Anonymiserade tentamina

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anonymiserade tentamina"

Transkript

1 Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: Innehåll Om anonymiserade tentamina... 2 Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering... 2 Tentamensanmälan i Studentportalen... 2 Tentamen i skrivningssalen... 3 Rättning av skrivningar... 3 Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok... 3 Observera!... 4 Hur gör studenten?... 6 Hur gör administratören?... 7 Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns?... 7 Lägg till tentamensanmälan... 9 Kontroll av provuppsättning Sammanställning av tentamensanmälningar Anmälda studenter Visa anmälda studenter Lägg till en anmälan för en student Ta bort en students anmälan E-post Redigera tentamenstillfälle Inställt tentamenstillfälle Ta bort tentamensanmälan Tentamensanmälan med resultatkod Ny resultatkod

2 Om anonymiserade tentamina Rektor har beslutat att anonymitet ska gälla vid s.k. salskrivningar vid hela Uppsala universitet från och med 1 september Studentportalens funktion för tentamensanmälan stödjer anonymiteten från anmälan till resultatrapportering. Studentportalens Tentamensanmälan kan användas vid: anonyma tentor i någon av byggnadsavdelningens skrivningslokaler anonyma tentor i egna skrivsalar eller icke anonyma tentor Byggnadsavdelningen har tillsammans med Studentportalen kommit överens om hur anonymiserade tentamina ska hanteras i skrivsalar som bokas via dem. Flödet från tentamensanmälan till resultatrapportering Så här säkerställs anonymiteten från tentamensanmälan till resultatrapportering: Tentamensanmälan i Studentportalen 1. Institutions- eller kurstillfällesadministratören lägger via funktionen Tentamensanmälan upp ett tentamenstillfälle via kursen/kurstillfället och markerar att tentamen ska vara anonymiserad. 2. Den inloggade studenten ser sina samtliga tentamensanmälningar under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. Här kan hon/han anmäla och avanmäla sig tills anmälningstiden har passerat. Studenter som inte anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. Vid anmälan får studenten en anonymitetskod som visas i Studentportalen. En länk till denna sida finns även på studentens startsida under rubriken Tentamensanmälningar. Observera att studenten inte längre ser sina tentamensanmälningar via kurssidan. 3. En lista över anmälda studenter visas på tentamenstillfället i Studentportalen. Listan innehåller anmälda studenters namn, personnummer och studentens anonymitetskod. Endast de som har rollen Institutionsadministratör är behöriga att se denna information. Övriga roller, t.ex. Kurstillfällesadministratörer och Betygssättande lärare ser endast hur många som anmält sig. En motsvarande lista kan även tas fram via RS01 i Uppdok av en behörig Uppdok-användare på institutionen. OBS! Den som rättar tentamen bör inte hantera listor över anmälda och arbeta med dessa uppgifter i Studentportalen eller i Uppdok för det aktuella tentamenstillfället. 4. Fyra dagar innan provdatum ska listan över anmälda studenter, "Anmälda studenter (pdf)" levereras till skrivningssalen. Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen sköts detta automatiskt av systemet. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. 1 Läs beslutet. 2

3 5. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 6. Den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan får ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället och antalet anmälda vid sista anmälningsdagen samt fyra dagar innan provdatum. Tentamen i skrivningssalen 7. I byggnadsavdelningens skrivningslokaler kan den som har glömt sin kod dra sitt idkort/körkort i en kortläsare och ser då sin kod. Om studenten är anmäld till flera tentamenstillfällen samma dag visas koderna till respektive tenta. Detta fungerar endast för studenter med svenskt id-kort. Studenter med interimspersonnummer som inte har med sig koden kan få den av tentamensvakten efter att ha legitimerat sig med gällande pass. 8. Studenten skriver sin tentamen och anger sin kod på skrivningen. 9. Studenten lämnar in tentan och blir avprickade på skrivningsvakternas lista över anmälda studenter efter att skrivningsvakten kontrollerat studentens id-handling. 10. De avprickade listorna skrivs under av skrivningsvakten och skickas i ett separat kuvert med internposten till en föranmäld mottagare/kursadministratör vid institutionen. Kopior av listan sparas hos Byggnadsavdelningen i ett år. Rättning av skrivningar 11. Läraren rättar skrivningarna och ser på dessa endast koden som studenten har angett på skrivningen. Resultatrapportering i Studentportalen och Uppdok 12. Uppdok-administratören på institutionen skapar underlag för resultatrapportering i Studentportalen via funktionen RS01 i Uppdok. En resultatlista med anonymitetskoder måste skapas via knappen Sök anmälda. 3

4 Därefter ska den nyskapade resultatlistan öppnas för webbrapportering. Detta görs genom att listan markeras som Webbrapp. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Betygsdatum kan inte ändras för studenter anmälda via tentamensrutinen eftersom kopplingen till anmälan då försvinner. 13. Via Studentportalen kan nu läraren med rollen Betygssättande lärare fylla i betygen i resultatlistan med hjälp av koderna, och markera listan som Klar när rapporteringen är avslutad. Listan markeras samtidigt som Klar även i Uppdok i RS01, och därefter kan man inte längre komma åt den via Studentportalen. Resultatrapportering kan även ske direkt i Uppdok. Då markerar Uppdok-användaren inte listan som Webbrapp utan tar fram ett Rättningsprotokoll till läraren via RS01. I rättningsprotokollet visas endast koden för varje student. Efter att läraren angett resultatet för respektive student lägger Uppdok-användaren in betygen med hjälp av koderna direkt i RS01. Vid inrapportering i RS01 visas även studenternas namn och personnummer. 14. När resultatrapporteringen via Studentportalen (eller direkt i Uppdok) är klar tar Uppdokanvändaren på institutionen fram en arkivlista över resultaten via funktionen RS01. Listan innehåller utöver resultatuppgifterna namn, personnummer och kod för respektive student. 15. Efter att listan granskats och skrivits under av examinatorn gör Uppdok-användaren via funktionen RS01 en definitiv inläggning av listan i Uppdok. 16. Studenten kan nu se sitt tentamensresultat i Studentportalen och får även ett meddelande om ett nytt resultat via e-post. Observera! Bonuspoäng kan inte lösas i dagens tekniska ramverk. Vi föreslår att man ber de studenter som har rätt till bonus att markera det på sina tentor, t.ex. genom att skriva bonus på de papper som lämnas in. Eventuella bonuspoäng får därefter adderas till resultatet efter rättning. Efteranmälda: Administratören kan i Studentportalen lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter ser då koden i Studentportalen och kan även få sin kod genom att dra sitt id-kort/körkort i en kortläsare i skrivningssalen. 4

5 De studenter som kommer oanmälda till skrivningssalen och ändå får tentera kommer inte att kunna vara anonyma. Systemen är anpassade men det kvarstår arbete med att ta fram rutiner som fungerar i skrivningssalarna. Det är möjligt att lägga till studenter till resultatlistan i Uppdok i efterhand (t.ex. oanmälda studenter), men dessa blir inte anonyma. Studenter som ska läsa upp sitt betyg och redan har ett godkänt betyg sorteras automatiskt bort av systemet. De kan därför inte anmäla sig via Studentportalen utan måste be en administratör lägga till dem manuellt via Uppdok. De kan inte vara anonyma. Studentportalens olika behörigheter styr vad administratören får se och göra i portalen 2. Tänk på att en Institutionsadministratör ser listan över anmälda studenter med personnummer och anonymitetskoder i Studentportalen - något en Betygssättande lärare inte bör göra. 2 Läs mer om roller och behörigheter i Studentportalen. 5

6 Hur gör studenten? 1. Studenten loggar in i Studentportalen. 2. På startsidan visas rubriken Tentamensanmälningar med länken Du har aktuella tentamensanmälningar. 3. Länken öppnar sidan Tentamensanmälningar under fliken Mina studier. Här ser studenten alla sina aktuella tentamenstillfällen som är relevanta för henne/honom. 4. Studenten anmäler sig genom att klicka på knappen Anmäl. 5. Studenter som inte har anmält sig får en påminnelse via e-post tre dagar innan sista anmälningsdag. 6. Efter anmälningsperiodens slut skickas bekräftelse ut via e-post till anmälda studenter som innehåller information om tentamenstillfället och anonymitetskoden. Obs! Studenterna ser inte någon tentamensanmälan under respektive kurs, utan enbart under fliken Mina studier > Tentamensanmälningar. 6

7 Listan över studentens tentamensanmälningar visar information om tid, plats, datum för de tentamenstillfällen de redan anmält sig till och för alla tillgängliga tentamenstillfällen de kan anmäla sig till. Sista anmälningsdag visas också. Vid anonyma tentamenstillfällen som studenten redan anmält sig till visas även studentens anonymitetskod samt en text som förklarar att det är en anonym tentamen. När studenten har anmält sig blir tentamenstillfället grönt och visas högst upp. Övriga tentamenstillfällen är blå. En tentamensanmälan vid en kurs visas för alla studenter som läser eller har läst kursen och som ännu inte har klarat tentan, förutsatt att provet ingår i den provuppsättning som gällde när studenten registrerades första gången. Studenter som registrerats på kursen, men som ska läsa den senare under terminen, kommer inte att se tentamenstillfällen med tentamensdatum som ligger före startveckan på kurstillfället. Hur gör administratören? Var ser jag vilka tentamensanmälningar som finns? En lista över institutionens samtliga tentamensanmälningar visas under fliken Utbildning under rubriken Sammanställning av > Tentamensanmälningar i menyn. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. 7

8 Man kan sortera dem på namn, kurskod m.m. genom att klicka på rubrikerna i kolumnerna i tabellen. En lista över alla tentamensanmälningar inom en speciell kurs visas under länken Tentamensanmälningar på respektive kurs- och kurstillfällessida. 8

9 Lägg till tentamensanmälan En ny tentamensanmälan läggs upp på Kursnivå och kan bara användas på kurser med kurstillfällen som har minst en provkod, men kan alltså läggs till både från Kursens och från Kurstillfällets startsida via menyerna till vänster. 1. Öppna kurs- eller kurstillfällessidan. 2. Klicka på länken Tentamensanmälningar i menyn till vänster. Då visas befintliga tentamenstillfällen. 3. Klicka på länken Lägg till tentamenstillfälle. Det går att lägga till en Tentamensanmälan med resultatkod om kursen är kopplad till en resultatkod. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Läs mer om Tentamensanmälan med resultatkod 9

10 10

11 4. Välj tentamenstyp: Ordinarie tentamen, Omtentamen, Hemtentamen, Dugga. 5. Fyll i datum för tentamen och när tentamen börjar och slutar (start- och sluttid). 6. Välj provkod. Vilka prov som finns för kursen hämtas från Uppdok. En provuppsättning gäller alltid fr.o.m. en viss termin. Tänk på att studenten endast ser tentamenstillfällen för prov som ingår i den provuppsättning som gäller den termin då studenten förstagångsregistrerades (ffg-registrering) på kursen. När man väljer provkod, visas aktuella provkoder och gamla provkoder, samt vilka år de var giltiga. Om det inte finns några provuppsättningar registrerade på kursen måste en institutionsadministratör ta bort kontrollen av provuppsättning. Obs! Provets benämning i Uppdok blir namnet på tentamensanmälan som visas för studenten. Om man vill förtydliga vilken tentamen det rör sig om, t.ex. omtentamen kan detta anges i meddelanderutan. 7. Ange lokal där tentamen ska äga rum. Om skrivningen äger rum i Uppsala kan Byggnadsavdelningens skrivsalar väljas i rullgardinsmenyn. Lokalen måste vara bokad om någon av deras skrivsalar används. Det går även att välja "Egen lokal" men då skickas inte anmälningslistorna automatiskt över till skrivsalen. Om skrivningen äger rum på Gotland anges lokal i fritextfältet. 8. Ange hur många platser som är bokade i lokalen (visas bara för administratören och är valfritt). Om antalet anmälda är större än antalet bokade platser tre dagar innan sista anmälningsdag skickar Studentportalen ett e-postmeddelande till den administratör som skapat/senast uppdaterat tentamenstillfället och till ev. angivna e-postadresser kopplat till tentamenstillfället så att ändring av lokal kan göras innan anmälan stängs. 9. Ange om tentamen ska vara anonym. 10. Fyll i anmälningsperiod. Administratören kan välja friare än tidigare när de vill spärra anmälan. Den kan nu stängas tidigast 12 dagar och senast 4 dagar före tentamen. OBS! Om institutionen ska hinna boka rätt antal platser i skrivningslokalen är det viktigt att skapa tentamensanmälan i god tid innan tentamenstillfället och ha sista anmälningsdagen 12 dagar innan tentamenstillfället. 11. Meddelande till studenten: Studenterna ser meddelandet i samband med tentamensanmälan i Studentportalen. Samma meddelande bifogas också i det e- postmeddelande som den anmälda studenten får efter att anmälan stängts. Datum, lokal, tid och anonymitetskod skickas också. 11

12 12. Fyll i e-postadresser till de administratörer/lärare som ska få information om tentamenstillfället (den administratör som senast uppdaterade tentamensanmälan får automatiskt ett e-postmeddelande fyra dagar innan provdatum). 13. Klicka på Spara. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande med information om tentamenstillfället till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. När en Tentamensanmälan är skapad visas den i översikten under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och via länken Tentamensanmälan i menyn på aktuell kurs- och kurstillfällessida. Här visas information om tentamenstillfället, hur många studenter som anmält sig och om tentamen är anonym eller inte. Kontroll av provuppsättning Listan med provuppsättningar för kursen hämtas från Uppdok. Ibland måste "gamla" studenter som inte läst kursen i vanlig takt examineras på en senare kursdel/prov som inte ingår i deras provuppsättning. För att dessa studenter ska kunna anmäla sig till tentamen via Studentportalen kan en institutionsadministratör ange att kontrollen mot provuppsättningar inte ska göras för ett tentamenstillfälle. Detta görs genom att ta bort markeringen i rutan "Kontroll av provuppsättning". Alla studenter som någon gång varit registrerade på kursen och saknar godkänt resultat på provet kan då anmäla sig via Studentportalen. I nästa steg, vid resultatrapportering av provet varnar Uppdok om provet inte ingår i studentens provuppsättning, men institutionen kan ignorera varningen. Nackdelen med att avstå från kontrollen av provuppsättning vid tentamensanmälan är att institutionen inte kan utnyttja Uppdok fullt ut vid resultatrapportering av hel kurs, då automatiska kontroller mot provuppsättningar och obligatoriska prov inom provuppsättningar inte kan göras av systemet. Detta betyder att institutionen kan manuellt behöva kontrollera studenters prov inom kursen innan inrapportering av betyg på hel kurs kan ske. 12

13 Sammanställning av tentamensanmälningar Institutionens samtliga tentamensanmälningar finns under fliken Utbildning > Sammanställning av > Tentamensanmälan och vid respektive kurs och kurstillfälle. Sammanställningen visar automatiskt alla tentamenstillfällen från dagens datum och framåt. Det går också att söka ut tentamenstillfällen genom att ange provdatum och klicka på Sök. Sammanställningen innehåller information om: När tentamen äger rum, hur många som är anmälda och när tentamen spärras för anmälningar. Kolumnen Provbenämning visar vilket prov tentamensanmälan gäller och länkar till Redigera tentamensanmälan där ändring av bl.a. tid, lokal och status kan göras. Sidan Redigera tentamensanmälan nås även via länken Redigera tentamenstillfälle längst ut till höger. Institutions- och kurstillfällesadministratörer kan redigera ett tentamenstillfälle. Kolumnen Anmälda/Godkända visar antal anmälda och godkända studenter. Länken öppnar Tentamensanmälan. Här kan Institutionsadministratören se anmälda studenter, skicka e- post, lägga till och ta bort studenter. Om tentamen inte är markerad som anonym kan även Kurstillfällesadministratörer se länken och öppna Tentamensanmälan. 13

14 Anmälda studenter Bild på en tentamensanmälan med en anmäld student (fiktivt namn + personnummer). Visa anmälda studenter Sidan med anmälda studenter öppnas genom att klicka på länken (t.ex. 20/3) i kolumnen Anmälda/godkända i sammanställningen av tentamensanmälningar. Endast en institutionsadministratör kan se länken och öppna denna sida om tentamen är anonym. Om tentamen inte är anonym kan även kurstillfällesadministratörer öppna sidan. Här visas studentens anonymitetskod, namn, personnummer, e-post, ev. programinriktning och registreringstermin. Administratören kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum oavsett anmälningsperiod. Studenter kan tas bort från listan t.o.m. provdatum. Det går att anmäla alla studenter som är registrerade på kursen denna termin samtidigt. Reg. termin: Om en student inte är registrerad på kurstillfällets starttermin står det i kolumnen "Reg. termin" vilken termin studenten registrerade sig till kursen första gången. Godkänd: En student som har anmält sig till tentamen innan godkänt resultat har rapporterats in markeras i listan som Godkänd. Detta kan exempelvis hända om studenten anmält sig till en ordinarie tenta samt en omtenta. Godkända studenter sorteras bort av systemet i pdf-listan innan den skickas till skrivningssalen. Länken Anmälda studenter (pdf) visar upp listan med anmälda, icke godkända, studenter. Denna pdf innehåller information om tentamenstillfället, studenternas namn, personnummer och koder. Listans kolumner går att sortera. Detta görs via en rullgardinsmeny innan listan öppnas. 14

15 Om tentamen sker i en skrivningssal som tillhör Byggnadsavdelningen skickas listan med anmälda studenter till skrivningslokalen automatiskt fyra dagar innan provdatum. Om tentamen sker i annan lokal måste institutionen själv leverera listan till skrivningssalen enligt de rutiner som fakultetsnämnden/institutionen beslutat. Lägg till en anmälan för en student En institutionsadministratör kan lägga till studenter t.o.m. fyra dagar innan provdatum. Listan kan användas som underlag för betygsrapportering. En administratör kan lägga till alla studenter (som är registrerade på kursen denna termin) samtidigt genom att klicka på knappen Lägg till alla. Studenter som man lägger till i listan måste ha en registrering på kursen. Det görs även en kontroll att studenten saknar ett godkänt resultat på den aktuella provkoden. Anonymitetskoden visas för den inloggade studenten vid dennes tentamensanmälan och skickas till studenten via e-post fyra dagar innan provdatum. Om du som administratör vill föra över anmälda studenter från ett tentamenstillfälle till ett annat kan du: 1. Öppna Anmälda studenter (pdf) för tentamenstillfälle A. 2. Öppna sidan med anmälda studenter för tentamenstillfälle B. 3. Kopiera studentens personnummer från pdf-filen. 4. Klistra in personnumret i fältet för att lägga till en anmälan och klicka på knappen Lägg till. 5. Upprepa steg 3-4 tills alla studenter är anmälda. Ta bort en students anmälan Man kan ta bort en eller flera studenter från listan t.o.m. provdatum. Markera kryssrutorna vid den/de studenter som ska tas bort och klicka på knappen "Ta bort markerade studenter". E-post Man kan skicka e-post till de anmälda studenterna även efter att den sista anmälningsdagen har passerat. Automatiska e-postmeddelanden om tentamenstillfället 1. Tre dagar innan sista anmälningsdag skickar systemet en påminnelse till studenter som ännu inte anmält sig. 2. Fyra dagar innan provdatum skickar systemet ut ett e-postmeddelande till anmälda studenter. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och den personliga anonymitetskoden. 3. I samband med tentamenstillfällets sista anmälningsdag samt fyra dagar innan provdatum skickar systemet en bekräftelse till den administratör som sist uppdaterade tentamensanmälan. Meddelandet innehåller information om tentamenstillfället och antalet anmälda. 15

16 Redigera tentamenstillfälle 1. Öppna sidan med sammanställningen av Tentamensanmälningar 2. Klicka på provets benämning i kolumnen Provbenämning eller på länken Redigera tentamenstillfälle. 3. Då öppnas sidan Redigera tentamenstillfälle. Det är möjligt att ändra tentamenstyp, lokal, provuppsättningskontroll, meddelande, anonymitet och provdatum fram till sista anmälningsdag. Observera att anonymitet och provdatum bara kan ändras så länge ingen student har anmält sig till tentamen. Efter att sista anmälningsdag har passerat går det endast att ändra tentamenstyp, meddelande, antal bokade platser samt ställa in tentamenstillfället. Uppgiften om tidpunkten när ändringen gjordes och vem som gjorde den sparas och visas i administratörsgränssnittet. Kom ihåg att informera de studenter som redan hunnit anmäla sig om ändringar! Studentportalens supportpersonal kan, i undantagsfall, ändra tid och lokal för tentamen även efter sista anmälningsdag har passerat och fram till fyra dagar innan provdatum. Kontakta supporten för mer information. Inställt tentamenstillfälle Om ett tentamenstillfälle är inställt bockas detta för på sidan Redigera tentamenstillfälle. Information om att tentamenstillfället är inställt visas då för studenten och ett e-postmeddelande skickas till studenten fyra dagar innan provdatum. Om tentamenstillfället ställs in efter att e-postmeddelandet har skickats ut till anmälda studenter (fyra dagar innan provdatum) måste studenterna kontaktas manuellt. 16

17 Du kan själv kontakta anmälda studenter via sidan med anmälda studenter: 1. Öppna sammanställningen av Tentamensanmälningar. 2. Klicka på länken, t.ex. 20/3, i kolumnen Anmälda/godkända. 3. Då öppnas sidan med anmälda studenter. 4. Markera alla studenter i listan och klicka på länken Skicka e-post till valda studenter. Ta bort tentamensanmälan Man kan ta bort en Tentamensanmälan och då försvinner länken direkt även från studentgränssnittet. Detta görs via Redigera tentamenstillfälle. Obs! Det går inte att ta bort en tentamensanmälan som studenter redan hunnit anmäla sig till. Däremot går det att ställa in ett tentamenstillfälle. 17

18 Tentamensanmälan med resultatkod När ett prov inom flera olika kurser examineras via samma tentamen kan man koppla ihop kurs- och provkoderna till en resultatkod. Fördelen är att institutionen i Studentportalen slipper lägga till separata tentamenstillfällen för respektive kurs och prov. Det räcker att lägga till ett (1) gemensamt tentamenstillfälle med hjälp av resultatkoden. I Studentportalen lägger administratören till tentamenstillfället precis som vanligt, men i stället för kurs och prov anger man endast resultatkoden. Studenter som är registrerade på någon av de i resultatkoden ingående kurserna samt saknar godkänt resultat på kursen och provet kan anmäla sig till tentamen. I nästa steg, vid resultatrapportering med hjälp av resultatkoden, håller Uppdok reda på studenternas kurstillhörighet och ser till att resultaten bokförs på rätt kurs och prov för studenten. Ny resultatkod Uppdok-enheten lägger in resultatkoder i Uppdok efter begäran av institutionen. Institutionen meddelar Uppdok-enheten de kurser och prov som ska ingå i den nya resultatkoden. De ingående kurserna kan tillhöra olika institutioner. Alla de ingående proven måste ha samma betygskala, även om kurserna inte skulle ha det. Resultatkoden är 6 tecken lång och består av siffror och/eller bokstäver. Resultatkoden är inte kopplad till en termin eller en institution. Ett exempel: Resultatkod: R12345 Kurs: 1MX001 Prov: 1000 Kurs: 1MX460 Prov: 0120 Kurs: 1MX963 Prov: 2002 Detaljerad information om tentamensanmälan med resultatkod finns i manualen. 18

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Ladok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Resultatrapportering via Studentportalen

Resultatrapportering via Studentportalen Guide Resultatrapportering via Studentportalen Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad: 2015-03-27 Innehåll Om resultatrapportering i Studentportalen... 2 Rapportering av

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Kursvärderingar guide för lärare

Kursvärderingar guide för lärare Guide Kursvärderingar guide för lärare Denna guide beskriver hur man steg för steg skapar en kursvärdering och skriver en kursrapport i Studentportalen. Exempel på frågor, kursvärderingar och kursrapporter

Läs mer

Grupper i Studentportalen

Grupper i Studentportalen Guide Uppdaterad 2014-05-28 Grupper i Studentportalen Studentportalens gruppindelningsfunktion gör det möjligt att dela in studenter på ett kurstillfälle eller ett samläsningstillfälle i olika grupper.

Läs mer

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok

Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Studentportalen och Uppdok: Före, under och efter övergången till nya Ladok Lunchseminarium 2018-04-26 Annika Björklund, Studentavdelningen Katarina Adenmark, IT-avdelningen Eva Pärt Enander, IT-avdelningen

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen.

Aktivitetstillfällen. Väl inne på en kurs, klicka på Aktivitetstillfällen. Aktivitetstillfällen För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle behöver du först söka fram ett kurstillfälle. Det görs genom att först klicka på studiedokumentation och sedan klickar på fliken Kurs. Skriv

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Aktivitetstillfällen

Aktivitetstillfällen Aktivitetstillfällen Startsida För att kunna skapa ett aktivitetstillfälle måste du söka fram ett kurstillfälle. Klicka på Studiedokumentation och sedan på Kurs. Skriv sedan in antingen kursens benämning

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2

Ladok. Resultatrapportering på prov RS01. Resultatrapportering på prov RS01 1. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 Ladok Resultatrapportering på prov RS01 Resultatrapportering på prov RS01 1 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid rapportering i RS01 2 1. Inläggning av betyg på prov RS01 2 2. Examens /projektarbete

Läs mer

andra vid AAA. ett fåtal kollegor så kan du om du En administratör som listor

andra vid AAA. ett fåtal kollegor så kan du om du En administratör som listor 1 Tentamensadministration i Ladok på webb (LPW) I LPWs tjänst för tentamensadministration lägger du upp tentamenstillfällen för salstentor och andra tentor, t ex hemtentor som studenterna sedan anmäler

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

Tentamensanmälan på studentwebben

Tentamensanmälan på studentwebben Utbildningsavdelningen Tentamensanmälan på studentwebben Innan studenten kan anmäla sig till tentamen måste tentamenstillfället vara uppdaterat av institutions-sekreterare och ev. tentamenssamordnare.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb

TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb TG10 Gränssnitt Tentamenstillfälle Exam Ladok på webb 2015-12-08 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2012-10-19 Tord Ekberg 2014-06-03 Andreas Hed Lagt till information om notifieringar i samband

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Internutbildning i Studentportalen

Internutbildning i Studentportalen Guide Internutbildning i Studentportalen Uppdaterad 2012-08-10 Om internutbildning... 2 Behörigheter... 2 Översikter... 2 Skapa internutbildning/internutbildningstillfällen... 3 Skapa internutbildning...

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg

Ladok grundkurs. Resultatrapportering. Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Ladok grundkurs Resultatrapportering Höstterminen 2013 Susanne Dackheim Erik Wallenberg Systemförvaltning Ladok/SISU Kontakta oss ladok@su.se Tfn 08-16 tfn 3989 (kl 10-12 må-to) www.su.se/ladok www.su.se/sisu

Läs mer

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen

Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Tips och guide Hitta dina favoritfunktioner i Studentportalen Studentportalen har många funktioner som lärare och administratörer kan använda i undervisning och studieadministration. Välj vilka som passar

Läs mer

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( )

MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 ( ) MinPlan - kurs- och tentamensanmälan v. 1.2 (19.2.2007) 1. Kursanmälan 1 1.1 Kursanmälan öppen 1 1.2 Anmälan till kurs 1 1.3 Anmälan till kurser utanför studieplanen 1 1.4 Återta anmälan 2 1.5 Bekräftan

Läs mer

Manual - LPW, alla funktioner

Manual - LPW, alla funktioner Manual - LPW, alla funktioner Innehållsförteckning Tentamensadministration LPW - allmänt Skapa ett nytt tentamenstillfälle Kopiera ett befintligt tentamenstillfälle Ändra ett befintligt tentamenstillfälle

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Portfölj i Studentportalen

Portfölj i Studentportalen Guide Portfölj i Studentportalen I en portfölj kan filer från funktionen Inlämning på flera kurstillfällen samlas. En portfölj skapas på institutionsnivå och inlämningar kopplas sedan till den. Det är

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar

ANVÄNDARMANUAL. Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar 1 LTH:s kansli Camilla Hedberg ANVÄNDARMANUAL Administrera anonyma tentamina och tentamensanmälningar Ladokportalen för anställda http://ladokportal.lu.se/ samt Ladok Nouveau Postadress Box 118, 221 00

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument

Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen. Rutindokument Rutindokument Administrera betygsrapportering Koppla medarbetare till kurs och kurstillfälle Följ betygsrapporteringsprocessen Upprättad av Studerandeavdelningen Gäller från 2017-12-11 Skapa genvägar till

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Administrera tentamensanmälningar

ANVÄNDARMANUAL. Administrera tentamensanmälningar 1 LTH:s kansli Camilla Hedberg ANVÄNDARMANUAL Administrera tentamensanmälningar http://ladokportal.lu.se/ Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssonsväg 3 Telefon 046-222 71 99 Fax E-post

Läs mer

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på provmoment via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Innehåll... 2 Startsidan... 3 Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 Redigera information för en arbetsplats... 6

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen Syfte med dagens information Ge en orientering kring hur det nya systemet

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.]

FÖRARE. [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se FÖRARE [En enkel guide för hur du som förare använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning... 3 Registrera

Läs mer

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig

Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig XXX Bokningslista Kurssekreterare/Kursansvarig Manual v. 7 Innehåll: 1 Inledning... 3 1.1 Inloggning... 3 2 Bokningslistan... 5 2.1 Skapa ny bokningslista... 5 2.2 Inställningar... 7 2.2.1 Grundinformation...

Läs mer

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.17.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok

Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok 1 Certifiering av Ladok-användare Självstudiematerial resultatrapportering i Ladok Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Version 1.1 2011-01-12 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen Arbetsplatsansvarig Senast uppdaterad: 2018-05-14 Innehåll Startsidan... 3 Behörighet... 4 Granska en arbetsplats placeringar... 5 Lägg till arbetsplatsansvarig/handledare...

Läs mer

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7

Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 Studeranderegistret Version 3.7 Helsingfors universitet WinOodi Sida 1/7 OpeOodi för lärare WebOodi har nyttiga egenskaper också för läraren, t.ex. hur man skriver ut en lista över studerande som anmält sig till undervisningen/kursen

Läs mer

RS01 Resultat på prov

RS01 Resultat på prov Studentavdelningen/Ladokgruppen 1 (8) RS01 Resultat på prov Detta dokument uppdaterades senast den 29 oktober 2008. Syfte I funktionen kan man rapportera resultat på prov, tillgodoräkna, ändra och ta bort

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Resultatrapportering via Ladok på webb är en valfri arbetsrutin som följer de lokala regler för examination. Länk till Ladok på web Processbeskrivning

Läs mer

1. Definitioner av begrepp inom examination Mata in information om tentamina Skapa en allmän tentamen... 6

1. Definitioner av begrepp inom examination Mata in information om tentamina Skapa en allmän tentamen... 6 Innehåll 1. Definitioner av begrepp inom examination... 5 2. Mata in information om tentamina... 6 2.1. Skapa en allmän tentamen... 6 2.1.1. Boka utrymme i resursbokningen, namnge tentamen och förflytta

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr !

Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO , dnr ! Resultathantering Prov bör rättas och läggas in i Ladok inom tre arbetsveckor (två veckor innan omtentan) JO 1991-07-18, dnr 3980-1990! Alla provresultat rapporteras (även underkända och blanka)! Examinationsdatum

Läs mer

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK

SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Studentcentrum, Ladok Version 1.0 2012-07-01 SJÄLVSTUDIEMATERIAL RESULTATRAPPORTERING I LADOK Avser utbildning på grund- och avancerad nivå Innehållsförteckning Resultatrapportering i Ladok... 3 Helårsprestation

Läs mer

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att:

Föräldrar i Skola24. I systemet har föräldrar möjlighet att: Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera.

Funktionerna kan variera beroende på vilka funktionsområden skolan valt att aktivera. Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov

Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov 2016-11-21 Sid 1 (12) Manual för inläggning av tillgodoräknande av prov Syftet med delfunktionen är att kunna dokumentera studenter som får tillgodoräkna sig ett prov eller del av prov med studier från

Läs mer

Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information

Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information Nya Ladok Varför ett nytt Ladok och varför nu? Nyheter och förändringar i nya Ladok Resultatrapportering - process Demo Mera information Varför ett nytt Ladok och varför nu? Grunden i dagens Ladok 40 år

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9

Ladok. Registrering. RG01 Registrering en person 2. RG02 Registrering flera personer 4. RG10 Avbrott på kurs 9 Ladok Registrering OBS! Studenten skall själv registrera sig via webb tjänst och det är endast i undantagsfall som administratören ska registrera studenter. RG01 Registrering en person 2 Beskrivning av

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Arbetsrutin för tillgodoräknande

Arbetsrutin för tillgodoräknande Arbetsrutin för tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande av prov eller kurs görs av institutionen som också lägger in uppgifterna i Ladok. Tillgodoräknandeblankett och de Lokala regler för tillgodoräknande

Läs mer

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019 Grupper I den nationella lathunden Administrera resultatrapportering finns ett avsnitt där man går igenom hur man gör grupper i systemet. Vi har lyft ut den delen och här gjort en egen manual för det.

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb

Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Arbetsrutin för resultatrapportering via Ladok på webb Resultatrapportering via Ladok på webb är en valfri arbetsrutin som följer de lokala regler för examination som finns på https://lpw.lnu.se Processbeskrivning

Läs mer

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Innehåll 1. Om resultatrapportering i Ladok 1 2. Om betastartsidan 2-3 3. Sök kurstillfälle 4 4. Summering på kurstillfälle 5 5. Översikt av kursvyn 6-8

Läs mer

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Bokningsinstruktioner BCF Amazona

Bokningsinstruktioner BCF Amazona 1. Registrera Dig som användare När Du öppnar Amazonas startsida ser Du vårt utbud av aktiviteter i vänster kolumn. För att kunna boka en aktivitet behöver Du först registrera Dig som användare. Detta

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Skapa en kursvärdering

Skapa en kursvärdering Skapa en kursvärdering Tanken med ett kursvärderingssystem är att ställa frågor till studenterna och automatiskt sammanställa deras svar för presentation. En kursvärdering består av ett eller flera frågeformulär.

Läs mer

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen

Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen 2018-12-13 1 Lägga till inledande kurser på programtillfälle eller inriktningstillfällen Innehåll Läs detta först / Förutsättningar

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation.

SÖKA FRAM KURSEN. Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. RAPPORTERA RESULTAT 2 SÖKA FRAM KURSEN Klicka på Kurs som finns under studiedokumentation. I sökfältet kan du söka fram kursen och kurstillfället som du ska rapportera för. Du kan antingen välja att fylla

Läs mer

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur

SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur UMEÅ UNIVERSITET Studentcentrum Ladokgruppen SELMA manual Kursplan - Kurslitteratur Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Logga in och logga ut CAS... 3 Logga in:... 3 Logga ut:... 3 Söka ut kursplan...

Läs mer

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning:

Ladok. Funktionsbeskrivning. RS81 Resultatrapportering på hel kurs Version: Beteckning: Ladok Funktionsbeskrivning RS81 Resultatrapportering på hel kurs 2003-09-29 Version: Beteckning: 660-181-009 Ändringshistorik Revision Datum Av Kommentar Granskare Godkännare 2003-09-29 Bengt Reinholdsson

Läs mer

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018

Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018 Nya Ladok och administration av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Annika Björklund Studentavdelningen 19 april 2018 Syfte med dagens information Ge en orientering kring hur det nya systemet fungerar

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Nya Ladok Resultatrapportering

Nya Ladok Resultatrapportering Nya Ladok Resultatrapportering 1 Resultatrapportering Resultatrapportering kan göras av lärare och administratörer. När en medarbetare är kopplad till kursen finns den på medarbetarens startsida. NY terminologi:

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen

En kort guide till VFU-portalen. För dig som har tittbehörighet i portalen En kort guide till VFU-portalen För dig som har tittbehörighet i portalen Version 1.2, uppdaterad maj 2013 Innehåll Adressen till VFU-portalen... 3 Inloggning... 3 Behörighet... 3 Hur får jag behörighet?...

Läs mer

Selma - Manual Administration

Selma - Manual Administration Selma - Manual Administration Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning Innehåll 1. Inför nytt läsår 3 2. Defaultvärde för sökandewebben 4 3. Administration>Läsår 5 4. Administration>Redigera 7 5. Administration>Katalogdata

Läs mer

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster

Identity Manager. Användarhandbok. Identity Manager. Behörighetsverktyg för Mina tjänster Identity Manager Användarhandbok Identity Manager Behörighetsverktyg för Mina tjänster April 2017 1 VAD ÄR IDENTITY MANAGER?... 2 1.1 VAD SKA BEHÖRIGHETSADMINISTRATÖREN GÖRA I IDENTITY MANAGER?... 2 1.2

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Användarhandledning till ISP-system för institutions- och fakultetsadministratörer

Användarhandledning till ISP-system för institutions- och fakultetsadministratörer 2017 Användarhandledning till ISP-system för institutions- och fakultetsadministratörer Individuella studieplaner för doktorander vid Ekonomihögskolan & Samhällsvetenskapliga fakulteten uppdaterad 2017-12-12

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer