken Utbildning om den inte redan är vald. 2. Välj termin och eventuellt en annan institution i Val av institution/termin. 3. Klicka Uppdatera. 4. Kontrollera att Kurstillfällen är markerad i Menyn. 5. Hitta ett kurstillfälle i översiktslistan som saknar anslagstavla (kolumncellen för AT ska vara tom). 18

19 6. Klicka i den tomma cellen för AT i tabellen för att komma åt funktionen Anslagstavla. 7. Ge anslagstavlan ett namn, t.ex. Meddelanden till grupp A. Namnet på anslagstavlan visas endast för administratörer. 8. Klicka på Spara. 9. Du får en bekräftelse på att du lagt till en anslagstavla. 10. Byt namn på anslagstavlan genom att klicka på Redigera och sedan ändra namnet. 11. Alla befintliga anslagstavlor för kurstillfället listas som länkar under rubriken Anslagstavlor i Menyn. Klicka på den du nyss skapat för att öppna anslagstavlan. Övning 19: Lägg in meddelande på anslagstavlan 1. Klicka på länken Nytt meddelande. 2. Skriv en rubrik i fältet för Meddelanderubrik. 3. Skriv en kortfattad text i fältet för Meddelandetext. 4. Anslagstavlan ska vara synlig från idag och två månader framåt. Ange tidsbegränsning i fälten under Begränsa. 5. Kontrollera att Status på anslagstavlan är Portal. 6. Klicka på Spara. Du får en bekräftelse på att du lagt in meddelandet och ser samtidigt den text du lagt in. 19

20 7. Gå tillbaka till Översikt för kurstillfällen via länken Översikter i Menyn till vänster. Kontrollera att Kurstillfällen är markerat. Förkortningen AT (Anslagstavla) ska nu vara ifylld för kurstillfället du valde. Här anger man status för funktionens synlighet Man kan ange tidsbegränsning med både datum och klockslag Övning 20: Meddelande i befintlig anslagstavla 1. Klicka på AT i översikten och funktionen Anslagstavla öppnas. 2. Klicka på Nytt meddelande. 3. Fyll i rubrik och meddelandetext. 4. Välj för vilken period meddelandet ska visas. Om man lämnar tomt i båda fälten visas meddelandet fr o m nu och tillsvidare. 5. Status ska vara Portal. 6. Välj Spara. Du får en bekräftelse på att du lagt till meddelandet. 7. Klicka på länken Kurstillfällets startsida i Menyn. 20

21 8. Båda de meddelanden du lagt in visas på startsidan för kurstillfället. De visas på samma sätt för studenterna på deras Kurssida. Övning 21: Redigera meddelande Redigera meddelandet du lade på kurstillfället. Antag att du glömde lägga till länken till i meddelandet och vill göra det i efterhand. 1. Klicka på anslagstavlans namn under rubriken Anslagstavlor i kurstillfällets Meny till vänster. 2. Anslagstavlan öppnas. I fönstret visas alla meddelanden som lagts in på anslagstavlan. 3. Leta reda på ditt meddelande och klicka på Redigera meddelandet. 4. Skriv in i meddelandet. Det är viktigt att ta med för att länken ska bli klickbar. 5. Klicka på Spara. Du får en bekräftelse på att du redigerat meddelandet. 6. Klicka på länken Kurstillfällets startsida i Menyn och du ser det uppdaterade meddelandet på sidan. Övning 22: Ta bort meddelande och anslagstavla 1. Klicka på namnet för den aktuella anslagstavlan i Menyn. Anslagstavlan öppnas. 2. Klicka på Ta bort meddelandet för det meddelande du nyss redigerade. 3. Du får en kontrollfråga och kan ändra dig om du vill. Fortsätt genom att klicka på Ta bort meddelandet. 4. Du får en bekräftelse på att du tagit bort meddelandet 5. För att ta bort hela anslagstavlan klickar du på länken Ta bort under anslagstavlans namn. 6. Du får en kontrollfråga och kan ändra dig om du vill. Fortsätt genom att klicka på Ta bort. 21

22 Länkar för att redigera eller ta bort anslagstavlan Länkar för att redigera eller ta bort ett meddelande Övning 23: Lägg till en anslagstavla för institutionen Meddelanden som riktar sig till samtliga studenter visas även för de anställda på institutionen så att alla ska veta vilken information studenterna fått. Endast behörighetsrollen institutionsadministratör kan lägga till/redigera anslagstavlor på institutionsnivå. 1. Välj fliken Utbildning. 2. Välj Institutioner under rubriken Översikter i Menyn. En översikt över de institutioner du har tillgång till visas. 3. Klicka i en tom AT-ruta (Anslagstavla). 4. Namnge anslagstavlan. 5. Klicka på Spara. Anslagstavlan är nu sparad. 6. Välj Nytt meddelande. 7. Fyll i fälten för rubrik och meddelandetext. 8. Klicka på Spara. 9. Klicka på fliken Startsida. Ditt meddelande visas nu i fönstret Meddelanden till vänster på Startsidan. 22

23 10. Välj fliken Utbildning och där Översikter för Kurstillfällen. AT ska nu vara markerad för varje kurstillfälle i tabellen eftersom anslagstavlan du nyss lade till visas för studenterna på varje kurstillfälle. 11. Kurstillfället du valde i övning 17 ska nu visa AT* i kolumnen för anslagstavlan eftersom studenterna på kurstillfället får meddelanden från två anslagstavlor. Övning 24: Granska anslagstavlor 1. Klicka på kursbenämningen för kurstillfället du valde i övning I Menyn för kurstillfället visas rubriken Anslagstavlor och under rubriken listas namnen på de anslagstavlor som visas för studenterna på kurstillfället. 3. Klicka på rubriken för Anslagstavlor. Sidan som öppnas visar alla de anslagstavlor som visas för studenterna på kurstillfället. Först listas anslagstavlor som lagts till på kurstillfället. Anslagstavlan du lade till på institutionen visas under rubriken Institution. Du kan på den här sidan lägga till en ny anslagstavla. Gruppindelning Övning 25: Skapa grupper 1. Gå till Översikten för kurstillfällen och välj ett kurstillfälle att utgå ifrån. 2. Välj Gruppindelning i rullgardinsmenyn Lägg till funktion på kurstillfällets startsida. 3. Klicka på OK. 4. Fönstret Gruppindelning öppnas. 5. Välj rubriken Anmälan till undervisningsgrupp i rullgardinsmenyn Rubrik. 6. Välj alternativet Administratören anmäler studenterna vid typ av anmälan. 7. Fyll i antal önskade grupper. Obs! Två grupper är fördefinierade, och det antal du väljer adderas till dessa. 8. Klicka på OK. 23

24 9. Grupperna får automatiskt namnen Grupp1, Grupp2 osv. men det är möjligt att byta till valfria gruppbenämningar. 10. Ange ett maxantal för antalet studenter som ska ingå i varje grupp. Tänk på att skapa tillräckligt många grupper för antalet studenter i kurstillfället! 11. Klicka på Spara längst ner på sidan. Du får bekräftelse på att du lagt till en gruppindelning. Gruppnamnen är ifyllda per automatik Övning 26: Dela in deltagarna i grupper Du har definierat de grupper som ska finnas och kan nu dela studenterna i grupperna. 1. Klicka på länken Alla grupper i sammanställningen du ser. Alla deltagare på kursen listas och samtliga har markeringen Ingen grupp. 2. Klicka på knappen Slumpmässig gruppindelning. Studenterna slumpas i grupperna med hänsyn taget till jämn könsfördelning. Vilken grupp studenten tillhör markeras med den runda väljarknappen. 3. Klicka på Spara. 24

25 Här hittar du alla grupper 4. Välj länken Deltagarlista/skicka e-post i Menyn till vänster. I listan visas vilken grupp respektive deltagare tillhör. Övning 27: Skapa grupplistor 1. Gå till gruppindelningen du skapade nyss genom att i Menyn klicka på gruppindelningens namn (Anmälan till undervisningsgrupp) under rubriken Gruppindelningar. 2. Klicka på Alla grupper i sammanställningen. 3. Klicka på länken Skapa närvarolista/anslagslista för att skapa en närvarolista utifrån valfria parametrar. Välj om du vill visa namn, personnummer, maskerade personnummer, e-post och/eller vilken grupp respektive student tillhör. 4. Välj om listan ska visa alla grupper eller endast enskild grupp med hjälp av rullgardinsmenyn Visa studenter. 5. Välj ett annat antal kolumner till listan. 10 kolumner är förvalt. 6. Klicka på Uppdatera för att ändringarna ska slå igenom. 7. Ange en titel i fältet Aktivitet och skriv in valfria kolumnrubriker. 25

26 8. Sortera listan efter studenternas namn genom att klicka på kolumnrubriken Studenter. 9. Om du valt att visa grupptillhörighet för alla grupper kan du sortera listan efter grupp genom att klicka på kolumnrubriken Grupper Klicka på kolumnrubriken för att sortera listan efter studenternas namn alt. grupptillhörighet. Välj om du vill visa alla eller enstaka grupp. Här anges titel och kolumnrubriker Klicka här för att skriva ut listan Filarea Övning 28: Lägga till en filarea 1. Fortsätt med samma kurstillfälle som tidigare och gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Lägg till ny funktion. 3. Klicka på Filarea i rullgardinsmenyn. 4. Ge filarean ett namn, t.ex. Filarea för gruppuppgift A. Det är viktigt att namnge filarean på ett genomtänkt sätt, eftersom en student kan se flera filareor samtidigt, t.ex. från både kursnivå och kurstillfällesnivå. 5. Filarean ska höra till en av de grupper som skapades i övning 24. Under Filareatyp välj Filarea för grupparbete. 26

27 6. Filarean ska vara synlig från idag och två månader framåt. Begränsa tidsperioden genom att fylla i datum under rubriken Begränsa. 7. Markera för vilken eller vilka grupper du vill att filarean ska synas. 8. Klicka på Spara. 9. En sammanfattning visas nu i fönstret Filarea för gruppuppgift A. 10. Välj Redigera om du vill ändra de inställningar du nyss gjorde. Klicka sedan på Spara eller Avbryt för att återgå. Övning 29: Lägga in filer i filarean 1. Välj Öppna för att ladda upp filer i filarean. 2. Klicka på Bläddra. 3. Sök upp den fil du vill ladda upp genom att bläddra bland datorns mappar och filer. 4. Välj Öppna. Sökvägen till den fil du valt att ladda upp syns nu i fältet till vänster om Bläddra. 5. Klicka på Ladda upp för att ladda upp filen till Studentportalen. 6. Ett fönster med rubriken Information öppnas. Fyll i beskrivning och nyckelord och klicka på Spara. 7. Den fil du laddat upp ligger nu i Huvudmappen. Du kan läsa och ändra informationen om filen genom att klicka på Info respektive Ändra info. 8. Gör om steg 1-6 för ytterligare några filer. Övning 30: Skapa en mapp i filarean 1. Gå till Filarea för gruppuppgift A som du skapade i övning 27. Klicka på Öppna. 2. Skriv in ett namn för din nya mapp under rubriken Skapa mapp. 3. Klicka på Skapa. 27

28 4. Ett fönster med rubriken Information öppnas. Fyll i beskrivning och nyckelord och klicka på Spara. Övning 31: Flytta filer i filarean 1. Öppna Filarea för gruppuppgift A som du skapade i övning Markera en av de filer du just laddade upp genom att klicka i rutan framför filnamnet. 3. Klicka på saxen,, för att klippa ut filen. Filnamnet blir gråmarkerat. 4. Klicka på mappen du skapade i övning 29. Mappen öppnas. 5. Klistra in genom att klicka på symbolen. 6. På samma sätt kan du markera flera filer och flytta dem mellan mappar. Du kan även ta bort filer genom att markera dem och klicka på. 28

29 Övning 32: Ladda ned zip-fil Det är möjligt att ladda ned flera filer från en filarea i ett och samma steg. 1. Gå till Filarea för gruppuppgift A som du skapade i övning Bocka för alla filer och mappar i filarean genom att klicka på länken Markera alla. 3. Ladda ned filerna genom att klicka på symbolen. 4. Studentportalen paketerar automatiskt filerna i en komprimerad zip-fil. 5. Spara zip-filen på skrivbordet på din dator. Övning 33: Ladda upp zip-fil 1. Öppna Filarea för gruppuppgift A som du skapade i övning Välj Bläddra. 3. Sök upp den zip-fil du sparade på skrivbordet i övning Välj Öppna. Sökvägen till den fil du valt att ladda upp syns ny i fältet till vänster om Bläddra. 29

30 5. Klicka på Ladda upp för att ladda upp filen till Studentportalen. 6. Du får nu en fråga om du vill paketera upp filen i aktuell mapp. Kryssa i rutan och klicka på Spara. 7. Filerna paketeras upp och läggs i den mapp du utgick ifrån. Ping Pong-länk Övning 34: Lägga till en Ping Pong-länk 1. Gå till Översikt för kurstillfällen och välj ett kurstillfälle som saknar Ping Pong-länk. (kolumncellen för PP ska vara tom). 2. Klicka i den tomma cellen för PP i tabellen för att komma åt funktionen Ping Pong-länk. 3. Fyll i uppgifter om Ping Pong-länken. I övningen kan du skriva in vilka tecken du vill, eftersom det inte sparas, men när du verkligen vill skapa en Ping Pong länk måste du ha en giltig fyrsiffrig kod. 30

31 Läs om hur man får tillgång till en Ping Pong-kod genom att klicka på. 4. Klicka på Spara. 5. Du får en bekräftelse på att du skapat en Ping Ponglänk. Schemalänk Övning 35: Lägga till en Schemalänk 1. Gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Schemalänk i rullgardinsmenyn Lägg till ny funktion. 3. Fyll i Schemalänkens namn och länkadress. 4. Begränsa tidsperioden för när länken ska visas. 5. Välj för vilka grupper du vill visa Schemalänken. 6. Ange Portal och publik vid Status. 7. Klicka på Spara. 8. Du får en bekräftelse på att du lagt till en Schemalänk. I Menyn markeras att schemat även visas på den öppna studentsidan för motsvarande kurstillfälle. Schemat visas även på den öppna studentsidan (publika portalen) 31

32 Länk Övning 36: Lägga till en länk 1. Gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Länk i rullgardinsmenyn Lägg till ny funktion. 3. Fyll i namn och webbadress till länken. 4. Klicka på Spara. 5. Du får en bekräftelse på att du lagt till en länk. 6. Du kan lägga till flera egna länkar. Länkarna listas i bokstavsordning under rubriken Länkar i Menyn. I Översikten markeras detta med en stjärna (LÄ*). Tentamensanmälan Från och med hösten 2010 ska kodade salsskrivningar införas vid Uppsala universitet. Studentportalens nya funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering. En ny tentamensanmälan läggs upp på Kursnivå och kan bara användas på kurser med kurstillfällen som har minst en provkod, men kan läggas till både från Kursens och från Kurstillfällets startsida via menyerna. När studenterna anmäler sig via Tentamensanmälningar (anonyma) erhåller de en anonymitetskod som de ska skriva på sin tentamen istället för namn och personnummer. Övning 37: Lägga till en Tentamensanmälan 1. Öppna kurs- eller kurstillfällessidan. 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn till vänster. 3. Klicka på länken Lägg till en tentamensanmälan. 32

33 4. Fyll i datum för tentamen samt när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid). 5. Välj provkod. Uppgifter om vilka prov som är aktuella för kursen/kurstillfället hämtas från Uppdok. Provkoden måste vara registrerad på aktuell provuppsättning i Uppdok. När man väljer provkod, så visas aktuella provkoder och gamla provkoder, samt vilka år de var giltiga. Provets benämning blir namnet på tentamensanmälan som visas för studenten. 6. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Byggnadsavdelningens skrivsalar visas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att ange egen lokal. 7. Ange om tentamen ska vara anonym. 8. Fyll i anmälningsperiod. Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället. 9. Skriv ett meddelande till studenterna, t ex information om tillåtna hjälpmedel vid tentamen. Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Studentportalen. Samma meddelande bifogas också i det e-postmeddelande som den anmäla studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också. 33

34 10. Klicka på Spara. Kursregistrering Övning 38: Lägga till en Kursregistrering 1. Gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Kursregistrering i rullgardinsmenyn. 3. Ange mellan vilka datum som kursregistreringen ska vara öppen. OBS! Registreringens slutdatum måste vara innan terminens slutdatum och innan datum för kursstart. 4. Studenter med villkor ska inte kunna anmäla sig via Studentportalen. Fyll istället i kontaktuppgifter till den de ska kontakta. 5. Fyll i datum för kursstart. 6. Skriv ett meddelande till studenterna under Information. 7. Välj själv om Status ska vara Utkast eller Portal. Om du är osäker på vad det innebär, klicka på hjälpikonen. 8. Klicka på Spara. 9. Du får en bekräftelse på att du lagt till en kursregistrering. 34

35 Framsteg Övning 39: Aktivera Framsteg 1. Gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Framsteg i rullgardinsmenyn Lägg till ny funktion. 3. Kursen har två obligatoriska uppgifter, en gruppuppgift och en individuell inlämningsuppgift. a. Det första delmomentet på kurstillfället ska heta Gruppuppgift, och ha värdet 50%. b. Det andra delmomentet heter Individuell inlämningsuppgift och har också värde 50%. 4. Ange om du vill att momentet ingår som en del i en kursdel genom att välja någon kursdel i rullgardinsmenyn vid varje moment. 35

36 Momenten hamnar i bokstavsordning om ingen önskad ordning anges 5. Klicka på Spara. 6. Du får en bekräftelse på att Framsteg är sparat. Fönstret visar även vilka studenter som finns på kursen, och det går även att se per grupp. 7. Klicka på ikonen i fönstrets övre högra hörn för att maximera fönstret. 8. Välj en student att jobba vidare med. Markera delmomentet Gruppuppgift som Klar. 9. Markera delmoment Individuell inlämningsuppgift som Inlämnad. 10. Klicka på länken Visa kommentarer. 11. Skriv en kommentar till studenten vid varje enskilt moment. 12. Klicka på Spara. Du får en bekräftelse på att Framsteg för studenten har sparats. Sparade framsteg gråmarkeras. 36

37 13. Du kommer på att du vill redigera kommentarerna till studenten. Klicka på länken Gör det möjligt att ändra redan inmatade framsteg för att låsa upp sparade fält. 14. Återgå till normal fönsterstorlek genom att klicka på. Länk för att visa kommentarsfält per moment Klicka här för att kunna ändra sparade framsteg Håll musen över framsteget för att få fram vilken student och vilket moment du är på Lärarlista Övning 40: Lägga in lärarlista 1. Gå till kurstillfällets startsida. 2. Välj Lärarlista i rullgardinsmenyn Lägg till ny funktion. 3. Markera i listan de lärare som ska undervisa på kursen. 37

38 Bocka för dem som ska finnas med på lärarlistan Det går även att lägga till anställda som inte har behörighet på institutionen 4. Klicka på Vidare. 5. Gör en av lärarna till Huvudlärare genom att välja Huvudlärare i rullgardinsmenyn efter lärarens namn. 6. Komplettera informationen genom att lägga in e- postadress och länk till läraren. 7. Kurstillfället kommer att ha en gästföreläsare från ett annat universitet, som inte finns i personalkatalogen. Klicka på knappen Lägg till lärare manuellt. 8. Fyll i de tomma fälten med namn, roll, e-postadress och länk. 9. Klicka på Spara. Tips! Du som är kursadministratör kan hjälpa lärarna på din institution genom att skapa lärarlista för kurstillfällen. Lärarna får då direktlänkar till sina kurser från Studentportalens Startsida. 38

39 Knapp för att lägga till lärare manuellt Här kan du välja vilken roll personen har Diskussionsforum Övning 41: Lägga till ett diskussionsforum 1. Välj ett kurstillfälle som saknar diskussionsforum (kolumncellen för DF ska vara tom). 2. Klicka i den tomma cellen för DF i tabellen för att komma till funktionen Diskussionsforum. 3. Ge diskussionsforumet ett namn, t ex Frågor och svar. Det är viktigt att namnge forumet på ett genomtänkt sätt, eftersom en student kan se flera samtidigt, t.ex. från både kursnivå och programnivå. 4. Om du vill, markera att diskussionsforumet endast ska visas för någon av de grupper som skapades i övning Låt diskussionsforumet vara synligt från idag och två månader framåt. Begränsa tidsperioden genom att fylla i datum under rubriken Begränsa. 6. Klicka på Spara. 7. Du får nu en bekräftelse på att du lagt till diskussionsforumet. 39

40 Övning 42: Starta en tråd och lägga in inlägg 1. Välj Öppna. 2. Klicka på Nytt ämne. Starta nytt ämne 3. Skriv valfri ämnesrubrik i rutan Rubrik för det ämne du vill ska diskuteras. Ett diskussionsforum kan ha flera trådar, varje tråd kan ha ett eget ämne, så tänk på att ge ämnet ett bra namn. 4. Nu kan du börja skriva ditt inlägg. Klicka på B i verktygsfältet ovanför den stora rutan. Lägg märke till att B-knappen får en stjärna. 5. Skriv in ett kort meddelande, t.ex. Hej! 6. Klicka på B igen. Stjärnan försvinner nu från B- knappen. 7. Skriv in ett lite längre meddelande. 8. Markera meddelandet du nyss skrev. Välj en färg i rullgardinsmenyn för Textfärg i verktygsfältet. 9. Under den stora textrutan finns möjlighet att välja om ämnet ska vara Normalt, Permanent eller Anslag. Välj Permanent. Anslagsämnen hamnar alltid högst upp i forumet med en gul bakgrundsfärg. Att göra ett anslagsämne kan vara bra om du t.ex. vill ha en beskrivande text om det aktuella forumet. 40

41 Permanent ämne hamnar under anslagsämnen men alltid ovanför normala ämnen. Ett permanent ämne kan t.ex. vara bra om du vill skapa en plats för Vanliga frågor som alltid ska vara lättillgänglig för besökaren. 10. Klicka nu på Förhandsgranska för att se hur din text ser ut. Prova gärna att göra ändringar med hjälp av de olika verktygsknapparna och rullgardinsmenyerna. 11. När du är nöjd med hur ditt inlägg ser ut, klicka på Skicka. Smulrad för att gå ett eller flera steg uppåt i strukturen Här skriver du din rubrik Knappar och rullgardinsmeny för formatering av text Klicka här för att skicka inlägget Här skriver du inlägget Här kan du välja vilken typ av inlägg det ska vara. Klicka här för att förhandsgranska Övning 43: Svara på ett inlägg 1. Om du vill svara på inlägget kan du antingen klicka på Svara, och får då upp ett likadant formulär som det du nyss fyllde i. Du kan också välja Snabbsvar. 2. Klicka på knappen Snabbsvar som finns rakt under ditt inlägg. 3. En ruta öppnar sig. I Snabbsvar kan du inte formatera din text. 41

42 4. Skriv in ett svar på ditt förra meddelande. 5. Klicka på Skicka. 6. Ditt svar visas nu under ämnet. Övning 44: Starta flera ämnen i forumet 1. Om du vill ha flera diskussionsämnen i diskussionsforumet kan du enkelt lägga till flera ämnen. Klicka på diskussionsforumets namn i smulraden ovanför det översta inlägget. 2. Du ser nu alla de diskussionsämnen som finns i forumet. Klicka på Nytt ämne för att lägga till ytterligare ämnen. Webbsida Övning 45: Skapa en webbsida 1. Välj ett kurstillfälle som saknar webbsida (kolumncellen för WS ska vara tom). 2. Klicka i den tomma cellen för WS i tabellen för att komma till funktionen Webbsida. 3. Ge webbsidan ett genomtänkt namn, t ex Kurspresentation. 4. Begränsa tidsperioden för webbsidans synlighet genom att fylla i datum under rubriken Begränsa. 5. Klicka på Spara. 6. Du får nu en bekräftelse på att du lagt till webbsidan. 7. Klicka på Öppna och därefter Redigera sidan för att fylla webbsidan med innehåll. Nu arbetar du i en miljö som liknar en vanlig ordredigerare med ett antal valbara verktyg. 8. Skriv in och markera den text som ska formateras. 9. Välj någon av ikonerna i verktygsfältet att formatera textens utseende. Du kan t ex ändra typsnitt, textfärg och textstorlek. 42

43 Verktyg för att infoga länk, bild, Flash Övning 46: Infoga bilder och länkar på webbsida Man kan enkelt infoga bilder och länkar på webbsidan. 1. För att lägga in en bild placerar du markören där bilden ska vara. 2. Klicka på ikonen för att infoga en bild. 3. Skriv in bildadressen till den bild du vill infoga. Klicka på OK. 4. Genom att högerklicka på bilden och sedan klicka på Bildegenskaper kan du t ex ändra storlek, placering m.m. 5. För att lägga in en länk markerar du texten som ska bli en länk. 6. Klicka på ikonen för att infoga en länk. 7. Skriv in länkadressen dit du vill länken ska leda. Klicka på OK. 8. Det går även att länka internt till en fil i filarean. Börja med att öppna filarean där filen finns. Klicka på länken Info vid den aktuella filen. 9. Högerklicka på direktlänk och välj Kopiera länkadress. 43

44 Högerklicka för att öppna dialogrutan 10. Återgå till webbsidan du skapade i övning Markera texten du vill ska bli en länk. 12. Klicka på ikonen för att infoga länk. 13. Klistra in länkadressen du nyss kopierat. 14. Klicka på OK. 15. Klicka på Spara. 16. Nu ser du den färdiga webbsidan så som den visas för studenterna. Kopiera Övning 47: Kopiera funktioner Utgå från det kurstillfälle där du vill att de kopierade funktionerna ska hamna. 1. Klicka på länken Kopiera funktion i Meny-fönstret till vänster. 2. Nu får du möjlighet att välja bland de institutioner du har behörighet på och från vilken termin du vill kopiera ifrån. 44

45 3. Klicka på Uppdatera för att översikten för aktuellt val ska visas. 4. Leta upp det kurstillfälle du vill kopiera ifrån i översiktslistan och klicka på kurstillfällets namn för att få upp listan över tillgängliga funktioner. 5. Markera de funktioner du vill kopiera och klicka sedan på knappen Kopiera. 6. Du får en bekräftelse på genomförd kopiering. Observera att allt som kopierats från ett annat kurstillfälle får status Utkast. Markeras med (U) vid funktionens namn i Menyn. Länk för att kopiera funktioner Välj institution och termin Lista med alla kurstillfällen enligt det aktuella valet 45

46 Markera de funktioner som ska kopieras. 46

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Tips och guide Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Studentportalen har många funktioner som lärare och administratörer kan använda i undervisning och studieadministration. Välj vilka som passar

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Internutbildning i Studentportalen

Internutbildning i Studentportalen Guide Internutbildning i Studentportalen Uppdaterad 2012-08-10 Om internutbildning... 2 Behörigheter... 2 Översikter... 2 Skapa internutbildning/internutbildningstillfällen... 3 Skapa internutbildning...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Studentportalens nivåer

Studentportalens nivåer Tips och guide Studentportalens nivåer Nå rätt studenter lätt vi reder ut begreppen I Studentportalen kan lärare och administratörer sprida information till olika grupper av studenter, exempelvis alla

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till HJ:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Innehåll... 2 Startsidan... 3 Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 Redigera information för en arbetsplats... 6

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Portfölj i Studentportalen

Portfölj i Studentportalen Guide Portfölj i Studentportalen I en portfölj kan filer från funktionen Inlämning på flera kurstillfällen samlas. En portfölj skapas på institutionsnivå och inlämningar kopplas sedan till den. Det är

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Lunchseminarium 2018-04-26 Annika Björklund, Studentavdelningen Katarina Adenmark, IT-avdelningen Eva Pärt Enander, IT-avdelningen

Läs mer

Publicera material i Learn

Publicera material i Learn Publicera material i Learn Inne i kursrummet har du en ny meny till vänster. Har du arbetat i Fronter tidigare känner du igen dig rätt bra. Du kan publicera material i Kursinformation och i Kursmaterial.

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Manual Betongindustris kundportal

Manual Betongindustris kundportal Manual Betongindustris kundportal Betongindustri har utvecklat en portal där du som kund, åkare eller chaufför kan hitta de följesedlar som är relaterade till dig. Du hittar portalen på följande adress:

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul

Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Grupper; Gruppindelningar; Vanliga inställningar för modul Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Grupper; Gruppindelningar;

Läs mer

Uppgifter

Uppgifter Uppgifter 2017-07-01 Innehåll Uppgifter... 2 Sidan Uppgifter... 3 Skapa en Uppgift... 4 Tillfällen... 5 Skapa uppgift och välj tillfälle... 5 Kunskapskrav... 7 Inställningar... 8 Kopiera uppgift... 9 Skapa

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong

Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Dokumentnamn lathund_skapa_tester_pingpong Datum Sida 28 juli 2011 1 / 19 Skapa test i Ping Pong OBS! Denna lathund utgår till stor del från Ping Pongs egna hjälptexter som finns att tillgå under knappen

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Kom igång med GUL lärarverktyg

Kom igång med GUL lärarverktyg Kom igång med GUL lärarverktyg Version 1.6 GUL är en webbaserad plattform med aktiviteter och virtuella rum, för information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student. Lärplattformen lämpar

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

Pedagogiskt användarstöd:

Pedagogiskt användarstöd: 1 Pedagogiskt användarstöd: Medieverkstan E-post: medieverkstan@isd.su.se Telefon: 08-1207 6803 Öppettider måndag-torsdag kl 9-16, fredag kl 9-15 Lunchstängt alla dagar kl 12.30-13.30 Innehåll 1 Varför

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna.

Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Instruktion för ändringar i schemat samt att lägga till information som syns för studenterna. Att ta fram sitt schema i remissen. 1. Kopiera webbadressen och klistra in i adressfältet på din webbläsare;

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund VFU-verktyget i Studentportalen

Lathund VFU-verktyget i Studentportalen Lathund VFU-verktyget i Studentportalen Kursansvarig Senast uppdaterad: 2011-07-04 Innehåll 1. Lägg till Praktiktillfälle... 3 2. Spår... 6 3. Redigera vfu-tillfälle... 7 4. Gör praktiktillfället synligt

Läs mer

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion

Innehåll. Manus instruktionsfilm: Språkhantering. Introduktion Manus instruktionsfilm: Språkhantering Innehåll Språkhantering... 1 Introduktion... 1 Generellt om språkfiltrering i Ping Pong... 3 Språkfiltrering i produktionsverktyget... 4 Att tänka på i administrationsverktyget...

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 1 Pingpong-guide Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 2 Innehåll Introduktion... 2 Innan kursen startar... 3 Välkommen till kursen... 3 Lathund: Lägg in/byt en bild... 4 Kursinformation...

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen Arbetsplatsansvarig Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Startsidan... 3 Behörighet... 4 Granska en arbetsplats placeringar... 5 Lägg till arbetsplatsansvarig/handledare...

Läs mer

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs

Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Dokumentnamn lathund_mål_framsteg Datum Sida 20 juli 2011 1 / 9 Skapa och godkänna mål och delmål för din kurs Introduktion Genom funktionen Mål & Framsteg kan läraren tydliggöra aktivitetens mål och koppla

Läs mer

Välkommen till Kriminologi 1 på distans!

Välkommen till Kriminologi 1 på distans! 1 Introduktionsuppgift (1 hp) HT 2014 Välkommen till Kriminologi 1 på distans! Om du är registrerad på kursen har du förhoppningsvis redan fått dina inloggningsuppgifter för kursen. Kursen bedrivs i Mondo

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2016-12-07 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. Skapad: 2010-06-09 1 Innehåll Vad är Fronter?... 3 Rättigheter... 6 Idagsidan innehåller... 7 Undre menyraden...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Skapad: 2011-08-11 Innehåll Vilka verktyg finns det i

Läs mer

DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning

DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning DGM E-Learning Manual för administratörer ADR Förareutbildning Sida 1 av 11 Förord Förarutbildningen är utvecklad av DGM Sverige AB och är godkänd av MSB. Hela idén är att den instruktörsledda ADR-förarutbildningen

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

Länk till modulen Skapa Filarkiv

Länk till modulen Skapa Filarkiv Dokumenthantering i Ping Pong: åhörarkopior I denna modul går du igenom hur funktionen Dokument fungerar i PING PONG och hur den skiljer sig från Filarkivet. Du får också en genomgång av hur du laddar

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Verktyg i Fronter, för student. Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum.

Verktyg i Fronter, för student. Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Verktyg i Fronter, för student Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?... 3

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer