FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET"
  • Eva Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Styrelsemöte #2 Tisdag 29/ Styrelserummet, Smedjan Kl Mötets öppnande Christoffer Hintze förklarade mötet öppnat 18:50.2 Val av sekreterare Jenny Holmgren valdes till sekreterare..3 Val av justerare Jimmy Hagelfors och Carl Johan Nilsson valdes till justerare..4 Justering av röstlängd Christoffer Hintze innehaver Mia Batljans röst. Stephanie Viljava innehaver Emelie Norlings röst..5 Närvarande Beslutsrätt Yttranderätt Christoffer Hintze.. Carl-Johan Nilsson.. Frida Wandborg..via länk Mia Batljan..via länk Jimmy Hagelfors.. Jenny Holmgren.. Stephanie Viljava.. Mikael Johansson. Leo Scherwin..6 Godkännande av föredragningslista Godkänd med följande ändring; 20 flyttas fram och blir 14. Efterföljande punkter justeras i följd..7 Uppföljning av föregående mötets beslutslogg - Frida Wandborg och Emelie Norling åläggs upprätta policy om engagemang i LG och övriga tunga poster till nästa

2 styrelsemöte. Beslut togs istället uppdatera SBP och Fadder-policys. - Mia Batljan åläggs rapportera till Arbetsdagen om föreslagna ändringar i projektplan. Mia har kontaktat Arbetsdagen och inväntar svar. - Jenny Holmgren åläggs ansvara för utformning av en engelsk version av micronomkompassen samt en mindre folder till utbytesstudenterna innehållande schema etc. Kompasserna går i tryck i början/mitten av augusti. - Jenny Holmgren åläggs diskutera med coordinators angående pott från OIA för utbytesstudenterna. Kräftskiva kommer hållas under första veckan av SBP..8 Godkännande av föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll #1 godkänns och läggs till handlingarna..9 Incheckning Anses behandlad..10 Avrapportering alla ansvarsområden Carl-Johan Nilsson: löpande. middag med UU. Jenny Holmgren: Möte med SBP om kompasserna, har tillsammans med SBP coordinators skrivit Abroadies kompassen, löpande arbete, jobbat med Internationaliseringen samt översättningen av hemsidan. Stephanie Viljava: Fixat bankdosor, löpande. Jimmy Hagelfors: Jobbat tillsammans Mia angående Frukostklubben, möte med Frida och MU ordf/vice ordf. inför kommande året. Arbetat med Hemsida arbete och internationalisering. Frida Wandborg: Möte med Mia och projektledarna för idrottsturneringen i höst. Generationsöverlämning med Elise

3 och Emelie. Hemsida arbete. Möte med generalerna. Möte med MU och Jimmy. Löpande Mia Batljan: Mailat angående arbetsdagen. Christoffer Hintze: Möte med ED. Möte med Mentorskapsprogrammet. Överlämning. Jobbat med alkoholtillståndet. Löpande arbete..11 Avrapportering LG Anses behandlad..12 Avrapportering Skmästeriet Anses behandlad..13 Anmälningsärenden Madelaine Zetterström är Vice ordförande i Eventutskottet..14 Diskussionspunkt: Nycklar inom Föreningen (Bilaga 7) Föredragande: Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze Diskussion fördes kring nycklar och låskolvar i Smedjan. Mikael Johansson anlände Mikael lämnade mötet Beslutspunkt: Ekonomernas Dagar (Bilaga 1) Föredragande: Christoffer Hintze Jag yrkar styrelsen godkänner projektplanen för Ekonomernas Dagar styrelsen godkänner budgeten för Ekonomernas Dagar 2015.

4 Beslut: styrelsen godkänner projektplanen för Ekonomernas Dagar styrelsen bordlägger budgeten för Ekonomernas Dagar Mia Batljan lämnade mötet 20:30 Mötet ajournerades 20:34 Mötet återupptogs 20:38.16 Beslutspunkt: Frukostklubben (Bilaga 2) Föredragande: Jimmy Hagelfors Jag yrkar: styrelsen godkänner projektplanen för Frukostklubben. Beslut: styrelsen godkänner projektplan med föreslagna ändringar. - Sträva efter tillsätta en projektgrupp som kan driva projektet operativt snarast. - Återkomma med en mer utformad projektplan till terminsstart..17 Beslutspunkt: Arbetsdagen (Bilaga 3) Föredragande: Mia Batjlan Jag yrkar: styrelsen godkänner budgeten för Arbetsdagen Beslut: styrelsen beslutar bordlägga punkten..18 Diskussionspunkt: IT-ansvarig (Bilaga 4)

5 Föredragande: Christoffer Hintze Diskussion fördes kring när ansökan för vakant styrelsepost ska sättas annonseras ut. Leo Scherwin lämnade mötet 21:34.19 Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare (Bilaga 5) Föredragande: Carl Johan Nilsson Diskussion fördes kring för- och nackdelar med ha en sekreterare..20 Diskussionspunkt: Arvodering (Bilaga 6) Föredragande: Jenny Holmgren Punkten bordläggs..21 Diskussionspunkt: Facebooksidor (Bilaga 8) Föredragande: Jimmy Hagelfors Diskussion fördes kring föreningens olika facebooksidor. Bland annat Fadderiets egna sida. Vilka kanaler/hur många gör vår marknadsföring så effektiv och enhetlig som möjligt..22 Diskussionspunkt: Namnbyte av föreningens (Bilaga 9) internationella namn Föredragande: Jenny Holmgren Diskussion fördes angående hur vi inför höstterminen ska förehålla oss till vårt engelska namn då det kommer användas i allt större utsträckning..23 Informationspunkt: Alkoholtillstånd (Bilaga 10) Föredragande: Christoffer Hintze Anses behandlad..24 Informationspunkt: Engelska namn på (Bilaga 11) styrelseposter Föredragande: Jenny Holmgren

6 Anses behandlad..25 Övriga punkter Inga övriga punkter.26 Planering inför veckan som kommer, alla ansvarsområden Anses behandlad..27 Beslutslogg - Carl-Johan Nilsson åläggs kolla upp kostnader för byte av låskolvar och nycklar. - Jenny Holmgren och Frida Wandborg åläggs göra ändringar i SBP- och Fadderpolicys gällande tunga poster/lg under samma termin som man är fadder/buddy. - Mia Batljan åläggs rapportera till Arbetsdagen om föreslagna ändringar i projektplan. - Christoffer Hintze och Jimmy Hagelfors åläggs se till marknadsföra IT-posten.snarast. - Carl Johan Nilsson åläggs kontakta tidigare styrelser angående eventuellsekreterare. - Jimmy Hagelfors åläggs ta bort CaseAkadamiens sida och strukturera upp det nya systemet för SBPs och Fadderiets sidor..28 Nästa möte Nästa möte är s till den 4 augusti kl Mötets avslutande Christoffer Hintze förklarade mötet avslutat 23.06

7 Bilaga 1 Beslutspunkt: Ekonomernas Dagar 2015 Föredragande: Christoffer Hintze Se bifogade dokument. Jag yrkar styrelsen godkänner projektplanen för Ekonomernas Dagar styrelsen godkänner budgeten för Ekonomernas Dagar Bilaga 2 Beslutspunkt: Frukostklubben Föredragande: Jimmy Hagelfors Se bifogade dokument. Jag yrkar: styrelsen godkänner projektplanen för Frukostklubben. Bilaga 3 Beslutspunkt: Arbetsdagen Föredragande: Mia Batljan Jag yrkar: styrelsen godkänner budgeten för Arbetsdagen Se bifogade dokument. Bilaga 4 Diskussionspunkt: IT-ansvarig Föredragande: Christoffer Hintze

8 Styrelsen har flera stora IT-områden såsom Podio, Membit och hemsidan som behöver ligga direkt under en styrelseledamots ansvar. Detta är tre stora områden som kräver mycket tid i anspråk och likväl IT-kompetens. Utöver detta behövs det en person som arbetar med IT-relaterad verksamhet inom styrelsen för underlätta styrelsens dagliga arbete. Frågor diskutera: Styrelsen bör diskutera IT-ansvariges arbetsuppgifter. Styrelsen bör diskutera rekrytering/marknadsföring av en IT-ansvarig. Bilaga 5 Diskussionspunkt: Styrelsesekreterare Föredragande: Carl-Johan Nilsson En styrelsesekreterare bidrar till skapa konsekvens i protokollföringen, förenkla delaktigheten hos styrelseledamöter i diskussioner under styrelsemöten samt minska administrativt arbete för styrelsen. Frågor diskutera: Styrelsen bör diskutera en sekreterares för- och nackdelar. Styrelsen bör diskutera sekreterarens roll och arbetsuppgifter. Bilaga 6 Diskussionspunkt: Nycklar inom Föreningen Föredragande: Jimmy Hagelfors, Christoffer Hintze Styrelsen bör diskutera vilka som skall ges nycklar till Städet. Styrelsen bör diskutera vilka som skall ges nycklar till spritförrådet. Styrelsen bör diskutera nyckelhanteringen för ED-rummet. Bilaga 7 Diskussionspunkt: Facebooksidor Föredragande: Jimmy Hagelfors Styrelsen bör diskutera föreningens olika facebooksidor.

9 Bilaga 8 Informationspunkt: Alkoholtillstånd Föredragande: Christoffer Hintze Ny styrelse innebär nya ägarförhållande och således måste tillståndet uppdateras. Mer information ges på plats.

10 Vid protokollet: Jenny Holmgren Justerare: Jimmy Hagelfors Justerare: Carl-Johan Nilsson

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades.

4. Adjungeringar Erika Andeskär revisor och Daniel Krainer verkstadschef M-verkstan, adjungerades. Mötesprotokoll Datum:2014-05-02 Tid:12:15 Plats:R27 Närvarande: Karin Elgh, Mikael Mäkinen, Henrik Lillberg, Nikodemus Rudolfsson, Josef Kling, Olof Karlsson, Amanda Forsén, Nopparat Ngaon, Mikaela Hahn,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-11-05, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala

Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Dagordning förbundsstyrelsemöte Ung Pirat 2-3 juni 2012 i Uppsala Information och schema Ansvarsområden under mötet: Inköp frukost: Mikael Holm Framtagning och borttagning av frukost på lördag: Christoffer

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx

Styrelsemötesprotokoll Styrelsemöte 2010-11-11.docx 1. Mötet öppnas 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt Ja. Närvarande är; Birger Hanning, Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Robert Tiinus, Tommy Nilsson och Magnus Haglund. 3. Val av mötesordförande Robert

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2014-09-18 Adress: (Hemma hos Amanda Sievers) Styrelsemöte nr 2, VÅ 2014/2015 Datum: 2014-09-18 Tid: 18.50 21.14 Närvarande: Amanda Sievers (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.02 Närvarande: William Sundelin, Rebecka Sjölund, Julia Eriksson Ståhl, Elin Henriksson, Joanna

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet

IKOT Inlämning 1 Etablera projektet GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander beckman Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 1.1 Projektdefinition

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer