FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #14 Onsdag 3/ Styrelserummet, Smedjan Kl. 18: Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:38..2 Val av sekreterare Frida Wandborg väljs till sekreterare..3 Val av justerare Benjamin Geralf och Carl-Johan Nilsson väljs till justerare..4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan.. Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Ebba Heselius (via länk 19:10-19:32). Anel Mulisic (19:42-20:01). Martin Frey (20:10-20:18). Jens Ekvall (20:47-21:08). Gabriella Wålarö justeras in (21:17-21:41)..6 Godkännande av föredragningslista Godkännes..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg - En del av projektplaner och budgetar har skickats in till Benjamin.

2 - Christoffer Hintze kontaktade skidresan ang. beslut om sittning för deltagare skidresan. - Emelie, Frida & Christoffer åläggs upprätta lokalspecifika checklistor. På gång. Kyllista är upprättad..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll - Godkännes med redaktionella ändringar. Under 17 ändras Fanny Bengtsson byts till Frida Bengtsson..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Christoffer Hintze: Möte med JF, Stormöte, Aktiva kvällen, Överlämning med MÄ, Möte med SuS ordförande, Möte med ED, Brandinspektion städet och löpande. Carl-Johan Nilsson: Möte med Programnämnden, Möte med JF, Stormöte, Aktiva kvällen, Överlämning med MÄ och löpande. Frida Wandborg: Stormöte, Aktiva kvällen, möte med Faddergeneralerna, Överlämning med MÄ, intervju inför tillsättning av en fjärde Faddergeneral, Brandinspektion städet, PrU-möte och löpande. Emelie Norling: Stormöte, Aktiva kvällen, Lunchmöte Skmästeriet, Överlämning med MÄ och löpande. Budgetmöte med IBS Week. Stephanie Viljava: Stormöte, Aktiva kvällen, Budgetmöte med IBS Week, Go global, Överlämning med MÄ, Löpande. Lunchmöte Skmästeriet. Mia Batljan: Stormöte, Överlämning m MÄ, möte med Företagssansvariga för 50 years, löpande. Jimmy Hagelfors: Möte med marknadsföringsansvariga 50års, möte med 50års, Aktiva kvällen, löpande,

3 Jenny Holmgren: Stormöte, Aktiva kvällen, överlämning med MÄ, faddergeneralsintervju, IU möte och löpande. Benjamin Geralf: Stormöte, aktiva kvällen, överlämning med MÄ, möte med marknadsföringsansvariga 50years, löpande..11 Avrapportering LG - P3 Tournament är inställd..12 Avrapportering Skmästeriet - Löpande arbete pågår. Vi har haft ett lunchmöte där vi diskuterade framtiden för Skmästeriet och hur vi vill utveckla det..13 Avrapportering 50-årsjubileum - Spånar på efterfestlokal, budget och förevent..14 Anmälningsärenden.15 Anmälningsärende: Godkännande av projektplan och budget för Hjulmiddagen Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 1) Läggs till handlingarna..16 Beslutspunkt Val av Vice ordförande Föredragande: Carl Johan Nilsson (Bilaga 2) Ebba Heselius justeras in via länk 19:10. Intervju hålls med kandidaten. Ebba Heselius justeras ut 19:32. Diskussion förs om kandidaten. Anel Mulisic justeras in 19:42. Intervju hålls med kandidaten. Anel Mulisic justeras ut 20:01. Diskussion förs om kandidaten.

4 Valberedningen justerades in 20:10. Valberedningen ger sitt utlåtande och svarar på frågor. Valberedningen justerades ut 20:18. Diskussion förs om båda kandidaterna. styrelsen interimistiskt väljer Ebba Heselius till Vice ordförande i Föreningen Ekonomerna under vårterminen styrelsen interimistiskt väljer Anel Mulisic till Vice ordförande i Föreningen Ekonomerna under vårterminen Beslut styrelsen interimistiskt väljer Anel Mulisic till Vice ordförande i Föreningen Ekonomerna under vårterminen Mötet ajourneras 20:43. Mötet återupptas 20: Beslutspunkt: Godkännande av projektplan och budget för Fadderiet VT15 Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 3) Diskussion fördes kring andelen aktiviteter som var alkoholfria och variationen på aktiviteter. Styrelsen ansåg projektplanen var i behov av utvecklas då vissa delar saknades och typerna av aktiviteter borde specificeras och ses över. Yrkanden slås ihop. styrelsen godkänner projektplanen för Fadderiet VT15. styrelsen godkänner budgeten för Fadderiet VT15.

5 styrelsen godkänner projektplanen och budgeten för Fadderiet VT15. Beslut styrelsen avslår projektplanen och budgeten för Fadderiet VT Beslutspunkt: Projektplan och Budget SBP VT15 Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 4) Diskussion fördes kring upplägg och aktiviteter. styrelsen godkänner projektplanen för Senior Buddy Program VT15. styrelsen godkänner budgeten för Senior Buddy Program VT15. Beslut styrelsen godkänner projektplanen för Senior Buddy Program VT15 med föreslagna ändringar. styrelsen godkänner budgeten för Senior Buddy Program VT15 med föreslagna ändringar. Föreslagna ändringar projektplan: - Datum för Frescati hall ändras från 4th of January till 4th of February. - Meningen under Dinner Event The after party... stryks. Föreslagna ändringar ändringar budget: - Antal platser MÄdda biljetter koordinatorer + från 10 till Stryk intäkter för koordinators på kryssningen. - Lägg till en tackpresent (till Internationellt ansvarig).

6 .19 Beslutspunkt: Godkännande av projektplan och budget för Nordic Uni Cup Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 5) Diskussion fördes kring huruvida föreningen ska betala resekostnader för deltagarna och styrelsen beslutade deltagarna kan äska för hälften (3000 kronor). styrelsen godkänner projektplan och budget för Nordic Uni Cup. Beslut styrelsen godkänner budget och projektplan och budget för Nordic Uni Cup..20 Beslutspunkt: Projektplan IBS Week Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 6) Diskussion fördes kring upplägg, aktiviteter och datum. styrelsen godkänner projektplanen för IBS Week Beslut styrelsen godkänner projektplanen för IBS Week Beslutspunkt: Val av ytterligare en Faddergeneral inför Fadderiet VT15. Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 7) Jens Ekvall justeras in 20:47. Intervju förs med kandidaten. Jens Ekvall justeras ut 21:08.

7 Diskussion om kandidaten förs. Gabriella Wålarö justeras in 21:17 Intervju förs med kandidaten. Gabriella Wålarö justeras ut 21:41 Diskussion om kandidaten förs. Diskussion kring de båda kandidaterna förs. styrelsen väljer Gabriella Wålarö till Faddergeneral VT15. styrelsen väljer Jens Ekvall till Faddergeneral VT15. Beslut styrelsen väljer Gabriella Wålarö till Faddergeneral VT Informationspunkt: U9 Föredragande: Carl Johan Nilsson (Bilaga 8) Till på fredag ska alla fundera på om vi som styrelse har några frågor som vi vill ordförande och vice ordförande ska ta upp på U9 den december. Komplettering: Vill vi något ska tas upp på nästa rådsmöte? Återkom med frågor till båda dessa möten senast den 4e december..23 Övriga punkter.24 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden

8 .25 Beslutslogg - Styrelsen åläggs skicka in diskussionspunkter till U9 och Rådsmöte senast den 4e december. - Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze och Frida Wandborg åläggs fundera på roliga aktiviteter göra med MÄ och LG. - Emelie Norling och Stephanie Viljava åläggs utforska möjligheterna för skaffa ett swish-konto. - Emelie, Frida & Christoffer åläggs fortsätta upprätta lokalspecifika checklistor. - De som inte gjort den än åläggs kolla igenom sin mejl efter godkända projektplaner och skicka dessa till Benjamin. - Benjamin Geralf åläggs kolla upp riktlinjer för mejlen och möjligheten ändra mejladresserna till Nästa möte Nästa möte sätts till den 16/12 18: Mötets avslutande Christoffer Hintze förklarar mötet avslutat 23:22. Bilaga 1 Anmälningsärende: Per Capsulam - Godkännande av projektplan och budget för Hjulmiddagen Föredragande: Frida Wandborg Information Styrelsen beslutade per capsulam godkänna projektplanen och budgeten för Hjulmiddagen Bilaga 2 Beslutpunkt: Val av Vice ordförande Föredragande: Carl-Johan Nilsson Bakgrund Eftersom nuvarande Vice ordförande, Carl Johan Nilsson, kommer kliva av sin post vid årsskiftet behöver styrelsen välja en efterträdare för

9 vårterminen Valberedningen har hållit en längre intervju med samtliga sökanden. styrelsen interimistiskt väljer Ebba Heselius till Vice ordförande i Föreningen Ekonomerna under vårterminen styrelsen interimistiskt väljer Anel Mulisic till Vice ordförande i Föreningen Ekonomerna under vårterminen Bilaga 3 Beslutspunkt: Godkännande av projektplan och budget för Fadderiet VT15 Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund Planeringen inför vårterminens fadderi är i fullgång och styrelsen bör godkänna bifogad projektplan och budget för Faddergeneralerna ska kunna arbeta vidare. styrelsen godkänner projektplanen för Fadderiet VT15. styrelsen godkänner budgeten för Fadderiet VT15. Bilaga 4 Beslutspunkt: Projektplan och Budget Senior Buddy Program VT15. Föredragande: Jenny Holmgren Information: Se bifogade dokument. styrelsen godkänner projektplanen för Senior Buddy Program VT15. styrelsen godkänner budgeten för Senior Buddy Program VT15. Bilaga 5

10 Beslutspunkt: Godkännande av projektplan och budget för Nordic Uni Cup Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund Föreningen Ekonomerna har blivit inbjudna till delta i en fotbollskupp vid Jönköping International Business School den februari 2015 mellan nordiska universitet. Idrottsutskottet önskar ställa upp med ett lag och då sista anmälningsdag är den 15/12 bör styrelsen godkänna projektplan och budget för detta för de ska få möjlighet delta. styrelsen godkänner projektplan och budget för Nordic Uni Cup. Bilaga 6 Beslutspunkt: Projektplan IBS Week Föredragande: Jenny Holmgren Information: Se bifogade dokument. styrelsen godkänner projektplanen för IBS Week Bilaga 7 Beslutspunkt: Val av ytterligare en Faddergeneral inför Fadderiet VT15. Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund På föregående styrelsemöte (#13) tillse vi tre Faddergeneraler inför vårterminen och för komplettera dem och uppnå vårt mål om ha fyra Faddergeneraler bör vi välja en av dessa kandidater. styrelsen väljer Gabriella Wålarö till Faddergeneral VT15. styrelsen väljer Jens Ekvall till Faddergeneral VT15. Bilaga 8

11 Informationspunkt: U9 Föredragande: Carl-Johan Nilsson Bakgrund: Den december besöker Ordförande och Vice ordförande ner på U9 konferens i Göteborg. Mer information ges på plats.

12 Vid Protokollet: Frida Wandborg Justerare: Justerare: Carl-Johan Nilsson Benjamin Geralf

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #6 Torsdag 18/9 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.30 20.30.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17:33..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/10 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21:00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 17.01..2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #13 Måndag 25/11 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead Kadric öppnar mötet 17.04.2 Val av sekreterare Johanna

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #4 Onsdag 22/8 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.33..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Styrelsemöte #20 Tisdag 15/02 2011 VIP-rummet, Smedjan Kl. 17.00 21.00 Paus: kl. 19.41-19.50.1 Mötets öppnande Martin Lagus öppnade mötet kl 17.02.2 Val

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04

Mötesprotokoll. Närvarande: Per inledning Genomgång av mötesformalia. Formalia. Vinterstämma. Datum och tid: 2015-03-04 Mötesprotokoll Vinterstämma 2015 Datum och tid: 2015-03-04 Plats: Mötestyp: Kallade: A117 Vinterstämma Studenter inom sektionens utbildningsområde Närvarande: Gustav Normelli Betél Isak Robin Karlsson

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 17.13 Uppsala den 4 oktober 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström, Amanda

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25

Styrelsemötesprotokoll. Sammanträdesdatum 2015-01-24 2015-01-25 1 (6) Plats: Datum: Tid: Instrumentvägen 17, 126 53 Hägersten 24-25 januari 2015 9.00 17.45 24 januari 2015 9.19 14.00 25 januari 2015 Närvarande: IS Ida STÅHL (ordförande) HD SF AB JW NT CA ML Hugo DÜRR

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 23 januari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Ordförande Johan Lundh Heinstedt förklarar mötet öppnat kl 17:15. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst enligt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer