FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl Val av sekreterare Emelie Norling valdes till sekreterare..3 Val av justerare Carl-Johan Nilsson och Stephanie Viljava valdes till justerare..4 Justering av röstlängd Benjamin Geralf innehaver Jimmy Hagelfors röstlängd. Jenny Holmgren innehaver Mia Batljans röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Pedro Alves..6 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns med följande ändringar; Övriga punkter: - Diskussionspunkt: IBS-weeks hemsida - Diskussionspunkt: Bonuspoäng för Senior Buddy Program

2 - Informationspunkt: Föreningsband.7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg Anses behandlad..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Inget protokoll skickades ut till detta möte..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Christoffer Hintze: Firande av Gustaf II Adolf med MÄ, styrelse kick-off, inspirationsföreläsning IU, diskussionsmöten, möte med ED, Rådsmöte, middag med Deloitte, SSCO-möte, möte med Marknadsakademien och löpande. Carl-Johan Nilsson: Meddelat avklivning, UN-möte, EC/Gscmöte, LG-möte, EC/BC-möte, SFR-möte, Quality Office-möte, KICC, Caseakademin, rådsmöte, kick-off, diskussionsmöten, middag med Deloitte, möte med utbildningschef och löpande. Frida Wandborg: LG-möte, IdU-möte, firande av Gustaf II Adolf med MÄ, projektledarutbildning med PwC, kick-off, intervjuer av SBP-Coordinators, intervju Faddergeneral, inspirationsföreläsning samt utvärdering m. Richard LaRoche (IU), KICC, möte m. projektledare för P3 Tournaments, möte F.E.ST. Featuring, EU-möte, diskussionsmöte, utvärdering av Halloweensittningen och löpande. Emelie Norling: LG-möte, diskussionsmöten, firande av Gustaf II Adolf med MÄ, EU-möte, projektledarutbildning med PwC, kick-off, KICC och löpande. Stephanie Viljava: LG-möte, Case Akademien, KICC, firande av Gustav II Adolf med MÄ, projektledarutbildning med PwC, kick-off, ED Boot Camp, diskussionsmöte och löpande.

3 Jenny Holmgren: Diskussionsmöten, firande av Gustaf II Adolf med MÄ, kick-off, intervjuer av SBP-Coordinators, intervju Faddergeneral, inspirationsföreläsning med Richard LaRoche (IU), KICC, möte med GSC och Marknadsakademien och löpande. Benjamin Geralf: Diskussionsmöte, MÄ-städet, kick-off, projektledarutbildning med PwC, ED Boot Camp, LG-möte, presentationsmöte ITC, löpande.11 Avrapportering LG - Stormöte inplanerat den 25/ IC har ett nytt projekt med universitetet på Malta. - BC arrangerar crosstraining på SATS med Deloitte 20/11. - PrU arrangerar Hjulmiddagen den 9/12, sista dag för nomineringar den 28/11. - IT jobbar med implementering av Podio och hade sitt första utskottsmöte 10/11. - CaseAkademin söker fortfarande projektledare. - Ytterligare en Tvärsis med styrelsen önskas. Diskussion fördes kring hur vi kan locka våra passiva medlemmar bli aktiva. 3 förslag till saker fokusera på denna termin är: Synas i Ljusgården och dela ut Ekonomkompassen, Sätta upp fler affischer samt göra inspring på föreläsningar och informera om utskotten..12 Avrapportering Skmästeriet Skmästeriet har forts arbeta med löpande bokföring samt hjälpt vissa projekt med budgetar mm..13 Anmälningsärenden Informationspunkt: Vice ordförande avgår Carl-Johan Nilsson kommer avgå från och med 1 januari 2015.

4 .14 Beslutspunkt: Koordinatorer till Senior Buddy Program VT15 (Bilaga 1) Yrkande styrelsen väljer Janni Järvinen till koordinator för Senior Buddy styrelsen väljer Elise Seseman till koordinator för Senior Buddy styrelsen väljer Mira Lönnrot till koordinator för Senior Buddy Beslut styrelsen väljer Janni Järvinen till koordinator för Senior Buddy styrelsen väljer Elise Seseman till koordinator för Senior Buddy styrelsen väljer inte Mira Lönnrot till koordinator för Senior Buddy.15 Beslutspunkt: Budget för 24SEVEN Föredragande: Emelie Norling (Bilaga 2) Yrkande Beslut styrelsen godkänner budgeten för 24SEVEN. styrelsen godkänner budgeten med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar: - Posten Oförutsedda utgifter sänks till 4000 kr. - Posten Marknadsföring höjs till 3000 kr..16 Beslutspunkt: Projektplan och budget för Skidresans deltagarsittning Föredragande: Emelie Norling (Bilaga 3) Yrkande

5 Beslut styrelsen godkänner projektplan och budget för Skidresans deltagarsittning. styrelsen avslår projektplan och budget för Skidresans deltagarsittning. Anledning till detta är datum krockar med annan föreningsaktivitet. Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Beslutspunkt: Aktiva kvällen Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 4) Yrkande Beslut styrelsen godkänner projektplanen och budgeten för Aktiva Kvällen. styrelsen godkänner projektplanen och budgeten för Aktiva Kvällen med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar: - En mening under rubriken Marknadsföring läggs till: Fanny Sahl är ytterst ansvarig för all marknadsföring. - Sluttiden ändras till Beslutspunkt: Alumni Mingle (Bilaga 5) Yrkande Beslut styrelsen godkänner projektplanen för Alumni Mingle with SBS and GSC. styrelsen godkänner projektplanen för Alumni Mingle with SBS and GSC..19 Informationspunkt: Diskussionsmöte

6 Föredragande: Christoffer Hintze (Bilaga 6) Tisdagen den 11/11 hade styrelsen ett diskussionsmöte inför dagens styrelsemöte. Följande punkter diskuterades; Tillsättning av faddergeneraler Diskussion fördes kring hur styrelsen bör gå tillväga för få in fler ansökningar gällande generalposterna och hur intervjuerna ska löpa under nästkommande vecka. Distribution av nya nycklar Diskussion fördes kring för- och nackdelar gällande huruvida alla utskottsordföranden ska få varsin nyckel till städet. I dagsläget har nycklar delats ut till PrUO, Öfverspritis och Kökshöfvding då PrUO är förvaltningsansvarig över Städet, Öfverspritis och Kökshöfviding behöver tillgång dit för förberedning av dryckeshantering och matlagning. Riktlinjer för samarbete med The Scholar Styrelsen diskuterade de framtagna riktlinjerna för det nyligen inledda samarbetet med The Scholar och är väl tillfreds med dessa. Namnbyte Redire Mentorskapsprogram En diskussion gällande förslag på Mentorskapsprogrammets nya namn fördes. Projektledarna har föreslagit MINERVA Mentorskapsprogrammet. Styrelsen föreslog MINERVA Mentorship Program då de bör rikta sig till även internationella medlemmar. Koordinatorer till Senior Buddy Program VT15 Längre intervjuer har hållits av Jenny och Frida inför tillsättningen av nya koordinatorer för VT15. För styrelsen skulle kunna komma till beslut hölls även en kortare intervju med varje enskild sökande och styrelsen.kandidaterna, Mira Lönnrot, Janni Järvinen och Elise Sesemann, blev inkallade enskilt och en 10 minuters intervju hölls. Kortare diskussion fördes kring de sökande samt tänkbara kombinationer av de sökande. F.E.S.T. Featuring 19 december Projektledarna har uttryckt en önskan om få input från styrelsen gällande hur F.E.ST. Featuring kan differentieras från

7 övriga nklubbsevenemang. Styrelsen diskuterade förslag kring detta..20 Övriga punkter - Diskussionspunkt: IBS-weeks hemsida IBS-week har idag en egen hemsida för projektet. Styrelsen diskuterar huruvida användningen av denna hemsida ska ske framöver. Styrelsen beslutar projektet får nyttja hemsidan i väntan på Föreningen utvecklar sin egen hemsida. - Diskussionpunkt: Bonuspoäng för Senior Buddy Program Ett önskemål från OIA har kommit fram angående bonuspoängen som buddys får i samband med Senior Buddy Program. Styrelsen diskuterar olika lösningar för hur och när bonuspoängen ska delas ut. - Informationspunkt: Föreningsband Tidigare har det varit lite förvirring kring när vi ska använda vårt föreningsband och inte. Jenny har tillfrågat Marskalksämbetet och informerar om hur deras inställning är..21 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden Gräddgasquen 14/ Beslutslogg - Benjamin Geralf åläggs kolla upp smidiga lösningar där vi kan spara godkända projektplaner, budgetar och övriga dokument..23 Nästa möte Nästa möte är s till 24 november kl

8 .24 Mötets avslutande Christoffer Hintze förklarar mötet avslutat kl

9 Bilaga 1 Beslutspunkt: Koordinatorer till Senior Buddy Program VT15 Bakgrund: Val av koordinatorer för VT15 Senior Buddy Program. Jag yrkar styrelsen väljer Janni Jarvinen till koordiantor för Senior Buddy styrelsen väljer Elise Seseman till koordiantor för Senior Buddy styrelsen väljer Mira Lönnrot till koordiantor för Senior Buddy Bilaga 2 Beslutspunkt: Budget för 24SEVEN Föredragande: Emelie Norling Bakgrund 24SEVEN är föreningen årliga modevisning och anordnas för 5e året i rad. För projektgruppen ska kunna boka lokal och påbörja arbetet så bör styrelsen godkänna budgeten för projektet. Jag yrkar styrelsen godkänner budgeten för 24SEVEN. Bilaga 3 Beslutspunkt: Projektplan och budget för Skidresans deltagarsittning Föredragande: Emelie Norling Bakgrund Projektgruppen för Skidresan planerar ha en sittning för alla som ska åka till Val Thorens för alla ska få en chans lära känna varandra innan resan. Styrelsen bör godkänna projektplanen och budgeten för detta evenemang så projektgruppen kan fortsätta sitt arbete. Jag yrkar styrelsen godkänner projektplan och budget för Skidresans deltagarsittning.

10 Bilaga 4 Beslutspunkt: Aktiva kvällen Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund Aktiva kvällen är en kväll då Föreningen ger tillbaka till våra aktiva medlemmar och vi välkomnar även de som är intresserade av engagera sig och lära känna oss. Detta år är det tanken den ska gå av stapeln den 26 november i Café Arom. För det ska vara möjligt för projektledarna sätta igång med förberedelserna bör vi godkänna bifogad projektplan och budget. Jag yrkar Bilaga 5 styrelsen godkänner projektplanen och budgeten för Aktiva Kvällen. Beslutspunkt: Alumni Mingle Jag yrkar styrelsen godkänner projektplanen för Alumni Mingle with SBS and GSC. Bilaga 6 Informationspunkt: Diskussionsmöte Föredragande: Christoffer Hintze Information: Tisdagen 11/11 hölls ett protokollfört diskussionsmöte inom styrelsen inför styrelsemöte #11.

11 Vid Porotkollet: Emelie Norling Justerare: Justerare: Carl-Johan Nilsson Stephanie Viljava

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-05-30 kl. 15.30 Plats: Ordförande: Sekreterare: Övriga närvarande: IKDC Astrid Sjögren, TM13 Elin Lindqvist, TM13

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(14) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2015-06-01, 17:34 19:21 Plats 1537, KTH Närvarande Lovisa von Heijne, D-14 Sekreterare Jonas Hongisto, D-14

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson

Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Närvarande: Utom styrelsen: Ej närvarande: Bilagor: Salomon Abresparr, Sara Vikström Olsson, Andreas Hansen, Marina Widén och Pontus Johansson Linn Carin Fröjd, Ann-Christine Troberg, Lovisa Nilsson och

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer