Styrelsemöte HHUS Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte HHUS Agenda"

Transkript

1 Adress: Samhällsvetarhuset, SE Umeå Mötesinformation Mötesdatum: Kl Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel Andersson Josefine Rydell Ordförande Vice Ordförande Ledamot (ej närvarande) Ordf. Ekonomiutskottet Ordf. Näringslivsutskottet Ordf. Sociala utskottet (ej närvarande) Vice Ordf. Utbildningsutskottet Ordf. Pubutskottet Ordf. Marknadsutskottet Nya styrelsen Inbjudna Owe R Hedström Maria Kapell Inspektor HHUS (ej närvarande) Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår Carl Larsson Umeå Studentkår (närvarande till och med 12) Justeras Anna Neglén, Justerare Parsa Lalehzar, Ordf Maria Kapell, Sekr 1(9) justeringssignatur

2 1. Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat kl Val av Sekreterare utse Maria Kapell till sekreterare. 3. Val av Justerare Anna Neglén till justerare. 4. Föregående Protokoll Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte. lägga föregående protokoll till handlingarna. 5. Godkännande av dagordningen godkänna dagordningen med följande ändringar: stryka 7 och 25, lägga till de övriga punkterna 26.1 Digital marketing day och 26.2 Green development. 6. Närvarande 2(9) justeringssignatur

3 bevilja alla närvarande med yttranderätt. Meddelandepunkter 7. Inför styrelsemöten punkten struken 8. Rapporter Föredragande: Styrelsen Bilaga: 8. Verksamhetsberättelser lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 9. Ekonomisk rapport Föredragande: Viktor Fredlund Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar den ekonomiska situationen Bilaga: 9. Ekonomirapport lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 10. Marknadsföringsrapport Föredragande: Josefine Rydell Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar statistik kring HHUS i sociala medier. Bilaga: Kommer senare lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna. 3(9) justeringssignatur

4 11. Utbildningsbevakaren rapporterar Föredragande: Maria Kapell Bakgrund: Maria presenterar aktuella frågor inom kåren och inom hennes arbetsområden. De nya salstentamensreglerna som bland annat reglerar studenter måste vara på plats i salen 15 minuter innan tentan ska börja ska utvärderas av Tentamensservice. Viktigt studenternas upplevelser och synpunkter tas med där. Skicka in synpunkter på de nya reglerna till Maria. Universitetsledningen har tills en arbetsgrupp för uppsatser och examensarbeten där Maria är sammankallande, vilket är ett bra tillfälle få med studentsynpunkter på arbetet. Gruppen ska arbete med ta fram riktlinjer/handläggningsordning för examensarbeten när det gäller bland annat rutiner för handledning, rollfördelning handledare/examinator. Denna vecka pågår temaveckan Vila, växa, vara. En temavecka om studenters psykiska hälsa som bland andra US är med och anordnar. Torsdag och fredag innehåller föreläsningar om stress, psykisk ohälsa och sömn, se schema på umu.se. Påminner om den studentfackliga utbildningsdagen för alla föreningsaktiva. 25 mars kl 13-16, mer info finns på Umeå studentkårs fb-sida. Tips till den nya styrelsen. notera informationen. 12. Kåren informerar Föredragande: Carl Larsson Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser. Följer upp frågan kring förmån vid studentfackligt arbete. Varje institution bestämmer själva vilka kriterier de vill ha. Oklart hur USBEs avtal ser ut, men en idé HHUS och US gör en insats för tillsammans få in studentfackligt engagemang som poänggivande i deras avtal. Regler för utformning av kursplaner är beslutad av rektor och är en väldig rättsäkerhetsförbättring för studenterna vid UmU. Seminariet om digital salstentamina förra veckan var mycket lyckat. Ett projekt för följa upp hur universitetet arbetat med studentfallsskrivelsen är påbörjat. Regelverkssidan på universitetets hemsida ska ses över för göra den mer lättillgänglig och pedagogisk. US skrev en debartikel i VF förra helgen på ämnet bildning vs. utbildning, finns läsa på US fbsida. notera informationen. 4(9) justeringssignatur

5 Beslutspunkter 13. Placeringsförslaget Föredragande: Viktor Fredlund Bilaga: 13. Placeringsförslag Styrelsen eniga om placera i Nordea Stratega 10. placera ytterligare kr i Nordea Stratega Postbeskrivning Education Committee Föredragande: Anna Neglén Bilaga: Postbeskrivning EC, Anna förklarar några frågetecken som uppkommer på mötet. Styrelsen positiva till förslaget. godkänna ledningsposten ISC ändrar namn till International Development Coordinator och ledningsposten Master monitor ändrar namn till International Development Manager. 15. Företagsvärdar Bilaga: 15. Ftg-värdar ledningsposter Diskussion kring syftet med göra företagsvärdarna till ledningsposter. Syftet är de ska vara en mer naturlig del och känna mer tillhörighet till föreningen. Styrelsen tycker överlag det kan lösas på annat sätt än göra dem till ledningsposter. inte anta företagsvärdarna som nya ledningsposter i föreningen. 16. Förrådshyra 5(9) justeringssignatur

6 Föredragande: Daniel Andersson Bilaga: 16. Förrådshyra godkänna kostnaden på 983 kr i månaden till förrådshyra för e-puben. 17. Uniaden Bilaga: 17. Uniaden belägga punkten med sekretess. Diskussionspunkter 18. Monetära vs icke-monetära samarbeten Bilaga: Monetära vs icke-monetära belägga punkten med sekretess. 19. Värdegrund Bilaga: Värdegrund, (9) justeringssignatur

7 Styrelsen diskuterar värdegrundsdokumentet. Det bör finnas på hemsidan, spridas via alla andra kanaler där det är möjligt och även finnas med i Insparksväskan så det sprids till medlemmarna och det blir tydligt hur föreningen ska fungera, vilket syfte och vilka värderingar som finns i föreningens arbete. Det ska vara styrande för föreningens arbete och ska genomsyra hela HHUS verksamhet Frågetecken uppkommer om det ska vara en del av reglementet och om det i så fall krävs en reglementes- eller stadgeändring och behöver tas upp på årsmötet. Angående innehållet så bör det bland annat skrivas in ett mer tydligt syfte och det tydligt framgår HHUS är en lärandeförening. lägga diskussionen till handlingarna. 20. Flytta mandatperioden Föredragande: Anna Neglén Bilaga: 20. Flytta mandatperioden Anna vill ha input från sittande styrelse hur de ser på förslaget flytta mandatperioden. Det som främst påverkas är avtalsförhandlingarna med företagen, förutsättningarna för det ekonomiska bokslut och räkenskapsår, och förutsättningarna för söka utbytestermin på våren. Styrelsen diskuterar både för- och nackdelar med avtalsförhandlingarna. Vad gäller bokslutet så menar Viktor det inte kommer hinna göras, räkenskapsåret måste kanske ändras och årsmötet flyttas. Men han ser inga problem med genomföra det. Parsa lyfter frågan om flytta mandatperioden framåt till 1 juni istället för bakåt. Styrelsen överlag inte positiva till det förslaget. Förslag kolla med andra föreningar som har den föreslagna mandatperioden hur de löser allt med det ekonomiska och även annat. I dagsläget är majoriteten av styrelsen för förslaget flytta mandatperioden bakåt. lägga diskussionen till handlingarna. 21. Restriktion av event 7(9) justeringssignatur

8 Bilaga: 21. Restriktion av event belägga punkten med sekretess. 22. Perks Föredragande: Kabba Jallow Bilaga: 22. Perks bordlägga frågan. 23. Frukt i loungen Bilaga: 23. Frukt i loungen bordlägga frågan. 24. Intern kommunikation Föredragande: Kabba Jallow Bilaga: 24. Intern kommunikation bordlägga frågan. 25. Hemsida punkten struken 26. Övriga punkter 26.1 Digital marketing day 8(9) justeringssignatur

9 Diskussion kring vad HHUS får ut av en sådan dag. Maja och Johanna förklarar HHUS får chans få hit marknadsbyråer, jobba med internationalisering och får marknadsföra föreningen. Det kommer vara öppet för alla eftersom det inte är HHUS som håller i det men HHUS logga kommer finnas med överallt så det blir tydligt det görs i samarbete med HHUS. Kan vara en idé skriva något slags avtal som reglerar hur samarbetet ska ske. Positiva reaktioner från styrelsen. godkänna en kostnad på 5000 kr för detta evenemang med reservation för Maja och Johanna tar fram ett dokument som reglerar villkoren för eventet där det ska framgå om det inte blir av så får HHUS pengarna tillbaka Green development Föredragande: Anna Neglén bordlägga frågan. 27. Sekretess sekretessbelägga 17 Uniaden, 18 Monetära vs icke-monetära samarbeten och 21 Restriktion av event. 28. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat kl (9) justeringssignatur

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-11-12 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2014-08-24 Kl. 17.00 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #3 som ägde rum 2014 09 22 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad: 2013-11-26. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar 0 Innehållsförteckning 1. Översikt... 4 1.1 Styrelse... 4 1.2 Utskott... 4 2. Styrelsen... 5 2.1 Ordförande... 5 2.1.1 Ansvarsområde... 5 2.1.2 Arbetsformer... 5 2.1.3 Arbetsuppgifter...

Läs mer

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum 2015 04 13 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 7 2015-03-05 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 5:e mars 2015, klockan 16.30. Styrelserummet, Department of Peace and

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2014-01- 22, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Elin Wennerström, TM14 Sekreterare: Julia Skäremo, TM15 Övriga närvarande:

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer