Användarhandbok för e-curia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för e-curia"

Transkript

1 Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska unionens domstol. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan av 27

2 Innehållsförteckning Inledning Om problem uppstår Huvudfunktioner Ansöka om ett användarkonto Logga in för första gången Ingivande av inlagor Ge in en inlaga Förbereda ingivandet av inlagor Godkännande av förberedda ingivanden Ge in ytterligare handlingar som bilagor till en inlaga Bilagor till en begäran om konfidentiell behandling Ytterligare handlingar som bilagor till en ansökan om skyndsam handläggning Assistentkonton Administrera assistentkonton Använda assistentkonton Förbereda ingivandet av inlagor Söka i ingivningshistorik Ta emot delgivningar Söka i delgivningshistorik Övriga funktioner Söka i ingivningshistorik Söka i delgivningshistorik Byta lösenord Ändra mina personliga uppgifter e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 2 av 27

3 Inledning För att använda datasystemet e-curia krävs det först och främst att Ni har en internetanslutning och en giltig e-postadress. Därefter behöver Ni ett användarkonto som tillhandahålls av Europeiska unionens domstol. Med hjälp av Ert användarkonto kan Ni utföra följande åtgärder: ge in inlagor elektroniskt och ta emot inlagor samt domar och beslut elektroniskt, söka i historik över utförda åtgärder, ändra Era personliga uppgifter (e-postadress, lösenord m.m.), anmäla en eller flera assistenter. e-curia har följande webbadress: Om problem uppstår Om ett problem uppstår är Ni välkomna att kontakta vår tekniska support. Vi ber Er använda Er av det kontaktformulär som finns i e-curia. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 3 av 27

4 2 Huvudfunktioner 2. Ansöka om ett användarkonto 2 Börja med att välja språk ( ). Därefter klickar Ni på länken klicka här ( 2 ) och följer de instruktioner som visas. Lämna alla uppgifter som efterfrågas om Er identitet, ange Era kontaktuppgifter och godkänn slutligen användarvillkoren. När Ni har angett alla uppgifter skickas ett ansökningsformulär med alla Era uppgifter färdigifyllda till Er e-postadress. Formuläret ska skrivas ut och skickas med vanlig post till kansliet vid en av de tre domstolarna. Formuläret ska vara undertecknat och de begärda bestyrkande handlingarna ska skickas med. Kanslierna gör en prövning av varje ansökan om användarkonto. En ansökan leder inte till att ett användarkonto öppnas omedelbart, utan det kan dröja några dagar. Om Er ansökan godkänns skickas ett användarnamn och ett provisoriskt lösenord till Er med två separata e- postmeddelanden. 2.2 Logga in för första gången För att logga in på e-curia, gör på följande sätt:. Ange användarnamn ( 3 ). 2. Ange lösenord ( 4 ). 3. Klicka på Logga in ( 5 ) eller klicka på Enter på tangentbordet. Obs! Den första gången Ni loggar in på e-curia kommer Ni att uppmanas att byta Ert ursprungliga lösenord. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 4 av 27

5 Därefter kommer Ni till e-curias förstasida. Den består av en meny ( 6 ), ett mittparti ( 7 ) och en historik över de 0 senaste åtgärderna under de 30 senaste dagarna ( 8 ) Användaren rekommenderas eftertryckligen att logga ut efter varje användning av e-curia, antingen genom att klicka på Logga ut i menyn till vänster, eller genom att klicka på krysset högst upp till höger på sidan. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 5 av 27

6 2.3 Ingivande av inlagor 2.3. Ge in en inlaga Innan en inlaga kan ges in måste de filer som ingivandet avser förberedas på Er dator. Filerna måste ha filformatet pdf (bild plus text) och ingen fil får överskrida 30 MB. Det är möjligt att ge in upp till 50 bilagor. Inlagan ska vara upprättad i enlighet med de rättegångsregler som gäller för den domstol som den ges in till. De texter som reglerar förfarandet finns att tillgå på domstolens webbplats Curia ( Praktiska råd: Varje fil ska ges ett tydligt namn som talar om vad för slags inlaga det rör sig om (Skrivelse, Bilagor del, Bilagor del 2, följebrev, etc.). Skrivelsen behöver inte vara egenhändigt undertecknad. Ni kan spara texten direkt i filformatet pdf (bild plus text) med hjälp av Ert ordbehandlingsprogram utan att göra någon skanning. Skrivelsen ska innehålla en förteckning över bilagorna. Bilagorna ska skickas som en eller flera separata filer (separata från filen med inlagan). En fil kan innehålla flera bilagor. Det är inte obligatoriskt att skapa en ny fil för varje bilaga. Så här gör Ni för att ge in en inlaga:. Gå till menyn Åtgärder och klicka på länken Ge in en handling. 2. Välj den domstol som inlagan ska ges in till. 3. Välj vilken typ av inlaga det rör sig om i rullgardinsmenyn. 4. Om det rör sig om en handling som hör till ett pågående mål, ange målnumret. För förenade mål räcker det med ett av målnumren. 5. Ange namnet på den part för vars räkning handlingen ges in (ej obligatoriskt fält). 6. Välj det språk på vilket handlingen är avfattad. 7. Klicka på Nästa för att fortsätta och på Avbryt för att komma tillbaka till förstasidan. Dessa uppgifter är till för att kansliet ska kunna vidta vissa förberedande åtgärder. Det är emellertid endast innehållet i de filer som utgör inlagan som blir en del av akten i målet. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 6 av 27

7 På nästa sida går det lägga till ytterligare filer: 8. Klicka på knappen Bläddra och välj den pdf-fil i Er dator som innehåller inlagan. 9. För att komplettera inlagan med bilagor, klicka på knappen För att lägga till en bilaga, klicka här. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 7 av 27

8 När inlagan har hämtats visas den ovanför knappen Bläddra. Om Ni vill göra en ändring måste Ni klicka på Ta bort och därefter göra om proceduren.. Klicka på Nästa" för att fortsätta ingivandet, på Tillbaka för att gå tillbaka till beskrivningen av handlingen eller på Avbryt för att komma tillbaka till förstasidan. Obs! Ingen av de filer som eventuellt har hämtats sparas om Ni avbryter ingivandet. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 8 av 27

9 0 När alla filer har valts (inlaga, eventuella bilagor och följebrev) visas sidan för godkännande (se nedan). Den sidan innehåller en upprepning av de uppgifter som Ni redan har angett. Följande åtgärder kan vidtas här: 2. Genom att klicka på handlingens namn kan Ni öppna filen och kontrollera innehållet. 3. Det går att se mer information (filens storlek, antalet sidor, e-stämpel) genom att klicka på plustecknet till vänster om handlingens namn. 4. Ange Ert lösenord (om det är en assistent som har förberett ingivandet, se punkt 2.3.3). 5. Klicka på Godkänn för att bekräfta ingivandet definitivt, på Tillbaka för att gå tillbaka till beskrivningen av inlagan eller på Avbryt för att avbryta ingivandet och gå tillbaka till förstasidan. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 9 av 27

10 e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 0 av 27

11 När ingivandet har godkänts sparas det i datasystemet och en sida med sammanfattande information visas. Denna sida skickas med e-post till företrädaren, och till assistenten om det är den sistnämnda som har förberett ingivandet, och den kan sparas genom att användaren klickar på Spara ( 6 ). En inlaga anses ha getts in den dag då ingivandet har godkänts. Det är klocktiden i Storhertigdömet Luxemburg som beaktas. 6 e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan av 27

12 Förbereda ingivandet av inlagor En assistent kan förbereda ingivandet av en inlaga åt en företrädare. Förberedelsen av ingivande ska godkännas av företrädaren. Ett ingivande som inte har godkänts inom 48 timmar tas bort från listan över handlingar som väntar på godkännande. Tillvägagångssättet för förberedelsen är i stort sett detsamma som för själva ingivandet, med undantag för sidan för godkännande. På denna sidan ska assistenten välja den företrädare för vars räkning ingivandet förbereds och därefter klicka på Spara. ( ) Obs! På detta stadium beaktas inte ingivandet av kansliet. Det är först när ingivandet har godkänts av företrädaren som det blir giltigt. En inlaga anses ha getts in den dag då ingivandet har godkänts. Det är klocktiden i Storhertigdömet Luxemburg som beaktas. Assistenterna har en sida där de kan följa de ingivanden som väntar på godkännande.. Gå till menyn Åtgärder och klicka på Förberedda ingivanden som väntar på godkännande. 2. Ni kommer då till en sida som visar de förberedda ingivanden som väntar på godkännande. Här anges referensnumret för ingivandet, målet, typen av handling, datum för föreberedelsen och den företrädare som ska lämna sitt godkännande. Ingivandena sorteras efter registreringsdatum (det äldsta högst upp och det senaste längst ned). e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 2 av 27

13 2 En assistent kan inte ta bort ett redan förberett ingivande. För att rätta till ett eventuellt fel måste assistenten förbereda ett nytt ingivande. Det felaktiga ingivandet kommer automatiskt att försvinna efter 48 timmar om företrädaren inte har godkänt det Godkännande av förberedda ingivanden Företrädarna har en sida där de kan följa de ingivanden som väntar på godkännande. Gå till menyn Åtgärder och klicka på Förberedda ingivanden som väntar på godkännande. 2 Ni kommer då till en sida som visar de förberedda ingivanden som väntar på godkännande. Här anges referensnumret för ingivandet, målet, typen av handling, datum för föreberedelsen och den assistent som har förberett ingivandet. Ingivandena sorteras efter registreringsdatum (det äldsta högst upp och det senaste längst ned). 3 Klicka på ikonen för att komma till sidan för godkännande. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 3 av 27

14 2 3 Sidan för godkännande är den vanliga sidan för godkännande av ingivanden. Företrädaren kan kontrollera uppgifterna och filerna, och eventuellt göra ändringar före godkännandet. Obs! Ett ingivande som inte har godkänts inom 48 timmar efter förberedandet tas bort. Ingivandet syns då inte längre i listan över förberedda ingivanden som väntar på godkännande. Denna tidsfrist har införts för att begränsa filvolymen i systemet. En inlaga anses ha getts in den dag då ingivandet har godkänts. Det är klocktiden i Storhertigdömet Luxemburg som beaktas. 2.4 Ge in ytterligare handlingar som bilagor till en inlaga Detta kapitel avser ytterligare handlingar som kan ges in som bilagor till en inlaga Formella handlingar På den sida som visas nedan ges användaren möjlighet att, till vissa inlagor, bifoga formella handlingar (handling som visar att en advokat är behörig att uppträda inför domstol, bevis för en privaträttslig juridisk persons existens, fullmakt, bevis för att fullmakten har utfärdats i vederbörlig ordning). När sådan valmöjlighet inte erbjuds kan formella handlingar ges in genom att välja "Annan typ av inlaga" eller genom att bifoga den som bilaga till huvudingivandet. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 4 av 27

15 Den här sidan för att lägga till filer fungerar enligt samma principer som sidorna för att lägga till inlagor.. Det går att lägga till formella handlingar för att komplettera inlagan genom att klicka på "Bläddra " Bilagor till en begäran om konfidentiell behandling Om inlagan utgörs av en begäran om konfidentiell behandling vid tribunalen kan Ni på den nedan återgivna sidan lägga till eventuella ytterligare handlingar som är specifika för denna typ av ingivande:. Klicka på knappen "Bläddra " och välja de pdf-filer som innehåller den icke konfidentiella versionen av inlagan och dess bilagor, som ska bifogas begäran om konfidentiell behandling. 2. Klicka på knappen längst ner på sidan för att lägga till en eller flera icke-konfidentiella versioner av andra inlagor. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 5 av 27

16 Ytterligare handlingar som bilagor till en ansökan om skyndsam handläggning Om inlagan utgörs av en ansökan till tribunalen om skyndsam handläggning kan Ni på den nedan återgivna sidan eventuellt lägga till ytterligare handlingar som krävs för ett sådant ingivande.. Om ansökan ges in till tribunalen, klicka på knappen "Bläddra " och välj de pdf-filer som innehåller den förkortade versionen av ansökan och av dess bilagor som ska bifogas ansökan om skyndsam handläggning. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 6 av 27

17 2.5. Ta emot en delgivning För att ta emot en delgivning som har skickats till Er och ta del av dess innehåll, gå till menyn Åtgärder och klicka på Ta emot delgivning.. I mittpartiet visas en lista över de delgivningar som har skickats till Er. Delgivningarna sorteras genom en standardinställning enligt det datum då de blev tillgängliga så att de senaste delgivningarna visas högst upp. I listan kan Ni också se vilken status de olika delgivningarna har. En delgivnings status kan nämligen betecknas på ett av följande tre sätt: - Ej mottagen. - Mottagen (med angivande av namnet på den person som har tagit emot delgivningen och datumet för mottagandet). - Anses mottagen (med angivande av det datum då delgivningen anses ha tagits emot). e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 7 av 27

18 2. I fältet Notering visas information som har skrivits in av Er eller av någon annan av de assistenter eller företrädare som delgivningen också har skickats till (se nedan punkt 5). 3. Om Ni klickar på ikonen under Ta del av handlingarna blir delgivningen formellt mottagen och en ny sida öppnas där Ni kan ta del av den handling som har delgetts Er. Handlingen anses delgiven i och med Ert första klick på ikonen. 2 3 e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 8 av 27

19 När delgivningen har tagits emot visas den nedan återgivna sidan. 4. Här visas information om delgivningen (t.ex. vilket datum den togs emot). 5. I detta fält kan Ni skriva in information för internt bruk. Dessa anmärkningar blir synliga för de övriga mottagarna av samma delgivning på sidan Söka i delgivningshistorik. 6. Handlingarna visas i en viss ordning: först skrivelsen från kansliet och därefter inlagor, domar och beslut sorterade efter dokumentnummer. 7. För att se en viss språkversion, klicka på ISO-koden. Varje språkkod är en hypertextlänk som leder till en viss fil. 8. När Ni har valt de önskade filerna, klicka på Ladda ner de markerade filerna så skapas en zip-fil som innehåller samtliga dessa filer e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 9 av 27

20 3 Assistentkonton 3. Administrera assistentkonton En företrädare kan anmäla en eller flera assistenter. Gör så här för att anmäla en assistent:. Gå till huvudmenyn och klicka på Mina assistenter. 2. Klicka på Anmäl en ny assistent Följ instruktionerna. Lämna alla uppgifter som efterfrågas om assistentens identitet samt ange assistentens kontaktuppgifter. Om assistenten redan förfogar över ett användarkonto för e-curia ska hans eller hennes användarnamn anges. Bekräfta annars ansökan och invänta det ansökningsformulär med alla assistentens uppgifter färdigifyllda som kommer att skickas till Er e-postadress. Formuläret ska skrivas ut och skickas in med vanlig post. Det ska vara undertecknat och de begärda bestyrkande handlingarna ska skickas med. Kanslierna gör en prövning av varje ansökan om användarkonto. En ansökan leder inte till att ett användarkonto öppnas omedelbart, utan det kan dröja några dagar. Två separata e- postmeddelanden skickas till assistenten med ett användarnamn och ett provisoriskt lösenord. Lösenordet ska bytas ut den första gången assistenten loggar in på e-curia. Det skickas också ett e-postmeddelande till företrädaren med en bekräftelse på att assistenten har registrerats. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 20 av 27

21 Företrädaren ska hålla förteckningen över sina assistenter uppdaterad. Varje gång företrädaren ändrar sitt lösenord uppmanas han eller hon att bekräfta assistentförteckningen. Om någon av assistenterna byter tjänst eller avslutar sin tjänst ska företrädaren ta bort honom eller henne i förteckningen Mina assistenter (3). För att ta bort en assistent, klicka på krysset bredvid assistentens namn på den sida som visas ovan (4). 3.2 Använda assistentkonton 3.2. Förbereda ingivandet av inlagor En assistent kan förbereda ingivandet av en inlaga åt en företrädare (se punkt 2.3.2) Söka i ingivningshistorik Assistenten har full tillgång till företrädarens ingivningshistorik (se punkt 4.) Ta emot delgivningar Assistenten har full tillgång till samtliga delgivningar som har skickats till företrädaren. E- postmeddelandena om att en ny delgivning finns tillgänglig skickas också till assistenten. Assistenten kan formellt ta emot delgivningen i företrädarens ställe. Handlingen anses vara delgiven när assistenten tar emot den Söka i delgivningshistorik Assistenten har full tillgång till företrädarens delgivningshistorik (se punkt 4.2). e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 2 av 27

22 4 Övriga funktioner 4. Söka i ingivningshistorik Så här gör Ni för att se Era tidigare ingivanden.. Gå till menyn Åtgärder och klicka på Söka i ingivningshistorik. 2. Välj en period (mellan ett tidigaste och ett senaste datum) och klicka på knappen Sök. 3. I mittfältet visas en lista över samtliga ingivanden som Ni har utfört i pågående mål under den angivna perioden. 4. Om Ni är intresserad av att veta mer om ett visst ingivande, klicka på ikonen under Mer information e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 22 av 27

23 På den sida som då öppnas kan Ni se följande: 5. Referensnumret för ingivandet. 6. Datum och klockslag för ingivandet. Europeiska unionens domstol 7. Målnummer (visas när inlagan getts in i ett pågående mål). 8. Typ av handling. 9. Part för vars räkning handlingen har ingetts (om den informationen angavs vid ingivandet). 0. Språk.. Bekräftelsen på ingivandet. 2. Information om de filer som inlagan består av (typ, antal sidor, storlek, e-stämpel). 3. Ingivna filer Söka i delgivningshistorik Så här gör Ni för att söka i Er delgivningshistorik:. Gå till menyn Åtgärder och klicka på Söka i delgivningshistorik. 2. Ange ett eller flera sökkriterier. 3. Klicka på knappen Sök för att starta sökningen. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 23 av 27

24 En lista över de delgivningar har tagits emot visas för varje mål. 5. Ni kan öppna en delgivning genom att klicka på den gröna ikonen. Om handlingen finns på flera språk, klicka på önskad språkversion innan Ni klickar på knappen för att se handlingen. 6. I detta fält kan Ni se de anmärkningar som har lagts in för internt bruk i samband med mottagandet av delgivningen (se punkt 2.5). På den här sidan går det också att göra ändringar i dessa anmärkningar. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 24 av 27

25 4 6 5 e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 25 av 27

26 4.3 Byta lösenord Så här gör Ni för att byta lösenord för e-curia:. Gå till huvudmenyn och klicka på Byta lösenord. 2. Ange Ert nuvarande lösenord och därefter det nya lösenordet (två gånger). Lösenordet måste vara mellan 8 och 6 tecken långt och ska innehålla versaler, gemener och siffror. Systemet talar om för Er om lösenordet uppfyller säkerhetskraven. 3. Ange svaret på den personliga fråga som Ni formulerade vid Er första inloggning. Det är också möjligt att ändra Er personliga fråga eller svaret på den. Denna information används för att identifiera Er om Ni skulle glömma bort Ert lösenord. 4. Listan över Era assistenter ska kontrolleras vid varje byte av lösenord. Klicka på knappen "Ta bort" för att avlägsna konton som inte längre används. 5. Klicka på knappen Godkänn om Ni vill godkänna ändringarna eller på "Avbryt" för att gå tillbaka till förstasidan utan att ändra lösenordet Ändra mina personliga uppgifter Gör så här för att ändra Er e-postadress eller det språk på vilket Ni önskar erhålla e- postmeddelanden från e-curia:. Gå till huvudmenyn och klicka på Ändra mina personliga uppgifter. 2. Gör ändringarna. Ni kan ange upp till två extra e-postadresser till vilka Ni önskar få Era e-postmeddelanden skickade (e-postmeddelanden med påminnelse om Ert lösenord skickas dock endast till Er huvudadress). e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 26 av 27

27 3. Klicka på knappen Godkänn om Ni vill bekräfta ändringarna, eller på Avbryt för att komma tillbaka till förstasidan utan att ändra Era personliga uppgifter. 2 3 Om kontaktadressen (en e-postadress) ändras skickas ett e-postmeddelande till den nya adressen med en länk för att godkänna den nya adressen. Ändringen börjar inte gälla förrän Ni har godkänt den. e-curia_extranet_manuel-utilisateur_sv_v.8.doc Sidan 27 av 27

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning ANVÄNDARHANDBOK Denna handbok vänder sig till användarna av e-curia och beskriver hur de kan utväxla handlingar på elektronisk väg med kanslierna vid Europeiska unionens domstol. Version Innehållsföreteckning.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-04-09 Innehåll 1. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress...3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA

ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA 1. E-Curia är den it-plattform som används av EU-domstolens båda instanser för att göra det möjligt att ge in inlagor och delge inlagor, domar och beslut elektroniskt. Det går

Läs mer

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10

Lathund Webbanmälan. till vidareutbildningar 2012-02-10 Lathund Webbanmälan till vidareutbildningar 2012-02-10 1 OBS! För att denna instruktion ska fungera måste du ha skaffat dig en inloggning på MSB:s hemsida och har meddelat utbildning@msb.se den registrerade

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Manual för studerande Version 2.2.0

Manual för studerande Version 2.2.0 Ansökningssystemet Joopas Innehållsförteckning Manual för studerande Version 2.2.0 Innehållsförteckning 1 1 Allmänt 2 1.1.1 Allmänt om manualen 2 1.1.2 Allmänt om ansökningssystemet Joopas 2 1.1.3 Ansökan

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA tillämpliga på parternas företrädare

ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA tillämpliga på parternas företrädare ANVÄNDARVILLKOR FÖR E-CURIA tillämpliga på parternas företrädare 1. E-Curia är ett datasystem som gör det möjligt att ge in inlagor och delge inlagor, domar och beslut elektroniskt. Det går också att läsa

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2016-04-11 Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval

Läs mer

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011

För sökande: Vanliga frågor om e-tjänsten 4/2011 1/6 För sökande: 4/2011 Läs också: Användarguide till Akademins e-tjänst (pdf) Innehåll 10 vanligaste frågorna... 2 Hur ändrar jag mitt lösenord?... 2 Varför godkänns inte min personbeteckning?... 2 Jag

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile

Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile E-tjänst-Aktivitetsstöd htp:/aktjon.argentum.se Mobilapplikation htp:/aktjon.argentum.se/activitymobile INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Om denna dokumentation...3 Teckenförklaring...3 Revisionshistorik...3

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Handledning för uppsatsadministratörer

Handledning för uppsatsadministratörer Handledning för uppsatsadministratörer godkänna publicering och arkivering av uppsatser/examensarbeten i DiVA Från 31 augusti 2015 arkiveras alla uppsatser och examensarbeten elektroniskt via DiVA (HIG

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Lathund GRUNDFUNKTIONER

Lathund GRUNDFUNKTIONER Lathund GRUNDFUNKTIONER sida 1 Telefon: 031-380 72 09 E-post: support@matchi.se Logga in på MATCHi 1. Klicka på "MATCHi"-ikonen på skrivbordet eller gå till www.matchi.se och klicka på Logga in uppe till

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Instruktion för att slutföra registreringen

Instruktion för att slutföra registreringen Instruktion för att slutföra registreringen Introduktion Vi antar i den här instruktionen att du redan har registrerat sig. Du kan också ha klickat på aktiveringslänken i mailet. Vi använder ett fiktivt

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå

Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå December 2015 Doktorander vid högskolor utan, eller med begränsat, examenstillstånd på forskarnivå 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13

Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 1 Survey&Report steg för steg: Skapa rapport 2013-05-13 Ola Stjärnhagen 2 Skapa rapport 1. Klicka på Enkät > Hitta enkät. Listan som dyker upp visar endast de 50 senast skapade enkäterna. Klicka på Sök

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande 2007-01-24 Rev 2011-03-17 Dexter Intag Sökande Inloggning För att sökande ska kunna logga in så krävs det ett användarnamn och lösenord. För sökande finns det följande funktionalitet; Min ansökan I denna

Läs mer

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28

Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Informationsmaterial och manual Nytt körordersystem webb 2015-04-28 Ändringslogg Datum Notering Sign 2015-03-13 Första version LN 2015-03-20 Förtydligande dygnsorder LN 2015-04-28 Guide blockering pop-up

Läs mer

Assessios webb-baserade testsystem

Assessios webb-baserade testsystem Assessios webb-baserade testsystem www.assessio.com/webtest Användaranvisning för Predicting Job Performace PJP för Organisations- och Testadministratörer 1 Inledning I testsystemet finns fyra olika roller

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Innehållsförteckning Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare

Användarmanual Skolrapport.se. Vårdnadshavare Användarmanual Skolrapport.se Vårdnadshavare Sida 2 av 18 Innehållsförteckning Om Skolrapport.se och Vklass... 3 Om Vklass lärplattform... 3 Videomanual... 3 Att komma igång med skolrapport.se... 4 Varför

Läs mer

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar

Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Att genomföra ett e-postutskick till klubbens medlemmar Medlem online innehåller en funktion där du kan göra ett utskick till de medlemmar som har en e-post registrerad i systemet. Observera att de medlemmar

Läs mer

Reservera utskriftsjobb

Reservera utskriftsjobb När du skickar ett jobb till skrivaren kan du ange i drivrutinen att jobbet ska lagras i minnet. När du vill skriva ut, måste du på manöverpanelen identifiera vilka lagrade jobb du vill skriva ut. Obs!

Läs mer

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare

Domarassistenten.com. - en introduktion för domare Domarassistenten.com - en introduktion för domare Innehåll 1. Introduktion 2. Vad förväntas av mig 3. Inloggningsuppgifter 4. Menyn 5. Återbudsmatcher 6. Mina matcher 7. Hur fungerar matchtillsättningen?

Läs mer

MANUAL. Weblink WebCall

MANUAL. Weblink WebCall MANUAL Weblink WebCall WebCall är en datorbaserad applikation, där du kan se status på dina kollegor i växeln. Om de pratar i telefon eller är lediga. Du kan vidarekoppla din telefon, logga in och ut ur

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista

Lathund GUL Lärare. Allmänt. Hur du presenterar Dig själv för kursdeltagarna. Hur du lägger upp din kontaktlista Lathund GUL Lärare Allmänt I plattformen kallas din kurs för aktivitet Första gången du loggar in GUL så kommer du att få välja vilket språk du vill att plattformen skall ha. Därefter kommer du in i plattformen.

Läs mer

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter!

Manual. Logga in. OBS! Kontrollera så att korrekt epostadress finns ifyllt. Ändra inga andra uppgifter! Manual Logga in 1. Klicka på Logga in överst på sidan 2. Fyll i lägenhetsnummer och lösenord och tryck på knappen Logga in 3. Lyckas inloggningen kommer man till lägenhetens profilsida. OBS! Kontrollera

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom att klicka på menyn fälls de tillhörande undermenyerna ut. Du kan bara se

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket 2016-01-13 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner

Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Mobil lagerhantering med streckkodsskanner Innehåll: Konfigurering; skanner och Bluetooth 3 Inventering 4-7 Inleverans 8-10 Plock och Pack 11-12 Hyllplatshantering 13 2 Konfigurering Tänk på att denna

Läs mer

Instruktioner för bineros webmail.

Instruktioner för bineros webmail. Instruktioner för bineros webmail. För er som skaffat mejladress på civil2.se kommer här instruktioner på vanliga funktioner i bineros webbmejl. 1. Logga in 2. Webbmejlens innehåll 3. Börja mejla 4. Inställningar

Läs mer

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten

Ansökningsmanual för. Gruntvig Besök och utbyten Ansökningsmanual för Gruntvig Besök och utbyten 2013 1. Syfte Syftet med denna manual är att ge information om systemet TURNA Online Project Management System och förklara varje steg som du som ansökare

Läs mer

Bruksanvisning för hjälpbegäran

Bruksanvisning för hjälpbegäran Bruksanvisning för hjälpbegäran Med verktyget för hjälpbegäran kan du öppna en fil som innehåller en stor mängd uppgifter för att kunna lösa ert problem och konsultera samtliga sända filer. Du kan skapa

Läs mer

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen

Selma Manual Utbildningsplan. Studentcentrum/Ladokgruppen Selma Manual Utbildningsplan Innehållsförteckning Innehållsförteckning -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Logga in och logga ut - CAS ----------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2015-02-05. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2015-02-05 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer

Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18. Användarmanual för Bossadministratörer Boss version 1.4 Rev: 2016-01-18 Användarmanual för Bossadministratörer Användarmanual för Bossadministratörer Konsumentverket 2016 Support: boss@konsumentverket.se Förord Bakgrunden till att Konsumentverket

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3)

3. Fyll i din e-postadress, det viktigt att den stavas exakt rätt (se bild 1 nedan, pil 3) Undrar du något? Projektledare, Miljötinget: Hana Muliqi: 026-15 hana.muliqi@lg.se Välkommen till Miljötinget! Therese Metz: 026-153557 therese.metz@lg.se Vi hoppas den här manualen kan hjälpa dig komma

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se

Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se ANVÄNDARMANUAL Användarmanual för kontaktpunkten på verksamt.se Enklare för företag inom EU/EES EU:s tjänstedirektiv ska göra det enklare för företag att etablera sig eller tillfälligt sälja tjänster inom

Läs mer

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0

ANVISNINGAR. Sjundeå e-postsystem. Del 1: inställningar. Version 1.0 ANVISNINGAR Sjundeå e-postsystem Del 1: inställningar Version 1.0 1(14) Sjundeå e-postsystem Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT... 2 1.1 INTRODUKTION... 2 1.2 ALLMÄNT

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons...

LATHUND FÖR MALVIN. 1 Registrera ny användare... 2. 2 Logga In... 3. 2.1 Glömt lösenord... 4. 3 Annonsering... 5. 3.1 Skapa annons... LATHUND FÖR MALVIN INNEHÅLL 1 Registrera ny användare... 2 2 Logga In... 3 2.1 Glömt lösenord... 4 3 Annonsering... 5 3.1 Skapa annons... 5 3.2 Redigera annons... 8 3.3 Ta bort förmedlad annons... 8 3.4

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 December 2015 Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet av listan... 2 3. Information om vad

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Innehållsförteckning. Manual WebCT

Innehållsförteckning. Manual WebCT Innehållsförteckning Introduktion. 3 Inloggning 4 Översiktssida...5 Lösenordsbyte..6 Kursens startsida..8 Kalender...9 Webblektion 10 Diskussionsforum...11 Privat post.. 14 Chatt...16 Meny 2007 2 Introduktion

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer