FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet Val av sekreterare Johanna Fejne väljs till sekreterare..3 Val av justerare Elise Klytseroff och Emmie Argus väljs till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Sead Kadric.. Ellinor Israelsson.. Elise Klytseroff.. Caroline Wallebo (lank).. Martin Frey.. Ali Mian.. Johanna Fejne.. Jonas Carlström Dahlberg.. Emmie Argus.. Tommy Manderlöw. Madeleine Johansson. Stephanie Viljava. Carl-Johan Nilsson (länk)..6 Godkännande av föredragningslista Godkänd med tillägg av övriga punkter: Nobel nightcap.7 Uppföljning av Föregående mötes beslutslogg Johanna och Ali har pratat med IBS week. Elise har pratat med innebandy. Elise och Emmie har pratat med sittningen. Ali har gjort presentation för reklam & PR.8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Inget protokoll att godkänna..9 Incheckning

2 .10 Avrapportering alla ansvarsområden Sead: Gräddgasquen, Anders Wall dagen i Uppsala, Rådsmöte, IS möte, möte med asset management gruppen, Nobel repetition Ellinor: Gräddgasquen, fokusgrupper, rådsmöte, IS möte, UN möte, Exchange day Ali: Gräddgasquen, möte med Markus, workshop med Markus och Simon, LG möte Jonas: Gräddgasquen, hemsidejobb, LG möte Martin: Gräddgasquen, LG möte, rådsmöte, Emmie: Gräddgasquen, möte med eventmästeriet, Johanna: Gräddgasquen, möte med SBP, IU möte, exchange day, IBS möte. Elise: Gräddgasquen, möten med eventmästeriet, LG möte, general intervjuer Caroline: Gräddgasquen.11 Avrapportering LG Möte med syftet: hur integrerar vi utskott och mästerier ytterligare med varandra. IU har fått 64 anmälningar till skidresan. Börsrummet har 17 nya medlemmar. UU och NU förbereder power point kurs med PWC, PrU har haft kvast middag med 7 nya kvastar. Projektplan och ledare tillsatt för 24seven. Sittningar ska vara genom eventmästeriet för att avlasta generaler. Påminde om stormöte. PrU vill städa upp i städet..12 Anmälningsärenden Samin Krijestarac är vald till vice i eventmästeriet.13 Beslutspunkt: Faddergeneraler VT14 (Bilaga 1) Madeleine Johansson kommer in i rummet och presenterar sig själv. Styrelsen ställer frågor. Madeleine lämnar rummet Stephanie Viljava kommer in i rummet och presenterar sig själv. Styrelsen ställer frågor. Stephanie lämnar rummet Beslut: att styrelsen väljer Stephanie Viljava till Faddergeneral VT14 att styrelsen väljer Madeleine Johansson till Faddergeneral VT14 Mötet ajournerades Mötet återupptas Beslutspunkt: Val av projektledare Caseakademien (Bilaga 2)

3 Föredragande: Martin Frey Då Nesrin Kayhan har tackat nej till sin plats som projektledare behöver vi välja en ny projektledare för Case akademin. Carl- Johan Nilsson kopplas upp på Skype Han presenterar sig själv och intervjuas av styrelsen. Carl- Johan lämnar Beslut: att Carl- Johan Nilsson väljs till projektledare för Caseakademien.15 Beslutspunkt: Projektplan och budget för Aktiva (Bilaga 3) kvällen 2013 (Höstmingel) Beslut: att styrelsen godkänner projektplanen för Aktiva kvällen 2013 att styrelsen godkänner budgeten för Aktiva kvällen Beslutspunkt: Projektplan för Hjulmiddagen 2013 (Bilaga 4) Beslut: att styrelsen godkänner projektplanen för Hjulmiddagen 2013 med föreslagna ändringar..17 Diskussionspunkt: Aktiva möte (Bilaga 5) Elise informerar om hur Aktiva möte ska gå till. Vidare diskussion om vad som är viktigt att ta upp. Vi ska prata om föreningen med ett organisationsschema, hur man startar ett projekt t ex bandyturneringen och Banking week, föreningen identitet, vad har hänt i föreningen, vad ska hända i föreningen, medaljnomineringar..18 Diskussionspunkt: Prioriteringar och representation (Bilaga 6) Föredragande: Martin Frey Vi har lagt mycket tid på representation och mycket av vårat egna arbete har inte hunnits med. Vi måste komma med ett

4 bättre sätt för att hinna med mer av vårt arbete i arbetsgrupperna..19 spunkt: Inredning av förrådet (Bilaga 7) PrU har tagit på sig att inreda förrådet och inredningsgruppen har godkänts..20 Diskussionspunkt: Vad är kvalité? (Bilaga 8) Föredragande: Ali Mian Anses behandlad.21 Övriga punkter Nobel Nightcap Föredragande: Ellinor Israelsson Anses behandlad.22 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden Aktiva möte den 26/12. ED bootcamp och Fest feat den 27/12. U9 under helgen 29/11-1/12. Stormöte den 2/ Beslutslogg Delegationsordning gruppen ska sätta igång och komma med en början förslag till stormötet den 2 dec. Jonas och Ali ska ordna ett inventeringssystem. Emmie och Caroline tar hand om gamla redovisningspapper.24 Nästa möte Nästa möte den 9/ , nästa den 18/ Mötets avslutande Mötet avslutas 20.07

5 Vid protokollet: Johanna Fejne Justerare: Elise Klytseroff Justerare: Emmie Argus

6 Bilaga 1 Beslutspunkt: Faddergeneraler VT14 Bilagor finns bifogat Jag yrkar: att styrelsen väljer Stephanie Viljava till Faddergeneral VT14 att styrelsen väljer Madeleine Johansson till Faddergeneral VT14 Bilaga 2 Beslutspunkt: Val av projektledare Caseakademien Föredragande: Martin Frey Bilagor finns bifogat Jag yrkar: att Carl- johan Nilsson väljs till projektledare för Caseakademien Bilaga 3 Beslutspunkt: Projektplan och budget för Aktiva kvällen 2013 (Höstmingel) Bilaga finns bifogad. Detta är första gången budget och projektplan utformas av en projektgrupp för Aktiva kvällen vilket är anledningen till den sena presentationen. Bägge har utvecklats tillsammans med Andre vice ordförande och det material från tidigare år som funnits tillgängligt. Syftet med dessa dokument är att underlätta och vägleda framtida interna event som annars verkställts utan officiell budget eller projektplan. Jag yrkar att styrelsen godkänner projektplanen för Aktiva kvällen 2013 att styrelsen godkänner budgeten för Aktiva kvälen 2013

7 Bilaga 4 Beslutspunkt: Projektplan för Hjulmiddagen 2013 Bilaga finns bifogad. Budget utformas ännu av projektledarna, PrU samt Andre vice ordförande i samarbete. Detta är första gången budget och projektplan utformas av en projektgrupp för Hjulmiddagen vilket är anledningen till den sena presentationen. Bägge har utvecklats tillsammans med Andre vice ordförande och det material från tidigare år som funnits tillgängligt. Syftet med dessa dokument är att underlätta och vägleda framtida interna event som annars verkställts utan officiell budget eller projektplan. Jag yrkar att styrelsen godkänner projektplanen för Hjulmiddagen 2013 Bilaga 5 Diskussionspunkt: Aktivamöte Planeringspunkt kring vilka frågor som ska behandlas under aktivamötet tisdagen 26 november. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Prioriteringar och representation Föredragande: Martin Frey Bakgrund Vi har haft som målsättning att delta på så mycket som möjligt av föreningens arrangemang vilket är bra. Jag tycker ändå att det finns ett behov av att diskutera representation framöver då vi snart står inför ett nytt fadderi och många aktiviteter framöver. Bilaga 7

8 spunkt: Inredning av förrådet En projektgrupp från Programutskottet har fått klartecken från inredningsgruppen att inhandla inredning till förrådet för att utnyttja förvaringsmöjligheterna. Bilaga av förslaget finns bifogat. Bilaga 8 Diskussionspunkt: Vad är kvalité? Föredragande: Ali Mian Bakgrund Diskussion kring kvalité på Hallå Ekonomen. Mer information ges på plats.

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 19 oktober 2013 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 15.06 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Amanda Sjöstrand Henriksson,

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

IDIOTIntresseförening

IDIOTIntresseförening Protokoll fört vid IDIOT Styrelsemöte nr 5/14 Tisdagen 8/4 2014 12:15-13:00 21A 344 Hus 21, Karlstads Universitet IDIOTIntresseförening en för Design, Innovation Och Teknik vid Karlstads Universitet 1

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140505: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer