FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #19 Torsdag 19/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18: Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat Val av sekreterare Emelie Norling valdes till sekreterare..3 Val av justerare Benjamin Geralf och Stephanie Viljava valdes till justerare..4 Justering av röstlängd Christoffer Hintze innehar Anel Mulisic röstlängd..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan ( ). Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Tommy Manderlöw. ( ) Mina Fagerfjäll. (18.27) Leo Scherwin. (20.00).6 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns med följande ändringar: - 24 Beslutspunkt: Projektplan och Budget GCS's CEO Mingle ändras till Beslutspunkt: Projektplan GCS's CEO Mingle t om godkännande av budget stryks.

2 - 25 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Meet & Greet ändras till Beslutspunkt: Projektplan Meet & Greet. t om godkännande av budget stryks. Övriga punkter lades till på föredragningslistan: - Diskussionspunkt: Budget GSC s CEO Mingle Föredragande: Jenny Holmgren - Diskussionspunkt: Videomaterial ED Föredragande: Christoffer Hintze.7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg Möte angående Delegationsordningen har hållits, det finns en uppdaterad version som kommer gås igenom på diskussionsmötet. Jenny Holmgren har uppdaterat språkpolicyn och den kommer skickas in till nästa styrelsemöte..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Protokoll #13 godkännes med föreslagna ändringar och läggs till handlingarna. Föreslagna ändringar: - Föredragande läggs till på respektive övrig punkt under 6. - Beslutet för godkännande av budgeten för 24SEVEN Fashion Show ändras till Styrelsen godkänner den reviderade budgeten för 24SEVEN Fashion Show VT , 21 och 22 tas bort och informationen flyttas in under 23 Övriga punkter. Protokoll #17 godkännes och läggs till handlingarna..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Christoffer Hintze - Spexplanering, Fadderiet finsittning, Städat smedjan, Medaljmöte, Möte med medicinska och löpande

3 Frida Wandborg - Spexplanering, Frukostseminarium GT, Fadderiet finsittning, Möte med PrU angående Städet, Möte Delegationsordning, IdU-möte, Tvärsisplanering, Fadderiet Tentapub och löpande. Emelie Norling - Fadderiet finsittning, Möte med PrU angående Städet, Möte Delegationsordningen, IdU-möte, Budgetmöte med 50-årsjubileumet, Tvärsisplanering, Fadderiet Tentapub och löpande. Stephanie Viljava - Spexplanering, Fadderiet finsittning, Möte med PrU angående städet, Budgetmöte med 50-årsjubileumet, tvärsisplanering och löpande. Jenny Holmgren - IU möte, Spexpanering, Fadderiet finsittning, IUs val-möte och löpande. Mia Batljan - Fadderiet finsittning, tvärsisplanering, avtalsförhandling och löpande Benjamin Geralf - Fadderiet finsittning, ITC-möte, Möte 50years-biljettförsäljning, tentapub och löpande. Jimmy Hagelfors - Fadderiet finsittning, tentapub, möte frukostklubben, "MU workshop" och löpande.11 Avrapportering LG Inget möte har hållits sedan senaste styrelsemötet. Nästa möte är fredag 20/2..12 Avrapportering Skmästeriet Löpande arbete rullar på. Fadderiets tentapub gick bättre än förväntat. Skmästeriet jobbar med sammanställa resultatet för Fadderiet VT15.

4 .13 Avrapportering 50-årsjublieum Projektgruppen har lyckats få ett samarbete med affären Brudgummen vilket innebär våra medlemmar kan få hyra en frack med 30% rab. Projektgruppen ska träffa Stadshuset och ha avsmakning av menyn till den 9 maj nästa vecka. Inbjudningarna till alumner kommer skickas ut under nästa vecka. Styrelsen diskuterar om alumner ska få ta med sig respektive till jubileet den 9 maj. Styrelsen kommer fram till det är okej för alumner komma men till ett biljettpris på 2000 kr. Mina Fagerfjäll justeras in Anmälningsärenden.15 Anmälningsärende: Ordförande Internationella utskottet Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 1) Läggs till handlingarna..16 Anmälningsärende: Ordförande Idrottsutskottet VT15 Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 2) Läggs till handlingarna..17 Anmälningsärende: Projektplan Uppsatsföreläsningen Föredragande: Anel Mulisic (Bilaga 3) Projektplanen godkänns och läggs till handlingarna..18 Beslutspunkt: Revidering av Brandbook Föredragande: Jimmy Hagelfors (Bilaga 4)

5 Beslut styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook. styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar: - Lägg in en do s and don ts i Brandbooken som visar exempel på hur man inte ska göra vid sammanställning av marknadsföringsmaterial. - Lägg in förslag på mått på logotyp som ska fungera som vägledning för de som inte känner sig osäkra på hur det kan se ut..19 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Why IT Föredragande: Benjamin Geralf (Bilaga 5) styrelsen godkänner projektplanen för Why IT. styrelsen godkänner budgeten för Why IT. Beslut styrelsen bordlägger projektplanen för Why IT styrelsen bordlägger budgeten för Why IT. Styrelsen anser projektledarna behöver utveckla projektplan och budget..20 Beslutspunkt: Projektplan och Budget 3P Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 6) styrelsen godkänner projektplanen för 3P. styrelsen godkänner budgeten för 3P.

6 Beslut Styrelsen bordlägger punkten. Styrelsen anser projektledarna behöver utveckla projektplanen mer med bakgrund och syfte med projektet samt beskriva hur en eventuell vinst kommer fördelas mellan föreningarna. Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Beslutspunkt: Projektplan och Budget Karriärsvalet Föredragande: Mia Batljan (Bilaga 7) styrelsen godkänner projektplanen för Karriärsvalet. styrelsen godkänner budgeten för Karriärsvalet. Beslut styrelsen godkänner projektplanen för Karriärsvalet föreslagna ändringar. styrelsen godkänner budgeten för Karriärsvalet med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar i projektplan: - Stryk informationen om nationalekonomiprogrammet och ändra Företagsekonomiska Institutionen till SBS under Målgrupp. Meningen blir då Beroende på efterfrågan på platserna som erbjuds riktar sig eventen även till andra årskurser från SBS. - Den tredje meningen i andra stycket under Marknadsföring Förfrågan om hjälp med tillverkning av affischer kommer skickas till marknadsföringsutskottet så fort företagen är bokade. stryks. - Den andra meningen i andra stycket under Budget Vi inledde ett samarbete mellan ED och Karriärsvalet, och en

7 gemensam kostnad för de företag som syns i båda sammanhang blev ett alternativ. stryks. - Sista meningen i andra stycket under Budget Eftersom föreningen är ideell ska projektet gå +/- 0 eller med en liten vinst. stryks. - Första punkten under Tidsplan Budgetinlämning och godkännande 13 februari stryks. - Projektgruppen ska även tillsätta en Marketing Manager. Föreslagna ändringar i budget: - Intäkten från Deloitte stryks då det ingår i avtalet. - Marknadsföringskostnaderna sänks till 500 kr. - Intäkterna blir då 7500 och kostnaderna 2000 vilket ger ett resultat på kr..22 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Marskalkssittning Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 8) styrelsen godkänner projektplanen för Marskalkssittningen. styrelsen godkänner budgeten för Marskalkssittningen. Beslut styrelsen godkänner projektplanen för Marskalkssittningen. styrelsen godkänner budgeten för Marskalkssittningen..23 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Stockholm European Career Tour 2015 Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 9) Leo Scherwin justeras in kl Tommy Manderlöw justeras ut 20.01

8 styrelsen godkänner projektplanen för Stockholm European Career Tour styrelsen godkänner budgeten för Stockholm European Career Tour Beslut styrelsen bordlägger projektplanen för Stockholm European Career Tour styrelsen bordlägger budgeten för Stockholm European Career Tour Styrelsen anser projektledarna behöver utveckla och förtydliga delar av projektplanen innan den kan godkännas. Mia Batljan justeras in kl Beslutspunkt: Projektplan GCS's CEO Mingle Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 10) styrelsen godkänner projektplanen för GCS's CEO Mingle. Beslut styrelsen godkänner projektplanen för GCS's CEO Mingle med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar: - I första meningen under Background ändras current Master students till members of Föreningen Ekonomerna. - I första meningen under Objective ändras master till SBS och current SBS students till each other. - Under Date tas ordet salen bort. - Under Marketing stryks delen created with the help of the Marketing Committee.

9 - Under Marketing läggs även till marknadsföringen ska ske genom Föreningen Ekonomernas hemsida och Facebooksida. - Under Time plan stryks meningen Food and refreshments: Wraps will be ordered from Carotte Catering..25 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Meet & Greet Föredragande: Jimmy Hagelfors (Bilaga 11) styrelsen godkänner projektplanen för Meet & Greet. Beslut styrelsen bordlägger projektplanen för Meet & Greet. Styrelsen anser projektledarna bör utveckla projektplanen mer med hur de ska gå tillväga. De bör även sammanställa en budget som visar hur kostnaderna ska fördelas. Mötet ajourneras kl Mötet återupptas kl Beslutspunkt: Inköp av medaljer och pins Föredragande: Anel Mulisic, Christoffer Hintze (Bilaga 12) styrelsen godkänner inköp av 9 styrelsemedaljer med tillhörande stans, och uppsättningskostnad för en totalsumma av kr (exklusive moms). Beslut styrelsen godkänner inköp av 9 styrelsemedaljer med tillhörande stans, och uppsättningskostnad för en totalsumma av kr (exklusive moms)..27 Informationspunkt: Möte angående rutiner för pubar i Städet Föredragande: Frida Wandborg, Emelie Norling, Stephanie Viljava (Bilaga 13) Emelie, Frida och Stephanie informerar styrelsen om vad man kom fram till under mötet med Programutskottet där man

10 diskuterade vilka rutiner som bör upprättas inför vi startar upp en pubverksamhet i Städet..28 Övriga punkter Diskussionpunkt: Budget GSC s CEO Mingle Föredragande: Jenny Holmgren Styrelsen diskuterar budgeten för GSC CEO Mingle. Mia Batljan justeras ut Diskussionspunkt: Videomaterial Ekonomernas Dagar Föredragande: Christoffer Hintze Ekonomernas Dagar har gjort en film för marknadsföra mässan som äger rum den 4 mars. Efter ha sett filmen anser styrelsen det finns scener som är opassande och inte förenligt med föreningens värderingar och tidigare överenskommelser. Styrelsen är efter diskussion enig i scenerna i fråga bör exkluderas ur filmen. Styrelsen kan inte godkänna filmen i dess befintliga skick..29 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden LG-möte 20/2 ED: Rekryteringsförberedande 24/2. Stormöte 26/2 Förfesten 27/2 Delegationsmöte 1/3.30 Beslutslogg Emelie, Frida och Jimmy åläggs utveckla delegationsordningen fram till mötet den 1 mars. Emelie, Frida & Christoffer åläggs upprätta en lokalspecifik checklista för Arbetsrummet.

11 Mia, Anel och Benjamin åläggs ta fram en policy gällande krav på medlemskap innan nästa styrelsemöte den 5/3. Frida och Christoffer åläggs färdigställa brandlarmsrutiner. Frida åläggs kolla med Skmästeriet angående möjlig betalning för overaller. Anel åläggs förfa ett standardiserat meddelande till Diskussionsforum. Samtliga åläggs se över sina befningsbeskrivningar till styrelsemötet den 5/3. Ordförande, Näringslivsansvarig och Skmästeriet åläggs hålla ett möte med Stockholm Banco för diskutera ett möjligt förvärv. Anel åläggs ta fram prisförslag på pennor och block till nästa styrelsemöte. Jenny åläggs uppdatera språkpolicyn..31 Nästa möte Nästa möte är planerat 5/3 kl Mötets avslutande Christoffer Hintze förklarar mötet avslutat kl

12 Bilaga 1 Anmälningsärende: Ordförande Internationella utskottet Föredragande: Jenny Holmgren Information Efter valmöte måndagen den 16e februari är Jennifer Sunnfors vald till Internationella utskottets ordförande VT15. Bilaga 2 Anmälningsärende: Ordförande Idrottsutskottet VT15 Föredragande: Frida Wandborg Information Tidigare Vice ordförande i Idrottsutskottet Malin Holmberg är nu vald till Ordförande för vårterminen 2015 då sittande Ordförande Sofie Jakobsson valt kliva av. Bilaga 3 Anmälningsärende: Projektplan Uppsatsföreläsningen Föredragande: Anel Mulisic Information Projektplanen för Uppsatsföreläsningen godkändes av Vice ordförande i styrelsen och Ordförande i Utbildningsutskottet den 16/ Bilaga 4 Beslutspunkt: Revidering av Brandbook Föredragande: Jimmy Hagelfors Brandbook behöver uppdateras för utöka Föreningens marknadsförares egna ansvar samt för sätta en modernare prägel på den. Denna uppdaterade version tar bort ansvar från Marknadsföringsutskottet, uppdaterar så ägarförhållanden vid samordnade projekt blir tydligare och gör marknadsföringen mindre matematisk. Logotypen är angiven i best practices som finns exemplifierade efter tidigare diskussion.

13 styrelsen godkänner den reviderade versionen av Brandbook. Bilaga 5 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Why IT Föredragande: Benjamin Geralf Why IT är en gästföreläsning där en representant för HP (Hewlett Packard) kommer och talar om hur det är göra en karriär inom IT som företags- och ekonomstuderande. Tanken är marknadsföra föreningen, IT-utskottet och samtidigt öppna upp för ett bredare perspektiv hos studenter när det kommer till våga satsa på IT-relaterade företag. styrelsen godkänner projektplanen för Why IT. styrelsen godkänner budgeten för Why IT. Bilaga 6 Beslutspunkt: Projektplan och Budget 3P Föredragande: Frida Wandborg 3P är ett gammalt samarbete mellan Föreningen Ekonomerna, Medicinska Föreningen samt Juridiska Föreningen. Pengar, Piller, Paragrafer. styrelsen godkänner projektplanen för 3P. styrelsen godkänner budgeten för 3P. Bilaga 7 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Karriärsvalet Föredragande: Mia Batljan

14 Karriärsvalet är ett terminsåterkommande event hos Föreningen Ekonomerna. Styrelsen bör godkänna budget och projektplan så fort som möjligt så projektledarna kan fortsätta sitt arbete. styrelsen godkänner projektplanen för Karriärsvalet. styrelsen godkänner budgeten för Karriärsvalet. Bilaga 8 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Marskalkssittning Föredragande: Frida Wandborg Programutskott och klubbmästerier anslutna till KMR och SSCO ska anordna sittningar som endast medlemmar i dessa får gå på. Dessa ska vara en billig och enklare sittning med ett roligt tema. Se bifogad projektplan och budget. styrelsen godkänner projektplanen för Marskalkssittningen. styrelsen godkänner budgeten för Marskalkssittningen. Bilaga 9 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Stockholm European Career Tour 2015 Föredragande: Jenny Holmgren Ett nytt projekt inom det Internationella utskottet som syftar till stärka möjligheterna till en internationell karriär för föreningens medlemmar. styrelsen godkänner projektplanen för Stockholm European Career Tour styrelsen godkänner budgeten för Stockholm European Career Tour

15 Bilaga 10 Beslutspunkt: Projektplan och budget GCS's CEO Mingle Föredragande: Jenny Holmgren Efter ett lyckat event med i höstas, vill de nu fortsätta ge föreningens medlemmar möjlighet träffa, inspireras av och mingla med framgångsrika alumner från SBS genom ytterligare en gästföreläsning. styrelsen godkänner projektplanen för GCS's CEO Mingle. styrelsen godkänner budgeten för GCS's CEO Mingle. Bilaga 11 Beslutspunkt: Projektplan och budget Meet & Greet Föredragande: Jimmy Hagelfors Meet & Greet är ursprungligen en marknadsföringsdag som anordnats flera år med syftet introducera Föreningen Ekonomerna för programmets studenter. Tidigare år har Meet & Greet anordnats under en dag, men I och med programmets 50-års jubileum vill projektgruppen anordna ett event som håller på över tre dagar. styrelsen godkänner projektplanen för Meet & Greet. styrelsen godkänner budgeten för Meet & Greet. Bilaga 12 Beslutspunkt: Inköp av medaljer och pins Föredragande: Anel Mulisic, Christoffer Hintze Styrelsen i Föreningen Ekonomerna har allt mer de senaste åren valt öka representationen i olika nätverk, organ, vänföreningar m.m. Att representera

16 föreningen i olika tillställningar främjar föreningen till det stora och bör uppmuntras till. Inom studentsverige finns en medalj- och pinkultur i de flesta studentorganisationer där vandringsmedaljer som avklivande styrelse ger till påklivande styrelse. En tradition som tråkigt nog inte existerar inom Föreningen Ekonomerna. Ett inköp av styrelsemedaljer som bärs av sittande styrelse ger inte bara legitimitet utåt mot externa parter i representationssammanhang utan skapar även en tillhörighet inom styrelsen. Styrelsemedaljerna i bifogad bilaga är av god kvalitét som ämnar till användas många år framöver. Leverantören, Sporrong, är en vedertagen aktör på branschen, både prismässigt konkurrensbar och en aktör som många andra föreningar och kårer använder sig utav. Eftersom Föreningen firar 50-år i Maj kan det vara hög tid införliva en framtida tradition som denna. I offerten ges även ett förslag på inköp av pins till 50-års jubileumet. 250, 500, respektive 1000 pins för få en kostnadsuppfning kring pins, men som dock inte bör betraktas som beslutsunderlag till frågan. styrelsen godkänner inköp av 9 styrelsemedaljer med tillhörande stans, och uppsättningskostnad för en totalsumma av kr (exklusive moms). Bilaga 13 Informationspunkt: Möte angående rutiner för pubar i Städet Föredragande: Frida Wandborg, Emelie Norling, Stephanie Viljava Information Förra veckan hade Andre vice och Skmästeriet möte tillsammans med Ordförande, Vice ordförande och Spritämbetet i PrU angående rutiner i Städet. Mer information ges på plats.

17 Vid protokollet: Emelie Norling Justerare: Justerare: Benjamin Geralf Stephanie Viljava

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #17 Torsdag 22/1 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Anel Mulisic förklarade mötet öppnat 18:17..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 24/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16:00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16.08..2 Val av

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #16 Måndag 8/1 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat kl. 18.03..2 Val av

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Måndag 9/2 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #12 Torsdag 20/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 20.45.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18.45..2 Val av

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #20 Torsdag 5/3 2015 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 21.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:22..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Torsdag 5/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 16:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #7 Torsdag 6/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 17:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #15 Måndag 16/12 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat kl. 18.38..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #24 Torsdag 16/4 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg öppnade mötet 17.06..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #8 Torsdag 9/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 17.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 15.06.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #3 Måndag 4/8 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:51..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #1 Tisdag 8/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 21.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarar mötet öppnat 18:46..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #25 Torsdag 7/5 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 13.00 15.00.1 Mötets öppnande 13.14.2 Val av sekreterare Elise Klytseroff väljs till sekreterare..3

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #26 Tisdag 13/5 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 20.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.03.2 Val av sekreterare Caroline Wallebo valdes

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #30 Tisdag 24/6 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat 18.18..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #4 Torsdag 21/8 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00 1. Mötets öppnande Christoffer Hin-e förklarade mötet öppnat 18:53. 2. Val av

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Måndag 9/12 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead förklarade mötet öppnat 17.18.2 Val av sekreterare Ali

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #12 Torsdag 13/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.02.2 Val av sekreterare Caroline Wallebo

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #15 Onsdag 23/1 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:05..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #5 Onsdag 21/8 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarade mötet öppnat 18.03.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #27 Fredag 28/6 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande..2 Val av sekreterare..3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30

Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30 Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #6 Onsdag 21/9 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.30.1 Mötets öppnandes. Leo Scherwin öppnade mötet 18.02..2 Val av sekreterare. Förslag:

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #8 Onsdag 3/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #13 Onsdag 19/12 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarar mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #14 Torsdag 10/1 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:04..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #2 Onsdag 25/7 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Antonia Cruz Olsson förklarade mötet öppnat kl. 18:32..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VIDSTOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #17 Onsdag 8/1 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 13.00 17.00.1 Mötets öppnande Jonas öppnade mötet kl.13:08..2 Val av sekreterare Ellinor Israelsson

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 11/08 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 18:02..2 Val av sekreterare Emilia Nordlander

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #24 Onsdag 29/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #21 Onsdag 17/4 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:02..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #26 Onsdag 25/5 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 08.30 10.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 08.31.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #17 Onsdag 20/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:04..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #9 Onsdag 17/10 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #11 Tisdag 13/11 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #3 Onsdag 8/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.30..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #18 Söndag 26/1 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.00 19.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat 16.04.2 Val

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #16 Torsdag 7/2 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:15.2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #23 Onsdag 15/5 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18:00 22:00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18:01..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad Reviderad

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad Reviderad Delegationsordning Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Upprättad 2015-04-20 Reviderad 2016-04-25 Innehållsförteckning Innebörd... 2 Syfte och bakgrund... 2 Underhåll, efterlevnad, uppföljning

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #31 Tisdag 29/6 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Jonas Carlström Dahlberg förklarade mötet öppnat kl. 18.14.2

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #18 Onsdag 4/4 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande. Tommy Manderlöw förklarar mötet öppnat kl. 18:12..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #26 Torsdag 28/6 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 16.30 19.30.1 Mötets öppnande. Leo Scherwin förklarade mötet öppnat kl. 17.13..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Måndag 3/10 2016 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande. Carina Arnesson förklarar mötet öppnat kl. 17.27..2

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #24 Tisdag 26/04 2011 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 18.01.2 Val av sekreterare Förslag:

Läs mer

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad 2015-04-20

Delegationsordning. Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet. Upprättad 2015-04-20 Delegationsordning Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Upprättad 2015-04-20 Innehållsförteckning Innebörd... 2 Syfte och bakgrund... 2 Underhåll, efterlevnad, uppföljning och revidering...

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet. Val av sekretera Styrelsemöte #1 Måndag 7/7 2008 Styrelserummet Smedjan Kl 18:05-21:57.1 Mötets öppnande Jakob Stuart öppnade mötet 18:05..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #7 Fredag 21/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.30 19.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl 15:35..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #6 Torsdag 2/09 2010 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15:00 18:00.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnar mötet klockan 15:07.2 Val av sekreterare

Läs mer

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25

BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN. Reviderad 2014-03-25 BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR UTSKOTTSORDFÖRANDEN Reviderad 2014-03-25 NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Ordförande för Näringslivsutskottet ansvarar för att det sker löpande kontakt mellan sitt utskott och andra näringslivsrelaterade

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #3 Onsdag 24/7 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric förklarar mötet öppnat kl. 18.03..2 Val av sekreterare

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-04-21 Tid: 17-19 Plats: Bakgrund Styrelsen sammanträder för 16 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets öppnande (Beslutspunkt)

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 15/10 2015 Wallenbergsalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarade mötet öppnat kl. 17.24.2

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

1. Mötets öppnande Christina Abdulahad öppnade mötet. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 7 röstberättigade.

1. Mötets öppnande Christina Abdulahad öppnade mötet. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes till 7 röstberättigade. Styrelsemöte 8 Mötesprotokoll 2017-01-06 17.10-19.20 Helsingborgen Christina Abdulahad Malin Hahlin Michelle Larsson Rebecca Wetterberg Linnea Stenberg Lisa Oskarsson Myrthe van Ouwerkerk Elias Mannberg

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-03-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28

FÖRENINGSPOLICY. Reviderad 2013-06-28 FÖRENINGSPOLICY Reviderad 2013-06-28 1. ALLMÄNT Föreningen skall verka för ett gott samarbete med andra föreningar och organisationer, när detta faller inom ramen för föreningens verksamhet, ändamål och

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2015-04-22 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna Witting John Gunell Adam Dahrén Simon Fjellner

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 14:e April 2013 1. Mötet öppnas Erik avslutar mötet 11:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-01-08 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 14 M-aktivas lades till dagordning som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-10-17 Tid: 12:10 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Sonja

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 14/14 Torsdagen 30/10 2014 12:15-13:00 1B 237 Hus 1, Karlstads Universitet IDIOT intresseföreningen för design, innovation och teknik vid Karlstads universitet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-02-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Calle Arkelid Emil

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-27 #29

MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Protokoll 2015-04-27 #29 s styrelsemöte 2015-04-27 Plats: Tid: Konferensrummet Måndagen den 27:e april Närvarande: Erik Kvarnström, Dennis Norman, Hedvig Olsson, Joel Renulf, Malin Settergren, Elin Andersson 1 Mötets öppnande

Läs mer

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013.

Genom sluten votering av styrelsen väljs Fredrik Hartman till projektledare för KEY-dagen 2013. Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-02-05 Plats: 1D311 KAU Närvarande: Mathilda Nordlander, Marcus Ljungdahl, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt, Gustav Johansson, Helena Engström,

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-04-02 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Ordförande Martina Ridne (ej närvarande, närvarande på videolänk från 18.15-18.40) Vice Ordförande Olof

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014/2015

ÅRSREDOVISNING 2014/2015 ÅRSREDOVISNING 2014/2015 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014/2015... 1 Allmänt om verksamheten... 1 Föreningens år i korthet... 1 Styrelsen 2014/2015... 4 Föregående

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte ordinarie #2 - Bilagor Måndag 07/04/2014 Kl. 17.00 22.00, Gröjersalen Kräftriket..6 Bilaga 1 Rapportering av föreningens ekonomiska situation.

Läs mer