Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun"

Transkript

1 Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 2.0 Skapad: Uppdaterad: Anita Bergkvist Charlson Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 28

2 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\skolval\skolval 2016\Fritidshem Innehållsförteckning Hantering av fritidshemsansökningar... 3 Inledning... 4 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 4 Den administrativa sidan Navigering på den administrativa sidan... 7 Barnomsorg... 7 Vald Profil... 8 Kolumner Om du vill skapa en personlig profil lägger du till tillgängliga kolumner eller tar bort valda kolumner från den gemensamma profilen. Se nedan under kolumner hur du gör Köhantering Direktplacera Förskola/Fritidshem Placeringar Hantera aktuella placeringar Hantera framtida ändringar Hantera historiska placeringar Förskola/Fritidshem Godkänna (uppsägning) Uppsägning av plats Övrig information om placeringar Sekretessmarkering Utskrifter Skicka e-post till vårdnadshavare Rapporter i barnomsorg Funktioner Sida 2 av 28

3 Hantering av fritidshemsansökningar När eleverna placeras på skolan så blir fritidsposterna placeringsbara på respektive fritidshem, det vill säga de hamnar under fliken Barnkö i skolansökningssystemet. För att hitta eleverna som har ansökt om fritidshemsplaceringar: loggat in i skolansökningssystemet Barnomsorg Köhantering Fritidshemsverksamhet Barnkö. Ta sedan fram profilen Sollentuna från hela skolvalet. där visas ansökningarna som kommer Viktig information att läsa! När barn- och utbildningskontoret centralt har i slutet april- och i början på maj månad avslutat alla förskoleplaceringar för de barn som ska fylla 6 år, blivande förskoleklasselever, som ska börja på fritidshem elever som idag går i nuvarande fritidshem årskurs 3 som ska börja årkurs 4 till höstterminen elever som idag går i nuvarande fritidshem årskurs 4-6, beroende på vilken som är den högsta årskursen på skolans fritidshem så kan skoladministratören börja hantera fritidshemsansökningarna, förutsatt att samtliga vårdnadshavare har accepterat den nya skolplaceringen. När du skall direktplacera barnen/eleverna i fritidshemmet placerar du barnen/eleverna det datum vårdnadshavaren önskar. Alla barn som idag går i förskola/familjedaghem (födda 2010) sägs upp av barn- och utbildningskontoret under april/maj med sista placeringsdag 7 augusti Placeringsdag för fritidshemmet är det datum vårdnadshavaren önskar tex 24 augusti. Se mer information om placeringsprocessen längre fram i handboken. Sida 3 av 28

4 Inledning Denna handbok omfattar de delar som enhetsadministratören inom fritidshem kommer att arbeta med: Barnkö Barn Uppsägning Det finns två internetsidor för barnomsorgsval i Sollentuna: Den publika sidan där vårdnadshavare (kommer att förkortas VH i lathunden) gör barnomsorgsvalet och följer sitt ärende/sina placeringar. När det är skolval är det samma inloggning på den publika sidan för vårdnadshavare Den administrativa sidan där enhetsadministratören hanterar sin kö och placerade barn/elever. Även skolansökningarna hanteras härifrån. Support Supportfrågor skickas till vår gemensamma mailadress grsupport@sollentuna.se Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare) För att komma till den publika sidan går man till Här loggar Vårdnadshavarna (VH) in för att hantera sin kö och sina placeringar. Under rubriken Fritidshem finns samtliga enheter i kommunen. Sida 4 av 28

5 Här kan man som oinloggad se information som finns inlagd om din enhet informationen hämtas delvis från vårt verksamhetssystem Extens. Klicka på rubriken Fritidshem och sök fram er enhet. Under mer info finns knappen visa mer efter varje enhet. Klicka på visa mer. Den information som finns upplagd om enheten visas där och hämtas delvis från vårt verksamhetssystem Extens. Placeringsansvarig har lagts in och kommer att stå med på rapporter som skapas i systemet vid ex erbjudande om plats. Det går bara att ha en placeringsansvarig som visas utåt men det går bra att ha flera som har konto och hanterar kö/placeringar. Övrig information om verksamheten hänvisar vi till skolans egen hemsida. Det är viktigt att er hemsida är uppdaterad med aktuella kontaktpersoner och telefonnummer m.m. Slutar en placeringsansvarig är det viktigt att kontot avslutas. Kontakta supporten via e-post grsupport@sollentuna.se som då kan avsluta kontot och lägga upp en ny placeringsansvarig. Utbildning i systemhanteringen anordnas. OBS! Har vi de rätta uppgifterna om placeringsansvarig etc? Skicka en annars e-post till grsupport@sollentuna.se Sida 5 av 28

6 Den administrativa sidan. Inloggningssida på administrativa sidan: - Barn- och utbildning - För utförare - För admin. Inloggning till val - Till inloggning för administratörer (där finns också de senaste handböckerna) Konto för inloggning för enhetsadministratören skapas av systemansvarig på barnoch utbildningskontoret Du loggar in med kontot för att komma åt de sidor som bara du har behörighet till Som inloggad enhetsadministratören hanterar du din kö- och placerade barn/elever Sida 6 av 28

7 Navigering på den administrativa sidan När du loggat in med ditt konto i systemet kommer du att komma till din startsida. Längst upp på sidan anges Meny. Du har behörighet till de verksamheter som du ska jobba med. Har du flera verksamheter så växlar du mellan de olika rollerna i fältet Meny. Har du flera verksamheter så klickar du på pilen och leta reda på den enhet som du vill jobba med just då (samma inloggning gäller för de verksamheter du har behörighet till.) På bildens vänstra sida hittar du ett antal rubriker med underrubriker. Rubriker som är aktuella för enhetsadministratören är: Förskola/fritidshem Utskriftskö På följande sidor går vi igenom varje rubrik men här är en kortfattad beskrivning vad varje rubrik innehåller: Förskola/fritidshem Här hanterar du kö, placeringar och uppsägningar Utskriftskö Utskrifter till VH som inte angett e-postadress Barnomsorg Klickar man på Rubriken Förskola/Fritidshem finns fyra underrubriker: Godkänna (uppsägning) Köhantering Placeringar Rapporter Sida 7 av 28

8 Klicka på Köhantering Under alla underrubriker finns Arbetsflikar. I barnkö finns Barnkö Erbjudande (används inte av fritidshem) Placera Obehandlade köposter ( Oinloggade ansökningar som inte är godkända av den centrala supporten ännu) Alla köposter I varje arbetsflik finns möjlighet att välja urvalsflikar. Här kan du göra egna urval och inställningar. Den urvalsflik som beskrivs nedan är Kolumner övriga urvalsflikar finns beskrivna i slutet av handboken Filter Kolumner Inställningar Exportera Vald Profil Gemensamma respektive personliga profiler I Sollentuna har barn- och utbildningskontoret sparat en gemensam Vald profil med ett antal kolumner som är bra att utgå från. De gemensamma profilerna heter Sollentuna. Den visas med systemet. och finns med under många arbetsflikar i Här visas det antal barn/elever per sida Sida 8 av 28

9 Kolumner Om du vill skapa en personlig profil lägger du till tillgängliga kolumner eller tar bort valda kolumner från den gemensamma profilen. Se nedan under kolumner hur du gör. För att komma åt fältet Kolumner klicka på pilen under texten sorteringsordning. Där visas både valda och tillgängliga urval. Det finns också möjlighet att sortera urvalet i bokstavsordning stigande eller fallande. Sida 9 av 28

10 Status förklaring Lägg till/ta bort genom att markera eller ta bort i rullistan tills det stämmer med det du vill ska visas. Flytta upp och nedåt på kolumnnamnen och markera för det som är lämpligt. För att flytta gjorda urval till önskad presentation, ställ markören på urvalet och flytta till höger eller vänster beroende på önskad ordning. Tillämpa drag- och släpp metoden. Släpp när grön ring visas. För att spara de urval du gjort som en personlig profil klickar du på urvalsfliken profil. Filter Filter är ett urval, dvs. du kan bestämma vad som ska finnas med i din lista Klicka på urvalsfliken Filter. Status förklaring Välj i Fält rullistan önskat alternativ som du önskar göra urval på Klicka på Tillämpa om du vill se resultatet Klicka på Lägg till för att göra en utökning av ditt urval Sida 10 av 28

11 Köhantering Varje post i kön har sin plats i kön enligt Sollentuna kommuns regelverk oavsett om administratören tillfälligt väljer annan sorteringsordning, t ex i bokstavsordning. Klicka på Förskola/Fritidshem, Köhantering från den vänstra menypanelen. Under fliken Barnkö visas den aktuella kön för fritidshemmet. En lista med köansökningar visas då. Sollentunas fritidshems kö rangordnas efter: Ködatum Barnets födelsedatum Ansökningsdatum En ansökan till fritidshem görs direkt via skolansökan inför kommande läsår. Gör inte VH en önskan om fritidsplacering vid skolansökan kan de vid senare tillfälle välja fritidshem och de hamnar då i er kö. Utifrån kön direktplacerar du barnet/eleven Se mer om placeringsarbetet på nästa sida.. Sida 11 av 28

12 Direktplacera Viktig information att läsa! När det gäller placering på fritidshem så direktplacerar man barnet utan att först göra ett erbjudande och invänta vårdnadshavarnas godkännande, vi kallar detta för att direktplacera. Det skapas inget kontrakt som VH skriver på eller som du skickar. Markera ett eller flera barn som ska direkt placeras genom i plocklistan till vänster. Klicka på för att skapa erbjudanden till de markerade barnen. En placeringsbild visas med uppgifter som behöver anges för placering. Fyll i kvarstående kolumnen: Kvarstående Ska vara NEJ. Då tas barnet bort från kölistan. Kontrakterad tid Här skriver du 20. Ska vara samma som i kolumnen Snittid Avdelning Obligatoriskt OB-tid, SCB Här väljer du Endast vardagar kl Taxekategori Välj Fritidshem Sida 12 av 28

13 Snittid Här skriver du 20. Timantal har ingen betydelse på fritidshem för avgift och check, i Sollentuna har vi valt att skriva 20 för samtliga fritidsplaceringar Tänk på: Placeringsstart och Debiteringsstart ska alltid vara samma datum i båda fälten för att check och avgift ska bli korrekt. Barn placerade i förskolan/familjedaghem och som ska börja förskoleklass läsår 2016/2016: Vårdnadshavare som har ansökt om fritidshem i samband med skolansökan har rätt till en fritidshemsplacering från och med den 8 augusti på den skola barnet har fått en skolplacering. Önskar dom senare datum för placering så är det datum ni placerar eleven på, tex 24 augisti. Vårdnadshavare har rätt att avsluta förskole/familjedaghems placering tidigare än 7 augusti även om de vill ha fritidshemsplats till höstterminen. Uppehållet mellan placeringarna måste vara mer än 90 dagar. För att generera en avgiftsfri period måste platsen i förskolan/familjedaghemmet sägas upp senast den 8 mars. Denna information skickades till förskolor/familjedaghem under februari månad. Uppsägning av fritidshemsplacering i årkurs 3 och årskurs 5 (gäller dom skolor som endast har frtidshem upp tom årskurs 5) Alla elever som går i årkurs 3 och har en fritidshemsplacering har rätt till sin plats fram till den 31 juli. Gäller även dom fritidshem som endast har fritids upp tom årskurs 5, dom eleverna blir också avslutade 31 juli. Byte från fritidshem årskurs F-3 till fritidshem årskurs 4-6 gäller från och med 1 augusti. Vårdnadshavarna har alltså rätt till plats på fritidshemmet årskurs 4-6 from 1 augusti om vårdnadshavaren (VH) så önskar. Önskar VH plats senare tex 17 augusti så är det datumet ni placerar eleven på. Uppsägning av fritidshemsplacering i årkurs 6: Alla elever som går det sista året på fritidshemmet i årskurs 6 kommer att få sin fritidshemsplacering avslutad med slutdatum 16 juni 2016, skolavslutningen. Sida 13 av 28

14 att fylla i.. Inkomstgrundare Den ska inte ändras. Systemet känner av så att rätt inkomstgrundare sätts för att avgift ska bli rätt utifrån gällande regler om syskonrabatt. Kontrakterad tid 20 Grund för placering Fyll i aktuell grund för placering Avdelning Välj mellan Fritidshem eller Fritidshem År 4-6 OB-tid, SCB Endast vardagar kl Taxekategori Fritidshem Snittid 20 Verksamhet Fritidshem 4-6, fritidshem Om du väljer att placera flera barn samtidigt och samma uppgifter gäller för hela den valda gruppen ange uppgiften i det översta fältet och klicka på Tillämpa För att spara direktplaceringen, klicka på Spara. Alla placerade barn visas nu under Förskola/Fritidshem/Placeringar. Läs mer om detta under avsnittet Placeringar. OBS! Om datumet inte är i direkt anslutning till tidigare placering så kommer ni få ett felmeddelande: När ni får felmeddelandet så går ni längst till höger och kryssar i Genomför, sen spara. Då går placeringen igenom. Om barnet har en aktuell placering (t ex i förskola eller på annat fritidshem i Sollentuna) när den ska placeras visas en fråga hur den aktuella placeringen ska hanteras. Tryck på avbryt. Sida 14 av 28

15 Viktig inforation att läsa! Ni ska inte placera något barn som har en pågående placering! VH måste säga upp sin plats innan ni placerar barnet och den avlämnande enheten göra klart uppsägningen innan ni placerar. Det är viktigt att du som avlämnande enhet godkänner uppsägningar omgående för att den nya enheten ska kunna placera Kolumner i barnkö Vald profil Sollentuna Status ansökan: Beskriver vilket skede ansökan befinner sig i. Barnets namn och personnummer Ansökningsdatum Önskat placeringsdatum (alternativ) Snittid Ska vara 20 Sökande och medsökandes namn Flera kolumner kan väljas att visas/döljas via fliken Kolumner. Ex adress (se avsnitt om kolumner) Sida 15 av 28

16 Förskola/Fritidshem Placeringar Under rubriken Placeringar finns ett antal arbetsflikar. Flikarna som Sollentuna kommun använder: Hantera aktuella placeringar (Ändra avdelning) Hantera framtida ändringar (Byta avdelning för barnet/eleven innan placeringen har påbörjats). Dessa flikar finns också, men är endast arbetsflikar för att titta i Hantera framtida placeringar (placeringar som har ett senare datum för placering än dagens datum). Här kan man titta på kommande placeringar. När dagens datum är passerat hamnar placeringen i Hantera aktuella placeringar. Hantera historiska placeringar Hantera alla placeringar (aktuella, framtida och historiska) Raderade placeringar (OBS! en placering ska aldrig raderas i systemet) Hantera aktuella placeringar I arbetsfliken hantera aktuella placeringar finns de barn/eleven som går på enheten idag. Det är enbart knapparna Ändra placeringshändelser och skicka e-post som används av enhetsadministratören. OBS! Knapparna Begär omplacering/omplacera markerade/ändra placering Ska ej användas av enhetsadministratören. Sida 16 av 28

17 Ändra avdelning eller taxekategori på placerade barn/elev: Klicka på Förskola/Fritidshem, Placeringar från den vänstra menypanelen och ta fram fliken Hantera aktuella placeringar. Under Ändra placeringshändelser kan administratören ändra avdelning och taxekategori för ett eller flera barn som har en placering på enheten Enhetsadministratören ändrar avdelning/taxekategori och anger ett nytt startdatum i fältet Ändringsstart. Det är viktigt för att check och avgift ska bli rätt Spara ändringar genom att klicka på Spara. Hantera framtida ändringar I arbetsfliken hanteras ändring av avdelning om placeringen inte har börjat Markera aktuellt barn. För att ändra använd knappen ändra placeringshändelser. Hantera historiska placeringar Här visas endast de placeringar som har ett stoppdatum på placeringen som är tidigare än dagens datum. Sida 17 av 28

18 Förskola/Fritidshem Godkänna (uppsägning) Under fliken Förskola/Fritidshem -Godkänna finns flera flikar. Den flik som enhetsadministratören för fritidshem ska använda är den första fliken. Övriga flikar används inte i Sollentuna (inom förskoleverksamhet används också den sista fliken Grund för placering ). Den flik du använder är: Uppsägning av plats Dessa anmälningar från vårdnadshavaren skapar ett ärende som administratören godkänner VH får meddelande om detta beslut genom att logga in på sin sida och via e-post om de angett e-postadress eller en utskrift via vanlig post. Uppsägning av plats Viktig information att läsa! Barn/elev med en placering inom barnomsorgen har en uppsägningstid på två månader som gäller från det datum då uppsägning gjorts i systemet av VH. Undantag är barn/elev som byter skola under läsåret. Vårdnadshavaren ska då kunna säga upp sitt barns fritidshemsplacering med omedelbarverkan När vårdnadshavaren gör en uppsägning av plats hamnar de i arbetsfliken uppsägning av plats för att godkännas av enhetsadministratören. Status förklaringar Post med status Aktiv är poster som kan godkännas eller avslås av enhetsadministratören. Post med status Godkänd är poster där du har godkänt ansökan om uppsägning av plats Sida 18 av 28

19 I fliken kan man välja på om man vill godkänna uppsägning för ett enstaka barn/elev eller flera barn/elever samtidigt. Det finns två alternativ att godkänna/avslå uppsägning för barn/elev Alternativ 1: Markera barnet/barnen och använd knapparna Godkänn eller Avslå Viktig information att läsa! Enhetsadministratören kan ändra datum för Placeringstopp (Ändringsstopp) respektive Debiteringsstopp så det stämmer överens med 2 månaders uppsägning. Placeringsstopp (Ändringsstopp) och Debiteringsstopp ska alltid vara samma datum för att check och avgift ska bli korrekt. Detta sker nu mera automatiskt i systemet. Välj sedan SPARA! Sida 19 av 28

20 Alternativ 2: Markera barnet/barnen och använd denna gång symbolerna nedan- Godkänn eller Avslå Enhetsadministratören kan ändra datum för Placeringstopp (Ändringsstopp) respektive Debiteringsstopp så det stämmer överens med 2 månaders uppsägning. Placeringsstopp och Debiteringsstopp ska alltid vara samma datum för att check och avgift ska bli korrekt. Detta sker nu mera automatiskt i systemet. Klicka därefter på Ändra status för att spara. Uppsägningen är nu godkänd. Noteringar för beslut är obligatoriskt fält. Noteringen visas på VH -sidan. Du bör vara restriktiv med att skriva i noteringsfältet Sida 20 av 28

21 Övrig information om placeringar Regler för placeringar, ändring av placeringar samt avslut Följande regler gäller för placeringar, ändring av placeringar och avslut: Placering kan starta i innevarande månad. Vi rekommenderar er att placera snarast eller senast månaden innan placeringen börjar. Barnomsorgscheck betalas då ut i rätt månad och även avgiften till vårdnadshavaren blir rätt. Två månaders uppsägningstid gäller från det datum vårdnadshavaren har begärt uppsägning i systemet. Undantag är för en elev som byter skola under läsåret. Eleven ska då kunna säga upp sin fritidshemsplats med omedelbar verkan. När familjen folkbokförs i en annan kommun upphör debitering av avgift från Sollentuna kommun och även ersättning till fritidshem/familjefritidshem. OBS! Tänk på att det viktigt att fullfölja hela processen med att placera på avdelning månaden innan placeringen ska börja. Exempel: placeringen börjar den 20 augusti. Senast den 31 juli måste man ha placerat klart på avdelning för att avgift ska gå ut till vårdnadshavare och check utbetalas till enheten i rätt månad. Om placeringen inte är fullföljd innebär det att ingen avgift eller check debiteras/utbetalas. Man kan placera i innevarande månad men då betalas checken ut månaden efter och avgiften för vårdnadshavaren blir 2 månader på samma faktura. Länk till kommunens sida om Regler och avgifter Sida 21 av 28

22 Sekretessmarkering Hantering av barn med sekretessmarkering Personer med skyddad identitet är markerade i webbapplikationens administrativa del. Dessa personer kan aldrig få ett konto för att kunna logga in på den publika webben. Dessa personer har raderade namn och adressfält för att förbli anonyma. Placerade barn som har skyddad adress finns inte med i systemet under placeringar. Barn med sekretess: När ni har placerade barn med sekretessmarkering så hanterar ni dem utanför systemet Det är vårdandshavens ansvar att meddela er när det sker en förändring i placeringen Det är enhetens ansvar att snarast meddela barn- och utbildningskontoret om förändringen. Skicka e-post till vår gemensamma e-post adress om att ni har ett sekretessärende och ert telefonnummer så ringer någon central handläggare upp er: grsupport@sollentuna.se Inkomstblanketten för vårdandshaven finns att hämta på kommunens hemsida. Barn/elever kommer inte att finnas med på skolans listor. Barn/elever som står i kö till fritidshem hanteras utanför systemet. Vårdandshaven ansvarar för att lämna kontaktuppgifter till skolan. Barn- och utbildningskontoret skickar information till familjer med sekretessmarkering om hur de ställer sig i kö och hanterar sin placering. Kontakten sker alltid via Skatteverket. Utbetalning av check sker via utbetalningsunderlag och visas endast med belopp, inga personnummer eller namn visas. Behöver ni komma i kontakt med en familj med skyddad adress skickar ni ett brev till Skatteverket som skickar vidare till familjen Ni anger vårdnadshavarens personnummer på ett kuvert som sedan läggs i ett annat kuvert. Skicka till: Skatteverket Förmedlingsärenden Stockholm. Sida 22 av 28

23 Utskrifter All post som skickas till medborgare skickas till folkbokföringsadressen. Detta för att man ska vara säker på att rätt person får rätt information. Rapporter skapas och läggs i en utskriftskö. Från denna kan man sedan välja att skriva ut ett eller flera dokument. Alla dokument är av typen pdf-utskrifter. Under utskriftskö hittar enhetsadministratören endast utskriftskö som han eller hon har rättigheter att hantera. Klicka på Utskriftskö, Utskriftskö enheter. Det finns två Fliken Dokument för Utskrift visar de rapporter som inte är klarmarkerade för utskrift. Utskrivna dokument visar de rapporter som är klarmarkerade för utskrift. Vill man göra ett urval bland utskrifterna kan rapportnamnet eller delar av det anges i fältet Titel eller personnummer för sökande vårdnadshavare anges i fältet Sökandes personnummer eller sök via datum då rapporten skapades. Klicka på. Om alla rapporter ska skrivas ut klicka på. Om bara enstaka rapporter ska skrivas ut markera först vilka rapporter ska skrivas ut genom att sätta bock för den rapporten och klicka sedan För att kunna skriva ut pdf-dokumenten klicka på här. Markerade pdf-dokumenten öppnas och kan nu skrivas ut eller sparas på hårddisken för senare utskrift. Sida 23 av 28

24 Stäng sedan pdf-dokumentet och klicka på rapporter till fliken Utskrivna dokument. så flyttas de utskrivna De utskrivna rapporterna kan återfinnas i fliken Utskrivna dokument. Det går att använda samma sökfunktioner och skriva ut rapporterna från denna sida efteråt. Sida 24 av 28

25 Skicka e-post till vårdnadshavare En funktion som kan vara bra att använda ex vid informationsmöte, öppet hus etc. Urval för att skicka e-post Sök fram det urval av barn som det ska skickas e-post till. Funktionen finns antingen under Barnomsorg Köhantering eller under Barnomsorg Hantera placeringar. Markera de barn som ska hanteras. Välj knappen Skicka e-post. Välj barnets vårdnadshavare. Mailklienten som finns tillgänglig på administratörens dator öppnas vilket innebär att e-post skickas från er egen brevlåda och ev. svar kommer att komma till er egen inkorg. Där finns de utvalda personerna som har en mailadress i systemet inlagda i ett mail som hemliga kopior. Anledningen till att adresserna ligger som hemliga kopior är att då vet inte de olika mottagarna om varandra adresser förblir dolda. Administratören väljer att skriva den text som önskas och bifogar eventuella dokument. Det öppnas en resultatlista. Där visas de valda barnen samt resultatet på hur utskickat föll ut. De personer i urvalet som inte hade någon e-post adress registrerad måste då hanteras manuellt. Listan går att exportera till Excel för att kunna hanteras vidare. Sida 25 av 28

26 Rapporter i barnomsorg Klicka på Barnomsorg, Rapporter från den vänstra menypanelen. Nedan listas alla de rapporter som finns i barnomsorg (förskola och familjedaghem). Dessa är markerade med en röd punkt framför. Klicka på rapporten som ska skrivas ut och ange urval. Beroende på rapport kan möjligheterna till urval variera. Sida 26 av 28

27 Urvalsfliken Exportera Här kan du exportera det totala antalet poster som finns under respektive arbetsflik till Excel eller PDF genom att klicka på respektive ikon. Funktioner På varje sida i systemet finns 3 ikoner längst upp till höger. De 2 första ikonerna används inte. Den 3:e ikonen är Skrivaren. Klicka på skrivaren så skrivs det som syns på skärmen ut. Sidstorlek: Systemet är inställt att visa 15 poster. Har du flera poster i kön/placerade barn kan du antingen välja knappen nästa för att se flera poster eller välja sidstorlek 25 eller 50. Det är max 50 poster som visas. Har du flera än 50 måste du använda knappen Nästa. För att visa/dölja vänstermenyn används följande knapp på vänster menyn. Kan vara bra att använda för att se alla kolumner. Du kan ha flera fönster öppna samtidigt och växla mellan dessa fönster. Sida 27 av 28

28 Lycka till i ert arbete och skicka gärna era supportfrågor till kontaktcenter@sollentuna.se Sida 28 av 28

Handbok för fritidshem

Handbok för fritidshem Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version 1.01 2013-04-03 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Den publika sidan (valsidan för vårdnadshavare)... 5 Den administrativa sidan.... 6 Navigering på

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 5.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2018-04-30 Anita Oliver Barn- och utbildningskontoret Sida 1 av 29 Sparad: I:\BUF\Barn och ungdomsnämnden\ist\handböcker

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem

Manual Barnomsorg. Förskolor och familjedaghem Manual Barnomsorg Förskolor och familjedaghem Sollentuna Kommun Version 1.20 Skapad 2012-12-07 Senast ändrad 2014-11-11 1 Innehåll Inledning... 3 Den publika sidan... 4 Den administrativa sidan... 6 Navigera

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun

Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Handbok för fritidshem Sollentuna Kommun Version: 5.0 Skapad: 2014-03-28 Uppdaterad: 2019-02-12 Anita Oliver Utbildningskontoret Sida 1 av 33 Innehållsförteckning Hantering av fritidshemsansökningar i

Läs mer

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte

Nacka24 - Lathund. för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever. Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Nacka24 - Lathund för skolans arbete, under året, med administration av grundskoleelever Utdrag ur IST Handbok Hypernet Inflytt/Byte Innehåll Inloggning... 3 Hantera Inflytt/byte - se sökande... 3 Direktplacering...

Läs mer

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna.

LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN. Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. LITEN HANDLEDNING TILL E-TJÄNSTER I BJUVS KOMMUN Så här ser inloggningssidan ut. Börja med att skriva ditt användarnamn och lösenord i rutorna. 1 Första gången du loggar in ska du ange dina uppgifter i

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5

Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 Utdrag ur Handbok hypernet för förskola ADMINISTRATÖR Lathund Nacka24 version 5 1 2 Inloggning... 4 Byte av lösenord... 5 Köhantering information om köbilden... 6 Se barnets familjebild... 7 ansökningar

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval.

Innan den 17 februari går det ingen information till medborgare om avslag eller placering om eleven gjort ett skolval. 2015-02-05 1 Innehåll Info... 3 Skolval... 3 Inflytt/Byte... 3 Fritidsplaceringar... 3 Checklista - Arbetsgång... 3 Logga in... 4 Inloggning till systemet, Hypernet... 4 Ändra lösenord... 4 Utskrift sökande

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande

2007-01-24 Rev 2011-03-17. Dexter Intag Sökande 2007-01-24 Rev 2011-03-17 Dexter Intag Sökande Inloggning För att sökande ska kunna logga in så krävs det ett användarnamn och lösenord. För sökande finns det följande funktionalitet; Min ansökan I denna

Läs mer

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare

Avser Utgåva: Datum Sida: Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Dokumentbeskrivning : HANDBOK. Handbok PRIMULA. Primula Handbok för Vårdgivare Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 1 (17) Handbok PRIMULA Primula Extern del PA 0.3 08-09-10 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Primula - Hur loggar man in...4 Primula - Startsida...4

Läs mer

Utbildning. Oktober 2011

Utbildning. Oktober 2011 Utbildning Oktober 2011 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation,

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid

B = Bokad tid. T = Tillfälligt bokad tid. L = Ledig tid. X = Spärrad tid 3 Elev När eleven har loggat in får eleven upp denna bild, ett schema över sin lärares körtider och en gul meny som visas högst upp. Här nedan, under funktionsbeskrivning, kommer alla funktioner som eleven

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2019-08-30 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Lathund Fritidshem

Lathund Fritidshem Lathund Fritidshem 2018-07-11 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2018-07-11 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se/bidrag AKTUELL 2016-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Lathund Skola

Lathund Skola Lathund Skola 2015-06-15 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Ändra lösenord... 4 Vyer anpassa det du vill se...

Läs mer

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01

Sida. Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Sida Manual Scalepoint Avfuktning 2015-04-01 Innehåll Inloggningssida 3-5 Överblick startsidan 6-7 Hänvisning vid Semester/Sjukdom 8 Mail nyskada 9 Flikar att genomgå före kontakt med kund, Och dess innebörd

Läs mer

MANUAL NACKA24. För administratörer i grundskolan. Version 3 uppdaterad

MANUAL NACKA24. För administratörer i grundskolan. Version 3 uppdaterad MANUAL NACKA24 För administratörer i grundskolan Version 3 uppdaterad 2018-05-18 Innehållsförteckning 1 Användaruppgifter... 3 2 Elevens familjebild... 4 3 Elevöversikt... 5 4 Skicka e-post till vårdnadshavare...

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar ( Information & senaste nytt samt Statistik, FAQ & viktiga länkar

Läs mer

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret

Kultur- och fritidskontoret LATHUND. Att komma med i föreningsregistret Kultur- och fritidskontoret LATHUND Att komma med i föreningsregistret Föreningsregister Som förening i Södertälje har man möjlighet att finnas med i Södertälje kommuns föreningsregister som ligger på

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil För att kunna

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING

HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 1 (16) HANDLEDNING ZENIT BILBOKNING Sid 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 HANDLEDNING FÖR WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.1 LATHUND... 3 1.2 ÖVERSIKT ARBETSLÄGE WEBBASERAD BILPOOL... 3 1.3 INFORMATION OM BILPOOLENS

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Översiktsbild fritids Godkänna. Kolumner. Köhantering. Urval. Placeringar. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2012-10-01 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Lathund till Dexter IUP

Lathund till Dexter IUP Barn- och utbildningsförvaltningen 2009-01-01 Lathund till Dexter IUP Version 3 1. Gå in på webbadressen: http://skolwebb.eskilstuna.se 2. Logga in med ditt användarnamn och lösenord. Klicka på knappen

Läs mer

E-tjänst barnomsorg. Användarhandledning för förskolepersonal. Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg

E-tjänst barnomsorg. Användarhandledning för förskolepersonal. Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg u E-tjänst barnomsorg Användarhandledning för förskolepersonal Kölista med platserbjudande Placeringslista med adelningsbyte Ärendelogg Webbar för förskolepersonal Innehållsförteckning 1.1 Webbar för förskolepersonal...

Läs mer

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta:

Starta internet och sök fram kommunens hemsida: www.oxelosund.se och E- tjänst. Logga in med ditt användarnamn och lösenord i liknande ruta: Innehållsförteckning Inledning 2 Vem är medborgare? 2 Hur får jag mitt konto? 2 Hur loggar jag in? 2 Jag vill byta mitt lösenord 3 Jag har glömt mina inloggningsuppgifter 3 Jag vill logga ut 4 Översikt

Läs mer

Användarmanual Pagero Connect 2.0

Användarmanual Pagero Connect 2.0 Användarmanual Pagero Connect 2.0 Innehåll 1. Grundläggande information... 3 1.1 Aktivera ditt Pagero Onlinekonto... 3 1.2 Ladda ner Pagero Connect 2.0... 3 1.3 Startsida... 4 1.4 Minimerad vy... 5 1.5

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Lathund fritids

Lathund fritids Lathund fritids 2013-01-25 1 Innehåll Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till och ta bort Ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Snabbsök

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

Skapa kontrolluppgifter

Skapa kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter From v1 innehåller Xdesk lön även funktion för att skapa kontrolluppgifter för föregående år. Innan du väljer att arbeta med att skapa dina kontrolluppgifter, bör du kontrollera

Läs mer

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide

E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det. Guide E-tjänster för barnomsorg - så här enkelt är det Guide... ett bättre sätt att leva Innehåll E-tjänster via webben! 3 E-legitimation 3 Ansökan via webben 4 Inloggning 5 Översikt 6 Ändra kontaktuppgifter

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Ansökan elevkö Grundskola

Ansökan elevkö Grundskola Ansökan elevkö Grundskola Publicerad 2014-02-18 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Ansökan elevkögrundskola 1 Ansökan Elevkö 4 Inställningar 4 Beskrivning

Läs mer

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG

HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG HANDLEDNING FÖR E-SERVICE BARNOMSORG Jag vill ansöka om plats i förskolan Du behöver inte vara inloggad för att ansöka om plats till barnomsorgen. Du kan också ta del av vilket utbud Falköpings kommun

Läs mer

Att logga in i edwise som vårdnadshavare

Att logga in i edwise som vårdnadshavare Att logga in i edwise som vårdnadshavare Här kommer information om hur du loggar in som vårdnadshavare i Mörbylånga kommun Uppdaterad 2012-09-20 Skriv edwise.se i din web-läsare Du kommer till denna bild.

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN

Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Handbok för Dexter barnomsorg på webben KINDA KOMMUN Håll Ctrl-tangenten nere och peka på det du söker så kommer du till den sidan informationen finns på. Innehållsförteckning Nu hanterar du/ni all barnomsorg

Läs mer

Selma - Manual Programtillfälle

Selma - Manual Programtillfälle Selma - Manual Programtillfälle Selma 5.4 2013-10-09 Innehållsförteckning PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SÖK UT PROGRAMTILLFÄLLE... 3 SKAPA NYTT PROGRAMTILLFÄLLE... 4 FLIK 1 NÄRVARHUR... 5 FLIK 2. STUDIEAVGIFTER...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyheter och nyhetslista Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyheter och nyhetslista 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyheter 4 Nyhetslista 4 Dela nyhetslistor med andra organisationer eller arbetsrum 6 Skapa en nyhetslista till

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA

IA-systemet. För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA IA-systemet För en säkrare och effektivare arbetsplats! Kom igång med IA Senast uppdaterad 29 september 2015 Start När du sätter upp IA-systemet för första gången är det bra om du följer lathunden steg

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen huvudman Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen huvudman Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se www.skolverket.se

Läs mer

Nordic Business Monitor

Nordic Business Monitor Nordic Business Monitor Produktmanual Innehåll Introduktion... 3 Logga in och logga ut... 4 Urval händelser... 5 Valda händelser... 6 Urval objekt... 7 Valda objekt... 8 Uppdatera bevakningsobjekt... 9

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Handbok 1 Aktivitetskort på Nätet (ApN) Som förening kan ni ansöka om bidrag och följa ert ärende via ApN. Var ni än är i världen och vilken tid det än är på dygnet kan ni logga

Läs mer

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör

För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör För- och Färdiganmälan på webben Användarbeskrivning för elinstallatör Registrera nytt företag Gå in via ELSMART hemsida http://se.elsmart.com Om du inte har inloggning till systemet, ska du registrera

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare

Hogia Redovisning & Revision AB. Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Hogia Redovisning & Revision AB Anståndshantering Hogia Kund- och Uppdragshanterare Innehållsföteckning 1. Inledning 3 1.1 Syfte 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Termer och Förkortningar 3 1.4 Bakgrund 3 1.4.1 Skatteverket

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen.

Logga in. Godkänna. Kolumner. Hantera inflytt och byte. Urval. Direktbyte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen. 2014-03-28 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps

Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter från Nyps Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Instruktion - hämtning av kontrolluppgifter från Nyps 2013-01-09 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Henrik Hedlund 0.5 Instruktion för hämtning av kontrolluppgifter

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Svenska miljörapporteringsportalen

Svenska miljörapporteringsportalen Svenska miljörapporteringsportalen Användarinstruktion Tillsynsmyndigheter och Naturvårdsverket 2016-01-13 2 Innehåll Allmänt om SMP... 3 Hitta SMP på webben... 3 Var får jag hjälp?... 3 Meddelande om

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer