LUVIT Utbildningsadministration Manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual"

Transkript

1 LUVIT Utbildningsadministration Manual

2 Innehåll 1. KURSKATALOG SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER DELTAGARE Skicka meddelande Reservera och annullera platsreservation Ta bort från kurs Lägg till deltagare Lägg till utbildare Skicka platsförfrågan Se detaljinformation om en anmälan INSTÄLLNINGAR BEKRÄFTELSE PÅMINNELSE RAPPORTER Deltagarlista och konferensrapport Anmälningar Exportera deltagare NÄRVAROLISTA/KURSEN AVSLUTAD HANTERA KURSER FÖR UTBILDARE 23 LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

3 1. Kurskatalog I kurskatalogen hanteras anmälningsförfarandet till främst klassrumsbaserade kurser. När du klickat på Kurskatalog i Portalens toppmeny kommer du till en sida där tillgängliga kurser listas. (För information om hur man skapar kurser i kurskatalogen se manualen för LUVIT Administration.) Kurskatalogen kan aktiveras och göras synlig även för användare som inte har loggat in till LUVIT LMS. Användarna kan välja att självregistrera sig från anmälningsidan till kurserna och skapa ett användarkonto. Kontot aktiveras direkt och kursen blir tillgänglig för användaren. Inställningar för självregistrering och huruvida kursen ska visas innan inloggning, görs på onlinekursen eller kurstillfällets egenskaper i LUVIT Administration Sök efter kurstillfällen För att anmäla sig till en kurs så klickar du på Kurskatalog i menyn längst upp på sidan. Det är också möjligt att välja ut vissa kurser från kurskatalogen som ska visas i en egen panel på portalens första sida. Dessa benämns Aktuella kurser, och inställningarna för vilka kurser som ska visas här görs från LUVIT Administration. Klicka på resp kurs för att komma direkt till information om kursen samt anmälningsformulär. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

4 I kurskatalogen visas alla kurser som är aktiva: Genom att klicka Läs mer får du mer information om kursen samt alternativa tillfällen för denna: Klicka på Gå till anmälan för att anmäla dig till ett kurstillfälle. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

5 Fyll i anmälningsformuläret på vänster sida. Om kursavgift etc ska debiteras finns möjlighet att fylla i uppgifter om fakturamottagare. Alla priser är exkl moms. Läs informationen till höger och klicka sedan på Skicka anmälan längst ner på sidan. När anmälan skickas, så får du ett mejl som bekräftar detta. Om någon ska attestera din anmälan skickas även ett mejl till denne samt en kopia till registratorsbrevlådan. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

6 Du kan alltid hitta information om dina anmälningar samt se status på dessa under menyvalet Personligt ->Mina anmälningar. 2. Mina attesteringar I menyn Personligt hittar du Mina attesteringar. Här får du som är chef eller har attesträtt en överblick över de anmälningar/avanmälningar som du ska attestera, samt de som du tidigare har attesterat. Filtrera listan med hjälp av knapparna för status. För att se detaljer om en enskild anmälan och attestera eller avslå, klicka på personens namn. När du öppnat personens ansökan väljer du som attestant att godkänna eller att avslå anmälan. Om du avslår anmälan måste du också fylla i en anledning i meddelanderutan. Meddelandet du skriver kan utbildningsadministratören se i sin vy över anmälningar. Klicka på Skicka för att bekräfta ditt val och skicka meddelandet. Längst ned på sidan kan du se en historik över hur anmälan har behandlats. För att gå tillbaks till översikten för dina attesteringar klickar du på länken längst upp till vänster på sidan. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

7 3. Mina anmälningar I menyn Personligt hittar du Mina anmälningar. Här får du en översikt över de kurser som du anmält dig till. Klicka på titeln för att se detaljer om din anmälan, och/eller kommunicera med utbildningsadministratören. För att skicka meddelande till utbildningsadministratören klicka på knappen Skicka meddelande. För att avanmäla dig, klicka på knappen Avanmäl. Då skickas e-post till utbildningsadministratören om att du avanmält dig, samt till din attestant, som måste bekräfta din avanmälan innan denna är giltig. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

8 4. Hantera kurser Om du har behörighet till rollen Utbildningsadministratör i Portalen så finns alternativet Hantera kurser i Portalens huvudmeny. När du klickar på Hantera kurser visas en lista över de kurstillfällen du ansvarar för. Här visas även de kurser som kollegorna är ansvariga för om du väljer en av dem i rullgardinslistan. Klicka på titeln till kurstillfället för komma till deltagarlistan för det aktuella kurstillfället. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

9 4.1. Deltagare Deltagarfliken visar dels alla som skickat in en anmälan till kurstillfället samt de deltagare och lärare som du eller din kollega själv registrerat. I vyn får du en överblick över platsreservationer, attester samt administratörens och deltagarens senaste statusändring. Här ser du även om personen står på väntelista Skicka meddelande Det finns möjlighet att kommunicera med en eller flera deltagare i listan. Markera de aktuella deltagarna och klicka på Skicka meddelande. En ruta visas. I rutan väljer du vem mottagaren av meddelandet ska vara: Deltagare- meddelandet skickas direkt till deltagarens e-postadress. Attestant- meddelandet skickas till den som är angiven som attestant till den valda deltagaren. Enhet- meddelandet skickas till den e-postadress som finns angiven på deltagarens enhet (t ex en registratorsbrevlåda) Du väljer sedan vilken typ av meddelande som ska skickas: LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

10 Behöver kompletteras- innebär att ett standardmeddelande (definierat i en e-postmall, se manualen för LUVIT Administration) skickas som uppmanar deltagaren att komplettera sin anmälan. I meddelandet finns en länk direkt till anmälningsformuläret. Anmälningsformuläret öppnas samtidigt så det är möjligt att redigera. Detta meddelande kan användas då en platsreservation har gjorts av utbildningsadministratören och deltagaren behöver komplettera med svar på frågorna i anmälningsformuläret. Skicka meddelande- innebär att ett meddelande skickas med den text som du lägger in i rutan. Klicka på Skicka för att skicka meddelanden enligt de satta kriterierna. När meddelandet skickats visas direkt en logg över mottagarna, typ av meddelande och om meddelandet har kunnat skickas Reservera och annullera platsreservation För att reservera en plats på kurstillfället för en eller flera deltagare markerar du dem i listan och klickar på Reservera plats. I kolumnen Platsreservation visas att en plats är reserverad för användaren och vilket datum det gjordes. OBS! Inget meddelande går ut till deltagaren i samband med att platsen reserveras. Det är först när bekräftelsen skickas som deltagaren ser att han/hon är antagen till kurstillfället. För att ta bort en platsreservation gör du på motsvarande sätt men väljer knappen Annullera platsreservation. Status i kolumnen Platsreservation ändras till Annullerad Ta bort från kurs Om du använder alternativet Ta bort från kurs kommer deltagaren helt att tas bort från deltagarlistan. Ingen historik kring anmälan sparas Lägg till deltagare För att lägga till en ny deltagare klicka på knappen Lägg till i kurs. Välj vilken roll deltagaren ska ha; deltagare, utbildare eller kursledare. Nu kan du välja att lägga in deltagare som finns registrerade i systemet samt externa deltagare, som inte finns registrerade i LUVIT sedan tidigare. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

11 Klicka på Välj för att öppna en lista med alla användare som registrerade i LUVIT. Markera en deltagare i listan och klicka på Välj längst ned på sidan. Uppgifter om den valda deltagaren fylls i formuläret. Om du vill lägga till en deltagare som inte är registrerad i LUVIT sedan tidigare kryssar du i rutan Lägg till extern. Du kan sedan fylla i deltagarens uppgifter i formuläret. OBS! En deltagare som läggs till som extern kommer inte att kunna logga in i LUVIT och har inte tillgång till online ytan som kan vara kopplad till en kurs. Om attest är aktiverat på den aktuella kursen måste du också välja vem som ska attestera anmälan. Längst ned visas frågorna från kurstillfällets anmälningsformulär. Om du inte har informationen tillgänglig kan du senare begära komplettering av anmälan från deltagaren. Se avsnittet Skicka meddelande. Klicka på Spara om du vill spara deltagaren och återvända till vyn Deltagare. Om du vill lägga till ytterligare deltagare klickar du på Spara och lägg till ny deltagare Lägg till utbildare Den som ska vara utbildare på kurstillfället läggs också in i deltagarlistan för att han/hon ska kunna finnas med i de rapporter som skapas för kurstillfället. Utbildare läggs till på samma sätt som deltagare, se beskrivningen ovan. För utbildare behöver inte attestator väljas. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

12 Skicka platsförfrågan Platsförfrågan är en funktion för att låta någon annan välja vilka deltagare som ska anmälas till kurstillfället. Det kan t ex finnas ett visst antal platser tillgängliga för en enhet eller grupp och det är upp till den ansvarige att välja vilka som ska gå utbildningen. Klicka på knappen Skicka platsförfrågan. En ny vy visas. Välj om platsförfrågan ska skickas till en enhet (meddelandet går till den e-postadress som är angiven på enheten i LUVIT) eller direkt till en attestator. Klicka på länken Välja enheter respektive Välj attestant för att öppna en lista att välja från. Välj sedan vilket antal ospecificerade deltagare som förfrågan gäller. Alternativt är det möjligt att specificera vilka deltagare förfrågan gäller för med Lägg till namngivna deltagare. På höger sida visas meddelandet och du ha möjlighet att redigera det direkt. Att ett ord har % framför och bakom sig innebär att det är information som lyfts in dynamiskt i meddelandet. Dessa bör inte redigeras. Klicka på knappen Skicka när du vill att platsförfrågan ska skickas. Mottagaren får ett e-postmeddelande om att det finns en platsförfrågan att behandla. Platsförfrågningar hanteras i vyn Mina attesteringar under menyn Personligt. Mottagaren klickar på en ospecificerad förfrågan i listan och väljer sedan deltagare eller att tacka nej. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

13 Se detaljinformation om en anmälan För att få mer detaljinformation om en anmälan, klicka på deltagarens namn i listan. Här kan du ändra i anmälningsformuläret, reservera plats samt kommunicera med deltagaren. I panelen Anmälan ser du information om deltagaren samt hur han/hon har svarat på frågorna i anmälningsformuläret. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

14 Hänglåset uppe till höger visar om deltagaren har möjlighet att redigera i formuläret. Om en begäran om komplettering av anmälan har skickats till deltagaren är formuläret upplåst. Du kan välja att låsa upp eller låsa deltagarens formulär direkt med knappen Lås/Lås upp. I panelen Kommunikation kan du välja att skicka olika typer av meddelanden direkt till deltagaren: Behöver kompletteras Skickar meddelande till deltagaren om att anmälan behöver kompletteras, samt låser upp anmälningsformuläret så att deltagaren får möjlighet att redigera detta. Samma funktion finns i vyn över alla Deltagare och Skicka meddelande. Meddelande till deltagaren Skickar meddelande till deltagaren, anmälningsformuläret förblir låst så att deltagaren inte kan ändra detta. Meddelande till attestant- Skickar meddelande till den som är angiven som attestant för deltagarens anmälan. Väntar på attest- Skickar en påminnelse till attestanten om att anmälan väntar på attest. Avslå Du som utbildningsadministratör avslår anmälan. Meddelande skickas till deltagaren. I panelen Platsreservation kan du reservera plats eller annullera en platsreservation för deltagaren. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

15 Välj ny status i rullgardinslistan och skriv en kommentar (valfritt). Klicka på Spara för att ändra deltagaren status. Historik över hur status har ändrats samt eventuella kommentarer visas i listan. I panelen Endast synlig för administratörer kan du och dina kollegor skriva in egna kommentarer. Dessa är inte synliga för deltagaren. Här kan du även markera att du har granskat anmälan och då visas detta i deltagarlistan. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

16 4.2. Inställningar Här kan du ändra inställningar på kurstillfället, utan att behöva gå in i LUVIT Admin. Titel Den titel som man angivit i Kursen. Kan endast ändras i LUVIT Admin. Startdatum Det datum och klockslag då tillfället börjar. Kan endast ändras i LUVIT Admin. Slutdatum Det datum och klockslag då tillfället slutar. Kan endast ändras i LUVIT Admin. Antal dagar Det antal dagar tillfället pågår. Kan endast ändras i LUVIT Admin. Plats Plats, Används av deltagare för att filtrera/söka efter olika kurstillfällen. Kan endast ändras i LUVIT Admin. Praktisk information Mer detaljerad plats information, som visas för deltagaren när denne vill se mer detaljer om ett kurstillfälle. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

17 Status Planerad - Kurstillfället är inte synligt för någon annan är planeraren Aktiv Kurstillfället är synlig för utbildningsadministratören i portalen, samt för deltagaren när denne söker efter kurser i kurskatalogen. Annullerad - Kurstillfället har ställts in. Information om att kurstillfället är annullerat syns i kurskatalogen. Avslutad- kurstillfället är avslutat och är inte längre synligt i kurskatalogen. Självregistrering påbörjas Det datum då deltagarna kan börja anmäla sig. Självregistrering avslutas Senaste datum då deltagarna kan anmäla sig. Antal deltagare Max antal deltagare. Kontroll sker i systemet så man kan inte reservera fler platser än detta antal. Därefter placeras anmälningar på väntelistan om denna används. Minimum Minsta antal deltagare. Endast information, det sker inget kontroll mot detta i systemet. Platsreservation Manuell Plats reserveras manuellt av utbildningsadministratören. Automatisk Plats reserveras automatiskt vid anmälan. Fungerar endast om inte attest är ikryssat. En kryssruta visas där du väljer om även en bekräftelse ska skickas automatiskt till deltagaren. Väntelista Ingen - Väntelista används inte Manuell utbildningsadministratören väljer från väntelistan och reserverar plats manuellt. Automatisk- systemet reserverar plats automatiskt för nästa person i väntelistan när en plats blir ledig. Denna inställning används tillsammans med automatisk platsreservation. Attest Om ruta är ikryssad kommer den som anmäler sig till ett kurstillfälle vara tvungen att fylla i vem som ska attestera anmälan. Attestanten måste vara upplagt som användare i LUVIT. Pris Kostnad för kursen. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

18 Diarienummer Externt ID eller liknade referens Kurser Online kurser eller kurs yta som ska användas i samband med kurstillfället. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

19 4.3. Bekräftelse Denna flik används när du vill skicka en bekräftelse till alla som har en reserverad plats på kurstillfället, samt till de som är utbildare. Du kan bifoga filer till utskicket. I samband med att bekräftelse skickas, så registreras också deltagarna och utbildare på eventuella online-kurser som tillhör kurstillfället. Skriv in mejlmeddelandet och välj några eller alla nyckelord genom att kopiera eller markera och dra dem från den gula rutan och in i textrutan. Dessa nyckelord som börjar och slutar med % tecken innebär att informationen hämtas automatiskt från aktuell kurs/tillfälle och presenteras i meddelandet. Markera kryssrutorna för de deltagare du vill skicka bekräftelsen till och klicka på Skicka bekräftelse i deltagarpanelen. Datum för när bekräftelsen har skickats visas i listan. OBS! Om inställningen Automatisk platsreservation är vald, samt att rutan Skicka bekräftelse till deltagaren är ikryssad skickas denna bekräftelse automatiskt då en deltagare fått en plats. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

20 4.4. Påminnelse I fliken Påminnelse kan man välja att ställa in att en påminnelse ska skickas till alla deltagare som har fått en bekräftelse på sin plats. Ställ hur många dagar innan kursstart som påminnelsen ska skickas ut och redigera sedan hur du vill att meddelandet ska se ut i editorn nedanför. Välj några eller alla nyckelord genom att kopiera eller markera och dra dem från den gula rutan och in i textrutan. Dessa nyckelord som börjar och slutar med % tecken innebär att informationen hämtas automatiskt från aktuell kurs/tillfälle och presenteras i meddelandet. E-postmallen som används kan redigeras från LUVIT Administration. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

21 4.5. Rapporter Här kan man generera följande rapporter: Deltagarlista Innehåller namn på deltagare som har en reserverad plats. Deltagarlista med foto Innehåller namn samt foto på deltagare som har en reserverad plats. Fotona hämtas från deltagarnas personliga presentationer i LUVIT LMS. Anmälningar Rapporten visar alla som anmält sig till en kurs tillsammans med ett urval av frågorna från anmälningsformuläret. Frågorna visas i en lista där man markerar vilka som ska vara med i rapporten. Konferensrapport Rapporten visar en sammanställning av kursdeltagarna tillsammans med ett urval av frågorna från anmälningsformuläret. Det finns även ett fält för Övrig information. Exportera deltagare En lista över deltagarna skapas direkt i excelformat. Informationen kan t ex användas för att importera deltagarna i ett annat system. Fakturaunderlag Rapporten är ett faktureringsunderlag utifrån vad deltagarna har angivit i anmälningsformuläret. I fliken visas rapporttyperna. Välj rapport i listan Deltagarlista och konferensrapport I konferensrapporten finns möjlighet att lägga till Övrig Information som man vill ska synas i rapporten. Det är också möjligt att ange om man vill att förändringar gjorda efter ett visst datum i rapporten ska markeras. Välj rapporttyp och klicka på Skapa rapport. Rapporten öppnas i ett nytt fönster. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

22 Klicka på ikonen Spara som i verktygsmenyn för att spara rapporten i ett annat format Anmälningar Välj rapporttypen Anmälningar. En lista med alla frågor från anmälningsformuläret visas till höger i panelen. Markera de frågor du vill ska komma med i rapporten och klicka sedan på Skapa Rapport. Rapporten öppnas i ett eget fönster. Rapporten visar alla användare som har anmält sig till kurstillfället (oavsett om de fått en reserverad plats) Exportera deltagare Rapporten Exportera deltagare ger en rapport direkt i excel utan rubriker. Den kan användas för att importera information om användarna i ett annat system t ex för utskick. När du klickat på Exportera visas en länk som ger dig möjlighet att öppna eller ladda ned rapporten Närvarolista/Kursen avslutad I fliken Närvarolista/Kursen avslutad visas en lista över alla deltagare med reserverad plats på kurstillfället. I listan markeras om kursen ska registreras som avslutad för deltagaren. Närvarolistan kan även innehålla möjlighet att markera närvaro för respektive dag (eller annan valfri indelning). Inställningar för hur Närvarolistan ska se ut samt vem som ska ha behörighet att markera LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

23 närvaron sätts på kurstillfället i LUVIT Admin (se manualen för LUVIT Administration) Hantera kurser för Utbildare Menyn Hantera kurser finns även tillgänglig för den som är tillagd som utbildare på ett kurstillfälle. Välj alternativet För utbildare i menyn. Utbildaren har möjlighet att ta ut rapporten Deltagarlista, se avsnittet Rapporter. Om närvarolista är aktiverat och behörighet till denna är tilldelad utbildaren finns även denna tillgänglig från vyn. Utbildaren kan markera närvaro samt om kursen är avslutad för deltagarna på de kurstilfällen han/hon är ansvarig för, se avsnittet Närvarolista. LUVIT Utbildningsadministration, 13 maj (23)

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer

Skapa aktivitet för nätverksmotorer Skapa aktivitet för nätverksmotorer För att skapa en aktivitet behöver du vara inloggad på nätverkets hemsida. När du skapar en aktivitet måste du som motor ansöka om att få visa den i gemensamma På Gångkalendern

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7 Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 OpeOodi för lärare WebOodi har nyttiga egenskaper också för läraren, t.ex. hur man skriver ut en lista över studerande som anmält sig till undervisningen/kursen

Läs mer

Dokumenttyp Datum Reg nr INSTRUKTION 2008-05-30

Dokumenttyp Datum Reg nr INSTRUKTION 2008-05-30 1 (6) INSTRUKTION 2008-05-30 Handläggare Anette Carlsson Godkännes Kopia Mottagare Plateauanvändare 1 Första sidan Den uppgraderade versionen av Plateau har ett nytt gränssnitt för användare (elever).

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt

Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) Behörighet

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff

Grade AB. Nyheter i LUVIT 6.3. Marie Lenhoff Grade AB Nyheter i LUVIT 6.3 Marie Lenhoff 2016-05-20 Innehåll Nyheter i LUVIT LMS 6.3... 2 LUVIT anpassar sig- nytt utseende... 2 LUVIT Talent Management... 2 Status i Mina kurser... 2 Certifierande utbildningar-

Läs mer

Bokningslista Examinator

Bokningslista Examinator XXX Bokningslista Examinator Manual v. 5 2014-04-23 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1.1 Överblick över alla studentgrupper... 5 2.1.2 Enskild studentgrupp... 8 2.1.3

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo

Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Guide : Skapa en publik kurshemsida i Mondo Denna guide förklarar hur du skapar en publik kurshemsida i Mondo. En publik kurshemsida i Mondo är i princip inget mer än en vanlig Mondosajt med undantaget

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal 2.2 Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING TILL MANUALEN... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 INLOGGNINGSFÄLT... 5 2.2 LOGGA IN... 5 2.3 GLÖMT LÖSENORD... 5 2.4 ÖPPNA KURSER...

Läs mer

Användarmanual för nya Röda tråden

Användarmanual för nya Röda tråden Användarmanual för nya Röda tråden - En manual för att ge insikt om att det är enklare att lära sig själv Av: Kristofer Eriksson, Kvalitetsamanuens 11/12 Innehåll 1. Skapa ett konto... 2 2. Ändra kontoinställningar...

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual www.grade.com LUVIT Kompetens Manual Innehållsförteckning 1. KOMPETENS 3 1.1. MEDARBETARENS KOMPETENSVY 3 1.1.1. Personlig utveckling 3 1.1.1.1. Profil 3 1.1.1.2. Kompetensanalys 4 1.1.1.3. Mål- och utvecklingssamtal

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson PIL- Enheten för Pedagogik, IKT och Lärande E-post: marie.e.andersson@mdh.se 2012-02-08 (Bb Learn 9.1.7) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline

Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline 1 Manual för att skicka kommunfil från IdrottOnline För att skicka kommunfil från IdrottOnline behöver föreningen även ha inloggningsuppgifter till kommunens system Aktivitetsstöd. Det är olika inloggningsuppgifter

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Mina Sidor kursmanual

Mina Sidor kursmanual Mina Sidor kursmanual Innehåll Hitta kurs... 2 Skapa kurs eller aktivitet... 4 Skapa aktivitet eller kurstillfälle... 4 Lägg till inbjudan... 9 Lägg till Anordnare... 9 Lägg till Medverkande... 10 Skapa

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation.

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. RAPPORTERA RESULTAT 2 SÖKA FRAM KURSEN Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. I sökfältet kan du söka fram kursen och kurstillfället som du ska rapportera för. Du kan antingen välja att fylla

Läs mer

Manual - chef grund. (Version 1.0)

Manual - chef grund. (Version 1.0) Manual - chef grund (Version 1.0) Innehållsförteckning Logga in och navigera... 2 Hjälp och inställningar... 3 Ditt skrivbord - förstasidan... 5 Läsa ansökningar... 6 - CV... 8 - Personligt brev... 9 -

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Inlämningsuppgifter Inlämningsuppgifter i LUVIT För kurser med moment som innebär att kursdeltagarna ska lämna in material föreslår vi att funktionen inlämningsuppgifter

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Webbanmälan. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Webbanmälan Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Webbanmälan... 1 1.1 Användningsområde... 1 1.2 Inställningar för Webbanmälan... 1 Fliken Anmälan... 1 Fliken Frågor... 2 Fliken E-post...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Itslearning introduktion

Itslearning introduktion HÄRNOSANDS KOMMUN Itslearning introduktion Arbetslivsförvaltningen Adam Weinemo 2014-11-20 Innehåll Vad är itslearning... 2 Logga in på itslearning... 2 Glömt lösenord... 2 Infopanel... 3 Kurser... 4 Kursens

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

www.grade.com LUVIT Portal 3.1 Manual

www.grade.com LUVIT Portal 3.1 Manual www.grade.com LUVIT Portal 3.1 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. GENERELLA FUNKTIONER 6 2.1. RSS 6 2.1.1. RSS i Internet Explorer 7 6 2.1.2. RSS i FireFox 7 2.1.3. RSS utanför webbläsaren 7

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Tidrapportering i FLEX Portal

Tidrapportering i FLEX Portal Tidrapportering i FLEX Portal Inloggning När du startar FLEX Portal möts du av en inloggningsruta. Ange ditt användar id och mata in ditt lösenord. Klicka på OK. 2 Inloggning saknade inloggningsuppgifter

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Inloggningsuppgifter till Skola24

Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 Inloggningsuppgifter till Skola24 får du av ditt barns skola, antingen som ett aktiveringsmail eller i pappersform. Om du får ett aktiveringsmail följer du instruktionerna

Läs mer

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2013-04-15. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2013-04-15 Lathund Klubbmedlem 1 1 FUNKTIONER Din förenings IdrottOnline sida är portalen för medlemmarna där du kan hitta information om vad som händer i din förening. Med ditt personliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (26) Datum 2011-09-16 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord...

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en länk

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.2 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.2 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.2 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket

Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Manager för ett gruppkonto i Widgit Online funktionsverket Gruppkonto i Widgit Online Ett gruppkonto i Widgit Online innebär att flera användare tillsammans ingår i en gemensam grupp där man kan dela material

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT Portal 3.3 Manual

www.grade.com LUVIT Portal 3.3 Manual www.grade.com LUVIT Portal 3.3 Manual Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. GENERELLA FUNKTIONER 6 2.1. RSS 6 2.1.1. RSS i Internet Explorer 6 2.1.2. RSS i FireFox 7 2.1.3. RSS utanför webbläsaren 7 2.2.

Läs mer

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper.

Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. Skapa nästa års cup Med nedanstående anvisningar kan man mycket snabbt skapa upp en cup med bibehållna inställningar från tidigare gjorda cuper. OBS! Ni ska aldrig återanvända en tidigare cup. Den har

Läs mer

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE

Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Användarguide: Pagero Web Portal Skapa och skicka fakturor till Volvo Car SE Registrera er för er Pagero Free Web Portal till Volvo Car För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor har Volvo

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer