FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #9 Måndag 20/ Styrelserummet, Smedjan Kl :00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat Val av sekreterare Emelie Norling valdes till sekreterare..3 Val av justerare Jimmy Hagelfors och Carl-Johan Nilsson valdes till justerare.4 Justering av röstlängd.5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg.. Emelie Norling.. Mia Batljan.. Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Benjamin Geralf.. Pedro Lundin Antonia Cruz Olsson. från Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns med följande ändringar; Övriga punkter - Diskussionspunkt: Profilkläder Föredragande: Carl-Johan Nilsson - Diskussionspunkt: Utökat samarbete med The Scholar Föredragande: Mia Batljan

2 Redaktionella ändringar: - Emelie Norling är föredragande på 22 Diskussionspunkt: 50-års jubileumet - 20 Diskussionspunkt: Student Buddy Programme ändras till Diskussionspunkt: Senior Buddy Program - 26 Informationspunkt: Utlänska universitet ändras till Informationspunkt: Utländska universitet..7 Uppföljning av föregående mötes beslutslogg Anses behandlad..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll #6 godkännes med justerade ändringar och läggs till handlingarna. De ändringar som gjordes var projektgruppen för 50-års jubileumet ändrades till projektledarna..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Christoffer Hintze: Föreningsmöte #1, IS-möte, överlämning, PrUs 40-årsjubileum, Pre-Ski Spitfire, Möte med Samhällsvetenskapliga föreningen, Föredragningslista föreningsmöte och löpande arbete. Carl-Johan Nilsson: Föreningsmöte #1, IS-möte, Möte med Samhällsvetenskapliga föreningen, ECmöte och löpande arbete. Frida Wandborg: PrU-möte, LG-möte (+AW), utvärderingsmöte med Generalerna, biljettförsäljning till Gräddgasquen, presentationsmöte IdU, presentationsmöte EU, Föreningsmöte #1, PrUs 40-årsjubileum och löpande arbete. Emelie Norling: Föreningsmöte #1, LG-möte, biljettförsäljning Gräddgasquen, Pre-Ski Spitfire, Cocktailmingel på Studentpalatset hos SSCO och löpande arbete.

3 Mia Batljan: Föreningsmöte #1, möte med Nordea, möte med SEB, möte med Redire, pre-ski event på Spitfire och löpande arbete. Jimmy Hagelfors: Presentationsmöte event, mecenatmöte, ED-möte, kryssning, LG-möte, Föreningsmöte #1, biljettförsäljning Gräddgasquen, möte MÄ och löpande arbete. Jenny Holmgren: LG-möte, presentationsmöte IU, biljettförsäljning gräddgasquen, föreningemöte #1, pre-ski event på spitfire, utvärderingsmöte med SBP, cocktailminglel på Studentpalatset med SSCO och löpande arbete. Stephanie Viljava: Föreningsmöte #1, Pre-ski Spitfire och löpande arbete. Benjamin Geralf: Föreningsmöte #1, LG-möte (+AW), kryssning och löpande arbete..11 Avrapportering LG - PrU har fått Hjulmiddagen och kommer bli den 9 december - Den 7 november är det projektutbildning med PwC - Eventutskottet har tills projektledare för 24Seven..12 Avrapportering Skmästeriet - Föreningsbudgeten är godkänd. - Vi har jobbat mycket med löpande.13 Anmälningsärenden - Per capsulambeslut: Godkännande av Meet & Greets budget Föredragande: Emelie Norling Styrelsen har godkänt Meet & Greets budget Per Capsulam den 26 september Eventutskottet har tills projektledare till 24Seven Beatrice Råman och Michelle Wiström.14 Anmälningsärende: IT-utskottets Vice ordförande

4 Föredragande: Benjamin Geralf (Bilaga 1) Se bilaga Beslutspunkt: Revidering av Föreningen Ekonomernas språkpolicy Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 2) Information Följande stycke, Föreningen Ekonomernas hemsida skall finnas tillgänglig på svenska och engelska, om så via extern tjänst. Information om Internationella utskottet samt Graduate Student Council skall vara på engelska som standard. byts ut mot, Föreningen Ekonomernas hemsida ska finnas tillgänglig på engelska. Yrkande styrelsen godkänner revideringen av Föreningen Ekonomernas språkpolicy. Beslut styrelsen godkänner revideringen av Föreningen Ekonomernas språkpolicy..16 Beslutspunkt: IdU Provar På Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 3) Yrkande Beslut styrelsen godkänner projektplanen för IdU Provar På. styrelsen godkänner projektplanen för IdU Provar På med föreslagna ändringar.

5 Föreslagna ändringar: - Under Budget läggs en mening till: Då avgift tillkommer kan äskning användas för subventionering av pris. - Under Datum ändras ggr till gånger. - Under Syfte ändras aktiviter till aktiviteter. - Projektplanen ska brandbookas..17 Beslutspunkt: Projektplan Guest Lectures Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 4) Yrkande styrelsen godkänner Internationella Utskottets projektplan för Guest Lectures. Beslut styrelsen bordlägger punkten..18 Beslutspunkt: Projektplan Finance Career Föredragande: Mia Batljan (Bilaga 5) Yrkande styrelsen godkänner projektplanen för Finance Career Beslut styrelsen avslår projektplanen för Finance Career. Anledningen till detta är projektplanen saknar information kring hur projektet ska se ut. Styrelsen och Börsrummet bör föra en diskussion om hur tanken är Finance Career ska fungera innan en projektplan eventuellt godkänns.

6 .19 Beslutspunkt: Sekreterare Föredragande: Mia Batljan (Bilaga 6) Antonia Cruz Olsson justeras in Pedro Lundin justeras ut Yrkande Beslut styrelsen beslutar om anställa en sekreterare/protokollförare. styrelsen avslår beslutet om anställa en sekreterare/protokollförare. Styrelsen väljer låta sekreterarposten rotera internt mellan Emelie Norling, Frida Wandborg och Jimmy Hagelfors. Mötet ajourneras Mötet återupptas Diskussionspunkt: Senior Buddy Program Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 7) Diskussion fördes kring rutinerna kring Senior Buddy Program. Förslag ligger på om man ska minska ner projektet både i storlek och tidsplan då det till våren endast börjar 150 studenter och inte 700 studenter som det varit nu till hösten. Styrelsen diskuterade om det kanske skulle räcka med tre veckors mottagningsverksamhet och eventuellt ha någon avslutningsaktivitet till sommaren..21 Diskussionspunkt: Fadderiet Föredragande: Frida Wandborg (Bilaga 8) Diskussion fördes om Fadderiet som helhet ska kortas ner, både på hösten och på våren. Förslaget ligger på om man ska korta ner mottagningsverksamheten till 4 veckor. En diskussion förs även om man ska utöka antalet faddergeneraler framöver eller eventuellt tillsätta en projektgrupp. Antalet faddergeneraler skulle i så fall ökas till 4 stycken där alla har olika ansvarsområden.

7 .22 Diskussionspunkt: 50-års jubileumet Föredragande: Emelie Norling (Bilaga 9) Till 50-års jubileumet har både Blå Hallen och Gyllene Salen i Stadshuset bokats. Styrelsen diskuterade huruvida avbokning av Gyllene Salen och i så fall boka en annan lokal till efter middagen. Styrelsen beslutade ha ett extrainkallat diskussionsmöte angående detta..23 Diskussionspunkt: Marknadsföring medlemskap Föredragande: Jimmy Hagelfors (Bilaga 10) Styrelsen diskuterade hur man kan nå ut till fler SBS-studenter. Kan vi sätta upp marknadsföring i södra husen då våra studenter som läser BAPS-programmet har de flesta av sina lektioner där? Förslag på hur man kan nå ut till fler studenter: - Affischer vid alla event, inte bara Fadderiet. - Både affischer som är till för locka medlemmar till föreningen men även till våra aktiviteter. - Att marknadsföra oss i Södra Husen tycker vi är bra om våra studenter är där. - Eventuella inspring för pusha för föreningen. Viktigt inspringen är roliga och lättsamma. - Satsa mer på synas i Ljusgården ett förslag är ha mini Meet & Greet där två utskott står i taget. - Fråga om vi får ha en egen anslagstavla i Ljusgården..24 Diskussionspunkt: Intern kommunikation Föredragande: Jimmy Hagelfors (Bilaga 11) Styrelsen diskuterade effektvisering av kommunikation inom styrelsen emellan så ingen kommunkation faller bort och alla är införstådda i alla relevanta situationer. Mötet ajournerades Mötet återupptas Diskussionspunkt: Kick-off Föredragande: Carl-Johan Nilsson (Bilaga 12) Styrelsen diskuterade datum för en kick-off.

8 .26 Informationspunkt: Utländska universitet Föredragande: Jenny Holmgren (Bilaga 13) Jenny informerade om planer inför relationer med utländska universitet..27 Övriga punkter - Diskussionspunkt: Profilkläder Föredragande: Carl-Johan Nilsson Styrelsen diskuterade huruvida föreningen ska köpa in profilkläder och hur vi i så fall ska gå tillväga. - Diskussionspunkt: Utökat samarbete med The Scholar Föredragande: Mia Batljan The Scholar är intresserade av utöka samarbetet med föreningen. Styrelsen diskuterade vilken typ av samarbete som kan vara gynnsamt..28 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden - Återblicken med Fadderiet 21/10. - Middag med EY 22/10. - Tvärsis med LG 24/10. - Halloweensittning 31/ Beslutslogg Benjamin åläggs ordna en mejl för kontakt med The Scholar. Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze och Frida Wandborg åläggs fundera på roliga aktiviteter göra med MÄ och LG. Benjamin Geralf åläggs undersöka inköp av en ny laptop. Emelie Norling och Stephanie Viljava åläggs utforska möjligheterna för skaffa ett swish-konto.

9 Mia Batljan, Emelie Norling och Carl-Johan Nilsson åläggs utforska möjligheter för hoodies. Mia Batljan åläggs kontakta huvudsakligen PwC angående branding av lilla konferensrummet. Mia Batljan och Carl-Johan Nilsson åläggs skicka in beslutspunkt angående kontaktpersoner till Mentorskapsprogrammet samt CaseAkademien till kommande styrelsemöte..30 Nästa möte Nästa möte äger rum 2 november kl Mötets avslutande Mötet avslutas

10 Bilaga 1 Anmälningsärende: IT-utskottets Vice ordförande Föredragande: Benjamin Geralf Information Beslut har fats angående Marc Balbos tillträdande som Vice ordförande för IT-utskottet. Beslutet fades av Malin Svantesson i egenskap av ordförande för IT-utskottet den 17/ Motiveringen lyder som följande: En person med stora tekniska kunskaper. Bilaga 2 Beslutspunkt: Revidering av Föreningen Ekonomernas språkpolicy. Föredragande: Jenny Holmgren Bakgrund: Regleringen av hemsidan språk bör revideras. Jag yrkar: Bilaga 3 styrelsen godkänner revideringen av Föreningen Ekonomernas språkpolicy. Beslutspunkt: IdU Provar På Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund: Idrottsutskottet vill starta ett nytt projekt där medlemmar i Föreningen Ekonomerna går och provar på olika sporter tillsammans. Styrelsen bör godkänna projektplanen för detta. Jag yrkar: styrelsen godkänner projektplanen för IdU Provar På. Bilaga 4 Beslutspunkt: Projektplan Guest Lectures Föredragande: Jenny Holmgren

11 Bakgrund: Internationella utskottet vill arrangera gästföreläsningar. Jag yrkar: Bilaga 5 styrelsen godkänner Internationella Utskottets projektplan för Guest Lectures. Beslutspunkt: Projektplan Finance Career Föredragande: Mia Batljan Bakgrund: Finance Career har är ett nytt projekt under Börsrummet, och ska vara en portal med finansrelaterade jobb. Jag yrkar: styrelsen godkänner projektplanen för Finance Career Bilaga 6 Beslutspunkt: Sekreterare Föredragande: Mia Batljan Bakgrund: Då Föreningen Ekonomerna är en ideell förening med kort minne så är det viktigt protokollen från styrelsens sammanträden är tydliga och har en röd tråd. Detta för underlätta för kommande styrelser om de skulle behöva ta stöd från tidigare protokoll eller beslut. Därav anser jag det är lämpligt vi beslutar om anställa en sekreterare för protokollföring. Jag yrkar: styrelsen beslutar om anställa en sekreterare/protokollförare Bilaga 7 Diskussionpunkt: Senior Buddy Program Föredragande: Jenny Holmgren Information:

12 Då antalet studenter som börjar på vårterminen och ingår i SBP är betydligt färre än antalet på höstterminen (ca 150 jämfört med ca 700) bör vi diskutera eventuellt justera storleken på SBP på vårterminerna. Bilaga 8 Diskussionspunkt: Fadderiet Föredragande: Frida Wandborg Bakgrund: Styrelsen bör diskutera hur upplägget av fadderiet ska komma se ut i framtiden och i huvudsak om det bör förkortas och om dagens system med två faddergeneraler bör förändras. Bilaga 9 Diskussionspunkt: 50-års jubileumet Föredragande: Emelie Norling Information Projektledarna från 50-års jubileumet har efterfrågat hur vi vill jubileumet ska vara. Styrelsen behöver diskutera hur vi vill 50-års jubileumet ska formas så vi kan ge vår synpunkt till projektledarna så de kan börja arbeta. Bilaga 10 Diskussionspunkt: Marknadsföring medlemskap Föredragande: Jimmy Hagelfors Information Diskussion bör föras gällande vad som är kutym och tabu vid marknadsföring av medlemskap. Vilka får vi eller bör vi marknadsföra oss mot? Var får vi marknadsföra oss? Hur ska vi nå ut till de 1300 elever som står utanför på SBS? Diskussionen bör vara kortfad och ska endast understödja framtida beslutsfande. Bilaga 11 Diskussionspunkt: Intern kommunikation Föredragande: Jimmy Hagelfors

13 Information Intern kommunikation inom styrelsen behöver förbättras, diskussionen bör leda fram till konsensus gällande när det är viktigt informera alla ledamöter om ståndpunkter eller dylikt. Samt hur detta bör göras för det ska bli så effektivt som möjligt. Bilaga 12 Diskussionspunkt: Kick-off Föredragande: Carl-Johan Nilsson Information: Förslagsvis kan Kick-off hållas helgen den 8-9 november. Vi bör diskutera om alla kan detta datum och möjlig destination. Bilaga 13 Informationspunkt: Utlänska universitet Föredragande: Jenny Holmgren Information: Planer inför året med eventuella samarbeten med utländska universitet. Mer information ges på plats.

14 Vid protokollet: Emelie Norling Justerare: Justerare: Jimmy Hagelfors Carl Johan Nilsson

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #11 Onsdag 12/11 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 15.00 18.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat kl. 15.05..2 Val

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/7 2014 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.45 23.00.1 Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #5 Onsdag 5/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.30 22.30.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.34..2 Val av sekreterare.

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #10 Måndag 14/10 2013 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 21.00.1 Mötets öppnande Sead öppnar mötet 18:06.2 Val av sekreterare Emmie Argus väljs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde

FÖREDRAGNINGSLISTA. Datum: 2014-03-04. Tid: 17.00. Studenter inom sektionens utbildningsområde Vinterstämma FÖREDRAGNINGSLISTA Datum: 2014-03-04 Plats: A117 Tid: 17.00 Mötestyp: Vinterstämma Kallade: Studenter inom sektionens utbildningsområde Dagordning Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-10-19, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2009-04-28, kl. 15.45 Plats: Blå rummet, EC Ordförande: Christer Gerdin, TM08 Sekreterare: Karin Andersson, TM08 Övriga

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-11-11 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-11- 11, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson

Läs mer