Styrelsemöte #6 Onsdag 21/ Styrelserummet, Smedjan Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30"

Transkript

1 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #6 Onsdag 21/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnandes. Leo Scherwin öppnade mötet Val av sekreterare. Förslag: att Marie Wennergren väljs till sekreterare för mötet. Beslut: Marie Wennergren valdes till sekreterare för mötet..3 Val av justerare. Förslag: Tommy Manderlöw och Leo Scherwin väljs till justerare för mötet. Beslut: Tommy Manderlöw och Leo Scherwin väljs till justerare för mötet..4 Justering av röstlängd Tommy Manderlöw har Johan Granlunds röst..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Leo Scherwin X X Tommy Manderlöw X X Elin Titus X X Marie Wennergren X X Moa Alm X X Sara Wessman X X Lissette Carrasco X X Martin Johansson X.6 Godkännande av föregående mötesprotokoll Punkten bordlades.

2 .7 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkändes..8 Avrapportering alla ansvarsområden. Lissette: Fått överlämning samt tillgång till mail, planerar att ha möte med IUordförande och internationella avdelningen på Företagsekonomiska Institutionen. Marie: Haft LG-möte, varit på föreläsning med Nova100, seminarieserie hos Grant Thornton (GT), löpande med Fadderiet. Moa: Planerar att effektivisera framtida överlämning för ordförande i MU, planerar inför Meet&Greet, föreläsning med Nova100 och GT, samt arbetar med hemsidan löpande. Tommy: IS-möte. Möte med kåren. Möte med Thomas Bay. LG-kickoff. Ordnat in studentrepresentant för Masterstudenter till UN. Var tillsammans med Leo på Medicinska Föreningens Insparkssittning. Föreläsning med Nova 100. Skissat på verksamhetsplan. Leo: Löpande samt lokalbokningar. Varit på möte med Kicki Wennersten, suttit med på IS-möte, representerat på sittning, haft möte med kåren, varit på föreläsning med Nova100 och planerade styrelsens kickoff. Elin: Börjat arbeta med nytt system Sara implementerat, ska planera in rutiner med Sara och planerar även ett budgetuppföljningsmöte med Ekonomernas Dagar. Sara: Suttit med redovisning med Elin, fakturerat företag för Välkomstdagen och har haft möte med Jonatan Svensson om uppföljning av budgetåret..9 Beslutspunkt: Ordförandens ersättning (Föredragande: Sara Wessman) Förslag: utdela ersättning med 3500 kronor i månaden brutto till Leo Scherwin ( XXXX), under en period om tio månader. Leo Scherwin justerar ut sig och röstar därmed inte i frågan. Beslut: Bifalles. Leo Scherwin ( XXXX) blir utdelad ersättning med 3500 kr i månaden brutto, under en period om tio månader..10 Beslutspunkt: Förvaltningsansvarig (Föredragande: Tommy Manderlöw)

3 Förslag: vakantsättningen av Förvaltningsansvarig i styrelsen 11/12 i Föreningen Ekonomerna dras tillbaka, för att omformuleras. Beslut: Bifalles. Vakantsättningen av Förvaltningsansvarig i styrelsen 11/12 i Föreningen Ekonomerna dras tillbaka, för att omformuleras..11 Beslutspunkt: Framtidsgruppens utformning (Föredragande: Leo Scherwin ) Förslag: Föreningsmötet eller den sittande styrelsen vid behov tilldelar Framtidsgruppen specifika utredningsprojekt av långsiktig strategisk karaktär. Det till varje utredningsprojekt tillsätts en projektgrupp som endast har mandat att utreda det specifika projekt de har blivit tilldelade. Det till varje utredningsprojekt söks och tillsätts projektledare av föreningsmötet eller den sittande styrelsen. Den/de utsedda projektledaren/projektledarna presenterar en projektplan för sittande styrelse. Projektplanen skall innehålla: - Syfte - Målsättning med utredningen - Beskrivning av de områden som ska utredas - Presentation av projektgruppens medlemmar - Arbetssätt - Tidsplan - Kommunikationsplan Slutresultatet av utredningen redovisas inför sittande styrelse i god tid innan det presenteras på ett föreningsmöte. Projektgruppen presenterar sina slutsatser inför ett föreningsmöte. Beslut: Bifalles..12 Informationspunkt: Föreningen och moms. (Föredragande: Sara Wessman) Punkten anses behandlad. Sara Wessman redogjorde att: Föreningen är momsbefriad. Vad innebär då detta: - Vi betalar/köper in allt till pris inklusive moms och får inte i deklarationer

4 dra av för detta. Vi fungerar alltså som en slutkund (eller privatperson). - När vi fakturerar ut, till exempel till våra samarbetspartners eller deltagare på ED eller Välkomstdagarna så gör vi det till ett absolut pris, alltså varken inklusive eller exklusive moms. - Så när man pratar med företag (de flesta har säkert redan koll) så är det viktigt att de förstår att det inte kommer ingå någon moms, utan det pris man pratar om är absolut. Som sagt så är det säkert så att de flesta redan vet, viktigast är vid nya kontakter och vid inköp (att man inte förväxlar inklusive och exklusive, då det kan göra ganska stor skillnad)..13 Diskussionspunkt: Hyresavtalet. (Föredragande: Leo Scherwin & Tommy Manderlöw) Punkten anses behandlad. Ett diskussionsmöte om ämnet är inplanerat. Mötet tar en paus kl 20:00, återupptas 20: Diskussionspunkt: Insparkssittningen (Föredragande: Leo Scherwin) Punkten anses behandlad..15 Informationspunkt: Kontaktlistor (Föredragande: Leo Scherwin) Punkten anses behandlad. Moa Alm och Johan Granlund får i uppdrag att sammanställa riktlinjer för hur kontaktlistorna ska användas..16 Övriga Punkter Inga övriga punkter..17 Planering för veckan som kommer, alla ansvarsområden.19 Nästa möte Punkten anses behandlad. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen 6/10 kl i styrelserummet, Smedjan, Kräftriket..20 Mötets avslutande Leo Scherwin förklarade mötet avslutat kl

5 Vid protokollet: Marie Wennergren Justerare: Justerare: Tommy Manderlöw Leo Scherwin

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #24 Onsdag 29/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002

GEOS. Protokoll, möte 23:e januari 2002 GEOS Protokoll, möte 23:e januari 2002 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justerare 4. Förra mötets protokoll 5. Meddelanden från institutionsstyrelsen och andra instanser

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2013-10-30, kl. 08.00 Plats: E-huset, LTH Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Sara Melin, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer